FILTER
126 inventárnych jednotiek, 669 digitálnych záberov
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • udalosti
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
Audio_Spomienky
Fotografia (96)
Maľba (1)
Mapa (1)
Písomnosť (21)
Pohľadnica (6)
Predmet (1)
Veduta
Video
Vizualizácia
ARMÁDA
DOPRAVA (2)
Cestná doprava
Koľajová doprava
Lanovky a podobné
Mýta a clá
Posli a posolstvá (2)
Vodná doprava
Vzdušná doprava
ETNIKÁ a skupiny (3)
Česi, Moravania a bohemiká (3)
Chorváti, Srbi, Bosniaci
Karpatskí Nemci
Latinské
Maďari a hungariká
Multietnické
Nemci (a Rakúšania) a germaniká
Poliaci, poloniká
Rómske
Rusi, Ukrajinci, Bielorusi
Rusíni
Slováci a slovaciká
Židia a judaiká
HASIČI
JAZYK prameňa (22)
Český jazyk (po roku 1800)
Francúzsky jazyk
Iné jazyky
Latinský jazyk (1)
Maďarský jazyk
Nemecký jazyk (19)
Ruský jazyk
Slovenčina a čeština pred 1800
Slovenský jazyk (po roku 1800) (2)
Viacjazyčné
JUSTÍCIA, SÚDY
KULTÚRA (3)
Divadlo (1)
Film a kino
Hudba
Literatúra a knižnice
Ľudová kultúra
Sochárstvo
Tanec
Tlač, noviny, žurnalistika
Výtvarné umenie (1)
NÁBOŽENSTVO a CIRKVI (3)
Evanjelické cirkvi
Iné viery
Judaizmus (náboženstvo)
Katolíci (3)
Pravoslávni a gréckokatolíci
Púte
Zbožné fundácie
POLÍCIA
POLITIKA a STRANY
PRÍRODA (9)
Dunaj
Lesy
More / oceán
Ochrana prírody / ekologické (1)
Parky a záhrady (2)
Rieky a jazerá
Železná studnička (zlý tag)
Zvieratá (3)
REMESLÁ a PRIEMYSEL (4)
Baníctvo
Cechy
Lesníctvo
Mlynárstvo
Rybárstvo
Vinárstvo (1)
ŠKOLSTVO (85)
Iné vzdelávanie
Predškolská výchova
Stredné školstvo
Vysoké školstvo
Základné školstvo (85)
SLUŽBY (3)
Banky a financie (3)
Hotely a iné ubytovanie
Kúpele
Obchody a trhy
Pošty
Stravovanie a pohostinstvo
SPOLKY (0)
Skauting / Junák
ŠPORT a VOĽNÝ ČAS (3)
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI (1)
VEDA
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY
ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY (1)
Rímsky vojenský tábor (1)
BUDOVY ADMINISTRATÍVY A JUSTÍCIE (0)
Lesný úrad (zaniknuté)
Mestský úrad
Poštový úrad, novší (zaniknuté)
Poštový úrad, starší (zaniknuté)
Žandárska stanica (zaniknuté)
CINTORÍNY (1)
Cholerový cintorín
Cholerový cintorín (Mást)
Katolícky cintorín (Mást)
Katolícky cintorín starý
Náhrobníky a epitafy
Nový cintorín
Židovský cintorín
DOPRAVNÉ STAVBY (0)
Výpravná budova železničnej stanice
Železničný most
HOTELY (0)
Hotel Justh (zaniknuté)
Hotel výrobného družstva Služba
Hotel Zlatý jeleň (zaniknuté)
Parkhotel
HRAD, KAŠTIELE, KÚRIE (23)
Hrad Pajštún (16)
Kúria na Agátovej ulici
Kúria na Hlavnej ulici
Kúria na Hlavnej ulici (zaniknutá)
Stupavský kaštieľ (7)
Stupavský kaštieľ - vrátnica
KAPLNKY (1)
Kaplnka Krista Trpiteľa (Kalvária)
Kaplnka Panny Márie Lourdskej (Mást)
Kaplnka Panny Márie Lourdskej (pri fare)
Kaplnka sv. Anny
Kaplnka sv. Barbory
Kaplnka sv. Jána Krstiteľa v kaštieli
Kaplnka sv. Kríža
Kaplnka sv. Michala archanjela
Kaplnka sv. Urbana
Kaplnka sv. Vendelína
KOSTOLY a KLÁŠTORY (6)
Farský kostol sv. Štefana kráľa (5)
Kostol sv. Sebastiána (Mást) (2)
KULTÚRNE STAVBY A MÚZEÁ (1)
Bio Osveta (zaniknuté) (1)
Kino Život
Kultúrny dom
Múzeum Ferdiša Kostku
PAMÄTNÉ TABULE (0)
Erb na mestskom úrade
Pamätná tabuľa Ferdiša Jurigu
Pamätná tabuľa Ignáca Gondu
Pamätná tabuľa Ignáca Juračku
Pamätná tabuľa kpt. Nálepku
Pamätná tabuľa na bunku V. I. Lenina
Pamätná tabuľa na Cementáreň
Pamätná tabuľa na hasičskej zbrojnici
Pamätná tabuľa na Ružovej ulici (zaniknutá)
Pamätná tabuľa Obecnej školy v Máste
Pamätná tabuľa opevnenia kostola
Pamätná tabuľa synagógy
Pamätná tabuľa v kostole
Pamätná tabuľa v Munkáči
Pamätné tabule na špitále
Základný kameň s pam. tabuľou základ. školy
PAMÄTNÍKY, SOCHY, FONTÁNY (0)
Belošičov kríž
Božia muka na Devínskej ceste
Božia muka na Greftoch
Božia muka pri cholerovom cintoríne (Mást)
Božia muka pri kaplnke sv. Urbana
Kríž Antona Maroša
Kríž Gašpara Morávka
Križ Lachkoviča, Devínska cesta
Kríž Mateja Pollaka
Kríž misijný pri kostole
Kríž na ceste do Malaciek
Kríž na Marianskej ulici
Kríž na starom katol. cintoríne
Kríž pred artézskou studňou
Kríž pred starým katol. cintorínom (Stupava)
Kríž pri kost. sv. Sebastiána (Mást)
Kríž pri Poľnom mlyne
Kríž s Máriou Magdalénou pri kostole
Kríž Suchých na Devínskej ceste
Kríž Zeletských
Kríž Želibských, Hviezdoslavova ul.
Náhrobník Ferdiša Kostku
Náhrobník Martina Rittera
Náhrobník Tadeáša Scheffera
Náhrobníky empírové (kalvária)
Pamätník M. R. Štefánika
Panna Mária Immaculata (Marianska ul.)
Panna Mária pred kalváriou
Panna Mária pri kaplnke sv. Barbory
Pieta pri kostole
Plastika Sloboda (zaniknutá)
Pomník padlým v 1. sv. vojne (Mást)
Pomník padlým v 1. sv. vojne (Stupava)
Pomník padlým v 2. sv. vojne (Stupava)
Pomník padlým v 2. sv. vojne, Kulturák
Pranier
Sfingy pri jazierku, kaštieľ
Socha kpt. J. Nálepku
Sochy pred kostolom v Máste
Stĺp sv. Trojice (cesta do Malaciek)
Stĺp sv. Trojice (Mást)
Stĺp sv. Trojice (Stupava)
Sv. Anna
Sv. Florián pri hasičskej zbrojnici
Sv. Ján Nepomucký (Mást)
Sv. Ján Nepomucký (Stupava)
Sv. Tekla na Hlavnej ulici
Zhasínajúci jeleň
PRIEMYSELNÉ STAVBY (0)
Agrasol
Mlyn Binderov
Mlyn panský pri kaštieli (zaniknuté)
Mlyn panský v parku
Stupavská cementáreň (zaniknuté)
Stupavská konzerváreň
Transformátorová stanica cementárne
ZIPP
PRÍRODNÉ PAMIATKY (3)
Vrchná hora
Lipa M. R. Štefánika
Park kaštieľa (2)
Park malý
REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ STAVBY (0)
Detské ihrisko na Budovateľskej ulici
Detské ihrisko na Jilemnického ulici
Detské ihrisko na Ružovej ulici
Detské ihrisko pri kotolni
Detské ihrisko pri Kultúrnom dome
Detské ihrisko pri školskom klube
Detské ihrisko v Malom parku
Detské ihrisko v parku
Detské ihrisko za kultúrnym domom
Dopravné ihrisko
Edukačné ihrisko
Futbalový štadión
Hádzanárske ihrisko
Lukostrelecké ihrisko
Minifutbalové ihrisko
Multifunkčné ihrisko
Petangové ihrisko
Staré ihrisko v areáli školy
Workoutové ihrisko
REŠTAURÁCIE, HOSTINCE (0)
Hostinec Bertovič > Stupavská krčma
Hostinec Knotek
Hostinec Maroš
Hostinec Vačková (zaniknutý)
Hostinec Vlasák
Výletný hostinec na Bednárni (zaniknutý)
ŠKOLY (84)
Katolícka dievčenská škola > Meštianska škola
Katolícka škola
Meštianska škola (zaniknutá) (82)
Nemecká škola
Obecná škola
Obecná škola (Mást)
Školský klub detí (kedysi: Stredná škola)
Zákl. škola kpt. J. Nálepku (2)
Základná umelecká škola (kedysi: ĽŠU)
Židovská škola (zaniknutá)
ZDRAVOTNÍCKE A SOCIÁLNE ZARIADENIA (0)
Farský chudobinec (> ĽŠU > ZUŠ)
Panský chudobinec (dnes Hostinec Maroš)
Panský chudobinec (zaniknutý)
Zdravotné stredisko
Židovský chudobinec (zaniknutý)
ŽIDOVSKÁ SYNAGÓGA
-50 000 test 1a
-500 až -1 – Keltské osídlenie
-50000 test 1
-500000 - Test 2
0863 až 0885 – Misia Konštantína a Metoda na Veľkej Morave
1 až 400 - test 3
1-400 – Rímsko-germánska koexistencia
1241 - 1242 – Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska
1312 - Bitka pri Rozhanovciach
1427 - 1432 – Husitské výpravy do Uhorska
1434 - 1467 – Bratríci (a posthusiti) (3)
1465 - 1492 (ca.) – Univerzita Istropolitana
1515 – Bratislavské rokovania
1526 12 17 – Voľba Ferdinanda Habsburského za uhor. kráľa
1526 – Bitka pri Moháči a jej následky
1604 - 1711 – Protihabsburské povstania
1655 06 27 – Korunovácia Leopolda I.
1687 12 09 – Korunovácia Jozefa I.
1741 06 25 – Korunovácia Márie Terézie
1809 a predtým – Napoleonské ťaženia
1829 – Vznik Spoločnosti česko-slovanskej
1848 - 1849 – Uhorská revolúcia
1869 – Prvé moderné sčítanie obyvateľstva v Uhorsku
1880 – Sčítanie obyvateľstva Uhorska
1890 – Sčítanie obyvateľstva Uhorska
1896 – Miléniové oslavy
1907 – Oslavy 700. výročia narodenia sv. Alžbety
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy
1914-1918 - 1. svetová vojna
1919 05 10 - Pohreb M. R. Štefánika
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR
1929 06 28 - 07 01 - Zjazd Ústredia slovenského katolíckeho študentstva
1930 04 27 - Závod balónov
1933 - Pribinove slávnosti v Nitre
1933 07 02-04 - Zjazd čs. múzejníkov v Banskej Štiavnici
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva
1937 10 24 - 11 02 - Celoštátna výstava poštových známok
1938 03 12 - Anšlus Rakúska a jeho dôsledky
1938 – Mobilizácia, Mníchovská konferencia a vznik 2. ČSR
1938-1945 - Prenasledovanie Židov a holokaust
1939 10 26 - Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky
1939-1942 - Arizácia majetku Židov
1939-1945 - 2. svetová vojna
1941-50te - zajatie vojakov zo Slovenska
1944 08 29 až 10 06 - Slovenské národné povstanie
1944 09 30 až 1945 05 01 - Oslobodzovanie Slovenska
1944-1945 - Evakuácia Nemcov
1945 - Repatriácia
1945 - Vyvlastnenie majetku Nemcov a Maďarov
1945 02 19 - Zbombardovanie zajateckého transportu v Melku
1945-1946 - Návrat arizovaného majetku
1945-1946 - Perzekúcie (česko)sloven. Nemcov a Maďarov a nútené vysídľovanie
1946-1947 - Akcia Pomáhajme navráteným Slovákom
1948 10 28 - 30. výročie vzniku ČSR
1948-1949 - Znárodnenie
1948-1989 – Prenasledovanie odporcov režimu
1949 - 1. výročie Víťazného februára
1949 - IX. zjazd KSČ v Bratislave
1949 - Koncert robotníckeho spevokolu
1949 04 14 - Manifestácia za svetový mier
1949 06 01 - Štátny pohreb Petra Jilemnického
1949 11 07 - Manifestácia na výročie VOSR
1957 03 08 - Medzinárodný deň žien
1958 - Telovýchovné slávnosti
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji
1961 05 28 - 40. výročie založenia KSČ
1964 06 14 - Voľby do SNR
1965 - Povodeň
1966 - 98 - Festival Bratislavská lýra
1968 08 21 a neskôr – Okupácia vojskami Varšavskej zmluvy
1968 – „Pražská jar“
1973 - MS v krasokorčuľovaní
1985 10 11-12 - Dni námetovej filatelie
1989 - Nežná revolúcia
1991 - doteraz - Korunovačné slávnosti
1991 - Povodeň
2000 09 23-24 - Celoslovenský eucharistický kongres
2005 02 23-25 - Bratislavský samit
400 až 567 – Sťahovanie národov
567 až 800 – Slovansko-avarská koexistencia
800 (ca.) až 906 – Nitriansko a Veľká Morava
900 (ca.) až 999 – Ovládnutie Karpatskej kotliny Maďarmi
990 (ca.) až 1150 (ca.) – Kristianizácia stredného Podunajska
Oslavy 1. mája
Oslavy SNP

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelaida Švábska (1065-1090) (0)
Adelaida z Riedenburgu (12. stor.) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Adler, Rudolf (1892-1978) (0)
Adler, Tibor (1926-1945) (0)
Adlerová (rod. Paskusz), Blanka (1898-1966) (0)
Adlerová, Erika (20.stor.) (0)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (0)
Agnesa Babenberská (ca.1151-1182) (0)
Agneša Habsburská (1281–1364) (0)
Agnesa z Antiochie (1154-1184) (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (0)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (0)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Altdorffer (rod. Kövér), Aloisia (1899-1980) (0)
Altdorffer, Alfréd (1926> (0)
Altdorffer, Leopold (1898-1985) (0)
Alth, Jozef (1821-1890) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (0)
Alžbeta Kotromanićová / Bosnianska (1340-1387) (0)
Alžbeta Kumánska (1240-1290> (0)
Alžbeta Luxemburská (1409-1442) (0)
Alžbeta Piastovská (1305-1380) (0)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (0)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (0)
Anastázia Kyjevská <1021-1096> (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (0)
Andrássy, Gyula (1823-1890) (0)
Andreas (Endre) Moick (1903 - 1999) (0)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Anežka Hlohovská <1290-1361) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (0)
Anna de Foix (1480-1506) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (0)
Árossy, Jozef (1797-1870) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (0)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Absolon, Ľudovít
Absolon, Zoltán
Absolonová, E.
Adler, Jacob
Albert Nimecz
Alexy, Janko
Alt, Franz
Alt, Rudolf
Altdorffer, Alfréd
Altdorffer, Leopold
Ambrovits
Andil
Andor
Andrási, Mór
Anna Neulinger (?)
Anton Šmotlák
Apfel (ateliér)
Apfel, Otto
Ateliér Schnitzel & Fink
Auerbach, Max
Augusta Neulinger (?)
Augusta Neulinger ?
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (1)

Mestské časti

Mást
Stupava - pôvodná

Ulice (podľa abecedy)

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Nenašli sa žiadne miesta.
ARCHÍVY (25)
Archívy mestské (20)
Archív mesta Bratislavy (AMB) (20)
AMB - Arch. fond Magistrát mesta Bratislavy (18)
Zbierka stredovekých listín a listov (18)
Zbierka listín a listov č. 1 až 500 (2)
Zbierka listín a listov č. 1001 až 1500
Zbierka listín a listov č. 1501 až 2000 (11)
Zbierka listín a listov č. 2001 až 2500 (2)
Zbierka listín a listov č. 2501 až 3000
Zbierka listín a listov č. 3001 až 3500 (3)
Zbierka listín a listov č. 3501 až 4000
Zbierka listín a listov č. 501 až 1000
AMB - Osobné fondy
AMB - Zbierka fotografií a negatívov (2)
AMB - Zbierka listín a listov z pápežskej kúrie
AMB - Zbierka máp a plánov
Regionálna knižnica (0)
Zlatá kniha mesta Bratislavy 1928 (0)
ZkmBA - Ilustrácie
Archív mesta Košice (0)
Arch. fond Magistrát mesta Košice (0)
Tajný archív
Archívy špecializované (štátnych a verejných organizácií) (1)
Archív Pamiatkového úradu SR (A PÚ SR) (1)
Zbierka fotografií a negatívov (1)
Zbierka fotografií a negatívov k obci Lozorno
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány 1. CSR k lokalite Bratislava (1)
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány 1. CSR k lokalite Turzovka
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány k lokalite Banská Bystrica
Literárny archív Slovenskej národnej knižnice (0)
Fotodokumentačné zbierky
Osobné fondy (0)
Osobný fond Juraja Spitzera (0)
Osobné dokumenty (0)
Osobné doklady
Zbierka fotografií (0)
Fotoalbum návšteva K. Gottwalda
Archívy štátne (štát. orgánov a organizácií) (0)
Štátny archív Košice - centrála a pracoviská (0)
Archív Spišská Nová Ves (0)
Archívny ford Magistrát mesta Gelnice
Štátny archív v Košiciach (0)
Krajská knižnica v Košiciach (zbierka parte) (0)
77
78
79
80
81
82
Zbierka fotografií a negatívov (0)
Album 01 (0)
Album 01 (jednotlivé foto)
Album 02 (0)
Album 02 (jednotlivé foto)
Album 03: Košický kraj v obrazoch (0)
Album 04 (0)
Album 04 (jednotlivé foto)
Album 05 (0)
Album 05 (jednotlivé foto)
Album 06 (0)
Album 06 (jednotlivé foto)
Album 07 (0)
Album 07 (jednotlivé foto)
Album 08 (0)
Album 08 (jednotlivé foto)
Album 09 (0)
Album 09 (jednotlivé foto)
Album 10
Album 11 (0)
Album 11 (jednotlivé foto)
Album 12 (0)
Album 12 (jednotlivé foto)
Album 13 (0)
Album 13 (jednotlivé foto)
Album 14 (0)
Album 14 (jednotlivé foto)
Album 15 (0)
Album 15 (jednotlivé foto)
Album 16 (0)
Album 16 (jednotlivé foto)
Album 17 (0)
Album 17 (jednotlivé foto)
Album 18 (0)
Album 18 (jednotlivé foto)
Album 19 (0)
Album 19 (jednotlivé foto)
Album 20 (0)
Album 20 (jednotlivé foto)
Album 21 (0)
Album 21 (jednotlivé foto)
Album 22 (0)
Album 22 (jednotlivé foto)
Album 23 (0)
Album 23 (jednotlivé foto)
Album 24 (0)
Album 24 (jednotlivé foto)
Album 25 (0)
Album 25 (jednotlivé foto)
Album 26 (0)
Album 26 (jednotlivé foto)
Album 27 (0)
Album 27 (jednotlivé foto)
Album 28 (0)
Album 28 (jednotlivé foto)
Album 29 (0)
Album 29 (jednotlivé foto)
Album 30 (0)
Album 30 (jednotlivé foto)
Album 31
Album 32 (0)
Album 32 (jednotlivé foto)
Album 33 (0)
Album 33 (jednotlivé foto)
Album 34 (0)
Album 34 (jednotlivé foto)
Album 35
Album 36
Album 37 (0)
Album 37 (jednotlivé foto)
Album 38
Album 39
Album 40
Album 41 (0)
Album 41 (jednotlivé foto)
Album 42 (0)
Album 42 (jednotlivé foto)
Album 43 (0)
Album 43 (jednotlivé foto)
Album 47
Album 48
Album 49
Album 50
Album 51
Album 52
Album 54
Album 55
Štátny archív v Bratislave (0)
Štátny archív Bratislava - pobočka MODRA (0)
Archívny fond XY (0)
Kronika slovenskej školy v Podunajských Biskupiciach
Štátny archív v Prešove (0)
Archív Bardejov (0)
Archívny fond Magistrát mesta Bardejov
Spišský archív v Levoči (0)
AFo Magistrát mesta Levoča
Archívny fond Spišská župa (0)
Odd. Podžupa (0)
Pododd: Korešpondencia Anna Horváth Stansith
Horvát-Stančič (Horváth-Stansith) zo Strážok (archívny fond) (0)
Krabica 96
Štátny archív v Prešove - centrálne pracovisko (0)
Archívny fond Magistrát mesta Sabinov
Kniha prísah mesta Prešov
Cirkevné archívy (4)
Archív Trnavskej arcidiecézy (3)
Fotozbierka (2)
Fotoalbum 1941/1 (0)
Detaily
Fotoalbum 1948/1: návšteva adm. Lazíka v Topoľčanoch
Fotoalbum k 70. narodeninám biskupa Lazíka (2)
Fotoalbum_1947_1_Lazik v PN (0)
Fotoalbum_1947_1_Detaily
Fotoalbum_1949_1
Fotoalbum_1957_1
Súbor fotografií k návšteve pápeža Jána Pavla II. na Slovensku
Zbierka kánonických vizitácií (1)
Rímskokatolícky farský úrad v Cíferi
Rímskokatolícky farský úrad v Stupave (1)
DIGITÁLNE ZDROJE (0)
Blog: geschriebene-geschichte.de
Centropa
Monasterium.net
RTVS
YouTube (0)
Videokanál denníka N
Videokanál Institut für Kultur- und Theatergeschichte der Öst.Akad.d.Wissenschaften
Videokanál oz Hradiská
Videokanál The Habsburg Monarchy
KNIŽNICE (0)
Knižnica Jasovského opátstva (0)
Jasov_Zbierka fotografií (0)
Album pre opáta z r. 1907 (0)
Album pre opáta z r. 1907 - jednotlivé fotografie
Album pre opáta z r. 1907 ako celok
Album s portrétmi (0)
Album portrétov - celok
Jednotlivé fotky z portrétneho albumu
Voľné fotografie
Zbierka pohľadníc (0)
2_Ľudia
AT
DE
HU
Pohľadnice zachytávajúce historické udalosti
SK
Lyceálna knižnica v Kežmarku
Ústredná knižnica SAV (Lyceálna knižnica) (0)
Zbierka obrazových dokumentov (0)
1: Portréty
2: Skupiny osôb (0)
Tablo portrétov osobností
Tablo predsedníctva EAV cirkvi na Slovensku
4: Architektonické plány
Zobrazenia budov
MÚZEÁ (3)
Múzeum mesta Bratislavy (MMB) (3)
1 - Zbierky archeologické (0)
AB - Nálezy z centra Bratislavy
AD - Nálezy z hradu Devín
AR - Nálezy z Rusoviec
2 - Zbierky historické (F) (0)
Najnovšie dejiny (S)
Novšie dejiny (K1)
Staršie dejiny (F1)
3 - Zbierky umeleckohistorické (U)
4 - Zbierky národopisné
5 - Zbierky špecializované (3)
5-FA-Farmácia
5-Fo-Fotografie
5-K1_Profánny textil a hračky
5-K3-Kultúra všedného dňa
5-LF-Literárny fond
5-N-Numizmatika
5-P-Pohladnice (3)
1-1000
1001-2000
1001-2000
3001-4000
4001 až 5000
5001-6000 (1)
6001-7000 (2)
7001-8000
5-T-Technika
5-Z-Zbrane
6 - Pozostalosti osobností
SNM-AM: Archeologické múzeum
SNM-HM: Historické múzeum (0)
Etnológia
Historické vedy (0)
1. Fond dejín 20. storočia (0)
1.1 fond Revolučné odborové hnutie a KSČ
1.2 fond Politické pomery
1.3 fond Záujmové organizácie
1.4 fond Plagáty
1.5 fond Pohľadnice
SNM-MKKN: Múzeum kultúry karpatských Nemcov (0)
1 - Zbierka obrazového materiálu (0)
Brieštie (Bries)
Chvojnica (Fundstollen)
Hadviga (Hedwig)
Handlová (Krickerhau)
Horná Štubňa (Oberstuben)
Kľačno (Gaidel)
Kopernica (Deutsch Litta)
Krahule (Blaufuss)
Kremnické Bane (Johannesberg)
Kunešov (Kuneschhau)
Lúčky (Honneshau)
Nitrianske Pravno (Deutsch Proben)
Sklené (Glaserhau)
Turček, Horný a Dolný (Ober-, Unterturz)
Vrícko (Münnichwies)
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici (SSM) (0)
Diela maliara Andreja Stollmanna
Zbierka fotografií SSM
Zbierka pohľadníc SSM
Východoslovenské múzeum v Košiciach (VSM) (0)
Prírodovedné zbierky (0)
Botanika
Geológia
Paleontológia
Petrografia
Zoológia - entomológia
Zoológia - stavovce I. a II.
Spoločenskovedné zbierky (0)
Archeológia - praveká, stredoveká
Cechový archív
Cechy a remeslá
Fajky
Farmácia
Historická a umelecká fotografia (0)
Fotografie rôzne (0)
H. Negatívy a pozitívy
V. Pozitívy
VI. Diapozitívy
VII. Negatívy
VIII. Pozitívy
Pomocný materiál
Historická tlač (0)
Pohľadnice
Historický nábytok
Hudobné nástroje
Keramika, sklo, porcelán
Knižný fond zbierkového charakteru
Košická keramika
Kovolejárstvo
Medzinárodný maratón mieru
Militárie
Národopis
Numizmatika-faleristika
Numizmatika-mince, medaily, žetóny
Numizmatika-papierové platidlá
Odev, textil a odevné doplnky
Rukopisy a písomnosti
Trojrozmerný materiál
Výtv. umenie - Architektúra, architekt. články
Výtvarné umenie - Grafika
Výtvarné umenie - Kresba
Výtvarné umenie - Maľba
Výtvarné umenie - Sochárstvo
Zlatníctvo
REDAKCIE a TLAČOVÉ AGENTÚRY (0)
Periodiká online (0)
Daily Mail online
TASR (0)
TASR zbierka k dejinám Košíc (0)
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
SÚKROMNÉ ZBIERKY (98)
"Ruský archív" (0)
Kotliarevskij
1_Zbierka k dejinám regiónu: HAUERLAND (0)
Zbierka HANDLOVÁ (Krickerhau) (0)
Rodinný fond: Pöss Katarína a Ondrej
Rodinný fond: Schwarz Rudolf
Zbierka HORNÁ ŠTUBŇA (Oberstuben) (0)
Fond: Heimatstube Obecného úradu Horná Štubňa
Rodinný fond: Grefrath Angela
Rodinný fond: Hogh Anna
Rodinný fond: Hogh Bert
Rodinný fond: Hogh Eva
Rodinný fond: Hogh Maria
Rodinný fond: Israel Sabine/Russnak
Rodinný fond: Lüdtke Bärbel
Rodinný fond: Maršálová Eva
Rodinný fond: Mertler Lilly
Rodinný fond: Messer/Thomahogh
Rodinný fond: Murani / Hogh Grecz
Rodinný fond: Russnak Lydia und Josef
Rodinný fond: Schmidt Tudl Waltraud
Rodinný fond: Sklenárová Emilia
Rodinný fond: Steinhübl Hilda
Rodinný fond: Stricz Josef
Rodinný fond: Stritz Hanne
Rodinný fond: Stritz Hans
Rodinný fond: STRITZ Ivo
Rodinný fond: Stritz Joachim
Rodinný fond: TOMAHOGH Magdalena a Alfred
Rodinný fond: Turzer Peter
Rodinný fond: Valentová Terézia
Rodinný fond: Vondráček Pavel
Rodinný fond: Weber/Thomahogh
Rodinný fond: Weiss Erwin
Rodinný fond: Weiss Günther
Zbierka JANOVA LEHOTA (Drexlerhau) (0)
Rodinný fond: Rohr Gerlinde
Zbierka KĽAČNO (Gaidel) (0)
Fond: Archív Obecného úradu Kľačno
Zbierka KRAHULE (Blaufuss) (0)
Rodinný fond: Grosch Klaus Martin
Rodinný fond: Lukáčová / Blahyj
Rodinný fond: Schwarz
Zbierka KREMNICKÉ BANE (Johannesberg) (0)
Rodinný fond: Neuschl Viliam JB
Zbierka KUNEŠOV (Kuneschhau) (0)
Rodinný fond: Neuschl Viliam
Zbierka LÚČKY (Honneshau) (0)
Rodinný fond: Käfer Karin
Rodinný fond: Scharschmidt
Zbierka NITRIANSKÉ PRAVNO (Deutsch Proben)
Zbierka PÍLA (Paulisch) (0)
Rodinný fond: Bockmeyer Erika
Rodinný fond: Oberfranz Rudolf
Zbierka SKLENÉ (Glaserhau) (0)
Rodinný fond: Antalová Waltraud / Franz
Rodinný fond: Antoniová Nika
Rodinný fond: Murani / Stricz
Rodinný fond: Schwarz Anita
Rodinný fond: Tonhäuser Peter
Zbierka TURČEK (Oberturz und Unterturz) (0)
Rodinný fond: Ulbricht Andreas
Zbierka VEĽKÉ POLE (Hochwies) (0)
Rodinný fond: Njari-Wegner Saskia
Zbierka VRÍCKO (Münnichwies) (0)
Rodinný fond: Grois Sebastian
Rodinný fond: Rumpel Ján
1_Zbierka k dejinám regiónu: SPIŠ / ZIPS / SZEPES (0)
HECHT (z Matejoviec - rodinný fond) (0)
0_Hecht-Firma
1_Hecht Karl
2a_Hecht Rudolf (0)
1_Foto a Dokumenty
2_Grafiky
2b_Hecht Emma
2c_Hecht_Magda
3a_Hecht Rudolf jr
4_Spiš-Zips
MATRAY (Rodinný fond)
Zbierka k dejinám obce PRAKOVCE
2_Zbierka k dejinám mesta MOLDAVA nad Bodvou (0)
Folder 2 3
2_Zbierka k dejinám mesta STUPAVA (85)
Školská kronika Št mešt školy 1929 - 1941 (82)
Školské fotografie (3)
2_Zbierka k dejinám mesta TURZOVKA (0)
Mestský úrad Turzovka
Súkr. zbierka: BARANEK, Miroslav (0)
Zbierka fotografií
Zbierka negatívov
Zbierka pohľadníc
Súkr. zbierka: DLHOPOLČEKOVÁ, Emília (0)
Zbierka fotografií
Súkr. zbierka: DUŠALOVÁ, Eva (0)
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc
Súkr. zbierka: GAJDIČIAR, Ivan (0)
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc
Súkr. zbierka: KORENÝ, Jozef (0)
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc
Súkr. zbierka: KOSANOVÁ, Štefánia (0)
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc
3_Dokumentačné centrum Sásová (Ján Kollár)
3_Zbierka k dejinám KARLOVEJ VSI M. Šrámka
3_Zbierka k dejinám obce BRANČ (0)
Rodina Berecz
Rodinný fond: Lőrinczová Irena
Zbierka rodiny Holbay
Zbierka rodiny Sima
3_Zbierka k dejinám obce DUNAJSKÁ LUŽNÁ (0)
Zbierka Márie Duckovej Adamcovej (0)
03_Kulturno-spoločenské
3_Zbierka k dejinám obce LOZORNO (2)
Archív Obecného úradu Lozorno (2)
Lozorno: Pamätné knihy
Obecné kroniky Lozorna (2)
Obecná kronika č. 2 (2)
Obrazový materiál v obecnej kronike Lozorna č. 2 (2)
Zbierka fotografií (0)
Fotografie udalostí (v obdobia po 1945) (0)
Cirkevný život
Kultúrny život
Ľudia v Lozorne
Podoby Lozorna
Pracovný život
Škôlky
Školy
Spartakiády
Zábery z osláv jubileí občanov Lozorna (0)
Iné oslavy a udalosti
Jubileá
Oslavy 1. a 9. mája 1
Oslavy oslobodenia obce
Svadby
Uvítanie občiankov
Najstaršie fotografie v zbierke OÚ Lozorno
Súkr. zbierka pani Lančaričovej Márie
Súkromná zbierka: DOHZ Lozorno
Súkromná zbierka: Mária Šípová
Súkromná zbierka: Rácová
Súkromná zbierka: rodina Minarovičová
Súkromná zbierka: Vlasta Jánošová
BARTLOVCI (rodinný fond) (0)
1_Teslíkovci (0)
1_Teslik J a Vesela Joz
2_dcera Bozena
2_dcera Emilia a R Veigl
2_dcera Ruzena Stavikova
2_Šťavíkovci (0)
1_Stavik Anton
1x_Frndak_Gustav
2a_Stavikova Bartlova Alena
2c_Stavik Anton
3_Bartl Július
4_Rôzne
Bartoš, Juraj (zbierka) (1)
Folder 1
Folder 2 (1)
Moskva
BERLIN (rodinný fond) (0)
3_Berlinovci_ine generacie (0)
1_Pisomnosti
2_Drobne tlace
3_Fotografie (0)
1_Foto volne orig
2_Foto digital kopie
Elemér Berlin mladší (0)
2_Foto
Písomnosti
Os. fond Etela Berlin, rod. Berkovics (0)
Fotografie
Písomnosti
Osob. fond: Elemér BERLIN (0)
3_Foto_volne
Album druhá svet. vojna a rodina
Album Jagdbuch
Album Stará Bratislava
Písomnosti
BILLEK (rodinný fond) (0)
Oehme-Billek_Mutter (0)
Alexy_Vater
Oehme-Billek_Vater
BIZUBOVÁ, Mária (rodinný fond)
Blažo, Pavel (zbierka) (0)
Fotografie P. Blaža z roku 2007
Fotografie Pavla Blaža z roku 2001
Fotografie Pavla Blaža z roku 2002
Fotografie Pavla Blaža z roku 2004
Fotografie Pavla Blaža z roku 2008
PB_2005
PB_2006
PB_2009
PB_2010
PB_2011
PB_2013
PB_2015
PB_2016
PB_2017
PB_2019
PB_2020
PB_historicke
Brandis, Tomáš (súkr. zbierka) (0)
BT_Fotografie
BT_Pohladnice (0)
Pohl_Kostelnicek
Cuper, Ján (zbierka)
Čupka, Milan (zbierka)
Cyprich, Robert (zbierka) (0)
Medzinarodný dunajský veľtrh
ERDÉLSKY a PENCÁK (rodinné fondy) (0)
Dokumentačný materiál k priateľom Erdélskych a Pencákovcov
Fotografie Bratislavy od Erdélskych
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej (0)
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej - dokumenty (0)
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej - korešpondencia
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej - fotografie
Osobný fond Heleny ERDÉLSKEJ, rod. Szénesfalvy
Osobný fond Imrich ERDÉLSKY (1915-?) (0)
Os. fond Imrich ERDÉLSKY - dokumenty (0)
04: Dokumenty k vojenčine
05: Dokumenty k sobášu
06: Rozličné
Osobné doklady
Pracovné dokumenty
Školské dokumenty
Os. fond Imrich ERDÉLSKY - fotografie
Osobný fond Pencák, farár z Nemšovej
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY (0)
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY - dokumenty
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY - fotografie
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY (cca. 1905-10 až ?)
Osobný fond XY ERDÉLSKY
Rodinný fond PENCÁKOVCOV zo Spišskej Novej Vsi (0)
Rodinný fond PENCÁKOVCOV zo Spišskej Novej Vsi - dokumenty
Rodinný fond PENCÁKOVCOV zo Spišskej Novej Vsi - fotografie
Sestry Pencákové
Video-rozhovory s Annou Erdélskou, rod. Pencákovou
XY Erdélska
Falathová, Zuzana (zbierka) (0)
Zbierka fotografií Bratislavy
Zbierka portrétov bratislavských fotografov
FALB (rodinný fond) (0)
Video-rozhovory
Zbierka rodinných dokumentov
Farár, Viktor (zbierka) (0)
Zbierka pohľadníc
FRANKL (rodinný fond) (0)
Obrazy a grafiky zväčša od Adolfa Frankla
Rodinný archív (0)
Písomnosti Adolfa Frankla
Písomnosti Beniho Kleina
Písomnosti Eriky Frankl(ovej)
Písomnosti Jána (Jonnyho) Frankla
Písomnosti Josefa a Esther Franklovcov
Písomnosti Oskara a Friedy Nachmiasových
Písomnosti osôb v kontakte s Franklovcami resp. Nachmiasovcami
Písomnosti priateľov Adolfa a René Franklovcov
Písomnosti Renáty Nachmias
Písomnosti rodiny Rosenberger a predkov bratislavských Nachmiasovcov
Písomnosti súrodencov Eugena, Alexandra a Árpáda Nachmiasovcov
Písomnosti súrodencov Ignáca, Štefánie, Alexandra a Lea Franklovcov
Písomnosti Tomáša Frankla
Spomienkové predmety rodiny Franklovcov
Video-rozhovory
Zbierka fotografií (0)
Album fotografií A. Frankla
Album povojnový
Druhá časť zbierky fotografií T. Frankla
Prvá časť zbierky fotografií T. Frankla
Rodinný album Fraklovcov
GRÜNEBERG-Resch (Rodinný fond) (0)
04_Fotoalbum_Fabrik (0)
04_Fotoalbum_Fabrik_Detaily
04_Fotoalbum_Fabrik_Volne vlozene
Guldan, Patrik (zbierka) (0)
GP_Bratislava
Haberlandová, Katarína (fotozbierka)
HOFER (rodinný fond) (0)
1a_MKarpatsko okolo BA
1b_Zitny ostrov
2_Zahorie
3_TT a NR
4_Povazie_PN az ZA
5_banske a horna NR
6_Juh str SK
7_Orava
8_Spis a Tatry
9_Vychodne SK
HOFFMANN (rodinný fond) (0)
Dokumenty rodiny Hoffmann
Fotografie rodiny Hoffmann
Hoffmann, Tomáš (súkr. zbierka)
HOLZMANN a ZAUNER (rodinné fondy) (0)
Holzmann Anton
Horváth, Juraj (zbierka) (0)
Zbierka pohľadníc Bratislavy
HÚŠČAVA, Alexander (osobný fond) (0)
2_Vzdelanie
Osobné doklady
JANOVIČEK Peter (rodinný fond a zbierka) (0)
Rozhovor so súrodencami Máriou Hofrichterovou a Alfrédom Altdorfferom
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc 4 (0)
Pohľadnice Bratislavy
Zbierka pohľadníc Dr. Leopolda Altdorffera
Kálmán, Ladislav (fond Neulingerovcov) (0)
Sklene negatívy zo zbierky L. Kálmána
SZ L. Kálmán - Zbierka fotografií
Zbierka archiválií Ladislava Kálmána (0)
Osobný archív Augusty Neulinger (1893-1996?) (0)
A. Neulinger - Práca a sociálne záležitosti
A. Neulinger - Štátne občianstvo a doklady
A. Neulinger - Vzdelávanie
A. Neulinger - Životopisy
Osobný archív Márie Neulinger(ovej) (0)
Korešpondencia (0)
Rudy
Práca a sociálne poistenie (0)
Plat
Pracovné zaradenie
Sociálne
Všeobecné
Rôzne
Škola
Štátne občianstvo a doklady
Zdravie a zdravotné poistenie (0)
Zápisník
Životopisy
Zbierka pohľadníc L. Kálmána (0)
Pohľadnice v dvoch škatuliach (0)
Pohladnice_1CSR
Pohladnice_R-U
Pohľadnice vložené v albumoch
Klipp, Anton (zbierka a fond) (0)
Zbierka rodinných fotografií
Korekáč, Ján (súkr. zbierka)
KOŠSOVÁ, Beáta (rodinný fond) (0)
Fotografie
Pohľadnice a písomnosti
Kuzmík, Daniel (zbierka) (0)
Kuzmík_BA
Kuzmík_Ine
Zbierka k dejinám Važca
LIPPERT (rodinný fond) (0)
Pozostalosť po Böbelovcoch
Pozostalosť po Luddy Gaston-ovej
LUDWIG (rodinný fond) (0)
Zbierka Horsta-Günthera Ludwiga (0)
Die dritte Generation der Pressburger Ludwigs (0)
Bratia Christiana Ludwiga s rodinami
Christian Ludwig (0)
(Iné) písomnosti
Dokumentácia k dielam Christiana Ludwiga (0)
Album s dokumentáciou stavby domu Manderla
Plány nadstavby na rodnom dome Ludwigovcov (plány)
Spis k rodinnému domu
Fotografie (0)
Album s fotografiami zo závodu motorových člnov v Bratislave/Petržalke
Osobné doklady
Zuzana Ludwig
Die erste Generation der Pressburger Ludwigs
Die vierte Generation der Pressburger Ludwigs
Die zweite Generation der Pressburger Ludwigs
Pressburger Liegenschaften der Familie Ludwig
Zbierka Karla Hansa Ludwiga
Zbierka Petra Ludwiga (0)
Fotos
Personaldokumente
Schriftstuecke
Vínové vignety
Marušinec (súkr. zbierka) (1)
Ďuriš, Augustín (1)
Mateášiková, Ester (zbierka) (0)
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc
MOLNÁR / TÖKÖLYI (rodinný fond) (0)
Korešpondencia Molnárovcov
Papp, Peter (súkr. zbierka) (0)
PP_Písomnosti
PP_Pohľadnice (0)
PP_Pohl_Bratislava
PP_Pohl_SK
PP_Pohl_zahranicie
PÁSZTOROVCI (rodinný fond) (0)
0_Rodinný fotoalbum (0)
Rd. alb. Paszt. - detaily
1_P_Leopold
1a2_Benjamin
1b_P_Ernestine
2a2_P-Geller_Vilma
2a_P_Emil
2b_P-Neuhauser_Blanka
3_P-Roubickova_Livia (0)
Roubicek Vladimir
3_P-Rubalova_Gertr
4_R-Russland
PÖLZMANNovci (rodinný fond) (0)
2_Poeltzmann Franz
3_Poeltzmann Franz
3_Poeltzmann_Josef
3b_Poeltzmann Franz_DIBOKY
4_Poeltzmann Andreas a Maria Gill
REISINGER (rodinný fond)
SCHWEIGHOFER (rodinný fond) (3)
Básne a skicáre (0)
Skicár Karola Schweighofera 1
Skicár Karola Schweighofera 2
Dokumenty (0)
Písomnosti 2. generácie: Eleonóra Schweighofer, rod. Rada (0)
Biografický materiál
Písomnosti (1945-1949)
Písomnosti 2. generácie: Karol Schweighofer (0)
Biografický materiál
Písomnosti (1945-1949)
Písomnosti 3. generácie: August Schweighofer a Anna Schweighofer, rod. Eder
Písomnosti 3. generácie: František Rada a Anna Rada, rod. Zeger (0)
Biografický materiál
Písomnosti (1945-1949)
Písomnosti 4. generácie: Jozef Rada
Písomnosti 4. generácie: Mathias Eder
Písomnosti 4. generácie: súrodenci August a Marie Schweighoferovci
Písomnosti 5. generácie: Georg Schweighofer a Anna Schweighofer, rod. Tribamer
Pamätníky
Zbierka fotografií (3)
Fotoalbumy (3)
Fotoalbum Eleonóry Schweighofer, rod. Rada (2)
Jednotlivé fotky z fotoalbumu Eleonóry Rada (2)
Fotoalbum Karola Schweighofera (1)
Fotoalbum_1_Otec_Jednotlivé fotografie (1)
Fotoalbum Moniky Schweighoferovej
Fotoalbum rodičov Moniky Schweighoferovej (0)
Jednotlivé fotky Fotoalbum_3_Rodicia
Voľné fotografie
Šedivý, Juraj (zbierka) (1)
Zbierka pohľadníc zo Slovenska (1)
Zbierka posoniensií (0)
Audiozbierka J. Šedivého
Pozostalosť Mikuláša Gaža (0)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1961-1970
Foto - Negativy (kinofilmy) 1971-1980
Foto - Negativy (kinofilmy) 1981-1990
Foto - Negativy (kinofilmy) 1991-2000
Foto - Negatívy (kinofilmy) do 1960
Zbierka fotografií Bratislavy (0)
JŠ: Ulice 1 až K
JŠ: Ulice K až R (0)
Kapitulská
Kapucínska
Klariská ulica
Klemensova ulica
Klobučnícka ulica
Kolárska ulica
Kollárovo námestie 2
Komenského námestie 1
Konventná ulica
Kozia 1
Krížna 2
L
Laurinská 1
Lazaretská 1
M
Medená 3
Michalská 1
Mikulášska 1
Mlynské nivy 1
Mostová a Námestie Ľ. Štúra
Mudroňova 2
Mýtna 1
Na vŕšku a Nedbalova
Obchodná 2
Oeserova
Osadná 1
P
Palisády 1
Panenská 1
Panská 1
Paulíniho
Podjavorinskej 2
Pribinova 2
Primaciálne námestie
Račianske mýto
Radlinského ulica
Rajská ulica
Rázusovo nábrežie a Riečna
Rudnayovo námestie
Rybné námestie
JŠ: Ulice S až Z (0)
Šafárikovo námestie
Šancová
Sedlárska
Slobody námestie
SNP námestie
Špitálska
Štefanovičova
Štúrová
Suché mýto
T
Uršulínska
V
Vajanského nábrežie
Ventúrska
Veterná
Vysoká
Z
Záhradnícka
Zámocká
Zámocké schody
Zámočnícka
Zelená
Židovská
Žilinská
Zochova
JŠ_Ulice Vydrica, Zuckermandel
Zbierka pohľadníc Bratislavy Juraja Šedivého (0)
JŠ_Pohl_BA_01_Osoby
JŠ_Pohl_BA_02_Udalosti
JŠ_Pohl_BA_03_Mozaikové
JŠ_Pohl_BA_04_Zhora a Letecke
JŠ_Pohl_BA_05_Panoramy_cez Dunaj
JŠ_Pohl_BA_06_Z hradu
JŠ_Pohl_BA_07_Z kopcov
JŠ_Pohl_BA_08_Strechy
JŠ_Pohl_BA_09_Mosty
JŠ_Pohl_BA_10_Pristavy
JŠ_Pohl_BA_11_Hrad
JŠ_Pohl_BA_12_Dom
JŠ_Pohl_BA_13_Slavin
JŠ_Pohl_BA_14_Stanice
JŠ_Pohl_BA_15_Ulice (0)
29. augusta 2
Americké námestie 1
Baštová 2
Bezručova 2
Blumentálska 1
Dostojevského rad 1
Dunajská 2
Fajnorovo nábrežie 1
Farská 1
Fraňa Kráľa 2
Františkánske námestie 1
Gajova 1
Gondova 1
Gorkého 2
Grösslingová 1
Hlavné námestie 2
Hlboká cesta 1
Hodžovo námestie 1
Hurbanovo námestie 1
Hviezdoslavovo námestie 1
Ivanka pri Dunaji 1
Jesenského 3
Kapitulská 3
Klariská 1
Klemensova 1
Kollárovo námestie 3
Krížna 3
Michalská 2
Námestie 1. mája 1
Námestie Ľ. Štúra
Námestie slobody 2
Námestie SNP 1
Obchodná 3
Panská 2
Primaciálne námestie 2
Radlinského 2
Rázusovo nábrežie 1
Rybné námestie 2
Šafárikovo námestie 2
Šancová 3
Špitálska 2
Štefánikova 2
Štúrova 5
Suché mýto 2
Zámocká 2
Zámocké schody 2
Zámočnícka 3
Židovská 2
Župné námestie 1
Najstaršie do ca. 1918
Škvarna, Dušan (zbierka)
Šmotlák, Anton (zbierka) (0)
Foto 1970 až 1980
Foto od 1961 do 1970
Zbierka negatívov A. Šmotláka ml. (časť do 1960)
Stanek, Miroslav (zbierka) (0)
Pohľadnice: malé formáty
SZABÓ (rodinný fond) (0)
1916_Szabova_Terezia
1932_Szabova_Terezia ml (0)
1_SzT_Dokumenty
2_Drobne tlace
3_SzT_Foto
1940_Szabova_Gizela
Korešpondencia rodiny Szabóovej z rokov 1941-45 (0)
Originály
Preklady
Štefan Szabó / Szabó István (0)
4_O ňom
Dokumenty
Fotografie
Spomienky na Š. Szabóa
Životopisné podklady
Tišliar, Pavol (súkromná zbierka) (0)
PT: Bratislava
PT: Bratislavská stolica
Tomeček, Oto (zbierka) (0)
Fotografie
Pohľadnice
Tóth, Jozef (zbierka) (2)
Zbierka pohladníc Bratislavy (2)
Zbierka pohladnic Feitzinger
VIRSIK (rodinný fond) (0)
Virsik Karol
Virsikovci ďalší
Virsikovci: Dokumenty (0)
Süle Theresia
Szluka Samu
Virsikovci: Fotografie
Virsikovci: Pohľadnice
Virsikovci: Predmety
VLAČIKY (rodinný fond) (3)
Albumy (3)
Album 1 (3)
Vyskočil, Kamil (Fotoarchív) (0)
Zbierka fotografií k Bratislave (0)
0_Cast_pred_presignaturovanim
2a_60te roky CB
2b_60te roky F
3a_70te roky CB
3b_70te roky F
4_80te roky F
Fotografie čiernobiele z 50. rokov
X_Malé zbierky rôznych majiteľov (0)
DAPM - D. Danihelová - Audiozbierka
DAPM - Z. Šedivá - 3D-zbierka
Súkr. zbierka rodiny Pollak (0)
1_Generation
2. generácia
Súkromná zbierka Michala Nováka
Súkromná zbierka Veroniky Kucharskej
Zbierka Huga Portischa (0)
Video-rozhovory
Zbierka Lucie Karellovej
Zágoršek, Ján (zbierka)
Zbierka fotografií rodiny SZABÓ
Zbierka Viedenská električka
Žigo, Pavol (zbierka)
ZIMMERMANN (Rodinný fond) (0)
1_Zimmermann Lorenz a Theresia
2_Zimmermann Johann Gottlieb a Leinwather Susanna Anna
3_Zimmermann Johann Paul a Welser Susanne
4a_Zimmermann Christoph a Plasienka Juliana
4b_Zimmermann-Moick Susanne a Moick Andreas
5a_Zimmermann Gustav
5b_Zimmermann Wilhelm
5c_Zimmermann Elsa
5d_Zimmermann Paula
6_Zimmermannovci
Koczmann_Friedrich_1912 a Zimmermann Paula
Koczmann_Friedrich_1945
Pressburg
VEDECKÉ INŠTITÚCIE (0)
Mestský ústav ochrany pamiatok
Zdroje záujmových skupín, spolkov a pod. (0)
Huncokári (Holzhackerhaus) (0)
Kratochvila
X Marika
XY Ruzena
Pamätníci Novembra 1989 z FiF UK (0)
Štrpková, Katarína (zbierka) (0)
Foto AULA
Foto FAKULTA
Foto ĽUDSKÁ REŤAZ
Foto NOVEMBER
pam
map
[ikona-fotografia]
Fara v Stupave
[ikona-fotografia]
Dievčenská I. A a II. A trieda Št. meštianky v Stupave
[ikona-fotografia]
Dievčenská II. A trieda Št. meštianky v Stupave
[ikona-fotografia]
Triedna fotografia Št. meštianky v Stupave
[ikona-fotografia]
Žiaci kurzu Št. meštianky v Stupave
[ikona-fotografia]
Dievčenská III. B trieda Št. meštianky v Stupave
[ikona-fotografia]
Fotografia žiakov chlapčenskej III. A triedy Št. meštianky v Stupave
[ikona-fotografia]
Dievčenská trieda Št. meštianky v Stupave
[ikona-fotografia]
Chlapčenská trieda Št. meštianky v Stupave
[ikona-fotografia]
Fotografia žiačok dievčenskej triedy Št. meštianky v Stupave
[ikona-fotografia]
Fotografia žiakov Št. meštianky v Stupave
[ikona-fotografia]
Chlapčenská trieda Št. meštianky v Stupave
[ikona-fotografia]
Divadelné predstavenie žiakov Št. meštianky v Stupave
[ikona-fotografia]
Žiaci jednoročného učebného kurzu Št. meštianky v Stupave
[ikona-fotografia]
Fotografia žiačok III. A triedy Št. meštianky v Stupave
[ikona-fotografia]
Fotografia chlapčenskej triedy Št. meštianky v Stupave
[ikona-fotografia]
Triedna fotografia Št. meštianky v Stupave
[ikona-fotografia]
Trieda Št. meštianky v Stupave
[ikona-fotografia]
Chlapčenská trieda Št. meštianky v Stupave
[ikona-fotografia]
Dievčenská I. A trieda Št. meštianky v Stupave
[ikona-fotografia]
Trieda Št. meštianky v Stupave
[ikona-fotografia]
Dievčenská trieda Št. meštianky v Stupave
[ikona-fotografia]
Dievčenská trieda Št. meštianky v Stupave
[ikona-fotografia]
Chlapčenská trieda Št. meštianky v Stupave
[ikona-fotografia]
Žiaci Št. meštianky v Stupave
[ikona-fotografia]
Žiaci Št. meštianky v Stupave
[ikona-fotografia]
Žiačky I.B. Št. meštianky v Stupave
[ikona-fotografia]
Fotografia žiakov chlapčenskej triedy Št. meštianky v Stupave
[ikona-fotografia]
Fotografia žiačok Št. meštianky v Stupave
[ikona-fotografia]
Triedna fotografia Št. meštianky v Stupave
[ikona-fotografia]
Učitelia Št. meštianky v Stupave
[ikona-fotografia]
Dievčenská I. A triedy Št. meštianky v Stupave
[ikona-fotografia]
Chlapčenská trieda II.A meštianky v Stupave
[ikona-fotografia]
Trieda II.B meštiansky v Stupave
[ikona-fotografia]
Dievčenská I.B trieda meštianky v Stupave.
[ikona-fotografia]
Tretia trieda Št. meštianky v Stupave
[ikona-fotografia]
Prvá trieda Št. meštianky v Stupave
[ikona-fotografia]
Druhá trieda meštianky v Stupave (1937)
[ikona-fotografia]
Trieda Št. meštianky v Stupave
[ikona-fotografia]
Trieda Št. meštianky v Stupave
[ikona-fotografia]
Skupinová fotografia žiakov Št. meštianky v Stupave
[ikona-fotografia]
Trieda Št. meštianky v Stupave
[ikona-fotografia]
Trieda Št. meštianky v Stupave
[ikona-fotografia]
Fotografia žiačok Št. meštianky v Stupave
[ikona-fotografia]
Jednoročný kurz Št. meštianky v Stupave
[ikona-fotografia]
Trieda Št. meštianky v Stupave
[ikona-fotografia]
Fotografia z ochotníckeho divadelného predstavenia
[ikona-fotografia]
Fotografia žiakov chlapčenskej triedy Št. meštianky v Stupave
1
priehľadnosť
Back to Top