FILTER
135 inventárnych jednotiek, 687 digitálnych záberov
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • udalosti
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
Fotografia (96)
Maľba (1)
Mapa (1)
Písomnosť (21)
Pohľadnica (15)
Predmet (1)
DOPRAVA (2)
Posli a posolstvá (2)
ETNIKÁ a skupiny (3)
Česi, Moravania a bohemiká (3)
JAZYK prameňa (25)
Český jazyk (po roku 1800) (2)
Latinský jazyk (1)
Maďarský jazyk (1)
Nemecký jazyk (19)
Slovenský jazyk (po roku 1800) (2)
KULTÚRA (3)
Divadlo (1)
Výtvarné umenie (1)
NÁBOŽENSTVO a CIRKVI (3)
Katolíci (3)
PRÍRODA (11)
Ochrana prírody / ekologické (1)
Parky a záhrady (4)
Rieky a jazerá (2)
Zvieratá (3)
ŠKOLSTVO (86)
Základné školstvo (86)
SLUŽBY (4)
Banky a financie (3)
Stravovanie a pohostinstvo (1)
ŠPORT a VOĽNÝ ČAS (3)
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI (1)
ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY (1)
Rímsky vojenský tábor (1)
CINTORÍNY (1)
HRAD, KAŠTIELE, KÚRIE (28)
Hrad Pajštún (16)
Stupavský kaštieľ (12)
KAPLNKY (1)
KOSTOLY a KLÁŠTORY (11)
Farský kostol sv. Štefana kráľa (9)
Kostol sv. Sebastiána (Mást) (2)
KULTÚRNE STAVBY A MÚZEÁ (2)
Bio Osveta (zaniknuté) (1)
Múzeum Ferdiša Kostku (1)
PAMÄTNÍKY, SOCHY, FONTÁNY (2)
PRÍRODNÉ PAMIATKY (5)
Park kaštieľa (4)
ŠKOLY (84)
Meštianska škola (zaniknutá) (82)
Zákl. škola kpt. J. Nálepku (2)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelaida Švábska (1065-1090) (0)
Adelaida z Riedenburgu (12. stor.) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Adler, Rudolf (1892-1978) (0)
Adler, Tibor (1926-1945) (0)
Adlerová (rod. Paskusz), Blanka (1898-1966) (0)
Adlerová, Erika (20.stor.) (0)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (0)
Agnesa Babenberská (ca.1151-1182) (0)
Agnesa z Antiochie (1154-1184) (0)
Agneša Habsburská (1281–1364) (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (0)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (0)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander VI. (1431-1503) (0)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Altdorffer (rod. Kövér), Aloisia (1899-1980) (0)
Altdorffer, Alfréd (1926> (0)
Altdorffer, Leopold (1898-1985) (0)
Alth, Jozef (1821-1890) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (0)
Alžbeta Kotromanićová / Bosnianska (1340-1387) (0)
Alžbeta Kumánska (1240-1290> (0)
Alžbeta Luxemburská (1409-1442) (0)
Alžbeta Piastovská (1305-1380) (0)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (0)
Alžbeta z Anjou (1261-1304) (0)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (0)
Anastázia Kyjevská <1021-1096> (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (0)
Andrássy, Gyula (1823-1890) (0)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Andreas (Endre) Moick (1903 - 1999) (0)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Anežka Hlohovská <1290-1361) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (0)
Anna de Foix (1480-1506) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (0)
Árossy, Jozef (1797-1870) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Astrik (?-1034) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (0)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Absolon, Ľudovít
Absolon, Zoltán
Absolonová, E.
Adler, Jacob
Alexander Lechnitzky
Alexy, Janko
Alt, Franz
Alt, Rudolf
Altdorffer, Alfréd
Altdorffer, Leopold
Ambrovits
Andil
Andor
Andrási, Mór
Anna Neulinger (?)
Anton Šmotlák
Apfel (ateliér)
Apfel, Otto
Archív 1. ČSR
Archív I. ČSR
Ateliér Schnitzel & Fink
Auerbach, Max
Augusta Neulinger (?)
Augusta Neulinger ?
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (1)

Mestské časti

Mást
Stupava - pôvodná

Ulice (podľa abecedy)

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Nenašli sa žiadne miesta.
ARCHÍVY (25)
Archívy mestské (20)
Archív mesta Bratislavy (AMB) (20)
AMB - Arch. fond Magistrát mesta Bratislavy (18)
Zbierka stredovekých listín a listov (18)
Zbierka listín a listov č. 1 až 500 (2)
Zbierka listín a listov č. 1501 až 2000 (11)
Zbierka listín a listov č. 2001 až 2500 (2)
Zbierka listín a listov č. 3001 až 3500 (3)
AMB - Zbierka fotografií a negatívov (2)
Archívy špecializované (štátnych a verejných organizácií) (1)
Archív Pamiatkového úradu SR (A PÚ SR) (1)
Zbierka fotografií a negatívov (1)
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány 1. CSR k lokalite Bratislava (1)
Cirkevné archívy (4)
Archív Trnavskej arcidiecézy (3)
Fotozbierka (2)
Fotoalbum k 70. narodeninám biskupa Lazíka (2)
Zbierka kánonických vizitácií (1)
Vizitácie arcibiskupa Esterházyho (1)
Rímskokatolícky farský úrad v Stupave (1)
MÚZEÁ (12)
Múzeum mesta Bratislavy (MMB) (3)
5 - Zbierky špecializované (3)
5-P-Pohladnice (3)
5001-6000 (1)
6001-7000 (2)
SNM-HM: Historické múzeum (9)
Historické vedy (9)
1. Fond dejín 20. storočia (9)
1.5 fond Pohľadnice (9)
Stupava_ (9)
SÚKROMNÉ ZBIERKY (98)
2_Zbierka k dejinám mesta STUPAVA (85)
Školská kronika Št mešt školy 1929 - 1941 (82)
Školské fotografie (3)
3_Zbierka k dejinám obce LOZORNO (2)
Archív Obecného úradu Lozorno (2)
Obecné kroniky Lozorna (2)
Obecná kronika č. 2 (2)
Obrazový materiál v obecnej kronike Lozorna č. 2 (2)
Bartoš, Juraj (zbierka) (1)
Folder 2 (1)
Marušinec (súkr. zbierka) (1)
Ďuriš, Augustín (1)
SCHWEIGHOFER (rodinný fond) (3)
Zbierka fotografií (3)
Fotoalbumy (3)
Fotoalbum Eleonóry Schweighofer, rod. Rada (2)
Jednotlivé fotky z fotoalbumu Eleonóry Rada (2)
Fotoalbum Karola Schweighofera (1)
Fotoalbum_1_Otec_Jednotlivé fotografie (1)
Šedivý, Juraj (zbierka) (1)
Zbierka pohľadníc zo Slovenska (1)
Tóth, Jozef (zbierka) (2)
Zbierka pohladníc Bratislavy (2)
VLAČIKY (rodinný fond) (3)
Albumy (3)
Album 1 (3)
pam
map
[ikona-fotografia]
Procesia na Božie Telo
[ikona-fotografia]
Brúsič nožov v Stupave
[ikona-pisomnost]
Účet Alžbety Ďurišovej
[ikona-pisomnost]
Sľub stupavského kastelána, že príde na súd
[ikona-pisomnost]
Oznam o zaujatí kostola husitmi
[ikona-pisomnost]
Sťažnosť kastelána na poľovníctvo
[ikona-pisomnost]
Správa o vrátení otcovského dedičstva
[ikona-fotografia]
Triedna fotografia VIII.A v Stupave
[ikona-fotografia]
1. trieda meštianky v Stupave
[ikona-fotografia]
ZDŠ Stupava 1964/65 - VIII.C
[ikona-mapa]
Okolie Lozorna v stredoveku a ranom novoveku
[ikona-malba]
Predstava o výzore hradu Pajštún okolo r. 1250
[ikona-pisomnost]
Správa o podmienkach
[ikona-pisomnost]
Správa o krivdách hajtmana
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o víno
[ikona-pisomnost]
Správa o zadržaných v Stupave
[ikona-pisomnost]
Správa o väznenom Bratislavčanovi
[ikona-pisomnost]
Odpoveď vo veci desiatkov
[ikona-pisomnost]
Správa o vyslaní dvorana
[ikona-pisomnost]
Oznam o obsadení kostola v Stupave
[ikona-pisomnost]
Žiadosť, aby služobník mohol nakúpiť víno
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o pomoc proti husitom
[ikona-pisomnost]
Test - kniha príjmov a výdavkov
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o dve kade
[ikona-pisomnost]
Žaloba na bratislavského kastelána
[ikona-pisomnost]
Oznam vo veci zadržaného koňa
[ikona-pisomnost]
Žaloba na Bratislavčanov
[ikona-fotografia]
E. Schweighofer na výlete do Stupavy
[ikona-fotografia]
Kamarátka E. Schweighofer
[ikona-pohladnica]
Hrad Pajštún
[ikona-pohladnica]
Zrúcanina Pajštún
[ikona-pohladnica]
Hrad Pajštún
[ikona-fotografia]
K. Schweighofer na hrade Pajštún
[ikona-pohladnica]
Stupavský kaštieľ
[ikona-pohladnica]
Člnkovanie v parku
[ikona-pohladnica]
Hviezdoslavova ulica v Máste
[ikona-predmet]
Spona z okolia Stupavy
[ikona-fotografia]
Ozdobné konzoly na hrade Pajštún
[ikona-fotografia]
Hrad Pajštún
3
priehľadnosť
Back to Top