FILTER
67613 inventárnych jednotiek, 109029 digitálnych záberov, 5713 encykl. hesiel
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • udalosti
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
Audio_Spomienky (7)
Fotografia (47612)
Maľba (571)
Mapa (89)
Písomnosť (6342)
Pohľadnica (14071)
Predmet (174)
Veduta (32)
Video (48)
Vizualizácia (10)
ARMÁDA (1187)
DOPRAVA (4799)
Cestná doprava (1428)
Koľajová doprava (1365)
Lanovky a podobné (5)
Mýta a clá (483)
Posli a posolstvá (59)
Vodná doprava (1531)
Vzdušná doprava (85)
ETNIKÁ a skupiny (5392)
Česi, Moravania a bohemiká (176)
Chorváti, Srbi, Bosniaci (5)
Karpatskí Nemci (2158)
Karpatskí Nemci - huncokári (1)
Latinské (62)
Maďari a hungariká (458)
Multietnické (23)
Nemci (a Rakúšania) a germaniká (1466)
Poliaci, poloniká (10)
Rómske (81)
Rusi, Ukrajinci, Bielorusi (40)
Rusíni (6)
Slováci a slovaciká (222)
Židia a judaiká (867)
HASIČI (87)
JAZYK prameňa (9514)
Anglický jazyk (5)
Český jazyk (po roku 1800) (1033)
Francúzsky jazyk (6)
Iné jazyky (31)
Latinský jazyk (2415)
Maďarský jazyk (2067)
Nemecký jazyk (3011)
Ruský jazyk (3)
Slovenčina a čeština pred 1800 (72)
Slovenský jazyk (po roku 1800) (1080)
Viacjazyčné (58)
JUSTÍCIA, SÚDY (706)
KULTÚRA (6276)
Divadlo (479)
Film a kino (197)
Hudba (509)
Literatúra a knižnice (200)
Ľudová kultúra (646)
Sochárstvo (2118)
Tanec (153)
Tlač, noviny, žurnalistika (92)
Výtvarné umenie (1922)
NÁBOŽENSTVO a CIRKVI (2491)
Evanjelické cirkvi (335)
Judaizmus (náboženstvo) (118)
Katolíci (1423)
Pravoslávni a gréckokatolíci (21)
Púte (28)
Zbožné fundácie (83)
POLÍCIA (119)
POLITIKA a STRANY (317)
POĽNOHOSPODÁRSTVO (1058)
Chov zvierat, pastierstvo (43)
Poľné práce (47)
Vinohradníctvo (504)
Záhrady a sady (62)
PRÍRODA (5870)
Dunaj (2318)
jarné (29)
jesenné (3)
Lesy (86)
letné (30)
More / oceán (2)
Ochrana prírody / ekologické (14)
Parky a záhrady (1854)
Rieky a jazerá (167)
Železná studnička (zlý tag) (285)
zimné (78)
Zvieratá (411)
REMESLÁ a PRIEMYSEL (956)
Baníctvo (10)
Cechy (41)
Lesníctvo (1)
Mlynárstvo (15)
Rybárstvo (17)
Vinárstvo (135)
RODINA a SPOLOČNOSŤ (6736)
Chlapci a chlapi (108)
Detstvo (2249)
Dievčatá a ženy (211)
Iné rodinné udalosti a oslavy (158)
Ľudové obyčaje (2)
Majetkové pokonania (8)
Meniny (11)
Narodeniny (20)
Nový rok (52)
Pohreby (1004)
Propaganda (1003)
Seniori, staroba (21)
Sociálne elity (196)
Sociálne okrajové skupiny, marginalizovaní (56)
Študentský život (53)
Transgendrové (1)
Veľká noc (18)
Vianoce (193)
Vtipné a zábavné (134)
Zaľúbenosť (27)
Zásnuby a svadba (252)
ŠKOLSTVO (1214)
Iné vzdelávanie (31)
Predškolská výchova (46)
Stredné školstvo (399)
Vysoké školstvo (323)
Základné školstvo (304)
SLUŽBY (3628)
Banky a financie (902)
Hotely a iné ubytovanie (250)
Kúpele (77)
Obchody a trhy (1718)
Pošty (23)
Stravovanie a pohostinstvo (707)
SPOLKY (120)
Skauting / Junák (17)
Sokolské hnutie (2)
ŠPORT a VOĽNÝ ČAS (1590)
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI (960)
VEDA (62)
VŠEOBECNÉ UDALOSTI (6768)
Búranie (1293)
Iné politické udalosti (228)
Iné udalosti (70)
Katastrofy, požiare a havárie (488)
Korunovácie a kreovanie hláv štátov (28)
Migrácie (19)
Návštevy významných osôb (513)
Represie a politické prenasledovanie (35)
Spoločenské slávnosti (1834)
Športové udalosti (268)
Trestné činy a priestupky (101)
Vizitácie (1)
Vojny (615)
Výstavba (1633)
Výstavy a prezentácie (21)
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY (402)
01: PREHISTORICKÉ stavby a NÁLEZISKÁ (11)
02: HRADY, zámky a kaštiele (341)
03: HRADBY miest (266)
04: KOSTOLY, KLÁŠTORY (1634)
05: ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY (141)
06: CINTORÍNY a náhrobníky (205)
07: PALÁCE a honosné domy (1131)
08: Budovy ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE (633)
09: VOJENSKÉ OBJEKTY a KASÁRNE (15)
11: DOPRAVNÉ stavby (909)
Stanice - železničné (5)
12: Stavby SLUŽIEB (hotely, reštaurácie, obchody) (278)
13: ZDRAVOTNÍCKE a SOCIÁLNE stavby (43)
14: ŠKOLY a INTERNÁTY (108)
15: KULTÚRNE stavby (1108)
16: REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby (425)
17: PAMÄTNÍKY, SOCHY a FONTÁNY (287)
18: Pamätné TABULE (62)
19: PRÍRODNÉ PAMIATKY (20)
Dopravné TEST (51)
Mosty (49)
PRIEMYSELNÉ stavby (304)
-500000 až -8000 – Najstaršie osídlenie (2)
-2300 až -800 – Doba bronzová (1)
-500 až -1 – Keltské osídlenie (3)
1278 - Bitka na Moravskom poli (1)
1 až 400 (cca) – Rímsko-germánska koexistencia (3)
0500 (cca) až 567 - Longobardi na strednom Dunaji (1)
567 až 800 – Slovansko-avarská koexistencia (1)
800 (ca.) až 906 – Nitriansko a Veľká Morava (4)
863 až 885 – Misia Metoda a Konštantína na Veľ. Morave (2)
900 (ca.) až 999 – Ovládnutie Karpatskej kotliny Maďarmi (2)
990 (ca.) až 1150 (ca.) – Kristianizácia stredného Podunajska (1)
1200 až 1350 – Vznik stredovekých miest (v Uhorsku) (4)
1241 až 1242 – Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska (1)
1427 až 1432 – Husitské výpravy do Uhorska (3)
1434 až 1467 – Bratríci (a posthusiti) (12)
1465 až 1492 (ca.) – Univerzita Istropolitana (1)
1655 06 27 – Korunovácia Leopolda I. (3)
1687 12 09 – Korunovácia Jozefa I. (2)
1741 06 25 – Korunovácia Márie Terézie (5)
1848 až 1849 – Uhorská revolúcia (2)
1866 - Prusko-rakúska vojna (1)
1869 – Prvé moderné sčítanie obyvateľstva v Uhorsku (1)
1880 – Sčítanie obyvateľstva Uhorska (5)
1890 – Sčítanie obyvateľstva Uhorska (1)
od 1890 – Oslavy 1. mája (474)
1896 – Miléniové oslavy (4)
1907 – Oslavy 700. výročia narodenia sv. Alžbety (17)
1910 05 19 – Pozorovanie Halleyho kométy (1)
1914 až 1918 – 1. svetová vojna (228)
4. až 10. máj 1919 – Smrť a pohreb M. R. Štefánika (51)
1928 10 28 – 10. výročie vzniku ČSR (9)
1929 06 28 až 07 01 – Zjazd Ústredia slovenského katolíckeho študentstva (1)
1933 07 02-04 – Zjazd čs. múzejníkov v Banskej Štiavnici (4)
1933 – Pribinove slávnosti v Nitre (14)
1937 07 03-06 – Zjazd čs. hasičstva (3)
1937 10 24 až 11 02 - Celoštátna výstava poštových známok (10)
1938 až 1945 – Prenasledovanie Židov a holokaust (226)
1938 03 12 – Anšlus Rakúska a jeho dôsledky (2)
1938 – Mobilizácia, Mníchovská konferencia a vznik 2. ČSR (2)
1939 až 1942 – Arizácia majetku Židov (18)
1939 až 1945 – 2. svetová vojna (187)
1939 10 26 – Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky (1)
1941 až 1945 – zajatie vojakov zo Slovenska (3)
1944 až 1945 – Evakuácia Nemcov (10)
1944 08 29 až 10 06 – Slovenské národné povstanie (33)
1944 09 30 až 1945 05 01 – Oslobodzovanie Slovenska (1)
1945 – Repatriácia (10)
1945 - Vyvlastnenie majetku Nemcov a Maďarov (35)
1945 - obnova vojnou zničených lokalít (3)
1945 02 19 – Zbombardovanie zajateckého transportu v Melku (4)
1945 až 1946 – Perzekúcie (česko)sloven. Nemcov a Maďarov a vysídľovanie (12)
1945 až 1946 – Návrat arizovaného majetku (5)
od 1945 – Oslavy SNP (18)
1946 až 1947 – Akcia Pomáhajme navráteným Slovákom (5)
1948 až 1949 – Znárodnenie (2)
1948 10 28 – Oslavy 30. výročia vzniku ČSR (10)
1949 – Koncert robotníckeho spevokolu (3)
1949 – IX. zjazd KSČ v Bratislave (10)
1949 – 1. výročie Víťazného februára (6)
1949 04 14 – Manifestácia za svetový mier (15)
1949 06 01 – Štátny pohreb Petra Jilemnického (18)
1949 11 07 – Manifestácia k výročiu VOSR (1)
1957 03 08 – Medzinárodný deň žien (1)
1958 – Telovýchovné slávnosti (1)
1959 03 05-15 – Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji (1)
1961 05 28 – 40. výročie založenia KSČ (11)
1964 06 14 – Voľby do SNR (3)
1965 06 – Dunajská povodeň (36)
1966 až 1998 – Festival Bratislavská lýra (4)
1968 – „Pražská jar“ (1)
1968 08 21 až 1991 06 27 – Okupácia vojskami Varšavskej zmluvy (73)
1973 02 26 až 03 03 – MS v krasokorčuľovaní (2)
1985 10 11-12 – Dni námetovej filatelie (2)
1989 11 17 až 12 29 – Nežná revolúcia (77)
1991 – Dunajská povodeň (5)
od 1991 – Korunovačné slávnosti v Bratislave (15)
2000 09 23-24 – Celoslovenský eucharistický kongres (1)
2005 02 23-25 – Bratislavský samit (2)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (1)
Adelaida Švábska (1065-1090) (0)
Adelaida z Riedenburgu (12. stor.) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (6)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Adler, Rudolf (1892-1978) (3)
Adler, Tibor (1926-1945) (2)
Adlerová (rod. Paskusz), Blanka (1898-1966) (2)
Adlerová, Erika (20.stor.) (1)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (1)
Agnesa Babenberská (ca.1151-1182) (0)
Agnesa z Antiochie (1154-1184) (0)
Agneša Habsburská (1281–1364) (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (1)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (52)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (1)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (1)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander VI. (1431-1503) (1)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (4)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Altdorffer (rod. Kövér), Aloisia (1899-1980) (11)
Altdorffer, Alfréd (1926> (11)
Altdorffer, Leopold (1898-1985) (28)
Alth, Jozef (1821-1890) (1)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (2)
Alžbeta Kotromanićová / Bosnianska (1340-1387) (26)
Alžbeta Kumánska (1240-1290> (0)
Alžbeta Luxemburská (1409-1442) (61)
Alžbeta Piastovská (1305-1380) (5)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (17)
Alžbeta z Anjou (1261-1304) (0)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (1)
Anastázia Kyjevská <1021-1096> (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (1)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (3)
Andrássy, Gyula (1823-1890) (1)
Andrašovan, Tibor (1917-2001) (1)
Andreas (Endre) Moick (1903 - 1999) (4)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Anežka Hlohovská <1290-1361) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (1)
Anna de Foix (1480-1506) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (1)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (1)
Árossy, Jozef (1797-1870) (1)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (3)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Astrik (?-1034) (2)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (1)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Absolon, Ľudovít (37)
Absolon, Zoltán (5)
Absolonová, E. (1)
Adler, Jacob (2)
Alexander Lechnitzky (3)
Alexy, Janko (2)
Alt, Franz (1)
Alt, Rudolf (3)
Altdorffer, Alfréd (10)
Altdorffer, Leopold (17)
Ambrovits (4)
Andil (5)
Andor (9)
Andrási, Mór (2)
Anna Neulinger (?) (1)
Anton Šmotlák (516)
Apfel (ateliér) (3)
Apfel, Otto (3)
Archív 1. ČSR (2)
Archív I. ČSR (7)
Ateliér Schnitzel & Fink (2)
Auerbach, Max (1)
Augusta Neulinger (?) (144)
Augusta Neulinger ? (1)
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (1087)
Pamäť mesta Bratislava Pamäť mesta Košice Pamäť mesta Banská Bystrica Pamäť mesta Turzovka Pamäť obce Lozorno Pamäť mesta Stupava

Iné lokality

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Abaújszántó (HU) (2)
Abrahám(3)
Adelboden (CH) (1)
Adidovce(1)
Albena (BG) .(10)
Alpy(2)
Antivari (AL)(1)
Antol(1)
Ardanovce(2)
ARGENTÍNA (1)
Aš (CZ)(1)
Aschaffenburg (DE)(4)
Atény (GR)(5)
Avignon (FR)(2)
ARCHÍVY (14557)
Archívy mestské (7416)
Archív mesta Bratislavy (AMB) (7013)
AMB - Arch. fond Magistrát mesta Bratislavy (3641)
Zbierka stredovekých listín a listov (3641)
Zbierka listín a listov č. 1 až 500 (453)
Zbierka listín a listov č. 1001 až 1500 (502)
Zbierka listín a listov č. 1501 až 2000 (403)
Zbierka listín a listov č. 2001 až 2500 (200)
Zbierka listín a listov č. 2501 až 3000 (504)
Zbierka listín a listov č. 3001 až 3500 (513)
Zbierka listín a listov č. 3501 až 4000 (540)
Zbierka listín a listov č. 501 až 1000 (526)
AMB - Zbierka fotografií a negatívov (3282)
AMB - Zbierka listín a listov z pápežskej kúrie (7)
AMB - Zbierka máp a plánov (2)
Regionálna knižnica (81)
Zlatá kniha mesta Bratislavy 1928 (81)
ZkmBA - Ilustrácie (80)
Archív mesta Košice (403)
Arch. fond Magistrát mesta Košice (403)
Tajný archív (403)
Archívy špecializované (štátnych a verejných organizácií) (1911)
Archív Pamiatkového úradu SR (A PÚ SR) (1884)
Zbierka fotografií a negatívov (1884)
Zbierka fotografií a negatívov k obci Lozorno (2)
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány 1. CSR k lokalite Bratislava (1690)
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány 1. CSR k lokalite Turzovka (11)
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány k lokalite Banská Bystrica (181)
Literárny archív Slovenskej národnej knižnice (29)
Fotodokumentačné zbierky (9)
Osobné fondy (20)
Dalma Spitzerová, rod. Holanová (7)
Osobné fotografie (7)
Osobný fond Juraja Spitzera (13)
Osobné dokumenty (7)
A-2_Legitimacie (2)
Osobné doklady (4)
Životopis (1)
Zbierka fotografií (6)
Fotoalbum návšteva K. Gottwalda (6)
Archívy štátne (4295)
Slovenský národný archív (11)
L: Rody a panstvá (11)
L/II: Archívy panstiev (11)
Pálfi (Pálffy) – zbierka máp a plánov, 1712 – 1935, 1541 ks (11)
Štátny archív v Banskej Bystrici - centrála aj pracoviská (8)
ŠA BB pracovisko Archív Zvolen (1)
Zbierka listín? 1 (1)
ŠA BB pracovisko Banská Štiavnica (1)
Archív. fond: Magistrát mesta Banská Štiavnica (1)
ŠA BB pracovisko Kremnica (1)
Archív. fond Františkánsky kláštor v Kremnici (1)
ŠA BB pracovisko Lučenec (1)
AFo ??? (1)
ŠA BB pracovisko Rimavská Sobota (1)
Archív. fond Magistrát mesta Rimavská Sobota (1)
ŠA BB pracovisko Veľký Krtíš (1)
Zbierka listín? (1)
Štátny archív v Banskej Bystrici - sídelný archív (2)
Archívny fond: Banská Bystrica, mesto so zriadeným magistrátom (1)
Archívny fond: Zvolenská župa (1)
Štátny archív v Bratislave - centrála aj pracoviská (1725)
ŠA BA pracovisko Archív Modra (5)
Archívny fond XY (5)
Kronika slovenskej školy v Podunajských Biskupiciach (5)
Štátny archív v Bratislave (1730)
Zbierka fotografií a negatívov (1724)
Fotografie Ľudovíta Sedíleka (1721)
01_Panoramy (191)
02_Ulice (557)
A_Podhradie (16)
Americké námestie 2 (2)
Baštová 3 (1)
Beblavého 2 (10)
Blumentálska 8 (1)
Bubenkova (7)
Dunajská 37653 (27)
Farská 2 (2)
Františkánska 4 (1)
Františkánske námestie 2 (1)
Gunduličova 7 (3)
Hodžovo námestie 2 (1)
Hurbanovo námestie 1987 (4)
Hviezdoslavovo námestie 2 (5)
Kamenné námestie 1 (2)
Kapitulská 1968 (18)
Kapucínska 2 (1)
Karadžičová ulica 1980-86 (14)
Klobučnícka ulica 1 (1)
Kollárovo námestie 18 (10)
Konventná ulica 1 (9)
Kozia ulica (17)
Krížna ulica (9)
Kuzmányho 10 (2)
Laurinská ulica (1)
Medená ulica (4)
Michalská ulica (16)
Mlynské nivy 9 (1)
Mostová ulica (1)
Mudroňova 84 (4)
Mýtna ulica a okolie (15)
Na vŕšku 2 (3)
Námestie Slobody 30 (8)
Námestie SNP 2 (9)
Nedbalova 20 (1)
Obchodná 1974 (63)
Palisády 60 (9)
Panská 42 (6)
Poštová 1978 (2)
Prepoštská 4 (4)
Primaciálne námestie 1 (1)
Račianska 1974 (3)
Radlinského ulica 1 (86)
Ružová dolina 1 (3)
Rybné námestie 6 (3)
Šancová 1972 (10)
Šancová ulica 1972 (11)
Sedlárska ulica (1)
Slovanská 1 (3)
Špitálska ulica (4)
Strelecká 1961 (1)
Vajnorská 31 (1)
Vysoká ulica (109)
Zámocká ulica (1)
Zelená ulica (1)
Židovská 20 (8)
03_Pamiatky (634)
04_Industrial (70)
05_Sidliska (59)
06_Primestske obce (100)
07_Udalosti (113)
Zbierka typárií ? (1)
Štátny archív v Košiciach - centrála a pracoviská (2403)
Štátny archív v Košiciach (2398)
Krajská knižnica v Košiciach (zbierka parte) (772)
77 (134)
78 (121)
79 (123)
80 (126)
81 (120)
82 (148)
Zbierka fotografií a negatívov (1626)
Album 01 (22)
Album 01 (jednotlivé foto) (21)
Album 02 (17)
Album 02 (jednotlivé foto) (16)
Album 03: Košický kraj v obrazoch (31)
(30)
Album 04 (24)
Album 04 (jednotlivé foto) (23)
Album 05 (11)
Album 05 (jednotlivé foto) (10)
Album 06 (7)
Album 06 (jednotlivé foto) (6)
Album 07 (82)
Album 07 (jednotlivé foto) (81)
Album 08 (25)
Album 08 (jednotlivé foto) (24)
Album 09 (130)
Album 09 (jednotlivé foto) (129)
Album 10 (1)
Album 11 (19)
Album 11 (jednotlivé foto) (18)
Album 12 (13)
Album 12 (jednotlivé foto) (12)
Album 13 (8)
Album 13 (jednotlivé foto) (7)
Album 14 (3)
Album 14 (jednotlivé foto) (2)
Album 15 (19)
Album 15 (jednotlivé foto) (18)
Album 16 (4)
Album 16 (jednotlivé foto) (3)
Album 17 (16)
Album 17 (jednotlivé foto) (15)
Album 18 (22)
Album 18 (jednotlivé foto) (21)
Album 19 (17)
Album 19 (jednotlivé foto) (16)
Album 20 (7)
Album 20 (jednotlivé foto) (6)
Album 21 (14)
Album 21 (jednotlivé foto) (13)
Album 22 (13)
Album 22 (jednotlivé foto) (12)
Album 23 (7)
Album 23 (jednotlivé foto) (6)
Album 24 (8)
Album 24 (jednotlivé foto) (7)
Album 25 (30)
Album 25 (jednotlivé foto) (29)
Album 26 (13)
Album 26 (jednotlivé foto) (12)
Album 27 (7)
Album 27 (jednotlivé foto) (6)
Album 28 (9)
Album 28 (jednotlivé foto) (8)
Album 29 (16)
Album 29 (jednotlivé foto) (15)
Album 30 (11)
Album 30 (jednotlivé foto) (10)
Album 31 (1)
Album 32 (14)
Album 32 (jednotlivé foto) (13)
Album 33 (2)
Album 33 (jednotlivé foto) (1)
Album 34 (8)
Album 34 (jednotlivé foto) (7)
Album 35 (1)
Album 36 (1)
Album 37 (3)
Album 37 (jednotlivé foto) (2)
Album 38 (1)
Album 39 (1)
Album 40 (1)
Album 41 (7)
Album 41 (jednotlivé foto) (6)
Album 42 (6)
Album 42 (jednotlivé foto) (5)
Album 43 (7)
Album 43 (jednotlivé foto) (6)
Album 47 (65)
Album 48 (33)
Album 49 (131)
Album 50 (99)
Album 51 (128)
Album 52 (179)
Album 54 (206)
Album 55 (126)
ŠA KE pracovisko Archív Michalovce (1)
AFo Obecný notársky úrad v Michalovciach (1)
ŠA KE pracovisko Archív Rožňava (1)
AFo ??? (1)
ONV RV - Odbor školstva, mládeže a telesnej výchovy (1)
ONV RV - Odb. školstva... - Cirkevné oddelenie (1)
ŠA KE pracovisko Archív Spišská Nová Ves (2)
AFo Magistrát mesta Spišská Nová Ves (1)
Archívny ford Magistrát mesta Gelnice (1)
ŠA KE pracovisko Archív Trebišov (1)
Archívny fond: Mailáth z Pribeníka (1)
Štátny archív v Nitre - centrála aj pracoviská (3)
ŠA NR pracovisko Nové Zámky (1)
Zbierka fotografií ?? (1)
ŠA NR pracovisko Topoľčany (1)
Zbierka fotografií ??? (1)
Štátny archív v Nitre - sídelné pracovisko (1)
Zbierka PLDD = ??? (1)
Štátny archív v Prešove - centrála aj pracoviská (60)
ŠA PO - pracovisko Archív Bardejov (2)
Archívny fond Magistrát mesta Bardejov (2)
ŠA PO - pracovisko Archív Humenné (1)
Archív. fond Stredisko geodézie v Humennom (1)
ŠA PO - pracovisko Archív Poprad (1)
Archív. fond Magistrát mesta Kežmarok (1)
ŠA PO - pracovisko Archív Stará Ľubovňa (1)
AFo Magistrát mesta Podolínec (1)
MMP: Oddelenie listiny (1)
ŠA PO - pracovisko Archív Svidník (1)
Archív. fond Gréckokatolícky farský úrad vo Vyšnom Mirošove (1)
ŠA PO - pracovisko Archív Vranov nad Topľou (1)
Archív. fond Gréckokatolícky farský úrad v Poši (1)
Spišský archív v Levoči (49)
AFo Magistrát mesta Levoča (1)
AFo Spišské prepoštstvo - súkromný archív (1)
Archívny fond Spišská župa (46)
Odd. Podžupa (46)
Pododd: Korešpondencia Anna Horváth Stansith (46)
Horvát-Stančič (Horváth-Stansith) zo Strážok (archívny fond) (1)
Krabica 96 (1)
Štátny archív v Prešove - sídelné pracovisko (4)
AFo Magistrát mesta Prešov (1)
MM PO - Listiny (1)
Archívny fond Magistrát mesta Sabinov (1)
Kniha prísah mesta Prešov (2)
Štátny archív v Trenčíne - centrála aj pracoviská (74)
Štátny archív v Trenčíne - centrálne pracovisko (74)
Magistrát mesta Trenčín (74)
Zbierka listín a listov (74)
Štátny archív v Trnave - centrála aj pracoviská (3)
ŠA TT - pracovisko Archív Galanta (v Šali) (1)
AFo Magistrát mesta Šamorín (1)
ŠA TT - pracovisko Archív Skalica (1)
Archív. fond Magistrát mesta Skalica (1)
Listiny (1)
Štátny archív v Trnave - sídelné pracovisko (1)
Archív. fond Magistrát mesta Trnava (1)
Listiny (1)
Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči - centrála aj pracoviská (1)
Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči - sídelné pracovisko (1)
Archív. fond Magistrát mesta Žilina (1)
MM ZA Archivum secretum (1)
Cirkevné archívy (935)
Archív Trnavskej arcidiecézy (933)
Fotozbierka (850)
Fotoalbum 1941/1 (20)
Detaily (36)
Fotoalbum 1948/1: návšteva adm. Lazíka v Topoľčanoch (25)
Fotoalbum k 70. narodeninám biskupa Lazíka (726)
Fotoalbum_1947_1_Lazik v PN (25)
Fotoalbum_1947_1_Detaily (34)
Fotoalbum_1949_1 (9)
Fotoalbum_1957_1 (13)
Súbor fotografií k návšteve pápeža Jána Pavla II. na Slovensku (5)
Zbierka kánonických vizitácií (83)
Vizitácie arcibiskupa Batthyanyiho (82)
Vizitácie arcibiskupa Esterházyho (1)
Rímskokatolícky farský úrad v Cíferi (1)
Rímskokatolícky farský úrad v Stupave (1)
DIGITÁLNE ZDROJE (14)
baum_cityregion (1)
Video-rozhovory (1)
Centropa (1)
Monasterium.net (1)
RTVS (1)
YouTube (8)
Videokanál denníka N (1)
Videokanál Institut für Kultur- und Theatergeschichte der Öst.Akad.d.Wissenschaften (1)
Videokanál oz Hradiská (1)
Videokanál The Habsburg Monarchy (1)
KNIŽNICE (737)
Knižnica Jasovského opátstva (410)
Jasov_Zbierka fotografií (353)
Album pre opáta z r. 1907 (22)
Album pre opáta z r. 1907 - jednotlivé fotografie (21)
Album pre opáta z r. 1907 ako celok (1)
Album s portrétmi (72)
Album portrétov - celok (1)
Jednotlivé fotky z portrétneho albumu (71)
Voľné fotografie (259)
Zbierka pohľadníc (57)
2_Ľudia (1)
AT (8)
DE (6)
HU (2)
Pohľadnice zachytávajúce historické udalosti (13)
SK (27)
Lyceálna knižnica v Kežmarku (1)
OSzK: Országos Széchényi Könyvtár (7)
Codices manuscripti (7)
Codices manuscripti Bohemico-Slavici in octavo (2)
Codices manuscripti Bohemico-Slavici in quarto (5)
Ústredná knižnica SAV (Lyceálna knižnica) (319)
Zbierka obrazových dokumentov (319)
1: Portréty (215)
2: Skupiny osôb (104)
Tablo portrétov osobností (70)
Tablo predsedníctva EAV cirkvi na Slovensku (14)
MÚZEÁ (8214)
Múzeum mesta Bratislavy (MMB) (6110)
1 - Zbierky archeologické (2)
AR - Nálezy z Rusoviec (2)
2 - Zbierky historické (F) (90)
Novšie dejiny (K1) (90)
5 - Zbierky špecializované (6018)
5-P-Pohladnice (6018)
1-1000 (736)
1001-2000 (786)
1001-2000 (755)
3001-4000 (687)
4001 až 5000 (681)
5001-6000 (967)
6001-7000 (1185)
7001-8000 (221)
SNM-AM: Archeologické múzeum (2)
SNM-HM: Historické múzeum (154)
Historické vedy (154)
1. Fond dejín 20. storočia (154)
1.5 fond Pohľadnice (129)
Bánovce_ (2)
Bernolákovo_ (2)
Častá_ (1)
Devín_ (25)
Dunajská Lužná_ (1)
Lehnice_ (1)
Malacky_ (21)
Marianka_ (27)
Modra_ (20)
Pečenice_ (1)
Pezinok_ (12)
Plavecké Podhradie_ (7)
Plavecký Štvrtok_ (2)
Rohožník_ (2)
Šamorín_ (6)
Senec_ (4)
Sološnica_ (1)
Stupava_ (9)
Veľké Leváre_ (6)
Veľký Biel_ (3)
Záhorská Ves_ (1)
SNM-MKKN: Múzeum kultúry karpatských Nemcov (374)
1 - Zbierka obrazového materiálu (374)
Brieštie (Bries) (3)
Chvojnica (Fundstollen) (29)
Hadviga (Hedwig) (6)
Handlová (Krickerhau) (51)
Horná Štubňa (Oberstuben) (15)
Kľačno (Gaidel) (59)
Kopernica (Deutsch Litta) (24)
Krahule (Blaufuss) (23)
Kremnické Bane (Johannesberg) (19)
Kunešov (Kuneschhau) (31)
Lúčky (Honneshau) (49)
Nitrianske Pravno (Deutsch Proben) (3)
Sklené (Glaserhau) (23)
Turček, Horný a Dolný (Ober-, Unterturz) (12)
Vrícko (Münnichwies) (26)
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici (SSM) (74)
Diela maliara Andreja Stollmanna (15)
Zbierka fotografií SSM (20)
Zbierka negatívov SSM (5)
Zbierka pohľadníc SSM (33)
Zbierka Výtvarného umenia SSM (1)
Východoslovenské múzeum v Košiciach (VSM) (1500)
Spoločenskovedné zbierky (1500)
Historická a umelecká fotografia (1000)
Fotografie rôzne (1000)
H. Negatívy a pozitívy (202)
V. Pozitívy (290)
VII. Negatívy (316)
VIII. Pozitívy (192)
Historická tlač (500)
Pohľadnice (500)
REDAKCIE a TLAČOVÉ AGENTÚRY (19983)
Periodiká online (1)
Daily Mail online (1)
TASR (19982)
TASR zbierka k dejinám Košíc (19982)
1945 (216)
1946 (105)
1947 (92)
1948 (125)
1949 (64)
1950 (194)
1951 (209)
1952 (352)
1953 (338)
1954 (302)
1955 (734)
1956 (428)
1957 (272)
1958 (400)
1959 (595)
1960 (705)
1961 (701)
1962 (559)
1963 (847)
1964 (489)
1965 (771)
1966 (412)
1967 (580)
1968 (450)
1969 (495)
1970 (609)
1971 (448)
1972 (440)
1973 (352)
1974 (269)
1975 (159)
1976 (159)
1977 (159)
1978 (156)
1979 (159)
1980 (159)
1981 (208)
1982 (187)
1983 (476)
1984 (207)
1985 (409)
1986 (240)
1987 (294)
1988 (296)
1989 (388)
1990 (176)
1991 (43)
1992 (41)
1993 (221)
1994 (203)
1995 (469)
1996 (495)
1997 (438)
1998 (726)
1999 (844)
2000 (117)
SÚKROMNÉ ZBIERKY (23593)
"Ruský archív" (2)
Kotliarevskij (2)
1_Zbierka k dejinám regiónu: HAUERLAND (1689)
Zbierka HANDLOVÁ (Krickerhau) (124)
Rodinný fond: Pöss Katarína a Ondrej (8)
Rodinný fond: Schwarz Rudolf (116)
Zbierka HORNÁ ŠTUBŇA (Oberstuben) (645)
Fond: Heimatstube Obecného úradu Horná Štubňa (9)
Rodinný fond: Grefrath Angela (3)
Rodinný fond: Hogh Anna (8)
Rodinný fond: Hogh Bert a Ludmilla (57)
Rodinný fond: Hogh Eva (6)
Rodinný fond: HOGH Josephine (11)
Rodinný fond: Hogh Maria (1)
Rodinný fond: Israel Sabine/Russnak (4)
Rodinný fond: Laczko (5)
Rodinný fond: Lüdtke Bärbel (4)
Rodinný fond: Maršálová Eva (28)
Rodinný fond: Mertler Lilly (34)
Rodinný fond: Messer/Thomahogh (11)
Rodinný fond: Murani / Hogh Grecz (24)
Rodinný fond: Russnak Lydia und Josef (35)
Rodinný fond: Schmidt Tudl Waltraud (105)
Rodinný fond: Sklenárová Emilia (39)
Rodinný fond: Steinhübl Hilda (1)
Rodinný fond: Stricz Josef (10)
Rodinný fond: Stritz Bettina (2)
Rodinný fond: Stritz Hanne (13)
Rodinný fond: Stritz Hans (3)
Rodinný fond: STRITZ Ivo (73)
Rodinný fond: Stritz Joachim (2)
Rodinný fond: TOMAHOGH Magdalena a Alfred (52)
Rodinný fond: Turzer Peter (4)
Rodinný fond: Urbanová Terézia (11)
Rodinný fond: Vondráček Pavel (12)
Rodinný fond: Weber/Thomahogh (7)
Rodinný fond: Weiss Erwin (4)
Rodinný fond: WEISS Franz (5)
Rodinný fond: Weiss Günther (62)
Zbierka JANOVA LEHOTA (Drexlerhau) (9)
Rodinný fond: Rohr Gerlinde (8)
Zbierka KĽAČNO (Gaidel) (33)
Fond: Archív Obecného úradu Kľačno (33)
Zbierka KRAHULE (Blaufuss) (75)
Rodinný fond: Grosch Klaus Martin (16)
Rodinný fond: Lukáčová / Blahyj (2)
Rodinný fond: SCHWARZ Buricová Anna (55)
Zbierka KREMNICKÉ BANE (Johannesberg) (10)
Rodinný fond: Neuschl Viliam JB (10)
Zbierka KUNEŠOV (Kuneschhau) (99)
Rodinný fond: Neuschl Viliam (99)
Zbierka LÚČKY (Honneshau) (10)
Rodinný fond: Käfer Karin (3)
Rodinný fond: Scharschmidt (7)
Zbierka PÍLA (Paulisch) (44)
Rodinný fond: Bockmeyer Erika (14)
Rodinný fond: Oberfranz Rudolf (30)
Zbierka SKLENÉ (Glaserhau) (199)
Rodinný fond: Antalová Waltraud / Franz (71)
Rodinný fond: Antoniová Nika (3)
Rodinný fond: Murani / Stricz (63)
Rodinný fond: Schwarz Anita (55)
Rodinný fond: Tonhäuser Peter (6)
Zbierka TURČEK (Oberturz und Unterturz) (13)
Rodinný fond: Ulbricht Andreas (13)
Zbierka TUŽINA (Schmiedshau) (22)
Rodinný fond: HERBRIK Gerlinde (22)
Zbierka VEĽKÉ POLE (Hochwies) (8)
Rodinný fond: Njari-Wegner Saskia (8)
Zbierka VRÍCKO (Münnichwies) (398)
Rodinný fond: Grois Sebastian (384)
Rodinný fond: Rumpel Ján (14)
1_Zbierka k dejinám regiónu: SPIŠ / ZIPS / SZEPES (91)
HECHT (z Matejoviec - rodinný fond) (74)
0_Hecht-Firma (6)
1_Hecht Karl (2)
2a_Hecht Rudolf (37)
1_Foto a Dokumenty (28)
2_Grafiky (9)
2b_Hecht Emma (1)
2c_Hecht_Magda (1)
3a_Hecht Rudolf jr (7)
4_Spiš-Zips (20)
MATRAY (Rodinný fond) (16)
Zbierka k dejinám obce PRAKOVCE (1)
2_Zbierka k dejinám mesta MOLDAVA nad Bodvou (22)
Folder 2 3 (4)
2_Zbierka k dejinám mesta STUPAVA (85)
Školská kronika Št mešt školy 1929 - 1941 (82)
Školské fotografie (3)
2_Zbierka k dejinám mesta TURZOVKA (218)
Mestský úrad Turzovka (56)
Súkr. zbierka: BARANEK, Miroslav (40)
Zbierka negatívov (36)
Zbierka pohľadníc (4)
Súkr. zbierka: DLHOPOLČEKOVÁ, Emília (10)
Zbierka fotografií (10)
Súkr. zbierka: DUŠALOVÁ, Eva (15)
Zbierka fotografií (15)
Súkr. zbierka: GAJDIČIAR, Ivan (40)
Zbierka fotografií (5)
Zbierka pohľadníc (35)
Súkr. zbierka: KORENÝ, Jozef (20)
Zbierka fotografií (20)
Súkr. zbierka: KOSANOVÁ, Štefánia (37)
Zbierka fotografií (31)
Zbierka pohľadníc (6)
3_Dokumentačné centrum Sásová (Ján Kollár) (56)
3_Zbierka k dejinám KARLOVEJ VSI M. Šrámka (317)
3_Zbierka k dejinám obce BRANČ (16)
Rodina Berecz (2)
Rodinný fond: Lőrinczová Irena (8)
Zbierka rodiny Holbay (4)
Zbierka rodiny Sima (2)
3_Zbierka k dejinám obce DUNAJSKÁ LUŽNÁ (58)
Zbierka Seniorklubu (58)
03_Kulturno-spoločenské (54)
10_Domy_Nove Kosariska (3)
11_Domy_Nova Lipnica (1)
3_Zbierka k dejinám obce LOZORNO (22)
Archív Obecného úradu Lozorno (19)
Obecné kroniky Lozorna (13)
Obecná kronika č. 2 (12)
Obrazový materiál v obecnej kronike Lozorna č. 2 (11)
Zbierka fotografií (6)
Fotografie udalostí (v obdobia po 1945) (4)
Spartakiády (2)
Zábery z osláv jubileí občanov Lozorna (2)
Oslavy 1. a 9. mája 1 (2)
Najstaršie fotografie v zbierke OÚ Lozorno (2)
Súkr. zbierka pani Lančaričovej Márie (2)
Súkromná zbierka: Mária Šípová (1)
BARTLOVCI (rodinný fond) (199)
1_Teslíkovci (100)
1_Teslik J a Vesela Joz (5)
2_dcera Bozena (2)
2_dcera Emilia a R Veigl (6)
2_dcera Ruzena Stavikova (74)
2_Šťavíkovci (83)
1_Stavik Anton (18)
1x_Frndak_Gustav (5)
2a_Stavikova Bartlova Alena (51)
2c_Stavik Anton (9)
3_Bartl Július (12)
4_Rôzne (4)
Bartoš, Juraj (zbierka) (121)
Folder 1 (9)
Folder 2 (58)
Moskva (54)
BERLIN (rodinný fond) (364)
3_Berlinovci_ine generacie (155)
1_Pisomnosti (28)
2_Drobne tlace (4)
3_Fotografie (123)
1_Foto volne orig (5)
2_Foto digital kopie (118)
Elemér Berlin mladší (38)
2_Foto (37)
Písomnosti (1)
Os. fond Etela Berlin, rod. Berkovics (9)
Fotografie (3)
Písomnosti (6)
Osob. fond: Elemér BERLIN (162)
3_Foto_volne (46)
Album druhá svet. vojna a rodina (92)
Album Jagdbuch (1)
Album Stará Bratislava (23)
BILLEK (rodinný fond) (23)
Oehme-Billek_Mutter (7)
Alexy_Vater (3)
Oehme-Billek_Vater (13)
BIZUBOVÁ, Mária (rodinný fond) (11)
Blažo, Pavel (zbierka) (130)
Fotografie P. Blaža z roku 2007 (17)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2001 (5)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2002 (1)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2004 (5)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2008 (26)
PB_2005 (4)
PB_2006 (2)
PB_2009 (7)
PB_2010 (10)
PB_2011 (4)
PB_2013 (2)
PB_2015 (6)
PB_2016 (2)
PB_2017 (6)
PB_2019 (9)
PB_2020 (23)
PB_historicke (1)
Brandis, Tomáš (súkr. zbierka) (51)
BT_Fotografie (5)
BT_Pohladnice (46)
Pohl_Kostelnicek (10)
Cuper, Ján (zbierka) (1)
Čupka, Milan (zbierka) (2)
Cyprich, Robert (zbierka) (1)
Medzinarodný dunajský veľtrh (1)
EDL-AIXINGER-BERTHA (rodinný fond) (1)
Aixingerovci (1)
1_A_Laszlo_1_1815 (1)
1-2_Ozoroczky Rozsa (1)
ERDÉLSKY a PENCÁK (rodinné fondy) (348)
Dokumentačný materiál k priateľom Erdélskych a Pencákovcov (11)
Fotografie Bratislavy od Erdélskych (13)
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej (97)
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej - dokumenty (13)
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej - korešpondencia (3)
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej - fotografie (84)
Osobný fond Heleny ERDÉLSKEJ, rod. Szénesfalvy (4)
Osobný fond Imrich ERDÉLSKY (1915-?) (169)
Os. fond Imrich ERDÉLSKY - dokumenty (68)
04: Dokumenty k vojenčine (7)
05: Dokumenty k sobášu (2)
06: Rozličné (4)
Osobné doklady (11)
Pracovné dokumenty (39)
Školské dokumenty (5)
Os. fond Imrich ERDÉLSKY - fotografie (101)
Osobný fond Pencák, farár z Nemšovej (4)
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY (12)
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY - dokumenty (2)
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY - fotografie (10)
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY (cca. 1905-10 až ?) (4)
Osobný fond XY ERDÉLSKY (3)
Rodinný fond PENCÁKOVCOV zo Spišskej Novej Vsi (15)
Rodinný fond PENCÁKOVCOV zo Spišskej Novej Vsi - dokumenty (3)
Rodinný fond PENCÁKOVCOV zo Spišskej Novej Vsi - fotografie (12)
Sestry Pencákové (6)
Video-rozhovory s Annou Erdélskou, rod. Pencákovou (9)
XY Erdélska (1)
Falathová, Zuzana (zbierka) (230)
Zbierka fotografií Bratislavy (6)
Zbierka portrétov bratislavských fotografov (224)
FALB (rodinný fond) (141)
Video-rozhovory (6)
Zbierka rodinných dokumentov (135)
Farár, Viktor (zbierka) (1115)
Zbierka pohľadníc (1115)
FRANKL (rodinný fond) (1046)
Obrazy a grafiky zväčša od Adolfa Frankla (260)
Rodinný archív (182)
Písomnosti Adolfa Frankla (78)
Písomnosti Beniho Kleina (4)
Písomnosti Eriky Frankl(ovej) (5)
Písomnosti Jána (Jonnyho) Frankla (1)
Písomnosti Josefa a Esther Franklovcov (18)
Písomnosti Oskara a Friedy Nachmiasových (5)
Písomnosti osôb v kontakte s Franklovcami resp. Nachmiasovcami (10)
Písomnosti priateľov Adolfa a René Franklovcov (6)
Písomnosti Renáty Nachmias (16)
Písomnosti rodiny Rosenberger a predkov bratislavských Nachmiasovcov (1)
Písomnosti súrodencov Eugena, Alexandra a Árpáda Nachmiasovcov (8)
Písomnosti súrodencov Ignáca, Štefánie, Alexandra a Lea Franklovcov (8)
Písomnosti Tomáša Frankla (22)
Spomienkové predmety rodiny Franklovcov (1)
Video-rozhovory (1)
Zbierka fotografií (602)
Album fotografií A. Frankla (46)
Album povojnový (169)
Druhá časť zbierky fotografií T. Frankla (84)
Prvá časť zbierky fotografií T. Frankla (120)
Rodinný album Fraklovcov (183)
GRÜNEBERG-Resch (Rodinný fond) (54)
04_Fotoalbum_Fabrik (54)
04_Fotoalbum_Fabrik_Detaily (31)
04_Fotoalbum_Fabrik_Volne vlozene (22)
Guldan, Patrik (zbierka) (4)
GP_Bratislava (3)
Súťaž Poznaj svoje mesto (2)
Haberlandová, Katarína (fotozbierka) (21)
HECK-ovci (rodinný fond) (5)
Heck_Interviews (5)
HOFER (rodinný fond) (113)
1a_MKarpatsko okolo BA (12)
1b_Zitny ostrov (6)
5_banske a horna NR (24)
7_Orava (2)
8_Spis a Tatry (64)
9_Vychodne SK (5)
HOFFMANN (rodinný fond) (52)
Dokumenty rodiny Hoffmann (8)
Fotografie rodiny Hoffmann (44)
Hoffmann, Tomáš (súkr. zbierka) (6)
HOLZMANN a ZAUNER (rodinné fondy) (2)
Holzmann Anton (2)
Horváth, Juraj (zbierka) (1594)
Zbierka pohľadníc Bratislavy (1594)
HÚŠČAVA, Alexander (osobný fond) (52)
2_Vzdelanie (50)
Osobné doklady (2)
JANOVIČEK Peter (rodinný fond a zbierka) (30)
Rozhovor so súrodencami Máriou Hofrichterovou a Alfrédom Altdorfferom (10)
Zbierka fotografií (2)
Zbierka pohľadníc 4 (18)
Pohľadnice Bratislavy (1)
Zbierka pohľadníc Dr. Leopolda Altdorffera (17)
Jozef Horváth (Rudlová), zbierka (9)
Kálmán, Ladislav (fond Neulingerovcov) (866)
Sklene negatívy zo zbierky L. Kálmána (170)
SZ L. Kálmán - Zbierka fotografií (9)
Zbierka archiválií Ladislava Kálmána (198)
Osobný archív Augusty Neulinger (1893-1996?) (40)
A. Neulinger - Práca a sociálne záležitosti (17)
A. Neulinger - Štátne občianstvo a doklady (8)
A. Neulinger - Vzdelávanie (10)
A. Neulinger - Životopisy (5)
Osobný archív Márie Neulinger(ovej) (158)
Korešpondencia (18)
Rudy (6)
Práca a sociálne poistenie (86)
Plat (17)
Pracovné zaradenie (8)
Sociálne (36)
Všeobecné (25)
Rôzne (8)
Škola (10)
Štátne občianstvo a doklady (29)
Zdravie a zdravotné poistenie (4)
Zápisník (1)
Životopisy (3)
Zbierka pohľadníc L. Kálmána (489)
Pohľadnice v dvoch škatuliach (112)
Pohladnice_1CSR (54)
Pohladnice_R-U (58)
Pohľadnice vložené v albumoch (377)
Klipp, Anton (zbierka a fond) (4)
Zbierka rodinných fotografií (4)
Korekáč, Ján (súkr. zbierka) (8)
KOŠSOVÁ, Beáta (rodinný fond) (19)
Fotografie (13)
Pohľadnice a písomnosti (6)
KREMEŇ (rodinná zbierka) (2)
KÜHMAYER (rodinný fond) (1)
Stammbaum (1)
Kuzica (rodinný fond) (1)
Kuzmík, Daniel (zbierka) (27)
Kuzmík_BA (11)
Kuzmík_Ine (6)
Zbierka k dejinám Važca (10)
LIPPERT (rodinný fond) (10)
Pozostalosť po Böbelovcoch (4)
Pozostalosť po Luddy Gaston-ovej (6)
LUDIN (rodinný fond) (15)
LUDWIG (rodinný fond) (393)
Zbierka Horsta-Günthera Ludwiga (327)
Die dritte Generation der Pressburger Ludwigs (250)
Bratia Christiana Ludwiga s rodinami (12)
Christian Ludwig (228)
(Iné) písomnosti (24)
Dokumentácia k dielam Christiana Ludwiga (137)
Album s dokumentáciou stavby domu Manderla (42)
Plány nadstavby na rodnom dome Ludwigovcov (plány) (1)
Spis k rodinnému domu (1)
Fotografie (62)
Album s fotografiami zo závodu motorových člnov v Bratislave/Petržalke (45)
Osobné doklady (5)
Zuzana Ludwig (10)
Die erste Generation der Pressburger Ludwigs (1)
Die vierte Generation der Pressburger Ludwigs (29)
Die zweite Generation der Pressburger Ludwigs (36)
Pressburger Liegenschaften der Familie Ludwig (11)
Zbierka Karla Hansa Ludwiga (8)
Zbierka Petra Ludwiga (58)
Fotos (14)
Personaldokumente (7)
Schriftstuecke (4)
Vínové vignety (33)
Marušinec (súkr. zbierka) (103)
Ďuriš, Augustín (103)
Mateášiková, Ester (zbierka) (1)
Zbierka pohľadníc (1)
Mendel, Michal (súkr. zbierka) (67)
Pozostalosť Kašický, Karol (67)
KK_Fotografie (2)
KK_Negativy (56)
Dubová (3)
KK_Negat_Banska_Stiavnica (4)
KK_Negat_Bzince_p_Javorinou (5)
KK_Negat_Cachtice (1)
KK_Negat_Domaša (3)
KK_Negat_Dukla (3)
KK_Negat_Gajary (3)
KK_Negat_Kremnica (10)
KK_Negat_Martin (2)
KK_Negat_Mlynany (4)
KK_Negat_Neznama_Lokalita (3)
KK_Negat_Nitra (4)
KK_Negat_Patince (2)
KK_Negat_Piestany (2)
KK_Negat_Revuca (1)
KK_Negat_Rim_Brezovo (1)
KK_Negat_Sastin (4)
KK_Negat_SK_Rudohorie (3)
KK_Negat_TN_Teplice (1)
KK_Negat_Trstena (1)
KK_Negat_Vysne_Ruzbachy (3)
Trnava (2)
MOLNÁR / TÖKÖLYI (rodinný fond) (81)
Korešpondencia Molnárovcov (81)
Nemlahová, Daniela (súkr. zbierka) (3)
Rigele_Diela (3)
Rigele_Diela_Bratislava (3)
Papp, Peter (súkr. zbierka) (1)
PP_Pohľadnice (1)
PP_Pohl_Bratislava (1)
PÁSZTOROVCI (rodinný fond) (103)
0_Rodinný fotoalbum (60)
Rd. alb. Paszt. - detaily (59)
1_P_Leopold (1)
1a2_Benjamin (1)
1b_P_Ernestine (1)
2a2_P-Geller_Vilma (2)
2a_P_Emil (6)
2b_P-Neuhauser_Blanka (5)
3_P-Roubickova_Livia (25)
Roubicek Vladimir (5)
3_P-Rubalova_Gertr (1)
4_R-Russland (1)
PÖLZMANNovci (rodinný fond) (22)
2_Poeltzmann Franz (9)
3_Poeltzmann Franz (5)
3_Poeltzmann_Josef (1)
3b_Poeltzmann Franz_DIBOKY (5)
4_Poeltzmann Andreas a Maria Gill (2)
REISINGER (rodinný fond) (3)
Rodinný fond: BELANovci (36)
1_Belan_Milan (33)
1b_Belan_Slavo (3)
SCHOLTZovci (rodinný fond) (139)
Pohľadnice a voľné fotografie (139)
01_BA (10)
02_Zahorie (11)
03_Zitny ostrov (1)
04_BA-TT (9)
05_Ponitrie (15)
06_Juh (8)
07_Považie (32)
08_Pohronie (15)
09_Žilina (6)
10_Orava (9)
11_Liptov (17)
12_Spiš-Tatry (4)
14_Zahraničie (2)
SCHWEIGHOFER (rodinný fond) (791)
Básne a skicáre (15)
Skicár Karola Schweighofera 1 (10)
Skicár Karola Schweighofera 2 (4)
Dokumenty (165)
Písomnosti 2. generácie: Eleonóra Schweighofer, rod. Rada (30)
Biografický materiál (13)
Písomnosti (1945-1949) (17)
Písomnosti 2. generácie: Karol Schweighofer (91)
Biografický materiál (30)
Písomnosti (1945-1949) (61)
Písomnosti 3. generácie: August Schweighofer a Anna Schweighofer, rod. Eder (14)
Písomnosti 3. generácie: František Rada a Anna Rada, rod. Zeger (19)
Biografický materiál (10)
Písomnosti (1945-1949) (9)
Písomnosti 4. generácie: Jozef Rada (4)
Písomnosti 4. generácie: Mathias Eder (2)
Písomnosti 4. generácie: súrodenci August a Marie Schweighoferovci (3)
Písomnosti 5. generácie: Georg Schweighofer a Anna Schweighofer, rod. Tribamer (2)
Pamätníky (1)
Zbierka fotografií (610)
Fotoalbumy (578)
Fotoalbum Eleonóry Schweighofer, rod. Rada (123)
Jednotlivé fotky z fotoalbumu Eleonóry Rada (122)
Fotoalbum Karola Schweighofera (233)
Fotoalbum_1_Otec_Jednotlivé fotografie (232)
Fotoalbum Moniky Schweighoferovej (41)
Fotoalbum rodičov Moniky Schweighoferovej (181)
Jednotlivé fotky Fotoalbum_3_Rodicia (180)
Voľné fotografie (32)
Šedivý, Juraj (zbierka) (5643)
Zbierka pohľadníc zo Slovenska (70)
Zbierka posoniensií (5573)
Audiozbierka J. Šedivého (1)
Pozostalosť Mikuláša Gaža (3432)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1961-1970 (952)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1971-1980 (318)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1981-1990 (1286)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1991-2000 (224)
Foto - Negatívy (kinofilmy) do 1960 (652)
Video-rozhovory s Hugom Portischom (6)
Zbierka fotografií Bratislavy (1306)
JŠ: Ulice 1 až K (385)
JŠ: Ulice K až R (458)
Kapucínska (18)
Klariská ulica (13)
Klemensova ulica (4)
Klobučnícka ulica (8)
Kolárska ulica (26)
Kollárovo námestie 2 (17)
Komenského námestie 1 (3)
Konventná ulica (6)
Kozia 1 (21)
Krížna 2 (9)
L (3)
Laurinská 1 (21)
Lazaretská 1 (11)
M (8)
Medená 3 (7)
Michalská 1 (44)
Mikulášska 1 (20)
Mlynské nivy 1 (5)
Mostová a Námestie Ľ. Štúra (15)
Mudroňova 2 (1)
Mýtna 1 (3)
Na vŕšku a Nedbalova (13)
Obchodná 2 (18)
Oeserova (6)
Osadná 1 (2)
P (6)
Palisády 1 (8)
Panenská 1 (8)
Panská 1 (15)
Paulíniho (3)
Podjavorinskej 2 (5)
Pribinova 2 (6)
Primaciálne námestie (11)
Račianske mýto (3)
Radlinského ulica (26)
Rajská ulica (5)
Rázusovo nábrežie a Riečna (25)
Rudnayovo námestie (10)
Rybné námestie (25)
JŠ: Ulice S až Z (293)
Šafárikovo námestie (10)
Šancová (4)
Sedlárska (10)
Slobody námestie (29)
SNP námestie (33)
Špitálska (42)
Štúrová (3)
Suché mýto (11)
T (9)
Uršulínska (11)
Vajanského nábrežie (8)
Ventúrska (17)
Veterná (7)
Vysoká (14)
Zámocká (38)
Zámocké schody (19)
Zámočnícka (13)
Zelená (3)
Židovská (7)
Žilinská (2)
Zochova (3)
JŠ_Ulice Vydrica, Zuckermandel (170)
Zbierka pohľadníc Bratislavy Juraja Šedivého (834)
JŠ_Pohl_BA_01_Osoby (1)
JŠ_Pohl_BA_02_Udalosti (47)
JŠ_Pohl_BA_04_Zhora a Letecke (12)
JŠ_Pohl_BA_06_Z hradu (15)
JŠ_Pohl_BA_07_Z kopcov (50)
JŠ_Pohl_BA_08_Strechy (6)
JŠ_Pohl_BA_09_Mosty (13)
JŠ_Pohl_BA_10_Pristavy (20)
JŠ_Pohl_BA_11_Hrad (11)
JŠ_Pohl_BA_12_Dom (2)
JŠ_Pohl_BA_13_Slavin (12)
JŠ_Pohl_BA_14_Stanice (2)
JŠ_Pohl_BA_15_Ulice (425)
29. augusta 2 (1)
Americké námestie 1 (6)
Baštová 2 (1)
Bezručova 2 (4)
Blumentálska 1 (1)
Dostojevského rad 1 (1)
Dunajská 2 (2)
Fajnorovo nábrežie 1 (18)
Farská 1 (1)
Fraňa Kráľa 2 (1)
Františkánske námestie 1 (4)
Gajova 1 (1)
Gondova 1 (1)
Gorkého 2 (3)
Grösslingová 1 (1)
Hlavné námestie 2 (33)
Hlboká cesta 1 (5)
Hodžovo námestie 1 (14)
Hurbanovo námestie 1 (15)
Hviezdoslavovo námestie 1 (92)
Ivanka pri Dunaji 1 (2)
Jesenského 3 (2)
Kapitulská 3 (1)
Klariská 1 (1)
Klemensova 1 (1)
Kollárovo námestie 3 (1)
Krížna 3 (1)
Michalská 2 (31)
Námestie 1. mája 1 (2)
Námestie Ľ. Štúra (25)
Námestie slobody 2 (15)
Námestie SNP 1 (48)
Obchodná 3 (7)
Panská 2 (1)
Primaciálne námestie 2 (19)
Radlinského 2 (1)
Rázusovo nábrežie 1 (15)
Rybné námestie 2 (1)
Šafárikovo námestie 2 (12)
Šancová 3 (2)
Špitálska 2 (5)
Štefánikova 2 (9)
Štúrova 5 (6)
Suché mýto 2 (1)
Zámocká 2 (1)
Zámocké schody 2 (2)
Zámočnícka 3 (1)
Židovská 2 (4)
Župné námestie 1 (3)
Najstaršie do ca. 1918 (218)
Škvarna, Dušan (zbierka) (101)
Šmotlák, Anton (zbierka) (4120)
Foto 1970 až 1980 (3)
Foto od 1961 do 1970 (1418)
Zbierka negatívov A. Šmotláka ml. (časť do 1960) (2699)
Stanek, Miroslav (zbierka) (451)
Pohľadnice: malé formáty (451)
Švihra, Pavol (zbierka) (52)
Fotografie od Ing. arch. Lýdie Titlovej (52)
SZABÓ (rodinný fond) (221)
1916_Szabova_Terezia (4)
1932_Szabova_Terezia ml (53)
1_SzT_Dokumenty (5)
2_Drobne tlace (3)
3_SzT_Foto (45)
1940_Szabova_Gizela (1)
Korešpondencia rodiny Szabóovej z rokov 1941-45 (112)
Originály (106)
Preklady (6)
Štefan Szabó / Szabó István (51)
4_O ňom (16)
Dokumenty (19)
Fotografie (8)
Spomienky na Š. Szabóa (6)
Životopisné podklady (2)
Tišliar, Pavol (súkromná zbierka) (56)
PT: Bratislava (6)
PT: Bratislavská stolica (50)
Tomeček, Oto (zbierka) (4)
Pohľadnice (4)
Tóth, Jozef (zbierka) (945)
Zbierka pohladníc Bratislavy (620)
Zbierka pohladnic Feitzinger (325)
VIRSIK (rodinný fond) (74)
Virsik Karol (12)
Virsikovci ďalší (2)
Virsikovci: Dokumenty (7)
Süle Theresia (2)
Szluka Samu (5)
Virsikovci: Fotografie (47)
Malé fotky (18)
Virsikovci: Pohľadnice (4)
Virsikovci: Predmety (2)
VLAČIKY (rodinný fond) (46)
Albumy (46)
Album 1 (46)
Vyskočil, Kamil (Fotoarchív) (516)
Zbierka fotografií k Bratislave (617)
0_Cast_pred_presignaturovanim (102)
2a_60te roky CB (49)
2b_60te roky F (29)
3a_70te roky CB (56)
3b_70te roky F (118)
4_80te roky F (231)
Fotografie čiernobiele z 50. rokov (32)
X_Malé zbierky rôznych majiteľov (29)
DAPM - D. Danihelová - Audiozbierka (1)
Karellová, Lucia (zbierka) (2)
Kucharská, Veronika (zbierka) (8)
Mosnáčková Brown, Romana (4)
Novák, Michal (súkr. zbierka) (4)
Pollakovci (rodinný fond) (3)
2. generácia (3)
Šedivá, Zdenka (3D-zbierka) (1)
Zágoršek, Ján (zbierka) (5)
Zbierka fotografií rodiny SZABÓ (2)
Zbierka Viedenská električka (1)
Žigo, Pavol (zbierka) (127)
ZIMMERMANN (Rodinný fond) (99)
1_Zimmermann Lorenz a Theresia (2)
2_Zimmermann Johann Gottlieb a Leinwather Susanna Anna (6)
3_Zimmermann Johann Paul a Welser Susanne (12)
4a_Zimmermann Christoph a Plasienka Juliana (15)
4b_Zimmermann-Moick Susanne a Moick Andreas (9)
5a_Zimmermann Gustav (1)
5c_Zimmermann Elsa (2)
5d_Zimmermann Paula (1)
6_Zimmermannovci (1)
Koczmann_Friedrich_1912 a Zimmermann Paula (9)
Koczmann_Friedrich_1945 (1)
Pressburg (40)
Testovací zdroj (10)
VEDECKÉ INŠTITÚCIE (470)
Mestský ústav ochrany pamiatok (470)
ZDRUŽENIA a SPOLKY (31)
Bratislava a jej premeny, o.z. (5)
Huncokári (Holzhackerhaus) (13)
Kratochvila (4)
vocivus Vlado (1)
Weberovci (huncokárska rodina) (4)
Weber_Album_1 (2)
Weber_Album_1_Detaily (1)
Weber_Album_2 (2)
Weber_Album_2_det (1)
X Marika (3)
XY Ruzena (1)
Pamätníci Novembra 1989 z FiF UK (13)
Štrpková, Katarína (zbierka) (13)
Foto AULA (3)
Foto FAKULTA (3)
Foto ĽUDSKÁ REŤAZ (5)
Foto NOVEMBER (2)
pam
map
[ikona-fotografia]
Súrodenci Milan a Slavo Belanovci
[ikona-fotografia]
Veža Blumentálskeho kostola
[ikona-fotografia]
Rekonštrukcia bratislavských hradieb
[ikona-fotografia]
Dvor bratislavského (vinohradníckeho?) domu
[ikona-fotografia]
Ulica s domami
[ikona-fotografia]
Dom pod hradom
[ikona-fotografia]
Domy na Vodnom vrchu
[ikona-fotografia]
Východná časť Obchodnej ulice
[ikona-fotografia]
Suché Mýto
[ikona-fotografia]
Výhľad zo Žigmundovej brány
[ikona-fotografia]
Portál starej radnice
[ikona-fotografia]
Pálffyho palác na Ventúrskej ul.
[ikona-fotografia]
Detail dvora vinohradníckeho domu
[ikona-fotografia]
[ikona-fotografia]
Pamätník SNP
[ikona-fotografia]
Primaciálny palác
[ikona-fotografia]
Brána letného paláca
[ikona-fotografia]
Muž s dieťaťom
[ikona-fotografia]
Zimná krajina
[ikona-fotografia]
Muž odhŕňa sneh
[ikona-fotografia]
Príprava Vianočných stromčekov
[ikona-fotografia]
Zasnežená časť mesta
[ikona-fotografia]
Zasnežená ulica
[ikona-fotografia]
Schody
[ikona-fotografia]
Rázcestie
[ikona-fotografia]
Morový stĺp
[ikona-fotografia]
Dóm Sv. Martina
[ikona-fotografia]
Strechy budov
[ikona-fotografia]
Pilier Mosta SNP
[ikona-fotografia]
Stavba mostu SNP
[ikona-fotografia]
Stavba piliera Mosta SNP
[ikona-fotografia]
Výstavba Mostu SNP
[ikona-fotografia]
Pohľad na Most SNP
[ikona-fotografia]
Pohľad na Most SNP
[ikona-fotografia]
Most SNP
[ikona-fotografia]
Búranie domov
[ikona-fotografia]
Stanica a Jaskový rad
[ikona-fotografia]
Pohľad z Tyršovho nábrežia
[ikona-fotografia]
Hotel Baba
[ikona-fotografia]
Hotel a reštaurácia Leier
[ikona-fotografia]
Žeriavy
[ikona-fotografia]
Pohľad na budovy
[ikona-fotografia]
Pohľad na Most SNP
[ikona-fotografia]
Obytný dom
[ikona-fotografia]
Pohľad na Židovskú ulicu
[ikona-fotografia]
Budova
[ikona-fotografia]
Obchodná a Drevená ul.
[ikona-fotografia]
Ulica
1
priehľadnosť
Back to Top