FILTER
64147 inventárnych jednotiek, 96036 digitálnych záberov, 4081 encykl. hesiel
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • udalosti
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
Audio_Spomienky (7)
Fotografia (44943)
Maľba (559)
Mapa (73)
Písomnosť (5787)
Pohľadnica (13627)
Predmet (169)
Veduta (32)
Video (42)
Vizualizácia (8)
ARMÁDA (1136)
DOPRAVA (4412)
Cestná doprava (1289)
Koľajová doprava (1305)
Lanovky a podobné (5)
Mýta a clá (335)
Posli a posolstvá (58)
Vodná doprava (1500)
Vzdušná doprava (78)
ETNIKÁ a skupiny (5177)
Česi, Moravania a bohemiká (175)
Chorváti, Srbi, Bosniaci (5)
Karpatskí Nemci (1961)
Latinské (61)
Maďari a hungariká (458)
Multietnické (23)
Nemci (a Rakúšania) a germaniká (1466)
Poliaci, poloniká (10)
Rómske (75)
Rusi, Ukrajinci, Bielorusi (38)
Rusíni (6)
Slováci a slovaciká (219)
Židia a judaiká (858)
HASIČI (79)
JAZYK prameňa (8888)
Anglický jazyk (5)
Český jazyk (po roku 1800) (1018)
Francúzsky jazyk (6)
Iné jazyky (31)
Latinský jazyk (1965)
Maďarský jazyk (2036)
Nemecký jazyk (2993)
Ruský jazyk (2)
Slovenčina a čeština pred 1800 (64)
Slovenský jazyk (po roku 1800) (960)
Viacjazyčné (45)
JAZYKY_BA
JUSTÍCIA, SÚDY (640)
KULTÚRA (5771)
Divadlo (463)
Film a kino (184)
Hudba (453)
Literatúra a knižnice (111)
Ľudová kultúra (610)
Sochárstvo (2018)
Tanec (142)
Tlač, noviny, žurnalistika (90)
Výtvarné umenie (1800)
NÁBOŽENSTVO a CIRKVI (2147)
Evanjelické cirkvi (315)
Iné viery
Judaizmus (náboženstvo) (116)
Katolíci (1215)
Pravoslávni a gréckokatolíci (19)
Púte (14)
Zbožné fundácie (67)
POLÍCIA (116)
POLITIKA a STRANY (300)
POĽNOHOSPODÁRSTVO (972)
Chov zvierat, pastierstvo (29)
Poľné práce (44)
Vinohradníctvo (485)
Záhrady a sady (41)
PRÍRODA (5421)
Dunaj (2266)
Lesy (35)
More / oceán (2)
Ochrana prírody / ekologické (12)
Parky a záhrady (1785)
Rieky a jazerá (79)
Železná studnička (zlý tag) (286)
Zvieratá (389)
REMESLÁ a PRIEMYSEL (871)
Baníctvo (6)
Cechy (37)
Lesníctvo (1)
Mlynárstvo (8)
Rybárstvo (13)
Vinárstvo (120)
RODINA a SPOLOČNOSŤ (6279)
Chlapci a chlapi (41)
Detstvo (2122)
Dievčatá a ženy (134)
Iné rodinné udalosti a oslavy (157)
Meniny (11)
Narodeniny (18)
Nový rok (52)
Pohreby (996)
Propaganda (949)
Seniori, staroba (12)
Sociálne elity (149)
Sociálne okrajové skupiny, marginalizovaní (44)
Študentský život (52)
Veľká noc (17)
Vianoce (182)
Vtipné a zábavné (130)
Zaľúbenosť (25)
Zásnuby a svadba (208)
ŠKOLSTVO (1059)
Iné vzdelávanie (31)
Predškolská výchova (40)
Stredné školstvo (375)
Vysoké školstvo (271)
Základné školstvo (277)
SLUŽBY (3303)
Banky a financie (884)
Hotely a iné ubytovanie (207)
Kúpele (44)
Obchody a trhy (1502)
Pošty (21)
Stravovanie a pohostinstvo (687)
SPOLKY (111)
Skauting / Junák (17)
ŠPORT a VOĽNÝ ČAS (1529)
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI (837)
VEDA (59)
VŠEOBECNÉ UDALOSTI (6233)
Búranie (1241)
Iné politické udalosti (219)
Iné udalosti (63)
Katastrofy, požiare a havárie (438)
Korunovácie a kreovanie hláv štátov (27)
Migrácie (6)
Návštevy významných osôb (428)
Represie a politické prenasledovanie (32)
Spoločenské slávnosti (1800)
Športové udalosti (262)
Trestné činy a priestupky (81)
Vojny (540)
Výstavba (1475)
Výstavy a prezentácie (19)
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY (379)
Budovy ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE (590)
CINTORÍNY a náhrobníky (196)
DOPRAVNÉ stavby (889)
HRADBY miest (237)
HRADY, zámky a kaštiele (186)
KOSTOLY, KLÁŠTORY (1311)
KULTÚRNE stavby (1043)
PALÁCE a honosné domy (1019)
Pamätné TABULE (53)
PAMÄTNÍKY, SOCHY a FONTÁNY (215)
PREHISTORICKÉ stavby a NÁLEZISKÁ (3)
PRIEMYSELNÉ stavby (282)
PRÍRODNÉ PAMIATKY (14)
REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby (402)
ŠKOLY a INTERNÁTY (62)
Stavby SLUŽIEB (hotely, reštaurácie, obchody) (208)
VOJENSKÉ OBJEKTY a KASÁRNE (11)
ZDRAVOTNÍCKE a SOCIÁLNE stavby (28)
ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY (134)
-50 000 test 1a
-500 000 až -8000 – Najstaršie osídlenie (2)
-500 až -1 – Keltské osídlenie (1)
-50000 test 1
-500000 - Test 2
-7000 - Mezolitická dieľňa v Bratislave-Dúbravke (1)
0863 až 0885 – Misia Konštantína a Metoda na Veľkej Morave (2)
0907 - Bitka pri Bratislave
1 až 400 - test 3
1-400 – Rímsko-germánska koexistencia
1052 - Obliehanie Bratislavy Henrichom III. (1)
1074-1080 – Uhorský kráľ Šalamún v Bratislave
1204 - Presun Bratislavskej kapituly
1221 - Presun najst. BA kostola z hradu do podhradia
1241 - 1242 – Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska (1)
1309 a 1311 – Kardinál Gentilis v Bratislave
1312 - Bitka pri Rozhanovciach
1426-1433 - Husitské ohrozenie (24)
1427 - 1432 – Husitské výpravy do Uhorska
1430 03 06 - udelenie práva raziť mince Bratislave (1)
1432 11 25 - Husitské sprisahanie v Bratislave (5)
1434 - 1467 – Bratríci (a posthusiti) (12)
1436 - Udelenie erbu (6)
1465 - 1492 (ca.) – Univerzita Istropolitana (1)
1501 - Dunajská povodeň
1515 – Bratislavské rokovania
1526 12 17 – Voľba Ferdinanda Habsburského za uhor. kráľa
1526 – Bitka pri Moháči a jej následky
1604 - 1711 – Protihabsburské povstania
1655 06 27 – Korunovácia Leopolda I. (3)
1687 12 09 – Korunovácia Jozefa I. (2)
1741 06 25 – Korunovácia Márie Terézie (5)
1761 - Veľký požiar v Banskej Bystrici (2)
1776 - vznik Banskobystrickej diecézy (5)
1809 a predtým – Napoleonské ťaženia (14)
1825 09 25 - Korunovácia Karolíny Augusty za uhorskú kráľovnú (1)
1829 – Vznik Spoločnosti česko-slovanskej
1848 - 1849 – Uhorská revolúcia (2)
1866 07 22 - Bitka pri Lamači (1)
1869 – Prvé moderné sčítanie obyvateľstva v Uhorsku (1)
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok (3)
1880 – Sčítanie obyvateľstva Uhorska (5)
1886-1896 - Regulácia Dunaja (5)
1890 - Povodeň (1)
1890 – Sčítanie obyvateľstva Uhorska (1)
1896 – Miléniové oslavy (4)
1897 - Povodeň (5)
1897 05 16 - Odhalenie Pomníka Márie Terézie (2)
1899 - Miestna priemyselná výstava (15)
1899 - Povodeň (16)
1900-1902 - Zrútenie a oprava tunela (9)
1902 - 2. krajinská poľnohospodárska výstava (40)
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa (1)
1907 – Oslavy 700. výročia narodenia sv. Alžbety (17)
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza (1)
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža (1)
1909 06 01 - Návšteva kráľa Františka Jozefa v Bratislave (16)
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy (1)
1913 - Požiar Podhradia v Bratislave (52)
1914-1918 - 1. svetová vojna (214)
1918 - Návšteva kráľa Karola IV. (22)
1919 - Obsadzovanie Bratislavy (80)
1919 05 10 - Pohreb M. R. Štefánika (51)
1920 - Ples inžinierov a architektov (1)
1921 - Búranie pomníka Márie Terézie (7)
1921 01 21 - Zbúranie pamät. arpádov. vojaka na Devíne (1)
1921 09 19 - 09 20 - Návšteva T. G. Masaryka (1)
1921-1942 - Orientálne trhy v Bratislave (13)
1925 - Razia v redakcii Slováka (1)
1925 - Všeživnostenský deň (1)
1926 - Vysviacka zvonov (1)
1928 - Orolský zlet v Bratislave (1)
1928 - Zamrznutý Dunaj (10)
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR (9)
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR (oslavy) (2)
1928 12 01 - Otvorenie Večerných kurzov kreslenia a reklamného aranžovania (1)
1929 - Návšteva maršala P. Pétaina (3)
1929 - Povodeň (13)
1929 06 28 - 07 01 - Zjazd Ústredia slovenského katolíckeho študentstva (1)
1930 04 27 - Závod balónov (10)
1930 10 11-13 - Návšteva prezidenta T. G. Masaryka (17)
1933 - Pribinove slávnosti v Nitre (12)
1933 07 02-04 - Zjazd čs. múzejníkov v Banskej Štiavnici (4)
1933 09 02 - Preteky motorových člnov (26)
1936 09 19-21 - Návšteva prezidenta E. Beneša (66)
1936 11 01 - Návšteva rumunského kráľa Karola II. (35)
1937 04 21 - Návšteva prezidenta E. Beneša
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva (3)
1937 10 24 - 11 02 - Celoštátna výstava poštových známok (10)
1938 - Návšteva Milana Hodžu v Bratislave (1)
1938 03 12 - Anšlus Rakúska a jeho dôsledky (1)
1938 – Mobilizácia, Mníchovská konferencia a vznik 2. ČSR
1938-1945 - Prenasledovanie Židov a holokaust (224)
1939 10 26 - Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky (1)
1939-1942 - Arizácia majetku Židov (17)
1939-1945 - 2. svetová vojna (129)
1940 - Zamrznutý Dunaj (1)
1941-50te - zajatie vojakov zo Slovenska (3)
1942 - Zamrznutý Dunaj (3)
1944 - Bombardovanie továrne Apollo (50)
1944 08 29 až 10 06 - Slovenské národné povstanie (22)
1944 09 30 až 1945 05 01 - Oslobodzovanie Slovenska (1)
1944-1945 - Evakuácia Nemcov (9)
1945 (marec až apríl) - Boje o Bratislavu (10)
1945 - Repatriácia (10)
1945 - Vyvlastnenie majetku Nemcov a Maďarov (35)
1945 02 19 - Zbombardovanie zajateckého transportu v Melku (4)
1945-1946 - Návrat arizovaného majetku (5)
1945-1946 - Perzekúcie (česko)sloven. Nemcov a Maďarov a nútené vysídľovanie (10)
1946-1947 - Akcia Pomáhajme navráteným Slovákom (5)
1947 - Povodeň (9)
1947 - Vyschnutý Dunaj (12)
1948 10 28 - 30. výročie vzniku ČSR (10)
1948 10 3 - Vysviacka Kostola P. Márie Snežnej v Bratislave (1)
1948-1949 - Znárodnenie (2)
1948-1989 – Prenasledovanie odporcov režimu
1949 - 1. výročie Víťazného februára (6)
1949 - Hrachová brigáda (12)
1949 - IX. zjazd KSČ v Bratislave (10)
1949 - Koncert robotníckeho spevokolu (3)
1949 - Návšteva Klementa Gottwalda (29)
1949 - Otvorenie Devínskej cesty (19)
1949 - Týždeň čistoty v uliciach (2)
1949 04 14 - Manifestácia za svetový mier (15)
1949 06 01 - Štátny pohreb Petra Jilemnického (18)
1949 07 04 - Otvorenie tunela pod hradom (11)
1949 08 - Návšteva Jeana Bouliera (5)
1949 09 11 - Pomenovanie Námestia G. Dimitrova pred Hl. žel. stanicou (18)
1949 10 - Návšteva konzula ZSSR Novikova v Bratislave (3)
1949 11 07 - Manifestácia na výročie VOSR (1)
1950 04 04 - Odhalenie Pomníka víťazstva nad fašizmom (víťaznej Červenej armády) (5)
1957 - Povodeň (9)
1957 03 08 - Medzinárodný deň žien (1)
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji (1)
1958 - Telovýchovné slávnosti (1)
1958 08 03-10 - Majstrovstvá sveta v zoskoku padákom (1)
1958 09 28 - Cvičenie civilnej obrany (12)
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji (1)
1959 06 21 - Slávnosť družby na Devíne (34)
1961 05 28 - 40. výročie založenia KSČ (11)
1962 08 29 - Otvorenie potravín (bývalá Te-Ta) na Dunajskej ulici (4)
1962 10 05 - Návšteva Rudolfa Petershagena (4)
1964 06 14 - Voľby do SNR (3)
1965 - Povodeň (30)
1965 01 20 - ? - Výstava sovietskeho výtvarného umenia (9)
1965 04 17 - 05 09 - Hosťovanie Sovietskeho štátneho cirkusu (9)
1965 05 16 - Otvorenie V-klubu (11)
1965 05 30 - Alexandrovci v amfiteátri (6)
1966 - 98 - Festival Bratislavská lýra (4)
1966 05 05 - Vysokoškolský karnevalový sprievod (30)
1966 05 09 - Vojenská prehliadka (7)
1967 06 04 - Otvorenie Dní čs.-sovietskeho priateľstva (15)
1968 08 21 a neskôr – Okupácia vojskami Varšavskej zmluvy (72)
1968 – „Pražská jar“
1973 - MS v krasokorčuľovaní (2)
1985 10 11-12 - Dni námetovej filatelie (2)
1987 04 11 - Návšteva Michaila Gorbačova v Bratislave (4)
1989 - Nežná revolúcia (77)
1990 04 22 - Návšteva Jána Pavla II. v Bratislave (9)
1990 09 14 - Návšteva Françoisa Mitterranda v Bratislave (2)
1991 - doteraz - Korunovačné slávnosti (15)
1991 - Povodeň (5)
1992 02 28 - Návšteva Helmuta Kohla v Bratislave (3)
1995 06 30 - 07 02 - Návšteva Jána Pavla II. (1)
2000 09 23-24 - Celoslovenský eucharistický kongres (1)
2000 11 11 - Posviacka zvonov Dómu sv. Martina (1)
2005 02 23-25 - Bratislavský samit (2)
2010 - príklad udalosti Turzov.
400 až 567 – Sťahovanie národov
567 až 800 – Slovansko-avarská koexistencia
800 (ca.) až 906 – Nitriansko a Veľká Morava
900 (ca.) až 999 – Ovládnutie Karpatskej kotliny Maďarmi
990 (ca.) až 1150 (ca.) – Kristianizácia stredného Podunajska
Atletické preteky Pravda - Televízia - Slovnaft (PTS) (1)
Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) (1)
Empty
Filmové festivaly pracujúcich (63)
Návšteva divadla MCHAT (4)
Oslavy 1. mája (439)
Oslavy SNP (16)
Slovanské dni na Devíne (66)
Veľký jesenný jarmok (7)
Výstava kvetov Flóra (2)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelaida Švábska (1065-1090) (0)
Adelaida z Riedenburgu (12. stor.) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (6)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Adler, Rudolf (1892-1978) (3)
Adler, Tibor (1926-1945) (2)
Adlerová (rod. Paskusz), Blanka (1898-1966) (2)
Adlerová, Erika (20.stor.) (1)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (1)
Agnesa Babenberská (ca.1151-1182) (0)
Agneša Habsburská (1281–1364) (0)
Agnesa z Antiochie (1154-1184) (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (1)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (44)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (1)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (1)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (4)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Altdorffer (rod. Kövér), Aloisia (1899-1980) (11)
Altdorffer, Alfréd (1926> (11)
Altdorffer, Leopold (1898-1985) (26)
Alth, Jozef (1821-1890) (1)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (2)
Alžbeta Kotromanićová / Bosnianska (1340-1387) (25)
Alžbeta Kumánska (1240-1290> (0)
Alžbeta Luxemburská (1409-1442) (59)
Alžbeta Piastovská (1305-1380) (2)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (17)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (1)
Anastázia Kyjevská <1021-1096> (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrašovan, Tibor (1917-2001) (1)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (1)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (3)
Andrássy, Gyula (1823-1890) (1)
Andreas (Endre) Moick (1903 - 1999) (4)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Anežka Hlohovská <1290-1361) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (1)
Anna de Foix (1480-1506) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (1)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (1)
Árossy, Jozef (1797-1870) (1)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (3)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (1)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Absolon, Ľudovít (37)
Absolon, Zoltán (5)
Absolonová, E. (1)
Adler, Jacob (2)
Albert Nimecz (1)
Alexy, Janko (2)
Alt, Franz (1)
Alt, Rudolf (3)
Altdorffer, Alfréd (10)
Altdorffer, Leopold (15)
Ambrovits (4)
Andil (5)
Andor (9)
Andrási, Mór (2)
Anna Neulinger (?) (1)
Anton Šmotlák (516)
Apfel (ateliér) (3)
Apfel, Otto (3)
Ateliér Schnitzel & Fink (2)
Auerbach, Max (1)
Augusta Neulinger (?) (145)
Augusta Neulinger ? (1)
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (1087)
Pamäť mesta Bratislava Pamäť mesta Košice Pamäť mesta Banská Bystrica Pamäť mesta Turzovka Pamäť obce Lozorno Pamäť mesta Stupava

Iné lokality

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Abaújszántó(1)
Abrahám(3)
Adelboden (CH) (1)
Albena (BG) .(10)
Alpy(2)
Antivari (AL)(1)
Antol(1)
Ardanovce(2)
ARGENTÍNA (1)
Aš (CZ)(1)
Aschaffenburg (DE)(4)
Atény (GR)(5)
Avignon (FR)
ARCHÍVY (12180)
Archívy mestské (7110)
Archív mesta Bratislavy (AMB) (7012)
AMB - Arch. fond Magistrát mesta Bratislavy (3640)
Zbierka stredovekých listín a listov (3640)
Zbierka listín a listov č. 1 až 500 (452)
Zbierka listín a listov č. 1001 až 1500 (502)
Zbierka listín a listov č. 1501 až 2000 (403)
Zbierka listín a listov č. 2001 až 2500 (200)
Zbierka listín a listov č. 2501 až 3000 (504)
Zbierka listín a listov č. 3001 až 3500 (513)
Zbierka listín a listov č. 3501 až 4000 (540)
Zbierka listín a listov č. 501 až 1000 (526)
AMB - Osobné fondy
AMB - Zbierka fotografií a negatívov (3282)
AMB - Zbierka listín a listov z pápežskej kúrie (7)
AMB - Zbierka máp a plánov (2)
Regionálna knižnica (81)
Zlatá kniha mesta Bratislavy 1928 (81)
ZkmBA - Ilustrácie (80)
Archív mesta Košice (98)
Arch. fond Magistrát mesta Košice (98)
Tajný archív (98)
Archívy špecializované (štátnych a verejných organizácií) (1811)
Archív Pamiatkového úradu SR (A PÚ SR) (1796)
Zbierka fotografií a negatívov (1796)
Zbierka fotografií a negatívov k obci Lozorno (2)
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány 1. CSR k lokalite Bratislava (1690)
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány 1. CSR k lokalite Turzovka (11)
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány k lokalite Banská Bystrica (93)
Literárny archív Slovenskej národnej knižnice (18)
Fotodokumentačné zbierky (9)
Osobné fondy (9)
Osobný fond Juraja Spitzera (9)
Osobné dokumenty (3)
Osobné doklady (3)
Zbierka fotografií (6)
Fotoalbum návšteva K. Gottwalda (6)
Archívy štátne (štát. orgánov a organizácií) (2459)
Štátny archív Košice - centrála a pracoviská (2399)
Archív Spišská Nová Ves (1)
Archívny ford Magistrát mesta Gelnice (1)
Štátny archív v Košiciach (2398)
Krajská knižnica v Košiciach (zbierka parte) (772)
77 (134)
78 (121)
79 (123)
80 (126)
81 (120)
82 (148)
Zbierka fotografií a negatívov (1626)
Album 01 (22)
Album 01 (jednotlivé foto) (21)
Album 02 (17)
Album 02 (jednotlivé foto) (16)
Album 03: Košický kraj v obrazoch (31)
(30)
Album 04 (24)
Album 04 (jednotlivé foto) (23)
Album 05 (11)
Album 05 (jednotlivé foto) (10)
Album 06 (7)
Album 06 (jednotlivé foto) (6)
Album 07 (82)
Album 07 (jednotlivé foto) (81)
Album 08 (25)
Album 08 (jednotlivé foto) (24)
Album 09 (130)
Album 09 (jednotlivé foto) (129)
Album 10 (1)
Album 11 (19)
Album 11 (jednotlivé foto) (18)
Album 12 (13)
Album 12 (jednotlivé foto) (12)
Album 13 (8)
Album 13 (jednotlivé foto) (7)
Album 14 (3)
Album 14 (jednotlivé foto) (2)
Album 15 (19)
Album 15 (jednotlivé foto) (18)
Album 16 (4)
Album 16 (jednotlivé foto) (3)
Album 17 (16)
Album 17 (jednotlivé foto) (15)
Album 18 (22)
Album 18 (jednotlivé foto) (21)
Album 19 (17)
Album 19 (jednotlivé foto) (16)
Album 20 (7)
Album 20 (jednotlivé foto) (6)
Album 21 (14)
Album 21 (jednotlivé foto) (13)
Album 22 (13)
Album 22 (jednotlivé foto) (12)
Album 23 (7)
Album 23 (jednotlivé foto) (6)
Album 24 (8)
Album 24 (jednotlivé foto) (7)
Album 25 (30)
Album 25 (jednotlivé foto) (29)
Album 26 (13)
Album 26 (jednotlivé foto) (12)
Album 27 (7)
Album 27 (jednotlivé foto) (6)
Album 28 (9)
Album 28 (jednotlivé foto) (8)
Album 29 (16)
Album 29 (jednotlivé foto) (15)
Album 30 (11)
Album 30 (jednotlivé foto) (10)
Album 31 (1)
Album 32 (14)
Album 32 (jednotlivé foto) (13)
Album 33 (2)
Album 33 (jednotlivé foto) (1)
Album 34 (8)
Album 34 (jednotlivé foto) (7)
Album 35 (1)
Album 36 (1)
Album 37 (3)
Album 37 (jednotlivé foto) (2)
Album 38 (1)
Album 39 (1)
Album 40 (1)
Album 41 (7)
Album 41 (jednotlivé foto) (6)
Album 42 (6)
Album 42 (jednotlivé foto) (5)
Album 43 (7)
Album 43 (jednotlivé foto) (6)
Album 47 (65)
Album 48 (33)
Album 49 (131)
Album 50 (99)
Album 51 (128)
Album 52 (179)
Album 54 (206)
Album 55 (126)
Štátny archív v Bratislave (5)
Štátny archív Bratislava - pobočka MODRA (5)
Archívny fond XY (5)
Kronika slovenskej školy v Podunajských Biskupiciach (5)
Štátny archív v Prešove (52)
Archív Bardejov (1)
Archívny fond Magistrát mesta Bardejov (1)
Spišský archív v Levoči (48)
AFo Magistrát mesta Levoča (1)
Archívny fond Spišská župa (46)
Odd. Podžupa (46)
Pododd: Korešpondencia Anna Horváth Stansith (46)
Horvát-Stančič (Horváth-Stansith) zo Strážok (archívny fond) (1)
Krabica 96 (1)
Štátny archív v Prešove - centrálne pracovisko (3)
Archívny fond Magistrát mesta Sabinov (1)
Kniha prísah mesta Prešov (2)
Cirkevné archívy (800)
Archív Trnavskej arcidiecézy (798)
Fotozbierka (796)
Fotoalbum 1941/1 (20)
Detaily (36)
Fotoalbum 1948/1: návšteva adm. Lazíka v Topoľčanoch (2)
Fotoalbum k 70. narodeninám biskupa Lazíka (717)
Fotoalbum_1947_1_Lazik v PN (3)
Fotoalbum_1947_1_Detaily (12)
Fotoalbum_1949_1 (9)
Fotoalbum_1957_1 (13)
Súbor fotografií k návšteve pápeža Jána Pavla II. na Slovensku (5)
Zbierka kánonických vizitácií (2)
Rímskokatolícky farský úrad v Cíferi (1)
Rímskokatolícky farský úrad v Stupave (1)
DIGITÁLNE ZDROJE (11)
Blog: geschriebene-geschichte.de
Centropa (1)
Monasterium.net (1)
RTVS (1)
YouTube (8)
Videokanál denníka N (1)
Videokanál Institut für Kultur- und Theatergeschichte der Öst.Akad.d.Wissenschaften (1)
Videokanál oz Hradiská (1)
Videokanál The Habsburg Monarchy (1)
KNIŽNICE (729)
Knižnica Jasovského opátstva (409)
Jasov_Zbierka fotografií (352)
Album pre opáta z r. 1907 (22)
Album pre opáta z r. 1907 - jednotlivé fotografie (21)
Album pre opáta z r. 1907 ako celok (1)
Album s portrétmi (72)
Album portrétov - celok (1)
Jednotlivé fotky z portrétneho albumu (71)
Voľné fotografie (258)
Zbierka pohľadníc (57)
2_Ľudia (1)
AT (8)
DE (6)
HU (2)
Pohľadnice zachytávajúce historické udalosti (13)
SK (27)
Lyceálna knižnica v Kežmarku (1)
Ústredná knižnica SAV (Lyceálna knižnica) (319)
Zbierka obrazových dokumentov (319)
1: Portréty (215)
2: Skupiny osôb (104)
Tablo portrétov osobností (70)
Tablo predsedníctva EAV cirkvi na Slovensku (14)
4: Architektonické plány
Zobrazenia budov
MÚZEÁ (8056)
Múzeum mesta Bratislavy (MMB) (6110)
1 - Zbierky archeologické (2)
AB - Nálezy z centra Bratislavy
AD - Nálezy z hradu Devín
AR - Nálezy z Rusoviec (2)
2 - Zbierky historické (F) (90)
Najnovšie dejiny (S)
Novšie dejiny (K1) (90)
Staršie dejiny (F1)
3 - Zbierky umeleckohistorické (U)
4 - Zbierky národopisné
5 - Zbierky špecializované (6018)
5-FA-Farmácia
5-Fo-Fotografie
5-K1_Profánny textil a hračky
5-K3-Kultúra všedného dňa
5-LF-Literárny fond
5-N-Numizmatika
5-P-Pohladnice (6018)
1-1000 (736)
1001-2000 (786)
1001-2000 (755)
3001-4000 (687)
4001 až 5000 (681)
5001-6000 (967)
6001-7000 (1185)
7001-8000 (221)
5-T-Technika
5-Z-Zbrane
6 - Pozostalosti osobností
SNM-AM: Archeologické múzeum (2)
SNM-HM: Historické múzeum (25)
Etnológia
Historické vedy (25)
1. Fond dejín 20. storočia (25)
1.1 fond Revolučné odborové hnutie a KSČ
1.2 fond Politické pomery
1.3 fond Záujmové organizácie
1.4 fond Plagáty
1.5 fond Pohľadnice (25)
SNM-MKKN: Múzeum kultúry karpatských Nemcov (374)
1 - Zbierka obrazového materiálu (374)
Brieštie (Bries) (3)
Chvojnica (Fundstollen) (29)
Hadviga (Hedwig) (6)
Handlová (Krickerhau) (51)
Horná Štubňa (Oberstuben) (15)
Kľačno (Gaidel) (59)
Kopernica (Deutsch Litta) (24)
Krahule (Blaufuss) (23)
Kremnické Bane (Johannesberg) (19)
Kunešov (Kuneschhau) (31)
Lúčky (Honneshau) (49)
Nitrianske Pravno (Deutsch Proben) (3)
Sklené (Glaserhau) (23)
Turček, Horný a Dolný (Ober-, Unterturz) (12)
Vrícko (Münnichwies) (26)
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici (SSM) (45)
Diela maliara Andreja Stollmanna (15)
Zbierka fotografií SSM (8)
Zbierka pohľadníc SSM (22)
Východoslovenské múzeum v Košiciach (VSM) (1500)
Prírodovedné zbierky (0)
Botanika
Geológia
Paleontológia
Petrografia
Zoológia - entomológia
Zoológia - stavovce I. a II.
Spoločenskovedné zbierky (1500)
Archeológia - praveká, stredoveká
Cechový archív
Cechy a remeslá
Fajky
Farmácia
Historická a umelecká fotografia (1000)
Fotografie rôzne (1000)
H. Negatívy a pozitívy (202)
V. Pozitívy (290)
VI. Diapozitívy
VII. Negatívy (316)
VIII. Pozitívy (192)
Pomocný materiál
Historická tlač (500)
Pohľadnice (500)
Historický nábytok
Hudobné nástroje
Keramika, sklo, porcelán
Knižný fond zbierkového charakteru
Košická keramika
Kovolejárstvo
Medzinárodný maratón mieru
Militárie
Národopis
Numizmatika-faleristika
Numizmatika-mince, medaily, žetóny
Numizmatika-papierové platidlá
Odev, textil a odevné doplnky
Rukopisy a písomnosti
Trojrozmerný materiál
Výtv. umenie - Architektúra, architekt. články
Výtvarné umenie - Grafika
Výtvarné umenie - Kresba
Výtvarné umenie - Maľba
Výtvarné umenie - Sochárstvo
Zlatníctvo
REDAKCIE a TLAČOVÉ AGENTÚRY (19982)
Periodiká online (1)
Daily Mail online (1)
TASR (19981)
TASR zbierka k dejinám Košíc (19981)
1945 (216)
1946 (104)
1947 (92)
1948 (125)
1949 (64)
1950 (194)
1951 (209)
1952 (352)
1953 (338)
1954 (302)
1955 (734)
1956 (428)
1957 (272)
1958 (400)
1959 (595)
1960 (705)
1961 (701)
1962 (559)
1963 (847)
1964 (489)
1965 (771)
1966 (412)
1967 (580)
1968 (450)
1969 (495)
1970 (609)
1971 (448)
1972 (440)
1973 (352)
1974 (269)
1975 (159)
1976 (159)
1977 (159)
1978 (156)
1979 (159)
1980 (159)
1981 (208)
1982 (187)
1983 (476)
1984 (207)
1985 (409)
1986 (240)
1987 (294)
1988 (296)
1989 (388)
1990 (176)
1991 (43)
1992 (41)
1993 (221)
1994 (203)
1995 (469)
1996 (495)
1997 (438)
1998 (726)
1999 (844)
2000 (117)
SÚKROMNÉ ZBIERKY (22684)
"Ruský archív" (2)
Kotliarevskij (2)
1_Zbierka k dejinám regiónu: HAUERLAND (1503)
Zbierka HANDLOVÁ (Krickerhau) (124)
Rodinný fond: Pöss Katarína a Ondrej (8)
Rodinný fond: Schwarz Rudolf (116)
Zbierka HORNÁ ŠTUBŇA (Oberstuben) (526)
Fond: Heimatstube Obecného úradu Horná Štubňa (9)
Rodinný fond: Grefrath Angela (3)
Rodinný fond: Hogh Anna (8)
Rodinný fond: Hogh Bert (9)
Rodinný fond: Hogh Eva (5)
Rodinný fond: Hogh Maria
Rodinný fond: Israel Sabine/Russnak (4)
Rodinný fond: Lüdtke Bärbel (4)
Rodinný fond: Maršálová Eva (15)
Rodinný fond: Mertler Lilly (34)
Rodinný fond: Messer/Thomahogh (11)
Rodinný fond: Murani / Hogh Grecz (24)
Rodinný fond: Russnak Lydia und Josef (35)
Rodinný fond: Schmidt Tudl Waltraud (102)
Rodinný fond: Sklenárová Emilia (39)
Rodinný fond: Steinhübl Hilda (1)
Rodinný fond: Stricz Josef (8)
Rodinný fond: Stritz Hanne (13)
Rodinný fond: Stritz Hans
Rodinný fond: STRITZ Ivo (73)
Rodinný fond: Stritz Joachim (2)
Rodinný fond: TOMAHOGH Magdalena a Alfred (51)
Rodinný fond: Turzer Peter (4)
Rodinný fond: Valentová Terézia
Rodinný fond: Vondráček Pavel (1)
Rodinný fond: Weber/Thomahogh (7)
Rodinný fond: Weiss Erwin (4)
Rodinný fond: Weiss Günther (60)
Zbierka JANOVA LEHOTA (Drexlerhau) (9)
Rodinný fond: Rohr Gerlinde (8)
Zbierka KĽAČNO (Gaidel) (33)
Fond: Archív Obecného úradu Kľačno (33)
Zbierka KRAHULE (Blaufuss) (30)
Rodinný fond: Grosch Klaus Martin (16)
Rodinný fond: Lukáčová / Blahyj (2)
Rodinný fond: Schwarz (10)
Zbierka KREMNICKÉ BANE (Johannesberg) (10)
Rodinný fond: Neuschl Viliam JB (10)
Zbierka KUNEŠOV (Kuneschhau) (99)
Rodinný fond: Neuschl Viliam (99)
Zbierka LÚČKY (Honneshau) (10)
Rodinný fond: Käfer Karin (3)
Rodinný fond: Scharschmidt (7)
Zbierka NITRIANSKÉ PRAVNO (Deutsch Proben)
Zbierka PÍLA (Paulisch) (44)
Rodinný fond: Bockmeyer Erika (14)
Rodinný fond: Oberfranz Rudolf (30)
Zbierka SKLENÉ (Glaserhau) (199)
Rodinný fond: Antalová Waltraud / Franz (71)
Rodinný fond: Antoniová Nika (3)
Rodinný fond: Murani / Stricz (63)
Rodinný fond: Schwarz Anita (55)
Rodinný fond: Tonhäuser Peter (6)
Zbierka TURČEK (Oberturz und Unterturz) (13)
Rodinný fond: Ulbricht Andreas (13)
Zbierka VEĽKÉ POLE (Hochwies) (8)
Rodinný fond: Njari-Wegner Saskia (8)
Zbierka VRÍCKO (Münnichwies) (398)
Rodinný fond: Grois Sebastian (384)
Rodinný fond: Rumpel Ján (14)
1_Zbierka k dejinám regiónu: SPIŠ / ZIPS / SZEPES (90)
HECHT (z Matejoviec - rodinný fond) (73)
0_Hecht-Firma (6)
1_Hecht Karl (2)
2a_Hecht Rudolf (37)
1_Foto a Dokumenty (28)
2_Grafiky (9)
2b_Hecht Emma (1)
2c_Hecht_Magda (1)
3a_Hecht Rudolf jr (7)
4_Spiš-Zips (19)
MATRAY (Rodinný fond) (16)
Zbierka k dejinám obce PRAKOVCE (1)
2_Zbierka k dejinám mesta MOLDAVA nad Bodvou (17)
Folder 2 3 (5)
2_Zbierka k dejinám mesta STUPAVA (85)
Školská kronika Št mešt školy 1929 - 1941 (82)
Školské fotografie (3)
2_Zbierka k dejinám mesta TURZOVKA (218)
Mestský úrad Turzovka (56)
Súkr. zbierka: BARANEK, Miroslav (40)
Zbierka fotografií
Zbierka negatívov (36)
Zbierka pohľadníc (4)
Súkr. zbierka: DLHOPOLČEKOVÁ, Emília (10)
Zbierka fotografií (10)
Súkr. zbierka: DUŠALOVÁ, Eva (15)
Zbierka fotografií (15)
Zbierka pohľadníc
Súkr. zbierka: GAJDIČIAR, Ivan (40)
Zbierka fotografií (5)
Zbierka pohľadníc (35)
Súkr. zbierka: KORENÝ, Jozef (20)
Zbierka fotografií (20)
Zbierka pohľadníc
Súkr. zbierka: KOSANOVÁ, Štefánia (37)
Zbierka fotografií (31)
Zbierka pohľadníc (6)
3_Dokumentačné centrum Sásová (Ján Kollár) (55)
3_Zbierka k dejinám KARLOVEJ VSI M. Šrámka (317)
3_Zbierka k dejinám obce BRANČ (16)
Rodina Berecz (2)
Rodinný fond: Lőrinczová Irena (8)
Zbierka rodiny Holbay (4)
Zbierka rodiny Sima (2)
3_Zbierka k dejinám obce DUNAJSKÁ LUŽNÁ (54)
Zbierka Márie Duckovej Adamcovej (54)
03_Kulturno-spoločenské (54)
3_Zbierka k dejinám obce LOZORNO (22)
Archív Obecného úradu Lozorno (19)
Lozorno: Pamätné knihy
Obecné kroniky Lozorna (13)
Obecná kronika č. 2 (12)
Obrazový materiál v obecnej kronike Lozorna č. 2 (11)
Zbierka fotografií (6)
Fotografie udalostí (v obdobia po 1945) (4)
Cirkevný život
Kultúrny život
Ľudia v Lozorne
Podoby Lozorna
Pracovný život
Škôlky
Školy
Spartakiády (2)
Zábery z osláv jubileí občanov Lozorna (2)
Iné oslavy a udalosti
Jubileá
Oslavy 1. a 9. mája 1 (2)
Oslavy oslobodenia obce
Svadby
Uvítanie občiankov
Najstaršie fotografie v zbierke OÚ Lozorno (2)
Súkr. zbierka pani Lančaričovej Márie (2)
Súkromná zbierka: DOHZ Lozorno
Súkromná zbierka: Mária Šípová (1)
Súkromná zbierka: Rácová
Súkromná zbierka: rodina Minarovičová
Súkromná zbierka: Vlasta Jánošová
BARTLOVCI (rodinný fond) (199)
1_Teslíkovci (100)
1_Teslik J a Vesela Joz (5)
2_dcera Bozena (2)
2_dcera Emilia a R Veigl (6)
2_dcera Ruzena Stavikova (74)
2_Šťavíkovci (83)
1_Stavik Anton (18)
1x_Frndak_Gustav (5)
2a_Stavikova Bartlova Alena (51)
2c_Stavik Anton (9)
3_Bartl Július (12)
4_Rôzne (4)
Bartoš, Juraj (zbierka) (121)
Folder 1 (9)
Folder 2 (58)
Moskva (54)
BERLIN (rodinný fond) (364)
3_Berlinovci_ine generacie (155)
1_Pisomnosti (28)
2_Drobne tlace (4)
3_Fotografie (123)
1_Foto volne orig (5)
2_Foto digital kopie (118)
Elemér Berlin mladší (38)
2_Foto (37)
Písomnosti (1)
Os. fond Etela Berlin, rod. Berkovics (9)
Fotografie (3)
Písomnosti (6)
Osob. fond: Elemér BERLIN (162)
3_Foto_volne (46)
Album druhá svet. vojna a rodina (92)
Album Jagdbuch (1)
Album Stará Bratislava (23)
Písomnosti
BILLEK (rodinný fond) (23)
Oehme-Billek_Mutter (7)
Alexy_Vater (3)
Oehme-Billek_Vater (13)
BIZUBOVÁ, Mária (rodinný fond) (11)
Blažo, Pavel (zbierka) (130)
Fotografie P. Blaža z roku 2007 (17)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2001 (5)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2002 (1)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2004 (5)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2008 (26)
PB_2005 (4)
PB_2006 (2)
PB_2009 (7)
PB_2010 (10)
PB_2011 (4)
PB_2013 (2)
PB_2015 (6)
PB_2016 (2)
PB_2017 (6)
PB_2019 (9)
PB_2020 (23)
PB_historicke (1)
Brandis, Tomáš (súkr. zbierka) (51)
BT_Fotografie (5)
BT_Pohladnice (46)
Pohl_Kostelnicek (10)
Cuper, Ján (zbierka) (1)
Čupka, Milan (zbierka) (2)
Cyprich, Robert (zbierka) (1)
Medzinarodný dunajský veľtrh (1)
ERDÉLSKY a PENCÁK (rodinné fondy) (348)
Dokumentačný materiál k priateľom Erdélskych a Pencákovcov (11)
Fotografie Bratislavy od Erdélskych (13)
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej (97)
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej - dokumenty (13)
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej - korešpondencia (3)
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej - fotografie (84)
Osobný fond Heleny ERDÉLSKEJ, rod. Szénesfalvy (4)
Osobný fond Imrich ERDÉLSKY (1915-?) (169)
Os. fond Imrich ERDÉLSKY - dokumenty (68)
04: Dokumenty k vojenčine (7)
05: Dokumenty k sobášu (2)
06: Rozličné (4)
Osobné doklady (11)
Pracovné dokumenty (39)
Školské dokumenty (5)
Os. fond Imrich ERDÉLSKY - fotografie (101)
Osobný fond Pencák, farár z Nemšovej (4)
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY (12)
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY - dokumenty (2)
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY - fotografie (10)
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY (cca. 1905-10 až ?) (4)
Osobný fond XY ERDÉLSKY (3)
Rodinný fond PENCÁKOVCOV zo Spišskej Novej Vsi (15)
Rodinný fond PENCÁKOVCOV zo Spišskej Novej Vsi - dokumenty (3)
Rodinný fond PENCÁKOVCOV zo Spišskej Novej Vsi - fotografie (12)
Sestry Pencákové (6)
Video-rozhovory s Annou Erdélskou, rod. Pencákovou (9)
XY Erdélska (1)
Falathová, Zuzana (zbierka) (230)
Zbierka fotografií Bratislavy (6)
Zbierka portrétov bratislavských fotografov (224)
FALB (rodinný fond) (141)
Video-rozhovory (6)
Zbierka rodinných dokumentov (135)
Farár, Viktor (zbierka) (1115)
Zbierka pohľadníc (1115)
FRANKL (rodinný fond) (1046)
Obrazy a grafiky zväčša od Adolfa Frankla (260)
Rodinný archív (182)
Písomnosti Adolfa Frankla (78)
Písomnosti Beniho Kleina (4)
Písomnosti Eriky Frankl(ovej) (5)
Písomnosti Jána (Jonnyho) Frankla (1)
Písomnosti Josefa a Esther Franklovcov (18)
Písomnosti Oskara a Friedy Nachmiasových (5)
Písomnosti osôb v kontakte s Franklovcami resp. Nachmiasovcami (10)
Písomnosti priateľov Adolfa a René Franklovcov (6)
Písomnosti Renáty Nachmias (16)
Písomnosti rodiny Rosenberger a predkov bratislavských Nachmiasovcov (1)
Písomnosti súrodencov Eugena, Alexandra a Árpáda Nachmiasovcov (8)
Písomnosti súrodencov Ignáca, Štefánie, Alexandra a Lea Franklovcov (8)
Písomnosti Tomáša Frankla (22)
Spomienkové predmety rodiny Franklovcov (1)
Video-rozhovory (1)
Zbierka fotografií (602)
Album fotografií A. Frankla (46)
Album povojnový (169)
Druhá časť zbierky fotografií T. Frankla (84)
Prvá časť zbierky fotografií T. Frankla (120)
Rodinný album Fraklovcov (183)
GRÜNEBERG-Resch (Rodinný fond) (54)
04_Fotoalbum_Fabrik (54)
04_Fotoalbum_Fabrik_Detaily (31)
04_Fotoalbum_Fabrik_Volne vlozene (22)
Guldan, Patrik (zbierka) (2)
GP_Bratislava (1)
Haberlandová, Katarína (fotozbierka) (21)
HOFER (rodinný fond) (113)
1a_MKarpatsko okolo BA (12)
1b_Zitny ostrov (6)
2_Zahorie
3_TT a NR
4_Povazie_PN az ZA
5_banske a horna NR (24)
6_Juh str SK
7_Orava (2)
8_Spis a Tatry (64)
9_Vychodne SK (5)
HOFFMANN (rodinný fond) (52)
Dokumenty rodiny Hoffmann (8)
Fotografie rodiny Hoffmann (44)
Hoffmann, Tomáš (súkr. zbierka) (6)
HOLZMANN a ZAUNER (rodinné fondy) (2)
Holzmann Anton (2)
Horváth, Juraj (zbierka) (1594)
Zbierka pohľadníc Bratislavy (1594)
HÚŠČAVA, Alexander (osobný fond) (3)
2_Vzdelanie (3)
Osobné doklady
JANOVIČEK Peter (rodinný fond a zbierka) (28)
Rozhovor so súrodencami Máriou Hofrichterovou a Alfrédom Altdorfferom (10)
Zbierka fotografií (2)
Zbierka pohľadníc 4 (16)
Pohľadnice Bratislavy (1)
Zbierka pohľadníc Dr. Leopolda Altdorffera (15)
Jozef Horváth (Rudlová), zbierka (8)
Kálmán, Ladislav (fond Neulingerovcov) (866)
Sklene negatívy zo zbierky L. Kálmána (170)
SZ L. Kálmán - Zbierka fotografií (9)
Zbierka archiválií Ladislava Kálmána (198)
Osobný archív Augusty Neulinger (1893-1996?) (40)
A. Neulinger - Práca a sociálne záležitosti (17)
A. Neulinger - Štátne občianstvo a doklady (8)
A. Neulinger - Vzdelávanie (10)
A. Neulinger - Životopisy (5)
Osobný archív Márie Neulinger(ovej) (158)
Korešpondencia (18)
Rudy (6)
Práca a sociálne poistenie (86)
Plat (17)
Pracovné zaradenie (8)
Sociálne (36)
Všeobecné (25)
Rôzne (8)
Škola (10)
Štátne občianstvo a doklady (29)
Zdravie a zdravotné poistenie (4)
Zápisník (1)
Životopisy (3)
Zbierka pohľadníc L. Kálmána (489)
Pohľadnice v dvoch škatuliach (112)
Pohladnice_1CSR (54)
Pohladnice_R-U (58)
Pohľadnice vložené v albumoch (377)
Klipp, Anton (zbierka a fond) (4)
Zbierka rodinných fotografií (4)
Korekáč, Ján (súkr. zbierka) (6)
KOŠSOVÁ, Beáta (rodinný fond) (19)
Fotografie (13)
Pohľadnice a písomnosti (6)
Kuzmík, Daniel (zbierka) (27)
Kuzmík_BA (11)
Kuzmík_Ine (6)
Zbierka k dejinám Važca (10)
LIPPERT (rodinný fond) (10)
Pozostalosť po Böbelovcoch (4)
Pozostalosť po Luddy Gaston-ovej (6)
LUDWIG (rodinný fond) (393)
Zbierka Horsta-Günthera Ludwiga (327)
Die dritte Generation der Pressburger Ludwigs (250)
Bratia Christiana Ludwiga s rodinami (12)
Christian Ludwig (228)
(Iné) písomnosti (24)
Dokumentácia k dielam Christiana Ludwiga (137)
Album s dokumentáciou stavby domu Manderla (42)
Plány nadstavby na rodnom dome Ludwigovcov (plány) (1)
Spis k rodinnému domu (1)
Fotografie (62)
Album s fotografiami zo závodu motorových člnov v Bratislave/Petržalke (45)
Osobné doklady (5)
Zuzana Ludwig (10)
Die erste Generation der Pressburger Ludwigs (1)
Die vierte Generation der Pressburger Ludwigs (29)
Die zweite Generation der Pressburger Ludwigs (36)
Pressburger Liegenschaften der Familie Ludwig (11)
Zbierka Karla Hansa Ludwiga (8)
Zbierka Petra Ludwiga (58)
Fotos (14)
Personaldokumente (7)
Schriftstuecke (4)
Vínové vignety (33)
Marušinec (súkr. zbierka) (103)
Ďuriš, Augustín (103)
Mateášiková, Ester (zbierka) (1)
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc (1)
MOLNÁR / TÖKÖLYI (rodinný fond) (81)
Korešpondencia Molnárovcov (81)
Papp, Peter (súkr. zbierka) (1)
PP_Písomnosti
PP_Pohľadnice (1)
PP_Pohl_Bratislava (1)
PP_Pohl_SK
PP_Pohl_zahranicie
PÁSZTOROVCI (rodinný fond) (103)
0_Rodinný fotoalbum (60)
Rd. alb. Paszt. - detaily (59)
1_P_Leopold (1)
1a2_Benjamin (1)
1b_P_Ernestine (1)
2a2_P-Geller_Vilma (2)
2a_P_Emil (6)
2b_P-Neuhauser_Blanka (5)
3_P-Roubickova_Livia (25)
Roubicek Vladimir (5)
3_P-Rubalova_Gertr (1)
4_R-Russland (1)
PÖLZMANNovci (rodinný fond) (22)
2_Poeltzmann Franz (9)
3_Poeltzmann Franz (5)
3_Poeltzmann_Josef (1)
3b_Poeltzmann Franz_DIBOKY (5)
4_Poeltzmann Andreas a Maria Gill (2)
REISINGER (rodinný fond) (3)
SCHWEIGHOFER (rodinný fond) (791)
Básne a skicáre (15)
Skicár Karola Schweighofera 1 (10)
Skicár Karola Schweighofera 2 (4)
Dokumenty (165)
Písomnosti 2. generácie: Eleonóra Schweighofer, rod. Rada (30)
Biografický materiál (13)
Písomnosti (1945-1949) (17)
Písomnosti 2. generácie: Karol Schweighofer (91)
Biografický materiál (30)
Písomnosti (1945-1949) (61)
Písomnosti 3. generácie: August Schweighofer a Anna Schweighofer, rod. Eder (14)
Písomnosti 3. generácie: František Rada a Anna Rada, rod. Zeger (19)
Biografický materiál (10)
Písomnosti (1945-1949) (9)
Písomnosti 4. generácie: Jozef Rada (4)
Písomnosti 4. generácie: Mathias Eder (2)
Písomnosti 4. generácie: súrodenci August a Marie Schweighoferovci (3)
Písomnosti 5. generácie: Georg Schweighofer a Anna Schweighofer, rod. Tribamer (2)
Pamätníky (1)
Zbierka fotografií (610)
Fotoalbumy (578)
Fotoalbum Eleonóry Schweighofer, rod. Rada (123)
Jednotlivé fotky z fotoalbumu Eleonóry Rada (122)
Fotoalbum Karola Schweighofera (233)
Fotoalbum_1_Otec_Jednotlivé fotografie (232)
Fotoalbum Moniky Schweighoferovej (41)
Fotoalbum rodičov Moniky Schweighoferovej (181)
Jednotlivé fotky Fotoalbum_3_Rodicia (180)
Voľné fotografie (32)
Šedivý, Juraj (zbierka) (5642)
Zbierka pohľadníc zo Slovenska (69)
Zbierka posoniensií (5573)
Audiozbierka J. Šedivého (1)
Pozostalosť Mikuláša Gaža (3432)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1961-1970 (952)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1971-1980 (318)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1981-1990 (1286)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1991-2000 (224)
Foto - Negatívy (kinofilmy) do 1960 (652)
Zbierka fotografií Bratislavy (1306)
JŠ: Ulice 1 až K (385)
JŠ: Ulice K až R (458)
Kapitulská
Kapucínska (18)
Klariská ulica (13)
Klemensova ulica (4)
Klobučnícka ulica (8)
Kolárska ulica (26)
Kollárovo námestie 2 (17)
Komenského námestie 1 (3)
Konventná ulica (6)
Kozia 1 (21)
Krížna 2 (9)
L (3)
Laurinská 1 (21)
Lazaretská 1 (11)
M (8)
Medená 3 (7)
Michalská 1 (44)
Mikulášska 1 (20)
Mlynské nivy 1 (5)
Mostová a Námestie Ľ. Štúra (15)
Mudroňova 2 (1)
Mýtna 1 (3)
Na vŕšku a Nedbalova (13)
Obchodná 2 (18)
Oeserova (6)
Osadná 1 (2)
P (6)
Palisády 1 (8)
Panenská 1 (8)
Panská 1 (15)
Paulíniho (3)
Podjavorinskej 2 (5)
Pribinova 2 (6)
Primaciálne námestie (11)
Račianske mýto (3)
Radlinského ulica (26)
Rajská ulica (5)
Rázusovo nábrežie a Riečna (25)
Rudnayovo námestie (10)
Rybné námestie (25)
JŠ: Ulice S až Z (293)
Šafárikovo námestie (10)
Šancová (4)
Sedlárska (10)
Slobody námestie (29)
SNP námestie (33)
Špitálska (42)
Štefanovičova
Štúrová (3)
Suché mýto (11)
T (9)
Uršulínska (11)
V
Vajanského nábrežie (8)
Ventúrska (17)
Veterná (7)
Vysoká (14)
Z
Záhradnícka
Zámocká (38)
Zámocké schody (19)
Zámočnícka (13)
Zelená (3)
Židovská (7)
Žilinská (2)
Zochova (3)
JŠ_Ulice Vydrica, Zuckermandel (170)
Zbierka pohľadníc Bratislavy Juraja Šedivého (834)
JŠ_Pohl_BA_01_Osoby (1)
JŠ_Pohl_BA_02_Udalosti (47)
JŠ_Pohl_BA_03_Mozaikové
JŠ_Pohl_BA_04_Zhora a Letecke (12)
JŠ_Pohl_BA_05_Panoramy_cez Dunaj
JŠ_Pohl_BA_06_Z hradu (15)
JŠ_Pohl_BA_07_Z kopcov (50)
JŠ_Pohl_BA_08_Strechy (6)
JŠ_Pohl_BA_09_Mosty (13)
JŠ_Pohl_BA_10_Pristavy (20)
JŠ_Pohl_BA_11_Hrad (11)
JŠ_Pohl_BA_12_Dom (2)
JŠ_Pohl_BA_13_Slavin (12)
JŠ_Pohl_BA_14_Stanice (2)
JŠ_Pohl_BA_15_Ulice (425)
29. augusta 2 (1)
Americké námestie 1 (6)
Baštová 2 (1)
Bezručova 2 (4)
Blumentálska 1 (1)
Dostojevského rad 1 (1)
Dunajská 2 (2)
Fajnorovo nábrežie 1 (18)
Farská 1 (1)
Fraňa Kráľa 2 (1)
Františkánske námestie 1 (4)
Gajova 1 (1)
Gondova 1 (1)
Gorkého 2 (3)
Grösslingová 1 (1)
Hlavné námestie 2 (33)
Hlboká cesta 1 (5)
Hodžovo námestie 1 (14)
Hurbanovo námestie 1 (15)
Hviezdoslavovo námestie 1 (92)
Ivanka pri Dunaji 1 (2)
Jesenského 3 (2)
Kapitulská 3 (1)
Klariská 1 (1)
Klemensova 1 (1)
Kollárovo námestie 3 (1)
Krížna 3 (1)
Michalská 2 (31)
Námestie 1. mája 1 (2)
Námestie Ľ. Štúra (25)
Námestie slobody 2 (15)
Námestie SNP 1 (48)
Obchodná 3 (7)
Panská 2 (1)
Primaciálne námestie 2 (19)
Radlinského 2 (1)
Rázusovo nábrežie 1 (15)
Rybné námestie 2 (1)
Šafárikovo námestie 2 (12)
Šancová 3 (2)
Špitálska 2 (5)
Štefánikova 2 (9)
Štúrova 5 (6)
Suché mýto 2 (1)
Zámocká 2 (1)
Zámocké schody 2 (2)
Zámočnícka 3 (1)
Židovská 2 (4)
Župné námestie 1 (3)
Najstaršie do ca. 1918 (218)
Škvarna, Dušan (zbierka) (73)
Šmotlák, Anton (zbierka) (4120)
Foto 1970 až 1980 (3)
Foto od 1961 do 1970 (1418)
Zbierka negatívov A. Šmotláka ml. (časť do 1960) (2699)
Stanek, Miroslav (zbierka) (319)
Pohľadnice: malé formáty (319)
SZABÓ (rodinný fond) (221)
1916_Szabova_Terezia (4)
1932_Szabova_Terezia ml (53)
1_SzT_Dokumenty (5)
2_Drobne tlace (3)
3_SzT_Foto (45)
1940_Szabova_Gizela (1)
Korešpondencia rodiny Szabóovej z rokov 1941-45 (112)
Originály (106)
Preklady (6)
Štefan Szabó / Szabó István (51)
4_O ňom (16)
Dokumenty (19)
Fotografie (8)
Spomienky na Š. Szabóa (6)
Životopisné podklady (2)
Tišliar, Pavol (súkromná zbierka) (56)
PT: Bratislava (6)
PT: Bratislavská stolica (50)
Tomeček, Oto (zbierka) (1)
Fotografie
Pohľadnice (1)
Tóth, Jozef (zbierka) (945)
Zbierka pohladníc Bratislavy (620)
Zbierka pohladnic Feitzinger (325)
VIRSIK (rodinný fond) (54)
Virsik Karol (12)
Virsikovci ďalší (2)
Virsikovci: Dokumenty (7)
Süle Theresia (2)
Szluka Samu (5)
Virsikovci: Fotografie (28)
Virsikovci: Pohľadnice (4)
Virsikovci: Predmety (1)
VLAČIKY (rodinný fond) (46)
Albumy (46)
Album 1 (46)
Vyskočil, Kamil (Fotoarchív) (371)
Zbierka fotografií k Bratislave (473)
0_Cast_pred_presignaturovanim (102)
2a_60te roky CB
2b_60te roky F (29)
3a_70te roky CB (10)
3b_70te roky F (118)
4_80te roky F (213)
Fotografie čiernobiele z 50. rokov (1)
X_Malé zbierky rôznych majiteľov (25)
DAPM - D. Danihelová - Audiozbierka (1)
DAPM - Z. Šedivá - 3D-zbierka (1)
Súkr. zbierka rodiny Pollak (3)
1_Generation
2. generácia (3)
Súkromná zbierka Michala Nováka (4)
Súkromná zbierka Veroniky Kucharskej (8)
Zbierka Huga Portischa (6)
Video-rozhovory (6)
Zbierka Lucie Karellovej (2)
Zágoršek, Ján (zbierka) (5)
Zbierka fotografií rodiny SZABÓ (2)
Zbierka Viedenská električka (1)
Žigo, Pavol (zbierka) (127)
ZIMMERMANN (Rodinný fond) (99)
1_Zimmermann Lorenz a Theresia (2)
2_Zimmermann Johann Gottlieb a Leinwather Susanna Anna (6)
3_Zimmermann Johann Paul a Welser Susanne (12)
4a_Zimmermann Christoph a Plasienka Juliana (15)
4b_Zimmermann-Moick Susanne a Moick Andreas (9)
5a_Zimmermann Gustav (1)
5b_Zimmermann Wilhelm
5c_Zimmermann Elsa (2)
5d_Zimmermann Paula (1)
6_Zimmermannovci (1)
Koczmann_Friedrich_1912 a Zimmermann Paula (9)
Koczmann_Friedrich_1945 (1)
Pressburg (40)
Testovací zdroj (10)
VEDECKÉ INŠTITÚCIE (470)
Mestský ústav ochrany pamiatok (470)
Zdroje záujmových skupín, spolkov a pod. (21)
Huncokári (Holzhackerhaus) (8)
Kratochvila (4)
vocivus Vlado (1)
X Marika (2)
XY Ruzena (1)
Pamätníci Novembra 1989 z FiF UK (13)
Štrpková, Katarína (zbierka) (13)
Foto AULA (3)
Foto FAKULTA (3)
Foto ĽUDSKÁ REŤAZ (5)
Foto NOVEMBER (2)
pam
map
[ikona-fotografia]
Večerný hrad
[ikona-fotografia]
Pamätná tabuľa V. Clementisa
[ikona-fotografia]
Fara v Rusovciach
[ikona-fotografia]
Slovenské národné divadlo
[ikona-fotografia]
Galéria mesta Bratislavy
[ikona-fotografia]
Pamätník SNP
[ikona-fotografia]
Panenská veža
[ikona-fotografia]
Židovská ulica
[ikona-fotografia]
Vináreň pod Baštou
[ikona-fotografia]
Námestie SNP
[ikona-fotografia]
Škody po povodni v Rudlovej 2
[ikona-fotografia]
Škody po povodni v Rudlovej 1
[ikona-fotografia]
Policajt riadi premávku
[ikona-fotografia]
Na letisku
[ikona-fotografia]
Socha Hviezdoslava
[ikona-fotografia]
Devín
[ikona-fotografia]
Letná čitáreň
[ikona-fotografia]
Strechy Starého mesta
[ikona-fotografia]
Kamenné námestie
[ikona-fotografia]
Pamätná tabuľa na Hlavnom námestí
[ikona-fotografia]
Ventúrska ulica
[ikona-fotografia]
Sídlisko v Petržalke
[ikona-fotografia]
Námestie SNP
[ikona-fotografia]
Zástavy na Slavíne
[ikona-fotografia]
Zima v Bratislave
[ikona-fotografia]
Pálffyho palác na Ventúrskej
[ikona-fotografia]
Vinohrad nad Bratislavou
[ikona-fotografia]
Budova Slovenského rozhlasu
[ikona-fotografia]
Vinice pod Slavínom
[ikona-fotografia]
Sídlisko v Ružinove
[ikona-fotografia]
Dostihy v Petržalke
[ikona-fotografia]
Biznis centrum Kerametal
[ikona-fotografia]
Kolotoč v Petržalke
[ikona-fotografia]
Dom kultúry Ovsište
[ikona-fotografia]
Vinohrad nad Bratislavou
[ikona-fotografia]
Stavebná fakulta STU
[ikona-fotografia]
Most SNP
[ikona-fotografia]
Fara v Ružindole
[ikona-fotografia]
Fara v Rybníku
[ikona-fotografia]
Fara v Salke
[ikona-fotografia]
Fara v Santovke
[ikona-fotografia]
Fara v Sebechleboch
[ikona-fotografia]
Cintorín pri Kozej bráne
[ikona-fotografia]
Manderlák a Kamenné námestie
[ikona-fotografia]
Fara v Sečiankach
[ikona-fotografia]
Fara v Seliciach
[ikona-fotografia]
Fara v Senci
[ikona-fotografia]
Fara v Senici
2
priehľadnosť
Back to Top