FILTER
2536 inventárnych jednotiek, 3916 digitálnych záberov
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • udalosti
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
Audio_Spomienky
Fotografia (636)
Maľba (0)
Mapa
Písomnosť (370)
Pohľadnica (1515)
Predmet (19)
Veduta
Video
Vizualizácia
ARMÁDA (116)
DOPRAVA (43)
Cestná doprava (4)
Koľajová doprava (34)
Mýta a clá (2)
Posli a posolstvá (1)
Vodná doprava
Vzdušná doprava (2)
ETNIKÁ a skupiny (22)
Česi, Moravania a bohemiká (1)
Chorváti, Srbi, Bosniaci
Karpatskí Nemci
Latinské
Maďari a hungariká (7)
Multietnické
Nemci (a Rakúšania) a germaniká (11)
Poliaci, poloniká
Rómske
Rusi, Ukrajinci, Bielorusi (5)
Slováci a slovaciká (1)
Židia a judaiká
HASIČI (3)
JAZYK prameňa (423)
Český jazyk (po roku 1800) (1)
Francúzsky jazyk
Iné jazyky
Latinský jazyk (9)
Maďarský jazyk (383)
Nemecký jazyk (33)
Ruský jazyk
Slovenčina a čeština pred 1800
Slovenský jazyk (po roku 1800) (10)
Viacjazyčné
JUSTÍCIA, SÚDY (42)
KULTÚRA (590)
Divadlo (221)
Film a kino (1)
Hudba (28)
Literatúra a knižnice (3)
Ľudová kultúra (26)
Sochárstvo (81)
Tanec (7)
Tlač, noviny, žurnalistika (22)
Výtvarné umenie (153)
NÁBOŽENSTVO a CIRKVI (263)
Evanjelické cirkvi (17)
Iné viery
Katolíci (233)
Pravoslávni a gréckokatolíci (8)
Púte
Zbožné fundácie
Židia (4)
POLÍCIA (4)
POLITIKA a STRANY (49)
PRÍRODA (104)
Dunaj
Lesy
More / oceán
Ochrana prírody / ekologické
Parky a záhrady (93)
Rieky a jazerá
Železná studnička (zlý tag)
Zvieratá (2)
REMESLÁ a PRIEMYSEL (29)
Baníctvo
Cechy
Mlynárstvo
Rybárstvo
Vinárstvo
ŠKOLSTVO (179)
Iné vzdelávanie (3)
Predškolská výchova (3)
Stredné školstvo (136)
Vysoké školstvo (25)
Základné školstvo (8)
SLUŽBY (104)
Banky a financie (11)
Hotely a iné ubytovanie (19)
Kúpele (3)
Obchody a trhy (48)
Stravovanie a pohostinstvo (22)
SPOLKY (11)
Skauting / Junák
ŠPORT a VOĽNÝ ČAS (107)
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI (319)
VEDA (5)
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY (25)
Budovy správy (14)
Historická radnica (7)
Kráľovský dom a mincovňa
Stará radnica (2)
Ústavný súd
Zaniknutá stredoveká radnica
CINTORÍNY (4)
Cintorín Barca
Cintorín Košická Nová Ves
Cintorín Krásna
Cintorín Lorinčík
Cintorín Myslava
Cintorín Šaca
Cintorín Ťahanovce
Cintorín Vyšné Opátske
Južný cintorín, Juh (súčasť Verejného cintorína)
Krematórium, Sídlisko Ťahanovce
Starý židovský cintorín (Tatranská ul.)
Sv. Rozálie na Kalvárii, Sever (2)
Verejný cintorín (2)
Vojenský cintorín, Juh (súčasť Verejného cintorína?)
zaniknuté novoveké (evanjelický, atď.)
zaniknuté stredoveké
Židovský cintorín, Juh (Verejný cintorín)
DOPRAVNÉ stavby (42)
Hlavná autobus. stanica
Hlavná želez. stanica (19)
Letisko Košice, Barca (9)
Mosty (14)
EVANJELICKÉ KOSTOLY (8)
HRADBY MESTA (12)
Bašta na Čajkovského5
Bašta na Zbrojničnej 6
Dolná brána
Katová bašta (9)
Mlynská bašta (3)
Iné historické budovy (72)
Hotel Európa (5)
Levočský dom (17)
Miklušova väznica (6)
Urbanova veža (40)
Žobrákov dom (4)
Iné kresťanské kostoly (3)
K. Božej Múdrosti, Dargovských hrdinov (Gr.kat.)
K. Narodenia Presvätej Bohorodičky (Gr.kat.) (3)
K. Presvätej Bohorodičky, Nad Jazerom (Gr.kat.)
K. sv. Petra a Pavla, Západ (Gr.kat.)
K. Zosnutia Presvätej Bohorodičky (Pravosl.)
KULTÚRNE STAVBY (252)
Kultúrne domy
Štátne divadlo (121)
Východoslovenské múzeum (131)
PALÁCE (67)
Andrášiho palác (9)
Biskupský palác (3)
Čáky-Dezőfiho palác (6)
Hadík-Barkóciho palác (2)
Jakabov palác (36)
Kapitánsky palác (Slovenské technické múzeum) (3)
Pongrácovsko-Forgáčovský palác (8)
Pomníky a sochy (93)
Busta Jána Straku
Busta P. Michala Lacku S. J., Krásna
Dominikán
Július Jakoby maliar
Odstránené pamätníky (51)
P. padlým talianskym vojakom, Juh (Verejný cintorín)
P. padlým vojakom Červenej armády, Juh (Verejný cintorín)
P. vojakom Prvej svetovej vojny (Verejný cintorín)
Pamätník generála Petrova
Pamätník holokaustu, Juh (Židovský cintorín)
Pamätník Karola Kuzmányho
Pamätník Ladislava Novomeského
Pamätník Ľudovíta Kukorelliho
Pamätník maratóna
Pamätník neznámeho protifašistického bojovníka (3)
Pamätník neznámeho vojaka II. sv. vojny (Verejný cintorín)
Pamätník oslobodenia Košickej Novej Vsi, Košická Nová Ves
Pamätník padlým v II. svetovej vojne, Ťahanovce
Pamätník padlým vojakom Červenej armády (15)
Pamätník Štefana Moyzesa
Pamätník zavraždeným protifašistickým bojovníkom, Ťahanovce
Pomník padlým hrdinom II. svetovej vojny, Krásna
Súsošie Immaculata (Morový stĺp) (22)
Trojičný stĺp so súsoším Svätej Trojice
PRIEMYSELNÉ stavby (3)
R. k. kaplnky (3)
Ekumenický dom modlitby Buzinka, Šaca
Kalvária, Sever (2)
Kap. bl. P. P. Gojdiča a M. D. Trčku, Sídlisko Ťahanovce
Kap. Božieho milosrdenstva (železničná nemocnica)
Kap. Dobrého pastiera (nemocnica VÚSCH), Západ
Kap. Ducha Svätého (cirkevné gymnázium)
Kap. na Miestnom úrade KE-Džungľa, Džungľa
Kap. nanebovzatia Panny Márie (Bankov), Sever (1)
Kap. Nepoškvrneného počatia Panny Márie (vincentky), Juh
Kap. Panny Márie Karmelskej a sv. Jozefa (kláštor Lorinčík)
Kap. Panny Márie Pomocnice (Tri hôrky, saleziáni), Západ
Kap. Panny Márie pomocnice kresťanov (univ. nemocnica)
Kap. povýšenia Sv. kríža (univ. nemocnica), Západ
Kap. sv. Cyrila a Metoda (cirkevná ZŠ), Západ
Kap. sv. Dominika Savia, Sídlisko Ťahanovce
Kap. sv. Richarda Pampuri (Via Lux), Barca
Kap. sv. Rozálie (na cintoríne)
Kap. v Klášt. Nepoškvrn. Srdca Panny Márie (karmelitánky)
Kap. v Kláštore sv. Augustína (augustiniáni), Košická Nová Ves
Kap. vo vojenskej nemocnici
Univ. pastor. centrum sv. košic. mučeníkov
R.k. kostoly a kláštory (232)
Dóm sv. Alžbety (157)
K. (Kap.) sv. Michala (51)
K. apoštolov Petra a Pavla, Západ
K. Božej múdrosti, Dargovských hrdinov
K. Božieho milosrdenstva, Sídlisko KVP
K. Božského Srdca Ježišovho, Vyšné Opátske
K. Ducha Svätého (špitálsky), Juh (3)
K. Kráľovnej pokoja, Juh (1)
K. Krista Kráľa (dominikánky)
K. Najsv. Trojice a rehoľný dom (premonštráti/univerzitný kostol) (29)
K. Najsvätejšej Trojice, Pereš
K. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (jezuitský kostol)
K. Nanebovstúpenia Panny Márie a kláštor (dominikáni) (8)
K. Nanebovzatia Panny Márie, Šaca
K. narodenia sv. Jána Krstiteľa, Šebastovce
K. Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii (saleziáni) (2)
K. sv. Anny, Ťahanovce
K. sv. Antona Paduánskeho (seminárny kostol) (2)
K. sv. Bartolomeja, Myslava
K. sv. Cyrila a Metoda, Krásna
K. sv. Gorazda a spoločníkov, Západ
K. sv. košických mučeníkov, Nad Jazerom
K. sv. Ladislava, Košická Nová Ves
K. sv. Michala Archanjela a kláštor (uršulínky) (7)
K. sv. Michala Archanjela, Poľov
K. sv. Ondreja, Podhradová
K. sv. Petra a Pavla, Barca
K. sv. Petra a Pavla, Kavečany
K. sv. Rity (augustiniánsky kostol), Košická Nová Ves
K. sv. Vavrinca, Lorinčík
K. Svätej rodiny, Dargovských hrdinov
K. zmŕtvychvstalého Krista (saleziáni), Luník IX
zaniknuté kláštory
zaniknuté kostoly
REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby (29)
Areál Alpinka
Areál Anička (4)
Areál Bankov (10)
Kúpaliská a plavárne (8)
Lyžiarske strediská (Jahodná, Kavečany) (1)
Vodný lyžiarsky vlek, Nad Jazerom
ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY (5)
Modlitebňa ortodox. (Zvonárska ul.)
Modlitebňa sefardov/chasidov (Krmanova ul.)
Neológov (Moyzesova ul., dnes ŠFK) (4)
Ortodoxná (Puškinova ul.)
Ortodoxná (Zvonárska ul.)
Status quo (Moyzesova ul., zaniknutá) (1)
0863 až 0885 - Misia Konštantína a Metoda na Veľkej Morave
1241-1242 - Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska
1430 03 06 - udelenie práva raziť mince Bratislave
1434 - 1467 - Bratríci (a posthusiti)
1465 05 29 - 1467 07 20 – Založenie a otvorenie Univerzity Istropolitany
1515 - Bratislavské rokovania
1526 12 17 - Voľba Ferdinanda Habsburského za uhor. kráľa
1655 06 27 - Korunovácia Leopolda I.
1687 - Korunovácia Jozefa I.
1741 - Korunovácia Márie Terézie
1809 a predtým - Napoleonské ťaženia
1829 - Vznik Spoločnosti česko-slovanskej
1848-1849 - Uhorská revolúcia
1869 - Prvé moderné sčítanie obyvateľstva
1880 - Sčítanie obyvateľstva
1890 - Sčítanie obyvateľstva
1896 - Miléniové oslavy
1907 - Oslavy 700. výročia narodenia svätej Alžbety
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy
1914-1918 - 1. svetová vojna
1919 05 10 - Pohreb M. R. Štefánika
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR
1929 06 28 - 07 01 - Zjazd Ústredia slovenského katolíckeho študentstva
1930 04 27 - Závod balónov
1933 - Pribinove slávnosti v Nitre
1933 07 02-04 - Zjazd čs. múzejníkov v Banskej Štiavnici
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva
1937 10 24 - 11 02 - Celoštátna výstava poštových známok
1938 03 12 - Anšlus Rakúska a jeho dôsledky
1938-1945 - Prenasledovanie Židov a holokaust
1939 10 26 - Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky
1939-1942 - Arizácia majetku Židov
1939-1945 - 2. svetová vojna (1)
1941-50te - zajatie vojakov zo Slovenska
1944 08 29 až 10 06 - Slovenské národné povstanie
1944 09 30 až 1945 05 01 - Oslobodzovanie Slovenska
1944-1945 - Evakuácia Nemcov
1945 - Repatriácia
1945 - Vyvlastnenie majetku Nemcov a Maďarov (1)
1945 02 19 - Zbombardovanie zajateckého transportu v Melku
1945-1946 - Návrat arizovaného majetku
1945-1946 - Perzekúcie (česko)sloven. Nemcov a Maďarov a nútené vysídľovanie
1946-1947 - Akcia Pomáhajme navráteným Slovákom
1948 10 28 - 30. výročie vzniku ČSR
1948-1949 - Znárodnenie
1949 - 1. výročie Víťazného februára
1949 - IX. zjazd KSČ v Bratislave
1949 - Koncert robotníckeho spevokolu
1949 04 14 - Manifestácia za svetový mier
1949 06 01 - Štátny pohreb Petra Jilemnického
1949 11 07 - Manifestácia na výročie VOSR
1957 03 08 - Medzinárodný deň žien
1958 - Telovýchovné slávnosti
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji
1961 05 28 - 40. výročie založenia KSČ
1964 06 14 - Voľby do SNR
1965 - Povodeň
1966 - 98 - Festival Bratislavská lýra
1968 - Okupácia vojskami Varšavskej zmluvy
1973 - MS v krasokorčuľovaní
1985 10 11-12 - Dni námetovej filatelie
1989 - Nežná revolúcia
1991 - doteraz - Korunovačné slávnosti
1991 - Povodeň
2000 09 23-24 - Celoslovenský eucharistický kongres
2005 02 23-25 - Bratislavský samit
Atletické preteky Pravda - Televízia - Slovnaft (PTS)
Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)
Empty
Oslavy 1. mája (74)
Oslavy SNP (10)
Slovanské dni na Devíne
Výstava kvetov Flóra

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelaida Švábska (1065-1090) (0)
Adelaida z Riedenburgu (12. stor.) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (0)
Agnesa Babenberská (ca.1151-1182) (0)
Agneša Habsburská (1281–1364) (0)
Agnesa z Antiochie (1154-1184) (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (1)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (0)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Alth, Jozef (1821-1890) (1)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (0)
Alžbeta Kotromanićová / Bosnianska (1340-1387) (0)
Alžbeta Kumánska (1240-1290> (0)
Alžbeta Luxemburská (1409-1442) (0)
Alžbeta Piastovská (1305-1380) (0)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (0)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (1)
Anastázia Kyjevská <1021-1096> (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (0)
Andrássy, Gyula (1823-1890) (0)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Anežka Hlohovská <1290-1361) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (1)
Anna de Foix (1480-1506) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (1)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (1)
Árossy, Jozef (1797-1870) (1)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (0)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Absolon, Ľudovít
Absolon, Zoltán
Absolonová, E.
Adler, Jacob
Alexy, Janko
Alt, Franz
Alt, Rudolf
Ambrovits
Andrási, Mór
Anna Neulinger (?)
Anton Šmotlák
Apfel (ateliér)
Apfel, Otto
Ateliér Schnitzel & Fink
Auerbach, Max
Augusta Neulinger (?)
Augusta Neulinger ?
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR)

Mestské časti

Západ
Vyšné Opátske
Ťahanovce
Staré Mesto
Sídlisko Ťahanovce
Sever
Šebastovce
Šaca
Poľov
Pereš
Nad Jazerom
Myslava
Lunik IX
Lorinčík
KVP
Krásna
Košická Nová Ves
Kavečany
Juh
Džungľa
Dargovských hrdinov
Barca

Ulice (podľa abecedy)

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Nenašli sa žiadne miesta.
ARCHÍVY (993)
Archívy samospráv (miest a VÚC) (11)
Archív mesta Bratislavy (AMB) (10)
AMB - Arch. fond Magistrát mesta Bratislavy (10)
Zbierka stredovekých listín a listov (10)
Zbierka listín a listov č. 1 až 500
Zbierka listín a listov č. 1001 až 1500 (1)
Zbierka listín a listov č. 1501 až 2000
Zbierka listín a listov č. 2001 až 2500
Zbierka listín a listov č. 2501 až 3000 (4)
Zbierka listín a listov č. 3001 až 3500 (1)
Zbierka listín a listov č. 3501 až 4000 (4)
Zbierka listín a listov č. 501 až 1000
AMB - Osobné fondy
AMB - Zbierka fotografií a negatívov
AMB - Zbierka listín a listov z pápežskej kúrie
AMB - Zbierka máp a plánov
Regionálna knižnica (0)
Zlatá kniha mesta Bratislavy 1928 (0)
ZkmBA - Ilustrácie
Archív mesta Košice (1)
Arch. fond Magistrát mesta Košice (1)
Tajný archív (1)
Cirkevné archívy (0)
Rímskokatolícky farský úrad v Cíferi
Rímskokatolícky farský úrad v Stupave
Štátne archívy a arch. štát. orgánov a organizácií (982)
Archív Pamiatkového úradu SR (A PÚ SR) (0)
Zbierka fotografií a negatívov (0)
Zbierka fotografií a negatívov k obci Lozorno
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány 1. CSR k lokalite Bratislava
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány 1. CSR k lokalite Turzovka
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány k lokalite Banská Bystrica
Literárny archív SNK
Štátny archív v Košiciach (982)
Krajská knižnica v Košiciach (zbierka parte) (358)
77 (63)
78 (45)
79 (72)
80 (64)
81 (53)
82 (61)
Zbierka fotografií a negatívov (624)
Album 04 (24)
Album 04 (jednotlivé foto) (23)
47 (45)
48 (18)
49 (21)
50 (20)
51 (58)
52 (47)
54 (96)
55 (57)
Album 01 (22)
Album 01 (jednotlivé foto) (21)
Album 02 (1)
Album 02 (jednotlivé foto)
Album 03: Košický kraj v obrazoch (12)
(12)
Album 05 (0)
Album 05 (jednotlivé foto)
Album 06 (0)
Album 06 (jednotlivé foto)
Album 07 (0)
Album 07 (jednotlivé foto)
Album 08 (0)
Album 08 (jednotlivé foto)
Album 09 (114)
Album 09 (jednotlivé foto) (113)
Album 10 (1)
Album 11 (19)
Album 11 (jednotlivé foto) (18)
Album 12 (0)
Album 12 (jednotlivé foto)
Album 13 (0)
Album 13 (jednotlivé foto)
Album 14 (0)
Album 14 (jednotlivé foto)
Album 15 (0)
Album 15 (jednotlivé foto)
Album 16 (3)
Album 16 (jednotlivé foto) (2)
Album 17 (0)
Album 17 (jednotlivé foto)
Album 18 (0)
Album 18 (jednotlivé foto)
Album 19 (17)
Album 19 (jednotlivé foto) (16)
Album 20 (7)
Album 20 (jednotlivé foto) (6)
Album 21 (0)
Album 21 (jednotlivé foto)
Album 22 (0)
Album 22 (jednotlivé foto)
Album 23 (7)
Album 23 (jednotlivé foto) (6)
Album 24 (8)
Album 24 (jednotlivé foto) (7)
Album 25 (4)
Album 25 (jednotlivé foto) (3)
Album 26 (3)
Album 26 (jednotlivé foto) (3)
Album 27 (0)
Album 27 (jednotlivé foto)
Album 28 (9)
Album 28 (jednotlivé foto) (8)
Album 29 (0)
Album 29 (jednotlivé foto)
Album 30 (0)
Album 30 (jednotlivé foto)
Album 31
Album 32 (2)
Album 32 (jednotlivé foto) (1)
Album 33 (2)
Album 33 (jednotlivé foto) (1)
Album 34 (0)
Album 34 (jednotlivé foto)
Album 35
Album 36
Album 37 (3)
Album 37 (jednotlivé foto) (2)
Album 38
Album 39
Album 40
Album 41 (0)
Album 41 (jednotlivé foto)
Album 42 (4)
Album 42 (jednotlivé foto) (3)
Album 43 (0)
Album 43 (jednotlivé foto)
Štátny archív v Prešove (0)
Archívny fond Magistrát mesta Bardejov
Archívny fond Magistrát mesta Sabinov
Archívny ford Magistrát mesta Gelnice
Kniha prísah mesta Levoča
Kniha prísah mesta Prešov
DIGITÁLNE ZDROJE (0)
Blog: geschriebene-geschichte.de
Centropa
Monasterium.net
RTVS
YouTube (0)
Videokanál denníka N
Videokanál Institut für Kultur- und Theatergeschichte der Öst.Akad.d.Wissenschaften
Videokanál oz Hradiská
Videokanál The Habsburg Monarchy
KNIŽNICE (9)
Knižnica Jasovského opátstva (9)
Jasov_Zbierka fotografií (9)
Album pre opáta z r. 1907 (0)
Album pre opáta z r. 1907 - jednotlivé fotografie
Album pre opáta z r. 1907 ako celok
Album s portrétmi (9)
Album portrétov - celok (1)
Jednotlivé fotky z portrétneho albumu (8)
Voľné fotografie
Zbierka pohľadníc (0)
2_Ľudia
AT
DE
HU
Pohľadnice zachytávajúce historické udalosti
SK
Lyceálna knižnica v Kežmarku
Ústredná knižnica SAV (Lyceálna knižnica) (0)
Zbierka obrazových dokumentov (0)
1: Portréty
2: Skupiny osôb (0)
Tablo portrétov osobností
Tablo predsedníctva EAV cirkvi na Slovensku
4: Architektonické plány
Zobrazenia budov
MÚZEÁ (1500)
Múzeum kultúry karpatských Nemcov (SNM-MKKN) (0)
1 - Zbierka obrazového materiálu (0)
Horná Štubňa (Oberstuben)
Kopernica (Deutsch Litta)
Krahule (Blaufuss)
Kremnické Bane (Johannesberg)
Kunešov (Kuneschhau)
Lúčky (Honneshau)
Nitrianske Pravno (Deutsch Proben)
Sklené (Glaserhau)
Turček, Horný a Dolný (Ober-, Unterturz)
Múzeum mesta Bratislavy (MMB) (0)
1 - Zbierky archeologické (0)
AB - Nálezy z centra Bratislavy
AD - Nálezy z hradu Devín
AR - Nálezy z Rusoviec
2 - Zbierky historické (F) (0)
Najnovšie dejiny (S)
Novšie dejiny (K1)
Staršie dejiny (F1)
3 - Zbierky umeleckohistorické (U)
4 - Zbierky národopisné
5 - Zbierky špecializované (0)
5-FA-Farmácia
5-Fo-Fotografie
5-K1_Profánny textil a hračky
5-K3-Kultúra všedného dňa
5-LF-Literárny fond
5-N-Numizmatika
5-P-Pohladnice (0)
1-1000
1001-2000
1001-2000
3001-4000
4001 až 5000
5001-6000
6001-7000
7001-8000
5-T-Technika
5-Z-Zbrane
6 - Pozostalosti osobností
SNM-AM
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici (SSM) (0)
Dielo maliara Andreja Stollmanna
Zbierka fotodokumentácie
Východoslovenské múzeum v Košiciach (VSM) (1500)
Prírodovedné zbierky (0)
Botanika
Geológia
Paleontológia
Petrografia
Zoológia - entomológia
Zoológia - stavovce I. a II.
Spoločenskovedné zbierky (1500)
Archeológia - praveká, stredoveká
Cechový archív
Cechy a remeslá
Fajky
Farmácia
Historická a umelecká fotografia (1000)
Fotografie rôzne (1000)
H. Negatívy a pozitívy (202)
V. Pozitívy (290)
VI. Diapozitívy
VII. Negatívy (316)
VIII. Pozitívy (192)
Pomocný materiál
Historická tlač (500)
Pohľadnice (500)
Historický nábytok
Hudobné nástroje
Keramika, sklo, porcelán
Knižný fond zbierkového charakteru
Košická keramika
Kovolejárstvo
Medzinárodný maratón mieru
Militárie
Národopis
Numizmatika-faleristika
Numizmatika-mince, medaily, žetóny
Numizmatika-papierové platidlá
Odev, textil a odevné doplnky
Rukopisy a písomnosti
Trojrozmerný materiál
Výtv. umenie - Architektúra, architekt. články
Výtvarné umenie - Grafika
Výtvarné umenie - Kresba
Výtvarné umenie - Maľba
Výtvarné umenie - Sochárstvo
Zlatníctvo
REDAKCIE a TLAČOVÉ AGENTÚRY (3)
Periodiká online (0)
Daily Mail online
TASR (3)
TASR zbierka k dejinám Košíc (3)
1945 (2)
1946 (1)
SÚKROMNÉ ZBIERKY (31)
1_Zbierka k dejinám regiónu: HAUERLAND (0)
Zbierka HANDLOVÁ (Krickerhau) (0)
Rodinný fond: Pöss Katarína a Ondrej
Rodinný fond: Schwarz Rudolf
Zbierka HORNÁ ŠTUBŇA (Oberstuben) (0)
Fond: Heimatstube Obecného úradu Horná Štubňa
Rodinný fond: Grefrath Angela
Rodinný fond: Hogh Anna
Rodinný fond: Hogh Bert
Rodinný fond: Israel Sabine/Russnak
Rodinný fond: Messer/Thomahogh
Rodinný fond: Murani / Hogh Grecz
Rodinný fond: Steinhübl Hilda
Rodinný fond: Stritz Hanne
Rodinný fond: STRITZ Ivo
Rodinný fond: Stritz Joachim
Rodinný fond: TOMAHOGH Magdalena a Alfred
Rodinný fond: Turzer Peter
Rodinný fond: Weber/Thomahogh
Rodinný fond: Weiss Erwin
Rodinný fond: Weiss Günther
Zbierka JANOVA LEHOTA (Drechslerhau)
Zbierka KRAHULE (Blaufuss) (0)
Rodinný fond: Grosch Klaus Martin
Rodinný fond: Lukáčová / Blahyj
Zbierka KREMNICKÉ BANE (Johannesberg) (0)
Rodinný fond: Neuschl Viliam JB
Zbierka KUNEŠOV (Kuneschhau) (0)
Rodinný fond: Neuschl Viliam
Zbierka LÚČKY (Honneshau) (0)
Rodinný fond: Käfer Karin
Rodinný fond: Scharschmidt
Zbierka NITRIANSKÉ PRAVNO (Deutsch Proben)
Zbierka SKLENÉ (Glaserhau) (0)
Rodinný fond: Antalová Waltraud / Franz
Rodinný fond: Murani / Stricz
Rodinný fond: Schwarz Anita
Zbierka TURČEK (Oberturz und Unterturz) (0)
Rodinný fond: Ulbricht Andreas
Zbierka VRÍCKO (Münnichwies) (0)
Rodinný fond: Grois Sebastian
Rodinný fond: Rumpel Ján
1_Zbierka k dejinám regiónu: SPIŠ / ZIPS / SZEPES (0)
Hecht (z Matejoviec - rodinný fond)
2_Zbierka k dejinám mesta MOLDAVA nad Bodvou (0)
Folder 2 3
2_Zbierka k dejinám mesta STUPAVA (0)
Školské fotografie
2_Zbierka k dejinám mesta TURZOVKA (0)
Mestský úrad Turzovka
Súkr. zbierka: BARANEK, Miroslav (0)
Zbierka fotografií
Zbierka negatívov
Zbierka pohľadníc
Súkr. zbierka: DLHOPOLČEKOVÁ, Emília (0)
Zbierka fotografií
Súkr. zbierka: DUŠALOVÁ, Eva (0)
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc
Súkr. zbierka: GAJDIČIAR, Ivan (0)
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc
Súkr. zbierka: KORENÝ, Jozef (0)
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc
Súkr. zbierka: KOSANOVÁ, Štefánia (0)
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc
3_Zbierka k dejinám KARLOVEJ VSI M. Šrámka
3_Zbierka k dejinám obce BRANČ (0)
Rodina Berecz
Rodinný fond: Lőrinczová Irena
Zbierka rodiny Holbay
Zbierka rodiny Sima
3_Zbierka k dejinám obce LOZORNO (0)
Archív Obecného úradu Lozorno (0)
Lozorno: Pamätné knihy
Obecné kroniky Lozorna (0)
Obecná kronika č. 2 (0)
Obrazový materiál v obecnej kronike Lozorna č. 2
Zbierka fotografií (0)
Fotografie udalostí (v obdobia po 1945) (0)
Cirkevný život
Kultúrny život
Ľudia v Lozorne
Podoby Lozorna
Pracovný život
Škôlky
Školy
Spartakiády
Zábery z osláv jubileí občanov Lozorna (0)
Iné oslavy a udalosti
Jubileá
Oslavy 1. a 9. mája 1
Oslavy oslobodenia obce
Svadby
Uvítanie občiankov
Najstaršie fotografie v zbierke OÚ Lozorno
Súkr. zbierka pani Lančaričovej Márie
Súkromná zbierka: DOHZ Lozorno
Súkromná zbierka: Mária Šípová
Súkromná zbierka: Rácová
Súkromná zbierka: rodina Minarovičová
Súkromná zbierka: Vlasta Jánošová
BARTLOVCI (rodinný fond) (1)
1_Teslíkovci (0)
1_Teslik J a Vesela Joz
2_dcera Bozena
2_dcera Emilia a R Veigl
2_dcera Ruzena Stavikova
2_Šťavíkovci (1)
1_Stavik Anton
1x_Frndak_Gustav
2a_Stavikova Bartlova Alena (1)
2c_Stavik Anton
3_Bartl Július
4_Rôzne
Bartoš, Juraj (zbierka) (0)
Folder 1
Folder 2
Moskva
BERLIN (rodinný fond) (0)
3_Berlinovci_ine generacie (0)
1_Pisomnosti
2_Drobne tlace
3_Fotografie (0)
1_Foto volne orig
2_Foto digital kopie
Elemér Berlin mladší (0)
2_Foto
Písomnosti
Os. fond Etela Berlin, rod. Berkovics (0)
Fotografie
Písomnosti
Osob. fond: Elemér BERLIN (0)
3_Foto_volne
Album druhá svet. vojna a rodina
Album Jagdbuch
Album Stará Bratislava
Písomnosti
BILLEK (rodinný fond) (0)
Oehme-Billek_Mutter (0)
Alexy_Vater
Oehme-Billek_Vater
Bizubová, Mária (rodinný fond)
Blažo, Pavel (zbierka) (0)
Fotografie P. Blaža z roku 2007
Fotografie Pavla Blaža z roku 2001
Fotografie Pavla Blaža z roku 2002
Fotografie Pavla Blaža z roku 2004
Fotografie Pavla Blaža z roku 2008
PB_2005
PB_2006
PB_2009
PB_2010
PB_2011
PB_2013
PB_2015
PB_2016
PB_2017
PB_2019
PB_2020
PB_historicke
Čupka, Milan (zbierka)
Cyprich, Robert (zbierka) (0)
Medzinarodný dunajský veľtrh
Falathová, Zuzana (zbierka) (0)
Zbierka fotografií Bratislavy
Zbierka portrétov bratislavských fotografov
FALB (rodinný fond) (0)
Video-rozhovory
Zbierka rodinných dokumentov
Farár, Viktor (zbierka) (0)
Zbierka pohľadníc
FRANKL (rodinný fond) (0)
Obrazy a grafiky zväčša od Adolfa Frankla
Rodinný archív (0)
Písomnosti Adolfa Frankla
Písomnosti Beniho Kleina
Písomnosti Eriky Frankl(ovej)
Písomnosti Jána (Jonnyho) Frankla
Písomnosti Josefa a Esther Franklovcov
Písomnosti Oskara a Friedy Nachmiasových
Písomnosti osôb v kontakte s Franklovcami resp. Nachmiasovcami
Písomnosti priateľov Adolfa a René Franklovcov
Písomnosti Renáty Nachmias
Písomnosti rodiny Rosenberger a predkov bratislavských Nachmiasovcov
Písomnosti súrodencov Eugena, Alexandra a Árpáda Nachmiasovcov
Písomnosti súrodencov Ignáca, Štefánie, Alexandra a Lea Franklovcov
Písomnosti Tomáša Frankla
Spomienkové predmety rodiny Franklovcov
Video-rozhovory
Zbierka fotografií (0)
Album fotografií A. Frankla
Album povojnový
Druhá časť zbierky fotografií T. Frankla
Prvá časť zbierky fotografií T. Frankla
Rodinný album Fraklovcov
HOFER (rodinný fond) (0)
1a_MKarpatsko okolo BA
1b_Zitny ostrov
2_Zahorie
3_TT a NR
4_Povazie_PN az ZA
5_banske a horna NR
6_Juh str SK
7_Orava
8_Spis a Tatry
9_Vychodne SK
HOFFMANN (rodinný fond) (0)
Dokumenty rodiny Hoffmann
Fotografie rodiny Hoffmann
HOLZMANN a ZAUNER (rodinné fondy) (0)
Holzmann Anton
Horváth, Juraj (zbierka) (0)
Zbierka pohľadníc Bratislavy
Kálmán, Ladislav (fond Neulingerovcov) (2)
Sklene negatívy zo zbierky L. Kálmána
SZ L. Kálmán - Zbierka fotografií
Zbierka archiválií Ladislava Kálmána (0)
Osobný archív Augusty Neulinger (1893-1996?) (0)
A. Neulinger - Práca a sociálne záležitosti
A. Neulinger - Štátne občianstvo a doklady
A. Neulinger - Vzdelávanie
A. Neulinger - Životopisy
Osobný archív Márie Neulinger(ovej) (0)
Korešpondencia (0)
Rudy
Práca a sociálne poistenie (0)
Plat
Pracovné zaradenie
Sociálne
Všeobecné
Rôzne
Škola
Štátne občianstvo a doklady
Zdravie a zdravotné poistenie (0)
Zápisník
Životopisy
Zbierka pohľadníc L. Kálmána (2)
Pohľadnice v dvoch škatuliach (0)
Pohladnice_1CSR
Pohladnice_R-U
Pohľadnice vložené v albumoch (2)
Klipp, Anton (zbierka a fond) (0)
Zbierka rodinných fotografií
Koššová, Beáta (rodinný fond) (0)
Fotografie
Pohľadnice a písomnosti
Kuzmík, Daniel (zbierka) (0)
Kuzmík_BA
Kuzmík_Ine
Zbierka k dejinám Važca
LIPPERT (rodinný fond) (0)
Pozostalosť po Böbelovcoch
Pozostalosť po Luddy Gaston-ovej
LUDWIG (rodinný fond) (0)
Zbierka Horsta-Günthera Ludwiga (0)
Die dritte Generation der Pressburger Ludwigs (0)
Bratia Christiana Ludwiga s rodinami
Christian Ludwig (0)
(Iné) písomnosti
Dokumentácia k dielam Christiana Ludwiga (0)
Album s dokumentáciou stavby domu Manderla
Plány nadstavby na rodnom dome Ludwigovcov (plány)
Spis k rodinnému domu
Fotografie (0)
Album s fotografiami zo závodu motorových člnov v Bratislave/Petržalke
Osobné doklady
Zuzana Ludwig
Die erste Generation der Pressburger Ludwigs
Die vierte Generation der Pressburger Ludwigs
Die zweite Generation der Pressburger Ludwigs
Pressburger Liegenschaften der Familie Ludwig
Zbierka Karla Hansa Ludwiga
Zbierka Petra Ludwiga (0)
Fotos
Personaldokumente
Schriftstuecke
Vínové vignety
Marušinec (súkr. zbierka) (0)
Ďuriš, Augustín
Mateášiková, Ester (zbierka) (0)
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc
MOLNÁR / TÖKÖLYI (rodinný fond) (3)
Korešpondencia Molnárovcov (3)
REISINGER (rodinný fond)
Rodinný fond Erdélskych a Pencákovcov (0)
Fotografie Bratislavy (0)
Fotografie Bratislavy
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej
Osobný fond Imrich ERDÉLSKY (1915-?) (0)
Os. fond Imrich ERDÉLSKY - dokumenty (0)
Osobné doklady
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY (cca. 1905-10 až ?)
Video-rozhovory s Annou Erdélskou, rod. Pencákovou
Rodinný fond: Pásztor (0)
1_P_Leopold
2a_P_Emil
rusky archiv (0)
Kotliarevskij
SCHWEIGHOFER (rodinný fond) (7)
Básne a skicáre (0)
Skicár Karola Schweighofera 1
Skicár Karola Schweighofera 2
Dokumenty (1)
Písomnosti 2. generácie: Eleonóra Schweighofer, rod. Rada (0)
Biografický materiál
Písomnosti (1945-1949)
Písomnosti 2. generácie: Karol Schweighofer (1)
Biografický materiál (1)
Písomnosti (1945-1949)
Písomnosti 3. generácie: August Schweighofer a Anna Schweighofer, rod. Eder
Písomnosti 3. generácie: František Rada a Anna Rada, rod. Zeger (0)
Biografický materiál
Písomnosti (1945-1949)
Písomnosti 4. generácie: Jozef Rada
Písomnosti 4. generácie: Mathias Eder
Písomnosti 4. generácie: súrodenci August a Marie Schweighoferovci
Písomnosti 5. generácie: Georg Schweighofer a Anna Schweighofer, rod. Tribamer
Pamätníky
Zbierka fotografií (6)
Fotoalbumy (6)
Fotoalbum Eleonóry Schweighofer, rod. Rada (0)
Jednotlivé fotky z fotoalbumu Eleonóry Rada
Fotoalbum Karola Schweighofera (6)
Fotoalbum_1_Otec_Jednotlivé fotografie (6)
Fotoalbum Moniky Schweighoferovej
Fotoalbum rodičov Moniky Schweighoferovej (0)
Jednotlivé fotky Fotoalbum_3_Rodicia
Voľné fotografie
Šedivý, Juraj (zbierka) (9)
Zbierka pohľadníc zo Slovenska (9)
Zbierka posoniensií (0)
Audiozbierka J. Šedivého
Pozostalosť Mikuláša Gaža (0)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1961-1970
Foto - Negativy (kinofilmy) 1971-1980
Foto - Negativy (kinofilmy) 1981-1990
Foto - Negativy (kinofilmy) 1991-2000
Foto - Negatívy (kinofilmy) do 1960
Zbierka fotografií Bratislavy (0)
JŠ: Ulice 1 až K
JŠ: Ulice K až R (0)
Kapitulská
Kapucínska
Klariská ulica
Klemensova ulica
Klobučnícka ulica
Kolárska ulica
Kollárovo námestie 2
Komenského námestie 1
Konventná ulica
Kozia 1
Krížna 2
L
Laurinská 1
Lazaretská 1
M
Medená 3
Michalská 1
Mikulášska 1
Mlynské nivy 1
Mostová a Námestie Ľ. Štúra
Mudroňova 2
Mýtna 1
Na vŕšku a Nedbalova
Obchodná 2
Oeserova
Osadná 1
P
Palisády 1
Panenská 1
Panská 1
Paulíniho
Podjavorinskej 2
Pribinova 2
Primaciálne námestie
Račianske mýto
Radlinského ulica
Rajská ulica
Rázusovo nábrežie a Riečna
Rudnayovo námestie
Rybné námestie
JŠ: Ulice S až Z (0)
Šafárikovo námestie
Šancová
Sedlárska
Slobody námestie
SNP námestie
Špitálska
Štefanovičova
Štúrová
Suché mýto
T
Uršulínska
V
Vajanského nábrežie
Ventúrska
Veterná
Vysoká
Z
Záhradnícka
Zámocká
Zámocké schody
Zámočnícka
Zelená
Židovská
Žilinská
Zochova
JŠ_Ulice Vydrica, Zuckermandel
Zbierka pohľadníc Bratislavy Juraja Šedivého (0)
JŠ_Pohl_BA_01_Osoby
JŠ_Pohl_BA_02_Udalosti
JŠ_Pohl_BA_03_Mozaikové
JŠ_Pohl_BA_04_Zhora a Letecke
JŠ_Pohl_BA_05_Panoramy_cez Dunaj
JŠ_Pohl_BA_06_Z hradu
JŠ_Pohl_BA_07_Z kopcov
JŠ_Pohl_BA_08_Strechy
JŠ_Pohl_BA_09_Mosty
JŠ_Pohl_BA_10_Pristavy
JŠ_Pohl_BA_11_Hrad
JŠ_Pohl_BA_12_Dom
JŠ_Pohl_BA_13_Slavin
JŠ_Pohl_BA_14_Stanice
JŠ_Pohl_BA_15_Ulice (0)
29. augusta 2
Americké námestie 1
Baštová 2
Bezručova 2
Blumentálska 1
Dostojevského rad 1
Dunajská 2
Fajnorovo nábrežie 1
Farská 1
Fraňa Kráľa 2
Františkánske námestie 1
Gajova 1
Gondova 1
Gorkého 2
Grösslingová 1
Hlavné námestie 2
Hlboká cesta 1
Hodžovo námestie 1
Hurbanovo námestie 1
Hviezdoslavovo námestie 1
Ivanka pri Dunaji 1
Jesenského 3
Kapitulská 3
Klariská 1
Klemensova 1
Kollárovo námestie 3
Krížna 3
Michalská 2
Námestie 1. mája 1
Námestie Ľ. Štúra
Námestie slobody 2
Námestie SNP 1
Obchodná 3
Panská 2
Primaciálne námestie 2
Radlinského 2
Rázusovo nábrežie 1
Rybné námestie 2
Šafárikovo námestie 2
Šancová 3
Špitálska 2
Štefánikova 2
Štúrova 5
Suché mýto 2
Zámocká 2
Zámocké schody 2
Zámočnícka 3
Židovská 2
Župné námestie 1
Najstaršie do ca. 1918
Šmotlák, Anton (zbierka) (0)
Foto 1970 až 1980
Foto od 1961 do 1970
Zbierka negatívov A. Šmotláka ml. (časť do 1960)
Stanek, Miroslav (zbierka) (0)
Pohľadnice: malé formáty
SZABÓ (rodinný fond) (0)
1916_Szabova_Terezia
1932_Szabova_Terezia ml (0)
1_SzT_Dokumenty
2_Drobne tlace
3_SzT_Foto
1940_Szabova_Gizela
Korešpondencia rodiny Szabóovej z rokov 1941-45 (0)
Originály
Preklady
Štefan Szabó / Szabó István (0)
4_O ňom
Dokumenty
Fotografie
Spomienky na Š. Szabóa
Životopisné podklady
Tišliar, Pavol (zbierka)
Tomeček, Oto (zbierka) (0)
Fotografie
Pohľadnice
Tóth, Jozef (zbierka) (1)
Zbierka pohladníc Bratislavy
Zbierka pohladnic Feitzinger (1)
VIRSIK (rodinný fond) (0)
Virsik Karol
Virsikovci ďalší
Virsikovci: Dokumenty (0)
Süle Theresia
Szluka Samu
Virsikovci: Fotografie
Virsikovci: Pohľadnice
Virsikovci: Predmety
VLAČIKY (rodinný fond) (8)
Albumy (8)
Album 1 (8)
X_Malé zbierky rôznych majiteľov (0)
DAPM - D. Danihelová - Audiozbierka
DAPM - Z. Šedivá - 3D-zbierka
Súkr. zbierka rodiny Pollak (0)
1_Generation
2. generácia
Súkromná zbierka Michala Nováka
Súkromná zbierka Petra Janovička
Súkromná zbierka Veroniky Kucharskej
Zbierka Huga Portischa (0)
Video-rozhovory
Zbierka Lucie Karellovej
Zbierka Viedenská električka
Žigo, Pavol (zbierka)
VEDECKÉ INŠTITÚCIE (0)
Mestský ústav ochrany pamiatok
pam
map
[ikona-fotografia]
P. Vlačikyová na meštianskej škole v KE
[ikona-fotografia]
Školská fotografia žiakov ľudovej školy v Košiciach
[ikona-fotografia]
P. Vlačikyová s kamarátkami v KE
[ikona-fotografia]
Rodina p. Vlačikyovej v Košiciach
[ikona-fotografia]
Školská fotografia žiakov ľudovej školy v Košiciach
[ikona-fotografia]
Prvé sväté prijímanie žiakov ľudovej školy v Košiciach
[ikona-fotografia]
Školská fotografia žiakov ľudovej školy v Košiciach
[ikona-predmet]
Album rodiny Vlačiky
[ikona-pisomnost]
Správa o voľbe nového pápeža
[ikona-fotografia]
Alena Bartlová v Košiciach
[ikona-pohladnica]
Divadlo a fontána v Košiciach
[ikona-pohladnica]
Urbanova veža v Košiciach
[ikona-pohladnica]
Okienková pohľadnica Košíc
[ikona-pohladnica]
Kostol milosrdných bratov v Bratislave
[ikona-pohladnica]
Chlebový trh v Bratislave
[ikona-pisomnost]
List o vyslaní vyberača šopronských tridsiatkov do Bratislavy
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie o prijatí ročného poplatku
[ikona-predmet]
Portrétny album
[ikona-fotografia]
Portrétna fotografia rehoľníka
[ikona-fotografia]
Portrétna fotografia ženy
[ikona-fotografia]
Portrétna fotografia muža
[ikona-fotografia]
Portrétna fotografia ženy
[ikona-fotografia]
Portrétna fotografia muža
[ikona-fotografia]
Portrétna fotografia muža
[ikona-fotografia]
Chlapec vo fotoateliéri
[ikona-fotografia]
Žena s dieťaťom
[ikona-pisomnost]
Český groš pôsobí škody v Uhorsku
[ikona-pisomnost]
Výpis z listov a mandátov
[ikona-fotografia]
Zničený most
[ikona-pisomnost]
Vyplatenie peňazí za súkno a soľ
[ikona-pisomnost]
Vyplateniezo zo zisku z predaja soli
[ikona-pisomnost]
Nariadenie pripraviť privítanie pre kráľa
[ikona-fotografia]
Košický biskup Jozef Čársky 60-ročný
[ikona-pisomnost]
Vyhlásenie o upustení od pomsty
[ikona-fotografia]
Most Košice-Margecany po prechode frontu
[ikona-pisomnost]
Košice zaplatili za soľ 1000 zlatých
[ikona-pisomnost]
Svedectvo o ustanovení právnych zástupcov Bratislavy
[ikona-pisomnost]
Parte: György Socher
[ikona-pisomnost]
Parte: Francziska Smycsinsky, rod. Weiser
[ikona-pisomnost]
Parte: István Schultz
[ikona-pisomnost]
Parte: Ferenc Schreiber
[ikona-pisomnost]
Parte: Victor Scholtz
[ikona-pisomnost]
Parte: Gabriella Schnirch, rod. Seidl
[ikona-pisomnost]
Parte: Ernő Schneider
[ikona-pisomnost]
Parte: Emil Schirger
[ikona-pisomnost]
Parte: Lajos Schehovits
[ikona-pisomnost]
Parte: Lipót Schalkház
[ikona-pisomnost]
Parte: Cornelia Seregdy, rod. Matta
1
priehľadnosť
Back to Top