szűrő
64772 emlék egységek, 97063 digi-fájlok, 3414 jelszavak
  • Forrástípus
  • Helyszínek
  • témák
  • események
  • Emberek
  • tulajdonosok
  • műemlékek
  • Idő
3D-vizualizációk (9)
Audio/Spomienky (7)
Fényképek (45363)
Festmények (563)
Iratok (5830)
Képeslapok (13831)
Mozgóképek (42)
Tárgyak (171)
Térképek (74)
Városképek (32)
Doprava (4454)
Cestná doprava (1304)
Koľajová doprava (1320)
Lanovky a podobné (5)
Mýta a clá (339)
Posli a posolstvá (58)
Vodná doprava (1506)
Vzdušná doprava (83)
Események (6280)
Bontási munkák (1244)
Építkezés (1482)
Háborúk (550)
Jelentős látogatók (428)
Katasztrófák, tűzesetek és balesetek (438)
Koronázások és politikai események (223)
Korunovácie a kreovanie hláv štátov (27)
Más események (63)
Migrácie (6)
Represie a politické prenasledovanie (33)
Sportesemények (262)
Trestné činy a priestupky (83)
Ünnepélyek (1820)
Výstavy a prezentácie (19)
Etniká a skupiny (5332)
Csehék, Morvák és bohemika (175)
Horváthok, Szerbek és Boszniák (5)
Karpatskí Nemci (2111)
Karpatskí Nemci - huncokári (2)
Latinské (61)
Magyarok és hungarika (458)
Multietnické (23)
Németek (Osztrák) és Germanika (1466)
Poliaci, poloniká (10)
Róma (76)
Rusi, Ukrajinci, Bielorusi (38)
Rusíni (6)
Szlovákok és Slovacika (219)
Zsidók és judaika (862)
Haderő (1155)
Igazságügy, bíroság (642)
Kultúra (5808)
Divadlo (467)
Film a kino (187)
Hudba (463)
Literatúra a knižnice (113)
Ľudová kultúra (615)
Sochárstvo (2023)
Tanec (143)
Tlač, noviny, žurnalistika (90)
Výtvarné umenie (1804)
Náboženstvo a cirkvi (2261)
Evanjelické cirkvi (321)
Judaizmus (117)
Katolíci (1251)
Pravoslávni a gréckokatolíci (19)
Púte (26)
Zbožné fundácie (80)
Nyelv (8956)
Anglický jazyk (5)
Český jazyk (po roku 1800) (1030)
Francúzsky jazyk (6)
Latin nyelv (1992)
Magyar nyelv (2054)
Mások nyelvek (31)
Német nyelv (3004)
Ruský jazyk (2)
Slovenčina a čeština (pred 1800) (65)
Szlovák nyelv (965)
Viacjazyčné (50)
Politika a strany (301)
Poľnohospodárstvo (988)
Chov zvierat, pastierstvo (34)
Kertek (41)
Poľné práce (47)
Vinohradníctvo (488)
Príroda (5508)
Állatok (394)
Dunaj (2272)
jarné (1)
Lesy (43)
letné (1)
More / oceán (2)
Ochrana prírody / ekologické (13)
p (1802)
Rieky a jazerá (109)
Železná studnička (zlý tag) (285)
zimné (10)
Remeslá a priemysel (888)
Bányászat (6)
Cechy (37)
Lesníctvo (1)
Mlynárstvo (8)
Rybárstvo (13)
Vinárstvo (120)
RENDŐRSÉG (117)
Rodina a Spoločnosť (6424)
Detstvo (2161)
Fiúk és férfiúk (63)
Iné rodinné udalosti a oslavy (158)
Lányok és nők (175)
Majetkové pokonania (1)
Meniny (11)
Narodeniny (19)
Nový rok (52)
Pohreby (998)
Propaganda (954)
Sociálne elity (152)
Sociálne okrajové skupiny, marginalizovaní (49)
Študentský život (52)
Szeniorek, öregkor (16)
Veľká Noc (17)
Vianoce (182)
Vtipné a zábavné (130)
Zaľúbenosť (25)
Zásnuby a svadba (220)
Školstvo (1094)
Iné vzdelávanie (31)
Predškolská výchova (40)
Stredné školstvo (381)
Vysoké školstvo (273)
Základné školstvo (286)
Služby (3361)
Áruházak és vásárok (1526)
Banky, poisťovne a finančné služby (887)
Hotely a iné ubytovanie (219)
Kúpele (52)
Pošty (23)
Stravovanie a pohostinstvo (694)
Spolky (111)
Skauting / Junák (17)
Šport a voľný čas (1558)
TUDOMÁNY (59)
TŰZOLTÓSÁG (81)
Úrady, úradníci a funkcionári (854)
Zdravotníctvo a sociálne služby (390)
Budovy administratívnej správy a justície (607)
Cintoríny a náhrobníky (sepulkrálna architektúra) (196)
Dopravné stavby (890)
Dopravné TEST (5)
Mosty (4)
Železničné stanice (1)
Hradby miest (247)
HRADY, zámky a kaštiele (227)
Kostoly a/alebo kláštory (1404)
Kultúrne stavby (1048)
Paláce a honosné (meštianske) domy (1044)
Pamätné tabule (53)
Pamätníky, sochy a fontány (234)
PREHISTORICKÉ stavby a NÁLEZISKÁ (3)
Priemyselné stavby (283)
Prírodné pamiatky (16)
Rekreačné a športové stavby (412)
Školy a internáty (72)
Stavby služieb (hotely, reštaurácie, obchody) (227)
VOJENSKÉ OBJEKTY a KASÁRNE (11)
Zdravotnícke a sociálne stavby (30)
Židovské synagógy (140)
-500000 až -8000 – Najstaršie osídlenie územia Slovenska (2)
1962 08 29 - Otvorenie potravín (bývalá Te-Ta) na Dunajskej ulici (4)
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji (1)
1958 - Telovýchovné slávnosti (1)
1958 08 03-10 - Majstrovstvá sveta v zoskoku padákom (1)
1958 09 28 - Cvičenie civilnej obrany (12)
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji (1)
1959 06 21 - Slávnosť družby na Devíne (34)
1961 05 28 - 40. výročie založenia KSČ (11)
1962 10 05 - Návšteva Rudolfa Petershagena (4)
1957 - Povodeň (9)
1964 06 14 - Voľby do SNR (3)
1965 - Povodeň (30)
1965 01 20 - ? - Výstava sovietskeho výtvarného umenia (9)
1965 04 17 - 05 09 - Hosťovanie Sovietskeho štátneho cirkusu (9)
1965 05 16 - Otvorenie V-klubu (11)
1965 05 30 - Alexandrovci v amfiteátri (6)
1966 - 98 - Festival Bratislavská lýra (4)
1957 03 08 - Medzinárodný deň žien (1)
1949 11 07 - Manifestácia na výročie VOSR (1)
1950 04 04 - Odhalenie Pomníka víťazstva nad fašizmom (víťaznej Červenej armády) (5)
1949 - Koncert robotníckeho spevokolu (3)
1947 - Vyschnutý Dunaj (12)
1948 10 28 - 30. výročie vzniku ČSR (10)
1948 10 3 - Vysviacka Kostola P. Márie Snežnej v Bratislave (1)
1949 - 1. výročie Víťazného februára (6)
1949 - IX. zjazd KSČ v Bratislave (10)
1949 - Návšteva Klementa Gottwalda (29)
1966 05 09 - Vojenská prehliadka (7)
1949 - Otvorenie Devínskej cesty (19)
1949 - Týždeň čistoty v uliciach (2)
1949 04 14 - Manifestácia za svetový mier (15)
1949 06 01 - Štátny pohreb Petra Jilemnického (18)
1949 07 04 - Otvorenie tunela pod hradom (11)
1949 08 - Návšteva Jeana Bouliera (5)
1949 09 11 - Pomenovanie Námestia G. Dimitrova pred Hl. žel. stanicou (18)
1949 10 - Návšteva konzula ZSSR Novikova v Bratislave (3)
1966 05 05 - Vysokoškolský karnevalový sprievod (30)
1967 06 04 - Otvorenie Dní čs.-sovietskeho priateľstva (15)
Návšteva Jána Pavla II. (1)
Boje o Bratislavu (1945 marec až apríl) (10)
Búranie pomníka Márie Terézie (1921) (7)
Filmové festivaly pracujúcich (63)
Fungovanie kamenárskej dielne (7. tisícročie pred n. l.) (1)
Konfiškácia majetku "kolaborujúcich" Nemcov a Maďarov (35)
Návšteva divadla MCHAT (4)
Návšteva kráľa Františka Jozefa v Bratislave (1909) (16)
Atletické preteky Pravda - Televízia - Slovnaft (PTS) (1)
Návšteva T. G. Masaryka (1)
Od 21. augusta 1968 – Okupácia vojskami Varšavskej zmluvy (72)
Oslavy 1. mája (439)
Oslavy SNP (16)
Prenasledovanie Židov v rokoch 1938 až 1945 a holokaust (225)
Repatriácia vojakov, nútene nasadených a väzňov do vlasti (10)
Slovanské dni na Devíne (66)
Výstava kvetov Flóra (2)
Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) (1)
990 (ca.) až 1150 (ca.) – Kristianizácia stredného Podunajska (2)
1946-1947 - Akcia Pomáhajme navráteným Slovákom (5)
1992 02 28 - Návšteva Helmuta Kohla v Bratislave (3)
1973 - MS v krasokorčuľovaní (2)
1985 10 11-12 - Dni námetovej filatelie (2)
1987 04 11 - Návšteva Michaila Gorbačova v Bratislave (4)
1990 04 22 - Návšteva Jána Pavla II. v Bratislave (9)
1990 09 14 - Návšteva Françoisa Mitterranda v Bratislave (2)
1991 - doteraz - Korunovačné slávnosti (15)
1991 - Povodeň (5)
2000 09 23-24 - Celoslovenský eucharistický kongres (1)
2000 11 11 - Posviacka zvonov Dómu sv. Martina (1)
2005 02 23-25 - Bratislavský samit (2)
6. marca 1430 - udelenie práva raziť mince Bratislave (1)
863 až 885 – Misia Konštantína a Metoda na Veľkej Morave (2)
1947 - Povodeň (9)
1949 - Hrachová brigáda (12)
1945-1946 - Perzekúcie (česko)slovenských Nemcov a Maďarov a nútené vysídľovanie (10)
1848 - 1849 – Uhorská revolúcia (2)
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža (1)
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza (1)
1907 – Oslavy 700. výročia narodenia svätej Alžbety (17)
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa (1)
1902 - Druhá krajinská poľnohospodárska výstava (40)
1900-1902 - Zrútenie a oprava tunela (9)
1899 - Miestna priemyselná výstava (15)
1897 05 16 - Odhalenie Pomníka Márie Terézie (2)
1897 - Povodeň (5)
1896 – Miléniové oslavy (4)
1890 - Povodeň (1)
1945-1946 - Návrat arizovaného majetku pôvodným majiteľom al. dedičom (5)
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok (3)
1825 09 25 - Korunovácia Karolíny Augusty za uhorskú kráľovnú (1)
1918 - Návšteva kráľa Karola IV. (22)
1809 a predtým – Napoleonské ťaženia (14)
1434 - 1467 – Bratríci (a posthusiti) (12)
10. výročie vzniku ČSR (oslavy) (2)
-500 až -1 – Keltské osídlenie (1)
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy (1)
1886-1896 - Regulácia Dunaja (5)
1919 05 10 - Pohreb M. R. Štefánika (51)
1940 - Zamrznutý Dunaj (1)
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva (3)
1937 10 24 - 11 02 - Celoštátna výstava poštových známok (10)
1938 - Návšteva Milana Hodžu v Bratislave (1)
1936 09 19-21 - Návšteva prezidenta E. Beneša (66)
1920 - Ples inžinierov a architektov (1)
1933 07 02-04 - Zjazd čs. múzejníkov v Banskej Štiavnici (4)
1933 - Pribinove slávnosti v Nitre (12)
1930 10 11-13 - Návšteva prezidenta T. G. Masaryka (17)
1942 - Zamrznutý Dunaj (3)
1930 04 27 - Závod balónov (10)
1929 06 28 - 07 01 - Zjazd Ústredia slovenského katolíckeho študentstva (1)
1929 - Povodeň (13)
1929 - Návšteva maršala P. Pétaina (3)
1944 - Bombardovanie továrne Apollo (50)
1944 08 29 až 10 06 - Slovenské národné povstanie (23)
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR (9)
1928 - Zamrznutý Dunaj (10)
1928 - Orolský zlet v Bratislave (1)
1944-1945 - Evakuácia Nemcov (10)
1925 - Všeživnostenský deň (1)
1925 - Razia v redakcii denníka Slovák (1)
1945 02 19 - Zbombardovanie zajateckého transportu v Melku (4)
1936 11 01 - Návšteva rumunského kráľa Karola II. (35)
1052 - Obliehanie Bratislavského hradu Henrichom III. (1)
1241 - 1242 – Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska (1)
1426 až 1433 - Husitské ohrozenie (24)
Husitské sprisahanie v Bratislave (5)
1436 - Udelenie erbu (6)
1465 - 1492 (ca.) – Univerzita Istropolitana (1)
27. jún 1655 – Korunovácia Leopolda I. (3)
9. december 1687 – Korunovácia Jozefa I. (2)
25. jún 1741 – Korunovácia Márie Terézie (5)
Veľký požiar v Banskej Bystrici v roku 1761 (2)
Vznik Banskobystrickej diecézy v roku 1776 (5)
1866 07 22 - Bitka pri Lamači (1)
1869 – Prvé moderné sčítanie obyvateľstva v Uhorsku (1)
1880 – Sčítanie obyvateľstva Uhorska (5)
1890 – Sčítanie obyvateľstva Uhorska (1)
1899 - Povodeň (16)
1913 - požiar bratislavského Podhradia (52)
1. svetová vojna (216)
Obsadzovanie Bratislavy (1919) (80)
Orientálne trhy v Bratislave (1921 - 1942) (13)
Zbúranie pamätníka arpádovského bojovníka na Devíne (1)
1926 - Vysviacka zvonov (1)
1928 12 01 - Otvorenie Večerných kurzov kreslenia a reklamného aranžovania (1)
Preteky motorových člnov (26)
1938 03 12 - Anšlus Rakúska a jeho dôsledky (1)
Arizácia majetku Židov (17)
Druhá svetová vojna (1939 - 1945) (130)
Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky (1)
1941-50te - zajatie vojakov zo Slovenska (3)
30. 9. 1944 až 1. mája 1945 - Oslobodzovanie Slovenska (1)
Znárodnenie (2)
Veľký jesenný jarmok (7)
1989 - Nežná revolúcia (77)

személyek

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (1)
Adelaida Švábska (1065-1090) (0)
Adelaida z Riedenburgu (12. stor.) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (6)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Adler, Rudolf (1892-1978) (3)
Adler, Tibor (1926-1945) (2)
Adlerová (rod. Paskusz), Blanka (1898-1966) (2)
Adlerová, Erika (20.stor.) (1)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (1)
Agnesa Babenberská (ca.1151-1182) (0)
Agnesa z Antiochie (1154-1184) (0)
Agneša Habsburská (1281–1364) (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (1)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (44)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (1)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (1)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (4)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Altdorffer (rod. Kövér), Aloisia (1899-1980) (11)
Altdorffer, Alfréd (1926> (11)
Altdorffer, Leopold (1898-1985) (26)
Alth, Jozef (1821-1890) (1)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (2)
Alžbeta Kotromanićová / Bosnianska (1340-1387) (25)
Alžbeta Kumánska (1240-1290> (0)
Alžbeta Luxemburská (1409-1442) (61)
Alžbeta Piastovská (1305-1380) (2)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (17)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (1)
Anastázia Kyjevská <1021-1096> (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (1)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (3)
Andrássy, Gyula (1823-1890) (1)
Andrašovan, Tibor (1917-2001) (1)
Andreas (Endre) Moick (1903 - 1999) (4)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Anežka Hlohovská <1290-1361) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (1)
Anna de Foix (1480-1506) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (1)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (1)
Árossy, Jozef (1797-1870) (1)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (3)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Astrik (?-1034) (3)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (1)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
A. Krakovszky, Kremnica (1)
Absolon, Ľudovít (37)
Absolon, Zoltán (5)
Absolonová, E. (1)
Adler, Jacob (2)
Alexy, Janko (2)
Alt, Franz (1)
Alt, Rudolf (3)
Altdorffer, Alfréd (10)
Altdorffer, Leopold (15)
Ambrovits (4)
Andil (5)
Andor (9)
Andrási, Mór (2)
Anna Neulinger (?) (1)
Anton Šmotlák (516)
Apfel (ateliér) (3)
Apfel, Otto (3)
Ateliér Schnitzel & Fink (2)
Auerbach, Max (1)
Augusta Neulinger (?) (145)
Augusta Neulinger ? (1)
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (1087)
Pamäť mesta Bratislava Pamäť mesta Košice Pamäť mesta Banská Bystrica Pamäť mesta Turzovka Pamäť obce Lozorno Pamäť mesta Stupava

Másik helységek

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Abaújszántó (HU) (1)
Abrahám(3)
Adelboden (Švajčiarsko)(1)
Albena (Bulharsko)(10)
Alpy(2)
Antivari (Albánsko)(1)
Antol(1)
Ardanovce(2)
Argentína(1)
Aš (Česká republika)(1)
Aschaffenburg (Nemecko)(4)
Atény (GR)(5)
Avignon (Francúzsko)
DIGITÁLIS FORRÁSAK (11)
Centropa (1)
Monasterium.net (1)
RTVS (1)
YouTube (8)
Videokanál denníka N (1)
Videokanál Institut für Kultur- und Theatergeschichte der Öst.Akad.d.Wissenschaften (1)
Videokanál oz Hradiská (1)
Videokanál The Habsburg Monarchy (1)
KÖNYVTÁRAK (729)
Knižnica Jasovského opátstva (409)
Jasov_Zbierka fotografií (352)
Album pre opáta z r. 1907 (22)
Album pre opáta z r. 1907 - jednotlivé fotografie (21)
Album pre opáta z r. 1907 ako celok (1)
Album s portrétmi (72)
Album portrétov - celok (1)
Jednotlivé fotky z portrétneho albumu (71)
Voľné fotografie (258)
Zbierka pohľadníc (57)
2_Ľudia (1)
AT (8)
DE (6)
HU (2)
Pohľadnice zachytávajúce historické udalosti (13)
SK (27)
Lyceálna knižnica v Kežmarku (1)
Ústredná knižnica SAV (Lyceálna knižnica) (319)
Zbierka obrazových dokumentov (319)
1: Portréty (215)
2: Skupiny osôb (104)
Tablo portrétov osobností (70)
Tablo predsedníctva EAV cirkvi na Slovensku (14)
LEVÉLTÁRAK (12267)
Archívy špecializované (štátnych a verejných organizácií) (1823)
Archív Pamiatkového úradu SR (A PÚ SR) (1796)
Zbierka fotografií a negatívov (1796)
Zbierka fotografií a negatívov k obci Lozorno (2)
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány 1. CSR k lokalite Bratislava (1690)
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány 1. CSR k lokalite Turzovka (11)
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány k lokalite Banská Bystrica (93)
Literárny archív Slovenskej národnej knižnice (29)
Fotodokumentačné zbierky (9)
Osobné fondy (20)
Dalma Spitzerová, rod. Holanová (7)
Osobné fotografie (7)
Osobný fond Juraja Spitzera (13)
Osobné dokumenty (7)
A-2_Legitimacie (2)
Osobné doklady (4)
Životopis (1)
Zbierka fotografií (6)
Fotoalbum návšteva K. Gottwalda (6)
Egyházi levéltárok (845)
Archív Trnavskej arcidiecézy (843)
Fotozbierka (841)
Fotoalbum 1941/1 (20)
Detaily (36)
Fotoalbum 1948/1: návšteva adm. Lazíka v Topoľčanoch (14)
Fotoalbum k 70. narodeninám biskupa Lazíka (728)
Fotoalbum_1947_1_Lazik v PN (25)
Fotoalbum_1947_1_Detaily (34)
Fotoalbum_1949_1 (9)
Fotoalbum_1957_1 (13)
Súbor fotografií k návšteve pápeža Jána Pavla II. na Slovensku (5)
Zbierka kánonických vizitácií (2)
Rímskokatolícky farský úrad v Cíferi (1)
Rímskokatolícky farský úrad v Stupave (1)
Országos levéltárak (2475)
Štátny archív Košice - centrála a pracoviská (2403)
ŠA KE pracovisko Archív Michalovce (1)
AFo Obecný notársky úrad v Michalovciach (1)
ŠA KE pracovisko Archív Rožňava (1)
AFo ??? (1)
ONV RV - Odbor školstva, mládeže a telesnej výchovy (1)
ONV RV - Odb. školstva... - Cirkevné oddelenie (1)
ŠA KE pracovisko Archív Spišská Nová Ves (2)
AFo Magistrát mesta Spišská Nová Ves (1)
Archívny ford Magistrát mesta Gelnice (1)
ŠA KE pracovisko Archív Trebišov (1)
Archívny fond: Mailáth z Pribeníka (1)
Štátny archív v Košiciach (2398)
Krajská knižnica v Košiciach (zbierka parte) (772)
77 (134)
78 (121)
79 (123)
80 (126)
81 (120)
82 (148)
Zbierka fotografií a negatívov (1626)
Album 01 (22)
Album 01 (jednotlivé foto) (21)
Album 02 (17)
Album 02 (jednotlivé foto) (16)
Album 03: Košický kraj v obrazoch (31)
(30)
Album 04 (24)
Album 04 (jednotlivé foto) (23)
Album 05 (11)
Album 05 (jednotlivé foto) (10)
Album 06 (7)
Album 06 (jednotlivé foto) (6)
Album 07 (82)
Album 07 (jednotlivé foto) (81)
Album 08 (25)
Album 08 (jednotlivé foto) (24)
Album 09 (130)
Album 09 (jednotlivé foto) (129)
Album 10 (1)
Album 11 (19)
Album 11 (jednotlivé foto) (18)
Album 12 (13)
Album 12 (jednotlivé foto) (12)
Album 13 (8)
Album 13 (jednotlivé foto) (7)
Album 14 (3)
Album 14 (jednotlivé foto) (2)
Album 15 (19)
Album 15 (jednotlivé foto) (18)
Album 16 (4)
Album 16 (jednotlivé foto) (3)
Album 17 (16)
Album 17 (jednotlivé foto) (15)
Album 18 (22)
Album 18 (jednotlivé foto) (21)
Album 19 (17)
Album 19 (jednotlivé foto) (16)
Album 20 (7)
Album 20 (jednotlivé foto) (6)
Album 21 (14)
Album 21 (jednotlivé foto) (13)
Album 22 (13)
Album 22 (jednotlivé foto) (12)
Album 23 (7)
Album 23 (jednotlivé foto) (6)
Album 24 (8)
Album 24 (jednotlivé foto) (7)
Album 25 (30)
Album 25 (jednotlivé foto) (29)
Album 26 (13)
Album 26 (jednotlivé foto) (12)
Album 27 (7)
Album 27 (jednotlivé foto) (6)
Album 28 (9)
Album 28 (jednotlivé foto) (8)
Album 29 (16)
Album 29 (jednotlivé foto) (15)
Album 30 (11)
Album 30 (jednotlivé foto) (10)
Album 31 (1)
Album 32 (14)
Album 32 (jednotlivé foto) (13)
Album 33 (2)
Album 33 (jednotlivé foto) (1)
Album 34 (8)
Album 34 (jednotlivé foto) (7)
Album 35 (1)
Album 36 (1)
Album 37 (3)
Album 37 (jednotlivé foto) (2)
Album 38 (1)
Album 39 (1)
Album 40 (1)
Album 41 (7)
Album 41 (jednotlivé foto) (6)
Album 42 (6)
Album 42 (jednotlivé foto) (5)
Album 43 (7)
Album 43 (jednotlivé foto) (6)
Album 47 (65)
Album 48 (33)
Album 49 (131)
Album 50 (99)
Album 51 (128)
Album 52 (179)
Album 54 (206)
Album 55 (126)
Štátny archív v Bratislave (5)
ŠA BA pracovisko Archív Modra (5)
Archívny fond XY (5)
Kronika slovenskej školy v Podunajských Biskupiciach (5)
Štátny archív v Prešove (52)
Archív Bardejov (1)
Archívny fond Magistrát mesta Bardejov (1)
Spišský archív v Levoči (48)
AFo Magistrát mesta Levoča (1)
Archívny fond Spišská župa (46)
Odd. Podžupa (46)
Pododd: Korešpondencia Anna Horváth Stansith (46)
Horvát-Stančič (Horváth-Stansith) zo Strážok (archívny fond) (1)
Krabica 96 (1)
Štátny archív v Prešove - centrálne pracovisko (3)
Archívny fond Magistrát mesta Sabinov (1)
Kniha prísah mesta Prešov (2)
Štátny archív v Trenčíne - centrála aj pracoviská (13)
Štátny archív v Trenčíne - centrálne pracovisko (13)
Magistrát mesta Trenčín (13)
Zbierka listín a listov (13)
Városi levéltárak (7124)
Kassai városi levéltár (112)
Kassai városi tanács (112)
Titkosi levéltár (112)
Pozsonyi városi levéltár (7012)
AMB - Arch. fond Magistrát mesta Bratislavy (3640)
Zbierka stredovekých listín a listov (3640)
Zbierka listín a listov č. 1 až 500 (452)
Zbierka listín a listov č. 1001 až 1500 (502)
Zbierka listín a listov č. 1501 až 2000 (403)
Zbierka listín a listov č. 2001 až 2500 (200)
Zbierka listín a listov č. 2501 až 3000 (504)
Zbierka listín a listov č. 3001 až 3500 (513)
Zbierka listín a listov č. 3501 až 4000 (540)
Zbierka listín a listov č. 501 až 1000 (526)
AMB - Zbierka fotografií a negatívov (3282)
AMB - Zbierka listín a listov z pápežskej kúrie (7)
AMB - Zbierka máp a plánov (2)
Regionálna knižnica (81)
Zlatá kniha mesta Bratislavy 1928 (81)
ZkmBA - Ilustrácie (80)
MAGÁNGYÜJTEMÉNYEK (23078)
"Ruský archív" (2)
Kotliarevskij (2)
1_Zbierka k dejinám regiónu: HAUERLAND (1648)
Zbierka HANDLOVÁ (Krickerhau) (124)
Rodinný fond: Pöss Katarína a Ondrej (8)
Rodinný fond: Schwarz Rudolf (116)
Zbierka HORNÁ ŠTUBŇA (Oberstuben) (626)
Fond: Heimatstube Obecného úradu Horná Štubňa (9)
Rodinný fond: Grefrath Angela (3)
Rodinný fond: Hogh Anna (8)
Rodinný fond: Hogh Bert a Ludmilla (53)
Rodinný fond: Hogh Eva (6)
Rodinný fond: Hogh Maria (1)
Rodinný fond: Israel Sabine/Russnak (4)
Rodinný fond: Laczko (5)
Rodinný fond: Lüdtke Bärbel (4)
Rodinný fond: Maršálová Eva (28)
Rodinný fond: Mertler Lilly (34)
Rodinný fond: Messer/Thomahogh (11)
Rodinný fond: Murani / Hogh Grecz (24)
Rodinný fond: Russnak Lydia und Josef (36)
Rodinný fond: Schmidt Tudl Waltraud (105)
Rodinný fond: Sklenárová Emilia (39)
Rodinný fond: Steinhübl Hilda (1)
Rodinný fond: Stricz Josef (10)
Rodinný fond: Stritz Bettina (2)
Rodinný fond: Stritz Hanne (13)
Rodinný fond: Stritz Hans (3)
Rodinný fond: STRITZ Ivo (73)
Rodinný fond: Stritz Joachim (2)
Rodinný fond: TOMAHOGH Magdalena a Alfred (52)
Rodinný fond: Turzer Peter (4)
Rodinný fond: Urbanová Terézia (11)
Rodinný fond: Vondráček Pavel (12)
Rodinný fond: Weber/Thomahogh (7)
Rodinný fond: Weiss Erwin (4)
Rodinný fond: Weiss Günther (62)
Zbierka JANOVA LEHOTA (Drexlerhau) (9)
Rodinný fond: Rohr Gerlinde (8)
Zbierka KĽAČNO (Gaidel) (33)
Fond: Archív Obecného úradu Kľačno (33)
Zbierka KRAHULE (Blaufuss) (75)
Rodinný fond: Grosch Klaus Martin (16)
Rodinný fond: Lukáčová / Blahyj (2)
Rodinný fond: SCHWARZ Buricová Anna (55)
Zbierka KREMNICKÉ BANE (Johannesberg) (10)
Rodinný fond: Neuschl Viliam JB (10)
Zbierka KUNEŠOV (Kuneschhau) (99)
Rodinný fond: Neuschl Viliam (99)
Zbierka LÚČKY (Honneshau) (10)
Rodinný fond: Käfer Karin (3)
Rodinný fond: Scharschmidt (7)
Zbierka PÍLA (Paulisch) (44)
Rodinný fond: Bockmeyer Erika (14)
Rodinný fond: Oberfranz Rudolf (30)
Zbierka SKLENÉ (Glaserhau) (199)
Rodinný fond: Antalová Waltraud / Franz (71)
Rodinný fond: Antoniová Nika (3)
Rodinný fond: Murani / Stricz (63)
Rodinný fond: Schwarz Anita (55)
Rodinný fond: Tonhäuser Peter (6)
Zbierka TURČEK (Oberturz und Unterturz) (13)
Rodinný fond: Ulbricht Andreas (13)
Zbierka VEĽKÉ POLE (Hochwies) (8)
Rodinný fond: Njari-Wegner Saskia (8)
Zbierka VRÍCKO (Münnichwies) (398)
Rodinný fond: Grois Sebastian (384)
Rodinný fond: Rumpel Ján (14)
1_Zbierka k dejinám regiónu: SPIŠ / ZIPS / SZEPES (91)
HECHT (z Matejoviec - rodinný fond) (74)
0_Hecht-Firma (6)
1_Hecht Karl (2)
2a_Hecht Rudolf (37)
1_Foto a Dokumenty (28)
2_Grafiky (9)
2b_Hecht Emma (1)
2c_Hecht_Magda (1)
3a_Hecht Rudolf jr (7)
4_Spiš-Zips (20)
MATRAY (Rodinný fond) (16)
Zbierka k dejinám obce PRAKOVCE (1)
2_Zbierka k dejinám mesta MOLDAVA nad Bodvou (17)
Folder 2 3 (5)
2_Zbierka k dejinám mesta STUPAVA (85)
Školská kronika Št mešt školy 1929 - 1941 (82)
Školské fotografie (3)
2_Zbierka k dejinám mesta TURZOVKA (218)
Mestský úrad Turzovka (56)
Súkr. zbierka: BARANEK, Miroslav (40)
Zbierka negatívov (36)
Zbierka pohľadníc (4)
Súkr. zbierka: DLHOPOLČEKOVÁ, Emília (10)
Zbierka fotografií (10)
Súkr. zbierka: DUŠALOVÁ, Eva (15)
Zbierka fotografií (15)
Súkr. zbierka: GAJDIČIAR, Ivan (40)
Zbierka fotografií (5)
Zbierka pohľadníc (35)
Súkr. zbierka: KORENÝ, Jozef (20)
Zbierka fotografií (20)
Súkr. zbierka: KOSANOVÁ, Štefánia (37)
Zbierka fotografií (31)
Zbierka pohľadníc (6)
3_Dokumentačné centrum Sásová (Ján Kollár) (55)
3_Zbierka k dejinám KARLOVEJ VSI M. Šrámka (317)
3_Zbierka k dejinám obce BRANČ (16)
Rodina Berecz (2)
Rodinný fond: Lőrinczová Irena (8)
Zbierka rodiny Holbay (4)
Zbierka rodiny Sima (2)
3_Zbierka k dejinám obce DUNAJSKÁ LUŽNÁ (58)
Zbierka Seniorklubu (58)
03_Kulturno-spoločenské (54)
10_Domy_Nove Kosariska (3)
11_Domy_Nova Lipnica (1)
3_Zbierka k dejinám obce LOZORNO (22)
Archív Obecného úradu Lozorno (19)
Obecné kroniky Lozorna (13)
Obecná kronika č. 2 (12)
Obrazový materiál v obecnej kronike Lozorna č. 2 (11)
Zbierka fotografií (6)
Fotografie udalostí (v obdobia po 1945) (4)
Spartakiády (2)
Zábery z osláv jubileí občanov Lozorna (2)
Oslavy 1. a 9. mája 1 (2)
Najstaršie fotografie v zbierke OÚ Lozorno (2)
Súkr. zbierka pani Lančaričovej Márie (2)
Súkromná zbierka: Mária Šípová (1)
BARTLOVCI (rodinný fond) (199)
1_Teslíkovci (100)
1_Teslik J a Vesela Joz (5)
2_dcera Bozena (2)
2_dcera Emilia a R Veigl (6)
2_dcera Ruzena Stavikova (74)
2_Šťavíkovci (83)
1_Stavik Anton (18)
1x_Frndak_Gustav (5)
2a_Stavikova Bartlova Alena (51)
2c_Stavik Anton (9)
3_Bartl Július (12)
4_Rôzne (4)
Bartoš, Juraj (zbierka) (121)
Folder 1 (9)
Folder 2 (58)
Moskva (54)
BERLIN (rodinný fond) (364)
3_Berlinovci_ine generacie (155)
1_Pisomnosti (28)
2_Drobne tlace (4)
3_Fotografie (123)
1_Foto volne orig (5)
2_Foto digital kopie (118)
Elemér Berlin mladší (38)
2_Foto (37)
Písomnosti (1)
Os. fond Etela Berlin, rod. Berkovics (9)
Fotografie (3)
Písomnosti (6)
Osob. fond: Elemér BERLIN (162)
3_Foto_volne (46)
Album druhá svet. vojna a rodina (92)
Album Jagdbuch (1)
Album Stará Bratislava (23)
BILLEK (rodinný fond) (23)
Oehme-Billek_Mutter (7)
Alexy_Vater (3)
Oehme-Billek_Vater (13)
BIZUBOVÁ, Mária (rodinný fond) (11)
Blažo, Pavel (zbierka) (130)
Fotografie P. Blaža z roku 2007 (17)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2001 (5)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2002 (1)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2004 (5)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2008 (26)
PB_2005 (4)
PB_2006 (2)
PB_2009 (7)
PB_2010 (10)
PB_2011 (4)
PB_2013 (2)
PB_2015 (6)
PB_2016 (2)
PB_2017 (6)
PB_2019 (9)
PB_2020 (23)
PB_historicke (1)
Brandis, Tomáš (súkr. zbierka) (51)
BT_Fotografie (5)
BT_Pohladnice (46)
Pohl_Kostelnicek (10)
Cuper, Ján (zbierka) (1)
Čupka, Milan (zbierka) (2)
Cyprich, Robert (zbierka) (1)
Medzinarodný dunajský veľtrh (1)
ERDÉLSKY a PENCÁK (rodinné fondy) (348)
Dokumentačný materiál k priateľom Erdélskych a Pencákovcov (11)
Fotografie Bratislavy od Erdélskych (13)
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej (97)
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej - dokumenty (13)
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej - korešpondencia (3)
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej - fotografie (84)
Osobný fond Heleny ERDÉLSKEJ, rod. Szénesfalvy (4)
Osobný fond Imrich ERDÉLSKY (1915-?) (169)
Os. fond Imrich ERDÉLSKY - dokumenty (68)
04: Dokumenty k vojenčine (7)
05: Dokumenty k sobášu (2)
06: Rozličné (4)
Osobné doklady (11)
Pracovné dokumenty (39)
Školské dokumenty (5)
Os. fond Imrich ERDÉLSKY - fotografie (101)
Osobný fond Pencák, farár z Nemšovej (4)
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY (12)
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY - dokumenty (2)
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY - fotografie (10)
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY (cca. 1905-10 až ?) (4)
Osobný fond XY ERDÉLSKY (3)
Rodinný fond PENCÁKOVCOV zo Spišskej Novej Vsi (15)
Rodinný fond PENCÁKOVCOV zo Spišskej Novej Vsi - dokumenty (3)
Rodinný fond PENCÁKOVCOV zo Spišskej Novej Vsi - fotografie (12)
Sestry Pencákové (6)
Video-rozhovory s Annou Erdélskou, rod. Pencákovou (9)
XY Erdélska (1)
Falathová, Zuzana (zbierka) (230)
Zbierka fotografií Bratislavy (6)
Zbierka portrétov bratislavských fotografov (224)
FALB (rodinný fond) (141)
Video-rozhovory (6)
Zbierka rodinných dokumentov (135)
Farár, Viktor (zbierka) (1115)
Zbierka pohľadníc (1115)
FRANKL (rodinný fond) (1046)
Obrazy a grafiky zväčša od Adolfa Frankla (260)
Rodinný archív (182)
Písomnosti Adolfa Frankla (78)
Písomnosti Beniho Kleina (4)
Písomnosti Eriky Frankl(ovej) (5)
Písomnosti Jána (Jonnyho) Frankla (1)
Písomnosti Josefa a Esther Franklovcov (18)
Písomnosti Oskara a Friedy Nachmiasových (5)
Písomnosti osôb v kontakte s Franklovcami resp. Nachmiasovcami (10)
Písomnosti priateľov Adolfa a René Franklovcov (6)
Písomnosti Renáty Nachmias (16)
Písomnosti rodiny Rosenberger a predkov bratislavských Nachmiasovcov (1)
Písomnosti súrodencov Eugena, Alexandra a Árpáda Nachmiasovcov (8)
Písomnosti súrodencov Ignáca, Štefánie, Alexandra a Lea Franklovcov (8)
Písomnosti Tomáša Frankla (22)
Spomienkové predmety rodiny Franklovcov (1)
Video-rozhovory (1)
Zbierka fotografií (602)
Album fotografií A. Frankla (46)
Album povojnový (169)
Druhá časť zbierky fotografií T. Frankla (84)
Prvá časť zbierky fotografií T. Frankla (120)
Rodinný album Fraklovcov (183)
GRÜNEBERG-Resch (Rodinný fond) (54)
04_Fotoalbum_Fabrik (54)
04_Fotoalbum_Fabrik_Detaily (31)
04_Fotoalbum_Fabrik_Volne vlozene (22)
Guldan, Patrik (zbierka) (2)
GP_Bratislava (1)
Haberlandová, Katarína (fotozbierka) (21)
HOFER (rodinný fond) (113)
1a_MKarpatsko okolo BA (12)
1b_Zitny ostrov (6)
5_banske a horna NR (24)
7_Orava (2)
8_Spis a Tatry (64)
9_Vychodne SK (5)
HOFFMANN (rodinný fond) (52)
Dokumenty rodiny Hoffmann (8)
Fotografie rodiny Hoffmann (44)
Hoffmann, Tomáš (súkr. zbierka) (6)
HOLZMANN a ZAUNER (rodinné fondy) (2)
Holzmann Anton (2)
Horváth, Juraj (zbierka) (1594)
Zbierka pohľadníc Bratislavy (1594)
HÚŠČAVA, Alexander (osobný fond) (10)
2_Vzdelanie (8)
Osobné doklady (2)
JANOVIČEK Peter (rodinný fond a zbierka) (28)
Rozhovor so súrodencami Máriou Hofrichterovou a Alfrédom Altdorfferom (10)
Zbierka fotografií (2)
Zbierka pohľadníc 4 (16)
Pohľadnice Bratislavy (1)
Zbierka pohľadníc Dr. Leopolda Altdorffera (15)
Jozef Horváth (Rudlová), zbierka (8)
Kálmán, Ladislav (fond Neulingerovcov) (866)
Sklene negatívy zo zbierky L. Kálmána (170)
SZ L. Kálmán - Zbierka fotografií (9)
Zbierka archiválií Ladislava Kálmána (198)
Osobný archív Augusty Neulinger (1893-1996?) (40)
A. Neulinger - Práca a sociálne záležitosti (17)
A. Neulinger - Štátne občianstvo a doklady (8)
A. Neulinger - Vzdelávanie (10)
A. Neulinger - Životopisy (5)
Osobný archív Márie Neulinger(ovej) (158)
Korešpondencia (18)
Rudy (6)
Práca a sociálne poistenie (86)
Plat (17)
Pracovné zaradenie (8)
Sociálne (36)
Všeobecné (25)
Rôzne (8)
Škola (10)
Štátne občianstvo a doklady (29)
Zdravie a zdravotné poistenie (4)
Zápisník (1)
Životopisy (3)
Zbierka pohľadníc L. Kálmána (489)
Pohľadnice v dvoch škatuliach (112)
Pohladnice_1CSR (54)
Pohladnice_R-U (58)
Pohľadnice vložené v albumoch (377)
Klipp, Anton (zbierka a fond) (4)
Zbierka rodinných fotografií (4)
Korekáč, Ján (súkr. zbierka) (7)
KOŠSOVÁ, Beáta (rodinný fond) (19)
Fotografie (13)
Pohľadnice a písomnosti (6)
KÜHMAYER (rodinný fond) (1)
Stammbaum (1)
Kuzmík, Daniel (zbierka) (27)
Kuzmík_BA (11)
Kuzmík_Ine (6)
Zbierka k dejinám Važca (10)
LIPPERT (rodinný fond) (10)
Pozostalosť po Böbelovcoch (4)
Pozostalosť po Luddy Gaston-ovej (6)
LUDWIG (rodinný fond) (393)
Zbierka Horsta-Günthera Ludwiga (327)
Die dritte Generation der Pressburger Ludwigs (250)
Bratia Christiana Ludwiga s rodinami (12)
Christian Ludwig (228)
(Iné) písomnosti (24)
Dokumentácia k dielam Christiana Ludwiga (137)
Album s dokumentáciou stavby domu Manderla (42)
Plány nadstavby na rodnom dome Ludwigovcov (plány) (1)
Spis k rodinnému domu (1)
Fotografie (62)
Album s fotografiami zo závodu motorových člnov v Bratislave/Petržalke (45)
Osobné doklady (5)
Zuzana Ludwig (10)
Die erste Generation der Pressburger Ludwigs (1)
Die vierte Generation der Pressburger Ludwigs (29)
Die zweite Generation der Pressburger Ludwigs (36)
Pressburger Liegenschaften der Familie Ludwig (11)
Zbierka Karla Hansa Ludwiga (8)
Zbierka Petra Ludwiga (58)
Fotos (14)
Personaldokumente (7)
Schriftstuecke (4)
Vínové vignety (33)
Marušinec (súkr. zbierka) (103)
Ďuriš, Augustín (103)
Mateášiková, Ester (zbierka) (1)
Zbierka pohľadníc (1)
MOLNÁR / TÖKÖLYI (rodinný fond) (81)
Korešpondencia Molnárovcov (81)
Nemlahová, Daniela (súkr. zbierka) (3)
Rigele_Diela (3)
Rigele_Diela_Bratislava (3)
Papp, Peter (súkr. zbierka) (1)
PP_Pohľadnice (1)
PP_Pohl_Bratislava (1)
PÁSZTOROVCI (rodinný fond) (103)
0_Rodinný fotoalbum (60)
Rd. alb. Paszt. - detaily (59)
1_P_Leopold (1)
1a2_Benjamin (1)
1b_P_Ernestine (1)
2a2_P-Geller_Vilma (2)
2a_P_Emil (6)
2b_P-Neuhauser_Blanka (5)
3_P-Roubickova_Livia (25)
Roubicek Vladimir (5)
3_P-Rubalova_Gertr (1)
4_R-Russland (1)
PÖLZMANNovci (rodinný fond) (22)
2_Poeltzmann Franz (9)
3_Poeltzmann Franz (5)
3_Poeltzmann_Josef (1)
3b_Poeltzmann Franz_DIBOKY (5)
4_Poeltzmann Andreas a Maria Gill (2)
REISINGER (rodinný fond) (3)
SCHWEIGHOFER (rodinný fond) (791)
Básne a skicáre (15)
Skicár Karola Schweighofera 1 (10)
Skicár Karola Schweighofera 2 (4)
Dokumenty (165)
Písomnosti 2. generácie: Eleonóra Schweighofer, rod. Rada (30)
Biografický materiál (13)
Písomnosti (1945-1949) (17)
Písomnosti 2. generácie: Karol Schweighofer (91)
Biografický materiál (30)
Písomnosti (1945-1949) (61)
Písomnosti 3. generácie: August Schweighofer a Anna Schweighofer, rod. Eder (14)
Písomnosti 3. generácie: František Rada a Anna Rada, rod. Zeger (19)
Biografický materiál (10)
Písomnosti (1945-1949) (9)
Písomnosti 4. generácie: Jozef Rada (4)
Písomnosti 4. generácie: Mathias Eder (2)
Písomnosti 4. generácie: súrodenci August a Marie Schweighoferovci (3)
Písomnosti 5. generácie: Georg Schweighofer a Anna Schweighofer, rod. Tribamer (2)
Pamätníky (1)
Zbierka fotografií (610)
Fotoalbumy (578)
Fotoalbum Eleonóry Schweighofer, rod. Rada (123)
Jednotlivé fotky z fotoalbumu Eleonóry Rada (122)
Fotoalbum Karola Schweighofera (233)
Fotoalbum_1_Otec_Jednotlivé fotografie (232)
Fotoalbum Moniky Schweighoferovej (41)
Fotoalbum rodičov Moniky Schweighoferovej (181)
Jednotlivé fotky Fotoalbum_3_Rodicia (180)
Voľné fotografie (32)
Šedivý, Juraj (zbierka) (5642)
Zbierka pohľadníc zo Slovenska (69)
Zbierka posoniensií (5573)
Audiozbierka J. Šedivého (1)
Zbierka fotografií Bratislavy (1306)
JŠ: Ulice 1 až K (385)
JŠ: Ulice K až R (458)
Kapucínska (18)
Klariská ulica (13)
Klemensova ulica (4)
Klobučnícka ulica (8)
Kolárska ulica (26)
Kollárovo námestie 2 (17)
Komenského námestie 1 (3)
Konventná ulica (6)
Kozia 1 (21)
Krížna 2 (9)
L (3)
Laurinská 1 (21)
Lazaretská 1 (11)
M (8)
Medená 3 (7)
Michalská 1 (44)
Mikulášska 1 (20)
Mlynské nivy 1 (5)
Mostová a Námestie Ľ. Štúra (15)
Mudroňova 2 (1)
Mýtna 1 (3)
Na vŕšku a Nedbalova (13)
Obchodná 2 (18)
Oeserova (6)
Osadná 1 (2)
P (6)
Palisády 1 (8)
Panenská 1 (8)
Panská 1 (15)
Paulíniho (3)
Podjavorinskej 2 (5)
Pribinova 2 (6)
Primaciálne námestie (11)
Račianske mýto (3)
Radlinského ulica (26)
Rajská ulica (5)
Rázusovo nábrežie a Riečna (25)
Rudnayovo námestie (10)
Rybné námestie (25)
JŠ: Ulice S až Z (293)
Šafárikovo námestie (10)
Šancová (4)
Sedlárska (10)
Slobody námestie (29)
SNP námestie (33)
Špitálska (42)
Štúrová (3)
Suché mýto (11)
T (9)
Uršulínska (11)
Vajanského nábrežie (8)
Ventúrska (17)
Veterná (7)
Vysoká (14)
Zámocká (38)
Zámocké schody (19)
Zámočnícka (13)
Zelená (3)
Židovská (7)
Žilinská (2)
Zochova (3)
JŠ_Ulice Vydrica, Zuckermandel (170)
Zbierka pohľadníc Bratislavy Juraja Šedivého (834)
JŠ_Pohl_BA_01_Osoby (1)
JŠ_Pohl_BA_02_Udalosti (47)
JŠ_Pohl_BA_04_Zhora a Letecke (12)
JŠ_Pohl_BA_06_Z hradu (15)
JŠ_Pohl_BA_07_Z kopcov (50)
JŠ_Pohl_BA_08_Strechy (6)
JŠ_Pohl_BA_09_Mosty (13)
JŠ_Pohl_BA_10_Pristavy (20)
JŠ_Pohl_BA_11_Hrad (11)
JŠ_Pohl_BA_12_Dom (2)
JŠ_Pohl_BA_13_Slavin (12)
JŠ_Pohl_BA_14_Stanice (2)
JŠ_Pohl_BA_15_Ulice (425)
29. augusta 2 (1)
Americké námestie 1 (6)
Baštová 2 (1)
Bezručova 2 (4)
Blumentálska 1 (1)
Dostojevského rad 1 (1)
Dunajská 2 (2)
Fajnorovo nábrežie 1 (18)
Farská 1 (1)
Fraňa Kráľa 2 (1)
Františkánske námestie 1 (4)
Gajova 1 (1)
Gondova 1 (1)
Gorkého 2 (3)
Grösslingová 1 (1)
Hlavné námestie 2 (33)
Hlboká cesta 1 (5)
Hodžovo námestie 1 (14)
Hurbanovo námestie 1 (15)
Hviezdoslavovo námestie 1 (92)
Ivanka pri Dunaji 1 (2)
Jesenského 3 (2)
Kapitulská 3 (1)
Klariská 1 (1)
Klemensova 1 (1)
Kollárovo námestie 3 (1)
Krížna 3 (1)
Michalská 2 (31)
Námestie 1. mája 1 (2)
Námestie Ľ. Štúra (25)
Námestie slobody 2 (15)
Námestie SNP 1 (48)
Obchodná 3 (7)
Panská 2 (1)
Primaciálne námestie 2 (19)
Radlinského 2 (1)
Rázusovo nábrežie 1 (15)
Rybné námestie 2 (1)
Šafárikovo námestie 2 (12)
Šancová 3 (2)
Špitálska 2 (5)
Štefánikova 2 (9)
Štúrova 5 (6)
Suché mýto 2 (1)
Zámocká 2 (1)
Zámocké schody 2 (2)
Zámočnícka 3 (1)
Židovská 2 (4)
Župné námestie 1 (3)
Najstaršie do ca. 1918 (218)
ZbierkaJŠ - Pozostalosť Mikuláša Gaža (3432)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1961-1970 (952)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1971-1980 (318)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1981-1990 (1286)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1991-2000 (224)
Foto - Negatívy (kinofilmy) do 1960 (652)
Škvarna, Dušan (zbierka) (101)
Šmotlák, Anton (zbierka) (4120)
Foto 1970 až 1980 (3)
Foto od 1961 do 1970 (1418)
Zbierka negatívov A. Šmotláka ml. (časť do 1960) (2699)
Stanek, Miroslav (zbierka) (361)
Pohľadnice: malé formáty (361)
SZABÓ (rodinný fond) (221)
1916_Szabova_Terezia (4)
1932_Szabova_Terezia ml (53)
1_SzT_Dokumenty (5)
2_Drobne tlace (3)
3_SzT_Foto (45)
1940_Szabova_Gizela (1)
Korešpondencia rodiny Szabóovej z rokov 1941-45 (112)
Originály (106)
Preklady (6)
Štefan Szabó / Szabó István (51)
4_O ňom (16)
Dokumenty (19)
Fotografie (8)
Spomienky na Š. Szabóa (6)
Životopisné podklady (2)
Tišliar, Pavol (súkromná zbierka) (56)
PT: Bratislava (6)
PT: Bratislavská stolica (50)
Tomeček, Oto (zbierka) (1)
Pohľadnice (1)
Tóth, Jozef (zbierka) (945)
Zbierka pohladníc Bratislavy (620)
Zbierka pohladnic Feitzinger (325)
VIRSIK (rodinný fond) (72)
Virsik Karol (12)
Virsikovci ďalší (2)
Virsikovci: Dokumenty (7)
Süle Theresia (2)
Szluka Samu (5)
Virsikovci: Fotografie (46)
Malé fotky (18)
Virsikovci: Pohľadnice (4)
Virsikovci: Predmety (1)
VLAČIKY (rodinný fond) (46)
Albumy (46)
Album 1 (46)
Vyskočil, Kamil (Fotoarchív) (515)
Zbierka fotografií k Bratislave (617)
0_Cast_pred_presignaturovanim (102)
2a_60te roky CB (49)
2b_60te roky F (29)
3a_70te roky CB (56)
3b_70te roky F (118)
4_80te roky F (231)
Fotografie čiernobiele z 50. rokov (32)
X_Malé zbierky rôznych majiteľov (25)
DAPM - D. Danihelová - Audiozbierka (1)
DAPM - Z. Šedivá - 3D-zbierka (1)
Súkr. zbierka rodiny Pollak (3)
2. generácia (3)
Súkromná zbierka Michala Nováka (4)
Súkromná zbierka Veroniky Kucharskej (8)
Zbierka Huga Portischa (6)
Video-rozhovory (6)
Zbierka Lucie Karellovej (2)
Zágoršek, Ján (zbierka) (5)
Zbierka fotografií rodiny SZABÓ (2)
Zbierka Viedenská električka (1)
Žigo, Pavol (zbierka) (127)
ZIMMERMANN (Rodinný fond) (99)
1_Zimmermann Lorenz a Theresia (2)
2_Zimmermann Johann Gottlieb a Leinwather Susanna Anna (6)
3_Zimmermann Johann Paul a Welser Susanne (12)
4a_Zimmermann Christoph a Plasienka Juliana (15)
4b_Zimmermann-Moick Susanne a Moick Andreas (9)
5a_Zimmermann Gustav (1)
5c_Zimmermann Elsa (2)
5d_Zimmermann Paula (1)
6_Zimmermannovci (1)
Koczmann_Friedrich_1912 a Zimmermann Paula (9)
Koczmann_Friedrich_1945 (1)
Pressburg (40)
MÚZEUMOK (8191)
Keletszlovákiai múzeum Kassán/Košice (1500)
Spoločenskovedné zbierky (1500)
Historická a umelecká fotografia (1000)
Fotografie rôzne (1000)
H. Negatívy a pozitívy (202)
V. Pozitívy (290)
VII. Negatívy (316)
VIII. Pozitívy (192)
Historická tlač (500)
Pohľadnice (500)
Középszlovákiai múzeum Besztercebányán/Banská Bystrica (51)
Diela maliara Andreja Stollmanna (15)
Zbierka fotografií SSM (10)
Zbierka pohľadníc SSM (25)
Zbierka Výtvarného umenia SSM (1)
Múzeum mesta Bratislavy (MMB) (6110)
1 - Zbierky archeologické (2)
AR - Nálezy z Rusoviec (2)
2 - Zbierky historické (F) (90)
Novšie dejiny (K1) (90)
5 - Zbierky špecializované (6018)
5-P-Pohladnice (6018)
1-1000 (736)
1001-2000 (755)
1001-2000 (786)
3001-4000 (687)
4001 až 5000 (681)
5001-6000 (967)
6001-7000 (1185)
7001-8000 (221)
SNM-AM - Archeológiai múzeum (2)
SNM-HM - Történeti múzeum (154)
Historické vedy (154)
1. Fond dejín 20. storočia (154)
1.5 fond Pohľadnice (129)
Bánovce_ (2)
Bernolákovo_ (2)
Častá_ (1)
Devín_ (25)
Dunajská Lužná_ (1)
Lehnice_ (1)
Malacky_ (21)
Mariavölgy (27)
Modra_ (20)
Pečenice_ (1)
Pezinok_ (12)
Plavecké Podhradie_ (7)
Plavecký Štvrtok_ (2)
Rohožník_ (2)
Šamorín_ (6)
Senec_ (4)
Sološnica_ (1)
Stupava_ (9)
Veľké Leváre_ (6)
Veľký Biel_ (3)
Záhorská Ves_ (1)
SNM-MKKN: Múzeum kultúry karpatských Nemcov (374)
1 - Zbierka obrazového materiálu (374)
Brieštie (Bries) (3)
Chvojnica (Fundstollen) (29)
Hadviga (Hedwig) (6)
Handlová (Krickerhau) (51)
Horná Štubňa (Oberstuben) (15)
Kľačno (Gaidel) (59)
Kopernica (Deutsch Litta) (24)
Krahule (Blaufuss) (23)
Kremnické Bane (Johannesberg) (19)
Kunešov (Kuneschhau) (31)
Lúčky (Honneshau) (49)
Nitrianske Pravno (Deutsch Proben) (3)
Sklené (Glaserhau) (23)
Turček, Horný a Dolný (Ober-, Unterturz) (12)
Vrícko (Münnichwies) (26)
REDAKCIE a TLAČOVÉ AGENTÚRY (19982)
Periodiká online (1)
Daily Mail online (1)
TASR - Szlovákiai Sajtóagentúra (19981)
TASR zbierka k dejinám Košíc (19981)
1945 (216)
1946 (104)
1947 (92)
1948 (125)
1949 (64)
1950 (194)
1951 (209)
1952 (352)
1953 (338)
1954 (302)
1955 (734)
1956 (428)
1957 (272)
1958 (400)
1959 (595)
1960 (705)
1961 (701)
1962 (559)
1963 (847)
1964 (489)
1965 (771)
1966 (412)
1967 (580)
1968 (450)
1969 (495)
1970 (609)
1971 (448)
1972 (440)
1973 (352)
1974 (269)
1975 (159)
1976 (159)
1977 (159)
1978 (156)
1979 (159)
1980 (159)
1981 (208)
1982 (187)
1983 (476)
1984 (207)
1985 (409)
1986 (240)
1987 (294)
1988 (296)
1989 (388)
1990 (176)
1991 (43)
1992 (41)
1993 (221)
1994 (203)
1995 (469)
1996 (495)
1997 (438)
1998 (726)
1999 (844)
2000 (117)
Testovací zdroj (10)
TUDOMÁNYI INTÉZETEK (470)
Mestský ústav ochrany pamiatok (470)
ZDRUŽENIA a SPOLKY (30)
Huncokári (Holzhackerhaus) (17)
Kratochvila (4)
vocivus Vlado (1)
Weberovci (huncokárska rodina) (8)
Weber_Album_1 (6)
Weber_Album_1_Detaily (5)
Weber_Album_2 (2)
Weber_Album_2_det (1)
X Marika (3)
XY Ruzena (1)
Pamätníci Novembra 1989 z FiF UK (13)
Štrpková, Katarína (zbierka) (13)
Foto AULA (3)
Foto FAKULTA (3)
Foto ĽUDSKÁ REŤAZ (5)
Foto NOVEMBER (2)
pam
map
[ikona-pisomnost]
Príkaz na dodržiavanie práva skladu
[ikona-pisomnost]
Príkaz na dodržiavanie práva skladu
[ikona-pisomnost]
Príkaz na dodržiavanie práva skladu
[ikona-pisomnost]
Mandát ohľadom práva skladu
[ikona-pisomnost]
Rozhodnutie vo veci práva skladu
[ikona-pisomnost]
Príkaz na dodržiavanie práva skladu
[ikona-pisomnost]
Príkaz na dodržiavanie práva skladu
[ikona-fotografia]
D. Spitzerová
[ikona-fotografia]
Dalma Spitzerová asi v 18 rokoch
[ikona-fotografia]
D. Spitzerová s priateľkou
[ikona-fotografia]
Osadenstvo Tatrarevue (?)
[ikona-fotografia]
D. Spitzerová
[ikona-fotografia]
Dalma Holanová (neskôr Spitzerová)
[ikona-fotografia]
Školská fotka D. Spitzerovej
[ikona-pisomnost]
Legitimácia partizána J. Spitzera
[ikona-pisomnost]
Legitimácia člena KSS J. Spitzera
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie o vystúpení zo židovskej cirkvi
[ikona-pisomnost]
Svedectvo o sobáši J. Spitzer a D. Holanovej
[ikona-pisomnost]
Mandát ohľadom práva skladu
[ikona-pisomnost]
Mandát ohľadom práva skladu
[ikona-pisomnost]
Mandát ohľadom práva skladu
[ikona-pohladnica]
Pohľad na centrum Dolnej Radvane
[ikona-pisomnost]
[ikona-pisomnost]
Príkaz na dodržiavanie práva skladu
[ikona-pohladnica]
Horné hrable na rieke Hron
[ikona-pisomnost]
Príkaz na dodržiavanie práva skladu
[ikona-fotografia]
SURGE ET AMBULA
[ikona-fotografia]
Pohľad na park v Piešťanoch
[ikona-fotografia]
Pohľad na dom spoza rozkvitnutej čerešne
[ikona-pisomnost]
Nariadenie obchodníkom predávať plátno vo veľkom
[ikona-fotografia]
Pamätník Slavín po otvorení
[ikona-fotografia]
Námestie Ľudovíta Štúra
[ikona-fotografia]
Bratislavské letisko
[ikona-fotografia]
Lietadlo na letisku
[ikona-fotografia]
Budova SND
[ikona-fotografia]
Hrad z Michalskej veže
[ikona-fotografia]
Lisztová záhrada
[ikona-fotografia]
Upratovacia čata na Záhradníckej
[ikona-fotografia]
Staré Mesto z hradu
[ikona-fotografia]
Strechy pod Michalskou bránou
[ikona-fotografia]
Zámočnícka ulica
[ikona-pisomnost]
Právo užívať čierne lesy bez poplatkov
[ikona-fotografia]
Prepoštská ulica
[ikona-fotografia]
Medická záhrada
[ikona-fotografia]
Bratislavský hrad
[ikona-fotografia]
Zrekonštruovaný hrad
[ikona-fotografia]
Uršulínska ulica
[ikona-fotografia]
Baštova ulica
1
priehľadnosť
Back to Top