FILTER
40773 inventory units, 69653 digital pictures, 3016 encyclopedic entries
  • materials
  • locations
  • themes
  • events
  • people
  • owners
  • monuments
  • period
3D-visualisations (2)
Audio/Memories (7)
Graphic (537)
Maps (22)
Objects (163)
Photographs (22238)
Postcards (13283)
Veduta (18)
Video (32)
Written sources (5427)
Agriculture (881)
Chov zvierat, pastierstvo (29)
Gardens and Plantations (33)
Poľné práce (40)
Viticulture (425)
Associations (105)
Skauting / Junák (17)
Crafts and Industry (766)
Fishery (13)
Guilds (37)
Mining (6)
Mlynárstvo (2)
Vinárstvo (111)
Culture (5594)
Dance (135)
Film and cinema (182)
Folk (544)
Literatúra a knižnice (110)
Music (422)
Painting art (1777)
Sculpture (2006)
Theatre (445)
Tlač, noviny, žurnalistika (89)
Education (851)
Elementary (141)
High schools (372)
Other education (25)
Preschool education (38)
Universities (250)
Ethnicities and groups (4412)
Cechs, Moravians and Bohemica (167)
Croats, Serbs and Bosniacs (2)
Germans (and Austrians), Germanica (1464)
Jews and Judaica (769)
Karpatskí Nemci (1312)
Latin (61)
Magyars and Hungarica (455)
Multiethnic (23)
Poliaci, poloniká (10)
Roma/Gypsies (67)
Rusi, Ukrajinci, Bielorusi (38)
Slovaks and Slovacica (205)
Events (6042)
Building-up (1428)
Coronations and political events (213)
Crackups, fires and crashes (426)
Demolition (1242)
Important visits (407)
Korunovácie a kreovanie hláv štátov (26)
Migrácie (6)
Other events (52)
Represie a politické prenasledovanie (29)
Social festivities (1753)
Sport events (259)
Trestné činy a priestupky (74)
Výstavy a prezentácie (18)
Wars (506)
Family (5654)
Childhood (2059)
Dievčatá a ženy (28)
Family events (152)
Meniny (11)
Narodeniny (15)
Nový rok (51)
Pohreby (982)
Propaganda (922)
Sociálne elity (130)
Sociálne okrajové skupiny, marginalizovaní (41)
Študentský život (44)
Veľká Noc (15)
Vianoce (179)
Vtipné a zábavné (130)
Zaľúbenosť (23)
Zásnuby a svadba (157)
FIREMAN (75)
Health and Social Services (361)
JAZYKY v Bratislave
Justice, courts (619)
LANGUAGE of the source (8669)
Anglický jazyk (5)
Czech (1017)
Francúzsky jazyk (5)
German language (2977)
Hungarian language (2020)
Latin language (1808)
Multilingual (37)
Other languages (30)
Ruský jazyk (2)
Slovak language (948)
Slovenčina a čeština (pred 1800) (41)
Military (1061)
Nature (5250)
Animals (378)
Danube (2254)
Lesy (28)
More / oceán (2)
Ochrana prírody / ekologické (10)
Parcs (1759)
Rieky a jazerá (45)
Železná studnička (Iron spring) (286)
OFFICES, officemen, functions (809)
POLICE (111)
Politicians and parties (295)
Religion (1580)
Catholics (773)
Iné viery
Jews (109)
Orthodox and Greek Catholics (10)
Protestant churches (297)
Púte (14)
Zbožné fundácie (65)
SCIENCE (58)
Services (3109)
Bancs (853)
Food and beverage service (650)
Hotels and other accommodation (181)
Kúpele (27)
Pošty (3)
Stores (1409)
Sport and leasure (1455)
Transport (4288)
Air transport (76)
Lanovky a podobné (1)
Mýta a clá (333)
Posli a posolstvá (56)
Rail transport (1271)
Road transport (1253)
Water transport (1468)
Budovy administratívnej správy a justície (1382)
Cintoríny (458)
Dopravné stavby (1987)
Hradby miest (623)
HRADY, zámky a kaštiele (2143)
Kostoly a/alebo kláštory (3831)
Kultúrne stavby (1835)
Paláce a honosné (meštianske) domy (2592)
Pamätné tabule (100)
Pamätníky, sochy a fontány (3036)
PREHISTORICKÉ stavby a NÁLEZISKÁ (2)
Priemyselné stavby (631)
Prírodné pamiatky (18)
Rekreačné a športové stavby (866)
Školy a internáty (1309)
Stavby služieb (hotely, reštaurácie, obchody) (2695)
VOJENSKÉ OBJEKTY a KASÁRNE (580)
Zdravotnícke a sociálne stavby (286)
Židovské synagógy (264)
-50 000 test 1a
-500 až -1 – Keltské osídlenie (1)
-50000 test 1
-500000 - Test 2
-500000 až -8000 – Najstaršie osídlenie územia Slovenska (2)
1 až 400 - test 3
1-400 – Rímsko-germánska koexistencia
10. výročie vzniku ČSR (oslavy) (2)
1052 - Obliehanie Bratislavského hradu Henrichom III. (1)
1074-1080 – Uhorský kráľ Šalamún na Bratislavskom hrade
1204 - Presun Bratislavskej kapituly z hradu do podhradia
1221 - Presun kostola najsv. Spasiteľa z hradu do podhradia
1241 - 1242 – Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska (1)
1309, 1311 – Pobyt kardinála Gentilisa v Bratislave
1426 až 1433 - Husitské ohrozenie (24)
1427 - 1432 – Husitské výpravy do Uhorska
1434 - 1467 – Bratríci (a posthusiti) (12)
1436 - Udelenie erbu (6)
1465 - 1492 (ca.) – Univerzita Istropolitana (1)
1501 - Dunajská povodeň
1515 – Bratislavské rokovania Habsburgovcov a Jagelovcov
1526 – Bitka pri Moháči a jej následky
1604 - 1711 – Protihabsburské povstania
17. december 1526 – Voľba Ferdinanda Habsburského za uhorského panovníka
1805 and before – Napolen' s campaign (14)
1825 09 25 - Korunovácia Karolíny Augusty za uhorskú kráľovnú (1)
1829 – Vznik Spoločnosti česko-slovanskej
1848 - 1849 – Uhorská revolúcia (2)
1866 07 22 - Bitka pri Lamači (1)
1869 – Prvé moderné sčítanie obyvateľstva v Uhorsku (1)
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok (3)
1880 – Sčítanie obyvateľstva Uhorska (5)
1886-1896 - Regulácia Dunaja (5)
1890 - Povodeň (1)
1890 – Sčítanie obyvateľstva Uhorska (1)
1896 – Miléniové oslavy (1)
1897 - Povodeň (5)
1897 05 16 - Odhalenie Pomníka Márie Terézie (2)
1899 - Miestna priemyselná výstava (15)
1899 - Povodeň (16)
1900-1902 - Zrútenie a oprava tunela (9)
1902 - Druhá krajinská poľnohospodárska výstava (40)
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa (1)
1907 – Oslavy 700. výročia narodenia svätej Alžbety (17)
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza (1)
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža (1)
1910 - The visit of Emperor Franz Joseph in Bratislava (16)
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy (1)
1913 - požiar bratislavského Podhradia (51)
1918 - Návšteva kráľa Karola IV. (22)
1919 - Filling Bratislava (79)
1919 05 10 - Pohreb M. R. Štefánika (51)
1920 - Ples inžinierov a architektov (1)
1921 - Demolition of the monument of Maria Theresa (7)
1925 - Razia v redakcii denníka Slovák (1)
1925 - Všeživnostenský deň (1)
1926 - Vysviacka zvonov (1)
1928 - Orolský zlet v Bratislave (1)
1928 - Zamrznutý Dunaj (10)
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR (9)
1928 12 01 since - Evening courses of Drawing and Advertising (1)
1929 - Návšteva maršala P. Pétaina (3)
1929 - Povodeň (13)
1929 06 28 - 07 01 - Zjazd Ústredia slovenského katolíckeho študentstva (1)
1930 04 27 - Závod balónov (10)
1930 10 11-13 - Návšteva prezidenta T. G. Masaryka (17)
1933 - Pribinove slávnosti v Nitre (2)
1933 07 02-04 - Zjazd čs. múzejníkov v Banskej Štiavnici (4)
1936 09 19-21 - Návšteva prezidenta E. Beneša (66)
1936 11 01 - Návšteva rumunského kráľa Karola II. (35)
1937 04 21 - Návšteva prezidenta E. Beneša
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva (3)
1937 10 24 - 11 02 - Celoštátna výstava poštových známok (10)
1938 - Návšteva Milana Hodžu v Bratislave (1)
1938 03 12 - Anšlus Rakúska a jeho dôsledky (1)
1938 – Mobilizácia, Mníchovská konferencia a vznik 2. ČSR
1940 - Zamrznutý Dunaj (1)
1941-50te - zajatie vojakov zo Slovenska (3)
1942 - Zamrznutý Dunaj (3)
1944 - Bombardovanie továrne Apollo (49)
1944 08 29 až 10 06 - Slovenské národné povstanie (20)
1944-1945 - Evakuácia Nemcov (9)
1945 02 19 - Zbombardovanie zajateckého transportu v Melku (4)
1945 03-04 (March - April) - Battles of Bratislava (8)
1945-1946 - Návrat arizovaného majetku pôvodným majiteľom al. dedičom (4)
1945-1946 - Perzekúcie (česko)slovenských Nemcov a Maďarov a nútené vysídľovanie (6)
1946-1947 - Akcia Pomáhajme navráteným Slovákom (5)
1947 - Povodeň (9)
1947 - Vyschnutý Dunaj (12)
1948 10 28 - 30. výročie vzniku ČSR (10)
1948 10 3 - Vysviacka Kostola P. Márie Snežnej v Bratislave (1)
1948-1989 – Prenasledovanie odporcov režimu
1949 - 1. výročie Víťazného februára (6)
1949 - Hrachová brigáda (12)
1949 - IX. zjazd KSČ v Bratislave (10)
1949 - Koncert robotníckeho spevokolu (3)
1949 - Návšteva Klementa Gottwalda (29)
1949 - Otvorenie Devínskej cesty (19)
1949 - Týždeň čistoty v uliciach (2)
1949 04 14 - Manifestácia za svetový mier (15)
1949 06 01 - Štátny pohreb Petra Jilemnického (18)
1949 07 04 - Otvorenie tunela pod hradom (11)
1949 08 - Návšteva Jeana Bouliera (5)
1949 09 11 - Pomenovanie Námestia G. Dimitrova pred Hl. žel. stanicou (18)
1949 10 - Návšteva konzula ZSSR Novikova v Bratislave (3)
1949 11 07 - Manifestácia na výročie VOSR (1)
1950 04 04 - Odhalenie Pomníka víťazstva nad fašizmom (víťaznej Červenej armády) (5)
1957 - Povodeň (9)
1957 03 08 - Medzinárodný deň žien (1)
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji (1)
1958 - Telovýchovné slávnosti (1)
1958 08 03-10 - Majstrovstvá sveta v zoskoku padákom (1)
1958 09 28 - Cvičenie civilnej obrany (12)
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji (1)
1959 06 21 - Slávnosť družby na Devíne (34)
1961 05 28 - 40. výročie založenia KSČ (11)
1962 08 29 - Otvorenie potravín (bývalá Te-Ta) na Dunajskej ulici (4)
1962 10 05 - Návšteva Rudolfa Petershagena (4)
1964 06 14 - Voľby do SNR (3)
1965 - Povodeň (30)
1965 01 20 - ? - Výstava sovietskeho výtvarného umenia (9)
1965 04 17 - 05 09 - Hosťovanie Sovietskeho štátneho cirkusu (9)
1965 05 16 - Otvorenie V-klubu (11)
1965 05 30 - Alexandrovci v amfiteátri (6)
1966 - 98 - Festival Bratislavská lýra (4)
1966 05 05 - Vysokoškolský karnevalový sprievod (30)
1966 05 09 - Vojenská prehliadka (7)
1967 06 04 - Otvorenie Dní čs.-sovietskeho priateľstva (15)
1968 - The occupation by Warsaw Pact armies Bratislava (71)
1968 – „Pražská jar“
1973 - MS v krasokorčuľovaní (2)
1985 10 11-12 - Dni námetovej filatelie (2)
1987 04 11 - Návšteva Michaila Gorbačova v Bratislave (3)
1989 - Nežná revolúcia (64)
1990 04 22 - Návšteva Jána Pavla II. v Bratislave (9)
1990 09 14 - Návšteva Françoisa Mitterranda v Bratislave (2)
1991 - doteraz - Korunovačné slávnosti (15)
1991 - Povodeň (5)
1992 02 28 - Návšteva Helmuta Kohla v Bratislave (3)
1st World War (208)
2000 09 23-24 - Celoslovenský eucharistický kongres (1)
2000 11 11 - Posviacka zvonov Dómu sv. Martina (1)
2005 02 23-25 - Bratislavský samit (2)
2010 - príklad udalosti Turzovka
25. jún 1741 – Korunovácia Márie Terézie (5)
27. jún 1655 – Korunovácia Leopolda I. (3)
30. 9. 1944 až 1. mája 1945 - Oslobodzovanie Slovenska
400 až 567 – Sťahovanie národov
567 až 800 – Slovansko-avarská koexistencia
6. marca 1430 - udelenie práva raziť mince Bratislave (1)
800 (ca.) až 906 – Nitriansko a Veľká Morava
863 až 885 – Misia Konštantína a Metoda na Veľkej Morave (2)
9. december 1687 – Korunovácia Jozefa I. (2)
900 (ca.) až 999 – Ovládnutie Karpatskej kotliny Maďarmi
907 - Battle near Bratislava
990 (ca.) až 1150 (ca.) – Kristianizácia stredného Podunajska
Arizácia majetku Židov (16)
Atletické preteky Pravda - Televízia - Slovnaft (PTS) (1)
Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) (1)
Druhá svetová vojna (1939 - 1945) (107)
Empty
Filmové festivaly pracujúcich (63)
Fungovanie kamenárskej dielne (7. tisícročie pred n. l.) (1)
Husitské sprisahanie v Bratislave (5)
Konfiškácia majetku "kolaborujúcich" Nemcov a Maďarov (35)
Návšteva divadla MCHAT (4)
Návšteva Jána Pavla II. (1)
Návšteva T. G. Masaryka (1)
Orientálne trhy v Bratislave (1921 - 1942) (13)
Oslavy 1. mája (422)
Oslavy SNP (16)
Prenasledovanie Židov v rokoch 1938 až 1945 a holokaust (190)
Preteky motorových člnov (26)
Repatriácia vojakov, nútene nasadených a väzňov do vlasti (10)
Slovanské dni na Devíne (65)
Veľký jesenný jarmok (7)
Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky (1)
Výstava kvetov Flóra (2)
Zbúranie pamätníka arpádovského bojovníka na Devíne (1)
Znárodnenie (2)

Person

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelaida Švábska (1065-1090) (0)
Adelaida z Riedenburgu (12. stor.) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (6)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (1)
Agnesa Babenberská (ca.1151-1182) (0)
Agneša Habsburská (1281–1364) (0)
Agnesa z Antiochie (1154-1184) (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (1)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (44)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (1)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (1)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (4)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Alth, Jozef (1821-1890) (1)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (2)
Alžbeta Kotromanićová / Bosnianska (1340-1387) (25)
Alžbeta Kumánska (1240-1290> (0)
Alžbeta Luxemburská (1409-1442) (59)
Alžbeta Piastovská (1305-1380) (2)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (17)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (1)
Anastázia Kyjevská <1021-1096> (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrašovan, Tibor (1917-2001) (1)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (1)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (3)
Andrássy, Gyula (1823-1890) (1)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Anežka Hlohovská <1290-1361) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (1)
Anna de Foix (1480-1506) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (1)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (1)
Árossy, Jozef (1797-1870) (1)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (3)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (1)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Authors

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Absolon, Ľudovít (37)
Absolon, Zoltán (5)
Absolonová, E. (1)
Adler, Jacob (2)
Alexy, Janko (2)
Alt, Franz (1)
Alt, Rudolf (3)
Ambrovits (4)
Andrási, Mór (2)
Anna Neulinger (?) (1)
Anton Šmotlák (517)
Apfel (ateliér) (3)
Apfel, Otto (3)
Ateliér Schnitzel & Fink (2)
Auerbach, Max (1)
Augusta Neulinger (?) (145)
Augusta Neulinger ? (1)
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (1087)
Memory of the City Bratislava Memory of the City Košice Memory of the City Banská Bystrica Memory of the City Turzovka Memory of the Village Lozorno

Other localities

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adelboden (Švajčiarsko)(1)
Albena (Bulharsko)(10)
Alpy(2)
Antivari (Albánsko)(1)
Argentína(1)
Aš (Česká republika)(1)
Aschaffenburg (Nemecko)(4)
Atény (GR)(5)
ARCHIVES (11157)
Archívy mestské (6952)
AMB - Archive capital city of SR (6951)
AMB The collection of images and negatives (3281)
AMB - Arch. fond Magistrát mesta Bratislavy (3580)
Zbierka stredovekých listín a listov (3580)
Zbierka listín a listov č. 1 až 500 (392)
Zbierka listín a listov č. 1001 až 1500 (502)
Zbierka listín a listov č. 1501 až 2000 (403)
Zbierka listín a listov č. 2001 až 2500 (200)
Zbierka listín a listov č. 2501 až 3000 (504)
Zbierka listín a listov č. 3001 až 3500 (513)
Zbierka listín a listov č. 3501 až 4000 (540)
Zbierka listín a listov č. 501 až 1000 (526)
AMB - Osobné fondy
AMB - The collection of documents and letters (7)
AMB - The collection of maps and plans (2)
Regionálna knižnica (81)
Zlatá kniha mesta Bratislavy 1928 (81)
ZkmBA - Ilustrácie (80)
Archives of the City Košice (1)
Arch. fond Magistrát mesta Košice (1)
Secret Archives (1)
Church Archives (2)
Rímskokatolícky farský úrad v Cíferi (1)
Rímskokatolícky farský úrad v Stupave (1)
State Archives (4203)
A PÚ SR - Archive of monuments office SR (1790)
Zbierka fotografií a negatívov (1790)
A PÚ SR – the collection of images and negatives (1690)
Zbierka fotografií a negatívov k obci Lozorno (2)
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány 1. CSR k lokalite Turzovka (11)
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány k lokalite Banská Bystrica (87)
Literárny archív SNK (9)
Štátny archív v Košiciach (2398)
Krajská knižnica v Košiciach (zbierka parte) (772)
77 (134)
78 (121)
79 (123)
80 (126)
81 (120)
82 (148)
Zbierka fotografií a negatívov (1626)
Album 04 (24)
Album 04 (jednotlivé foto) (23)
47 (65)
48 (33)
49 (131)
50 (99)
51 (128)
52 (179)
54 (206)
55 (126)
Album 01 (22)
Album 01 (jednotlivé foto) (21)
Album 02 (17)
Album 02 (jednotlivé foto) (16)
Album 03: Košický kraj v obrazoch (31)
(30)
Album 05 (11)
Album 05 (jednotlivé foto) (10)
Album 06 (7)
Album 06 (jednotlivé foto) (6)
Album 07 (82)
Album 07 (jednotlivé foto) (81)
Album 08 (25)
Album 08 (jednotlivé foto) (24)
Album 09 (130)
Album 09 (jednotlivé foto) (129)
Album 10 (1)
Album 11 (19)
Album 11 (jednotlivé foto) (18)
Album 12 (13)
Album 12 (jednotlivé foto) (12)
Album 13 (8)
Album 13 (jednotlivé foto) (7)
Album 14 (3)
Album 14 (jednotlivé foto) (2)
Album 15 (19)
Album 15 (jednotlivé foto) (18)
Album 16 (4)
Album 16 (jednotlivé foto) (3)
Album 17 (16)
Album 17 (jednotlivé foto) (15)
Album 18 (22)
Album 18 (jednotlivé foto) (21)
Album 19 (17)
Album 19 (jednotlivé foto) (16)
Album 20 (7)
Album 20 (jednotlivé foto) (6)
Album 21 (14)
Album 21 (jednotlivé foto) (13)
Album 22 (13)
Album 22 (jednotlivé foto) (12)
Album 23 (7)
Album 23 (jednotlivé foto) (6)
Album 24 (8)
Album 24 (jednotlivé foto) (7)
Album 25 (30)
Album 25 (jednotlivé foto) (29)
Album 26 (13)
Album 26 (jednotlivé foto) (12)
Album 27 (7)
Album 27 (jednotlivé foto) (6)
Album 28 (9)
Album 28 (jednotlivé foto) (8)
Album 29 (16)
Album 29 (jednotlivé foto) (15)
Album 30 (11)
Album 30 (jednotlivé foto) (10)
Album 31 (1)
Album 32 (14)
Album 32 (jednotlivé foto) (13)
Album 33 (2)
Album 33 (jednotlivé foto) (1)
Album 34 (8)
Album 34 (jednotlivé foto) (7)
Album 35 (1)
Album 36 (1)
Album 37 (3)
Album 37 (jednotlivé foto) (2)
Album 38 (1)
Album 39 (1)
Album 40 (1)
Album 41 (7)
Album 41 (jednotlivé foto) (6)
Album 42 (6)
Album 42 (jednotlivé foto) (5)
Album 43 (7)
Album 43 (jednotlivé foto) (6)
Štátny archív v Prešove (6)
Archívny fond Magistrát mesta Bardejov (1)
Archívny fond Magistrát mesta Sabinov (1)
Archívny ford Magistrát mesta Gelnice (1)
Kniha prísah mesta Levoča (1)
Kniha prísah mesta Prešov (2)
DIGITAL SOURCES (11)
Blog: geschriebene-geschichte.de
Centropa (1)
Monasterium.net (1)
RTVS (1)
YouTube (8)
Videokanál denníka N (1)
Videokanál Institut für Kultur- und Theatergeschichte der Öst.Akad.d.Wissenschaften (1)
Videokanál oz Hradiská (1)
Videokanál The Habsburg Monarchy (1)
LIBRARIES (729)
Knižnica Jasovského opátstva (409)
Jasov_Zbierka fotografií (352)
Album pre opáta z r. 1907 (22)
Album pre opáta z r. 1907 - jednotlivé fotografie (21)
Album pre opáta z r. 1907 ako celok (1)
Album s portrétmi (72)
Album portrétov - celok (1)
Jednotlivé fotky z portrétneho albumu (71)
Voľné fotografie (258)
Zbierka pohľadníc (57)
2_Ľudia (1)
AT (8)
DE (6)
HU (2)
Pohľadnice zachytávajúce historické udalosti (13)
SK (27)
Lyceálna knižnica v Kežmarku (1)
Ústredná knižnica SAV (Lyceálna knižnica) (319)
Zbierka obrazových dokumentov (319)
1: Portréty (215)
2: Skupiny osôb (104)
Tablo portrétov osobností (70)
Tablo predsedníctva EAV cirkvi na Slovensku (14)
4: Architektonické plány
Zobrazenia budov
MUSEUMS (7812)
Múzeum kultúry karpatských Nemcov (SNM-MKKN) (200)
1 - Zbierka obrazového materiálu (200)
Horná Štubňa (Oberstuben) (15)
Kopernica (Deutsch Litta) (24)
Krahule (Blaufuss) (23)
Kremnické Bane (Johannesberg) (19)
Kunešov (Kuneschhau) (31)
Lúčky (Honneshau) (48)
Nitrianske Pravno (Deutsch Proben) (3)
Sklené (Glaserhau) (25)
Turček, Horný a Dolný (Ober-, Unterturz) (12)
Múzeum mesta Bratislavy (MMB) (6110)
1 - Zbierky archeologické (2)
AB - Nálezy z centra Bratislavy
AD - Nálezy z hradu Devín
AR - Nálezy z Rusoviec (2)
2 - Zbierky historické (F) (90)
Najnovšie dejiny (S)
Novšie dejiny (K1) (90)
Staršie dejiny (F1)
3 - Zbierky umeleckohistorické (U)
4 - Zbierky národopisné
5 - Zbierky špecializované (6018)
5-FA-Farmácia
5-Fo-Fotografie
5-K1_Profánny textil a hračky
5-K3-Kultúra všedného dňa
5-LF-Literárny fond
5-N-Numizmatika
5-P-Pohladnice (6018)
1-1000 (736)
1001-2000 (755)
1001-2000 (786)
3001-4000 (687)
4001 až 5000 (681)
5001-6000 (967)
6001-7000 (1185)
7001-8000 (221)
5-T-Technika
5-Z-Zbrane
6 - Pozostalosti osobností
SNM-AM - Archeological museum (2)
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici (SSM) (0)
Dielo maliara Andreja Stollmanna
Zbierka fotodokumentácie SSM
Zbierka pohľadníc SSM
Východoslovenské múzeum v Košiciach (VSM) (1500)
Prírodovedné zbierky (0)
Botanika
Geológia
Paleontológia
Petrografia
Zoológia - entomológia
Zoológia - stavovce I. a II.
Spoločenskovedné zbierky (1500)
Archeológia - praveká, stredoveká
Cechový archív
Cechy a remeslá
Fajky
Farmácia
Historická a umelecká fotografia (1000)
Fotografie rôzne (1000)
H. Negatívy a pozitívy (202)
V. Pozitívy (290)
VI. Diapozitívy
VII. Negatívy (316)
VIII. Pozitívy (192)
Pomocný materiál
Historická tlač (500)
Pohľadnice (500)
Historický nábytok
Hudobné nástroje
Keramika, sklo, porcelán
Knižný fond zbierkového charakteru
Košická keramika
Kovolejárstvo
Medzinárodný maratón mieru
Militárie
Národopis
Numizmatika-faleristika
Numizmatika-mince, medaily, žetóny
Numizmatika-papierové platidlá
Odev, textil a odevné doplnky
Rukopisy a písomnosti
Trojrozmerný materiál
Výtv. umenie - Architektúra, architekt. články
Výtvarné umenie - Grafika
Výtvarné umenie - Kresba
Výtvarné umenie - Maľba
Výtvarné umenie - Sochárstvo
Zlatníctvo
PRIVATE COLLECTIONS (20576)
1_Zbierka k dejinám regiónu: HAUERLAND (1075)
Zbierka HANDLOVÁ (Krickerhau) (83)
Rodinný fond: Pöss Katarína a Ondrej (8)
Rodinný fond: Schwarz Rudolf (75)
Zbierka HORNÁ ŠTUBŇA (Oberstuben) (293)
Fond: Heimatstube Obecného úradu Horná Štubňa (9)
Rodinný fond: Grefrath Angela (3)
Rodinný fond: Hogh Anna (8)
Rodinný fond: Hogh Bert (9)
Rodinný fond: Israel Sabine/Russnak (4)
Rodinný fond: Messer/Thomahogh (11)
Rodinný fond: Murani / Hogh Grecz (24)
Rodinný fond: Russnak Lydia und Josef (34)
Rodinný fond: Steinhübl Hilda (1)
Rodinný fond: Stritz Hanne (14)
Rodinný fond: STRITZ Ivo (69)
Rodinný fond: Stritz Joachim (2)
Rodinný fond: TOMAHOGH Magdalena a Alfred (42)
Rodinný fond: Turzer Peter (4)
Rodinný fond: Weber/Thomahogh (7)
Rodinný fond: Weiss Erwin (4)
Rodinný fond: Weiss Günther (48)
Zbierka JANOVA LEHOTA (Drechslerhau) (1)
Zbierka KRAHULE (Blaufuss) (20)
Rodinný fond: Grosch Klaus Martin (16)
Rodinný fond: Lukáčová / Blahyj (2)
Zbierka KREMNICKÉ BANE (Johannesberg) (10)
Rodinný fond: Neuschl Viliam JB (10)
Zbierka KUNEŠOV (Kuneschhau) (98)
Rodinný fond: Neuschl Viliam (98)
Zbierka LÚČKY (Honneshau) (10)
Rodinný fond: Käfer Karin (3)
Rodinný fond: Scharschmidt (7)
Zbierka NITRIANSKÉ PRAVNO (Deutsch Proben)
Zbierka SKLENÉ (Glaserhau) (149)
Rodinný fond: Antalová Waltraud / Franz (66)
Rodinný fond: Murani / Stricz (24)
Rodinný fond: Schwarz Anita (58)
Zbierka TURČEK (Oberturz und Unterturz) (13)
Rodinný fond: Ulbricht Andreas (13)
Zbierka VRÍCKO (Münnichwies) (398)
Rodinný fond: Grois Sebastian (384)
Rodinný fond: Rumpel Ján (14)
1_Zbierka k dejinám regiónu: SPIŠ / ZIPS / SZEPES (45)
Hecht (z Matejoviec - rodinný fond) (45)
0_Hecht-Firma (6)
1_Hecht Karl (2)
2a_Hecht Rudolf (19)
1_Foto a Dokumenty (25)
2_Grafiky (3)
2b_Hecht Emma (1)
2c_Hecht_Magda (1)
3a_Hecht Rudolf jr (5)
4_Spiš-Zips (2)
2_Zbierka k dejinám mesta MOLDAVA nad Bodvou (16)
Folder 2 3 (5)
2_Zbierka k dejinám mesta STUPAVA (3)
Školské fotografie (3)
2_Zbierka k dejinám mesta TURZOVKA (198)
Mestský úrad Turzovka (54)
Súkr. zbierka: BARANEK, Miroslav (40)
Zbierka fotografií
Zbierka negatívov (36)
Zbierka pohľadníc (4)
Súkr. zbierka: DLHOPOLČEKOVÁ, Emília (3)
Zbierka fotografií (3)
Súkr. zbierka: DUŠALOVÁ, Eva (15)
Zbierka fotografií (15)
Zbierka pohľadníc
Súkr. zbierka: GAJDIČIAR, Ivan (40)
Zbierka fotografií (5)
Zbierka pohľadníc (35)
Súkr. zbierka: KORENÝ, Jozef (9)
Zbierka fotografií (9)
Zbierka pohľadníc
Súkr. zbierka: KOSANOVÁ, Štefánia (37)
Zbierka fotografií (31)
Zbierka pohľadníc (6)
3_Zbierka k dejinám KARLOVEJ VSI M. Šrámka (317)
3_Zbierka k dejinám obce BRANČ (15)
Rodina Berecz (2)
Rodinný fond: Lőrinczová Irena (8)
Zbierka rodiny Holbay (4)
Zbierka rodiny Sima (1)
3_Zbierka k dejinám obce LOZORNO (21)
Archív Obecného úradu Lozorno (18)
Lozorno: Pamätné knihy
Obecné kroniky Lozorna (12)
Obecná kronika č. 2 (12)
Obrazový materiál v obecnej kronike Lozorna č. 2 (11)
Zbierka fotografií (6)
Fotografie udalostí (v obdobia po 1945) (4)
Cirkevný život
Kultúrny život
Ľudia v Lozorne
Podoby Lozorna
Pracovný život
Škôlky
Školy
Spartakiády (2)
Zábery z osláv jubileí občanov Lozorna (2)
Iné oslavy a udalosti
Jubileá
Oslavy 1. a 9. mája 1 (2)
Oslavy oslobodenia obce
Svadby
Uvítanie občiankov
Najstaršie fotografie v zbierke OÚ Lozorno (2)
Súkr. zbierka pani Lančaričovej Márie (2)
Súkromná zbierka: DOHZ Lozorno
Súkromná zbierka: Mária Šípová (1)
Súkromná zbierka: Rácová
Súkromná zbierka: rodina Minarovičová
Súkromná zbierka: Vlasta Jánošová
BARTLOVCI (rodinný fond) (199)
1_Teslíkovci (100)
1_Teslik J a Vesela Joz (5)
2_dcera Bozena (2)
2_dcera Emilia a R Veigl (6)
2_dcera Ruzena Stavikova (74)
2_Šťavíkovci (83)
1_Stavik Anton (18)
1x_Frndak_Gustav (5)
2a_Stavikova Bartlova Alena (51)
2c_Stavik Anton (9)
3_Bartl Július (12)
4_Rôzne (4)
Bartoš, Juraj (zbierka) (121)
Folder 1 (9)
Folder 2 (58)
Moskva (54)
BERLIN (rodinný fond) (364)
3_Berlinovci_ine generacie (155)
1_Pisomnosti (28)
2_Drobne tlace (4)
3_Fotografie (123)
1_Foto volne orig (5)
2_Foto digital kopie (118)
Elemér Berlin mladší (38)
2_Foto (37)
Písomnosti (1)
Os. fond Etela Berlin, rod. Berkovics (9)
Fotografie (3)
Písomnosti (6)
Osob. fond: Elemér BERLIN (162)
3_Foto_volne (46)
Album druhá svet. vojna a rodina (92)
Album Jagdbuch (1)
Album Stará Bratislava (23)
Písomnosti
BILLEK (rodinný fond) (23)
Oehme-Billek_Mutter (7)
Alexy_Vater (3)
Oehme-Billek_Vater (13)
Bizubová, Mária (rodinný fond) (11)
Blažo, Pavel (zbierka) (130)
Fotografie P. Blaža z roku 2007 (17)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2001 (5)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2002 (1)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2004 (5)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2008 (26)
PB_2005 (4)
PB_2006 (2)
PB_2009 (7)
PB_2010 (10)
PB_2011 (4)
PB_2013 (2)
PB_2015 (6)
PB_2016 (2)
PB_2017 (6)
PB_2019 (9)
PB_2020 (23)
PB_historicke (1)
Čupka, Milan (zbierka) (2)
Cyprich, Robert (zbierka) (1)
Medzinarodný dunajský veľtrh (1)
ERDÉLSKY a PENCÁK (rodinné fondy) (66)
Dokumentačný materiál k priateľom Erdélskych a Pencákovcov
Fotografie Bratislavy od Erdélskych (1)
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej
Osobný fond Heleny ERDÉLSKEJ, rod. Szénesfalvy
Osobný fond Imrich ERDÉLSKY (1915-?) (56)
EI_Foto (43)
Os. fond Imrich ERDÉLSKY - dokumenty (13)
Osobné doklady (7)
Pracovné dokumenty (3)
Školské dokumenty (3)
Osobný fond Pencák, farár z Nemšovej
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY (cca. 1905-10 až ?)
Osobný fond XY ERDÉLSKY
Rodinný fond PENCÁKOVCOV zo Spišskej Novej Vsi
Sestry Pencákové
Video-rozhovory s Annou Erdélskou, rod. Pencákovou (9)
XY Erdélska
Falathová, Zuzana (zbierka) (230)
Zbierka fotografií Bratislavy (6)
Zbierka portrétov bratislavských fotografov (224)
Farár, Viktor (zbierka) (1115)
Zbierka pohľadníc (1115)
FRANKL (rodinný fond) (1045)
Obrazy a grafiky zväčša od Adolfa Frankla (260)
Rodinný archív (182)
Písomnosti Adolfa Frankla (78)
Písomnosti Beniho Kleina (4)
Písomnosti Eriky Frankl(ovej) (5)
Písomnosti Jána (Jonnyho) Frankla (1)
Písomnosti Josefa a Esther Franklovcov (18)
Písomnosti Oskara a Friedy Nachmiasových (5)
Písomnosti osôb v kontakte s Franklovcami resp. Nachmiasovcami (10)
Písomnosti priateľov Adolfa a René Franklovcov (6)
Písomnosti Renáty Nachmias (16)
Písomnosti rodiny Rosenberger a predkov bratislavských Nachmiasovcov (1)
Písomnosti súrodencov Eugena, Alexandra a Árpáda Nachmiasovcov (8)
Písomnosti súrodencov Ignáca, Štefánie, Alexandra a Lea Franklovcov (8)
Písomnosti Tomáša Frankla (22)
Spomienkové predmety rodiny Franklovcov (1)
Video-rozhovory (1)
Zbierka fotografií (601)
Album fotografií A. Frankla (46)
Album povojnový (169)
Druhá časť zbierky fotografií T. Frankla (83)
Prvá časť zbierky fotografií T. Frankla (120)
Rodinný album Fraklovcov (183)
HOFER (rodinný fond) (113)
1a_MKarpatsko okolo BA (12)
1b_Zitny ostrov (6)
2_Zahorie
3_TT a NR
4_Povazie_PN az ZA
5_banske a horna NR (24)
6_Juh str SK
7_Orava (2)
8_Spis a Tatry (64)
9_Vychodne SK (5)
HOFFMANN (rodinný fond) (52)
Dokumenty rodiny Hoffmann (8)
Fotografie rodiny Hoffmann (44)
HOLZMANN a ZAUNER (rodinné fondy) (2)
Holzmann Anton (2)
Klipp, Anton (zbierka a fond) (4)
Zbierka rodinných fotografií (4)
Koššová, Beáta (rodinný fond) (19)
Fotografie (13)
Pohľadnice a písomnosti (6)
Kuzmík, Daniel (zbierka) (27)
Kuzmík_BA (11)
Kuzmík_Ine (6)
Zbierka k dejinám Važca (10)
LIPPERT (rodinný fond) (10)
Pozostalosť po Böbelovcoch (4)
Pozostalosť po Luddy Gaston-ovej (6)
LUDWIG (rodinný fond) (393)
Zbierka Horsta-Günthera Ludwiga (327)
Die dritte Generation der Pressburger Ludwigs (250)
Bratia Christiana Ludwiga s rodinami (12)
Christian Ludwig (228)
(Iné) písomnosti (24)
Dokumentácia k dielam Christiana Ludwiga (137)
Album s dokumentáciou stavby domu Manderla (42)
Plány nadstavby na rodnom dome Ludwigovcov (plány) (1)
Spis k rodinnému domu (1)
Fotografie (62)
Album s fotografiami zo závodu motorových člnov v Bratislave/Petržalke (45)
Osobné doklady (5)
Zuzana Ludwig (10)
Die erste Generation der Pressburger Ludwigs (1)
Die vierte Generation der Pressburger Ludwigs (29)
Die zweite Generation der Pressburger Ludwigs (36)
Pressburger Liegenschaften der Familie Ludwig (11)
Zbierka Karla Hansa Ludwiga (8)
Zbierka Petra Ludwiga (58)
Fotos (14)
Personaldokumente (7)
Schriftstuecke (4)
Vínové vignety (33)
Marušinec (súkr. zbierka) (103)
Ďuriš, Augustín (103)
Mateášiková, Ester (zbierka) (1)
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc (1)
MOLNÁR / TÖKÖLYI (rodinný fond) (81)
Korešpondencia Molnárovcov (81)
Privat collec. of Christian FALB (141)
Video-rozhovory (6)
Zbierka rodinných dokumentov (135)
REISINGER (rodinný fond) (3)
Rodinný fond: Pásztor (4)
1_P_Leopold (1)
2a_P_Emil (3)
rusky archiv (2)
Kotliarevskij (2)
SCHWEIGHOFER (rodinný fond) (791)
Básne a skicáre (15)
Skicár Karola Schweighofera 1 (10)
Skicár Karola Schweighofera 2 (4)
Dokumenty (165)
Písomnosti 2. generácie: Eleonóra Schweighofer, rod. Rada (30)
Biografický materiál (13)
Písomnosti (1945-1949) (17)
Písomnosti 2. generácie: Karol Schweighofer (91)
Biografický materiál (30)
Písomnosti (1945-1949) (61)
Písomnosti 3. generácie: August Schweighofer a Anna Schweighofer, rod. Eder (14)
Písomnosti 3. generácie: František Rada a Anna Rada, rod. Zeger (19)
Biografický materiál (10)
Písomnosti (1945-1949) (9)
Písomnosti 4. generácie: Jozef Rada (4)
Písomnosti 4. generácie: Mathias Eder (2)
Písomnosti 4. generácie: súrodenci August a Marie Schweighoferovci (3)
Písomnosti 5. generácie: Georg Schweighofer a Anna Schweighofer, rod. Tribamer (2)
Pamätníky (1)
Zbierka fotografií (610)
Fotoalbumy (578)
Fotoalbum Eleonóry Schweighofer, rod. Rada (123)
Jednotlivé fotky z fotoalbumu Eleonóry Rada (122)
Fotoalbum Karola Schweighofera (233)
Fotoalbum_1_Otec_Jednotlivé fotografie (232)
Fotoalbum Moniky Schweighoferovej (41)
Fotoalbum rodičov Moniky Schweighoferovej (181)
Jednotlivé fotky Fotoalbum_3_Rodicia (180)
Voľné fotografie (32)
Šedivý, Juraj (zbierka) (5642)
The private collection of Juraj Šedivý (5573)
Pozostalosť Mikuláša Gaža (3432)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1961-1970 (952)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1971-1980 (318)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1981-1990 (1286)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1991-2000 (224)
Foto - Negatívy (kinofilmy) do 1960 (652)
SZ J. Šedivý - Audio Collection (1)
Zbierka fotografií Bratislavy (1306)
JŠ: Ulice 1 až K (385)
JŠ: Ulice K až R (458)
Kapitulská
Kapucínska (18)
Klariská ulica (13)
Klemensova ulica (4)
Klobučnícka ulica (8)
Kolárska ulica (26)
Kollárovo námestie 2 (17)
Komenského námestie 1 (3)
Konventná ulica (6)
Kozia 1 (21)
Krížna 2 (9)
L (3)
Laurinská 1 (21)
Lazaretská 1 (11)
M (8)
Medená 3 (7)
Michalská 1 (44)
Mikulášska 1 (20)
Mlynské nivy 1 (5)
Mostová a Námestie Ľ. Štúra (15)
Mudroňova 2 (1)
Mýtna 1 (3)
Na vŕšku a Nedbalova (13)
Obchodná 2 (18)
Oeserova (6)
Osadná 1 (2)
P (6)
Palisády 1 (8)
Panenská 1 (8)
Panská 1 (15)
Paulíniho (3)
Podjavorinskej 2 (5)
Pribinova 2 (6)
Primaciálne námestie (11)
Račianske mýto (3)
Radlinského ulica (26)
Rajská ulica (5)
Rázusovo nábrežie a Riečna (25)
Rudnayovo námestie (10)
Rybné námestie (25)
JŠ: Ulice S až Z (293)
Šafárikovo námestie (10)
Šancová (4)
Sedlárska (10)
Slobody námestie (29)
SNP námestie (33)
Špitálska (42)
Štefanovičova
Štúrová (3)
Suché mýto (11)
T (9)
Uršulínska (11)
V
Vajanského nábrežie (8)
Ventúrska (17)
Veterná (7)
Vysoká (14)
Z
Záhradnícka
Zámocká (38)
Zámocké schody (19)
Zámočnícka (13)
Zelená (3)
Židovská (7)
Žilinská (2)
Zochova (3)
JŠ_Ulice Vydrica, Zuckermandel (170)
Zbierka pohľadníc Bratislavy Juraja Šedivého (834)
JŠ_Pohl_BA_01_Osoby (1)
JŠ_Pohl_BA_02_Udalosti (47)
JŠ_Pohl_BA_03_Mozaikové
JŠ_Pohl_BA_04_Zhora a Letecke (12)
JŠ_Pohl_BA_05_Panoramy_cez Dunaj
JŠ_Pohl_BA_06_Z hradu (15)
JŠ_Pohl_BA_07_Z kopcov (50)
JŠ_Pohl_BA_08_Strechy (6)
JŠ_Pohl_BA_09_Mosty (13)
JŠ_Pohl_BA_10_Pristavy (20)
JŠ_Pohl_BA_11_Hrad (11)
JŠ_Pohl_BA_12_Dom (2)
JŠ_Pohl_BA_13_Slavin (12)
JŠ_Pohl_BA_14_Stanice (2)
JŠ_Pohl_BA_15_Ulice (425)
29. augusta 2 (1)
Americké námestie 1 (6)
Baštová 2 (1)
Bezručova 2 (4)
Blumentálska 1 (1)
Dostojevského rad 1 (1)
Dunajská 2 (2)
Fajnorovo nábrežie 1 (18)
Farská 1 (1)
Fraňa Kráľa 2 (1)
Františkánske námestie 1 (4)
Gajova 1 (1)
Gondova 1 (1)
Gorkého 2 (3)
Grösslingová 1 (1)
Hlavné námestie 2 (33)
Hlboká cesta 1 (5)
Hodžovo námestie 1 (14)
Hurbanovo námestie 1 (15)
Hviezdoslavovo námestie 1 (92)
Ivanka pri Dunaji 1 (2)
Jesenského 3 (2)
Kapitulská 3 (1)
Klariská 1 (1)
Klemensova 1 (1)
Kollárovo námestie 3 (1)
Krížna 3 (1)
Michalská 2 (31)
Námestie 1. mája 1 (2)
Námestie Ľ. Štúra (25)
Námestie slobody 2 (15)
Námestie SNP 1 (48)
Obchodná 3 (7)
Panská 2 (1)
Primaciálne námestie 2 (19)
Radlinského 2 (1)
Rázusovo nábrežie 1 (15)
Rybné námestie 2 (1)
Šafárikovo námestie 2 (12)
Šancová 3 (2)
Špitálska 2 (5)
Štefánikova 2 (9)
Štúrova 5 (6)
Suché mýto 2 (1)
Zámocká 2 (1)
Zámocké schody 2 (2)
Zámočnícka 3 (1)
Židovská 2 (4)
Župné námestie 1 (3)
Najstaršie do ca. 1918 (218)
Zbierka pohľadníc zo Slovenska (69)
Šmotlák, Anton (zbierka) (4120)
Foto 1970 až 1980 (3)
Foto od 1961 do 1970 (1418)
Zbierka negatívov A. Šmotláka ml. (časť do 1960) (2699)
Stanek, Miroslav (zbierka) (185)
Pohľadnice: malé formáty (185)
SZABÓ (rodinný fond) (221)
1916_Szabova_Terezia (4)
1932_Szabova_Terezia ml (53)
1_SzT_Dokumenty (5)
2_Drobne tlace (3)
3_SzT_Foto (45)
1940_Szabova_Gizela (1)
Korešpondencia rodiny Szabóovej z rokov 1941-45 (112)
Originály (106)
Preklady (6)
Štefan Szabó / Szabó István (51)
4_O ňom (16)
Dokumenty (19)
Fotografie (8)
Spomienky na Š. Szabóa (6)
Životopisné podklady (2)
The digital archive PamMap (36)
DAPM - D. Danihelová - Audio Collection (1)
DAPM - Z. Šedivá - 3D-collection (1)
Súkr. zbierka rodiny Pollak (3)
1_Generation
2. generácia (3)
Súkromná zbierka Michala Nováka (4)
Súkromná zbierka Petra Janovička (1)
Súkromná zbierka Veroniky Kucharskej (8)
Zbierka Huga Portischa (6)
Video-rozhovory (6)
Zbierka Lucie Karellovej (2)
The private collection of Ing. Ladislav Kalman (866)
Sklene negatívy zo zbierky L. Kálmána (170)
SZ L. Kálmán - Zbierka fotografií (9)
Zbierka archiválií Ladislava Kálmána (198)
Osobný archív Augusty Neulinger (1893-1996?) (40)
A. Neulinger - Práca a sociálne záležitosti (17)
A. Neulinger - Štátne občianstvo a doklady (8)
A. Neulinger - Vzdelávanie (10)
A. Neulinger - Životopisy (5)
Osobný archív Márie Neulinger(ovej) (158)
Korešpondencia (18)
Rudy (6)
Práca a sociálne poistenie (86)
Plat (17)
Pracovné zaradenie (8)
Sociálne (36)
Všeobecné (25)
Rôzne (8)
Škola (10)
Štátne občianstvo a doklady (29)
Zdravie a zdravotné poistenie (4)
Zápisník (1)
Životopisy (3)
Zbierka pohľadníc L. Kálmána (489)
Pohľadnice v dvoch škatuliach (112)
Pohladnice_1CSR (54)
Pohladnice_R-U (58)
Pohľadnice vložené v albumoch (377)
The private collection of Juraj Horváth (1594)
Zbierka pohľadníc Bratislavy (1594)
Tišliar, Pavol (zbierka) (6)
Tomeček, Oto (zbierka) (1)
Fotografie
Pohľadnice (1)
Tóth, Jozef (zbierka) (945)
Zbierka pohladníc Bratislavy (620)
Zbierka pohladnic Feitzinger (325)
VIRSIK (rodinný fond) (53)
Virsik Karol (12)
Virsikovci ďalší (2)
Virsikovci: Dokumenty (7)
Süle Theresia (2)
Szluka Samu (5)
Virsikovci: Fotografie (27)
Virsikovci: Pohľadnice (4)
Virsikovci: Predmety (1)
VLAČIKY (rodinný fond) (46)
Albumy (46)
Album 1 (46)
Zbierka Viedenská električka (1)
Žigo, Pavol (zbierka) (127)
Redaction and Press Agencys (4)
Periodiká online (1)
Daily Mail online (1)
TASR (3)
TASR zbierka k dejinám Košíc (3)
1945 (2)
1946 (1)
SCIENTIFIC INSTITUTES (470)
Mestský ústav ochrany pamiatok (470)
Test source (10)
pam
map
[ikona-fotografia]
3. trieda ľudovej školy v Matejovciach (1941)
[ikona-fotografia]
4. trieda ľudovej školy v Matejovciach (1942)
[ikona-fotografia]
Rudolf Hecht v práci
[ikona-fotografia]
Rudolf Hecht ml. pri vodopáde
[ikona-fotografia]
Rudolf Hecht na lyžiarskych pretekoch
[ikona-fotografia]
Rudolf Hecht ako maliar
[ikona-fotografia]
Kežmarok zhora
[ikona-pohladnica]
Gerlachovský štít
[ikona-fotografia]
Rodina R. Hechta na hodoch(?)
[ikona-fotografia]
R. Hecht na lyžiach
[ikona-malba]
Spišská dedina
[ikona-malba]
Zimný výjav z Vysokých Tatier
[ikona-fotografia]
Vojenská jednotka s dôstojníkmi a mužstvom
[ikona-fotografia]
Menšia vojenská jednotka
[ikona-fotografia]
Čata čs. vojska č. 32
[ikona-fotografia]
Skupina dôstojníkov čsl. armády
[ikona-fotografia]
R. Hecht na vojenčine v Košiciach
[ikona-fotografia]
Karl Hecht z Matejoviec
[ikona-fotografia]
Svadobná fotografia M. Hechtovej
[ikona-fotografia]
Svadobná fotka E. Hechtovej
[ikona-malba]
Schodisko v záhrade
[ikona-fotografia]
Lyžiarske preteky na Tatranskej Polianke
[ikona-fotografia]
Svadba R. Hechta a M. Klockovej
[ikona-fotografia]
Lyžiari z Matejoviec
[ikona-fotografia]
Lyžiari z Matejoviec
[ikona-fotografia]
Rodinné foto Hechtovcov z Matejoviec
[ikona-fotografia]
I. Erdélsky s kolegami
[ikona-fotografia]
I. Erdélsky na prechádzke
[ikona-fotografia]
Portrét I. Erdélskeho
[ikona-fotografia]
I. Erdélsky v prírode
[ikona-fotografia]
I. Erdélsky s priateľkou
[ikona-fotografia]
I. Erdélsky na Gondovej
[ikona-fotografia]
I. Erdélsky hrá na klavíri
[ikona-fotografia]
I. Erdélsky v umeleckej škole
[ikona-fotografia]
Muži na Sitne
[ikona-fotografia]
Symbolický cintorín v Tatrách
[ikona-fotografia]
Mostík v Tatrách
[ikona-fotografia]
V nástupišti na lanovku
[ikona-fotografia]
Pohľad do diaľav
[ikona-fotografia]
Muži pri rieke
[ikona-fotografia]
Muži na námestí v Smokovci
[ikona-fotografia]
Oravský hrad
[ikona-fotografia]
Oravský hrad zhora
[ikona-fotografia]
Nádvorie Oravského hradu
[ikona-fotografia]
Schody na Oravskom hrade
[ikona-fotografia]
Pohľad na Sklené
[ikona-fotografia]
Železničná stanica Sklené
[ikona-fotografia]
Kostol v Sklenom
1
priehľadnosť
Back to Top