FILTER
72 inventárnych jednotiek
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • udalosti
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
Maľba (1)
Mapa (2)
Písomnosť (70)
ARMÁDA (106)
DOPRAVA (670)
Cestná doprava (65)
Mýta a clá (482)
Posli a posolstvá (58)
Vodná doprava (72)
ETNIKÁ a skupiny (551)
Česi, Moravania a bohemiká (56)
Chorváti, Srbi, Bosniaci (1)
Karpatskí Nemci (4)
Latinské (22)
Maďari a hungariká (5)
Multietnické (3)
Nemci (a Rakúšania) a germaniká (371)
Poliaci, poloniká (9)
Slováci a slovaciká (7)
Židia a judaiká (91)
JAZYK prameňa (4205)
Český jazyk (po roku 1800) (2)
Iné jazyky (1)
Latinský jazyk (2348)
Maďarský jazyk (12)
Nemecký jazyk (1792)
Slovenčina a čeština pred 1800
Slovenský jazyk (po roku 1800) (4)
Viacjazyčné (8)
JUSTÍCIA, SÚDY (483)
KULTÚRA (244)
Hudba (6)
Literatúra a knižnice (89)
Ľudová kultúra (8)
Sochárstvo (12)
Výtvarné umenie (213)
NÁBOŽENSTVO a CIRKVI (575)
Evanjelické cirkvi (9)
Judaizmus (náboženstvo) (41)
Katolíci (263)
Púte (1)
Zbožné fundácie (82)
POLITIKA a STRANY (55)
POĽNOHOSPODÁRSTVO (131)
Chov zvierat, pastierstvo (1)
Vinohradníctvo (123)
PRÍRODA (144)
Dunaj (40)
Lesy (14)
Ochrana prírody / ekologické (2)
Parky a záhrady (4)
Rieky a jazerá (12)
Zvieratá (68)
REMESLÁ a PRIEMYSEL (207)
Baníctvo (4)
Cechy (17)
Mlynárstvo (5)
Rybárstvo (10)
Vinárstvo (112)
RODINA a SPOLOČNOSŤ (260)
Detstvo (1)
Dievčatá a ženy (24)
Iné rodinné udalosti a oslavy (1)
Ľudové obyčaje (2)
Nový rok (26)
Pohreby (33)
Propaganda (1)
Sociálne elity (130)
Sociálne okrajové skupiny, marginalizovaní (7)
Veľká noc (2)
Vianoce (4)
Zaľúbenosť (1)
Zásnuby a svadba (2)
ŠKOLSTVO (7)
Stredné školstvo (2)
Vysoké školstvo (3)
Základné školstvo (1)
SLUŽBY (999)
Banky a financie (669)
Hotely a iné ubytovanie (2)
Kúpele (2)
Obchody a trhy (322)
Stravovanie a pohostinstvo (15)
SPOLKY (3)
ŠPORT a VOĽNÝ ČAS (1)
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI (210)
VEDA (2)
VŠEOBECNÉ UDALOSTI (419)
Búranie (1)
Iné politické udalosti (5)
Iné udalosti (22)
Katastrofy, požiare a havárie (5)
Korunovácie a kreovanie hláv štátov (22)
Migrácie (13)
Návštevy významných osôb (105)
Represie a politické prenasledovanie (4)
Spoločenské slávnosti (8)
Trestné činy a priestupky (100)
Vizitácie (1)
Vojny (102)
Výstavba (42)
Výstavy a prezentácie (2)
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY (50)
04: KOSTOLY, KLÁŠTORY (1)
08: Budovy ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE (1)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelaida Švábska (1065-1090) (0)
Adelaida z Riedenburgu (12. stor.) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Adler, Rudolf (1892-1978) (0)
Adler, Tibor (1926-1945) (0)
Adlerová (rod. Paskusz), Blanka (1898-1966) (0)
Adlerová, Erika (20.stor.) (0)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (0)
Agnesa Babenberská (ca.1151-1182) (0)
Agnesa z Antiochie (1154-1184) (0)
Agneša Habsburská (1281–1364) (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (0)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (0)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander VI. (1431-1503) (0)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Altdorffer (rod. Kövér), Aloisia (1899-1980) (0)
Altdorffer, Alfréd (1926> (0)
Altdorffer, Leopold (1898-1985) (0)
Alth, Jozef (1821-1890) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (0)
Alžbeta Kotromanićová / Bosnianska (1340-1387) (0)
Alžbeta Kumánska (1240-1290> (0)
Alžbeta Luxemburská (1409-1442) (1)
Alžbeta Piastovská (1305-1380) (0)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (0)
Alžbeta z Anjou (1261-1304) (0)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (0)
Anastázia Kyjevská <1021-1096> (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (0)
Andrássy, Gyula (1823-1890) (0)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Andreas (Endre) Moick (1903 - 1999) (0)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Anežka Hlohovská <1290-1361) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (0)
Anna de Foix (1480-1506) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (0)
Árossy, Jozef (1797-1870) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Astrik (?-1034) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (0)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Absolon, Ľudovít
Absolon, Zoltán
Absolonová, E.
Adler, Jacob
Alexander Lechnitzky
Alexy, Janko
Alt, Franz
Alt, Rudolf
Altdorffer, Alfréd
Altdorffer, Leopold
Ambrovits
Andil
Andor
Andrási, Mór
Anna Neulinger (?)
Anton Šmotlák
Apfel (ateliér)
Apfel, Otto
Archív 1. ČSR
Archív I. ČSR
Ateliér Schnitzel & Fink
Auerbach, Max
Augusta Neulinger (?)
Augusta Neulinger ?
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (1)
Pamäť mesta Bratislava Pamäť mesta Košice Pamäť mesta Banská Bystrica Pamäť mesta Turzovka Pamäť obce Lozorno Pamäť mesta Stupava

Iné lokality

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Abaújszántó (HU)
Abrahám
Adelboden (CH)
Adidovce
Albena (BG) .
Alpy
Antivari (AL)
Antol
Ardanovce
ARGENTÍNA
Aš (CZ)
Aschaffenburg (DE)
Atény (GR)
Avignon (FR)
ARCHÍVY (62)
Archívy mestské (32)
Archív mesta Bratislavy (AMB) (32)
AMB - Arch. fond Magistrát mesta Bratislavy (31)
Zbierka stredovekých listín a listov (31)
Zbierka listín a listov č. 1001 až 1500 (5)
Zbierka listín a listov č. 1501 až 2000 (5)
Zbierka listín a listov č. 2001 až 2500 (2)
Zbierka listín a listov č. 2501 až 3000 (2)
Zbierka listín a listov č. 3001 až 3500 (14)
Zbierka listín a listov č. 3501 až 4000 (3)
AMB - Zbierka fotografií a negatívov (1)
Archívy špecializované (štátnych a verejných organizácií) (1)
Archív Pamiatkového úradu SR (A PÚ SR) (1)
Zbierka fotografií a negatívov (1)
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány 1. CSR k lokalite Bratislava (1)
Archívy štátne (28)
Štátny archív v Košiciach - centrála a pracoviská (2)
ŠA KE pracovisko Archív Spišská Nová Ves (2)
AFo Magistrát mesta Spišská Nová Ves (1)
Archívny ford Magistrát mesta Gelnice (1)
Štátny archív v Prešove - centrála aj pracoviská (26)
ŠA PO - pracovisko Archív Bardejov (1)
Archívny fond Magistrát mesta Bardejov (1)
Spišský archív v Levoči (22)
AFo Magistrát mesta Levoča (1)
Archívny fond Spišská župa (20)
Odd. Podžupa (20)
Pododd: Korešpondencia Anna Horváth Stansith (20)
Horvát-Stančič (Horváth-Stansith) zo Strážok (archívny fond) (1)
Krabica 96 (1)
Štátny archív v Prešove - sídelné pracovisko (3)
Archívny fond Magistrát mesta Sabinov (1)
Kniha prísah mesta Prešov (2)
Cirkevné archívy (1)
Rímskokatolícky farský úrad v Cíferi (1)
KNIŽNICE (8)
Lyceálna knižnica v Kežmarku (1)
OSzK: Országos Széchényi Könyvtár (7)
Codices manuscripti (7)
Codices manuscripti Bohemico-Slavici in octavo (2)
Codices manuscripti Bohemico-Slavici in quarto (5)
SÚKROMNÉ ZBIERKY (2)
Cuper, Ján (zbierka) (1)
Tišliar, Pavol (súkromná zbierka) (1)
PT: Bratislavská stolica (1)

Slovenčina a čeština (pred 1800)

Týmto názvom sú tagované písomnosti v českom jazyku týkajúce sa územia Uhorska spred roku 1800 - alebo slovakizovanou češtinou či bohemizovanou slovenčinou, resp. predspisovnou slovenčinou vytvorené texty do roku 1800. Výskyt týchto písomností katalogizuje, sprístupňuje a analyzuje projekt http://slovacika.sk/ .

pam
map
[ikona-mapa]
Plán Spišskej Novej Vsi s chotárom
[ikona-pisomnost]
Zápisky Andreasa Klennera (Kleniara)
[ikona-pisomnost]
Kniha prísah mesta Gelnice
[ikona-pisomnost]
List o odmietnutí istej výmeny
[ikona-pisomnost]
List bratovi o vinobraní
[ikona-pisomnost]
List o nedodržiavaní pravidiel pri rúbaní dreva sedliakmi
[ikona-pisomnost]
List o varení piva
[ikona-pisomnost]
List o ubytovaní pre syna a trest pre kováča
[ikona-pisomnost]
List pánovi radcovi
[ikona-pisomnost]
List grófky o protestantii pre syna a človeku vhodnom ku korešpondencii
[ikona-pisomnost]
List bratovi o prijatí listu, Feketem a prijatí odvolania
[ikona-pisomnost]
Učebnica geografie cca z roku 1791
[ikona-pisomnost]
List o častiach kroja, parte a synovi Imrovi
[ikona-pisomnost]
Sťažnosť novobelskej obce patrónom Horváth-Stansithovcom
[ikona-pisomnost]
List o chýbajúcom rozhodnutí v prípade dcéry gazdinej a investigácii kôz
[ikona-pisomnost]
List o chytení poddaného Rakúšanmi a jeho synovi, ktorého chcú chytiť tiež
[ikona-pisomnost]
Prosba grófky o podporu pre jej syna
[ikona-pisomnost]
List o vnukovi Antalovi a jeho prezentácii vo Viedni a odporúčaní preňho
[ikona-pisomnost]
List grófky o vnukovi Antalovi a jeho pripravenosti na cestu do Viedne
[ikona-pisomnost]
Grófka spomína syna majora a vyrubenie nespravodlivých poplatkov
[ikona-pisomnost]
List Anny s prosbou o písomnú komunikáciu o grófkinom synovi
[ikona-pisomnost]
List so zápornou odpoveďou bratovi, nepriaznivej finančnej situácii a prosba o hajdúcha
[ikona-pisomnost]
List bratovi o dcére dojky, ktorá je súca na vydaj
[ikona-pisomnost]
List s poďakovaním za syna a zmienka o vnukovi a situácii gazdinej a jej dcéry
2
priehľadnosť
Back to Top