FILTER
72 inventárnych jednotiek
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • udalosti
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
Maľba (1)
Mapa (2)
Písomnosť (70)
ARMÁDA (106)
DOPRAVA (670)
Cestná doprava (65)
Mýta a clá (482)
Posli a posolstvá (58)
Vodná doprava (72)
ETNIKÁ a skupiny (551)
Česi, Moravania a bohemiká (56)
Chorváti, Srbi, Bosniaci (1)
Karpatskí Nemci (4)
Latinské (22)
Maďari a hungariká (5)
Multietnické (3)
Nemci (a Rakúšania) a germaniká (371)
Poliaci, poloniká (9)
Slováci a slovaciká (7)
Židia a judaiká (91)
JAZYK prameňa (4205)
Český jazyk (po roku 1800) (2)
Iné jazyky (1)
Latinský jazyk (2348)
Maďarský jazyk (12)
Nemecký jazyk (1792)
Slovenčina a čeština pred 1800
Slovenský jazyk (po roku 1800) (4)
Viacjazyčné (8)
JUSTÍCIA, SÚDY (483)
KULTÚRA (244)
Hudba (6)
Literatúra a knižnice (89)
Ľudová kultúra (8)
Sochárstvo (12)
Výtvarné umenie (213)
NÁBOŽENSTVO a CIRKVI (575)
Evanjelické cirkvi (9)
Judaizmus (náboženstvo) (41)
Katolíci (263)
Púte (1)
Zbožné fundácie (82)
POLITIKA a STRANY (55)
POĽNOHOSPODÁRSTVO (130)
Chov zvierat, pastierstvo (1)
Vinohradníctvo (123)
PRÍRODA (144)
Dunaj (40)
Lesy (14)
Ochrana prírody / ekologické (2)
Parky a záhrady (4)
Rieky a jazerá (12)
Zvieratá (68)
REMESLÁ a PRIEMYSEL (207)
Baníctvo (4)
Cechy (17)
Mlynárstvo (5)
Rybárstvo (10)
Vinárstvo (112)
RODINA a SPOLOČNOSŤ (260)
Detstvo (1)
Dievčatá a ženy (24)
Iné rodinné udalosti a oslavy (1)
Ľudové obyčaje (2)
Nový rok (26)
Pohreby (33)
Propaganda (1)
Sociálne elity (130)
Sociálne okrajové skupiny, marginalizovaní (7)
Veľká noc (2)
Vianoce (4)
Zaľúbenosť (1)
Zásnuby a svadba (2)
ŠKOLSTVO (7)
Stredné školstvo (2)
Vysoké školstvo (3)
Základné školstvo (1)
SLUŽBY (999)
Banky a financie (669)
Hotely a iné ubytovanie (2)
Kúpele (2)
Obchody a trhy (322)
Stravovanie a pohostinstvo (15)
SPOLKY (3)
ŠPORT a VOĽNÝ ČAS (1)
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI (210)
VEDA (2)
VŠEOBECNÉ UDALOSTI (419)
Búranie (1)
Iné politické udalosti (5)
Iné udalosti (22)
Katastrofy, požiare a havárie (5)
Korunovácie a kreovanie hláv štátov (22)
Migrácie (13)
Návštevy významných osôb (105)
Represie a politické prenasledovanie (4)
Spoločenské slávnosti (8)
Trestné činy a priestupky (100)
Vizitácie (1)
Vojny (102)
Výstavba (42)
Výstavy a prezentácie (2)
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY (50)
Budovy ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE (1)
KOSTOLY, KLÁŠTORY (1)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelaida Švábska (1065-1090) (0)
Adelaida z Riedenburgu (12. stor.) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Adler, Rudolf (1892-1978) (0)
Adler, Tibor (1926-1945) (0)
Adlerová (rod. Paskusz), Blanka (1898-1966) (0)
Adlerová, Erika (20.stor.) (0)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (0)
Agnesa Babenberská (ca.1151-1182) (0)
Agnesa z Antiochie (1154-1184) (0)
Agneša Habsburská (1281–1364) (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (0)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (0)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander VI. (1431-1503) (0)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Altdorffer (rod. Kövér), Aloisia (1899-1980) (0)
Altdorffer, Alfréd (1926> (0)
Altdorffer, Leopold (1898-1985) (0)
Alth, Jozef (1821-1890) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (0)
Alžbeta Kotromanićová / Bosnianska (1340-1387) (0)
Alžbeta Kumánska (1240-1290> (0)
Alžbeta Luxemburská (1409-1442) (1)
Alžbeta Piastovská (1305-1380) (0)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (0)
Alžbeta z Anjou (1261-1304) (0)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (0)
Anastázia Kyjevská <1021-1096> (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (0)
Andrássy, Gyula (1823-1890) (0)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Andreas (Endre) Moick (1903 - 1999) (0)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Anežka Hlohovská <1290-1361) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (0)
Anna de Foix (1480-1506) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (0)
Árossy, Jozef (1797-1870) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Astrik (?-1034) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (0)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Absolon, Ľudovít
Absolon, Zoltán
Absolonová, E.
Adler, Jacob
Alexander Lechnitzky
Alexy, Janko
Alt, Franz
Alt, Rudolf
Altdorffer, Alfréd
Altdorffer, Leopold
Ambrovits
Andil
Andor
Andrási, Mór
Anna Neulinger (?)
Anton Šmotlák
Apfel (ateliér)
Apfel, Otto
Archív 1. ČSR
Archív I. ČSR
Ateliér Schnitzel & Fink
Auerbach, Max
Augusta Neulinger (?)
Augusta Neulinger ?
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (1)
Pamäť mesta Bratislava Pamäť mesta Košice Pamäť mesta Banská Bystrica Pamäť mesta Turzovka Pamäť obce Lozorno Pamäť mesta Stupava

Iné lokality

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Abaújszántó (HU)
Abrahám
Adelboden (CH)
Adidovce
Albena (BG) .
Alpy
Antivari (AL)
Antol
Ardanovce
ARGENTÍNA
Aš (CZ)
Aschaffenburg (DE)
Atény (GR)
Avignon (FR)
ARCHÍVY (62)
Archívy mestské (32)
Archív mesta Bratislavy (AMB) (32)
AMB - Arch. fond Magistrát mesta Bratislavy (31)
Zbierka stredovekých listín a listov (31)
Zbierka listín a listov č. 1001 až 1500 (5)
Zbierka listín a listov č. 1501 až 2000 (5)
Zbierka listín a listov č. 2001 až 2500 (2)
Zbierka listín a listov č. 2501 až 3000 (2)
Zbierka listín a listov č. 3001 až 3500 (14)
Zbierka listín a listov č. 3501 až 4000 (3)
AMB - Zbierka fotografií a negatívov (1)
Archívy špecializované (štátnych a verejných organizácií) (1)
Archív Pamiatkového úradu SR (A PÚ SR) (1)
Zbierka fotografií a negatívov (1)
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány 1. CSR k lokalite Bratislava (1)
Archívy štátne (28)
Štátny archív v Košiciach - centrála a pracoviská (2)
ŠA KE pracovisko Archív Spišská Nová Ves (2)
AFo Magistrát mesta Spišská Nová Ves (1)
Archívny ford Magistrát mesta Gelnice (1)
Štátny archív v Prešove - centrála aj pracoviská (26)
ŠA PO - pracovisko Archív Bardejov (1)
Archívny fond Magistrát mesta Bardejov (1)
Spišský archív v Levoči (22)
AFo Magistrát mesta Levoča (1)
Archívny fond Spišská župa (20)
Odd. Podžupa (20)
Pododd: Korešpondencia Anna Horváth Stansith (20)
Horvát-Stančič (Horváth-Stansith) zo Strážok (archívny fond) (1)
Krabica 96 (1)
Štátny archív v Prešove - sídelné pracovisko (3)
Archívny fond Magistrát mesta Sabinov (1)
Kniha prísah mesta Prešov (2)
Cirkevné archívy (1)
Rímskokatolícky farský úrad v Cíferi (1)
KNIŽNICE (8)
Lyceálna knižnica v Kežmarku (1)
OSzK: Országos Széchényi Könyvtár (7)
Codices manuscripti (7)
Codices manuscripti Bohemico-Slavici in octavo (2)
Codices manuscripti Bohemico-Slavici in quarto (5)
SÚKROMNÉ ZBIERKY (2)
Cuper, Ján (zbierka) (1)
Tišliar, Pavol (súkromná zbierka) (1)
PT: Bratislavská stolica (1)

Slovenčina a čeština (pred 1800)

Týmto názvom sú tagované písomnosti v českom jazyku týkajúce sa územia Uhorska spred roku 1800 - alebo slovakizovanou češtinou či bohemizovanou slovenčinou, resp. predspisovnou slovenčinou vytvorené texty do roku 1800. Výskyt týchto písomností katalogizuje, sprístupňuje a analyzuje projekt http://slovacika.sk/ .

pam
map
[ikona-pisomnost]
Svedectvo o nepríslušnosti k táboritom
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie o kúpe koňa s vozom
[ikona-pisomnost]
Druhé potvrdenie o kúpe koňa s vozom
[ikona-pisomnost]
Vdova Alžbeta píše ohľadom dlhov
[ikona-pisomnost]
Česky písaná plná moc
[ikona-pisomnost]
České splnomocnenie pozostalosti zomrelého
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o zaplatenie dlhu
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o nepožadovanie mýta a tridsiatkov
[ikona-pisomnost]
Upozornenie o rote pešiakov
[ikona-pisomnost]
Poďakovanie za verné služby
[ikona-pisomnost]
Sťažnosť vo veci kráľovninho dlhu
[ikona-pisomnost]
Žoldnieri ponúkajú Bratislave svoje služby
[ikona-pisomnost]
Ján Žampach ponúka Bratiaslave žoldnierov
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie o kúpe koní zajatých počas vojny
[ikona-pisomnost]
Poďakovanie bratislavskému senátu
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o vrátenie ukradnutých lodí
[ikona-pisomnost]
Ponuka žoldnierskych služieb
[ikona-pisomnost]
Ponuka žoldnierskych služieb
[ikona-pisomnost]
Vyhrážka pomstou za ohováranie
[ikona-pisomnost]
Záruka návratu prepusteného kniežaťa
[ikona-pisomnost]
Sľub dodržať prímerie
[ikona-pisomnost]
Správa o súhlase s rozsudkom
[ikona-pisomnost]
Správa o príchode do Devína
[ikona-pisomnost]
Správa o vyslaní zástupcu na jednanie
[ikona-pisomnost]
Prehlásenie o zachovaní mieru a príchode
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o vrátenie zhabaných vecí
[ikona-pisomnost]
Ospravedlnenie neprítomnosti kvôli prepadnutiu
[ikona-pisomnost]
Svedectvo o predĺžení prímeria
[ikona-pisomnost]
Oznámenie o príchode matky kráľa do Trenčína
[ikona-pisomnost]
Poverovací list pre služobníka
[ikona-pisomnost]
Žiadosť, aby Bratislavčania nosili so sebou osvedčenie
[ikona-pisomnost]
List vo veci povolenia nákupu pre vojsko
[ikona-pisomnost]
Kniha prísah mesta Sabinov
[ikona-pisomnost]
Kniha urbárov hradného panstva Ilava
[ikona-pisomnost]
Kniha prísah mesta Bardejov
[ikona-pisomnost]
Titulný list videnia Krištofa Kuttera
[ikona-pisomnost]
Kronika cíferského kostola a farnosti
[ikona-pisomnost]
List o vinobraní a financiách
[ikona-pisomnost]
List A. Ostroluckej poddaným Plachtiniec
[ikona-pisomnost]
Kniha prísah mesta Levoča
[ikona-pisomnost]
Posledná rozlúčka K. Pothurnay s najbližšími
[ikona-pisomnost]
Posledná rozlúčka K. Pothurnay s najbližšími
[ikona-pisomnost]
Kniha prísah mesta Prešov
[ikona-pisomnost]
Geografia z roku 1759
[ikona-pisomnost]
Rozlúčka K. K. Horváth-Stančič s najbližšími
[ikona-pisomnost]
Pieseň na rozlúčku s rektorom Bencúrom
[ikona-pisomnost]
Odpisy obežníkov
[ikona-mapa]
Prevládajúci jazyk v obciach Bratislavskej stolice
1
priehľadnosť
Back to Top