FILTER
3518 inventárnych jednotiek
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • udalosti
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
Písomnosť (3518)
Písomnosť: listiny, listy, spisy, úrad. knihy
Písomnosť: nápis (epigrafický text) (3)
Písomnosť: tlač (1)
ARMÁDA (65)
DOPRAVA (492)
Cestná doprava (57)
Mýta a clá (333)
Posli a posolstvá (56)
Vodná doprava (50)
ETNIKÁ a skupiny (484)
Česi, Moravania a bohemiká (54)
Chorváti, Srbi, Bosniaci (1)
Latinské (11)
Maďari a hungariká (4)
Multietnické (2)
Nemci (a Rakúšania) a germaniká (338)
Poliaci, poloniká (9)
Židia a judaiká (75)
JAZYK prameňa (3467)
Latinský jazyk (1800)
Nemecký jazyk (1643)
Slovenčina a čeština pred 1800 (31)
Slovenský jazyk (po roku 1800) (1)
Viacjazyčné (4)
JUSTÍCIA, SÚDY (394)
KULTÚRA (8)
Hudba (4)
Literatúra a knižnice (2)
Výtvarné umenie (2)
NÁBOŽENSTVO a CIRKVI (379)
Judaizmus (náboženstvo) (39)
Katolíci (114)
Púte (1)
Zbožné fundácie (61)
POLITIKA a STRANY (21)
POĽNOHOSPODÁRSTVO (99)
Vinohradníctvo (98)
PRÍRODA (91)
Dunaj (15)
Lesy (11)
Ochrana prírody / ekologické (1)
Rieky a jazerá (7)
Zvieratá (57)
REMESLÁ a PRIEMYSEL (153)
Cechy (7)
Mlynárstvo (1)
Rybárstvo (8)
Vinárstvo (102)
RODINA a SPOLOČNOSŤ (185)
Dievčatá a ženy (23)
Nový rok (20)
Pohreby (28)
Sociálne elity (85)
Sociálne okrajové skupiny, marginalizovaní (4)
Vianoce (2)
Zásnuby a svadba (1)
ŠKOLSTVO (1)
SLUŽBY (746)
Banky a financie (588)
Hotely a iné ubytovanie (2)
Kúpele (2)
Obchody a trhy (150)
Stravovanie a pohostinstvo (11)
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI (112)
VEDA (1)
VŠEOBECNÉ UDALOSTI (247)
Búranie (1)
Iné politické udalosti (4)
Iné udalosti (18)
Katastrofy, požiare a havárie (4)
Korunovácie a kreovanie hláv štátov (8)
Návštevy významných osôb (16)
Represie a politické prenasledovanie (4)
Trestné činy a priestupky (81)
Vojny (87)
Výstavba (32)
Výstavy a prezentácie (1)
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY (38)
Budovy ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE (4)
DOPRAVNÉ stavby (3)
HRADBY miest (4)
HRADY, zámky a kaštiele (4)
KOSTOLY, KLÁŠTORY (18)
ŠKOLY a INTERNÁTY (1)
990 (ca.) až 1150 (ca.) – Kristianizácia stredného Podunajska (1)
1434 - 1467 – Bratríci (a posthusiti) (12)
1241 - 1242 – Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska (1)
1426-1433 - Husitské ohrozenie (22)
1432 11 25 - Husitské sprisahanie v Bratislave (4)
1436 - Udelenie erbu (2)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (1)
Adelaida Švábska (1065-1090) (0)
Adelaida z Riedenburgu (12. stor.) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Adler, Rudolf (1892-1978) (0)
Adler, Tibor (1926-1945) (0)
Adlerová (rod. Paskusz), Blanka (1898-1966) (0)
Adlerová, Erika (20.stor.) (0)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (0)
Agnesa Babenberská (ca.1151-1182) (0)
Agnesa z Antiochie (1154-1184) (0)
Agneša Habsburská (1281–1364) (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (42)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (1)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Altdorffer (rod. Kövér), Aloisia (1899-1980) (0)
Altdorffer, Alfréd (1926> (0)
Altdorffer, Leopold (1898-1985) (0)
Alth, Jozef (1821-1890) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (0)
Alžbeta Kotromanićová / Bosnianska (1340-1387) (25)
Alžbeta Kumánska (1240-1290> (0)
Alžbeta Luxemburská (1409-1442) (61)
Alžbeta Piastovská (1305-1380) (2)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (0)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (0)
Anastázia Kyjevská <1021-1096> (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (0)
Andrássy, Gyula (1823-1890) (0)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Andreas (Endre) Moick (1903 - 1999) (0)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Anežka Hlohovská <1290-1361) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (0)
Anna de Foix (1480-1506) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (0)
Árossy, Jozef (1797-1870) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Astrik (?-1034) (3)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (0)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
A. Krakovszky, Kremnica
Absolon, Ľudovít
Absolon, Zoltán
Absolonová, E.
Adler, Jacob
Alexy, Janko
Alt, Franz
Alt, Rudolf
Altdorffer, Alfréd
Altdorffer, Leopold
Ambrovits
Andil
Andor
Andrási, Mór
Anna Neulinger (?)
Anton Šmotlák
Apfel (ateliér)
Apfel, Otto
Ateliér Schnitzel & Fink
Auerbach, Max
Augusta Neulinger (?)
Augusta Neulinger ?
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR)
Pamäť mesta Bratislava Pamäť mesta Košice Pamäť mesta Banská Bystrica Pamäť mesta Turzovka Pamäť obce Lozorno Pamäť mesta Stupava

Iné lokality

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Abaújszántó (HU) (1)
Abrahám
Adelboden (CH)
Albena (BG) .
Alpy
Antivari (AL)(1)
Antol
Ardanovce
ARGENTÍNA
Aš (CZ)
Aschaffenburg (DE)
Atény (GR)
Avignon (FR)
ARCHÍVY (3517)
Archívy mestské (3505)
Archív mesta Bratislavy (AMB) (3409)
AMB - Arch. fond Magistrát mesta Bratislavy (3402)
Zbierka stredovekých listín a listov (3402)
Zbierka listín a listov č. 1 až 500 (438)
Zbierka listín a listov č. 1001 až 1500 (458)
Zbierka listín a listov č. 1501 až 2000 (396)
Zbierka listín a listov č. 2001 až 2500 (169)
Zbierka listín a listov č. 2501 až 3000 (501)
Zbierka listín a listov č. 3001 až 3500 (511)
Zbierka listín a listov č. 3501 až 4000 (535)
Zbierka listín a listov č. 501 až 1000 (394)
AMB - Zbierka listín a listov z pápežskej kúrie (7)
Archív mesta Košice (96)
Arch. fond Magistrát mesta Košice (96)
Tajný archív (96)
Archívy štátne (štát. orgánov a organizácií) (12)
Štátny archív v Prešove (1)
Štátny archív v Prešove - centrálne pracovisko (1)
Archívny fond Magistrát mesta Sabinov (1)
Štátny archív v Trenčíne - centrála aj pracoviská (11)
Štátny archív v Trenčíne - centrálne pracovisko (11)
Magistrát mesta Trenčín (11)
Zbierka listín a listov (11)
DIGITÁLNE ZDROJE (1)
Monasterium.net (1)

Písomnosť: listiny, listy, spisy, úrad. knihy

pam
map
[ikona-pisomnost]
Svedectvo o osvedčení Tomáša de Pattli
[ikona-pisomnost]
Ozanm o výsledku reambulácie Dvorníka
[ikona-pisomnost]
Testament bratislavského mešťana Bertolda Kožušníka
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o vyšetrenie sporu
[ikona-pisomnost]
Nariadenie prijať prísahu
[ikona-pisomnost]
Záväzok zaplatiť dlh
[ikona-pisomnost]
Správa o spore Bratislavčanov
[ikona-pisomnost]
Správa o predvolaní pred súd
[ikona-pisomnost]
Predaj siedmich domov
[ikona-pisomnost]
Predaj domu vo Vydrici
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie o zaplatení poplatku za kláštorný majetok
[ikona-pisomnost]
Správa o prísahe richtára a mešťanov
[ikona-pisomnost]
Svedectvo o napadnutí Bratislavčanov pri prejednávaní sporu
[ikona-pisomnost]
Správa o reambulácii hraníc
[ikona-pisomnost]
Reambulácia hraníc
[ikona-pisomnost]
Rozsudok ohľadom hraníc medzi Vyšnými Košicami a hradom Sokoľ
[ikona-pisomnost]
Povolenie slobodne privážať určitý tovar
[ikona-pisomnost]
Svedectvo o proteste mesta Bratislavy
[ikona-pisomnost]
Opatrenia na odstránenie nedostaku zeleniny a obilia
[ikona-pisomnost]
Svedectvo o odkúpení podielu vo Vrakuni
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie práva skladu
[ikona-pisomnost]
Svedectvo o vrátení podielu vo Vrakuni
[ikona-pisomnost]
Rozmery stredovekých kostolov
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o podporu pre mešťana z Wiener Neustadt
[ikona-pisomnost]
Svedectvo o vybudovaní školy
[ikona-pisomnost]
Záväzok riadne platiť za domy
[ikona-pisomnost]
Nariadenie, aby colníci nepožadovali tridsiatok zo všetkého
[ikona-pisomnost]
Nariadenie vydať všetky desiatky richtárovi
[ikona-pisomnost]
Svedectvo o prenájme desiatkov z vína a iných plodín
[ikona-pisomnost]
Nariadenie nežiadať mýto od Bratislavčanov
[ikona-pisomnost]
Súhlas s prenajatím desiatkov richtárovi
[ikona-pisomnost]
Nariadenie, aby veriaci odovzdávali požitky farárovi
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie privilégia o oslobodení Bratislavčanov
[ikona-pisomnost]
Zákaz vyberať clo od Bratislavčanov
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie svedectva o dohode vo veci viníc
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie príjmu nájomného od richtára Jakuba
[ikona-pisomnost]
Oznam o predvolaní richtára Jakuba
[ikona-pisomnost]
1. erbová listina pre mesto Košice
[ikona-pisomnost]
Nariadenie richtárovi odovzdať peniaze
[ikona-pisomnost]
Svedectvo prísahy richtára Jakuba
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie o zaplatení nájomného za mýto
[ikona-pisomnost]
Záväzok každoročne platiť mestu za dom
[ikona-pisomnost]
Určenie výšky poplatkov za pohreby
[ikona-pisomnost]
Oznam o predvolaní Teumela
[ikona-pisomnost]
Odklad pojednávania v spore o prístav
[ikona-pisomnost]
Zakúpenie meštianskeho práva
[ikona-pisomnost]
Oznam o vyslaní prokurátora na súd
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie príjmu nájomného z majetkov kláštora
5
priehľadnosť
Back to Top