FILTER
3566 inventárnych jednotiek
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • udalosti
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
Maľba (3)
Písomnosť (3566)
Písomnosť: listiny, listy, spisy, úrad. knihy
Písomnosť: nápis (epigrafický text) (4)
Písomnosť: tlač (3)
ARMÁDA (66)
DOPRAVA (500)
Cestná doprava (57)
Mýta a clá (341)
Posli a posolstvá (56)
Vodná doprava (50)
ETNIKÁ a skupiny (485)
Česi, Moravania a bohemiká (54)
Chorváti, Srbi, Bosniaci (1)
Karpatskí Nemci (1)
Latinské (11)
Maďari a hungariká (4)
Multietnické (2)
Nemci (a Rakúšania) a germaniká (339)
Poliaci, poloniká (9)
Slováci a slovaciká (1)
Židia a judaiká (75)
JAZYK prameňa (3504)
Latinský jazyk (1837)
Nemecký jazyk (1643)
Slovenčina a čeština pred 1800 (31)
Slovenský jazyk (po roku 1800) (1)
Viacjazyčné (4)
JUSTÍCIA, SÚDY (398)
KULTÚRA (8)
Hudba (4)
Literatúra a knižnice (2)
Výtvarné umenie (2)
NÁBOŽENSTVO a CIRKVI (394)
Judaizmus (náboženstvo) (39)
Katolíci (116)
Púte (1)
Zbožné fundácie (75)
POLITIKA a STRANY (21)
POĽNOHOSPODÁRSTVO (100)
Vinohradníctvo (98)
PRÍRODA (94)
Dunaj (15)
Lesy (12)
Ochrana prírody / ekologické (1)
Rieky a jazerá (7)
Zvieratá (58)
REMESLÁ a PRIEMYSEL (155)
Baníctvo (1)
Cechy (7)
Mlynárstvo (2)
Rybárstvo (8)
Vinárstvo (102)
RODINA a SPOLOČNOSŤ (200)
Dievčatá a ženy (23)
Nový rok (20)
Pohreby (28)
Sociálne elity (99)
Sociálne okrajové skupiny, marginalizovaní (5)
Vianoce (2)
Zásnuby a svadba (1)
ŠKOLSTVO (1)
SLUŽBY (773)
Banky a financie (589)
Hotely a iné ubytovanie (2)
Kúpele (2)
Obchody a trhy (176)
Stravovanie a pohostinstvo (11)
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI (116)
VEDA (1)
VŠEOBECNÉ UDALOSTI (256)
Búranie (1)
Iné politické udalosti (5)
Iné udalosti (21)
Katastrofy, požiare a havárie (4)
Korunovácie a kreovanie hláv štátov (8)
Návštevy významných osôb (16)
Represie a politické prenasledovanie (4)
Trestné činy a priestupky (86)
Vojny (87)
Výstavba (32)
Výstavy a prezentácie (1)
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY (45)
Budovy ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE (3)
DOPRAVNÉ stavby (3)
Dopravné TEST (2)
Mosty (2)
HRADBY miest (4)
HRADY, zámky a kaštiele (4)
KOSTOLY, KLÁŠTORY (19)
ŠKOLY a INTERNÁTY (1)
ZDRAVOTNÍCKE a SOCIÁLNE stavby (1)
1434 - 1467 – Bratríci (a posthusiti) (12)
1200 až 1350 - Vznik stredovekých miest (v Uhorsku) (3)
1241 - 1242 – Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska (1)
1426-1433 - Husitské ohrozenie (22)
1432 11 25 - Husitské sprisahanie v Bratislave (4)
1436 - Udelenie erbu (2)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (1)
Adelaida Švábska (1065-1090) (0)
Adelaida z Riedenburgu (12. stor.) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Adler, Rudolf (1892-1978) (0)
Adler, Tibor (1926-1945) (0)
Adlerová (rod. Paskusz), Blanka (1898-1966) (0)
Adlerová, Erika (20.stor.) (0)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (0)
Agnesa Babenberská (ca.1151-1182) (0)
Agnesa z Antiochie (1154-1184) (0)
Agneša Habsburská (1281–1364) (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (42)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (1)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Altdorffer (rod. Kövér), Aloisia (1899-1980) (0)
Altdorffer, Alfréd (1926> (0)
Altdorffer, Leopold (1898-1985) (0)
Alth, Jozef (1821-1890) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (0)
Alžbeta Kotromanićová / Bosnianska (1340-1387) (25)
Alžbeta Kumánska (1240-1290> (0)
Alžbeta Luxemburská (1409-1442) (61)
Alžbeta Piastovská (1305-1380) (2)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (0)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (0)
Anastázia Kyjevská <1021-1096> (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (0)
Andrássy, Gyula (1823-1890) (0)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Andreas (Endre) Moick (1903 - 1999) (0)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Anežka Hlohovská <1290-1361) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (0)
Anna de Foix (1480-1506) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (0)
Árossy, Jozef (1797-1870) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Astrik (?-1034) (2)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (0)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
A. Krakovszky, Kremnica
Absolon, Ľudovít
Absolon, Zoltán
Absolonová, E.
Adler, Jacob
Alexy, Janko
Alt, Franz
Alt, Rudolf
Altdorffer, Alfréd
Altdorffer, Leopold
Ambrovits
Andil
Andor
Andrási, Mór
Anna Neulinger (?)
Anton Šmotlák
Apfel (ateliér)
Apfel, Otto
Ateliér Schnitzel & Fink
Auerbach, Max
Augusta Neulinger (?)
Augusta Neulinger ?
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR)
Pamäť mesta Bratislava Pamäť mesta Košice Pamäť mesta Banská Bystrica Pamäť mesta Turzovka Pamäť obce Lozorno Pamäť mesta Stupava

Iné lokality

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Abaújszántó (HU) (1)
Abrahám
Adelboden (CH)
Adidovce
Albena (BG) .
Alpy
Antivari (AL)(1)
Antol
Ardanovce
ARGENTÍNA
Aš (CZ)
Aschaffenburg (DE)
Atény (GR)
Avignon (FR)(1)
ARCHÍVY (3565)
Archívy mestské (3532)
Archív mesta Bratislavy (AMB) (3410)
AMB - Arch. fond Magistrát mesta Bratislavy (3403)
Zbierka stredovekých listín a listov (3403)
Zbierka listín a listov č. 1 až 500 (439)
Zbierka listín a listov č. 1001 až 1500 (458)
Zbierka listín a listov č. 1501 až 2000 (396)
Zbierka listín a listov č. 2001 až 2500 (169)
Zbierka listín a listov č. 2501 až 3000 (501)
Zbierka listín a listov č. 3001 až 3500 (511)
Zbierka listín a listov č. 3501 až 4000 (535)
Zbierka listín a listov č. 501 až 1000 (394)
AMB - Zbierka listín a listov z pápežskej kúrie (7)
Archív mesta Košice (122)
Arch. fond Magistrát mesta Košice (122)
Tajný archív (122)
Archívy štátne (33)
Štátny archív v Banskej Bystrici - centrála aj pracoviská (2)
ŠA BB pracovisko Banská Štiavnica (1)
Archív. fond: Magistrát mesta Banská Štiavnica (1)
Štátny archív v Banskej Bystrici - sídelný archív (1)
Archívny fond: Banská Bystrica, mesto so zriadeným magistrátom (1)
Štátny archív v Prešove - centrála aj pracoviská (5)
ŠA PO - pracovisko Archív Bardejov (1)
Archívny fond Magistrát mesta Bardejov (1)
ŠA PO - pracovisko Archív Poprad (1)
Archív. fond Magistrát mesta Kežmarok (1)
ŠA PO - pracovisko Archív Stará Ľubovňa (1)
AFo Magistrát mesta Podolínec (1)
MMP: Oddelenie listiny (1)
Spišský archív v Levoči (1)
AFo Spišské prepoštstvo - súkromný archív (1)
Štátny archív v Prešove - sídelné pracovisko (1)
Archívny fond Magistrát mesta Sabinov (1)
Štátny archív v Trenčíne - centrála aj pracoviská (23)
Štátny archív v Trenčíne - centrálne pracovisko (23)
Magistrát mesta Trenčín (23)
Zbierka listín a listov (23)
Štátny archív v Trnave - centrála aj pracoviská (2)
ŠA TT - pracovisko Archív Skalica (1)
Archív. fond Magistrát mesta Skalica (1)
Listiny (1)
Štátny archív v Trnave - sídelné pracovisko (1)
Archív. fond Magistrát mesta Trnava (1)
Listiny (1)
Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči - centrála aj pracoviská (1)
Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči - sídelné pracovisko (1)
Archív. fond Magistrát mesta Žilina (1)
MM ZA Archivum secretum (1)
DIGITÁLNE ZDROJE (1)
Monasterium.net (1)

Písomnosť: listiny, listy, spisy, úrad. knihy

pam
map
[ikona-pisomnost]
Nariadenie vyberať mýto od nemeckých obchodníkov
[ikona-pisomnost]
Prepis mandátu o platení poplatkov za vinice
[ikona-pisomnost]
Svedectvo o daní do zálohy kúriu v Homorove
[ikona-pisomnost]
Prepis mandátu o zákaze vrchnostiam voči Bratislavčanom
[ikona-pisomnost]
Svedectvo dohody o vene
[ikona-pisomnost]
Zákaz súdiť a trestať Košičanov
[ikona-pisomnost]
Zákaz súdiť a trestať Košičanov
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie o predaji domu U. Hosenswerczera
[ikona-pisomnost]
Nariadenie o ponechaní pozostalosti v terajšom stave
[ikona-pisomnost]
Nariadenie kardinála Pileusa Š. Goldnerovi na pokánie
[ikona-pisomnost]
Nariadenie predložiť doklady o richtárovi Jakubovi a jeho synovi
[ikona-pisomnost]
Nariadenie mestu Bratislave zaplatiť kráľovskej komore
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o satisfakciu úradníka za krivdy
[ikona-pisomnost]
Žiadosť ostrihomskému arcibiskupovi Demetriovi
[ikona-pisomnost]
Privilégium pro Slavis
[ikona-pisomnost]
Zálohovanie vinice na "Eisgrube"
[ikona-pisomnost]
Svedectvo o nároku na pozostalosť
[ikona-pisomnost]
Zákaz vrchnostiam väzniť a súdiť Bratislavčanov
[ikona-pisomnost]
Nariadenie vyberať mýto od rakúskych obchodníkov
[ikona-pisomnost]
Upozornenie kráľa nedarovať majetky
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie dostavenia sa na súd a rozdelenie majetku
[ikona-pisomnost]
Nariadenie vrátiť majetky po richtárovi Jakubovi
[ikona-pisomnost]
Povolenie Bratislavčanom postaviť kaplnku
[ikona-pisomnost]
Uhradenie výlohy dcéry kráľa Ľudovíta od Bratislavčanov
[ikona-pisomnost]
Odsúdenie Juraja z Vrakune
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie o zaplatení príspevku od mesta Bratislavy
[ikona-pisomnost]
Oznámenie o nedostavení sa na súd
[ikona-pisomnost]
Testament bratislavského mesťana Jakuba Bučana.
[ikona-pisomnost]
Zákaz bránenia v dovoze rakúskej soli
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie o predaji vína
[ikona-pisomnost]
Oznámenie kráľovnej Alžbety Židom
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o odovzdanie zdedeného majetku
[ikona-pisomnost]
Svedectvo o vykonaní príkazu kráľovnej Alžbety
[ikona-pisomnost]
Svedectvo o darovaní vinice a podielu v Sellendorfe.
[ikona-pisomnost]
Prepis nemeckej listiny Tomáša zo Sv. Jura do latinčiny
[ikona-pisomnost]
Nariadenie bratislavskému senátu vo veciach tridsiatku
[ikona-pisomnost]
Udelenie privilégia Bratislave kráľom Ľudovítom I.
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie dohody Bratislavčanov so svätojurskými grófmi
[ikona-pisomnost]
Prepis nariadenia kráľovnej Alžbety Tomášovi zo Sv. Jura
[ikona-pisomnost]
Nariadenie bratislavskému senátu podporiť M. Berzetheho de Monostor
[ikona-pisomnost]
Svedectvo o prepadnutí bratislavských mešťanov
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie Jakuba Funspintera za farára kostola sv. Vavrinca
[ikona-pisomnost]
Záväzok mesta Bratislavy
[ikona-pisomnost]
Odročenie termínu sporu mesta Bratislavy
[ikona-pisomnost]
Odročenie termínu sporu mesta Bratislavy Ľudovítom I.
[ikona-pisomnost]
Testament J. Heydena z Prievozu a jeho manželky Magdalény
[ikona-pisomnost]
Oznámenie o prepadnutí a zbičovaní troch židovských kupcov
[ikona-pisomnost]
Oznámenie o pravdivosti údajov o prepadnutí a zneužití
10
priehľadnosť
Back to Top