FILTER
11 inventárnych jednotiek
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • udalosti
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
Fotografia (1)
Video (10)
ARMÁDA (1)
DOPRAVA (1)
Koľajová doprava (1)
ETNIKÁ a skupiny (2)
Karpatskí Nemci (1)
Maďari a hungariká (1)
Nemci (a Rakúšania) a germaniká (1)
Židia a judaiká (1)
REMESLÁ a PRIEMYSEL (1)
RODINA a SPOLOČNOSŤ (9)
Detstvo (1)
ŠPORT a VOĽNÝ ČAS (1)
VŠEOBECNÉ UDALOSTI (3)
Represie a politické prenasledovanie (1)
Vojny (2)
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY (1)
07: PALÁCE a honosné domy (1)
1938 až 1945 – Prenasledovanie Židov a holokaust (1)
1938 – Mobilizácia, Mníchovská konferencia a vznik 2. ČSR (1)
1939 až 1945 – 2. svetová vojna (2)
1944 08 29 až 10 06 – Slovenské národné povstanie (1)
1944 09 30 až 1945 05 01 – Oslobodzovanie Slovenska (1)
1968 08 21 až 1991 06 27 – Okupácia vojskami Varšavskej zmluvy (1)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (1)
Adelaida Švábska (1065-1090) (0)
Adelaida z Riedenburgu (12. stor.) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (6)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Adler, Rudolf (1892-1978) (3)
Adler, Tibor (1926-1945) (2)
Adlerová (rod. Paskusz), Blanka (1898-1966) (2)
Adlerová, Erika (20.stor.) (1)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (1)
Agnesa Babenberská (ca.1151-1182) (0)
Agnesa z Antiochie (1154-1184) (0)
Agneša Habsburská (1281–1364) (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (1)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (52)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (1)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (1)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander VI. (1431-1503) (1)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (4)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Altdorffer (rod. Kövér), Aloisia (1899-1980)
Altdorffer, Alfréd (1926> (11)
Altdorffer, Leopold (1898-1985) (28)
Alth, Jozef (1821-1890) (1)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (2)
Alžbeta Kotromanićová / Bosnianska (1340-1387) (26)
Alžbeta Kumánska (1240-1290> (0)
Alžbeta Luxemburská (1409-1442) (61)
Alžbeta Piastovská (1305-1380) (5)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (17)
Alžbeta z Anjou (1261-1304) (0)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (1)
Anastázia Kyjevská <1021-1096> (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (1)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (3)
Andrássy, Gyula (1823-1890) (1)
Andrašovan, Tibor (1917-2001) (1)
Andreas (Endre) Moick (1903 - 1999) (4)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Anežka Hlohovská <1290-1361) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (1)
Anna de Foix (1480-1506) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (1)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (1)
Árossy, Jozef (1797-1870) (1)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (3)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Astrik (?-1034) (2)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (1)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Absolon, Ľudovít
Absolon, Zoltán
Absolonová, E.
Adler, Jacob
Alexander Lechnitzky
Alexy, Janko
Alt, Franz
Alt, Rudolf
Altdorffer, Alfréd (10)
Altdorffer, Leopold
Ambrovits
Andil
Andor
Andrási, Mór
Anna Neulinger (?)
Anton Šmotlák
Apfel (ateliér)
Apfel, Otto
Archív 1. ČSR
Archív I. ČSR
Ateliér Schnitzel & Fink
Auerbach, Max
Augusta Neulinger (?)
Augusta Neulinger ?
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR)
Pamäť mesta Bratislava Pamäť mesta Košice Pamäť mesta Banská Bystrica Pamäť mesta Turzovka Pamäť obce Lozorno Pamäť mesta Stupava

Iné lokality

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Abaújszántó (HU)
Abrahám
Adelboden (CH)
Adidovce
Albena (BG) .
Alpy
Antivari (AL)
Antol
Ardanovce
ARGENTÍNA
Aš (CZ)
Aschaffenburg (DE)
Atény (GR)
Avignon (FR)
SÚKROMNÉ ZBIERKY (11)
JANOVIČEK Peter (rodinný fond a zbierka) (11)
Rozhovor so súrodencami Máriou Hofrichterovou a Alfrédom Altdorfferom (10)
Zbierka fotografií (1)

Aloisia Altdorffer (rod. Kövér)

(19. január 1899, Szombathely - 28. apríl 1980, Bratislava)
Domáca pani v rodine Altdorfferovcov.
.
Manžel: Leopold Altdorffer (1898 - 1985)
Deti: Alfréd Altdorffer (1926>, Mária Hofrichter, rod. Altdorffer (1931>
Príbuzné osoby
Leopold Altdorffer Alfréd Altdorffer Mária Hofrichterová (rod. Altdorfferová)
pam
map
[ikona-fotografia]
Roh ulíc Zrínskeho a Šulekova v BA
[ikona-video]
10: Obľúbené miesta a okolie rodného domu
[ikona-video]
9: Spomínanie na august 1968
[ikona-video]
8: Štúdium a zamestnanie
[ikona-video]
7: Povojnové prenasledovanie Maďarov a Nemcov
[ikona-video]
6: Prechod frontu cez Bratislavu
[ikona-video]
5: Rozprávanie o 2. svetovej vojne
[ikona-video]
4: Prenasledovanie Židov
[ikona-video]
3: Prvá Československá republika
[ikona-video]
2: O Viedenskej električke
[ikona-video]
1: Rodina a detstvo u Altdorfferovcov
priehľadnosť
Back to Top