FILTER
28 inventárnych jednotiek
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • udalosti
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
Fotografia (1)
Pohľadnica (17)
Video (10)
ARMÁDA (3)
DOPRAVA (7)
Koľajová doprava (4)
Vodná doprava (2)
ETNIKÁ a skupiny (2)
Karpatskí Nemci (1)
Maďari a hungariká (1)
Nemci (a Rakúšania) a germaniká (1)
Židia a judaiká (1)
KULTÚRA (4)
Sochárstvo (2)
Výtvarné umenie (1)
NÁBOŽENSTVO a CIRKVI (2)
POĽNOHOSPODÁRSTVO (1)
Vinohradníctvo (1)
PRÍRODA (5)
Dunaj (3)
Rieky a jazerá (2)
REMESLÁ a PRIEMYSEL (1)
RODINA a SPOLOČNOSŤ (12)
Detstvo (1)
ŠKOLSTVO (1)
Vysoké školstvo (1)
SLUŽBY (2)
Hotely a iné ubytovanie (1)
Obchody a trhy (1)
ŠPORT a VOĽNÝ ČAS (1)
VŠEOBECNÉ UDALOSTI (5)
Katastrofy, požiare a havárie (2)
Represie a politické prenasledovanie (1)
Vojny (2)
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY (1)
02: HRADY, zámky a kaštiele (8)
03: HRADBY miest (3)
04: KOSTOLY, KLÁŠTORY (6)
05: ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY (2)
06: CINTORÍNY a náhrobníky (1)
07: PALÁCE a honosné domy (1)
09: VOJENSKÉ OBJEKTY a KASÁRNE (2)
11: DOPRAVNÉ stavby (3)
12: Stavby SLUŽIEB (hotely, reštaurácie, obchody) (1)
14: ŠKOLY a INTERNÁTY (2)
15: KULTÚRNE stavby (1)
17: PAMÄTNÍKY, SOCHY a FONTÁNY (2)
1938 až 1945 – Prenasledovanie Židov a holokaust (1)
1938 – Mobilizácia, Mníchovská konferencia a vznik 2. ČSR (1)
1939 až 1945 – 2. svetová vojna (2)
1944 08 29 až 10 06 – Slovenské národné povstanie (1)
1944 09 30 až 1945 05 01 – Oslobodzovanie Slovenska (1)
1968 08 21 až 1991 06 27 – Okupácia vojskami Varšavskej zmluvy (1)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (1)
Adelaida Švábska (1065-1090) (0)
Adelaida z Riedenburgu (12. stor.) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (6)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Adler, Rudolf (1892-1978) (3)
Adler, Tibor (1926-1945) (2)
Adlerová (rod. Paskusz), Blanka (1898-1966) (2)
Adlerová, Erika (20.stor.) (1)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (1)
Agnesa Babenberská (ca.1151-1182) (0)
Agnesa z Antiochie (1154-1184) (0)
Agneša Habsburská (1281–1364) (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (1)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (52)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (1)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (1)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander VI. (1431-1503) (1)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (4)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Altdorffer (rod. Kövér), Aloisia (1899-1980) (11)
Altdorffer, Alfréd (1926> (11)
Altdorffer, Leopold (1898-1985)
Alth, Jozef (1821-1890) (1)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (2)
Alžbeta Kotromanićová / Bosnianska (1340-1387) (26)
Alžbeta Kumánska (1240-1290> (0)
Alžbeta Luxemburská (1409-1442) (61)
Alžbeta Piastovská (1305-1380) (5)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (17)
Alžbeta z Anjou (1261-1304) (0)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (1)
Anastázia Kyjevská <1021-1096> (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (1)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (3)
Andrássy, Gyula (1823-1890) (1)
Andrašovan, Tibor (1917-2001) (1)
Andreas (Endre) Moick (1903 - 1999) (4)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Anežka Hlohovská <1290-1361) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (1)
Anna de Foix (1480-1506) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (1)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (1)
Árossy, Jozef (1797-1870) (1)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (3)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Astrik (?-1034) (2)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (1)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Absolon, Ľudovít
Absolon, Zoltán
Absolonová, E.
Adler, Jacob
Alexander Lechnitzky
Alexy, Janko
Alt, Franz
Alt, Rudolf
Altdorffer, Alfréd (10)
Altdorffer, Leopold (17)
Ambrovits
Andil
Andor
Andrási, Mór
Anna Neulinger (?)
Anton Šmotlák
Apfel (ateliér)
Apfel, Otto
Archív 1. ČSR
Archív I. ČSR
Ateliér Schnitzel & Fink
Auerbach, Max
Augusta Neulinger (?)
Augusta Neulinger ?
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR)
Pamäť mesta Bratislava Pamäť mesta Košice Pamäť mesta Banská Bystrica Pamäť mesta Turzovka Pamäť obce Lozorno Pamäť mesta Stupava

Iné lokality

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Abaújszántó (HU)
Abrahám
Adelboden (CH)
Adidovce
Albena (BG) .
Alpy
Antivari (AL)
Antol
Ardanovce
ARGENTÍNA
Aš (CZ)
Aschaffenburg (DE)
Atény (GR)
Avignon (FR)
SÚKROMNÉ ZBIERKY (28)
JANOVIČEK Peter (rodinný fond a zbierka) (28)
Rozhovor so súrodencami Máriou Hofrichterovou a Alfrédom Altdorfferom (10)
Zbierka fotografií (1)
Zbierka pohľadníc 4 (17)
Zbierka pohľadníc Dr. Leopolda Altdorffera (17)
Vybrané filtre:

Leopold Altdorffer

(22. máj 1898, Simonmajor, Tolna Megye - 25. február 1985, Bratislava)

Právnik na Riaditeľstve Handlovských uhoľných baní v Bratislave, zberateľ a amatérsky botanik.

.

RodičiaLeopold Altdorffer st. (1858 – 1935) a Mária Altdorffer, rod. Dokupil (1866 – 1945)

Súrodenci: Gyula Altdorffer (1887 – 1900)

ManželkaLujzi (Alojzia) Altdorfferová, rod. Kövér (1899 – 1980 )

Deti: Alfréd Altdorffer (*1926), Mária Hofrichterová, rod. Altdorfferová (*1931)

.


Narodil sa v rodine správcu veľkostatkov Leopolda Altdorffera st. Rodina sa tak jeho detstve viackrát presťahovala. Mladý Leopold býval ako študent dva roky u strýka v Košiciach. Do Bratislavy sa rodina presťahovala približne v roku 1908.
Leopold tu navštevoval gymnázium na Grösslingovej ulici a neskôr vyštudoval právo na Alžbetínskej univerzite (pravdepodobne v rokoch 1916 – 1919).
Počas 1. svetovej vojny bol Leopold Altdorffer pridelený do posádky v neďalekom Wolfsthali. Na front nemusel, nakoľko od detstva nepočul na jedno ucho, a to po prekonanom šarlachu.
Počas štúdia pracoval a zastával rôzne úradnícke miesta.

Leopold chodil niekoľko rokov na týždňovky do Handlovej, neskôr Prievidze, veľa cestoval do Prahy.

Do dôchodku odišiel ako 60 ročný, v roku 1958. Celý život bol veľmi aktívny, čo mu zostalo aj na dôchodku – bol členom klubu záhradkárov, skalničkárov a pestovateľov ruží. Vyučoval cudzie jazyky – nemčinu, angličtinu, francúzštinu aj maďarčinu.

29. apríla 1980 mu zomrela manželka. Stihol sa dožiť ešte troch pravnukov a dvoch pravnučiek, pokým naposledy vydýchol 25. februára roku 1985. Pochovaný je spolu s manželkou Lujzi v bratislavskom Krematóriu.

Peter Janoviček, 2021

Zdroje:

https://bratislavskerozky.sk/o-pohladnici-ktora-sa-po-106-rokoch-vratila-zo-sveta-domov/

Príbuzné osoby
Aloisia Altdorffer (rod. Kövér) Alfréd Altdorffer Mária Hofrichterová (rod. Altdorfferová)
pam
map
[ikona-pohladnica]
Pohľad z hradného kopca na Dóm sv. Martina
[ikona-pohladnica]
Pohľad z kopcov na Bratislavu
[ikona-fotografia]
Roh ulíc Zrínskeho a Šulekova v BA
[ikona-pohladnica]
Michalská ulica
[ikona-video]
10: Obľúbené miesta a okolie rodného domu
[ikona-video]
9: Spomínanie na august 1968
[ikona-video]
8: Štúdium a zamestnanie
[ikona-video]
7: Povojnové prenasledovanie Maďarov a Nemcov
[ikona-video]
6: Prechod frontu cez Bratislavu
[ikona-video]
5: Rozprávanie o 2. svetovej vojne
[ikona-video]
4: Prenasledovanie Židov
[ikona-video]
3: Prvá Československá republika
[ikona-pohladnica]
Parník Luitpold a hrad
[ikona-pohladnica]
Pohľad z kopcov na Bratislavu
[ikona-pohladnica]
Panoráma mesta od Dunaja
[ikona-pohladnica]
Viedenská električka pri hoteli Savoy
[ikona-pohladnica]
Viedenská električka v Petržalke
[ikona-pohladnica]
Mestské divadlo
[ikona-pohladnica]
Vilová štvrť pod hradom
[ikona-pohladnica]
Veliteľstvo c. k. armádneho zboru
[ikona-pohladnica]
Hrad Devín
[ikona-pohladnica]
Korunovačná veža hradu
[ikona-pohladnica]
Ruina hradu s výhľadom na mesto
[ikona-video]
2: O Viedenskej električke
[ikona-pohladnica]
Ganymedova fontána
[ikona-pohladnica]
Devín zo svahu Devínskej Kobyly
[ikona-video]
1: Rodina a detstvo u Altdorfferovcov
[ikona-pohladnica]
Červený most
priehľadnosť
Back to Top