FILTER
27153 pamäťových jednotiek, 42943 digitalizátov, 1565 hesiel
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • história
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas

Autori

pam
map
[ikona-pisomnost]
Predvolanie kvôli brodu na Malom Dunaji
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie o príjme peňazí za potraviny
[ikona-pisomnost]
Žigmund Luxemburský sa zaväzuje splatiť dlh
[ikona-malba]
[ikona-pisomnost]
Opis hraníc mesta Bratislavy
[ikona-pisomnost]
Žiadosť grófa z Jura o schôdzku
[ikona-pisomnost]
Svedectvo o dlžobnom úpise
[ikona-pisomnost]
Vybavovanie vo veci kožušníka
[ikona-pisomnost]
Odporúčanie pre vyslanca grófa z Jura
[ikona-fotografia]
Klenák na Prídavkovej ulici
[ikona-fotografia]
Philippov dom
[ikona-fotografia]
Prídavkova ulica
[ikona-fotografia]
Jeseninovo nábrežie
[ikona-fotografia]
Hostinec U zlatej hviezdy
[ikona-fotografia]
Heyblov dom
[ikona-fotografia]
Detail Primaciálneho paláca
[ikona-fotografia]
Komín a presbytérium
[ikona-fotografia]
Neogotická veža Kostola františkánov
[ikona-fotografia]
Kostol uršulínok
[ikona-fotografia]
Neogotická veža Kostola františkánov
[ikona-fotografia]
Michaela Gažová
[ikona-fotografia]
Neporiadok na dvore
[ikona-fotografia]
Neporiadok na dvore
[ikona-fotografia]
Dvor na Janáčkovej ulici
[ikona-fotografia]
Dvor na Janáčkovej ulici
[ikona-fotografia]
Sestry Gažové na Dunajskej ulici
[ikona-fotografia]
Na Dunajskej ulici
[ikona-fotografia]
Oprava plynospotrebičov vo dvore
[ikona-fotografia]
Pražský orloj
[ikona-fotografia]
Trh
[ikona-fotografia]
Prehliadka
[ikona-fotografia]
Kurence
[ikona-fotografia]
Husi
[ikona-fotografia]
Spracovanie obilia
[ikona-fotografia]
Spracovanie obilia
[ikona-fotografia]
Prehliadka
[ikona-fotografia]
Prehliadka
[ikona-fotografia]
Stoh slamy
[ikona-fotografia]
Stavba poľnohospodárskej stavby
[ikona-fotografia]
Stoh slamy
[ikona-fotografia]
Panoráma Budapešti
[ikona-fotografia]
Zasadanie
[ikona-fotografia]
Zasadanie
[ikona-fotografia]
Zasadanie
[ikona-fotografia]
Zasadanie
[ikona-fotografia]
Zasadanie
[ikona-fotografia]
V Budapešti
[ikona-fotografia]
Panoráma Budapešti
1
priehľadnosť
Back to Top