FILTER
124 pamäťových jednotiek, 228 digitalizátov
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • história
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
Predmet (0)
Písomnosť (1)
Mapa
Maľba (2)
Veduta
Fotografia (49)
Pohľadnica (103)
Vizualizácia
Audio_Spomienky
Video
VŠEOBECNÉ UDALOSTI (6)
RODINA a SPOLOČNOSŤ (0)
POĽNOHOSPODÁRSTVO (0)
REMESLÁ a PRIEMYSEL (1)
SLUŽBY (35)
DOPRAVA (15)
ETNIKÁ a skupiny (0)
JAZYK prameňa (2)
POLITIKA a STRANY
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI (7)
JUSTÍCIA, SÚDY (2)
ARMÁDA (1)
POLÍCIA
HASIČI
SPOLKY (4)
NÁBOŽENSTVO a CIRKVI (27)
KULTÚRA (14)
ŠKOLSTVO (20)
VEDA
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY (5)
ŠPORT a VOĽNÝ ČAS (5)
PRÍRODA (6)
Prehistorické (BB)
Mestský hrad a jeho časti (BB) (9)
Mestské hradby (8)
R.-K. kostoly a kaplnky (26)
Evanjelický kostol (1)
Židovská synagóga
Cintoríny (0)
Paláce a honosné domy (9)
Budovy administratívy a justície (13)
Vojenské objekty, kasárne (1)
Priemyselné objekty (1)
Dopravné stavby (8)
Obchodné domy
Reštaurácie a kaviarne (3)
Známe hotely (15)
Iné pamiatky s funkciou služieb (18)
Kultúrne stavby (2)
Školy a internáty (17)
Zdravotnícke a sociálne (8)
Rekreačné a športové stavby (3)
Pamätníky, sochy a fontány (15)
Kremnička - Pamätník obetiam fašizmu (2)
Radvaň - dolný kaštieľ Radvanských (1)
Radvaň - horný kaštieľ Radvanských (1)
Radvaň - Kostol Narodenia Panny Márie (2)
Radvaň - Evanjelický kostol
Sásová - Kostol sv. Antona a Pavla pustovníkov
-7000 - Mezolitická dieľňa (0)
0863 až 0885 - Misia Konštantína a Metoda na Veľkej Morave
0907 - Bitka pri Bratislave (0)
1052 - Obliehanie Bratislavy Henrichom III. (0)
1074-1080 – Uhorský kráľ Šalamún v Bratislave (0)
1204 - Presun Bratislavskej kapituly (0)
1221 - Presun najst. BA kostola z hradu do podhradia (0)
1241-1242 - Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska (0)
1309 a 1311 – Kardinál Gentilis v Bratislave (0)
1426-1433 - Husitské ohrozenie (0)
1432 11 25 - Husitské sprisahanie v Bratislave (0)
1434 - 1467 - Bratríci (a posthusiti)
1436 - Udelenie erbu (0)
1515 - Bratislavské rokovania (0)
1526 12 17 - Voľba Ferdinanda Habsburského za uhor. kráľa (0)
1655 06 27 - Korunovácia Leopolda I. (0)
1687 - Korunovácia Jozefa I. (0)
1741 - Korunovácia Márie Terézie (0)
1809 a predtým - Napoleonské ťaženia (0)
1825 09 25 - Korunovácia Karolíny Augusty za uhorskú kráľovnú
1829 - Vznik Spoločnosti česko-slovanskej (0)
1848-1849 - Uhorská revolúcia (0)
1866 07 22 - Bitka pri Lamači (0)
1869 - Prvé moderné sčítanie obyvateľstva (0)
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok
1880 - Sčítanie obyvateľstva (0)
1886-1896 - Regulácia Dunaja
1890 - Povodeň
1890 - Sčítanie obyvateľstva (0)
1896 - Miléniové oslavy
1897 - Povodeň
1897 05 16 - Odhalenie Pomníka Márie Terézie
1899 - Miestna priemyselná výstava
1899 - Povodeň (0)
1900-1902 - Zrútenie a oprava tunela
1902 - 2. krajinská poľnohospodárska výstava (0)
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa
1907 - Oslavy 700. výročia narodenia Svätej Alžbety
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža
1909 06 01 - Návšteva kráľa Františka Jozefa v Bratislave
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy
1913 - Požiar Podhradia v Bratislave
1914-1918 - 1. svetová vojna
1918 - Návšteva kráľa Karola IV.
1919 - Obsadzovanie Bratislavy (0)
1919 05 10 - Pohreb M. R. Štefánika (0)
1920 - Ples inžinierov a architektov
1921 - Búranie pomníka Márie Terézie
1921 01 21 - Zbúranie pamät. arpádov. vojaka na Devíne
1921-1942 - Orientálne trhy v Bratislave (0)
1925 - Razia v redakcii Slováka
1925 - Všeživnostenský deň
1926 - Vysviacka zvonov (0)
1928 - Orolský zlet v Bratislave
1928 - Zamrznutý Dunaj
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR
1928 12 01 - Otvorenie Večerných kurzov kreslenia a reklamného aranžovania (0)
1929 - Návšteva maršala P. Pétaina
1929 - Povodeň
1929 06 28 - 07 01 - Zjazd Ústredia slovenského katolíckeho študentstva
1930 04 27 - Závod balónov (0)
1930 10 11-13 - Návšteva prezidenta T. G. Masaryka (0)
1933 - Pribinove slávnosti v Nitre
1933 07 02-04 - Zjazd čs. múzejníkov v Banskej Štiavnici
1933 09 02 - Preteky motorových člnov (0)
1936 09 19-21 - Návšteva prezidenta E. Beneša (0)
1936 11 01 - Návšteva rumunského kráľa Karola II. (0)
1937 04 21 - Návšteva prezidenta E. Beneša (0)
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva
1937 10 24 - 11 02 - Celoštátna výstava poštových známok
1938 - Návšteva Milana Hodžu v Bratislave
1938 03 12 - Anšlus Rakúska a jeho dôsledky (0)
1938-1945 - Prenasledovanie Židov a holokaust
1939 10 26 - Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky (0)
1939-1942 - Arizácia majetku Židov
1939-1945 - 2. svetová vojna (1)
1940 - Zamrznutý Dunaj
1942 - Zamrznutý Dunaj
1944 - Bombardovanie továrne Apollo
1944-1945 - Slovenské národné povstanie (3)
1945 - Repatriácia
1945 - Vyvlastnenie majetku Nemcov a Maďarov
1945 (marec až apríl) - Boje o Bratislavu
1945 02 19 - Zbombardovanie zajateckého transportu v Melku
1945-1946 - Návrat arizovaného majetku
1946-1947 - Akcia Pomáhajme navráteným Slovákom (0)
1947 - Povodeň
1947 - Vyschnutý Dunaj
1948 10 28 - 30. výročie vzniku ČSR
1948 10 3 - Vysviacka Kostola P. Márie Snežnej v Bratislave
1948-1949 - Znárodnenie
1949 - 1. výročie Víťazného februára
1949 - Hrachová brigáda
1949 - IX. zjazd KSČ v Bratislave
1949 - Koncert robotníckeho spevokolu
1949 - Návšteva Klementa Gottwalda
1949 - Otvorenie Devínskej cesty
1949 - Týždeň čistoty v uliciach
1949 04 14 - Manifestácia za svetový mier
1949 06 01 - Štátny pohreb Petra Jilemnického
1949 07 04 - Otvorenie tunela pod hradom
1949 08 - Návšteva Jeana Bouliera
1949 09 11 - Pomenovanie Námestia G. Dimitrova pred Hl. žel. stanicou
1949 10 - Návšteva konzula ZSSR Novikova v Bratislave
1949 11 07 - Manifestácia na výročie VOSR
1950 04 04 - Odhalenie Pomníka víťazstva nad fašizmom (víťaznej Červenej armády)
1957 - Povodeň
1957 03 08 - Medzinárodný deň žien
Veľký jesenný jarmok (0)
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji
1958 - Telovýchovné slávnosti
1958 08 03-10 - Majstrovstvá sveta v zoskoku padákom
1958 09 28 - Cvičenie civilnej obrany (0)
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji
1959 06 21 - Slávnosť družby na Devíne (0)
1961 05 28 - 40. výročie založenia KSČ
Návšteva divadla MCHAT
1962 08 29 - Otvorenie potravín (bývalá Te-Ta) na Dunajskej ulici
1962 10 05 - Návšteva Rudolfa Petershagena
1964 06 14 - Voľby do SNR
1965 - Povodeň
1965 01 20 - ? - Výstava sovietskeho výtvarného umenia (0)
1965 04 17 - 05 09 - Hosťovanie Sovietskeho štátneho cirkusu (0)
1965 05 16 - Otvorenie V-klubu
1965 05 30 - Alexandrovci v amfiteátri
1966 - 98 - Festival Bratislavská lýra
1966 05 05 - Vysokoškolský karnevalový sprievod
1966 05 09 - Vojenská prehliadka
1967 06 04 - Otvorenie Dní čs.-sovietskeho priateľstva
1968 - Okupácia vojskami Varšavskej zmluvy (0)
1973 - MS v krasokorčuľovaní
1985 10 11-12 - Dni námetovej filatelie
1987 04 11 - Návšteva Michaila Gorbačova v Bratislave
1989 - Nežná revolúcia
1990 04 22 - Návšteva Jána Pavla II. v Bratislave
1990 09 14 - Návšteva Françoisa Mitterranda v Bratislave
1991 - doteraz - Korunovačné slávnosti
1991 - Povodeň
1992 02 28 - Návšteva Helmuta Kohla v Bratislave
2000 09 23-24 - Celoslovenský eucharistický kongres
2000 11 11 - Posviacka zvonov Dómu sv. Martina
2005 02 23-25 - Bratislavský samit
Atletické preteky Pravda - Televízia - Slovnaft (PTS)
Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)
Filmové festivaly pracujúcich
Oslavy 1. mája
Oslavy SNP (2)
Slovanské dni na Devíne
Výstava kvetov Flóra

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelaida Švábska (1065-1090) (0)
Adelaida z Riedenburgu (12. stor.) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (0)
Agnesa Babenberská (ca.1151-1182) (0)
Agnesa z Antiochie (1154-1184) (0)
Agneša Habsburská (1281–1364) (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (0)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (0)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Alth, Jozef (1821-1890) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (0)
Alžbeta Kotromanićová / Bosnianska (1340-1387) (0)
Alžbeta Kumánska (1240-1290> (0)
Alžbeta Luxemburská (1409-1442) (0)
Alžbeta Piastovská (1305-1380) (0)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (0)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (0)
Anastázia Kyjevská <1021-1096> (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (0)
Andrássy, Gyula (1823-1890) (0)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Anežka Hlohovská <1290-1361) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (0)
Anna de Foix (1480-1506) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Anton Haus (1851-1917) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (0)
Árossy, Jozef (1797-1870) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (0)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR)
Anton Šmotlák
Augusta Neulinger (?)
Absolon, Ľudovít
Ateliér Marian
Ambrovits
Apfel (ateliér)
Apfel, Otto
Archív MNV
Ateliér Körper
Absolón, Z.
Adler, Jacob
Alexy, Janko
Andrási, Mór
Atelier Szova
Ateliér Helios
Ateliér Schnitzel & Fink
Ateliér de Sandalo
A. Hrazdil
Absolon
Absolon, Zoltán
Absolon, Ľudovít; Sekera, Miroslav; Belický, Karol
Absolon, Ľudovít; Sláma, Ján
Absolon, Ľudovít; Tichý, Ivan
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavel; Paul, Petr
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavol; Grossmann, Igor; Tesák, Milan
Absolon, Ľudovít; Veliká, Dagmar; Orlík, Anton
Absolonová, E.; Klimo, Martin; Šmátrala, Milan; Kanka, Ján
Absolón, Ľudovít
Alexander Fink
Alt, Franz
Alt, Rudolf
Anna Neulinger (?)
Atelier Marian
Atelier Müller
Atelier Szova Bratislava
Ateliér Rosbaud
Ateliér Stefania
Auerbach, Max
Augusta Neulinger ?

Mestské časti

Banská Bystrica - mesto
Fončorda
Iliaš
Jakub
Kostiviarska
Kráľová
Kremnička.
Majer
Podlavice
Pršianska Terasa
Radvaň
Rakytovce
Rudlová
Sásová
Senica.
Skubín
Šalková
Uhlisko
Uľanka

Ulice (podľa abecedy)

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Nenašli sa žiadne miesta.
ARCHÍVY (6)
MÚZEÁ (2)
KNIŽNICE (5)
VEDECKÉ INŠTITÚCIE (0)
REDAKCIE a TLAČOVÉ AGENTÚRY (0)
SÚKROMNÉ ZBIERKY (111)
DIGITÁLNE ZDROJE (0)
pam
map
[ikona-pohladnica]
Sokolský sprievod na Námestí SNP
[ikona-pohladnica]
Sokolský sprievod na Námestí SNP
[ikona-pohladnica]
Sokolský sprievod na Námestí SNP
[ikona-pohladnica]
Sokolský sprievod na Námestí SNP
[ikona-pohladnica]
Pohľad na mesto Banská Bystrica
[ikona-pohladnica]
Učiteľský ústav v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Učiteľský ústav v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Stará radnica v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Námestie SNP v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Nábrežie Hrona v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Socha M. R. Štefánika v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Dvor domu na Námestí SNP
[ikona-pohladnica]
Pohľad na mestský hrad z Námestia Š. Moyzesa
[ikona-pohladnica]
Portál tzv. Benického domu
[ikona-pohladnica]
Arkier domu č. 22 na Námestí SNP
[ikona-pohladnica]
Pohľad na Národnú ulicu
[ikona-pohladnica]
Námestie SNP s fontánou
[ikona-pohladnica]
Námestie SNP s pamätníkom vojakov sovietskej a rumunskej armády
[ikona-pohladnica]
Pohľad na Banská Bystricu
[ikona-pohladnica]
Časť Námestia SNP s katedrálnym chrámom a Hodinovou vežou
[ikona-pohladnica]
Námestie SNP s fontánou
[ikona-pohladnica]
Skokanský mostík na Srnkovej
[ikona-pohladnica]
Pohľad na mesto Banská Bystrica
[ikona-pohladnica]
Mestská nemocnica v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Námestie SNP v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Námestie SNP v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Meštianska škola v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Obchodná akadémia v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Národný dom v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Národný dom v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Národná ulica v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Tok rieky Hron s nábrežím
[ikona-pohladnica]
Národná ulica v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Námestie SNP v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Námestie SNP v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Stará radnica v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Mestský hrad v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Asanovaný dom na Huštáku v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Lokalita Fončorda v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Pamätník v Kremničke
[ikona-fotografia]
Pamätník v Kremničke
[ikona-pohladnica]
Pohľad na Dolnú ulicu z Námestia Slovenského národného povstania
[ikona-pohladnica]
Kostol na Hôrke v Radvani
[ikona-pohladnica]
Dolný kaštieľ v Radvani
[ikona-pohladnica]
Kostol na Hôrke v Radvani
[ikona-pohladnica]
Pohľad na Námestie SNP
[ikona-pohladnica]
Pohľad na Námestie SNP
[ikona-pohladnica]
Pohľad na hlavné námestie v Banskej Bystrici
1
priehľadnosť
Back to Top