FILTER
31895 pamäťových jednotiek, 50901 digitalizátov, 2503 hesiel
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • história
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
pam
map
[ikona-fotografia]
Križovatka na ulici M. R. Štefánika v Turzovke
[ikona-fotografia]
Križovatka na ulici M. R. Štefánika v Turzovke
[ikona-fotografia]
Križovatka na ulici M. R. Štefánika v Turzovke
[ikona-pisomnost]
Oznámenie o rokovaní s rábskym arcibiskupom
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o zaplatenie dlhu
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie o správcovstve oltára
[ikona-pisomnost]
List vo veci dlhu
[ikona-pisomnost]
Oznámenie o príchode panovníka
[ikona-fotografia]
Bytová výstavba na sídlisku Šarky v Turzovke
[ikona-pisomnost]
Oznámenie o jednaní a súde
[ikona-pisomnost]
Povolenie na voľný obchod v Rakúsku
[ikona-pisomnost]
Nariadenie na zaplatenie vojnovej dane
[ikona-pisomnost]
Nariadenie na odovzdanie truhlice s pokladmi
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie o prijatí peňazí
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie o prijatí peňazí za soľ
[ikona-pisomnost]
Oznámenie o predaji volov
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o zaplatenie poplatku za soľ
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie o prijatí peňazí
[ikona-fotografia]
Lokalita U Šarkov v Turzovke
[ikona-pisomnost]
Nariadenie vrátenia zadržaných vecí
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o vrátenie zadržanej sumy
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie menovania správcu oltára
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o intervenciu za oslobodenie vinice
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o rozhovor osobne s kráľom
[ikona-fotografia]
Lokalita U Okuliarov v Turzovke
[ikona-pisomnost]
Prepis privilégia pre Bratislavu
[ikona-pisomnost]
List vo veci poplatku za soľ
[ikona-fotografia]
Starý most do Hlineného
[ikona-pisomnost]
Prepis nariadenia o vrátení tovaru
[ikona-fotografia]
Starý most do Hlineného
[ikona-pisomnost]
Usmernenie pre výber tridsiatkov
[ikona-pisomnost]
Ochrana Bratislavčanov pri vyberaní tridsiatku
[ikona-fotografia]
Lokalita U Okuliarov v Turzovke
[ikona-pisomnost]
Dlžobný úpis obchodníka Arnolda Götza
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o vyslanie náhrady
[ikona-pisomnost]
Finančná záležitosť Pavla Malczhofera
[ikona-pisomnost]
List vo veci Pavla Langa
[ikona-fotografia]
Drevenica v Turzovke - U Okuliarov
[ikona-pisomnost]
Oznámenie o prijatí splátky dlhu
[ikona-pisomnost]
Spolnomocnenie vo veci dlhu Pavla Malczhofera
[ikona-pisomnost]
Správa o ceste z Budína do Komárna
[ikona-pisomnost]
Fundácia pre špitál sv. Antona
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o pomoc pre Petra Wotkeho
[ikona-pohladnica]
Horná ulica s nájomným domom "Porges palota"
[ikona-pisomnost]
Spor Bratislavy a Rozgoňovcov o Vrakuňu
[ikona-pisomnost]
Dohoda o vyrovnaní dlhu
[ikona-pisomnost]
Spitzerová fundácia pre špitál sv. Antona
[ikona-pisomnost]
Sailerova fundácia pre špitál sv. Antona
1
priehľadnosť
Back to Top