FILTER
2282 pamäťových jednotiek
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • história
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
Predmet (38)
Písomnosť (6)
Mapa (7)
Maľba (10)
Veduta (15)
Fotografia (2177)
Pohľadnica (24)
Vizualizácia (1)
Audio/Spomienky (2)
Video (2)
Všeobecné udalosti (71)
Významné návštevy (14)
Korunovácie a politické udalosti
Spoločenské slávnosti (31)
Športové udalosti (10)
Katastrofy, požiare a havárie (1)
Vojny
Búranie (5)
Výstavba (10)
Iné udalosti (5)

Spoločnosť (104)
Propaganda
Detstvo (18)
Rodinné udalosti (9)
Vtipné

Poľnohospodárstvo (15)
Vinohradníctvo (13)

Remeslá a priemysel (11)
Cechy
Rybárstvo

Služby (76)
Stravovanie a pohostinstvo (14)
Hotely a iné ubytovanie (9)
Obchody a trhy (38)
Banky (10)

Doprava (60)
Cestná doprava (16)
Vodná doprava (38)
Koľajová doprava (10)
Vzdušná doprava

Etniká a jazyky (18)
Chorváti, Srbi, Bosniaci (1)
Multietnické (1)
Latinské (1)
Bohemiká (1)
Judaiká (3)
Germaniká (6)
Hungariká (4)
Rómske
Slovaciká (2)

Politika a strany (11)
Úrady (1)
Armáda, polícia, hasiči (29)
Spolky
Náboženstvo (111)
Katolíci (73)
Evanjelické cirkvi (18)
Pravoslávni a gréckokatolíci
Židia (1)
Iné viery

Kultúra (65)
Ľudová (17)
Divadlo (7)
Hudba (5)
Tanec (1)
Výtvarné umenie (15)
Sochárstvo (3)
Film a kino

Školstvo (30)
Predškolská výchova
Základné (3)
Stredné (9)
Vysoké (4)
Iné vzdelávanie

Veda (1)
Zdravotníctvo a sociálne služby (11)
Šport a voľný čas (32)
Príroda (96)
Dunaj (29)
Parky (22)
Zvieratá (16)
Železná studnička

Hrady (57)
Bratislavský hrad (51)
Devínsky hrad (14)

Hradby mesta (26)
Michalská veža (18)

R.k kostoly a kláštory - Staré mesto (79)
K. kapucínov (sv. Štefana kráľa) (6)
K. sv. Alžbety ("Modrý kostolík") (1)
K. sv. Martina (Dóm, Katedrála) (17)
K. sv. Mikuláša (4)
K. Nanebovzatia Panny Márie (blumentálsky) (3)
K. Nanebovzatia Panny Márie (Notre Dame)
K. sv. Ondreja (zaniknutý)
K. sv. Ondreja na Cintorínskej
K. Panny Márie Snežnej (Horský park, dominikáni)
K. najsv. Trojice (Vydrica) (2)
K. najsv. Spasiteľa/Salvátora na Hrade (zaniknutý)
K. sv. Vavrinca (zaniknutý)
K. sv. Michala (zaniknutý)
K. alžbetíniek (sv. Alžbety) (6)
K. antonitov (sv. Ladislava) (3)
K. františkánov (Zvestovania Pána) (5)
K. jezuitský (najsv. Spasiteľa/Salvátora) (5)
K. klarisiek (Povýšenia sv. Kríža) (20)
K. milosrdných bratov (Navštívenia Panny Márie) (4)
K. redemptoristov (sv. Cyrila a Metoda)
K. trinitárov (sv. Jána z Mathy) (3)
K. uršuliniek (Panny Loretánskej) (5)

R.k. kostoly a kláštory - Nové mesto
K. Božského Srdca Ježišovho, Prievoz
K. sv. Jána Bosca, Trnávka (saleziáni)
K. Kráľovnej rodiny, Nové Mesto
K. sv. Kríža, Podunajské Biskupice
K. Márie Pomocnice, Ružinov (saleziáni)
K. Mena Panny Márie, Vrakuňa
K. sv. Mikuláša, Podunajské Biskupice
K. Najsv. Srdca Ježišovho, Kramáre
K. Najsv. Srdca Ježišovho, Prievoz
K. Narodenia Panny Márie, Dlhé Diely
K. Panny Márie Pomocnice kresťanov, Ružinov
K. sv. Vincenta de Paul, Ružinov

R. k. kostoly a kláštory zadunajskej oblasti
K. sv. Arnolda Janssena, Petržalka (verbisti)
K. sv. Márie Magdalény, Rusovce
K. sv. Michala Archanjela, Čunovo
K. sv. Mikuláša, Jarovce
K. sv. rodiny, Petržalka
K. Sedembolestnej Panny Márie, Petržalka
K. sv. Víta, Rusovce

R. k. kostoly a kláštory karpatskej oblasti (3)
K. Ducha Svätého, Devínska Nová Ves
K. Ducha Svätého, Dúbravka
K. sv. Filipa a Jakuba, Rača
K. sv. Františka z Assisi, Karlova Ves
K. sv. Kozmu a Damiána, Dúbravka (1)
K. sv. Kríža, Devín
K. sv. Margity, Lamač
K. sv. Michala Archanjela, Karlova Ves (2)
K. Panny Márie Pomocnice kresťanov, Rača
K. sv. Petra a Pavla, Záhorská Bystrica
K. Sedembolestnej Panny Márie, Vajnory (1)

R. k. kaplnky - rôzne
Evanjelícke kostoly (16)
Veľký evanjelický kostol (11)
Malý evanjelický kostol (3)
Nový kostol EAV.
Dúbravka
Petržalka
Prievoz
Rača
Rusovce
Kalvínsky (kresťan. reformovanej cirkvi) (2)

Židovské synagógy (1)
zaniknuté pred 19. stor.
Neológov (Heydukova ul)
Neológov (Rybné nám.) (1)
Ortodoxná (Zámocká ul.)

Cintoríny (2)
zaniknuté stredoveké
zaniknuté novoveké (blumentálsky a pod.) (0)
Pri Kozej bráne (0)
Krematórium
Martinský
Ondrejský
Slávičie údolie
Žižkova (Vydrický a Zuckermandel)
Židovský (1)
Cintoríny pripojených častí

Budovy správy (21)
Vodné kasárne (1)
Radnica (14)
Ministerstvá (5)
Župný dom (2)

Paláce (41)
Erdödyho (3)
Eszterházyho
Grassalgovichov (11)
Kráľovskej uhorskej komory (4)
Kutscherfeldov (3)
letný arcibiskupský (6)
Mirbachov (2)
Pálffyho pod hradom (1)
Pálffyho na Ventúrskej ul.
Pálffyho na Panskej ul.
primaciálny (3)
Iné paláce (8)

Obchodné domy (3)
Stará tržnica (3)
Nová tržnica

Kultúrne stavby (24)
Kultúrne domy
Mestské divadlo (SND) (6)
Reduta (16)
Slovenská národná galéria (3)
Slovenské národné múzeum (1)

Rekreačné a športové stavby (3)
Kúpaliská a plavárne (2)
Lido (1)
Štadióny
PKO
Domy detí a mládeže

Školské stavby (2)
Univerzita Istropolitana (2)

Priemyselné stavby (6)
Plynárne (4)
Továrne
Vodárne (2)

Pamiatky - služby (7)
Hlavná pošta (7)

Dopravné stavby (43)
historické mosty (2)
Starý most (17)
Nový (SNP) most
Prístavný most
Apollo
Lafranconi
Stanica konskej železnice (3)
Hlavná želez. stanica (8)
Želez. stanica Nové mesto
Iné vlakové stanice
Autobusové stanice
Prístavy (26)

Pomníky a sochy (15)
Maximiliánova fontána ("Roland")
Mariánsky stĺp (1)
Morové stĺpy (2)
Floriánske súsošie (3)
Pomník Márie Terézie (4)
Pomník S. Petöfyho (1)
Pomník P.O.Hviezdoslava
Pomník M.R.Štefánika (1)
Pomník J.V.Stalina
Slavín
Pomník K.Gottwalda
Iné pamätníky a pomníky (3)

Pamätné tabule
- 7000 - Mezolitická dieľňa
1890 - Sčítanie obyvateľstva (1)
0907 - Bitka pri Bratislave
1427 až 1433 - Husitské ohrozenie Bratislavy (0)
1805 a predtým - Napoleónske ťaženia (1)
1869 - Prvé moderné sčítanie obyvateľstva (1)
1880 - Sčítanie obyvateľstva (5)
1910 - Návšteva cisára Františka Jozefa v Bratislave (2)
1914-1918 - 1. svetová vojna (3)
1919 - Obsadzovanie Bratislavy (8)
1920 - 1942 - Orientálne trhy v Bratislave (13)
1921 - Búranie pomníka Márie Terézie (3)
1926 - Vysviacka zvonov (1)
1945 (marec až apríl) - Boje o Bratislavu (1)
1968 - Okupácia Bratislavy vojskami Varšavskej zmluvy
Alžbeta Bavorská (Sissy) (1)
Bajza, Jozef Ignác (1)
Cysarowszky, Wenczel (1)
Čepan, Oskar (1)
Černý, Jan (1)
Dérer, Ivan (3)
Donner, Juraj Rafael (0)
Feigler, Ignác st. (0)
František Jozef I. Habsburský (1)
Grossmann, Jiří (5)
Janin, Maurice (1)
Juriga, Ferdiš (1874 - 1950) (1)
Jurkovič, Dušan (3)
Kmeť, Andrej (1)
Kramář, Karel (3)
Lisy, Alfréd (1908-1981) (1)
Liszt, Franz (1)
Lósy, Imrich (2)
Marek, Augustín (1906 - 1957) (1)
Masaryk, Tomáš Garrigue (6)
Matej Korvín (0)
Messerschmidt, Franz Xaver (1)
Mičura, Martin (3)
Mittelhauser, Eugène (2)
Neulinger-Cysarowsky, Augusta (14)
Neulinger, Anna (27)
Neulinger, Augusta (25)
Neulinger, Lorenz (1)
Neulinger, Maria (28)
Pázmány, Peter (2)
Pellé, Maurice (2)
Sasinek, František Víťazoslav (1)
Schnitzler, Rudolf ml. (67)
Schnitzler, Rudolf st. (1882-1950) (8)
Slubek, Anton (1)
Štefánik, Milan Rastislav (3)
Štúr, Ľudovít (2)
Tománek, Florian (1879-1948) (1)
Vladislav II. Jagelovský (1)

Mestské časti

Čunovo
Devín
Devínska Nová Ves
Dúbravka
Jarovce
Karlova Ves
Lamač
Nové mesto
Petržalka
Podunajské Biskupice
Ružinov
Rača
Rusovce
Staré Mesto
Vajnory
Vrakuňa
Záhorská Bystrica
Neznáma lokalita
Neznáme umiestnenie
Ostatné miesta

Ulice (podľa abecedy)

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Alžbetínska (0)
Americké námestie (1)
Anenská (0)
A PÚ SR - Archív Pamiatkového úradu SR (1690)
A PÚ SR - Zbierka fotografií a negatívov (1690)

AMB - Archív mesta Bratislavy (141)
AMB - Zbierka fotografií a negatívov (137)
AMB - Zbierka listín a listov (2)
AMB - Zbierka máp a plánov (2)

Zbierka Karlovaves.ahoj.sk (224)
Digitálny archív PamMap (2)
DAPM - Z. Šedivá - 3D-zbierka (1)
DAPM - D. Danihelová - Audiozbierka (1)

SNM-AM - Archeologické múzeum (2)
Súkromná zbierka Christofa Falba (1)
Súkromná zbierka Juraja Horvátha (11)
SZ J. Horváth - Zbierka pohľadníc (11)

Súkromná zbierka ing. Ladislava Kálmána (186)
SZ L. Kálmán - Sklene negativy (170)
SZ L. Kálmán - Zbierka fotografií (9)
SZ L. Kálmán - Zbierka pohľadníc (7)

Súkromná zbierka Ester Mateášiková
Súkromná zbierka Juraja Šedivého (1)
SZ J. Šedivý - Audiozbierka (1)

Súkromná zbierka Pavla Tišliara (6)
Monasterium.net (1)
Testovaci zdroj (13)
pam
map
[ikona-malba]
Tabuľka etnicity do 1910
[ikona-fotografia]
Skončenie oberačiek hrozna.
[ikona-fotografia]
Oberačka v Karlovej Vsi
[ikona-fotografia]
Karlova Ves a vinohrady
[ikona-fotografia]
Erazmus Kostolanský, hájnik
[ikona-fotografia]
Karloveskí putnári
[ikona-fotografia]
Družstevná oberačka
[ikona-fotografia]
Oto Landsmani
[ikona-fotografia]
Anton Gazarek s rodinou
[ikona-fotografia]
Vzpierači Sokola JRD Karlova Ves.
[ikona-fotografia]
Karlova Ves - majster Slovenska
[ikona-fotografia]
Zápasník Alfréd Lisy
[ikona-fotografia]
Richtár František Müller
[ikona-fotografia]
Richtár Jozef Bohunský
[ikona-fotografia]
Pavol Bohunský ml.
[ikona-fotografia]
Ján Alexander Čáp
[ikona-fotografia]
Ferdinand (Ferdiš) Juriga
[ikona-fotografia]
Florian (Floriš) Tománek
[ikona-fotografia]
František Čáp
[ikona-fotografia]
Učitelia karloveskej ľudovej školy.
[ikona-fotografia]
Anton Kadnár , antifašista
[ikona-fotografia]
Na školskom dvore
[ikona-fotografia]
MUDr. Jaroslav Sumbal, univ. profesor
[ikona-fotografia]
Univ. prof. MUDr. Konštantín Čársky
[ikona-fotografia]
František Havránek
[ikona-fotografia]
Karikaturista Viktor Kubal
[ikona-fotografia]
Z tvorby Viktora Kubala.
[ikona-fotografia]
Kladový lis na hrozno
[ikona-fotografia]
Frantiček Bohunský
[ikona-fotografia]
Vinohradnícky spolok
[ikona-fotografia]
Vinobranie v roku 1935
[ikona-fotografia]
Posledná fúra úrody
[ikona-fotografia]
Oberačka v Slobodných vinohradoch
[ikona-fotografia]
Diplom z výstavy vín.
[ikona-fotografia]
Na výstave vína.
[ikona-fotografia]
Oberačka u Ebringerov.
[ikona-fotografia]
Vo vinohrade
[ikona-fotografia]
Oddych počas oberačky.
[ikona-fotografia]
Jozef Homola
[ikona-fotografia]
Novovysadené vinohrady
[ikona-fotografia]
Opereta Anička Kováčovie
[ikona-fotografia]
Tanec slovenská beseda
[ikona-fotografia]
Tanec moravská beseda v
[ikona-fotografia]
Folkrórna skupina
[ikona-fotografia]
Opereta Modrá ruža
[ikona-fotografia]
Hudobno spevácky súbor Zväzák
[ikona-fotografia]
Rapkanie veľkonočné sviatky
[ikona-fotografia]
Ochotníci JRD Karlova Ves
priehľadnosť
Back to Top