FILTER
647 inventárnych jednotiek
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • udalosti
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
Audio_Spomienky (4)
Fotografia (604)
Maľba (0)
Mapa (1)
Písomnosť (22)
Pohľadnica (18)
Predmet (0)
Veduta
Video (1)
Vizualizácia
ARMÁDA (22)
DOPRAVA (13)
Cestná doprava (2)
Koľajová doprava (9)
Mýta a clá
Posli a posolstvá
Vodná doprava
Vzdušná doprava
ETNIKÁ a skupiny (644)
Česi, Moravania a bohemiká
Chorváti, Srbi, Bosniaci
Latinské
Maďari a hungariká
Multietnické
Nemci (a Rakúšania) a germaniká
Poliaci, poloniká
Rómske
Rusi, Ukrajinci, Bielorusi
Slováci a slovaciká
Uhorskí / karpatskí Nemci (644)
Židia a judaiká
HASIČI (1)
JAZYK prameňa (4)
Anglický jazyk
Český jazyk (po roku 1800)
Francúzsky jazyk
Iné jazyky
Latinský jazyk
Maďarský jazyk
Nemecký jazyk (4)
Ruský jazyk
Slovenčina a čeština pred 1800
Slovenský jazyk (po roku 1800)
Viacjazyčné
JAZYKY_BA
JUSTÍCIA, SÚDY
KULTÚRA (85)
Divadlo (4)
Film a kino
Hudba (8)
Literatúra a knižnice (2)
Ľudová kultúra (61)
Sochárstvo
Tanec
Tlač, noviny, žurnalistika
Výtvarné umenie (1)
NÁBOŽENSTVO a CIRKVI (46)
Evanjelické cirkvi (1)
Iné viery
Katolíci
Pravoslávni a gréckokatolíci
Púte (2)
Zbožné fundácie
Židia
POLÍCIA
POLITIKA a STRANY (3)
POĽNOHOSPODÁRSTVO (31)
Chov zvierat, pastierstvo
Poľné práce (13)
Vinohradníctvo
Záhrady a sady
PRÍRODA (16)
Dunaj
Lesy (3)
More / oceán
Ochrana prírody / ekologické
Parky a záhrady
Rieky a jazerá
Železná studnička (zlý tag)
Zvieratá
REMESLÁ a PRIEMYSEL (4)
Cechy
Mlynárstvo
Rybárstvo
Vinárstvo
RODINA a SPOLOČNOSŤ (518)
Detstvo (1)
Dievčatá a ženy
Iné rodinné udalosti a oslavy (4)
Meniny
Narodeniny
Nový rok
Pohreby (24)
Propaganda
Sociálne elity
Sociálne okrajové skupiny, marginalizovaní
Študentský život
Veľká noc
Vianoce (1)
Vtipné a zábavné (1)
Zaľúbenosť
Zásnuby a svadba (26)
ŠKOLSTVO (31)
Iné vzdelávanie
Predškolská výchova (4)
Stredné školstvo (5)
Vysoké školstvo
Základné školstvo (13)
SLUŽBY (10)
Banky a financie
Hotely a iné ubytovanie
Kúpele (1)
Obchody a trhy (4)
Stravovanie a pohostinstvo (5)
SPOLKY (8)
Skauting / Junák (5)
ŠPORT a VOĽNÝ ČAS (1)
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI (11)
VEDA
VŠEOBECNÉ UDALOSTI (46)
Búranie
Iné politické udalosti
Iné udalosti
Katastrofy, požiare a havárie (3)
Korunovácie a kreovanie hláv štátov
Migrácie (6)
Návštevy významných osôb
Represie a politické prenasledovanie (11)
Spoločenské slávnosti (15)
Športové udalosti
Trestné činy a priestupky
Vojny (15)
Výstavba (2)
Výstavy a prezentácie
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY
Budovy ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE (4)
CINTORÍNY
DOPRAVNÉ stavby (4)
HRADBY miest (1)
HRADY, zámky a kaštiele
KOSTOLY, KLÁŠTORY (26)
KULTÚRNE stavby (11)
PALÁCE a honosné domy
Pamätné TABULE
PAMÄTNÍKY, SOCHY a FONTÁNY
PREHISTORICKÉ stavby a NÁLEZISKÁ
PRIEMYSELNÉ stavby
PRÍRODNÉ PAMIATKY
REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby
ŠKOLY a INTERNÁTY (1)
Stavby SLUŽIEB (hotely, reštaurácie, obchody) (3)
VOJENSKÉ OBJEKTY a KASÁRNE
ZDRAVOTNÍCKE a SOCIÁLNE stavby
ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY
-500000 až -8000 - Najstaršie osídlenie
-7000 - Mezolitická dieľňa v Bratislave-Dúbravke
0863 až 0885 - Misia Konštantína a Metoda na Veľkej Morave
0907 - Bitka pri Bratislave
1052 - Obliehanie Bratislavy Henrichom III.
1074-1080 – Uhorský kráľ Šalamún v Bratislave
1204 - Presun Bratislavskej kapituly
1221 - Presun najst. BA kostola z hradu do podhradia
1241-1242 - Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska
1309 a 1311 – Kardinál Gentilis v Bratislave
1426-1433 - Husitské ohrozenie
1432 11 25 - Husitské sprisahanie v Bratislave
1434 - 1467 - Bratríci (a posthusiti)
1436 - Udelenie erbu
1467 07 20 – Otvorenie Univerzity Istropolitany
1501 - Dunajská povodeň
1515 - Bratislavské rokovania
1526 12 17 - Voľba Ferdinanda Habsburského za uhor. kráľa
1655 06 27 - Korunovácia Leopolda I.
1687 - Korunovácia Jozefa I.
1741 - Korunovácia Márie Terézie
1809 a predtým - Napoleonské ťaženia
1825 09 25 - Korunovácia Karolíny Augusty za uhorskú kráľovnú
1829 - Vznik Spoločnosti česko-slovanskej
1848-1849 - Uhorská revolúcia
1866 07 22 - Bitka pri Lamači
1869 - Prvé moderné sčítanie obyvateľstva
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok
1880 - Sčítanie obyvateľstva
1886-1896 - Regulácia Dunaja
1890 - Povodeň
1890 - Sčítanie obyvateľstva
1896 - Miléniové oslavy
1897 - Povodeň
1897 05 16 - Odhalenie Pomníka Márie Terézie
1899 - Miestna priemyselná výstava
1899 - Povodeň
1900-1902 - Zrútenie a oprava tunela
1902 - 2. krajinská poľnohospodárska výstava
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa
1907 - Oslavy 700. výročia narodenia svätej Alžbety
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža
1909 06 01 - Návšteva kráľa Františka Jozefa v Bratislave
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy
1913 - Požiar Podhradia v Bratislave
1914-1918 - 1. svetová vojna (4)
1918 - Návšteva kráľa Karola IV.
1919 - Obsadzovanie Bratislavy
1919 05 10 - Pohreb M. R. Štefánika
1920 - Ples inžinierov a architektov
1921 - Búranie pomníka Márie Terézie
1921 01 21 - Zbúranie pamät. arpádov. vojaka na Devíne
1921-1942 - Orientálne trhy v Bratislave
1925 - Razia v redakcii Slováka
1925 - Všeživnostenský deň
1926 - Vysviacka zvonov
1928 - Orolský zlet v Bratislave
1928 - Zamrznutý Dunaj
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR
1928 12 01 - Otvorenie Večerných kurzov kreslenia a reklamného aranžovania
1929 - Návšteva maršala P. Pétaina
1929 - Povodeň
1929 06 28 - 07 01 - Zjazd Ústredia slovenského katolíckeho študentstva
1930 04 27 - Závod balónov
1930 10 11-13 - Návšteva prezidenta T. G. Masaryka
1933 - Pribinove slávnosti v Nitre
1933 07 02-04 - Zjazd čs. múzejníkov v Banskej Štiavnici
1933 09 02 - Preteky motorových člnov
1936 09 19-21 - Návšteva prezidenta E. Beneša
1936 11 01 - Návšteva rumunského kráľa Karola II.
1937 04 21 - Návšteva prezidenta E. Beneša
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva
1937 10 24 - 11 02 - Celoštátna výstava poštových známok
1938 - Návšteva Milana Hodžu v Bratislave
1938 03 12 - Anšlus Rakúska a jeho dôsledky
1938-1945 - Prenasledovanie Židov a holokaust
1939 10 26 - Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky
1939-1942 - Arizácia majetku Židov
1939-1945 - 2. svetová vojna (11)
1940 - Zamrznutý Dunaj
1942 - Zamrznutý Dunaj
1944 - Bombardovanie továrne Apollo
1944 08 29 až 10 06 - Slovenské národné povstanie (11)
1944 09 30 až 1945 05 01 - Oslobodzovanie Slovenska
1944-1945 - Evakuácia Nemcov (8)
1945 (marec až apríl) - Boje o Bratislavu
1945 - Repatriácia
1945 - Vyvlastnenie majetku Nemcov a Maďarov
1945 02 19 - Zbombardovanie zajateckého transportu v Melku
1945-1946 - Návrat arizovaného majetku
1945-1946 - Perzekúcie (česko)sloven. Nemcov a Maďarov a nútené vysídľovanie (1)
1946-1947 - Akcia Pomáhajme navráteným Slovákom
1947 - Povodeň
1947 - Vyschnutý Dunaj
1948 10 28 - 30. výročie vzniku ČSR
1948 10 3 - Vysviacka Kostola P. Márie Snežnej v Bratislave
1948-1949 - Znárodnenie
1949 - 1. výročie Víťazného februára
1949 - Hrachová brigáda
1949 - IX. zjazd KSČ v Bratislave
1949 - Koncert robotníckeho spevokolu
1949 - Návšteva Klementa Gottwalda
1949 - Otvorenie Devínskej cesty
1949 - Týždeň čistoty v uliciach
1949 04 14 - Manifestácia za svetový mier
1949 06 01 - Štátny pohreb Petra Jilemnického
1949 07 04 - Otvorenie tunela pod hradom
1949 08 - Návšteva Jeana Bouliera
1949 09 11 - Pomenovanie Námestia G. Dimitrova pred Hl. žel. stanicou
1949 10 - Návšteva konzula ZSSR Novikova v Bratislave
1949 11 07 - Manifestácia na výročie VOSR
1950 04 04 - Odhalenie Pomníka víťazstva nad fašizmom (víťaznej Červenej armády)
1957 - Povodeň
1957 03 08 - Medzinárodný deň žien
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji
1958 - Telovýchovné slávnosti
1958 08 03-10 - Majstrovstvá sveta v zoskoku padákom
1958 09 28 - Cvičenie civilnej obrany
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji
1959 06 21 - Slávnosť družby na Devíne
1961 05 28 - 40. výročie založenia KSČ
1962 08 29 - Otvorenie potravín (bývalá Te-Ta) na Dunajskej ulici
1962 10 05 - Návšteva Rudolfa Petershagena
1964 06 14 - Voľby do SNR
1965 - Povodeň
1965 01 20 - ? - Výstava sovietskeho výtvarného umenia
1965 04 17 - 05 09 - Hosťovanie Sovietskeho štátneho cirkusu
1965 05 16 - Otvorenie V-klubu
1965 05 30 - Alexandrovci v amfiteátri
1966 - 98 - Festival Bratislavská lýra
1966 05 05 - Vysokoškolský karnevalový sprievod
1966 05 09 - Vojenská prehliadka
1967 06 04 - Otvorenie Dní čs.-sovietskeho priateľstva
1968 - Okupácia vojskami Varšavskej zmluvy
1973 - MS v krasokorčuľovaní
1985 10 11-12 - Dni námetovej filatelie
1987 04 11 - Návšteva Michaila Gorbačova v Bratislave
1989 - Nežná revolúcia
1990 04 22 - Návšteva Jána Pavla II. v Bratislave
1990 09 14 - Návšteva Françoisa Mitterranda v Bratislave
1991 - doteraz - Korunovačné slávnosti
1991 - Povodeň
1992 02 28 - Návšteva Helmuta Kohla v Bratislave
2000 09 23-24 - Celoslovenský eucharistický kongres
2000 11 11 - Posviacka zvonov Dómu sv. Martina
2005 02 23-25 - Bratislavský samit
2010 - príklad udalosti Turzov.
Atletické preteky Pravda - Televízia - Slovnaft (PTS)
Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)
Empty
Filmové festivaly pracujúcich
Návšteva divadla MCHAT
Oslavy 1. mája
Oslavy SNP
Slovanské dni na Devíne
Veľký jesenný jarmok
Výstava kvetov Flóra

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelaida Švábska (1065-1090) (0)
Adelaida z Riedenburgu (12. stor.) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (0)
Agnesa Babenberská (ca.1151-1182) (0)
Agneša Habsburská (1281–1364) (0)
Agnesa z Antiochie (1154-1184) (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (0)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (0)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Alth, Jozef (1821-1890) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (0)
Alžbeta Kotromanićová / Bosnianska (1340-1387) (0)
Alžbeta Kumánska (1240-1290> (0)
Alžbeta Luxemburská (1409-1442) (0)
Alžbeta Piastovská (1305-1380) (0)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (0)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (0)
Anastázia Kyjevská <1021-1096> (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (0)
Andrássy, Gyula (1823-1890) (0)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Anežka Hlohovská <1290-1361) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (0)
Anna de Foix (1480-1506) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (0)
Árossy, Jozef (1797-1870) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (0)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Absolon
Absolon, Ľudovít
Absolon, Ľudovít; Sekera, Miroslav; Belický, Karol
Absolon, Ľudovít; Sláma, Ján
Absolon, Ľudovít; Tichý, Ivan
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavel; Paul, Petr
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavol; Grossmann, Igor; Tesák, Milan
Absolon, Ľudovít; Veliká, Dagmar; Orlík, Anton
Absolon, Zoltán
Absolonová, E.; Klimo, Martin; Šmátrala, Milan; Kanka, Ján
Adler, Jacob
Alexy, Janko
Alt, Franz
Alt, Rudolf
Ambrovits
Andrási, Mór
Anna Neulinger (?)
Anton Šmotlák
Apfel (ateliér)
Apfel, Otto
asd (1)
asdf (1)
Ateliér Helios
Ateliér Körper
Atelier Krumlík Hodonín
Ateliér Marian
Atelier Marian
Atelier Müller
Ateliér Rosbaud
Ateliér Schnitzel & Fink
Ateliér Stefania
Atelier Szova
Atelier Szova Bratislava
Auerbach, Max
Augusta Neulinger (?)
Augusta Neulinger ?
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR)
Pamäť mesta Bratislava Pamäť mesta Košice Pamäť mesta Banská Bystrica Pamäť mesta Turzovka Pamäť obce Lozorno

Iné lokality

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adelboden (CH)
Albena (BG) .
Alpy
Antivari (AL)
ARGENTÍNA
Aš (CZ)(1)
Aschaffenburg (DE)
Atény (GR)
ARCHÍVY (11048)
Archívy samospráv (miest a VÚC) (6870)
AMB - Archív mesta Bratislavy (6870)
AMB - Osobné fondy
AMB - Zbierka fotografií a negatívov (3281)
AMB - Zbierka listín a listov z pápežskej kúrie (7)
AMB - Zbierka máp a plánov (2)
Archívny fond Magistrát mesta Bratislavy (3580)
Zbierka stredovekých listín a listov (3580)
Zbierka listín a listov č. 1 až 500 (392)
Zbierka listín a listov č. 1001 až 1500 (502)
Zbierka listín a listov č. 1501 až 2000 (403)
Zbierka listín a listov č. 2001 až 2500 (200)
Zbierka listín a listov č. 2501 až 3000 (504)
Zbierka listín a listov č. 3001 až 3500 (513)
Zbierka listín a listov č. 3501 až 4000 (540)
Zbierka listín a listov č. 501 až 1000 (526)
Cirkevné archívy (2)
Rímskokatolícky farský úrad v Cíferi (1)
Rímskokatolícky farský úrad v Stupave (1)
Štátne archívy a arch. štát. orgánov a organizácií (4176)
A PÚ SR - Archív Pamiatkového úradu SR (1763)
Zbierka fotografií a negatívov (1763)
Zbierka fotografií a negatívov k obci Lozorno (2)
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány 1. CSR k lokalite Bratislava (1690)
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány 1. CSR k lokalite Turzovka (11)
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány k lokalite Banská Bystrica (60)
Literárny archív SNK (9)
Štátny archív v Košiciach (2398)
Krajská knižnica v Košiciach (zbierka parte) (772)
77 (134)
78 (121)
79 (123)
80 (126)
81 (120)
82 (148)
Zbierka fotografií a negatívov (1626)
Album 04 (24)
Album 04 (jednotlivé foto) (23)
47 (65)
48 (33)
49 (131)
50 (99)
51 (128)
52 (179)
54 (206)
55 (126)
Album 01 (22)
Album 01 (jednotlivé foto) (21)
Album 02 (17)
Album 02 (jednotlivé foto) (16)
Album 03: Košický kraj v obrazoch (31)
(30)
Album 05 (11)
Album 05 (jednotlivé foto) (10)
Album 06 (7)
Album 06 (jednotlivé foto) (6)
Album 07 (82)
Album 07 (jednotlivé foto) (81)
Album 08 (25)
Album 08 (jednotlivé foto) (24)
Album 09 (130)
Album 09 (jednotlivé foto) (129)
Album 10 (1)
Album 11 (19)
Album 11 (jednotlivé foto) (18)
Album 12 (13)
Album 12 (jednotlivé foto) (12)
Album 13 (8)
Album 13 (jednotlivé foto) (7)
Album 14 (3)
Album 14 (jednotlivé foto) (2)
Album 15 (19)
Album 15 (jednotlivé foto) (18)
Album 16 (4)
Album 16 (jednotlivé foto) (3)
Album 17 (16)
Album 17 (jednotlivé foto) (15)
Album 18 (22)
Album 18 (jednotlivé foto) (21)
Album 19 (17)
Album 19 (jednotlivé foto) (16)
Album 20 (7)
Album 20 (jednotlivé foto) (6)
Album 21 (14)
Album 21 (jednotlivé foto) (13)
Album 22 (13)
Album 22 (jednotlivé foto) (12)
Album 23 (7)
Album 23 (jednotlivé foto) (6)
Album 24 (8)
Album 24 (jednotlivé foto) (7)
Album 25 (30)
Album 25 (jednotlivé foto) (29)
Album 26 (13)
Album 26 (jednotlivé foto) (12)
Album 27 (7)
Album 27 (jednotlivé foto) (6)
Album 28 (9)
Album 28 (jednotlivé foto) (8)
Album 29 (16)
Album 29 (jednotlivé foto) (15)
Album 30 (11)
Album 30 (jednotlivé foto) (10)
Album 31 (1)
Album 32 (14)
Album 32 (jednotlivé foto) (13)
Album 33 (2)
Album 33 (jednotlivé foto) (1)
Album 34 (8)
Album 34 (jednotlivé foto) (7)
Album 35 (1)
Album 36 (1)
Album 37 (3)
Album 37 (jednotlivé foto) (2)
Album 38 (1)
Album 39 (1)
Album 40 (1)
Album 41 (7)
Album 41 (jednotlivé foto) (6)
Album 42 (6)
Album 42 (jednotlivé foto) (5)
Album 43 (7)
Album 43 (jednotlivé foto) (6)
Štátny archív v Prešove (6)
Archívny fond Magistrát mesta Bardejov (1)
Archívny fond Magistrát mesta Sabinov (1)
Archívny ford Magistrát mesta Gelnice (1)
Kniha prísah mesta Levoča (1)
Kniha prísah mesta Prešov (2)
DIGITÁLNE ZDROJE (11)
Blog: geschriebene-geschichte.de
Centropa (1)
Monasterium.net (1)
RTVS (1)
YouTube (8)
Videokanál denníka N (1)
Videokanál Institut für Kultur- und Theatergeschichte der Öst.Akad.d.Wissenschaften (1)
Videokanál oz Hradiská (1)
Videokanál The Habsburg Monarchy (1)
KNIŽNICE (729)
Knižnica Jasovského opátstva (409)
Jasov_Zbierka fotografií (352)
Album pre opáta z r. 1907 (22)
Album pre opáta z r. 1907 - jednotlivé fotografie (21)
Album pre opáta z r. 1907 ako celok (1)
Album s portrétmi (72)
Album portrétov - celok (1)
Jednotlivé fotky z portrétneho albumu (71)
Voľné fotografie (258)
Zbierka pohľadníc (57)
2_Ľudia (1)
AT (8)
DE (6)
HU (2)
Pohľadnice zachytávajúce historické udalosti (13)
SK (27)
Lyceálna knižnica v Kežmarku (1)
Ústredná knižnica SAV (Lyceálna knižnica) (319)
Zbierka obrazových dokumentov (319)
1: Portréty (215)
2: Skupiny osôb (104)
Tablo portrétov osobností (70)
Tablo predsedníctva EAV cirkvi na Slovensku (14)
4: Architektonické plány
Zobrazenia budov
MÚZEÁ (7612)
Múzeum mesta Bratislavy (MMB) (6110)
1 - Zbierky archeologické (2)
AB - Nálezy z centra Bratislavy
AD - Nálezy z hradu Devín
AR - Nálezy z Rusoviec (2)
2 - Zbierky historické (F) (90)
Najnovšie dejiny (S)
Novšie dejiny (K1) (90)
Staršie dejiny (F1)
3 - Zbierky umeleckohistorické (U)
4 - Zbierky národopisné
5 - Zbierky špecializované (6018)
5-FA-Farmácia
5-Fo-Fotografie
5-K1_Profánny textil a hračky
5-K3-Kultúra všedného dňa
5-LF-Literárny fond
5-N-Numizmatika
5-P-Pohladnice (6018)
1-1000 (736)
1001-2000 (755)
1001-2000 (786)
3001-4000 (687)
4001 až 5000 (681)
5001-6000 (967)
6001-7000 (1185)
7001-8000 (221)
5-T-Technika
5-Z-Zbrane
6 - Pozostalosti osobností
SNM-AM (2)
Východoslovenské múzeum v Košiciach (VSM) (1500)
Prírodovedné zbierky (0)
Botanika
Geológia
Paleontológia
Petrografia
Zoológia - entomológia
Zoológia - stavovce I. a II.
Spoločenskovedné zbierky (1500)
Archeológia - praveká, stredoveká
Cechový archív
Cechy a remeslá
Fajky
Farmácia
Historická a umelecká fotografia (1000)
Fotografie rôzne (1000)
H. Negatívy a pozitívy (202)
V. Pozitívy (290)
VI. Diapozitívy
VII. Negatívy (316)
VIII. Pozitívy (192)
Pomocný materiál
Historická tlač (500)
Pohľadnice (500)
Historický nábytok
Hudobné nástroje
Keramika, sklo, porcelán
Knižný fond zbierkového charakteru
Košická keramika
Kovolejárstvo
Medzinárodný maratón mieru
Militárie
Národopis
Numizmatika-faleristika
Numizmatika-mince, medaily, žetóny
Numizmatika-papierové platidlá
Odev, textil a odevné doplnky
Rukopisy a písomnosti
Trojrozmerný materiál
Výtv. umenie - Architektúra, architekt. články
Výtvarné umenie - Grafika
Výtvarné umenie - Kresba
Výtvarné umenie - Maľba
Výtvarné umenie - Sochárstvo
Zlatníctvo
REDAKCIE a TLAČOVÉ AGENTÚRY (4)
Periodiká online (1)
Daily Mail online (1)
TASR (3)
TASR zbierka k dejinám Košíc (3)
1945 (2)
1946 (1)
SÚKROMNÉ ZBIERKY (18827)
1_Zbierka k dejinám regiónu: HAUERLAND
Zbierka HANDLOVÁ (Krickerhau) (69)
Rodinný fond: Schwarz Rudolf (69)
Zbierka HORNÁ ŠTUBŇA (Oberstuben) (103)
Rodinný fond: Messer/Thomahogh (11)
Rodinný fond: STRITZ (62)
Rodinný fond: Stritz Hanne (4)
Rodinný fond: Stritz Joachim (2)
Rodinný fond: TOMAHOGH Magdalena a Alfred (17)
Rodinný fond: Weber/Thomahogh (7)
Zbierka JANOVA LEHOTA (Drechslerhau) (1)
Zbierka LÚČKY (Honneshau) (2)
Rodinný fond: Scharschmidt (2)
Zbierka NITRIANSKÉ PRAVNO (Deutsch Proben)
Zbierka SKLENÉ (Glaserhau) (71)
Rodinný fond: Murani / Stricz (3)
Rodinný fond: Schwarz Anita (67)
Zbierka TURČEK (Oberturz und Unterturz) (7)
Rodinný fond: Ulbricht Andreas (7)
Zbierka VRÍCKO (Münnichwies) (394)
Rodinný fond: Grois Sebastian (384)
Rodinný fond: Rumpel Ján (10)
2_Zbierka k dejinám mesta MOLDAVA nad Bodvou (16)
Folder 2 3 (5)
2_Zbierka k dejinám mesta STUPAVA (3)
Školské fotografie (3)
2_Zbierka k dejinám mesta TURZOVKA (171)
Mestský úrad Turzovka (42)
Súkr. zbierka: BARANEK, Miroslav (40)
Zbierka fotografií
Zbierka negatívov (36)
Zbierka pohľadníc (4)
Súkr. zbierka: DLHOPOLČEKOVÁ, Emília (3)
Zbierka fotografií (3)
Súkr. zbierka: DUŠALOVÁ, Eva (9)
Zbierka fotografií (9)
Zbierka pohľadníc
Súkr. zbierka: GAJDIČIAR, Ivan (40)
Zbierka fotografií (5)
Zbierka pohľadníc (35)
Súkr. zbierka: KOSANOVÁ, Štefánia (37)
Zbierka fotografií (31)
Zbierka pohľadníc (6)
3_Zbierka k dejinám KARLOVEJ VSI M. Šrámka (316)
3_Zbierka k dejinám obce BRANČ (15)
Rodina Berecz (2)
Rodinný fond: Lőrinczová Irena (8)
Zbierka rodiny Holbay (4)
Zbierka rodiny Sima (1)
3_Zbierka k dejinám obce LOZORNO (19)
Archív Obecného úradu Lozorno (16)
Lozorno: Pamätné knihy
Obecné kroniky Lozorna (12)
Obecná kronika č. 2 (12)
Obrazový materiál v obecnej kronike Lozorna č. 2 (11)
Zbierka fotografií (4)
Fotografie udalostí (v obdobia po 1945) (2)
Cirkevný život
Kultúrny život
Ľudia v Lozorne
Podoby Lozorna
Pracovný život
Škôlky
Školy
Spartakiády (2)
Zábery z osláv jubileí občanov Lozorna (0)
Iné oslavy a udalosti
Jubileá
Oslavy 1. a 9. mája 1
Oslavy oslobodenia obce
Svadby
Uvítanie občiankov
Najstaršie fotografie v zbierke OÚ Lozorno (2)
Súkr. zbierka pani Lančaričovej Márie (2)
Súkromná zbierka: DOHZ Lozorno
Súkromná zbierka: Mária Šípová (1)
Súkromná zbierka: Rácová
Súkromná zbierka: rodina Minarovičová
Súkromná zbierka: Vlasta Jánošová
BARTLOVCI (rodinný fond) (40)
1_Teslíkovci (24)
1_Teslik J a Vesela Joz (5)
2_dcera Bozena (2)
2_dcera Emilia a R Veigl (6)
2_dcera Ruzena Stavikova (11)
2_Šťavíkovci (0)
1_Stavik Anton
1x_Frndak_Gustav
2a_Stavikova Bartlova Alena
2c_Stavik Anton
3_Bartl Július (12)
4_Rôzne (4)
Bartoš, Juraj (zbierka) (67)
Folder 1 (9)
Folder 2 (58)
BERLIN (rodinný fond) (364)
3_Berlinovci_ine generacie (155)
1_Pisomnosti (28)
2_Drobne tlace (4)
3_Fotografie (123)
1_Foto volne orig (5)
2_Foto digital kopie (118)
Elemér Berlin mladší (38)
2_Foto (37)
Písomnosti (1)
Os. fond Etela Berlin, rod. Berkovics (9)
Fotografie (3)
Písomnosti (6)
Osob. fond: Elemér BERLIN (162)
3_Foto_volne (46)
Album druhá svet. vojna a rodina (92)
Album Jagdbuch (1)
Album Stará Bratislava (23)
Písomnosti
BILLEK (rodinný fond) (23)
Oehme-Billek_Mutter (7)
Alexy_Vater (3)
Oehme-Billek_Vater (13)
Bizubová, Mária (rodinný fond) (11)
Blažo, Pavel (zbierka) (130)
Fotografie P. Blaža z roku 2007 (17)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2001 (5)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2002 (1)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2004 (5)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2008 (26)
PB_2005 (4)
PB_2006 (2)
PB_2009 (7)
PB_2010 (10)
PB_2011 (4)
PB_2013 (2)
PB_2015 (6)
PB_2016 (2)
PB_2017 (6)
PB_2019 (9)
PB_2020 (23)
PB_historicke (1)
Čupka, Milan (zbierka) (2)
Falathová, Zuzana (zbierka) (230)
Zbierka fotografií Bratislavy (6)
Zbierka portrétov bratislavských fotografov (224)
FALB (rodinný fond) (141)
Video-rozhovory (6)
Zbierka rodinných dokumentov (135)
Farár, Viktor (zbierka) (1115)
Zbierka pohľadníc (1115)
FRANKL (rodinný fond) (1045)
Obrazy a grafiky zväčša od Adolfa Frankla (260)
Rodinný archív (182)
Písomnosti Adolfa Frankla (78)
Písomnosti Beniho Kleina (4)
Písomnosti Eriky Frankl(ovej) (5)
Písomnosti Jána (Jonnyho) Frankla (1)
Písomnosti Josefa a Esther Franklovcov (18)
Písomnosti Oskara a Friedy Nachmiasových (5)
Písomnosti osôb v kontakte s Franklovcami resp. Nachmiasovcami (10)
Písomnosti priateľov Adolfa a René Franklovcov (6)
Písomnosti Renáty Nachmias (16)
Písomnosti rodiny Rosenberger a predkov bratislavských Nachmiasovcov (1)
Písomnosti súrodencov Eugena, Alexandra a Árpáda Nachmiasovcov (8)
Písomnosti súrodencov Ignáca, Štefánie, Alexandra a Lea Franklovcov (8)
Písomnosti Tomáša Frankla (22)
Spomienkové predmety rodiny Franklovcov (1)
Video-rozhovory (1)
Zbierka fotografií (601)
Album fotografií A. Frankla (46)
Album povojnový (169)
Druhá časť zbierky fotografií T. Frankla (83)
Prvá časť zbierky fotografií T. Frankla (120)
Rodinný album Fraklovcov (183)
HOFER (rodinný fond) (113)
1a_MKarpatsko okolo BA (12)
1b_Zitny ostrov (6)
2_Zahorie
3_TT a NR
4_Povazie_PN az ZA
5_banske a horna NR (24)
6_Juh str SK
7_Orava (2)
8_Spis a Tatry (64)
9_Vychodne SK (5)
HOFFMANN (rodinný fond) (52)
Dokumenty rodiny Hoffmann (8)
Fotografie rodiny Hoffmann (44)
Horváth, Juraj (zbierka) (1594)
Zbierka pohľadníc Bratislavy (1594)
Kálmán, Ladislav (fond Neulingerovcov) (866)
Sklene negatívy zo zbierky L. Kálmána (170)
SZ L. Kálmán - Zbierka fotografií (9)
Zbierka archiválií Ladislava Kálmána (198)
Osobný archív Augusty Neulinger (1893-1996?) (40)
A. Neulinger - Práca a sociálne záležitosti (17)
A. Neulinger - Štátne občianstvo a doklady (8)
A. Neulinger - Vzdelávanie (10)
A. Neulinger - Životopisy (5)
Osobný archív Márie Neulinger(ovej) (158)
Korešpondencia (18)
Rudy (6)
Práca a sociálne poistenie (86)
Plat (17)
Pracovné zaradenie (8)
Sociálne (36)
Všeobecné (25)
Rôzne (8)
Škola (10)
Štátne občianstvo a doklady (29)
Zdravie a zdravotné poistenie (4)
Zápisník (1)
Životopisy (3)
Zbierka pohľadníc L. Kálmána (489)
Pohľadnice v dvoch škatuliach (112)
Pohladnice_1CSR (54)
Pohladnice_R-U (58)
Pohľadnice vložené v albumoch (377)
Klipp, Anton (zbierka a fond) (4)
Zbierka rodinných fotografií (4)
Koššová, Beáta (rodinný fond) (19)
Fotografie (13)
Pohľadnice a písomnosti (6)
Kuzmík, Daniel (zbierka) (2)
Kuzmík_BA
Zbierka k dejinám Važca (2)
LIPPERT (rodinný fond) (10)
Pozostalosť po Böbelovcoch (4)
Pozostalosť po Luddy Gaston-ovej (6)
LUDWIG (rodinný fond) (393)
Zbierka Horsta-Günthera Ludwiga (327)
Die dritte Generation der Pressburger Ludwigs (250)
Bratia Christiana Ludwiga s rodinami (12)
Christian Ludwig (228)
(Iné) písomnosti (24)
Dokumentácia k dielam Christiana Ludwiga (137)
Album s dokumentáciou stavby domu Manderla (42)
Plány nadstavby na rodnom dome Ludwigovcov (plány) (1)
Spis k rodinnému domu (1)
Fotografie (62)
Album s fotografiami zo závodu motorových člnov v Bratislave/Petržalke (45)
Osobné doklady (5)
Zuzana Ludwig (10)
Die erste Generation der Pressburger Ludwigs (1)
Die vierte Generation der Pressburger Ludwigs (29)
Die zweite Generation der Pressburger Ludwigs (36)
Pressburger Liegenschaften der Familie Ludwig (11)
Zbierka Karla Hansa Ludwiga (8)
Zbierka Petra Ludwiga (58)
Fotos (14)
Personaldokumente (7)
Schriftstuecke (4)
Vínové vignety (33)
Mateášiková, Ester (zbierka) (1)
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc (1)
MOLNÁR / TÖKÖLYI (rodinný fond) (81)
Korešpondencia Molnárovcov (81)
REISINGER (rodinný fond) (3)
SCHWEIGHOFER (rodinný fond) (791)
Básne a skicáre (15)
Skicár Karola Schweighofera 1 (10)
Skicár Karola Schweighofera 2 (4)
Dokumenty (165)
Písomnosti 2. generácie: Eleonóra Schweighofer, rod. Rada (30)
Biografický materiál (13)
Písomnosti (1945-1949) (17)
Písomnosti 2. generácie: Karol Schweighofer (91)
Biografický materiál (30)
Písomnosti (1945-1949) (61)
Písomnosti 3. generácie: August Schweighofer a Anna Schweighofer, rod. Eder (14)
Písomnosti 3. generácie: František Rada a Anna Rada, rod. Zeger (19)
Biografický materiál (10)
Písomnosti (1945-1949) (9)
Písomnosti 4. generácie: Jozef Rada (4)
Písomnosti 4. generácie: Mathias Eder (2)
Písomnosti 4. generácie: súrodenci August a Marie Schweighoferovci (3)
Písomnosti 5. generácie: Georg Schweighofer a Anna Schweighofer, rod. Tribamer (2)
Pamätníky (1)
Zbierka fotografií (610)
Fotoalbumy (578)
Fotoalbum Eleonóry Schweighofer, rod. Rada (123)
Jednotlivé fotky z fotoalbumu Eleonóry Rada (122)
Fotoalbum Karola Schweighofera (233)
Fotoalbum_1_Otec_Jednotlivé fotografie (232)
Fotoalbum Moniky Schweighoferovej (41)
Fotoalbum rodičov Moniky Schweighoferovej (181)
Jednotlivé fotky Fotoalbum_3_Rodicia (180)
Voľné fotografie (32)
Šedivý, Juraj (zbierka) (5026)
Zbierka pohľadníc zo Slovenska (69)
Zbierka posoniensií (4957)
Audiozbierka J. Šedivého (1)
Pozostalosť Mikuláša Gaža (3432)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1961-1970 (952)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1971-1980 (318)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1981-1990 (1286)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1991-2000 (224)
Foto - Negatívy (kinofilmy) do 1960 (652)
Zbierka fotografií Bratislavy (1306)
JŠ: Ulice 1 až K (385)
JŠ: Ulice K až R (458)
Kapitulská
Kapucínska (18)
Klariská ulica (13)
Klemensova ulica (4)
Klobučnícka ulica (8)
Kolárska ulica (26)
Kollárovo námestie 2 (17)
Komenského námestie 1 (3)
Konventná ulica (6)
Kozia 1 (21)
Krížna 2 (9)
L (3)
Laurinská 1 (21)
Lazaretská 1 (11)
M (8)
Medená 3 (7)
Michalská 1 (44)
Mikulášska 1 (20)
Mlynské nivy 1 (5)
Mostová a Námestie Ľ. Štúra (15)
Mudroňova 2 (1)
Mýtna 1 (3)
Na vŕšku a Nedbalova (13)
Obchodná 2 (18)
Oeserova (6)
Osadná 1 (2)
P (6)
Palisády 1 (8)
Panenská 1 (8)
Panská 1 (15)
Paulíniho (3)
Podjavorinskej 2 (5)
Pribinova 2 (6)
Primaciálne námestie (11)
Račianske mýto (3)
Radlinského ulica (26)
Rajská ulica (5)
Rázusovo nábrežie a Riečna (25)
Rudnayovo námestie (10)
Rybné námestie (25)
JŠ: Ulice S až Z (293)
Šafárikovo námestie (10)
Šancová (4)
Sedlárska (10)
Slobody námestie (29)
SNP námestie (33)
Špitálska (42)
Štefanovičova
Štúrová (3)
Suché mýto (11)
T (9)
Uršulínska (11)
V
Vajanského nábrežie (8)
Ventúrska (17)
Veterná (7)
Vysoká (14)
Z
Záhradnícka
Zámocká (38)
Zámocké schody (19)
Zámočnícka (13)
Zelená (3)
Židovská (7)
Žilinská (2)
Zochova (3)
JŠ_Ulice Vydrica, Zuckermandel (170)
Zbierka pohľadníc Bratislavy Juraja Šedivého (218)
JŠ_Pohl_BA_01_Osoby
JŠ_Pohl_BA_02_Udalosti
JŠ_Pohl_BA_03_Mozaikové
JŠ_Pohl_BA_04_Zhora a Letecke
JŠ_Pohl_BA_05_Panoramy_cez Dunaj
Najstaršie do ca. 1918 (218)
Šmotlák, Anton (zbierka) (4120)
Foto 1970 až 1980 (3)
Foto od 1961 do 1970 (1418)
Zbierka negatívov A. Šmotláka ml. (časť do 1960) (2699)
Stanek, Miroslav (zbierka) (132)
Pohľadnice: malé formáty (132)
SZABÓ (rodinný fond) (221)
1916_Szabova_Terezia (4)
1932_Szabova_Terezia ml (53)
1_SzT_Dokumenty (5)
2_Drobne tlace (3)
3_SzT_Foto (45)
1940_Szabova_Gizela (1)
Korešpondencia rodiny Szabóovej z rokov 1941-45 (112)
Originály (106)
Preklady (6)
Štefan Szabó / Szabó István (51)
4_O ňom (16)
Dokumenty (19)
Fotografie (8)
Spomienky na Š. Szabóa (6)
Životopisné podklady (2)
Tišliar, Pavol (zbierka) (6)
Tomeček, Oto (zbierka) (1)
Fotografie
Pohľadnice (1)
Tóth, Jozef (zbierka) (945)
Zbierka pohladníc Bratislavy (620)
Zbierka pohladnic Feitzinger (325)
VIRSIK (rodinný fond) (53)
Virsik Karol (12)
Virsikovci ďalší (2)
Virsikovci: Dokumenty (7)
Süle Theresia (2)
Szluka Samu (5)
Virsikovci: Fotografie (27)
Virsikovci: Pohľadnice (4)
Virsikovci: Predmety (1)
X_Malé zbierky rôznych majiteľov (36)
DAPM - D. Danihelová - Audiozbierka (1)
DAPM - Z. Šedivá - 3D-zbierka (1)
Súkr. zbierka rodiny Pollak (3)
1_Generation
2. generácia (3)
Súkromná zbierka Anny Erdélskej, rod. Pencákovej (10)
Video-rozhovory (9)
Zbierka fotografií A. Erdélskej (1)
Fotografie Bratislavy (1)
Súkromná zbierka Michala Nováka (4)
Súkromná zbierka Petra Janovička (1)
Súkromná zbierka Veroniky Kucharskej (8)
Zbierka Huga Portischa (6)
Video-rozhovory (6)
Zbierka Lucie Karellovej (2)
Zbierka Viedenská električka (1)
Žigo, Pavol (zbierka) (2)
Testovací zdroj (10)
VEDECKÉ INŠTITÚCIE (470)
Mestský ústav ochrany pamiatok (470)

1_Zbierka k dejinám regiónu: HAUERLAND

Oblasť niekdajšieho Hauerlandu tvorili 2-3 desiatky väčších a menších lokalít (k najvýznamnejším patrila Kremnica, Handlová a Nemecké Pravno). Ivo Štric z Prahy, ktorého predkovia pochádzajú z Hauerlandu, inicioval vznik tejto zbierky, aby sa zachovala spomienka na tento niekdajší nemecký región a jeho obyvateľov. Väčšina z nich bola totiž krátko po roku 1945 násilne vysídlená. Ich potomkovia vlastnia doklady, fotografie a dokumenty, ktoré ilustrujú minulosť týchto kedysi živých nemeckých komunít. Aby tieto doklady minulosti neostali len v šuplíkoch, starých kufroch či sa úplne a nenávratne neztratili, vznikla táto zbierka. Je štruktúrovaná podľa jednotlivých lokalít a v rámci nich podľa mien rodín. Ak máte aj vy predkov z Hauerlandu, na tomto portáli môžete nielen zvečniť svojich predkov, bývalých susedov, priateľov alebo obrázky z dediny, ale môžete také obrázky nájsť aj pre seba. Digitalizované dokumenty, návrhy a doplnky alebo opravy k už uverejneným popisom môžete zasielať administrátorovi tejto zbierky na adresu Ivo Štric - oberstuben@stric.cz 

pam
map
[ikona-pisomnost]
Padlí a nezvestní z Hornej Štubne v rokoch 1939-45
[ikona-fotografia]
Prvé sväté prijímanie v Dolnom Turčeku
[ikona-fotografia]
Vojenský drevený kufor
[ikona-fotografia]
Hasič Andreas Ulbricht
[ikona-fotografia]
Andreas Ulbricht
[ikona-fotografia]
Johanna Ulbricht, geb. Mucha
[ikona-fotografia]
Magdalena Mucha
[ikona-fotografia]
Rodina Ulbricht
[ikona-fotografia]
Willi Stritz a neznáme dievčatko
[ikona-fotografia]
Susanna a Willi Stritz
[ikona-fotografia]
Anton Stritz a Johanna Schmidt
[ikona-fotografia]
Stritz Anton
[ikona-pohladnica]
Pozdrav z Hornej Štubne
[ikona-pohladnica]
Janova Lehota
[ikona-pisomnost]
Cestovný pas Slovenského štátu
[ikona-fotografia]
Mladá žena z Vrícka
[ikona-fotografia]
Neznáme ženy z Vrícka
[ikona-fotografia]
Vríckovská Cirkevná tabuľa
[ikona-fotografia]
Johann Zabojnik
[ikona-fotografia]
Rodina Zabojnik
[ikona-fotografia]
Žena z rodiny Weiss
[ikona-fotografia]
Rodina Weiss Ehnenkel
[ikona-fotografia]
Rodina Weiss Ehnenkel
[ikona-fotografia]
Manželia Josef a Rosalia Weiss
[ikona-fotografia]
Stará mama
[ikona-fotografia]
Vojak Julius Turzer
[ikona-fotografia]
Rodina Temeschinko "Fleischer"
[ikona-fotografia]
Bartholomäus Temeschinko
[ikona-fotografia]
Súrodenci Skultety
[ikona-fotografia]
Rodina Skultety
[ikona-fotografia]
Starosta Vrícka
[ikona-fotografia]
Rodina Skultety "Palok"
[ikona-fotografia]
Dve deti z rodiny Schimko
[ikona-fotografia]
Katharina Schimko "Talamandel"
[ikona-fotografia]
Rodina Sedlak
[ikona-fotografia]
Rodina Sedlak
[ikona-fotografia]
Anna Sedlak alias Ruzitschka
[ikona-fotografia]
Anna Rumpel
[ikona-fotografia]
Maria Pollak
[ikona-fotografia]
Rodina Papesch "Tontsch"
[ikona-fotografia]
Johann Nikala "Swiat"
[ikona-fotografia]
Katharina Meczko
[ikona-pisomnost]
Vodičák na bicykel
[ikona-pisomnost]
Výmer o vrátení čsl. občianstva
[ikona-fotografia]
Ján Rumpel Bača
[ikona-pisomnost]
Legitimácia
[ikona-pisomnost]
Legitimácia
[ikona-pisomnost]
Dlžobný úpis na kúpu domu
1
priehľadnosť
Back to Top