FILTER
3282 inventárnych jednotiek
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • udalosti
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
Audio_Spomienky
Fotografia (3281)
Maľba (3)
Mapa
Písomnosť (6)
Pohľadnica
Predmet (0)
Veduta (2)
Video
Vizualizácia
ARMÁDA (33)
DOPRAVA (251)
Cestná doprava (112)
Koľajová doprava (87)
Lanovky a podobné
Mýta a clá
Posli a posolstvá
Vodná doprava (63)
Vzdušná doprava
ETNIKÁ a skupiny (63)
Česi, Moravania a bohemiká (2)
Chorváti, Srbi, Bosniaci
Karpatskí Nemci
Latinské (26)
Maďari a hungariká (7)
Multietnické (2)
Nemci (a Rakúšania) a germaniká (17)
Poliaci, poloniká
Rómske
Rusi, Ukrajinci, Bielorusi
Rusíni
Slováci a slovaciká (2)
Židia a judaiká (14)
HASIČI (4)
JAZYK prameňa (121)
Anglický jazyk
Český jazyk (po roku 1800) (2)
Francúzsky jazyk
Iné jazyky
Latinský jazyk (10)
Maďarský jazyk
Nemecký jazyk (10)
Ruský jazyk
Slovenčina a čeština pred 1800 (1)
Slovenský jazyk (po roku 1800) (98)
Viacjazyčné (1)
JAZYKY_BA
JUSTÍCIA, SÚDY
KULTÚRA (474)
Divadlo
Film a kino (24)
Hudba (24)
Literatúra a knižnice (2)
Ľudová kultúra (13)
Sochárstvo (187)
Tanec (2)
Tlač, noviny, žurnalistika
Výtvarné umenie (219)
NÁBOŽENSTVO a CIRKVI (17)
Evanjelické cirkvi (2)
Iné viery
Judaizmus (náboženstvo) (1)
Katolíci (5)
Pravoslávni a gréckokatolíci
Púte
Zbožné fundácie
POLÍCIA (15)
POLITIKA a STRANY (19)
POĽNOHOSPODÁRSTVO (53)
Chov zvierat, pastierstvo
Poľné práce
Vinohradníctvo (27)
Záhrady a sady
PRÍRODA (417)
Dunaj (155)
Lesy
More / oceán
Ochrana prírody / ekologické
Parky a záhrady (228)
Rieky a jazerá
Železná studnička (zlý tag) (4)
Zvieratá (15)
REMESLÁ a PRIEMYSEL (123)
Baníctvo
Cechy (11)
Lesníctvo
Mlynárstvo
Rybárstvo
Vinárstvo
RODINA a SPOLOČNOSŤ (221)
Chlapci a chlapi
Detstvo (55)
Dievčatá a ženy
Iné rodinné udalosti a oslavy (2)
Meniny
Narodeniny
Nový rok
Pohreby (18)
Propaganda (133)
Seniori, staroba
Sociálne elity (2)
Sociálne okrajové skupiny, marginalizovaní
Študentský život
Veľká noc
Vianoce
Vtipné a zábavné (1)
Zaľúbenosť
Zásnuby a svadba (4)
ŠKOLSTVO (21)
Iné vzdelávanie
Predškolská výchova (7)
Stredné školstvo (2)
Vysoké školstvo (4)
Základné školstvo (8)
SLUŽBY (322)
Banky a financie (28)
Hotely a iné ubytovanie (25)
Kúpele
Obchody a trhy (232)
Pošty
Stravovanie a pohostinstvo (40)
SPOLKY (1)
Skauting / Junák
ŠPORT a VOĽNÝ ČAS (27)
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI (2)
VEDA (3)
VŠEOBECNÉ UDALOSTI (928)
Búranie (301)
Iné politické udalosti (30)
Iné udalosti (3)
Katastrofy, požiare a havárie (37)
Korunovácie a kreovanie hláv štátov (3)
Migrácie
Návštevy významných osôb (41)
Represie a politické prenasledovanie
Spoločenské slávnosti (229)
Športové udalosti
Trestné činy a priestupky
Vojny (7)
Výstavba (344)
Výstavy a prezentácie
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY (35)
Budovy ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE (144)
CINTORÍNY a náhrobníky (13)
DOPRAVNÉ stavby (83)
HRADBY miest (20)
HRADY, zámky a kaštiele (2)
KOSTOLY, KLÁŠTORY (16)
KULTÚRNE stavby (70)
PALÁCE a honosné domy (181)
Pamätné TABULE (13)
PAMÄTNÍKY, SOCHY a FONTÁNY
PREHISTORICKÉ stavby a NÁLEZISKÁ
PRIEMYSELNÉ stavby (95)
PRÍRODNÉ PAMIATKY
REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby (24)
ŠKOLY a INTERNÁTY
Stavby SLUŽIEB (hotely, reštaurácie, obchody)
VOJENSKÉ OBJEKTY a KASÁRNE
ZDRAVOTNÍCKE a SOCIÁLNE stavby
ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY (5)
-50 000 test 1a
-500 000 až -8000 – Najstaršie osídlenie
-500 až -1 – Keltské osídlenie
-50000 test 1
-500000 - Test 2
-7000 - Mezolitická dieľňa v Bratislave-Dúbravke
0863 až 0885 – Misia Konštantína a Metoda na Veľkej Morave
0907 - Bitka pri Bratislave
1 až 400 - test 3
1-400 – Rímsko-germánska koexistencia
1052 - Obliehanie Bratislavy Henrichom III.
1074-1080 – Uhorský kráľ Šalamún v Bratislave
1204 - Presun Bratislavskej kapituly
1221 - Presun najst. BA kostola z hradu do podhradia
1241 - 1242 – Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska
1309 a 1311 – Kardinál Gentilis v Bratislave
1312 - Bitka pri Rozhanovciach
1426-1433 - Husitské ohrozenie
1427 - 1432 – Husitské výpravy do Uhorska
1430 03 06 - udelenie práva raziť mince Bratislave
1432 11 25 - Husitské sprisahanie v Bratislave
1434 - 1467 – Bratríci (a posthusiti)
1436 - Udelenie erbu (1)
1465 - 1492 (ca.) – Univerzita Istropolitana
1501 - Dunajská povodeň
1515 – Bratislavské rokovania
1526 12 17 – Voľba Ferdinanda Habsburského za uhor. kráľa
1526 – Bitka pri Moháči a jej následky
1604 - 1711 – Protihabsburské povstania
1655 06 27 – Korunovácia Leopolda I.
1687 12 09 – Korunovácia Jozefa I.
1741 06 25 – Korunovácia Márie Terézie
1761 - Veľký požiar v Banskej Bystrici
1776 - vznik Banskobystrickej diecézy
1809 a predtým – Napoleonské ťaženia
1825 09 25 - Korunovácia Karolíny Augusty za uhorskú kráľovnú
1829 – Vznik Spoločnosti česko-slovanskej
1848 - 1849 – Uhorská revolúcia (2)
1866 07 22 - Bitka pri Lamači
1869 – Prvé moderné sčítanie obyvateľstva v Uhorsku
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok
1880 – Sčítanie obyvateľstva Uhorska
1886-1896 - Regulácia Dunaja (5)
1890 - Povodeň (1)
1890 – Sčítanie obyvateľstva Uhorska
1896 – Miléniové oslavy
1897 - Povodeň
1897 05 16 - Odhalenie Pomníka Márie Terézie
1899 - Miestna priemyselná výstava
1899 - Povodeň
1900-1902 - Zrútenie a oprava tunela
1902 - 2. krajinská poľnohospodárska výstava
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa
1907 – Oslavy 700. výročia narodenia sv. Alžbety
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža
1909 06 01 - Návšteva kráľa Františka Jozefa v Bratislave (1)
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy
1913 - Požiar Podhradia v Bratislave (1)
1914-1918 - 1. svetová vojna (1)
1918 - Návšteva kráľa Karola IV.
1919 - Obsadzovanie Bratislavy
1919 05 10 - Pohreb M. R. Štefánika
1920 - Ples inžinierov a architektov
1921 - Búranie pomníka Márie Terézie
1921 01 21 - Zbúranie pamät. arpádov. vojaka na Devíne
1921 09 19 - 09 20 - Návšteva T. G. Masaryka
1921-1942 - Orientálne trhy v Bratislave
1925 - Razia v redakcii Slováka
1925 - Všeživnostenský deň
1926 - Vysviacka zvonov
1928 - Orolský zlet v Bratislave
1928 - Zamrznutý Dunaj (7)
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR (oslavy)
1928 12 01 - Otvorenie Večerných kurzov kreslenia a reklamného aranžovania
1929 - Návšteva maršala P. Pétaina (3)
1929 - Povodeň (8)
1929 06 28 - 07 01 - Zjazd Ústredia slovenského katolíckeho študentstva
1930 04 27 - Závod balónov
1930 10 11-13 - Návšteva prezidenta T. G. Masaryka
1933 - Pribinove slávnosti v Nitre (1)
1933 07 02-04 - Zjazd čs. múzejníkov v Banskej Štiavnici
1933 09 02 - Preteky motorových člnov
1936 09 19-21 - Návšteva prezidenta E. Beneša
1936 11 01 - Návšteva rumunského kráľa Karola II.
1937 04 21 - Návšteva prezidenta E. Beneša
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva
1937 10 24 - 11 02 - Celoštátna výstava poštových známok
1938 - Návšteva Milana Hodžu v Bratislave
1938 03 12 - Anšlus Rakúska a jeho dôsledky
1938 – Mobilizácia, Mníchovská konferencia a vznik 2. ČSR
1938-1945 - Prenasledovanie Židov a holokaust
1939 10 26 - Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky
1939-1942 - Arizácia majetku Židov
1939-1945 - 2. svetová vojna
1940 - Zamrznutý Dunaj (1)
1941-50te - zajatie vojakov zo Slovenska
1942 - Zamrznutý Dunaj (3)
1944 - Bombardovanie továrne Apollo (1)
1944 08 29 až 10 06 - Slovenské národné povstanie
1944 09 30 až 1945 05 01 - Oslobodzovanie Slovenska
1944-1945 - Evakuácia Nemcov
1945 (marec až apríl) - Boje o Bratislavu
1945 - Repatriácia
1945 - Vyvlastnenie majetku Nemcov a Maďarov
1945 02 19 - Zbombardovanie zajateckého transportu v Melku
1945-1946 - Návrat arizovaného majetku
1945-1946 - Perzekúcie (česko)sloven. Nemcov a Maďarov a nútené vysídľovanie
1946-1947 - Akcia Pomáhajme navráteným Slovákom
1947 - Povodeň (6)
1947 - Vyschnutý Dunaj (12)
1948 10 28 - 30. výročie vzniku ČSR (10)
1948 10 3 - Vysviacka Kostola P. Márie Snežnej v Bratislave
1948-1949 - Znárodnenie
1948-1989 – Prenasledovanie odporcov režimu
1949 - 1. výročie Víťazného februára (6)
1949 - Hrachová brigáda (12)
1949 - IX. zjazd KSČ v Bratislave (10)
1949 - Koncert robotníckeho spevokolu (3)
1949 - Návšteva Klementa Gottwalda (29)
1949 - Otvorenie Devínskej cesty (19)
1949 - Týždeň čistoty v uliciach (2)
1949 04 14 - Manifestácia za svetový mier (15)
1949 06 01 - Štátny pohreb Petra Jilemnického (18)
1949 07 04 - Otvorenie tunela pod hradom (11)
1949 08 - Návšteva Jeana Bouliera (5)
1949 09 11 - Pomenovanie Námestia G. Dimitrova pred Hl. žel. stanicou (18)
1949 10 - Návšteva konzula ZSSR Novikova v Bratislave (3)
1949 11 07 - Manifestácia na výročie VOSR (1)
1950 04 04 - Odhalenie Pomníka víťazstva nad fašizmom (víťaznej Červenej armády) (5)
1957 - Povodeň (9)
1957 03 08 - Medzinárodný deň žien
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji
1958 - Telovýchovné slávnosti
1958 08 03-10 - Majstrovstvá sveta v zoskoku padákom
1958 09 28 - Cvičenie civilnej obrany
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji
1959 06 21 - Slávnosť družby na Devíne
1961 05 28 - 40. výročie založenia KSČ
1962 08 29 - Otvorenie potravín (bývalá Te-Ta) na Dunajskej ulici
1962 10 05 - Návšteva Rudolfa Petershagena
1964 06 14 - Voľby do SNR
1965 - Povodeň
1965 01 20 - ? - Výstava sovietskeho výtvarného umenia
1965 04 17 - 05 09 - Hosťovanie Sovietskeho štátneho cirkusu
1965 05 16 - Otvorenie V-klubu
1965 05 30 - Alexandrovci v amfiteátri
1966 - 98 - Festival Bratislavská lýra
1966 05 05 - Vysokoškolský karnevalový sprievod
1966 05 09 - Vojenská prehliadka
1967 06 04 - Otvorenie Dní čs.-sovietskeho priateľstva
1968 08 21 a neskôr – Okupácia vojskami Varšavskej zmluvy
1968 – „Pražská jar“
1973 - MS v krasokorčuľovaní
1985 10 11-12 - Dni námetovej filatelie
1987 04 11 - Návšteva Michaila Gorbačova v Bratislave
1989 - Nežná revolúcia
1990 04 22 - Návšteva Jána Pavla II. v Bratislave
1990 09 14 - Návšteva Françoisa Mitterranda v Bratislave
1991 - doteraz - Korunovačné slávnosti
1991 - Povodeň
1992 02 28 - Návšteva Helmuta Kohla v Bratislave
1995 06 30 - 07 02 - Návšteva Jána Pavla II.
2000 09 23-24 - Celoslovenský eucharistický kongres
2000 11 11 - Posviacka zvonov Dómu sv. Martina
2005 02 23-25 - Bratislavský samit
2010 - príklad udalosti Turzov.
400 až 567 – Sťahovanie národov
567 až 800 – Slovansko-avarská koexistencia
800 (ca.) až 906 – Nitriansko a Veľká Morava
900 (ca.) až 999 – Ovládnutie Karpatskej kotliny Maďarmi
990 (ca.) až 1150 (ca.) – Kristianizácia stredného Podunajska
Atletické preteky Pravda - Televízia - Slovnaft (PTS)
Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)
Empty
Filmové festivaly pracujúcich
Návšteva divadla MCHAT
Oslavy 1. mája (82)
Oslavy SNP (3)
Slovanské dni na Devíne (38)
Veľký jesenný jarmok
Výstava kvetov Flóra

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelaida Švábska (1065-1090) (0)
Adelaida z Riedenburgu (12. stor.) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Adler, Rudolf (1892-1978) (0)
Adler, Tibor (1926-1945) (0)
Adlerová (rod. Paskusz), Blanka (1898-1966) (0)
Adlerová, Erika (20.stor.) (0)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (0)
Agnesa Babenberská (ca.1151-1182) (0)
Agneša Habsburská (1281–1364) (0)
Agnesa z Antiochie (1154-1184) (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (0)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (0)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Altdorffer (rod. Kövér), Aloisia (1899-1980) (0)
Altdorffer, Alfréd (1926> (0)
Altdorffer, Leopold (1898-1985) (0)
Alth, Jozef (1821-1890) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (0)
Alžbeta Kotromanićová / Bosnianska (1340-1387) (0)
Alžbeta Kumánska (1240-1290> (0)
Alžbeta Luxemburská (1409-1442) (0)
Alžbeta Piastovská (1305-1380) (0)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (0)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (0)
Anastázia Kyjevská <1021-1096> (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (0)
Andrássy, Gyula (1823-1890) (0)
Andreas (Endre) Moick (1903 - 1999) (0)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Anežka Hlohovská <1290-1361) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (0)
Anna de Foix (1480-1506) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (0)
Árossy, Jozef (1797-1870) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (0)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Absolon, Ľudovít
Absolon, Zoltán
Absolonová, E.
Adler, Jacob
Albert Nimecz
Alexy, Janko
Alt, Franz
Alt, Rudolf (1)
Altdorffer, Alfréd
Altdorffer, Leopold
Ambrovits (4)
Andil
Andor
Andrási, Mór
Anna Neulinger (?)
Anton Šmotlák
Apfel (ateliér)
Apfel, Otto
Ateliér Schnitzel & Fink
Auerbach, Max
Augusta Neulinger (?)
Augusta Neulinger ?
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR)
Pamäť mesta Bratislava Pamäť mesta Košice Pamäť mesta Banská Bystrica Pamäť mesta Turzovka Pamäť obce Lozorno Pamäť mesta Stupava

Iné lokality

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Abaújszántó
Abrahám
Adelboden (CH)
Albena (BG) .
Alpy
Antivari (AL)
Antol
Ardanovce
ARGENTÍNA
Aš (CZ)
Aschaffenburg (DE)
Atény (GR)
Avignon (FR)
ARCHÍVY (12167)
Archívy mestské (7110)
Archív mesta Bratislavy (AMB) (7012)
AMB - Arch. fond Magistrát mesta Bratislavy (3640)
Zbierka stredovekých listín a listov (3640)
Zbierka listín a listov č. 1 až 500 (452)
Zbierka listín a listov č. 1001 až 1500 (502)
Zbierka listín a listov č. 1501 až 2000 (403)
Zbierka listín a listov č. 2001 až 2500 (200)
Zbierka listín a listov č. 2501 až 3000 (504)
Zbierka listín a listov č. 3001 až 3500 (513)
Zbierka listín a listov č. 3501 až 4000 (540)
Zbierka listín a listov č. 501 až 1000 (526)
AMB - Osobné fondy
AMB - Zbierka fotografií a negatívov
AMB - Zbierka listín a listov z pápežskej kúrie (7)
AMB - Zbierka máp a plánov (2)
Regionálna knižnica (81)
Zlatá kniha mesta Bratislavy 1928 (81)
ZkmBA - Ilustrácie (80)
Archív mesta Košice (98)
Arch. fond Magistrát mesta Košice (98)
Tajný archív (98)
Archívy špecializované (štátnych a verejných organizácií) (1811)
Archív Pamiatkového úradu SR (A PÚ SR) (1796)
Zbierka fotografií a negatívov (1796)
Zbierka fotografií a negatívov k obci Lozorno (2)
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány 1. CSR k lokalite Bratislava (1690)
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány 1. CSR k lokalite Turzovka (11)
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány k lokalite Banská Bystrica (93)
Literárny archív Slovenskej národnej knižnice (18)
Fotodokumentačné zbierky (9)
Osobné fondy (9)
Osobný fond Juraja Spitzera (9)
Osobné dokumenty (3)
Osobné doklady (3)
Zbierka fotografií (6)
Fotoalbum návšteva K. Gottwalda (6)
Archívy štátne (štát. orgánov a organizácií) (2459)
Štátny archív Košice - centrála a pracoviská (2399)
Archív Spišská Nová Ves (1)
Archívny ford Magistrát mesta Gelnice (1)
Štátny archív v Košiciach (2398)
Krajská knižnica v Košiciach (zbierka parte) (772)
77 (134)
78 (121)
79 (123)
80 (126)
81 (120)
82 (148)
Zbierka fotografií a negatívov (1626)
Album 01 (22)
Album 01 (jednotlivé foto) (21)
Album 02 (17)
Album 02 (jednotlivé foto) (16)
Album 03: Košický kraj v obrazoch (31)
(30)
Album 04 (24)
Album 04 (jednotlivé foto) (23)
Album 05 (11)
Album 05 (jednotlivé foto) (10)
Album 06 (7)
Album 06 (jednotlivé foto) (6)
Album 07 (82)
Album 07 (jednotlivé foto) (81)
Album 08 (25)
Album 08 (jednotlivé foto) (24)
Album 09 (130)
Album 09 (jednotlivé foto) (129)
Album 10 (1)
Album 11 (19)
Album 11 (jednotlivé foto) (18)
Album 12 (13)
Album 12 (jednotlivé foto) (12)
Album 13 (8)
Album 13 (jednotlivé foto) (7)
Album 14 (3)
Album 14 (jednotlivé foto) (2)
Album 15 (19)
Album 15 (jednotlivé foto) (18)
Album 16 (4)
Album 16 (jednotlivé foto) (3)
Album 17 (16)
Album 17 (jednotlivé foto) (15)
Album 18 (22)
Album 18 (jednotlivé foto) (21)
Album 19 (17)
Album 19 (jednotlivé foto) (16)
Album 20 (7)
Album 20 (jednotlivé foto) (6)
Album 21 (14)
Album 21 (jednotlivé foto) (13)
Album 22 (13)
Album 22 (jednotlivé foto) (12)
Album 23 (7)
Album 23 (jednotlivé foto) (6)
Album 24 (8)
Album 24 (jednotlivé foto) (7)
Album 25 (30)
Album 25 (jednotlivé foto) (29)
Album 26 (13)
Album 26 (jednotlivé foto) (12)
Album 27 (7)
Album 27 (jednotlivé foto) (6)
Album 28 (9)
Album 28 (jednotlivé foto) (8)
Album 29 (16)
Album 29 (jednotlivé foto) (15)
Album 30 (11)
Album 30 (jednotlivé foto) (10)
Album 31 (1)
Album 32 (14)
Album 32 (jednotlivé foto) (13)
Album 33 (2)
Album 33 (jednotlivé foto) (1)
Album 34 (8)
Album 34 (jednotlivé foto) (7)
Album 35 (1)
Album 36 (1)
Album 37 (3)
Album 37 (jednotlivé foto) (2)
Album 38 (1)
Album 39 (1)
Album 40 (1)
Album 41 (7)
Album 41 (jednotlivé foto) (6)
Album 42 (6)
Album 42 (jednotlivé foto) (5)
Album 43 (7)
Album 43 (jednotlivé foto) (6)
Album 47 (65)
Album 48 (33)
Album 49 (131)
Album 50 (99)
Album 51 (128)
Album 52 (179)
Album 54 (206)
Album 55 (126)
Štátny archív v Bratislave (5)
Štátny archív Bratislava - pobočka MODRA (5)
Archívny fond XY (5)
Kronika slovenskej školy v Podunajských Biskupiciach (5)
Štátny archív v Prešove (52)
Archív Bardejov (1)
Archívny fond Magistrát mesta Bardejov (1)
Spišský archív v Levoči (48)
AFo Magistrát mesta Levoča (1)
Archívny fond Spišská župa (46)
Odd. Podžupa (46)
Pododd: Korešpondencia Anna Horváth Stansith (46)
Horvát-Stančič (Horváth-Stansith) zo Strážok (archívny fond) (1)
Krabica 96 (1)
Štátny archív v Prešove - centrálne pracovisko (3)
Archívny fond Magistrát mesta Sabinov (1)
Kniha prísah mesta Prešov (2)
Cirkevné archívy (787)
Archív Trnavskej arcidiecézy (785)
Fotozbierka (783)
Fotoalbum 1941/1 (20)
Detaily (36)
Fotoalbum 1948/1: návšteva adm. Lazíka v Topoľčanoch (2)
Fotoalbum k 70. narodeninám biskupa Lazíka (704)
Fotoalbum_1947_1_Lazik v PN (3)
Fotoalbum_1947_1_Detaily (12)
Fotoalbum_1949_1 (9)
Fotoalbum_1957_1 (13)
Súbor fotografií k návšteve pápeža Jána Pavla II. na Slovensku (5)
Zbierka kánonických vizitácií (2)
Rímskokatolícky farský úrad v Cíferi (1)
Rímskokatolícky farský úrad v Stupave (1)
DIGITÁLNE ZDROJE (11)
Blog: geschriebene-geschichte.de
Centropa (1)
Monasterium.net (1)
RTVS (1)
YouTube (8)
Videokanál denníka N (1)
Videokanál Institut für Kultur- und Theatergeschichte der Öst.Akad.d.Wissenschaften (1)
Videokanál oz Hradiská (1)
Videokanál The Habsburg Monarchy (1)
KNIŽNICE (729)
Knižnica Jasovského opátstva (409)
Jasov_Zbierka fotografií (352)
Album pre opáta z r. 1907 (22)
Album pre opáta z r. 1907 - jednotlivé fotografie (21)
Album pre opáta z r. 1907 ako celok (1)
Album s portrétmi (72)
Album portrétov - celok (1)
Jednotlivé fotky z portrétneho albumu (71)
Voľné fotografie (258)
Zbierka pohľadníc (57)
2_Ľudia (1)
AT (8)
DE (6)
HU (2)
Pohľadnice zachytávajúce historické udalosti (13)
SK (27)
Lyceálna knižnica v Kežmarku (1)
Ústredná knižnica SAV (Lyceálna knižnica) (319)
Zbierka obrazových dokumentov (319)
1: Portréty (215)
2: Skupiny osôb (104)
Tablo portrétov osobností (70)
Tablo predsedníctva EAV cirkvi na Slovensku (14)
4: Architektonické plány
Zobrazenia budov
MÚZEÁ (8056)
Múzeum mesta Bratislavy (MMB) (6110)
1 - Zbierky archeologické (2)
AB - Nálezy z centra Bratislavy
AD - Nálezy z hradu Devín
AR - Nálezy z Rusoviec (2)
2 - Zbierky historické (F) (90)
Najnovšie dejiny (S)
Novšie dejiny (K1) (90)
Staršie dejiny (F1)
3 - Zbierky umeleckohistorické (U)
4 - Zbierky národopisné
5 - Zbierky špecializované (6018)
5-FA-Farmácia
5-Fo-Fotografie
5-K1_Profánny textil a hračky
5-K3-Kultúra všedného dňa
5-LF-Literárny fond
5-N-Numizmatika
5-P-Pohladnice (6018)
1-1000 (736)
1001-2000 (786)
1001-2000 (755)
3001-4000 (687)
4001 až 5000 (681)
5001-6000 (967)
6001-7000 (1185)
7001-8000 (221)
5-T-Technika
5-Z-Zbrane
6 - Pozostalosti osobností
SNM-AM: Archeologické múzeum (2)
SNM-HM: Historické múzeum (25)
Etnológia
Historické vedy (25)
1. Fond dejín 20. storočia (25)
1.1 fond Revolučné odborové hnutie a KSČ
1.2 fond Politické pomery
1.3 fond Záujmové organizácie
1.4 fond Plagáty
1.5 fond Pohľadnice (25)
SNM-MKKN: Múzeum kultúry karpatských Nemcov (374)
1 - Zbierka obrazového materiálu (374)
Brieštie (Bries) (3)
Chvojnica (Fundstollen) (29)
Hadviga (Hedwig) (6)
Handlová (Krickerhau) (51)
Horná Štubňa (Oberstuben) (15)
Kľačno (Gaidel) (59)
Kopernica (Deutsch Litta) (24)
Krahule (Blaufuss) (23)
Kremnické Bane (Johannesberg) (19)
Kunešov (Kuneschhau) (31)
Lúčky (Honneshau) (49)
Nitrianske Pravno (Deutsch Proben) (3)
Sklené (Glaserhau) (23)
Turček, Horný a Dolný (Ober-, Unterturz) (12)
Vrícko (Münnichwies) (26)
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici (SSM) (45)
Diela maliara Andreja Stollmanna (15)
Zbierka fotografií SSM (8)
Zbierka pohľadníc SSM (22)
Východoslovenské múzeum v Košiciach (VSM) (1500)
Prírodovedné zbierky (0)
Botanika
Geológia
Paleontológia
Petrografia
Zoológia - entomológia
Zoológia - stavovce I. a II.
Spoločenskovedné zbierky (1500)
Archeológia - praveká, stredoveká
Cechový archív
Cechy a remeslá
Fajky
Farmácia
Historická a umelecká fotografia (1000)
Fotografie rôzne (1000)
H. Negatívy a pozitívy (202)
V. Pozitívy (290)
VI. Diapozitívy
VII. Negatívy (316)
VIII. Pozitívy (192)
Pomocný materiál
Historická tlač (500)
Pohľadnice (500)
Historický nábytok
Hudobné nástroje
Keramika, sklo, porcelán
Knižný fond zbierkového charakteru
Košická keramika
Kovolejárstvo
Medzinárodný maratón mieru
Militárie
Národopis
Numizmatika-faleristika
Numizmatika-mince, medaily, žetóny
Numizmatika-papierové platidlá
Odev, textil a odevné doplnky
Rukopisy a písomnosti
Trojrozmerný materiál
Výtv. umenie - Architektúra, architekt. články
Výtvarné umenie - Grafika
Výtvarné umenie - Kresba
Výtvarné umenie - Maľba
Výtvarné umenie - Sochárstvo
Zlatníctvo
REDAKCIE a TLAČOVÉ AGENTÚRY (19982)
Periodiká online (1)
Daily Mail online (1)
TASR (19981)
TASR zbierka k dejinám Košíc (19981)
1945 (216)
1946 (104)
1947 (92)
1948 (125)
1949 (64)
1950 (194)
1951 (209)
1952 (352)
1953 (338)
1954 (302)
1955 (734)
1956 (428)
1957 (272)
1958 (400)
1959 (595)
1960 (705)
1961 (701)
1962 (559)
1963 (847)
1964 (489)
1965 (771)
1966 (412)
1967 (580)
1968 (450)
1969 (495)
1970 (609)
1971 (448)
1972 (440)
1973 (352)
1974 (269)
1975 (159)
1976 (159)
1977 (159)
1978 (156)
1979 (159)
1980 (159)
1981 (208)
1982 (187)
1983 (476)
1984 (207)
1985 (409)
1986 (240)
1987 (294)
1988 (296)
1989 (388)
1990 (176)
1991 (43)
1992 (41)
1993 (221)
1994 (203)
1995 (469)
1996 (495)
1997 (438)
1998 (726)
1999 (844)
2000 (117)
SÚKROMNÉ ZBIERKY (22606)
"Ruský archív" (2)
Kotliarevskij (2)
1_Zbierka k dejinám regiónu: HAUERLAND (1503)
Zbierka HANDLOVÁ (Krickerhau) (124)
Rodinný fond: Pöss Katarína a Ondrej (8)
Rodinný fond: Schwarz Rudolf (116)
Zbierka HORNÁ ŠTUBŇA (Oberstuben) (526)
Fond: Heimatstube Obecného úradu Horná Štubňa (9)
Rodinný fond: Grefrath Angela (3)
Rodinný fond: Hogh Anna (8)
Rodinný fond: Hogh Bert (9)
Rodinný fond: Hogh Eva (5)
Rodinný fond: Hogh Maria
Rodinný fond: Israel Sabine/Russnak (4)
Rodinný fond: Lüdtke Bärbel (4)
Rodinný fond: Maršálová Eva (15)
Rodinný fond: Mertler Lilly (34)
Rodinný fond: Messer/Thomahogh (11)
Rodinný fond: Murani / Hogh Grecz (24)
Rodinný fond: Russnak Lydia und Josef (35)
Rodinný fond: Schmidt Tudl Waltraud (102)
Rodinný fond: Sklenárová Emilia (39)
Rodinný fond: Steinhübl Hilda (1)
Rodinný fond: Stricz Josef (8)
Rodinný fond: Stritz Hanne (13)
Rodinný fond: Stritz Hans
Rodinný fond: STRITZ Ivo (73)
Rodinný fond: Stritz Joachim (2)
Rodinný fond: TOMAHOGH Magdalena a Alfred (51)
Rodinný fond: Turzer Peter (4)
Rodinný fond: Valentová Terézia
Rodinný fond: Vondráček Pavel (1)
Rodinný fond: Weber/Thomahogh (7)
Rodinný fond: Weiss Erwin (4)
Rodinný fond: Weiss Günther (60)
Zbierka JANOVA LEHOTA (Drexlerhau) (9)
Rodinný fond: Rohr Gerlinde (8)
Zbierka KĽAČNO (Gaidel) (33)
Fond: Archív Obecného úradu Kľačno (33)
Zbierka KRAHULE (Blaufuss) (30)
Rodinný fond: Grosch Klaus Martin (16)
Rodinný fond: Lukáčová / Blahyj (2)
Rodinný fond: Schwarz (10)
Zbierka KREMNICKÉ BANE (Johannesberg) (10)
Rodinný fond: Neuschl Viliam JB (10)
Zbierka KUNEŠOV (Kuneschhau) (99)
Rodinný fond: Neuschl Viliam (99)
Zbierka LÚČKY (Honneshau) (10)
Rodinný fond: Käfer Karin (3)
Rodinný fond: Scharschmidt (7)
Zbierka NITRIANSKÉ PRAVNO (Deutsch Proben)
Zbierka PÍLA (Paulisch) (44)
Rodinný fond: Bockmeyer Erika (14)
Rodinný fond: Oberfranz Rudolf (30)
Zbierka SKLENÉ (Glaserhau) (199)
Rodinný fond: Antalová Waltraud / Franz (71)
Rodinný fond: Antoniová Nika (3)
Rodinný fond: Murani / Stricz (63)
Rodinný fond: Schwarz Anita (55)
Rodinný fond: Tonhäuser Peter (6)
Zbierka TURČEK (Oberturz und Unterturz) (13)
Rodinný fond: Ulbricht Andreas (13)
Zbierka VEĽKÉ POLE (Hochwies) (8)
Rodinný fond: Njari-Wegner Saskia (8)
Zbierka VRÍCKO (Münnichwies) (398)
Rodinný fond: Grois Sebastian (384)
Rodinný fond: Rumpel Ján (14)
1_Zbierka k dejinám regiónu: SPIŠ / ZIPS / SZEPES (90)
HECHT (z Matejoviec - rodinný fond) (73)
0_Hecht-Firma (6)
1_Hecht Karl (2)
2a_Hecht Rudolf (37)
1_Foto a Dokumenty (28)
2_Grafiky (9)
2b_Hecht Emma (1)
2c_Hecht_Magda (1)
3a_Hecht Rudolf jr (7)
4_Spiš-Zips (19)
MATRAY (Rodinný fond) (16)
Zbierka k dejinám obce PRAKOVCE (1)
2_Zbierka k dejinám mesta MOLDAVA nad Bodvou (17)
Folder 2 3 (5)
2_Zbierka k dejinám mesta STUPAVA (85)
Školská kronika Št mešt školy 1929 - 1941 (82)
Školské fotografie (3)
2_Zbierka k dejinám mesta TURZOVKA (218)
Mestský úrad Turzovka (56)
Súkr. zbierka: BARANEK, Miroslav (40)
Zbierka fotografií
Zbierka negatívov (36)
Zbierka pohľadníc (4)
Súkr. zbierka: DLHOPOLČEKOVÁ, Emília (10)
Zbierka fotografií (10)
Súkr. zbierka: DUŠALOVÁ, Eva (15)
Zbierka fotografií (15)
Zbierka pohľadníc
Súkr. zbierka: GAJDIČIAR, Ivan (40)
Zbierka fotografií (5)
Zbierka pohľadníc (35)
Súkr. zbierka: KORENÝ, Jozef (20)
Zbierka fotografií (20)
Zbierka pohľadníc
Súkr. zbierka: KOSANOVÁ, Štefánia (37)
Zbierka fotografií (31)
Zbierka pohľadníc (6)
3_Dokumentačné centrum Sásová (Ján Kollár) (55)
3_Zbierka k dejinám KARLOVEJ VSI M. Šrámka (317)
3_Zbierka k dejinám obce BRANČ (16)
Rodina Berecz (2)
Rodinný fond: Lőrinczová Irena (8)
Zbierka rodiny Holbay (4)
Zbierka rodiny Sima (2)
3_Zbierka k dejinám obce DUNAJSKÁ LUŽNÁ (54)
Zbierka Márie Duckovej Adamcovej (54)
03_Kulturno-spoločenské (54)
3_Zbierka k dejinám obce LOZORNO (22)
Archív Obecného úradu Lozorno (19)
Lozorno: Pamätné knihy
Obecné kroniky Lozorna (13)
Obecná kronika č. 2 (12)
Obrazový materiál v obecnej kronike Lozorna č. 2 (11)
Zbierka fotografií (6)
Fotografie udalostí (v obdobia po 1945) (4)
Cirkevný život
Kultúrny život
Ľudia v Lozorne
Podoby Lozorna
Pracovný život
Škôlky
Školy
Spartakiády (2)
Zábery z osláv jubileí občanov Lozorna (2)
Iné oslavy a udalosti
Jubileá
Oslavy 1. a 9. mája 1 (2)
Oslavy oslobodenia obce
Svadby
Uvítanie občiankov
Najstaršie fotografie v zbierke OÚ Lozorno (2)
Súkr. zbierka pani Lančaričovej Márie (2)
Súkromná zbierka: DOHZ Lozorno
Súkromná zbierka: Mária Šípová (1)
Súkromná zbierka: Rácová
Súkromná zbierka: rodina Minarovičová
Súkromná zbierka: Vlasta Jánošová
BARTLOVCI (rodinný fond) (199)
1_Teslíkovci (100)
1_Teslik J a Vesela Joz (5)
2_dcera Bozena (2)
2_dcera Emilia a R Veigl (6)
2_dcera Ruzena Stavikova (74)
2_Šťavíkovci (83)
1_Stavik Anton (18)
1x_Frndak_Gustav (5)
2a_Stavikova Bartlova Alena (51)
2c_Stavik Anton (9)
3_Bartl Július (12)
4_Rôzne (4)
Bartoš, Juraj (zbierka) (121)
Folder 1 (9)
Folder 2 (58)
Moskva (54)
BERLIN (rodinný fond) (364)
3_Berlinovci_ine generacie (155)
1_Pisomnosti (28)
2_Drobne tlace (4)
3_Fotografie (123)
1_Foto volne orig (5)
2_Foto digital kopie (118)
Elemér Berlin mladší (38)
2_Foto (37)
Písomnosti (1)
Os. fond Etela Berlin, rod. Berkovics (9)
Fotografie (3)
Písomnosti (6)
Osob. fond: Elemér BERLIN (162)
3_Foto_volne (46)
Album druhá svet. vojna a rodina (92)
Album Jagdbuch (1)
Album Stará Bratislava (23)
Písomnosti
BILLEK (rodinný fond) (23)
Oehme-Billek_Mutter (7)
Alexy_Vater (3)
Oehme-Billek_Vater (13)
BIZUBOVÁ, Mária (rodinný fond) (11)
Blažo, Pavel (zbierka) (130)
Fotografie P. Blaža z roku 2007 (17)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2001 (5)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2002 (1)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2004 (5)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2008 (26)
PB_2005 (4)
PB_2006 (2)
PB_2009 (7)
PB_2010 (10)
PB_2011 (4)
PB_2013 (2)
PB_2015 (6)
PB_2016 (2)
PB_2017 (6)
PB_2019 (9)
PB_2020 (23)
PB_historicke (1)
Brandis, Tomáš (súkr. zbierka) (51)
BT_Fotografie (5)
BT_Pohladnice (46)
Pohl_Kostelnicek (10)
Cuper, Ján (zbierka) (1)
Čupka, Milan (zbierka) (2)
Cyprich, Robert (zbierka) (1)
Medzinarodný dunajský veľtrh (1)
ERDÉLSKY a PENCÁK (rodinné fondy) (348)
Dokumentačný materiál k priateľom Erdélskych a Pencákovcov (11)
Fotografie Bratislavy od Erdélskych (13)
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej (97)
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej - dokumenty (13)
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej - korešpondencia (3)
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej - fotografie (84)
Osobný fond Heleny ERDÉLSKEJ, rod. Szénesfalvy (4)
Osobný fond Imrich ERDÉLSKY (1915-?) (169)
Os. fond Imrich ERDÉLSKY - dokumenty (68)
04: Dokumenty k vojenčine (7)
05: Dokumenty k sobášu (2)
06: Rozličné (4)
Osobné doklady (11)
Pracovné dokumenty (39)
Školské dokumenty (5)
Os. fond Imrich ERDÉLSKY - fotografie (101)
Osobný fond Pencák, farár z Nemšovej (4)
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY (12)
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY - dokumenty (2)
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY - fotografie (10)
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY (cca. 1905-10 až ?) (4)
Osobný fond XY ERDÉLSKY (3)
Rodinný fond PENCÁKOVCOV zo Spišskej Novej Vsi (15)
Rodinný fond PENCÁKOVCOV zo Spišskej Novej Vsi - dokumenty (3)
Rodinný fond PENCÁKOVCOV zo Spišskej Novej Vsi - fotografie (12)
Sestry Pencákové (6)
Video-rozhovory s Annou Erdélskou, rod. Pencákovou (9)
XY Erdélska (1)
Falathová, Zuzana (zbierka) (230)
Zbierka fotografií Bratislavy (6)
Zbierka portrétov bratislavských fotografov (224)
FALB (rodinný fond) (141)
Video-rozhovory (6)
Zbierka rodinných dokumentov (135)
Farár, Viktor (zbierka) (1115)
Zbierka pohľadníc (1115)
FRANKL (rodinný fond) (1046)
Obrazy a grafiky zväčša od Adolfa Frankla (260)
Rodinný archív (182)
Písomnosti Adolfa Frankla (78)
Písomnosti Beniho Kleina (4)
Písomnosti Eriky Frankl(ovej) (5)
Písomnosti Jána (Jonnyho) Frankla (1)
Písomnosti Josefa a Esther Franklovcov (18)
Písomnosti Oskara a Friedy Nachmiasových (5)
Písomnosti osôb v kontakte s Franklovcami resp. Nachmiasovcami (10)
Písomnosti priateľov Adolfa a René Franklovcov (6)
Písomnosti Renáty Nachmias (16)
Písomnosti rodiny Rosenberger a predkov bratislavských Nachmiasovcov (1)
Písomnosti súrodencov Eugena, Alexandra a Árpáda Nachmiasovcov (8)
Písomnosti súrodencov Ignáca, Štefánie, Alexandra a Lea Franklovcov (8)
Písomnosti Tomáša Frankla (22)
Spomienkové predmety rodiny Franklovcov (1)
Video-rozhovory (1)
Zbierka fotografií (602)
Album fotografií A. Frankla (46)
Album povojnový (169)
Druhá časť zbierky fotografií T. Frankla (84)
Prvá časť zbierky fotografií T. Frankla (120)
Rodinný album Fraklovcov (183)
GRÜNEBERG-Resch (Rodinný fond) (54)
04_Fotoalbum_Fabrik (54)
04_Fotoalbum_Fabrik_Detaily (31)
04_Fotoalbum_Fabrik_Volne vlozene (22)
Guldan, Patrik (zbierka) (2)
GP_Bratislava (1)
Haberlandová, Katarína (fotozbierka) (21)
HOFER (rodinný fond) (113)
1a_MKarpatsko okolo BA (12)
1b_Zitny ostrov (6)
2_Zahorie
3_TT a NR
4_Povazie_PN az ZA
5_banske a horna NR (24)
6_Juh str SK
7_Orava (2)
8_Spis a Tatry (64)
9_Vychodne SK (5)
HOFFMANN (rodinný fond) (52)
Dokumenty rodiny Hoffmann (8)
Fotografie rodiny Hoffmann (44)
Hoffmann, Tomáš (súkr. zbierka) (6)
HOLZMANN a ZAUNER (rodinné fondy) (2)
Holzmann Anton (2)
Horváth, Juraj (zbierka) (1594)
Zbierka pohľadníc Bratislavy (1594)
HÚŠČAVA, Alexander (osobný fond) (3)
2_Vzdelanie (3)
Osobné doklady
JANOVIČEK Peter (rodinný fond a zbierka) (28)
Rozhovor so súrodencami Máriou Hofrichterovou a Alfrédom Altdorfferom (10)
Zbierka fotografií (2)
Zbierka pohľadníc 4 (16)
Pohľadnice Bratislavy (1)
Zbierka pohľadníc Dr. Leopolda Altdorffera (15)
Kálmán, Ladislav (fond Neulingerovcov) (866)
Sklene negatívy zo zbierky L. Kálmána (170)
SZ L. Kálmán - Zbierka fotografií (9)
Zbierka archiválií Ladislava Kálmána (198)
Osobný archív Augusty Neulinger (1893-1996?) (40)
A. Neulinger - Práca a sociálne záležitosti (17)
A. Neulinger - Štátne občianstvo a doklady (8)
A. Neulinger - Vzdelávanie (10)
A. Neulinger - Životopisy (5)
Osobný archív Márie Neulinger(ovej) (158)
Korešpondencia (18)
Rudy (6)
Práca a sociálne poistenie (86)
Plat (17)
Pracovné zaradenie (8)
Sociálne (36)
Všeobecné (25)
Rôzne (8)
Škola (10)
Štátne občianstvo a doklady (29)
Zdravie a zdravotné poistenie (4)
Zápisník (1)
Životopisy (3)
Zbierka pohľadníc L. Kálmána (489)
Pohľadnice v dvoch škatuliach (112)
Pohladnice_1CSR (54)
Pohladnice_R-U (58)
Pohľadnice vložené v albumoch (377)
Klipp, Anton (zbierka a fond) (4)
Zbierka rodinných fotografií (4)
Korekáč, Ján (súkr. zbierka) (6)
KOŠSOVÁ, Beáta (rodinný fond) (19)
Fotografie (13)
Pohľadnice a písomnosti (6)
Kuzmík, Daniel (zbierka) (27)
Kuzmík_BA (11)
Kuzmík_Ine (6)
Zbierka k dejinám Važca (10)
LIPPERT (rodinný fond) (10)
Pozostalosť po Böbelovcoch (4)
Pozostalosť po Luddy Gaston-ovej (6)
LUDWIG (rodinný fond) (393)
Zbierka Horsta-Günthera Ludwiga (327)
Die dritte Generation der Pressburger Ludwigs (250)
Bratia Christiana Ludwiga s rodinami (12)
Christian Ludwig (228)
(Iné) písomnosti (24)
Dokumentácia k dielam Christiana Ludwiga (137)
Album s dokumentáciou stavby domu Manderla (42)
Plány nadstavby na rodnom dome Ludwigovcov (plány) (1)
Spis k rodinnému domu (1)
Fotografie (62)
Album s fotografiami zo závodu motorových člnov v Bratislave/Petržalke (45)
Osobné doklady (5)
Zuzana Ludwig (10)
Die erste Generation der Pressburger Ludwigs (1)
Die vierte Generation der Pressburger Ludwigs (29)
Die zweite Generation der Pressburger Ludwigs (36)
Pressburger Liegenschaften der Familie Ludwig (11)
Zbierka Karla Hansa Ludwiga (8)
Zbierka Petra Ludwiga (58)
Fotos (14)
Personaldokumente (7)
Schriftstuecke (4)
Vínové vignety (33)
Marušinec (súkr. zbierka) (103)
Ďuriš, Augustín (103)
Mateášiková, Ester (zbierka) (1)
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc (1)
MOLNÁR / TÖKÖLYI (rodinný fond) (81)
Korešpondencia Molnárovcov (81)
Papp, Peter (súkr. zbierka) (1)
PP_Písomnosti
PP_Pohľadnice (1)
PP_Pohl_Bratislava (1)
PP_Pohl_SK
PP_Pohl_zahranicie
PÁSZTOROVCI (rodinný fond) (103)
0_Rodinný fotoalbum (60)
Rd. alb. Paszt. - detaily (59)
1_P_Leopold (1)
1a2_Benjamin (1)
1b_P_Ernestine (1)
2a2_P-Geller_Vilma (2)
2a_P_Emil (6)
2b_P-Neuhauser_Blanka (5)
3_P-Roubickova_Livia (25)
Roubicek Vladimir (5)
3_P-Rubalova_Gertr (1)
4_R-Russland (1)
PÖLZMANNovci (rodinný fond) (22)
2_Poeltzmann Franz (9)
3_Poeltzmann Franz (5)
3_Poeltzmann_Josef (1)
3b_Poeltzmann Franz_DIBOKY (5)
4_Poeltzmann Andreas a Maria Gill (2)
REISINGER (rodinný fond) (3)
SCHWEIGHOFER (rodinný fond) (791)
Básne a skicáre (15)
Skicár Karola Schweighofera 1 (10)
Skicár Karola Schweighofera 2 (4)
Dokumenty (165)
Písomnosti 2. generácie: Eleonóra Schweighofer, rod. Rada (30)
Biografický materiál (13)
Písomnosti (1945-1949) (17)
Písomnosti 2. generácie: Karol Schweighofer (91)
Biografický materiál (30)
Písomnosti (1945-1949) (61)
Písomnosti 3. generácie: August Schweighofer a Anna Schweighofer, rod. Eder (14)
Písomnosti 3. generácie: František Rada a Anna Rada, rod. Zeger (19)
Biografický materiál (10)
Písomnosti (1945-1949) (9)
Písomnosti 4. generácie: Jozef Rada (4)
Písomnosti 4. generácie: Mathias Eder (2)
Písomnosti 4. generácie: súrodenci August a Marie Schweighoferovci (3)
Písomnosti 5. generácie: Georg Schweighofer a Anna Schweighofer, rod. Tribamer (2)
Pamätníky (1)
Zbierka fotografií (610)
Fotoalbumy (578)
Fotoalbum Eleonóry Schweighofer, rod. Rada (123)
Jednotlivé fotky z fotoalbumu Eleonóry Rada (122)
Fotoalbum Karola Schweighofera (233)
Fotoalbum_1_Otec_Jednotlivé fotografie (232)
Fotoalbum Moniky Schweighoferovej (41)
Fotoalbum rodičov Moniky Schweighoferovej (181)
Jednotlivé fotky Fotoalbum_3_Rodicia (180)
Voľné fotografie (32)
Šedivý, Juraj (zbierka) (5642)
Zbierka pohľadníc zo Slovenska (69)
Zbierka posoniensií (5573)
Audiozbierka J. Šedivého (1)
Pozostalosť Mikuláša Gaža (3432)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1961-1970 (952)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1971-1980 (318)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1981-1990 (1286)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1991-2000 (224)
Foto - Negatívy (kinofilmy) do 1960 (652)
Zbierka fotografií Bratislavy (1306)
JŠ: Ulice 1 až K (385)
JŠ: Ulice K až R (458)
Kapitulská
Kapucínska (18)
Klariská ulica (13)
Klemensova ulica (4)
Klobučnícka ulica (8)
Kolárska ulica (26)
Kollárovo námestie 2 (17)
Komenského námestie 1 (3)
Konventná ulica (6)
Kozia 1 (21)
Krížna 2 (9)
L (3)
Laurinská 1 (21)
Lazaretská 1 (11)
M (8)
Medená 3 (7)
Michalská 1 (44)
Mikulášska 1 (20)
Mlynské nivy 1 (5)
Mostová a Námestie Ľ. Štúra (15)
Mudroňova 2 (1)
Mýtna 1 (3)
Na vŕšku a Nedbalova (13)
Obchodná 2 (18)
Oeserova (6)
Osadná 1 (2)
P (6)
Palisády 1 (8)
Panenská 1 (8)
Panská 1 (15)
Paulíniho (3)
Podjavorinskej 2 (5)
Pribinova 2 (6)
Primaciálne námestie (11)
Račianske mýto (3)
Radlinského ulica (26)
Rajská ulica (5)
Rázusovo nábrežie a Riečna (25)
Rudnayovo námestie (10)
Rybné námestie (25)
JŠ: Ulice S až Z (293)
Šafárikovo námestie (10)
Šancová (4)
Sedlárska (10)
Slobody námestie (29)
SNP námestie (33)
Špitálska (42)
Štefanovičova
Štúrová (3)
Suché mýto (11)
T (9)
Uršulínska (11)
V
Vajanského nábrežie (8)
Ventúrska (17)
Veterná (7)
Vysoká (14)
Z
Záhradnícka
Zámocká (38)
Zámocké schody (19)
Zámočnícka (13)
Zelená (3)
Židovská (7)
Žilinská (2)
Zochova (3)
JŠ_Ulice Vydrica, Zuckermandel (170)
Zbierka pohľadníc Bratislavy Juraja Šedivého (834)
JŠ_Pohl_BA_01_Osoby (1)
JŠ_Pohl_BA_02_Udalosti (47)
JŠ_Pohl_BA_03_Mozaikové
JŠ_Pohl_BA_04_Zhora a Letecke (12)
JŠ_Pohl_BA_05_Panoramy_cez Dunaj
JŠ_Pohl_BA_06_Z hradu (15)
JŠ_Pohl_BA_07_Z kopcov (50)
JŠ_Pohl_BA_08_Strechy (6)
JŠ_Pohl_BA_09_Mosty (13)
JŠ_Pohl_BA_10_Pristavy (20)
JŠ_Pohl_BA_11_Hrad (11)
JŠ_Pohl_BA_12_Dom (2)
JŠ_Pohl_BA_13_Slavin (12)
JŠ_Pohl_BA_14_Stanice (2)
JŠ_Pohl_BA_15_Ulice (425)
29. augusta 2 (1)
Americké námestie 1 (6)
Baštová 2 (1)
Bezručova 2 (4)
Blumentálska 1 (1)
Dostojevského rad 1 (1)
Dunajská 2 (2)
Fajnorovo nábrežie 1 (18)
Farská 1 (1)
Fraňa Kráľa 2 (1)
Františkánske námestie 1 (4)
Gajova 1 (1)
Gondova 1 (1)
Gorkého 2 (3)
Grösslingová 1 (1)
Hlavné námestie 2 (33)
Hlboká cesta 1 (5)
Hodžovo námestie 1 (14)
Hurbanovo námestie 1 (15)
Hviezdoslavovo námestie 1 (92)
Ivanka pri Dunaji 1 (2)
Jesenského 3 (2)
Kapitulská 3 (1)
Klariská 1 (1)
Klemensova 1 (1)
Kollárovo námestie 3 (1)
Krížna 3 (1)
Michalská 2 (31)
Námestie 1. mája 1 (2)
Námestie Ľ. Štúra (25)
Námestie slobody 2 (15)
Námestie SNP 1 (48)
Obchodná 3 (7)
Panská 2 (1)
Primaciálne námestie 2 (19)
Radlinského 2 (1)
Rázusovo nábrežie 1 (15)
Rybné námestie 2 (1)
Šafárikovo námestie 2 (12)
Šancová 3 (2)
Špitálska 2 (5)
Štefánikova 2 (9)
Štúrova 5 (6)
Suché mýto 2 (1)
Zámocká 2 (1)
Zámocké schody 2 (2)
Zámočnícka 3 (1)
Židovská 2 (4)
Župné námestie 1 (3)
Najstaršie do ca. 1918 (218)
Škvarna, Dušan (zbierka) (73)
Šmotlák, Anton (zbierka) (4120)
Foto 1970 až 1980 (3)
Foto od 1961 do 1970 (1418)
Zbierka negatívov A. Šmotláka ml. (časť do 1960) (2699)
Stanek, Miroslav (zbierka) (319)
Pohľadnice: malé formáty (319)
SZABÓ (rodinný fond) (221)
1916_Szabova_Terezia (4)
1932_Szabova_Terezia ml (53)
1_SzT_Dokumenty (5)
2_Drobne tlace (3)
3_SzT_Foto (45)
1940_Szabova_Gizela (1)
Korešpondencia rodiny Szabóovej z rokov 1941-45 (112)
Originály (106)
Preklady (6)
Štefan Szabó / Szabó István (51)
4_O ňom (16)
Dokumenty (19)
Fotografie (8)
Spomienky na Š. Szabóa (6)
Životopisné podklady (2)
Tišliar, Pavol (súkromná zbierka) (56)
PT: Bratislava (6)
PT: Bratislavská stolica (50)
Tomeček, Oto (zbierka) (1)
Fotografie
Pohľadnice (1)
Tóth, Jozef (zbierka) (945)
Zbierka pohladníc Bratislavy (620)
Zbierka pohladnic Feitzinger (325)
VIRSIK (rodinný fond) (54)
Virsik Karol (12)
Virsikovci ďalší (2)
Virsikovci: Dokumenty (7)
Süle Theresia (2)
Szluka Samu (5)
Virsikovci: Fotografie (28)
Virsikovci: Pohľadnice (4)
Virsikovci: Predmety (1)
VLAČIKY (rodinný fond) (46)
Albumy (46)
Album 1 (46)
Vyskočil, Kamil (Fotoarchív) (301)
Zbierka fotografií k Bratislave (403)
0_Cast_pred_presignaturovanim (102)
2a_60te roky CB
2b_60te roky F (29)
3a_70te roky CB (2)
3b_70te roky F (118)
4_80te roky F (151)
Fotografie čiernobiele z 50. rokov (1)
X_Malé zbierky rôznych majiteľov (25)
DAPM - D. Danihelová - Audiozbierka (1)
DAPM - Z. Šedivá - 3D-zbierka (1)
Súkr. zbierka rodiny Pollak (3)
1_Generation
2. generácia (3)
Súkromná zbierka Michala Nováka (4)
Súkromná zbierka Veroniky Kucharskej (8)
Zbierka Huga Portischa (6)
Video-rozhovory (6)
Zbierka Lucie Karellovej (2)
Zágoršek, Ján (zbierka) (5)
Zbierka fotografií rodiny SZABÓ (2)
Zbierka Viedenská električka (1)
Žigo, Pavol (zbierka) (127)
ZIMMERMANN (Rodinný fond) (99)
1_Zimmermann Lorenz a Theresia (2)
2_Zimmermann Johann Gottlieb a Leinwather Susanna Anna (6)
3_Zimmermann Johann Paul a Welser Susanne (12)
4a_Zimmermann Christoph a Plasienka Juliana (15)
4b_Zimmermann-Moick Susanne a Moick Andreas (9)
5a_Zimmermann Gustav (1)
5b_Zimmermann Wilhelm
5c_Zimmermann Elsa (2)
5d_Zimmermann Paula (1)
6_Zimmermannovci (1)
Koczmann_Friedrich_1912 a Zimmermann Paula (9)
Koczmann_Friedrich_1945 (1)
Pressburg (40)
Testovací zdroj (10)
VEDECKÉ INŠTITÚCIE (470)
Mestský ústav ochrany pamiatok (470)
Zdroje záujmových skupín, spolkov a pod. (18)
Huncokári (Holzhackerhaus) (5)
Kratochvila (2)
X Marika (2)
XY Ruzena (1)
Pamätníci Novembra 1989 z FiF UK (13)
Štrpková, Katarína (zbierka) (13)
Foto AULA (3)
Foto FAKULTA (3)
Foto ĽUDSKÁ REŤAZ (5)
Foto NOVEMBER (2)
Vybrané filtre:

AMB - Zbierka fotografií a negatívov

pam
map
[ikona-fotografia]
Bratislavský primátor dr. Jozef Kyselý
[ikona-fotografia]
Jezuitské kolégium v BA
[ikona-fotografia]
Malý prepoštský dom v Bratislave
[ikona-fotografia]
Malý prepoštský dom v Bratislave
[ikona-fotografia]
Malý prepoštský dom v Bratislave
[ikona-fotografia]
Collegium Emericanum v BA
[ikona-fotografia]
Collegium Emericanum v BA
[ikona-fotografia]
Collegium Emericanum v BA
[ikona-fotografia]
Malý prepoštský dom v Bratislave
[ikona-fotografia]
Nádvorie na Kapitulskej ulici v Bratislave
[ikona-fotografia]
Farský úrad v Bratislave
[ikona-fotografia]
Szőnyiho dom v BA
[ikona-fotografia]
Prepoštský palác v Bratislave
[ikona-fotografia]
Jezuitské kolégium v BA
[ikona-fotografia]
Prepoštský palác v Bratislave
[ikona-fotografia]
Malý prepoštský dom v Bratislave
[ikona-fotografia]
Kapitulská ulica v BA
[ikona-fotografia]
Malý prepoštský dom v Bratislave
[ikona-fotografia]
Kapitulská ulica v BA
[ikona-fotografia]
Kapitulská ulica v BA
[ikona-fotografia]
Kapitulská ulica v BA
[ikona-fotografia]
Kapitulská ulica v BA
[ikona-fotografia]
Prepoštský palác v Bratislave
[ikona-fotografia]
Kapitulská ulica v BA
[ikona-fotografia]
Kapitulská ulica v BA
[ikona-fotografia]
Prepoštský palác v Bratislave
[ikona-fotografia]
Budovanie kanalizácie v Karlovej Vsi
[ikona-fotografia]
Práce na Karloveskej ceste
[ikona-fotografia]
Práce na Karloveskej ceste
[ikona-fotografia]
Pohľad z Petržalky na internát
[ikona-fotografia]
Internát Lafranconi
[ikona-fotografia]
Hostinec na Krížnej ulici v Bratislave
[ikona-fotografia]
Justičná ulica v Bratislave
[ikona-fotografia]
Novostavba na Chorvátskej ulici v BA
[ikona-fotografia]
Kamenné námestie v Bratislave
[ikona-fotografia]
Kalinčiakova ulica v Bratislave
[ikona-fotografia]
Polievkareň pre nezamestnaných v Bratislave
[ikona-fotografia]
Športová ulica v Bratislave
[ikona-fotografia]
Kalinčiakova ulica v Bratislave
[ikona-fotografia]
Poisťovne Assicurazioni Generali a Moldavia Generali v BA
[ikona-fotografia]
Poisťovne Assicurazioni Generali a Moldavia Generali v BA
[ikona-fotografia]
Labanov-Nittmannov dom v Bratislave
[ikona-fotografia]
Hostinec U zlatej ruže v Bratislave
[ikona-fotografia]
Poisťovne Assicurazioni Generali a Moldavia Generali v BA
[ikona-fotografia]
Poisťovne Assicurazioni Generali a Moldavia Generali v BA
[ikona-fotografia]
Palác tlačiarenského podniku Novina v Bratislave
[ikona-fotografia]
Jeseninovo nábrežie v Bratislave
[ikona-fotografia]
Heyblov dom v Bratislave
1
priehľadnosť
Back to Top