szűrő
1736 emlék egységek, 1987 digi-fájlok, 1003 jelszavak
  • Emlékanyagok
  • Helyszínek
  • Témák
  • Története
  • Emberek
  • Forrás
  • Műemlékek
  • Idő
Tárgyak (9)
Iratok (2)
Térképek
Festmények
Városképek
Fényképek (216)
Képeslapok (1509)
3D-vizualizációk
Audio/Spomienky
Mozgóképek
Események (217)
Rodina a Spoločnosť (107)
Poľnohospodárstvo (1)
Remeslá a priemysel (23)
Služby (93)
Doprava (31)
Etniká a skupiny (2)
Nyelv (53)
Politika a strany (35)
Úrady, úradníci a funkcionári (167)
Igazságügy, bíroság (12)
Haderő (66)
RENDŐRSÉG (3)
TŰZOLTÓSÁG (3)
Spolky (1)
Náboženstvo a cirkvi (222)
Kultúra (514)
Školstvo (125)
Veda (3)
Zdravotníctvo a sociálne služby (14)
Šport a voľný čas (106)
Príroda (101)
Budovy administratívy a justície
Cintoríny (1)
Židovská synagóga
Kostoly, kaplnky (3)
Mestské hradby (1)
Mestský hrad a jeho časti (2)
Hradby mesta KE (12)
R.k. kostoly a kláštory (224)
R. k. kaplnky (3)
Evanjelické kostoly KE (8)
Iné kresťanské kostoly (3)
ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY (5)
Iné historické budovy (71)
CINTORÍNY (4)
PALÁCE (55)
Budovy správy (14)
PRIEMYSELNÉ stavby (3)
DOPRAVNÉ stavby (28)
KULTÚRNE STAVBY (249)
REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby (29)
Pomníky a sochy (75)
Prvé ľudské osídlenia v priestore Bratislavy (500000 až 8000 pred n. l.) (0)
Fungovanie mezolitickej dielne (7. tisícročie pred n. l.) (0)
Bitka pri Bratislave (907 júl 4. cca.) (0)
1052 - Obliehanie Bratislavského hradu Henrichom III. (0)
1241-1242 - Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska (0)
1427 až 1433 - Husitské ohrozenie Bratislavy (0)
Husitské sprisahanie v Bratislave (0)
1436 - Udelenie erbu (0)
1515 - Bratislavské rokovania Habsburgovcov a Jagelovcov (0)
17. december 1526 – Voľba Ferdinanda Habsburského za uhorského panovníka (0)
Korunovácia Leopolda I. (0)
1687 - Korunovácia Jozefa I. (0)
1741 - Korunovácia Márie Terézie (0)
Napoleonské ťaženia (1809 a predtým) (0)
1829 - Vznik Spoločnosti česko-slovanskej (0)
1848-1849 - Uhorská revolúcia (0)
Bitka pri Lamači (0)
1869 - Prvé moderné sčítanie obyvateľstva (0)
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok
1880 - Sčítanie obyvateľstva (0)
1886-1896 - Regulácia Dunaja
1890 - Povodeň
1890 - Sčítanie obyvateľstva (0)
1896 - Miléniové oslavy
1897 - Povodeň
1897 05 16 - Odhalenie Pomníka Márie Terézie
1899 - Miestna priemyselná výstava
1899 - Povodeň (0)
1900-1902 - Zrútenie a oprava tunela
1902 - Druhá krajinská poľnohospodárska výstava
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa
1907 - Oslavy 700. výročia narodenia Svätej Alžbety
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža
Návšteva kráľa Františka Jozefa v Bratislave (1909)
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy
1913 - požiar Podhradia
1. svetová vojna
1918 - Návšteva kráľa Karola IV.
Obsadzovanie Bratislavy (1919) (0)
1919 05 10 - Pohreb M. R. Štefánika (0)
1920 - Ples inžinierov a architektov
Búranie pomníka Márie Terézie (1921) (0)
Zbúranie pamätníka arpádovského bojovníka na Devíne
Orientálne trhy v Bratislave (1921 - 1942) (0)
1925 - Razia v redakcii denníka Slovák
1925 - Všeživnostenský deň
1926 - Vysviacka zvonov (0)
1928 - Orolský zlet v Bratislave
1928 - Zamrznutý Dunaj
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR
1928 12 01 - Otvorenie Večerných kurzov kreslenia a reklamného aranžovania (0)
1929 - Návšteva maršala P. Pétaina
1929 - Povodeň
1929 06 28 - 07 01 - Zjazd Ústredia slovenského katolíckeho študentstva
Závod balónov (0)
Návšteva prezidenta T. G. Masaryka (0)
1933 - Pribinove slávnosti v Nitre
Zjazd čs. múzejníkov v Banskej Štiavnici
Preteky motorových člnov (0)
1936 09 19-21 - Návšteva prezidenta E. Beneša (0)
1936 11 01 - Návšteva rumunského kráľa Karola II. (0)
1937 04 21 - Návšteva prezidenta E. Beneša (0)
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva
1937 10 24 - 11 02 - Celoštátna výstava poštových známok
1938 - Návšteva Milana Hodžu v Bratislave
1938 03 12 - Anšlus Rakúska a jeho dôsledky (0)
Prenasledovanie Židov v rokoch 1938 až 1945 a holokaust
Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky (0)
Arizácia majetku Židov
Druhá svetová vojna (1939 - 1945)
1940 - Zamrznutý Dunaj
1942 - Zamrznutý Dunaj
1944 - Bombardovanie továrne Apollo
1944-1945 - Slovenské národné povstanie
Repatriácia vojakov, nútene nasadených a väzňov do vlasti
Konfiškácia majetku "kolaborujúcich" Nemcov a Maďarov (1)
Boje o Bratislavu (1945 marec až apríl)
1945-1946 - Návrat arizovaného majetku pôvodným majiteľom al. dedičom
1946-1947 - Akcia Pomáhajme navráteným Slovákom (0)
1947 - Povodeň
1947 - Vyschnutý Dunaj
1948 10 28 - 30. výročie vzniku ČSR
1948 10 3 - Vysviacka Kostola Panny Márie Snežnej
Znárodnenie
1949 - 1. výročie Víťazného februára
1949 - Hrachová brigáda
1949 - IX. zjazd KSČ v Bratislave
1949 - Koncert robotníckeho spevokolu
1949 - Návšteva Klementa Gottwalda
1949 - Otvorenie Devínskej cesty
1949 - Týždeň čistoty v uliciach
1949 04 14 - Manifestácia za svetový mier
1949 06 01 - Štátny pohreb Petra Jilemnického
1949 07 04 - Otvorenie tunela pod hradom
1949 08 - Návšteva Jeana Bouliera
1949 09 11 - Pomenovanie Námestia G. Dimitrova pred Hl. žel. stanicou
1949 10 - Návšteva konzula ZSSR Novikova v Bratislave
1949 11 07 - Manifestácia na výročie VOSR
1950 04 04 - Odhalenie Pomníka víťazstva nad fašizmom (víťaznej Červenej armády)
1957 - Povodeň
1957 03 08 - Medzinárodný deň žien
Veľký jesenný jarmok (0)
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji
1958 - Telovýchovné slávnosti
1958 08 03-10 - Majstrovstvá sveta v zoskoku padákom
1958 09 28 - Cvičenie civilnej obrany (0)
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji
1959 06 21 - Slávnosť družby na Devíne (0)
1968 - Okupácia vojskami Varšavskej zmluvy (0)
1973 - MS v krasokorčuľovaní
1985 10 11-12 - Dni námetovej filatelie
2000 09 23-24 - Celoslovenský eucharistický kongres
2000 11 11 - Posviacka zvonov Dómu sv. Martina
2005 02 23-25 - Bratislavský samit
Atletické preteky Pravda - Televízia - Slovnaft (PTS)
Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)
Oslavy 1. mája
Oslavy SNP
Slovanské dni na Devíne
Výstava kvetov Flóra

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Agel, Rudolf (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (0)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Alth, Jozef (1821-1890) (1)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (0)
Alžbeta Habsburská (1409-1442) (0)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (0)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (1)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (0)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Anton Haus (1851-1917) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR)
Anton Šmotlák
Augusta Neulinger (?)
Absolon, Ľudovít
Ateliér Marian
Ambrovits
Ateliér Körper
Ateliér de Sandalo
Apfel, Otto
Archív MNV
Absolón, Z.
Adler, Jacob
Alexy, Janko
Atelier Szova
Atelier Szova Bratislava
Ateliér Helios
Ateliér Schnitzel & Fink
Absolon
Absolon, Zoltán
Absolon, Ľudovít; Sekera, Miroslav; Belický, Karol
Absolon, Ľudovít; Sláma, Ján
Absolon, Ľudovít; Tichý, Ivan
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavel; Paul, Petr
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavol; Grossmann, Igor; Tesák, Milan
Absolon, Ľudovít; Veliká, Dagmar; Orlík, Anton
Absolonová, E.; Klimo, Martin; Šmátrala, Milan; Kanka, Ján
Absolón, Ľudovít
Alt, Franz
Anna Neulinger (?)
Atelier Müller
Ateliér Rosbaud
Ateliér Stefania
Augusta Neulinger ?

Mestské časti

Západ
Vyšné Opátske
Ťahanovce
Staré Mesto
Sídlisko Ťahanovce
Sever
Šebastovce
Šaca
Poľov
Pereš
Nad Jazerom
Myslava
Lunik IX
Lorinčík
KVP
Krásna
Košická Nová Ves
Kavečany
Juh
Džungľa
Dargovských hrdinov
Barca

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Alžbetina (32)
Leveltárak (221)
MÚZEÁ (1499)
KNIŽNICE (1)
VEDECKÉ INŠTITÚCIE (1)
SÚKROMNÉ ZBIERKY (16)
DIGITÁLNE ZDROJE (4)
pam
map
[ikona-fotografia]
Ostraňovanie pamätníka čsl. štátnosti v Košiciach
[ikona-fotografia]
M. Jakeš na letisku v Košiciach
[ikona-fotografia]
Čínska delegácia v Košiciach 1949
[ikona-predmet]
Album 42: seminár k politickej prestavbe
[ikona-fotografia]
Spevácky zbor učiteľov
[ikona-fotografia]
Odmenení kultúrny pracovníci
[ikona-fotografia]
Vedúci ideol. odd. KV KSS J. Hamrák
[ikona-fotografia]
Námestník ministra kultúry O. Rácz
[ikona-fotografia]
Podpredseda Vsl. KNV J. Dobšinský
[ikona-fotografia]
Vedúci odb. kultúry KNV J. Janovský
[ikona-fotografia]
Koncert k výročiu VOSR
[ikona-fotografia]
Koncert k výročiu VOSR
[ikona-fotografia]
Členka ŠD H. Sýkorová
[ikona-fotografia]
Člen ŠD J. Švec
[ikona-fotografia]
Spevácky zbor učiteľov
[ikona-predmet]
Album 37: Krajská konferencia KSS - kultúrny program
[ikona-fotografia]
Otvorenie výstavy Človek a jeho záľuby (KE 1986)
[ikona-predmet]
Album 33: Výstava Človek a jeho záľuby 198
[ikona-predmet]
Album 32: Štafeta priateľstva a mieru 1963
[ikona-fotografia]
Deň kultúrnych pracovníkov Vsl. kraja
[ikona-fotografia]
Otvorenie koncertu k výročiu VOSR
[ikona-fotografia]
Posedenie
[ikona-fotografia]
Posedenie
[ikona-fotografia]
Minister M. Válek
[ikona-fotografia]
Minister kultúry M. Válek
[ikona-fotografia]
Riaditeľ ŠD M. Bobula
[ikona-fotografia]
Tanečné vystúpenie
[ikona-fotografia]
Tanečné vystúpenie
[ikona-fotografia]
Odmenení pracovníci kultúry
[ikona-fotografia]
Odmenení pracovníci kultúry
[ikona-fotografia]
Ocenení kultúrni pracovníci
[ikona-fotografia]
Odovzdávanie plakiet
[ikona-fotografia]
Oliver Rácz odovzdáva vyznamenanie
[ikona-fotografia]
Poďakovanie vyznamenaných
[ikona-fotografia]
Tajomník KOR M. Chalachan
[ikona-fotografia]
Námestník ministra kultúry O. Rácz
[ikona-fotografia]
Predsednícky stôl
[ikona-fotografia]
Tajomník Vsl. KV KSS R. Blaho
[ikona-fotografia]
Podpredseda Vsl. KNV J. Dobšinský
[ikona-fotografia]
Vystúpenie učiteľského spevokolu
[ikona-fotografia]
Kladenie vencov
[ikona-fotografia]
Predseda ZO KSS J. Ondrejka
[ikona-fotografia]
Quido Chytil
[ikona-fotografia]
Jozef Sekula
[ikona-fotografia]
Július Omasta
[ikona-fotografia]
Štefan Kinik
[ikona-fotografia]
Štefan Daniel
[ikona-fotografia]
František Uhnavý
1
priehľadnosť
Back to Top