FILTER
22577 Inventareinheiten, 24336 Digitalbilder
  • Quellenart
  • Orte
  • Themen
  • Ereignisse
  • Personen
  • Besitzer
  • Denkmäler
  • Zeit
3D-Visualisationen
Ansichtskarten (1516)
Audio/Erinnerungen
Fotografien (20580)
Gegenstände (19)
Graphik (0)
Karten u. Pläne
Schriftstücke (466)
Stadtansichten
Video
Ämter, Beamte und Funktionäre (318)
Armee (117)
Dienstleistungen (145)
Banken und Versicherungen (13)
Geschäfte und Märkte (87)
Hotels und Unterkunft (19)
Kúpele (3)
Pošty
Verpflegung und Gastwirtschaft (22)
Ethnika und Gruppen (23)
Deutsche (und Österreicher, Schweizer) / Germanika (11)
Juden und Judaika
Karpatendeutsche (1)
Kroaten, Serben und Bosnier
Lateinische
Multiethnisch
Poliaci, poloniká
Roma-betreffend
Rusi, Ukrajinci, Bielorusi (5)
Rusíni
Slowaken und Slowakei-betreffende (2)
Tschechen, Mährer und Bohemika (1)
Ungarn und die Hungarika (7)
Feuerwehr (3)
Gesundheitswesen und Sozialdienste (25)
Gewerbe und Industrie (30)
Bergbau
Fischerei
Lesníctvo
Mlynárstvo
Weinherrstellung (1)
Zünfte
Justiz, Gerichte (56)
Kultur (590)
Bildende Künste (153)
Film und Kino (1)
Literatúra a knižnice (3)
Musik (28)
Skulptur (81)
Tanzen (7)
Theater (221)
Tlač, noviny, žurnalistika (22)
Volkskultur (26)
Natur (104)
Donau
Eisenbrünnel
Lesy
More / oceán
Ochrana prírody / ekologické
Parkanlagen und esthetische Garten (93)
Rieky a jazerá
Tiere (2)
Politik und Parteien (48)
Polizei (4)
Religion (276)
Andere Religionen
Evangelische Kirchen (17)
Judaismus (4)
Katholiken (238)
Orthodoxe und Griechisch-Katholische (8)
Púte
Zbožné fundácie
Schulwesen (179)
Andere Erziehung (3)
Grundschulen (8)
Mittelschulen (136)
Universitäten (25)
Vorschulunterricht (3)
Sport und Freizeit (107)
SPRACHE der Quelle (516)
Andere Sprachen
Deutsche Sprache (36)
Francúzsky jazyk
Lateinische Sprache (100)
Mehrsprachige
Ruský jazyk
Slovenčina a čeština (pred 1800)
Slowakische Sprache (10)
Tschechisch (2)
Ungarische Sprache (383)
Verbände und Vereine (11)
Skauting / Junák
Verkehr (41)
Landesverkehr (3)
Lanovky a podobné
Luftverkehr (2)
Mýta a clá (2)
Posli a posolstvá (1)
Schienenverkehr (33)
Wasserverkehr
WISSENSCHAFT (5)
Budovy správy (14)
Historická radnica (7)
Kráľovský dom a mincovňa
Stará radnica (2)
Ústavný súd
Zaniknutá stredoveká radnica
DOPRAVNÉ stavby (42)
Hlavná autobus. stanica
Hlavná želez. stanica (19)
Letisko Košice, Barca (9)
Mosty (14)
Iné historické budovy (72)
Hotel Európa (5)
Levočský dom (17)
Miklušova väznica (6)
Urbanova veža (40)
Žobrákov dom (4)
Iné kresťanské kostoly (3)
K. Božej Múdrosti, Dargovských hrdinov (Gr.kat.)
K. Narodenia Presvätej Bohorodičky (Gr.kat.) (3)
K. Presvätej Bohorodičky, Nad Jazerom (Gr.kat.)
K. sv. Petra a Pavla, Západ (Gr.kat.)
K. Zosnutia Presvätej Bohorodičky (Pravosl.)
KE: CINTORÍNY (4)
Cintorín Barca
Cintorín Košická Nová Ves
Cintorín Krásna
Cintorín Lorinčík
Cintorín Myslava
Cintorín Šaca
Cintorín Ťahanovce
Cintorín Vyšné Opátske
Južný cintorín, Juh (súčasť Verejného cintorína)
Krematórium, Sídlisko Ťahanovce
Starý židovský cintorín (Tatranská ul.)
Sv. Rozálie na Kalvárii, Sever (2)
Verejný cintorín (2)
Vojenský cintorín, Juh (súčasť Verejného cintorína?)
zaniknuté novoveké (evanjelický, atď.)
zaniknuté stredoveké
Židovský cintorín, Juh (Verejný cintorín)
KE: Evanjelické kostoly (8)
KE: Hradby mesta (12)
Bašta na Čajkovského5
Bašta na Zbrojničnej 6
Dolná brána
Katová bašta (9)
Mlynská bašta (3)
KE: KULTÚRNE STAVBY (253)
Kultúrne domy
Štátne divadlo (122)
Východoslovenské múzeum (131)
KE: PALÁCE (67)
Andrášiho palác (9)
Biskupský palác (3)
Čáky-Dezőfiho palác (6)
Hadík-Barkóciho palác (2)
Jakabov palác (36)
Kapitánsky palác (Slovenské technické múzeum) (3)
Pongrácovsko-Forgáčovský palác (8)
KE: PRIEMYSELNÉ stavby (5)
KE: REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby (29)
Areál Alpinka
Areál Anička (4)
Areál Bankov (10)
Kúpaliská a plavárne (8)
Lyžiarske strediská (Jahodná, Kavečany) (1)
Vodný lyžiarsky vlek, Nad Jazerom
KE: ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY (5)
Modlitebňa ortodox. (Zvonárska ul.)
Modlitebňa sefardov/chasidov (Krmanova ul.)
Neológov (Moyzesova ul., dnes ŠFK) (4)
Ortodoxná (Puškinova ul.)
Ortodoxná (Zvonárska ul.)
Status quo (Moyzesova ul., zaniknutá) (1)
Pomníky a sochy (93)
Busta Jána Straku
Busta P. Michala Lacku S. J., Krásna
Dominikán
Július Jakoby maliar
Odstránené pamätníky (51)
P. padlým talianskym vojakom, Juh (Verejný cintorín)
P. padlým vojakom Červenej armády, Juh (Verejný cintorín)
P. vojakom Prvej svetovej vojny (Verejný cintorín)
Pamätník generála Petrova
Pamätník holokaustu, Juh (Židovský cintorín)
Pamätník Karola Kuzmányho
Pamätník Ladislava Novomeského
Pamätník Ľudovíta Kukorelliho
Pamätník maratóna
Pamätník neznámeho protifašistického bojovníka (3)
Pamätník neznámeho vojaka II. sv. vojny (Verejný cintorín)
Pamätník oslobodenia Košickej Novej Vsi, Košická Nová Ves
Pamätník padlým v II. svetovej vojne, Ťahanovce
Pamätník padlým vojakom Červenej armády (15)
Pamätník Štefana Moyzesa
Pamätník zavraždeným protifašistickým bojovníkom, Ťahanovce
Pomník padlým hrdinom II. svetovej vojny, Krásna
Súsošie Immaculata (Morový stĺp) (22)
Trojičný stĺp so súsoším Svätej Trojice
R. k. kaplnky (3)
Ekumenický dom modlitby Buzinka, Šaca
Kalvária, Sever (2)
Kap. bl. P. P. Gojdiča a M. D. Trčku, Sídlisko Ťahanovce
Kap. Božieho milosrdenstva (železničná nemocnica)
Kap. Dobrého pastiera (nemocnica VÚSCH), Západ
Kap. Ducha Svätého (cirkevné gymnázium)
Kap. na Miestnom úrade KE-Džungľa, Džungľa
Kap. nanebovzatia Panny Márie (Bankov), Sever (1)
Kap. Nepoškvrneného počatia Panny Márie (vincentky), Juh
Kap. Panny Márie Karmelskej a sv. Jozefa (kláštor Lorinčík)
Kap. Panny Márie Pomocnice (Tri hôrky, saleziáni), Západ
Kap. Panny Márie pomocnice kresťanov (univ. nemocnica)
Kap. povýšenia Sv. kríža (univ. nemocnica), Západ
Kap. sv. Cyrila a Metoda (cirkevná ZŠ), Západ
Kap. sv. Dominika Savia, Sídlisko Ťahanovce
Kap. sv. Richarda Pampuri (Via Lux), Barca
Kap. sv. Rozálie (na cintoríne)
Kap. v Klášt. Nepoškvrn. Srdca Panny Márie (karmelitánky)
Kap. v Kláštore sv. Augustína (augustiniáni), Košická Nová Ves
Kap. vo vojenskej nemocnici
Univ. pastor. centrum sv. košic. mučeníkov
R.k. kostoly a kláštory (234)
Dóm sv. Alžbety (158)
K. (Kap.) sv. Michala (51)
K. apoštolov Petra a Pavla, Západ
K. Božej múdrosti, Dargovských hrdinov
K. Božieho milosrdenstva, Sídlisko KVP
K. Božského Srdca Ježišovho, Vyšné Opátske
K. Ducha Svätého (špitálsky), Juh (3)
K. Kráľovnej pokoja, Juh (1)
K. Krista Kráľa (dominikánky)
K. Najsv. Trojice a rehoľný dom (premonštráti/univerzitný kostol) (29)
K. Najsvätejšej Trojice, Pereš
K. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (jezuitský kostol)
K. Nanebovstúpenia Panny Márie a kláštor (dominikáni) (8)
K. Nanebovzatia Panny Márie, Šaca
K. narodenia sv. Jána Krstiteľa, Šebastovce
K. Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii (saleziáni) (2)
K. sv. Anny, Ťahanovce
K. sv. Antona Paduánskeho (seminárny kostol) (2)
K. sv. Bartolomeja, Myslava
K. sv. Cyrila a Metoda, Krásna
K. sv. Gorazda a spoločníkov, Západ
K. sv. košických mučeníkov, Nad Jazerom
K. sv. Ladislava, Košická Nová Ves
K. sv. Michala Archanjela a kláštor (uršulínky) (7)
K. sv. Michala Archanjela, Poľov
K. sv. Ondreja, Podhradová
K. sv. Petra a Pavla, Barca
K. sv. Petra a Pavla, Kavečany
K. sv. Rity (augustiniánsky kostol), Košická Nová Ves
K. sv. Vavrinca, Lorinčík
K. Svätej rodiny, Dargovských hrdinov
K. zmŕtvychvstalého Krista (saleziáni), Luník IX
zaniknuté kláštory
zaniknuté kostoly (1)
-50 000 test 1a
-500 až -1 – Keltské osídlenie
-50000 test 1
-500000 - Test 2
1 až 400 - test 3
1-400 – Rímsko-germánska koexistencia
1241-1242 - Einfall der Mongolen
1312 - Bitka pri Rozhanovciach
1427 - 1432 – Husitské výpravy do Uhorska
1434 - 1467 – Bratríci (a posthusiti)
1465 - 1492 (ca.) – Univerzita Istropolitana
1515 - Jagellonisch-Habsburgische Verhandlungen
1526 – Bitka pri Moháči a jej následky
1604 - 1711 – Protihabsburské povstania
17. december 1526 – Voľba Ferdinanda Habsburského za uhorského panovníka
1805 und vorher - Kriegszüge Napoleons
1829 - Entstehung der tschechisch-slowakischen Gesellschaft
1848-1849 - Ungarische Revolution
1869 - 1. moderne Volkszählung
1880 - Volkszählung
1890 - Volkszählung
1896 – Miléniové oslavy
1907 – Oslavy 700. výročia narodenia svätej Alžbety
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy
1914-1918 - 1. Weltkrieg
1919 05 10 - Pohreb M. R. Štefánika
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR
1929 06 28 - 07 01 - Zjazd Ústredia slovenského katolíckeho študentstva
1930 04 27 - Závod balónov
1933 - Pribinove slávnosti v Nitre
1933 07 02-04 - Zjazd čs. múzejníkov v Banskej Štiavnici
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva
1937 10 24 - 11 02 - Celoštátna výstava poštových známok
1938 03 12 - Anschluss Österreichs und seine Folgen
1938 – Mobilizácia, Mníchovská konferencia a vznik 2. ČSR
1938-1945 - Judenverfolgung und Holokaust
1939-1942 - Arisierung des jüdischen Eigentums
1939-1945 - 2. Weltkrieg
1941-50er - Gefangennahme der Soldaten aus der Slowakei
1944 08 29 až 10 06 - Slovenské národné povstanie
1944-1945 - Evakuácia Nemcov
1945 - Konfiszierung des Eigentums der Deutschen und Ungarn (1)
1945 - Repatriation der Soldaten, Gefangenen, Häftlingen und Zwangsarbeiter
1945 02 19 - Zbombardovanie zajateckého transportu v Melku
1945-1946 - Perzekúcie (česko)slovenských Nemcov a Maďarov a nútené vysídľovanie
1945-1946 - Rückgabe des arisierten Eigentums an vorherige jüdische Eigentümer
1946-1947 - Akcia Pomáhajme navráteným Slovákom
1948 10 28 - 30. výročie vzniku ČSR
1948-1949 - Verstaatlichung
1948-1989 – Prenasledovanie odporcov režimu
1949 - 1. výročie Víťazného februára
1949 - IX. zjazd KSČ v Bratislave
1949 - Koncert robotníckeho spevokolu
1949 04 14 - Manifestácia za svetový mier
1949 06 01 - Štátny pohreb Petra Jilemnického
1949 11 07 - Manifestácia na výročie VOSR
1957 03 08 - Medzinárodný deň žien
1958 - Telovýchovné slávnosti
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji
1961 05 28 - 40. výročie založenia KSČ
1964 06 14 - Voľby do SNR
1965 - Povodeň
1966 - 98 - Festival Bratislavská lýra
1968 - Besatzung von Preßburg durch Armeen des Warschauer Pakts
1968 – „Pražská jar“
1973 - MS v krasokorčuľovaní
1985 10 11-12 - Dni námetovej filatelie
1989 - Nežná revolúcia
1991 - doteraz - Korunovačné slávnosti
1991 - Povodeň
2000 09 23-24 - Celoslovenský eucharistický kongres
2005 02 23-25 - Bratislavský samit
25. jún 1741 – Korunovácia Márie Terézie
27. jún 1655 – Korunovácia Leopolda I.
30. 9. 1944 až 1. mája 1945 - Oslobodzovanie Slovenska
400 až 567 – Sťahovanie národov
567 až 800 – Slovansko-avarská koexistencia
800 (ca.) až 906 – Nitriansko a Veľká Morava
863 až 885 – Misia Konštantína a Metoda na Veľkej Morave
9. december 1687 – Korunovácia Jozefa I.
900 (ca.) až 999 – Ovládnutie Karpatskej kotliny Maďarmi
990 (ca.) až 1150 (ca.) – Kristianizácia stredného Podunajska
Empty
Oslavy 1. mája (74)
Oslavy SNP (10)
Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky

Personen

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelaida Švábska (1065-1090) (0)
Adelaida z Riedenburgu (12. stor.) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Adler, Rudolf (1892-1978) (0)
Adler, Tibor (1926-1945) (0)
Adlerová (rod. Paskusz), Blanka (1898-1966) (0)
Adlerová, Erika (20.stor.) (0)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (0)
Agnesa Babenberská (ca.1151-1182) (0)
Agneša Habsburská (1281–1364) (0)
Agnesa z Antiochie (1154-1184) (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (1)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (0)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Altdorffer (rod. Kövér), Aloisia (1899-1980) (0)
Altdorffer, Alfréd (1926> (0)
Altdorffer, Leopold (1898-1985) (0)
Alth, Jozef (1821-1890) (1)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (0)
Alžbeta Kotromanićová / Bosnianska (1340-1387) (0)
Alžbeta Kumánska (1240-1290> (0)
Alžbeta Luxemburská (1409-1442) (0)
Alžbeta Piastovská (1305-1380) (0)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (0)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (1)
Anastázia Kyjevská <1021-1096> (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (0)
Andrássy, Gyula (1823-1890) (0)
Andreas (Endre) Moick (1903 - 1999) (0)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Anežka Hlohovská <1290-1361) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (1)
Anna de Foix (1480-1506) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (1)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (1)
Árossy, Jozef (1797-1870) (1)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (0)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autoren

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Absolon, Ľudovít
Absolon, Zoltán
Absolonová, E.
Adler, Jacob
Albert Nimecz
Alexy, Janko
Alt, Franz
Alt, Rudolf
Altdorffer, Alfréd
Altdorffer, Leopold
Ambrovits
Andil (5)
Andor (9)
Andrási, Mór
Anna Neulinger (?)
Anton Šmotlák
Apfel (ateliér)
Apfel, Otto
Ateliér Schnitzel & Fink
Auerbach, Max
Augusta Neulinger (?)
Augusta Neulinger ?
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR)

Stadtteile

Západ
Vyšné Opátske
Ťahanovce
Staré Mesto
Sídlisko Ťahanovce
Sever
Šebastovce
Šaca
Poľov
Pereš
Nad Jazerom
Myslava
Lunik IX
Lorinčík
KVP
Krásna
Košická Nová Ves
Kavečany
Juh
Džungľa
Dargovských hrdinov
Barca

Straßen und Plätze

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Nenašli sa žiadne miesta.
ARCHIVE (1088)
Archívy špecializované (štátnych a verejných organizácií) (0)
A PÚ SR - Archiv des Denkmalschutzamts der Slowakischen Republik (0)
Zbierka fotografií a negatívov (0)
Zbierka fotografií a negatívov k obci Lozorno
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány 1. CSR k lokalite Bratislava
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány 1. CSR k lokalite Turzovka
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány k lokalite Banská Bystrica
Literárny archív Slovenskej národnej knižnice (0)
Fotodokumentačné zbierky
Osobné fondy (0)
Osobný fond Juraja Spitzera (0)
Osobné dokumenty (0)
Osobné doklady
Zbierka fotografií (0)
Fotoalbum návšteva K. Gottwalda
Kirchliche Archive (0)
Archív Trnavskej arcidiecézy (0)
Fotozbierka (0)
Fotoalbum 1941/1 (0)
Detaily
Fotoalbum 1948/1: návšteva adm. Lazíka v Topoľčanoch
Fotoalbum k 70. narodeninám biskupa Lazíka
Fotoalbum_1947_1_Lazik v PN (0)
Fotoalbum_1947_1_Detaily
Fotoalbum_1949_1
Fotoalbum_1957_1
Súbor fotografií k návšteve pápeža Jána Pavla II. na Slovensku
Zbierka kánonických vizitácií
Rímskokatolícky farský úrad v Cíferi
Rímskokatolícky farský úrad v Stupave
Staatliche Archive (981)
Staatsarchiv in Pressburg/Bratislava (0)
Štátny archív Bratislava - pobočka MODRA (0)
Archívny fond XY (0)
Kronika slovenskej školy v Podunajských Biskupiciach
Štátny archív Košice - centrála a pracoviská (981)
Archív Spišská Nová Ves (0)
Archívny ford Magistrát mesta Gelnice
Štátny archív v Košiciach (981)
Krajská knižnica v Košiciach (zbierka parte) (358)
77 (63)
78 (45)
79 (72)
80 (64)
81 (53)
82 (61)
Zbierka fotografií a negatívov (623)
Album 01 (22)
Album 01 (jednotlivé foto) (21)
Album 02 (1)
Album 02 (jednotlivé foto)
Album 03: Košický kraj v obrazoch (12)
(12)
Album 04 (24)
Album 04 (jednotlivé foto) (23)
Album 05 (0)
Album 05 (jednotlivé foto)
Album 06 (0)
Album 06 (jednotlivé foto)
Album 07 (0)
Album 07 (jednotlivé foto)
Album 08 (0)
Album 08 (jednotlivé foto)
Album 09 (114)
Album 09 (jednotlivé foto) (113)
Album 10 (1)
Album 11 (19)
Album 11 (jednotlivé foto) (18)
Album 12 (0)
Album 12 (jednotlivé foto)
Album 13 (0)
Album 13 (jednotlivé foto)
Album 14 (0)
Album 14 (jednotlivé foto)
Album 15 (0)
Album 15 (jednotlivé foto)
Album 16 (3)
Album 16 (jednotlivé foto) (2)
Album 17 (0)
Album 17 (jednotlivé foto)
Album 18 (0)
Album 18 (jednotlivé foto)
Album 19 (17)
Album 19 (jednotlivé foto) (16)
Album 20 (7)
Album 20 (jednotlivé foto) (6)
Album 21 (0)
Album 21 (jednotlivé foto)
Album 22 (0)
Album 22 (jednotlivé foto)
Album 23 (7)
Album 23 (jednotlivé foto) (6)
Album 24 (8)
Album 24 (jednotlivé foto) (7)
Album 25 (4)
Album 25 (jednotlivé foto) (3)
Album 26 (3)
Album 26 (jednotlivé foto) (3)
Album 27 (0)
Album 27 (jednotlivé foto)
Album 28 (9)
Album 28 (jednotlivé foto) (8)
Album 29 (0)
Album 29 (jednotlivé foto)
Album 30 (0)
Album 30 (jednotlivé foto)
Album 31
Album 32 (2)
Album 32 (jednotlivé foto) (1)
Album 33 (2)
Album 33 (jednotlivé foto) (1)
Album 34 (0)
Album 34 (jednotlivé foto)
Album 35
Album 36
Album 37 (3)
Album 37 (jednotlivé foto) (2)
Album 38
Album 39
Album 40
Album 41 (0)
Album 41 (jednotlivé foto)
Album 42 (4)
Album 42 (jednotlivé foto) (3)
Album 43 (0)
Album 43 (jednotlivé foto)
Album 47 (44)
Album 48 (18)
Album 49 (21)
Album 50 (20)
Album 51 (58)
Album 52 (47)
Album 54 (96)
Album 55 (57)
Štátny archív v Prešove (0)
Archív Bardejov (0)
Archívny fond Magistrát mesta Bardejov
Spišský archív v Levoči (0)
AFo Magistrát mesta Levoča
Archívny fond Spišská župa (0)
Odd. Podžupa (0)
Pododd: Korešpondencia Anna Horváth Stansith
Horvát-Stančič (Horváth-Stansith) zo Strážok (archívny fond) (0)
Krabica 96
Štátny archív v Prešove - centrálne pracovisko (0)
Archívny fond Magistrát mesta Sabinov
Kniha prísah mesta Prešov
Städtische Archive (107)
Archiv der Stadt Kaschau (97)
Archivfond Magistrat der Stadt Kaschau (97)
Geheimes (Stadt)Archiv (97)
Archiv der Stadt Pressburg/Bratislava (10)
AMB - Osobné fondy
AMB - Zbierka fotografií a negatívov
AMB - Zbierka listín a listov z pápežskej kúrie
AMB - Zbierka máp a plánov
Archivfond Magistrat der Stadt Pressburg/Bratislava (10)
Zbierka stredovekých listín a listov (10)
Urkunden- und Briefsammlung
Zbierka listín a listov č. 1001 až 1500 (1)
Zbierka listín a listov č. 1501 až 2000
Zbierka listín a listov č. 2001 až 2500
Zbierka listín a listov č. 2501 až 3000 (4)
Zbierka listín a listov č. 3001 až 3500 (1)
Zbierka listín a listov č. 3501 až 4000 (4)
Zbierka listín a listov č. 501 až 1000
Regionálna knižnica (0)
Zlatá kniha mesta Bratislavy 1928 (0)
ZkmBA - Ilustrácie
BIBLIOTHEKEN (9)
Knižnica Jasovského opátstva (9)
Jasov_Zbierka fotografií (9)
Album pre opáta z r. 1907 (0)
Album pre opáta z r. 1907 - jednotlivé fotografie
Album pre opáta z r. 1907 ako celok
Album s portrétmi (9)
Album portrétov - celok (1)
Jednotlivé fotky z portrétneho albumu (8)
Voľné fotografie
Zbierka pohľadníc (0)
2_Ľudia
AT
DE
HU
Pohľadnice zachytávajúce historické udalosti
SK
Lyceálna knižnica v Kežmarku
Ústredná knižnica SAV (Lyceálna knižnica) (0)
Zbierka obrazových dokumentov (0)
1: Portréty
2: Skupiny osôb (0)
Tablo portrétov osobností
Tablo predsedníctva EAV cirkvi na Slovensku
4: Architektonické plány
Zobrazenia budov
DIGITALE QUELLEN (0)
Blog geschriebene-geschichte.de
Centropa
Monasterium.net
RTVS
YouTube (0)
Videokanál denníka N
Videokanál Institut für Kultur- und Theatergeschichte der Öst.Akad.d.Wissenschaften
Videokanál oz Hradiská
Videokanál The Habsburg Monarchy
MUSEEN (1500)
Mittelslowakisches Museum von Neusohl/Banská Bystrica (0)
Diela maliara Andreja Stollmanna
Zbierka fotografií SSM
Zbierka pohľadníc SSM
Museum der Kultur der Karpatendeutschen (0)
1 - Sammlung von Bildern (0)
Blaufuss (Krahule)
Bries (Brieštie)
Deutsch Litta (Kopernica)
Deutsch Proben (Nitrianske Pravno)
Fundstollen (Chvojnica)
Gaidel (Kľačno)
Glaserhau (Sklené)
Hedwig (Hadviga)
Honneshau (Lúčky)
Johannesberg (Kremnické Bane)
Krickerhau (Handlová)
Kuneschhau (Kunešov)
Münnichwies (Vrícko)
Oberstuben (Horná Štubňa)
Turz, Ober- und Unter- (Turček, Horný a Dolný)
Museum der Stadt Pressburg/Bratislava (0)
1 - Zbierky archeologické (0)
AB - Nálezy z centra Bratislavy
AD - Nálezy z hradu Devín
AR - Nálezy z Rusoviec
2 - Zbierky historické (F) (0)
Najnovšie dejiny (S)
Novšie dejiny (K1)
Staršie dejiny (F1)
3 - Zbierky umeleckohistorické (U)
4 - Zbierky národopisné
5 - Zbierky špecializované (0)
5-FA-Farmácia
5-Fo-Fotografie
5-K1_Profánny textil a hračky
5-K3-Kultúra všedného dňa
5-LF-Literárny fond
5-N-Numizmatika
5-P-Pohladnice (0)
1-1000
1001-2000
1001-2000
3001-4000
4001 až 5000
5001-6000
6001-7000
7001-8000
5-T-Technika
5-Z-Zbrane
6 - Pozostalosti osobností
Ostslowakisches Museum in Kaschau/Košice (1500)
Prírodovedné zbierky (0)
Botanika
Geológia
Paleontológia
Petrografia
Zoológia - entomológia
Zoológia - stavovce I. a II.
Spoločenskovedné zbierky (1500)
Archeológia - praveká, stredoveká
Cechový archív
Cechy a remeslá
Fajky
Farmácia
Historická a umelecká fotografia (1000)
Fotografie rôzne (1000)
H. Negatívy a pozitívy (202)
V. Pozitívy (290)
VI. Diapozitívy
VII. Negatívy (316)
VIII. Pozitívy (192)
Pomocný materiál
Historická tlač (500)
Pohľadnice (500)
Historický nábytok
Hudobné nástroje
Keramika, sklo, porcelán
Knižný fond zbierkového charakteru
Košická keramika
Kovolejárstvo
Medzinárodný maratón mieru
Militárie
Národopis
Numizmatika-faleristika
Numizmatika-mince, medaily, žetóny
Numizmatika-papierové platidlá
Odev, textil a odevné doplnky
Rukopisy a písomnosti
Trojrozmerný materiál
Výtv. umenie - Architektúra, architekt. články
Výtvarné umenie - Grafika
Výtvarné umenie - Kresba
Výtvarné umenie - Maľba
Výtvarné umenie - Sochárstvo
Zlatníctvo
SNM-AM - Archäologisches Museum
SNM-HM - Historisches Museum (0)
Etnológia
Historické vedy (0)
1. Fond dejín 20. storočia (0)
1.1 fond Revolučné odborové hnutie a KSČ
1.2 fond Politické pomery
1.3 fond Záujmové organizácie
1.4 fond Plagáty
1.5 fond Pohľadnice
PRIVATSAMMLUNGEN (33)
"Ruský archív" (0)
Kotliarevskij
1_Sammlung zur Geschichte der Region HAUERLAND (0)
Sammlung BLAUFUSS (Krahule) (0)
Familienfond: Grosch Klaus Martin
Familienfond: Lukáčová / Blahyj
Familienfond: Schwarz
Sammlung DEUTSCH PROBEN (Nitrianské Pravno)
Sammlung DREXLERHAU (Janova Lehota) (0)
Familienfond: Rohr Gerlinde
Sammlung GAIDEL (Kľačno) (0)
Fond: Archiv der Gemeinde Kľačno (Gaidel)
Sammlung GLASERHAU (Sklené) (0)
Familienfond: Antalová / Franz
Familienfond: ANTONI Nika
Familienfond: Murani / Stricz
Familienfond: Schwarz Anita
Familienfond: TONHÄUSER Peter
Sammlung HOCHWIES (Veľké Pole) (0)
Familienfond: Njari-Wegner Saskia
Sammlung HONNESHAU (Lúčky) (0)
Familienfond: Käfer Karin
Familienfond: Scharschmidt
Sammlung JOHANNESBERG (Kremnické Bane) (0)
Familienfond: Neuschl Viliam
Sammlung KRICKERHAU (Handlová) (0)
Familienfond: Pöss Katarina und Ondrej
Familienfond: Schwarz Rudolf
Sammlung KUNESCHHAU (Kunešov) (0)
Familienfond: Neuschl Viliam
Sammlung MÜNNICHWIES (Vrícko) (0)
Familienfond: Grois Sebastian
Familienfond: Rumpel Ján
Sammlung OBERSTUBEN (Horná Štubňa) (0)
Familienarchiv: STRITZ Ivo
Familienfond: Grefrath Angela
Familienfond: Hogh Anna
Familienfond: Hogh Bert
Familienfond: HOGH Eva
Familienfond: HOGH Maria
Familienfond: Israel Sabine/Russnak
Familienfond: Lüdtke Bärbel
Familienfond: MARŠÁLOVÁ Eva
Familienfond: Mertler Lilly
Familienfond: Messer/Thomahogh
Familienfond: Murani / Hogh Grecz
Familienfond: Russnak Lydia und Josef
Familienfond: Schmidt Tudl Waltraud
Familienfond: SKLENÁROVÁ Emilia
Familienfond: Steinhübl Hilda
Familienfond: Stricz Joachim
Familienfond: STRICZ Josef
Familienfond: Stritz Hanne
Familienfond: STRITZ Hans
Familienfond: Tomahogh Magdalena und Alfred
Familienfond: Turzer Peter
Familienfond: VALENTOVÁ Terézia
Familienfond: VONDRÁČEK Pavel
Familienfond: Weber/Thomahogh
Familienfond: Weiss Erwin
Familienfond: Weiss Günther
Fond: Heimatstube der Gemeinde Horná Štubňa
Sammlung OBERTURZ und UNTERTURZ (Turček) (0)
Familienfond: Ulbricht Andreas
Sammlung PAULISCH (Píla) (0)
Familienfond: Bockmeyer Erika
Familienfond: Oberfranz Rudolf
1_Sammlung zur Geschichte der Region ZIPS-Spiš-Szepes (1)
Familienfond: Matray
HECHT (Familienfond - Matzdorf) (1)
1_Hecht Karl
2a_Hecht Rudolf (1)
1_Foto a Dokumenty (1)
2_Grafiky
2b_Hecht Emma
2c_Hecht_Magda
3a_Hecht Rudolf jr
4_Spiš-Zips
Hecht-Firma
Zbierka k dejinám obce PRAKOVCE
2_Zbierka k dejinám mesta MOLDAVA nad Bodvou (0)
Folder 2 3
2_Zbierka k dejinám mesta STUPAVA (0)
Školská kronika Št mešt školy 1929 - 1941
Školské fotografie
2_Zbierka k dejinám mesta TURZOVKA (0)
Mestský úrad Turzovka
Súkr. zbierka: BARANEK, Miroslav (0)
Zbierka fotografií
Zbierka negatívov
Zbierka pohľadníc
Súkr. zbierka: DLHOPOLČEKOVÁ, Emília (0)
Zbierka fotografií
Súkr. zbierka: DUŠALOVÁ, Eva (0)
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc
Súkr. zbierka: GAJDIČIAR, Ivan (0)
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc
Súkr. zbierka: KORENÝ, Jozef (0)
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc
Súkr. zbierka: KOSANOVÁ, Štefánia (0)
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc
3_Dokumentačné centrum Sásová (Ján Kollár)
3_Zbierka k dejinám KARLOVEJ VSI M. Šrámka
3_Zbierka k dejinám obce BRANČ (0)
Rodina Berecz
Rodinný fond: Lőrinczová Irena
Zbierka rodiny Holbay
Zbierka rodiny Sima
3_Zbierka k dejinám obce DUNAJSKÁ LUŽNÁ (0)
Zbierka Márie Duckovej Adamcovej (0)
03_Kulturno-spoločenské
3_Zbierka k dejinám obce LOZORNO (0)
Archív Obecného úradu Lozorno (0)
Lozorno: Pamätné knihy
Obecné kroniky Lozorna (0)
Obecná kronika č. 2 (0)
Obrazový materiál v obecnej kronike Lozorna č. 2
Zbierka fotografií (0)
Fotografie udalostí (v obdobia po 1945) (0)
Cirkevný život
Kultúrny život
Ľudia v Lozorne
Podoby Lozorna
Pracovný život
Škôlky
Školy
Spartakiády
Zábery z osláv jubileí občanov Lozorna (0)
Iné oslavy a udalosti
Jubileá
Oslavy 1. a 9. mája 1
Oslavy oslobodenia obce
Svadby
Uvítanie občiankov
Najstaršie fotografie v zbierke OÚ Lozorno
Súkr. zbierka pani Lančaričovej Márie
Súkromná zbierka: DOHZ Lozorno
Súkromná zbierka: Mária Šípová
Súkromná zbierka: Rácová
Súkromná zbierka: rodina Minarovičová
Súkromná zbierka: Vlasta Jánošová
BARTLOVCI (rodinný fond) (1)
1_Teslíkovci (0)
1_Teslik J a Vesela Joz
2_dcera Bozena
2_dcera Emilia a R Veigl
2_dcera Ruzena Stavikova
2_Šťavíkovci (1)
1_Stavik Anton
1x_Frndak_Gustav
2a_Stavikova Bartlova Alena (1)
2c_Stavik Anton
3_Bartl Július
4_Rôzne
Bartoš, Juraj (zbierka) (0)
Folder 1
Folder 2
Moskva
BIZUBOVÁ, Mária (rodinný fond)
Blažo, Pavel (zbierka) (0)
Fotografie P. Blaža z roku 2007
Fotografie Pavla Blaža z roku 2001
Fotografie Pavla Blaža z roku 2002
Fotografie Pavla Blaža z roku 2004
Fotografie Pavla Blaža z roku 2008
PB_2005
PB_2006
PB_2009
PB_2010
PB_2011
PB_2013
PB_2015
PB_2016
PB_2017
PB_2019
PB_2020
PB_historicke
Brandis, Tomáš (súkr. zbierka) (1)
BT_Fotografie
BT_Pohladnice (1)
Pohl_Kostelnicek
Cuper, Ján (zbierka)
Čupka, Milan (zbierka)
Cyprich, Robert (zbierka) (0)
Medzinarodný dunajský veľtrh
ERDÉLSKY a PENCÁK (rodinné fondy) (0)
Dokumentačný materiál k priateľom Erdélskych a Pencákovcov
Fotografie Bratislavy od Erdélskych
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej (0)
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej - dokumenty (0)
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej - korešpondencia
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej - fotografie
Osobný fond Heleny ERDÉLSKEJ, rod. Szénesfalvy
Osobný fond Imrich ERDÉLSKY (1915-?) (0)
Os. fond Imrich ERDÉLSKY - dokumenty (0)
04: Dokumenty k vojenčine
05: Dokumenty k sobášu
06: Rozličné
Osobné doklady
Pracovné dokumenty
Školské dokumenty
Os. fond Imrich ERDÉLSKY - fotografie
Osobný fond Pencák, farár z Nemšovej
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY (0)
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY - dokumenty
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY - fotografie
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY (cca. 1905-10 až ?)
Osobný fond XY ERDÉLSKY
Rodinný fond PENCÁKOVCOV zo Spišskej Novej Vsi (0)
Rodinný fond PENCÁKOVCOV zo Spišskej Novej Vsi - dokumenty
Rodinný fond PENCÁKOVCOV zo Spišskej Novej Vsi - fotografie
Sestry Pencákové
Video-rozhovory s Annou Erdélskou, rod. Pencákovou
XY Erdélska
Falathová, Zuzana (zbierka) (0)
Zbierka fotografií Bratislavy
Zbierka portrétov bratislavských fotografov
Familienarchiv: Reisinger
Familienfond: HOFFMANN (aus Pressburg) (0)
Dokumenty rodiny Hoffmann
Fotografie rodiny Hoffmann
GRÜNEBERG-Resch (Familienfond) (0)
04_Fotoalbum_Fabrik (0)
04_Fotoalbum_Fabrik_Detaily
04_Fotoalbum_Fabrik_Volne vlozene
Guldan, Patrik (zbierka) (0)
GP_Bratislava
Haberlandová, Katarína (fotozbierka)
HOFER (rodinný fond) (0)
1a_MKarpatsko okolo BA
1b_Zitny ostrov
2_Zahorie
3_TT a NR
4_Povazie_PN az ZA
5_banske a horna NR
6_Juh str SK
7_Orava
8_Spis a Tatry
9_Vychodne SK
Hoffmann, Tomáš (súkr. zbierka)
HOLZMANN a ZAUNER (rodinné fondy) (0)
Holzmann Anton
Horváth, Juraj (zbierka) (0)
Zbierka pohľadníc Bratislavy
HÚŠČAVA, Alexander (osobný fond) (0)
2_Vzdelanie
Osobné doklady
JANOVIČEK Peter (rodinný fond a zbierka) (0)
Rozhovor so súrodencami Máriou Hofrichterovou a Alfrédom Altdorfferom
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc 4 (0)
Pohľadnice Bratislavy
Zbierka pohľadníc Dr. Leopolda Altdorffera
Kálmán, Ladislav (fond Neulingerovcov) (2)
Sklene negatívy zo zbierky L. Kálmána
SZ L. Kálmán - Zbierka fotografií
Zbierka archiválií Ladislava Kálmána (0)
Osobný archív Augusty Neulinger (1893-1996?) (0)
A. Neulinger - Práca a sociálne záležitosti
A. Neulinger - Štátne občianstvo a doklady
A. Neulinger - Vzdelávanie
A. Neulinger - Životopisy
Osobný archív Márie Neulinger(ovej) (0)
Korešpondencia (0)
Rudy
Práca a sociálne poistenie (0)
Plat
Pracovné zaradenie
Sociálne
Všeobecné
Rôzne
Škola
Štátne občianstvo a doklady
Zdravie a zdravotné poistenie (0)
Zápisník
Životopisy
Zbierka pohľadníc L. Kálmána (2)
Pohľadnice v dvoch škatuliach (0)
Pohladnice_1CSR
Pohladnice_R-U
Pohľadnice vložené v albumoch (2)
Korekáč, Ján (súkr. zbierka)
KOŠSOVÁ, Beáta (rodinný fond) (0)
Fotografie
Pohľadnice a písomnosti
Kuzmík, Daniel (zbierka) (0)
Kuzmík_BA
Kuzmík_Ine
Zbierka k dejinám Važca
LUDWIG (rodinný fond) (0)
Sammlung Peter Ludwig (0)
Fotos
Personaldokumente
Schriftstuecke
Vínové vignety
Sammlung von Horst-Günther Ludwig (0)
Die dritte Generation der Pressburger Ludwigs (0)
Bratia Christiana Ludwiga s rodinami
Christian Ludwig (0)
(Iné) písomnosti
Dokumentácia k dielam Christiana Ludwiga (0)
Album s dokumentáciou stavby domu Manderla
Plány nadstavby na rodnom dome Ludwigovcov (plány)
Spis k rodinnému domu
Fotografie (0)
Album s fotografiami zo závodu motorových člnov v Bratislave/Petržalke
Osobné doklady
Zuzana Ludwig
Die erste Generation der Pressburger Ludwigs
Die vierte Generation der Pressburger Ludwigs
Die zweite Generation der Pressburger Ludwigs
Pressburger Liegenschaften der Familie Ludwig
Sammlung von Karl Hans Ludwig
Marušinec (súkr. zbierka) (0)
Ďuriš, Augustín
Mateášiková, Ester (zbierka) (0)
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc
MOLNÁR / TÖKÖLYI (rodinný fond) (3)
Korešpondencia Molnárovcov (3)
Papp, Peter (súkr. zbierka) (0)
PP_Písomnosti
PP_Pohľadnice (0)
PP_Pohl_Bratislava
PP_Pohl_SK
PP_Pohl_zahranicie
PÁSZTOROVCI (rodinný fond) (0)
0_Rodinný fotoalbum (0)
Rd. alb. Paszt. - detaily
1_P_Leopold
1a2_Benjamin
1b_P_Ernestine
2a2_P-Geller_Vilma
2a_P_Emil
2b_P-Neuhauser_Blanka
3_P-Roubickova_Livia (0)
Roubicek Vladimir
3_P-Rubalova_Gertr
4_R-Russland
PÖLZMANNovci (rodinný fond) (0)
2_Poeltzmann Franz
3_Poeltzmann Franz
3_Poeltzmann_Josef
3b_Poeltzmann Franz_DIBOKY
4_Poeltzmann Andreas a Maria Gill
Privatsammlung der Familie Berlin (0)
3_Berlinovci_ine generacie (0)
1_Pisomnosti
2_Drobne tlace
3_Fotografie (0)
1_Foto volne orig
2_Foto digital kopie
Elemér Berlin mladší (0)
2_Foto
Písomnosti
Os. fond Etela Berlin, rod. Berkovics (0)
Fotografie
Písomnosti
Osob. fond: Elemér BERLIN (0)
3_Foto_volne
Album druhá svet. vojna a rodina
Album Jagdbuch
Album Stará Bratislava
Písomnosti
Privatsammlung der Familie FALB (0)
Sammlung der Familiendokumente
Video-rozhovory
Privatsammlung der Familie Oehme-Billek (0)
Oehme-Billek_Mutter (0)
Alexy_Vater
Oehme-Billek_Vater
Privatsammlung von Anton Klipp (0)
Zbierka rodinných fotografií
Privatsammlung von Johannes Lippert (0)
Nachlass der Böbel-Familie
Pozostalosť po Luddy Gaston-ovej
Privatsammlung von Thomas Frankl (0)
Obrazy a grafiky zväčša od Adolfa Frankla
Rodinný archív (0)
Písomnosti Adolfa Frankla
Písomnosti Beniho Kleina
Písomnosti Eriky Frankl(ovej)
Písomnosti Jána (Jonnyho) Frankla
Písomnosti Josefa a Esther Franklovcov
Písomnosti Oskara a Friedy Nachmiasových
Písomnosti osôb v kontakte s Franklovcami resp. Nachmiasovcami
Písomnosti priateľov Adolfa a René Franklovcov
Písomnosti Renáty Nachmias
Písomnosti rodiny Rosenberger a predkov bratislavských Nachmiasovcov
Písomnosti súrodencov Eugena, Alexandra a Árpáda Nachmiasovcov
Písomnosti súrodencov Ignáca, Štefánie, Alexandra a Lea Franklovcov
Písomnosti Tomáša Frankla
Spomienkové predmety rodiny Franklovcov
Video-rozhovory
Zbierka fotografií (0)
Album fotografií A. Frankla
Album povojnový
Druhá časť zbierky fotografií T. Frankla
Prvá časť zbierky fotografií T. Frankla
Rodinný album Fraklovcov
Privatsammlung von Viktor Farár (0)
Zbierka pohľadníc
SCHWEIGHOFER (rodinný fond) (7)
Básne a skicáre (0)
Skicár Karola Schweighofera 1
Skicár Karola Schweighofera 2
Dokumenty (1)
Písomnosti 2. generácie: Eleonóra Schweighofer, rod. Rada (0)
Biografický materiál
Písomnosti (1945-1949)
Písomnosti 2. generácie: Karol Schweighofer (1)
Biografický materiál (1)
Písomnosti (1945-1949)
Písomnosti 3. generácie: August Schweighofer a Anna Schweighofer, rod. Eder
Písomnosti 3. generácie: František Rada a Anna Rada, rod. Zeger (0)
Biografický materiál
Písomnosti (1945-1949)
Písomnosti 4. generácie: Jozef Rada
Písomnosti 4. generácie: Mathias Eder
Písomnosti 4. generácie: súrodenci August a Marie Schweighoferovci
Písomnosti 5. generácie: Georg Schweighofer a Anna Schweighofer, rod. Tribamer
Pamätníky
Zbierka fotografií (6)
Fotoalbumy (6)
Fotoalbum Eleonóry Schweighofer, rod. Rada (0)
Jednotlivé fotky z fotoalbumu Eleonóry Rada
Fotoalbum Karola Schweighofera (6)
Fotoalbum_1_Otec_Jednotlivé fotografie (6)
Fotoalbum Moniky Schweighoferovej
Fotoalbum rodičov Moniky Schweighoferovej (0)
Jednotlivé fotky Fotoalbum_3_Rodicia
Voľné fotografie
Šedivý, Juraj (zbierka) (9)
Zbierka pohľadníc zo Slovenska (9)
Zbierka posoniensií (0)
SammlungJŠ - Audioaufnahmen
SammlungJŠ - Nachlass Mikuláš Gažo (0)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1961-1970
Foto - Negativy (kinofilmy) 1971-1980
Foto - Negativy (kinofilmy) 1981-1990
Foto - Negativy (kinofilmy) 1991-2000
Foto - Negatívy (kinofilmy) do 1960
Zbierka fotografií Bratislavy (0)
JŠ: Ulice 1 až K
JŠ: Ulice K až R (0)
Kapitulská
Kapucínska
Klariská ulica
Klemensova ulica
Klobučnícka ulica
Kolárska ulica
Kollárovo námestie 2
Komenského námestie 1
Konventná ulica
Kozia 1
Krížna 2
L
Laurinská 1
Lazaretská 1
M
Medená 3
Michalská 1
Mikulášska 1
Mlynské nivy 1
Mostová a Námestie Ľ. Štúra
Mudroňova 2
Mýtna 1
Na vŕšku a Nedbalova
Obchodná 2
Oeserova
Osadná 1
P
Palisády 1
Panenská 1
Panská 1
Paulíniho
Podjavorinskej 2
Pribinova 2
Primaciálne námestie
Račianske mýto
Radlinského ulica
Rajská ulica
Rázusovo nábrežie a Riečna
Rudnayovo námestie
Rybné námestie
JŠ: Ulice S až Z (0)
Šafárikovo námestie
Šancová
Sedlárska
Slobody námestie
SNP námestie
Špitálska
Štefanovičova
Štúrová
Suché mýto
T
Uršulínska
V
Vajanského nábrežie
Ventúrska
Veterná
Vysoká
Z
Záhradnícka
Zámocká
Zámocké schody
Zámočnícka
Zelená
Židovská
Žilinská
Zochova
JŠ_Ulice Vydrica, Zuckermandel
Zbierka pohľadníc Bratislavy Juraja Šedivého (0)
JŠ_Pohl_BA_01_Osoby
JŠ_Pohl_BA_02_Udalosti
JŠ_Pohl_BA_03_Mozaikové
JŠ_Pohl_BA_04_Zhora a Letecke
JŠ_Pohl_BA_05_Panoramy_cez Dunaj
JŠ_Pohl_BA_06_Z hradu
JŠ_Pohl_BA_07_Z kopcov
JŠ_Pohl_BA_08_Strechy
JŠ_Pohl_BA_09_Mosty
JŠ_Pohl_BA_10_Pristavy
JŠ_Pohl_BA_11_Hrad
JŠ_Pohl_BA_12_Dom
JŠ_Pohl_BA_13_Slavin
JŠ_Pohl_BA_14_Stanice
JŠ_Pohl_BA_15_Ulice (0)
29. augusta 2
Americké námestie 1
Baštová 2
Bezručova 2
Blumentálska 1
Dostojevského rad 1
Dunajská 2
Fajnorovo nábrežie 1
Farská 1
Fraňa Kráľa 2
Františkánske námestie 1
Gajova 1
Gondova 1
Gorkého 2
Grösslingová 1
Hlavné námestie 2
Hlboká cesta 1
Hodžovo námestie 1
Hurbanovo námestie 1
Hviezdoslavovo námestie 1
Ivanka pri Dunaji 1
Jesenského 3
Kapitulská 3
Klariská 1
Klemensova 1
Kollárovo námestie 3
Krížna 3
Michalská 2
Námestie 1. mája 1
Námestie Ľ. Štúra
Námestie slobody 2
Námestie SNP 1
Obchodná 3
Panská 2
Primaciálne námestie 2
Radlinského 2
Rázusovo nábrežie 1
Rybné námestie 2
Šafárikovo námestie 2
Šancová 3
Špitálska 2
Štefánikova 2
Štúrova 5
Suché mýto 2
Zámocká 2
Zámocké schody 2
Zámočnícka 3
Židovská 2
Župné námestie 1
Najstaršie do ca. 1918
Škvarna, Dušan (zbierka)
Šmotlák, Anton (zbierka) (0)
Foto 1970 až 1980
Foto od 1961 do 1970
Zbierka negatívov A. Šmotláka ml. (časť do 1960)
Stanek, Miroslav (zbierka) (0)
Pohľadnice: malé formáty
SZABÓ (rodinný fond) (0)
1916_Szabova_Terezia
1932_Szabova_Terezia ml (0)
1_SzT_Dokumenty
2_Drobne tlace
3_SzT_Foto
1940_Szabova_Gizela
Korešpondencia rodiny Szabóovej z rokov 1941-45 (0)
Originály
Preklady
Štefan Szabó / Szabó István (0)
4_O ňom
Dokumenty
Fotografie
Spomienky na Š. Szabóa
Životopisné podklady
Tišliar, Pavol (súkromná zbierka) (0)
PT: Bratislava
PT: Bratislavská stolica
Tomeček, Oto (zbierka) (0)
Fotografie
Pohľadnice
Tóth, Jozef (zbierka) (1)
Zbierka pohladníc Bratislavy
Zbierka pohladnic Feitzinger (1)
VIRSIK (rodinný fond) (0)
Virsik Karol
Virsikovci ďalší
Virsikovci: Dokumenty (0)
Süle Theresia
Szluka Samu
Virsikovci: Fotografie
Virsikovci: Pohľadnice
Virsikovci: Predmety
VLAČIKY (rodinný fond) (8)
Albumy (8)
Album 1 (8)
Vyskočil, Kamil (Fotoarchív) (0)
Zbierka fotografií k Bratislave (0)
0_Cast_pred_presignaturovanim
2a_60te roky CB
2b_60te roky F
3a_70te roky CB
3b_70te roky F
4_80te roky F
Fotografie čiernobiele z 50. rokov
x_Digitalarchiv PamMap (0)
DAPM - D. Danihelová - Audiozbierka
DAPM - Z. Šedivá - 3D-zbierka
Súkr. zbierka rodiny Pollak (0)
1_Generation
2. generácia
Súkromná zbierka Michala Nováka
Súkromná zbierka Veroniky Kucharskej
Zbierka Huga Portischa (0)
Video-rozhovory
Zbierka Lucie Karellovej
Zágoršek, Ján (zbierka)
Zbierka fotografií rodiny SZABÓ
Zbierka Viedenská električka
Žigo, Pavol (zbierka)
ZIMMERMANN (Rodinný fond) (0)
1_Zimmermann Lorenz a Theresia
2_Zimmermann Johann Gottlieb a Leinwather Susanna Anna
3_Zimmermann Johann Paul a Welser Susanne
4a_Zimmermann Christoph a Plasienka Juliana
4b_Zimmermann-Moick Susanne a Moick Andreas
5a_Zimmermann Gustav
5b_Zimmermann Wilhelm
5c_Zimmermann Elsa
5d_Zimmermann Paula
6_Zimmermannovci
Koczmann_Friedrich_1912 a Zimmermann Paula
Koczmann_Friedrich_1945
Pressburg
REDAKTIONEN und PRESSEAGENTUREN (19947)
Periodiká online (0)
Daily Mail online
TASR - Presseagentur der Slowakischen Republik (19947)
TASR zbierka k dejinám Košíc (19947)
1945 (216)
1946 (104)
1947 (92)
1948 (125)
1949 (64)
1950 (194)
1951 (209)
1952 (334)
1953 (338)
1954 (290)
1955 (734)
1956 (428)
1957 (272)
1958 (400)
1959 (595)
1960 (705)
1961 (701)
1962 (559)
1963 (847)
1964 (489)
1965 (771)
1966 (412)
1967 (580)
1968 (450)
1969 (495)
1970 (609)
1971 (448)
1972 (440)
1973 (352)
1974 (269)
1975 (159)
1976 (159)
1977 (155)
1978 (156)
1979 (159)
1980 (159)
1981 (208)
1982 (187)
1983 (476)
1984 (207)
1985 (409)
1986 (240)
1987 (294)
1988 (296)
1989 (388)
1990 (176)
1991 (43)
1992 (41)
1993 (221)
1994 (203)
1995 (469)
1996 (495)
1997 (438)
1998 (726)
1999 (844)
2000 (117)
WISSENSCHAFTLICHE INSTITUTE (0)
MÚOP - Städtisches Institut für den Denkmalschutz
Zdroje záujmových skupín, spolkov a pod. (0)
Huncokári (Holzhackerhaus) (0)
Kratochvila
X Marika
XY Ruzena
Pamätníci Novembra 1989 z FiF UK (0)
Štrpková, Katarína (zbierka) (0)
Foto AULA
Foto FAKULTA
Foto ĽUDSKÁ REŤAZ
Foto NOVEMBER
pam
map
[ikona-pisomnost]
Sťažnosť viedenských obchodníkov
[ikona-pisomnost]
Príkaz ohľadom práva skladu
[ikona-pisomnost]
Rozhodnutie ohľadom práva skladu
[ikona-pisomnost]
Príkaz mestu Košice
[ikona-pisomnost]
Príkaz na rešpektovanie práva skladu
[ikona-pisomnost]
Príkaz na rešpektovanie práva skladu
[ikona-pisomnost]
Spor o právo skladu
[ikona-pisomnost]
Navrátenie zkonfiškovaného tovaru
[ikona-pisomnost]
Prepis privilégia Žigmunda Luxemburského z r. 1425
[ikona-pisomnost]
Príkaz pre mukačevského kastelána
[ikona-pisomnost]
Príkaz na dodržiavanie práva skladu
[ikona-pisomnost]
Príkaz na dodržiavanie práva skladu
[ikona-pisomnost]
Príkaz na dodržiavanie práva skladu
[ikona-pisomnost]
Príkaz na dodržiavanie práva skladu
[ikona-pisomnost]
Príkaz na dodržiavanie práva skladu
[ikona-pisomnost]
Prepis mandátov D-Depositorium nr. 13 a nr. 26
[ikona-pisomnost]
Prepis mandátov D-Depositorium nr. 13 a nr. 26
[ikona-pisomnost]
Prepis mandátu D-Depositorium nr. 24
[ikona-pisomnost]
Zákaz uplatňovania práva skladu na Košičanov
[ikona-pisomnost]
Rozhodnutie ohľadom práva skladu
[ikona-pisomnost]
Prepis listiny D-Depositorium nr. 7
[ikona-pisomnost]
Porušovanie práva skladu
[ikona-pisomnost]
Porušovanie práva skladu
[ikona-pisomnost]
Prepis listiny D-Depositorium nr. 14
[ikona-pisomnost]
Zrušenie práva skladu Levoče
[ikona-pisomnost]
Určenie množstva tovaru
[ikona-pisomnost]
Prepis mandátu D-Depositorium nr. 13
[ikona-pisomnost]
Úprava práva skladu
[ikona-pisomnost]
Príkaz ohľadom práva skladu
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie práva skladu
[ikona-pisomnost]
Príkaz ohľadom práva skladu
[ikona-pisomnost]
Príkaz ohľadom práva skladu
[ikona-pisomnost]
Príkaz na dodržiavanie práva skladu
[ikona-pisomnost]
Príkaz na dodržiavanie práva skladu
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie práva skladu
[ikona-pisomnost]
Príkaz na dodržiavanie práva skladu
[ikona-pisomnost]
Zákaz nedodržiavania práva skladu
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie práva skladu
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie práva skladu
[ikona-pisomnost]
Obchodná dohoda medzi Košicami a Krakovom
[ikona-pisomnost]
Príkaz na zakročenie proti zločincom
[ikona-pisomnost]
Príkaz pre jágerského biskupa
[ikona-pisomnost]
Mandát Žigmund Luxemburského
[ikona-pisomnost]
Zádušná fundácia
[ikona-pisomnost]
Pohľadávky nebohého farára Martina
[ikona-pisomnost]
Príjmy oltára sv. Anny
[ikona-pisomnost]
Získanie viníc v Tolcsve
[ikona-pisomnost]
Dohoda ohľadom vinice
1
priehľadnosť
Back to Top