FILTER
1294 memory units, 1455 digitisates, 846 encyclopedic entries
  • materials
  • locations
  • themes
  • history
  • people
  • sources
  • remains
  • period
Objects
Written sources
Maps
Graphic
Veduta
Photographs (7)
Postcards (1287)
3D-visualisations
Audio/Memories
Video
Events (135)
Family (20)
Agriculture
Crafts and Industry (21)
Services (69)
Transport (17)
Ethnicities and groups
Jazyk prameňa (43)
Politicians and parties (2)
Úrady, úradníci a funkcionári (24)
Justice, courts (9)
Military (57)
POLICE (3)
FIREMAN (3)
Associations
Religion (214)
Culture (414)
Education (122)
Veda
Health and Social Services (11)
Sport and leasure (73)
Nature (80)
Hradby mesta KE (12)
R.k. kostoly a kláštory (204)
R. k. kaplnky (2)
Evanjelické kostoly KE (7)
Iné kresťanské kostoly (3)
ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY (4)
Iné historické budovy (60)
CINTORÍNY (4)
PALÁCE (44)
Budovy správy (11)
PRIEMYSELNÉ stavby
DOPRAVNÉ stavby (17)
KULTÚRNE STAVBY (230)
REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby (17)
Pomníky a sochy (59)
Prvé ľudské osídlenia v priestore Bratislavy (500000 až 8000 pred n. l.) (0)
Fungovanie mezolitickej dielne (7. tisícročie pred n. l.) (0)
907 - Battle near Bratislava (0)
1052 - Obliehanie Bratislavského hradu Henrichom III.
1241-1242 - Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska
1427 až 1433 - Husitské ohrozenie Bratislavy (0)
Husitské sprisahanie v Bratislave (0)
1436 - Udelenie erbu
1515 - Bratislavské rokovania Habsburgovcov a Jagelovcov (0)
17. december 1526 – Voľba Ferdinanda Habsburského za uhorského panovníka (0)
1655 - Korunovácia Leopolda I.
1687 - Korunovácia Jozefa I.
1741 - Korunovácia Márie Terézie
1805 and before – Napolen' s campaign
1829 - Vznik Spoločnosti česko-slovanskej (0)
1848-1849 - Uhorská revolúcia
1866 07 22 - Bitka pri Lamači
Bitka pri Lamači (0)
1869 - Prvé moderné sčítanie obyvateľstva (0)
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok
1880 - Sčítanie obyvateľstva (0)
1886-1896 - Regulácia Dunaja
1890 - Povodeň
1890 - Sčítanie obyvateľstva (0)
1896 - Miléniové oslavy
1897 - Povodeň
1897 05 16 - Odhalenie Pomníka Márie Terézie
1899 - Miestna priemyselná výstava
1899 - Povodeň (0)
1900-1902 - Zrútenie a oprava tunela
1902 - Druhá krajinská poľnohospodárska výstava
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa
1907 - Oslavy 700. výročia narodenia Svätej Alžbety
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža
1910 - The visit of Emperor Franz Joseph in Bratislava
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy
1913 - požiar Podhradia
1st World War
1918 - Návšteva kráľa Karola IV.
1919 - Filling Bratislava (0)
1919 05 10 - Pohreb M. R. Štefánika (0)
1920 - Ples inžinierov a architektov
1921 - Demolition of the monument of Maria Theresa (0)
Zbúranie pamätníka arpádovského bojovníka na Devíne
Orientálne trhy v Bratislave (1921 - 1942) (0)
1925 - Razia v redakcii denníka Slovák
1925 - Všeživnostenský deň
1926 - Vysviacka zvonov (0)
1928 - Orolský zlet v Bratislave
1928 - Zamrznutý Dunaj
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR
1928 12 01 since - Evening courses of Drawing and Advertising (0)
1929 - Návšteva maršala P. Pétaina
1929 - Povodeň
1929 06 28 - 07 01 - Zjazd Ústredia slovenského katolíckeho študentstva
Závod balónov (0)
Návšteva prezidenta T. G. Masaryka (0)
1933 - Pribinove slávnosti v Nitre
Zjazd čs. múzejníkov v Banskej Štiavnici
Preteky motorových člnov (0)
1936 09 19-21 - Návšteva prezidenta E. Beneša (0)
1936 11 01 - Návšteva rumunského kráľa Karola II. (0)
1937 04 21 - Návšteva prezidenta E. Beneša (0)
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva
1937 10 24 - 11 02 - Celoštátna výstava poštových známok
1938 - Návšteva Milana Hodžu v Bratislave
1938 03 12 - Anšlus Rakúska a jeho dôsledky (0)
Prenasledovanie Židov v rokoch 1938 až 1945 a holokaust
Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky (0)
Arizácia majetku Židov
Druhá svetová vojna (1939 - 1945)
1940 - Zamrznutý Dunaj
1942 - Zamrznutý Dunaj
1944 - Bombardovanie továrne Apollo
1944-1945 - Slovenské národné povstanie
Repatriácia vojakov, nútene nasadených a väzňov do vlasti
Konfiškácia majetku "kolaborujúcich" Nemcov a Maďarov
1945 03-04 (March - April) - Battles of Bratislava
1945-1946 - Návrat arizovaného majetku pôvodným majiteľom al. dedičom
1946-1947 - Akcia Pomáhajme navráteným Slovákom (0)
1947 - Povodeň
1947 - Vyschnutý Dunaj
1948 10 3 - Vysviacka Kostola Panny Márie Snežnej
Znárodnenie
1957 - Povodeň
1957 03 08 - Medzinárodný deň žien
Veľký jesenný jarmok (0)
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji
1958 - Telovýchovné slávnosti
1958 08 03-10 - Majstrovstvá sveta v zoskoku padákom
1958 09 28 - Cvičenie civilnej obrany (0)
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji
1959 06 21 - Slávnosť družby na Devíne (0)
1968 - The occupation by Warsaw Pact armies Bratislava (0)
1973 - MS v krasokorčuľovaní
1985 10 11-12 - Dni námetovej filatelie
2000 09 23-24 - Celoslovenský eucharistický kongres
2000 11 11 - Posviacka zvonov Dómu sv. Martina
2005 02 23-25 - Bratislavský samit
Atletické preteky Pravda - Televízia - Slovnaft (PTS)
Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)
Výstava kvetov Flóra

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Agel, Rudolf (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (0)
Alžbeta Habsburská (1409-1442)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (0)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Anton Haus (1851-1917) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR)
Anton Šmotlák
Augusta Neulinger (?)
Absolon, Ľudovít
Ateliér Marian
Apfel, Otto
Ateliér Körper
Adler, Jacob
Ambrovits
Ateliér Helios
Ateliér Schnitzel & Fink
Ateliér de Sandalo
Archív MNV
Absolón, Z.
Alexy, Janko
Atelier Müller
Atelier Szova Bratislava
Ateliér Rosbaud
Ateliér Stefania
Absolon
Absolon, Zoltán
Absolon, Ľudovít; Sekera, Miroslav; Belický, Karol
Absolon, Ľudovít; Sláma, Ján
Absolon, Ľudovít; Tichý, Ivan
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavel; Paul, Petr
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavol; Grossmann, Igor; Tesák, Milan
Absolon, Ľudovít; Veliká, Dagmar; Orlík, Anton
Absolonová, E.; Klimo, Martin; Šmátrala, Milan; Kanka, Ján
Absolón, Ľudovít
Alt, Franz
Anna Neulinger (?)
Augusta Neulinger ?

Mestské časti

Západ
Vyšné Opátske
Ťahanovce
Staré Mesto
Sídlisko Ťahanovce
Sever
Šebastovce
Šaca
Poľov
Pereš
Nad Jazerom
Myslava
Lunik IX
Lorinčík
KVP
Krásna
Košická Nová Ves
Kavečany
Juh
Džungľa
Dargovských hrdinov
Barca

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Alžbetina (32)
Archives
Knižnice
Pozostalosť rodiny Hoferovej
Východoslovenské múzeum v Košiciach (VSM) (1287)
Súkromná zbierka Zuzany Falathovej
Súkromná zbierka Antona Klippa
Súkromná zbierka Beáty Koššovej
Súkromná zbierka Ester Mateášikovej
Súkromná zbierka Oehme-Billek
Súkromná zbierka rodiny Schweighoferovej
Súkromná zbierka J. Šedivého
Súkromná zbierka Jozefa Tótha
Štátny archív v Košiciach (7)
pam
map
[ikona-pohladnica]
Dieťa na trhu
[ikona-pohladnica]
Príchod generála Hennocquea
[ikona-pohladnica]
Príchod generála Hennocquea
[ikona-pohladnica]
Predavačky na trhu
[ikona-pohladnica]
Predavačky na trhu
[ikona-pohladnica]
Ochutnávka na trhu
[ikona-pohladnica]
Muž na trhu
[ikona-pohladnica]
Žena na trhu
[ikona-pohladnica]
Predavačky na trhu
[ikona-pohladnica]
Predavačky na trhu
[ikona-pohladnica]
Predavačky na trhu
[ikona-pohladnica]
Predavač na trhu
[ikona-pohladnica]
Predavač na trhu
[ikona-pohladnica]
Predavač na trhu
[ikona-pohladnica]
Výstava bratislavských Nemcov
[ikona-pohladnica]
Hrnčiari na trhu
[ikona-pohladnica]
Hrnčiar na trhu
[ikona-pohladnica]
Hrnčiari na trhu
[ikona-pohladnica]
Výstava Kazinczyho spolku
[ikona-pohladnica]
Výstava dr. Desideria
[ikona-pohladnica]
Výstava Kazinczyho spolku
[ikona-pohladnica]
Výstava Kazinczyho spolku
[ikona-pohladnica]
Výstava Dr. Desideria
[ikona-pohladnica]
Knižnica múzea
[ikona-pohladnica]
Knižnica múzea
[ikona-pohladnica]
Výstava východu ČSR
[ikona-pohladnica]
Výstava východu ČSR
[ikona-pohladnica]
Výstava východu ČSR
[ikona-pohladnica]
Knižnica múzea
[ikona-pohladnica]
Výstava východu ČSR
[ikona-pohladnica]
Výstava Ľudovíta Csordáka
[ikona-pohladnica]
Výstava východu ČSR
[ikona-pohladnica]
Výstava východu ČSR
[ikona-pohladnica]
Výstava východu ČSR
[ikona-pohladnica]
Výstava východu ČSR
[ikona-pohladnica]
Výstava východu ČSR
[ikona-pohladnica]
Výstava východu ČSR
[ikona-pohladnica]
Výstava východu ČSR
[ikona-pohladnica]
Výstava Rozlúčenie s T. G. Masarykom
[ikona-pohladnica]
Výstava Ľudovíta Csordáka
[ikona-pohladnica]
Výstava Rozlúčenie s T. G. Masarykom
[ikona-pohladnica]
Výstava Ľudovíta Csordáka
[ikona-pohladnica]
Výstava Rozlúčenie s T. G. Masarykom
[ikona-pohladnica]
Výstava českej grafiky
[ikona-pohladnica]
Výstava českej grafiky
[ikona-pohladnica]
Výstava českej grafiky
[ikona-pohladnica]
Výstava Umenie Mongolska, Tibetu a Číny
[ikona-pohladnica]
Výstava Umenie Mongolska, Tibetu a Číny
1
priehľadnosť
Back to Top