FILTER
258 memory units, 419 digitisates, 529 encyclopedic entries
  • materials
  • locations
  • themes
  • history
  • people
  • sources
  • remains
  • period
Objects
Written sources
Maps
Graphic
Veduta
Photographs (7)
Postcards (251)
3D-visualisations
Audio/Memories
Video
Events (1)
Family (8)
Agriculture
Crafts and Industry
Services (19)
Transport (7)
Ethnicities and groups
Jazyk prameňa (28)
Politicians and parties
Úrady, úradníci a funkcionári (3)
Justice, courts (4)
Military (20)
POLICE (2)
FIREMAN (1)
Associations
Religion (56)
Culture (38)
Education (15)
Veda
Health and Social Services (2)
Sport and leasure (8)
Nature (24)
Pomníky a sochy (27)
Iné historické budovy (13)
Budovy správy (2)
Iné kresťanské kostoly (4)
R. k. kaplnky
R.k. kostoly a kláštory (50)
HRADBY MESTA (1)
EVANJELICKÉ KOSTOLY
ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY (1)
CINTORÍNY
PALÁCE (23)
BUDOVY ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE (2)
PRIEMYSELNÉ stavby
DOPRAVNÉ stavby (13)
KULTÚRNE STAVBY (25)
REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby (8)
Prvé ľudské osídlenia v priestore Bratislavy (500000 až 8000 pred n. l.) (0)
Fungovanie mezolitickej dielne (7. tisícročie pred n. l.) (0)
907 - Battle near Bratislava (0)
1241-1242 - Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska
1427 až 1433 - Husitské ohrozenie Bratislavy (0)
Husitské sprisahanie v Bratislave (0)
1436 - Udelenie erbu
1515 - Bratislavské rokovania Habsburgovcov a Jagelovcov (0)
17. december 1526 – Voľba Ferdinanda Habsburského za uhorského panovníka (0)
1805 and before – Napolen' s campaign
1829 - Vznik Spoločnosti česko-slovanskej (0)
1848-1849 - Uhorská revolúcia
1866 07 22 - Bitka pri Lamači
Bitka pri Lamači (0)
1869 - Prvé moderné sčítanie obyvateľstva (0)
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok
1880 - Sčítanie obyvateľstva (0)
1886-1896 - Regulácia Dunaja
1890 - Povodeň
1890 - Sčítanie obyvateľstva (0)
1896 - Miléniové oslavy
1897 - Povodeň
1897 05 16 - Odhalenie Pomníka Márie Terézie
1899 - Miestna priemyselná výstava
1899 - Povodeň (0)
1902 - Druhá krajinská poľnohospodárska výstava
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa
1907 - Oslavy 700. výročia narodenia Svätej Alžbety
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža
1910 - The visit of Emperor Franz Joseph in Bratislava
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy
1913 - požiar Podhradia
1st World War
1918 - Návšteva kráľa Karola IV.
1919 - Filling Bratislava (0)
1920 - Ples inžinierov a architektov
1921 - Demolition of the monument of Maria Theresa (0)
Zbúranie pamätníka arpádovského bojovníka na Devíne
Orientálne trhy v Bratislave (1921 - 1942) (0)
1925 - Razia v redakcii denníka Slovák
1925 - Všeživnostenský deň
1926 - Vysviacka zvonov (0)
1928 - Orolský zlet v Bratislave
1928 - Zamrznutý Dunaj
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR
1928 12 01 since - Evening courses of Drawing and Advertising (0)
1929 - Návšteva maršala P. Pétaina
1929 - Povodeň
1929 06 28 - 07 01 - Zjazd Ústredia slovenského katolíckeho študentstva
Preteky motorových člnov (0)
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva
1938 03 12 - Anšlus Rakúska a jeho dôsledky (0)
Prenasledovanie Židov v rokoch 1938 až 1945 a holokaust
Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky (0)
Arizácia majetku Židov
Druhá svetová vojna (1939 - 1945)
1940 - Zamrznutý Dunaj
1942 - Zamrznutý Dunaj
1944 - Bombardovanie továrne Apollo
Repatriácia vojakov, nútene nasadených a väzňov do vlasti
Konfiškácia majetku "kolaborujúcich" Nemcov a Maďarov
1945 03-04 (March - April) - Battles of Bratislava
1945-1946 - Návrat arizovaného majetku pôvodným majiteľom al. dedičom
1947 - Povodeň
1947 - Vyschnutý Dunaj
1948 10 3 - Vysviacka Kostola Panny Márie Snežnej
Znárodnenie
Veľký jesenný jarmok (0)
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji
1958 - Telovýchovné slávnosti
1958 08 03-10 - Majstrovstvá sveta v zoskoku padákom
1958 09 28 - Cvičenie civilnej obrany (0)
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji
1959 06 21 - Slávnosť družby na Devíne (0)
1968 - The occupation by Warsaw Pact armies Bratislava (0)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Agel, Rudolf (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (0)
Alžbeta Habsburská (1409-1442)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (0)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR)
Anton Šmotlák
Augusta Neulinger (?)
Ateliér Marian
Apfel, Otto
Archív MNV
Ateliér Körper
Adler, Jacob
Alexy, Janko
Ateliér Helios
Ateliér Schnitzel & Fink
Ateliér de Sandalo
Absolon
Absolón, Z.
Alt, Franz
Ambrovits
Anna Neulinger (?)
Atelier Müller
Ateliér Rosbaud
Ateliér Stefania
Augusta Neulinger ?

Mestské časti

Západ
Vyšné Opátske
Ťahanovce
Staré Mesto
Sídlisko Ťahanovce
Pereš
Poľov
Šaca
Šebastovce
Sever
Nad Jazerom
Myslava
Lunik IX
Lorinčík
KVP
Košická Nová Ves
Krásna
Kavečany
Juh
Džungľa
Dargovských hrdinov
Barca

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Alžbetina (14)
Východoslovenské múzeum v Košiciach (VSM) (251)
Súkromná zbierka rodiny Schweighoferovej
Súkromná zbierka Zuzany Falathovej
Súkromná zbierka Ester Mateášikovej
Súkromná zbierka Jozefa Tótha
Pozostalosť rodiny Hoferovej
Súkromná zbierka Oehme-Billek
Súkromná zbierka Beáty Koššovej
Súkromná zbierka J. Šedivého
Štátny archív v Košiciach (7)
pam
map
[ikona-pohladnica]
Kostol dominikánov
[ikona-pohladnica]
Hotel Schalkház
[ikona-pohladnica]
Námestie slobody
[ikona-pohladnica]
Jeneyho palác
[ikona-pohladnica]
Chlebný trh
[ikona-pohladnica]
Hrnčiarska ulica
[ikona-pohladnica]
Hlavná ulica a Moldavská cesta
[ikona-pohladnica]
Fontána na Hlavnej ulici
[ikona-pohladnica]
Kováčska ulica
[ikona-pohladnica]
Fontána pri divadle
[ikona-pohladnica]
Sánkári na Bankove
[ikona-pohladnica]
Andrássyho palác
[ikona-pohladnica]
Gréckokatolícky kostol
[ikona-pohladnica]
Urbanova veža
[ikona-pohladnica]
Obelisk
[ikona-pohladnica]
Jakabov palác
[ikona-pohladnica]
Kadetka
[ikona-pohladnica]
Dóm a Urbanova veža
[ikona-pohladnica]
Jakabov palác
[ikona-pohladnica]
Hlavná ulica
[ikona-pohladnica]
Divadlo
[ikona-pohladnica]
Park pri Dóme sv. Alžbety
[ikona-pohladnica]
Barkóczyho ul.
[ikona-pohladnica]
Andrássyho palác
[ikona-pohladnica]
Hlavná ulica
[ikona-pohladnica]
Hotel Schalkház
[ikona-pohladnica]
Park pri katedrále
[ikona-pohladnica]
Notársky náukobeh
[ikona-pohladnica]
Pôrodnícky ústav
[ikona-pohladnica]
Farský úrad
[ikona-pohladnica]
Dóm z Forgáčovej ul.
[ikona-pohladnica]
Ulica F. Deáka
[ikona-pohladnica]
Hlavná ulica
[ikona-pohladnica]
Interiér Dómu sv. Alžbety
[ikona-pohladnica]
Divadlo
[ikona-pohladnica]
Divadlo a obelisk
[ikona-pohladnica]
Andrássyho palác
[ikona-pohladnica]
Dievčenská hospodárska škola
[ikona-pohladnica]
Múzeum
[ikona-pohladnica]
Park na Hlavnej ulici
[ikona-pohladnica]
Hlavná ulica
[ikona-pohladnica]
Kaplnka sv. Michala
[ikona-pohladnica]
Ulica L. Kossutha
[ikona-pohladnica]
Divadlo a Hlavná ul.
[ikona-pohladnica]
Kadetka
[ikona-pohladnica]
Hotel Bankov
[ikona-pohladnica]
Dievčenská škola
[ikona-pohladnica]
Fontána na Hlavnej ulici
priehľadnosť
Back to Top