FILTER
2520 Gedächtniseinheiten, 3886 Digitalisate
  • Materialien
  • Orte
  • Themen
  • Geschichte
  • Menschen
  • Archivierung
  • Denkmäler
  • Zeit
Gegenstände (18)
Schriftstücke (368)
Karten u. Pläne
Graphik (0)
Stadtansichten
Fotografien (624)
Ansichtskarten (1510)
3D-Visualisationen
Audio/Erinnerungen
Video
Ereignisse (478)
Familie und Gesellschaft (555)
Landwirtschaft (4)
Gewerbe und Industrie (29)
Dienstleistungen (102)
Verkehr (42)
Ethnika und Gruppen (22)
Sprache der Quelle (416)
Politik und Parteien (49)
Ämter, Beamten und Funktionäre (319)
Justiz, Gerichte (42)
Armee (116)
Polizei (4)
Feuerwehr (3)
Verbände und Vereine (11)
Religion (261)
Kultur (590)
Schulwesen (174)
Wissenschaft (5)
Gesundheitswesen und Sozialdienste (25)
Sport und Freizeit (107)
Natur (102)
KE: Hradby mesta (12)
R.k. kostoly a kláštory (232)
R. k. kaplnky (3)
KE: Evanjelické kostoly (8)
Iné kresťanské kostoly (3)
KE: ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY (5)
Iné historické budovy (71)
KE: CINTORÍNY (4)
KE: PALÁCE (67)
Budovy správy (14)
KE: PRIEMYSELNÉ stavby (3)
DOPRAVNÉ stavby (42)
KE: KULTÚRNE STAVBY (251)
KE: REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby (29)
Pomníky a sochy (93)
- 7000 - Mesolithische Werkstatt (0)
0863 až 0885 - Misia Konštantína a Metoda na Veľkej Morave
907 - Die Schlacht bei Preßburg (Brezalauspurc) (0)
1052 - Obliehanie Bratislavského hradu Henrichom III. (0)
1074-1080 – Uhorský kráľ Šalamún na Bratislavskom hrade (0)
1204 - Presun Bratislavskej kapituly z hradu do podhradia (0)
1221 - Presun kostola najsv. Spasiteľa z hradu do podhradia (0)
1241-1242 - Einfall der Mongolen (0)
1309, 1311 – Pobyt kardinála Gentilisa v Bratislave (0)
1427-1433 - Bedrohung der Stadt durch die Hussiten (0)
Husitské sprisahanie v Bratislave (0)
1434 - 1467 - Posthusitské vojenské oddiely a bratríci
1436 - Wappenverleihung (0)
1515 - Jagellonisch-Habsburgische Verhandlungen (0)
17. december 1526 – Voľba Ferdinanda Habsburského za uhorského panovníka (0)
1655 06 27 - Korunovácia Leopolda I. (0)
1687 - Korunovácia Jozefa I. (0)
1741 - Korunovácia Márie Terézie (0)
1805 und vorher - Kriegszüge Napoleons (0)
1825 09 25 - Korunovácia Karolíny Augusty za uhorskú kráľovnú
1829 - Entstehung der tschechisch-slowakischen Gesellschaft (0)
1848-1849 - Ungarische Revolution (0)
1866 07 22 - Bitka pri Lamači (0)
1869 - 1. moderne Volkszählung (0)
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok
1880 - Volkszählung (0)
1886-1896 - Regulácia Dunaja
1890 - Povodeň
1890 - Volkszählung (0)
1896 - Miléniové oslavy
1897 - Povodeň
1897 05 16 - Odhalenie Pomníka Márie Terézie
1899 - Miestna priemyselná výstava
1899 - Povodeň (0)
1900-1902 - Zrútenie a oprava tunela
1902 - Druhá krajinská poľnohospodárska výstava (0)
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa
1907 - Oslavy 700. výročia narodenia Svätej Alžbety
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža
1910 - Besuch von Kaiser Franz Joseph in Pressburg
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy
1913 - Brand in der Stadt
1914-1918 - 1. Weltkrieg
1918 - Návšteva kráľa Karola IV.
1919 - Besatzung von Preßburg (0)
1919 05 10 - Pohreb M. R. Štefánika (0)
1920 - Ples inžinierov a architektov
1921 - Zerstörung des Maria Theresia Denkmals (0)
Zbúranie pamätníka arpádovského bojovníka na Devíne
1921-1942 - Orientalmärkte in Pressburg (0)
1925 - Razia v redakcii denníka Slovák
1925 - Všeživnostenský deň
1926 - Glockenweihe (0)
1928 - Orolský zlet v Bratislave
1928 - Zamrznutý Dunaj
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR
1928 12 01 - Eröffnung der Abendskurse fürs Zeichnen und Werbung (0)
1929 - Besuch von Marschall P. Pétaine
1929 - Povodeň
1929 06 28 - 07 01 - Zjazd Ústredia slovenského katolíckeho študentstva
1930 04 27 - Závod balónov (0)
1930 10 11-13 - Návšteva prezidenta T. G. Masaryka (0)
1933 - Pribinove slávnosti v Nitre
1933 07 02-04 - Zjazd čs. múzejníkov v Banskej Štiavnici
Preteky motorových člnov (0)
1936 09 19-21 - Návšteva prezidenta E. Beneša (0)
1936 11 01 - Návšteva rumunského kráľa Karola II. (0)
1937 04 21 - Návšteva prezidenta E. Beneša (0)
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva
1937 10 24 - 11 02 - Celoštátna výstava poštových známok
1938 - Návšteva Milana Hodžu v Bratislave
1938 03 12 - Anschluss Österreichs und seine Folgen (0)
1938-1945 - Judenverfolgung und Holokaust
Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky (0)
1939-1942 - Arisierung des jüdischen Eigentums
1939-1945 - 2. Weltkrieg (1)
1940 - Zamrznutý Dunaj
1942 - Zamrznutý Dunaj
1944 - Bombardierung der Apollo-Fabrik
1944-1945 - Slovenské národné povstanie
1945 - Repatriation der Soldaten, Gefangenen, Häftlingen und Zwangsarbeiter
1945 - Konfiszierung des Eigentums der Deutschen und Ungarn (1)
1945 03-04 (März bis April) - Kämpfe um Preßburg
1945 02 19 - Zbombardovanie zajateckého transportu v Melku
1945-1946 - Rückgabe des arisierten Eigentums an vorherige jüdische Eigentümer
1946-1947 - Akcia Pomáhajme navráteným Slovákom (0)
1947 - Povodeň
1947 - Vyschnutý Dunaj
1948 10 28 - 30. výročie vzniku ČSR
1948 10 3 - Vysviacka Kostola P. Márie Snežnej v Bratislave
1948-1949 - Verstaatlichung
1949 - 1. výročie Víťazného februára
1949 - Hrachová brigáda
1949 - IX. zjazd KSČ v Bratislave
1949 - Koncert robotníckeho spevokolu
1949 - Návšteva Klementa Gottwalda
1949 - Otvorenie Devínskej cesty
1949 - Týždeň čistoty v uliciach
1949 04 14 - Manifestácia za svetový mier
1949 06 01 - Štátny pohreb Petra Jilemnického
1949 07 04 - Otvorenie tunela pod hradom
1949 08 - Návšteva Jeana Bouliera
1949 09 11 - Pomenovanie Námestia G. Dimitrova pred Hl. žel. stanicou
1949 10 - Návšteva konzula ZSSR Novikova v Bratislave
1949 11 07 - Manifestácia na výročie VOSR
1950 04 04 - Odhalenie Pomníka víťazstva nad fašizmom (víťaznej Červenej armády)
1957 - Povodeň
1957 03 08 - Medzinárodný deň žien
Veľký jesenný jarmok (0)
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji
1958 - Telovýchovné slávnosti
1958 08 03-10 - Majstrovstvá sveta v zoskoku padákom
1958 09 28 - Cvičenie civilnej obrany (0)
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji
1959 06 21 - Slávnosť družby na Devíne (0)
1961 05 28 - 40. výročie založenia KSČ
Návšteva divadla MCHAT
1962 08 29 - Otvorenie potravín (bývalá Te-Ta) na Dunajskej ulici
1962 10 05 - Návšteva Rudolfa Petershagena
1964 06 14 - Voľby do SNR
1965 - Povodeň
1965 01 20 - ? - Výstava sovietskeho výtvarného umenia (0)
1965 04 17 - 05 09 - Hosťovanie Sovietskeho štátneho cirkusu (0)
1965 05 16 - Otvorenie V-klubu
1965 05 30 - Alexandrovci v amfiteátri
1966 - 98 - Festival Bratislavská lýra
1966 05 05 - Vysokoškolský karnevalový sprievod
1966 05 09 - Vojenská prehliadka
1967 06 04 - Otvorenie Dní čs.-sovietskeho priateľstva
1968 - Besatzung von Preßburg durch Armeen des Warschauer Pakts (0)
1973 - MS v krasokorčuľovaní
1985 10 11-12 - Dni námetovej filatelie
1987 04 11 - Návšteva Michaila Gorbačova v Bratislave
1989 - Nežná revolúcia
1990 04 22 - Návšteva Jána Pavla II. v Bratislave
1990 09 14 - Návšteva Françoisa Mitterranda v Bratislave
1991 - doteraz - Korunovačné slávnosti
1991 - Povodeň
1992 02 28 - Návšteva Helmuta Kohla v Bratislave
2000 09 23-24 - Celoslovenský eucharistický kongres
2000 11 11 - Posviacka zvonov Dómu sv. Martina
2005 02 23-25 - Bratislavský samit
Atletické preteky Pravda - Televízia - Slovnaft (PTS)
Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)
Filmové festivaly pracujúcich
Oslavy 1. mája (74)
Oslavy SNP (10)
Slovanské dni na Devíne
Výstava kvetov Flóra

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelaida Švábska (1065-1090) (0)
Adelaida z Riedenburgu (12. stor.) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (0)
Agnesa Babenberská (ca.1151-1182) (0)
Agnesa z Antiochie (1154-1184) (0)
Agneša Habsburská (1281–1364) (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (1)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (0)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Alth, Jozef (1821-1890) (1)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (0)
Alžbeta Kotromanićová / Bosnianska (1340-1387) (0)
Alžbeta Kumánska (1240-1290> (0)
Alžbeta Luxemburská (1409-1442) (0)
Alžbeta Piastovská (1305-1380) (0)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (0)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (1)
Anastázia Kyjevská <1021-1096> (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (0)
Andrássy, Gyula (1823-1890) (0)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Anežka Hlohovská <1290-1361) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (1)
Anna de Foix (1480-1506) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (1)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Anton Haus (1851-1917) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (1)
Árossy, Jozef (1797-1870) (1)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (0)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR)
Anton Šmotlák
Augusta Neulinger (?)
Absolon, Ľudovít
Ateliér Marian
Ambrovits
Apfel (ateliér)
Apfel, Otto
Archív MNV
Ateliér Körper
Absolón, Z.
Adler, Jacob
Alexy, Janko
Andrási, Mór
Atelier Szova
Ateliér Helios
Ateliér Schnitzel & Fink
Ateliér de Sandalo
A. Hrazdil
Absolon
Absolon, Zoltán
Absolon, Ľudovít; Sekera, Miroslav; Belický, Karol
Absolon, Ľudovít; Sláma, Ján
Absolon, Ľudovít; Tichý, Ivan
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavel; Paul, Petr
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavol; Grossmann, Igor; Tesák, Milan
Absolon, Ľudovít; Veliká, Dagmar; Orlík, Anton
Absolonová, E.; Klimo, Martin; Šmátrala, Milan; Kanka, Ján
Absolón, Ľudovít
Alexander Fink
Alt, Franz
Alt, Rudolf
Anna Neulinger (?)
Atelier Marian
Atelier Müller
Atelier Szova Bratislava
Ateliér Rosbaud
Ateliér Stefania
Auerbach, Max
Augusta Neulinger ?

Stadtteile

Západ
Vyšné Opátske
Ťahanovce
Staré Mesto
Sídlisko Ťahanovce
Sever
Šebastovce
Šaca
Poľov
Pereš
Nad Jazerom
Myslava
Lunik IX
Lorinčík
KVP
Krásna
Košická Nová Ves
Kavečany
Juh
Džungľa
Dargovských hrdinov
Barca

Straßen und Plätze

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Abovská (1)
Alžbetina (32)
ARCHIVE (991)
MUSEEN (1500)
BIBLIOTHEKEN (9)
WISSENSCHAFTLICHE INSTITUTE (0)
REDAKCIE a TLAČOVÉ AGENTÚRY (3)
PRIVATSAMMLUNGEN (17)
DIGITALE QUELLEN (0)
pam
map
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie o prijatí ročného poplatku
[ikona-predmet]
Portrétny album
[ikona-fotografia]
Portrétna fotografia rehoľníka
[ikona-fotografia]
Portrétna fotografia ženy
[ikona-fotografia]
Portrétna fotografia muža
[ikona-fotografia]
Portrétna fotografia ženy
[ikona-fotografia]
Portrétna fotografia muža
[ikona-fotografia]
Portrétna fotografia muža
[ikona-fotografia]
Chlapec vo fotoateliéri
[ikona-fotografia]
Žena s dieťaťom
[ikona-pisomnost]
Český groš pôsobí škody v Uhorsku
[ikona-pisomnost]
Výpis z listov a mandátov
[ikona-fotografia]
Zničený most
[ikona-pisomnost]
Vyplatenie peňazí za súkno a soľ
[ikona-pisomnost]
Vyplateniezo zo zisku z predaja soli
[ikona-pisomnost]
Nariadenie pripraviť privítanie pre kráľa
[ikona-fotografia]
Košický biskup Jozef Čársky 60-ročný
[ikona-pisomnost]
Vyhlásenie o upustení od pomsty
[ikona-fotografia]
Most Košice-Margecany po prechode frontu
[ikona-pisomnost]
Košice zaplatili za soľ 1000 zlatých
[ikona-pisomnost]
Svedectvo o ustanovení právnych zástupcov Bratislavy
[ikona-pisomnost]
Parte: György Socher
[ikona-pisomnost]
Parte: Francziska Smycsinsky, rod. Weiser
[ikona-pisomnost]
Parte: István Schultz
[ikona-pisomnost]
Parte: Ferenc Schreiber
[ikona-pisomnost]
Parte: Victor Scholtz
[ikona-pisomnost]
Parte: Gabriella Schnirch, rod. Seidl
[ikona-pisomnost]
Parte: Ernő Schneider
[ikona-pisomnost]
Parte: Emil Schirger
[ikona-pisomnost]
Parte: Lajos Schehovits
[ikona-pisomnost]
Parte: Lipót Schalkház
[ikona-pisomnost]
Parte: Cornelia Seregdy, rod. Matta
[ikona-pisomnost]
Parte: József Senka
[ikona-pisomnost]
Parte: Mariska Semsey, rod. Prokopovich
[ikona-pisomnost]
Parte: Rezső Zemányi
[ikona-pisomnost]
Parte: Lázár Zemányi
[ikona-fotografia]
Zasadanie maďarských politikov
[ikona-fotografia]
Košickí politici
[ikona-fotografia]
Zasadnutie v mestskom dome
[ikona-fotografia]
Zasadnutie v mestskom dome
[ikona-fotografia]
L. Tost pri prejave
[ikona-fotografia]
Zasadanie v mestskom dome
[ikona-fotografia]
Generál Halász pri prejave
[ikona-pisomnost]
Parte: Mária Zábráczky, rod. Szent-Imrey
[ikona-pisomnost]
Parte: Katalin Wrtilek
[ikona-fotografia]
Busta Michala Lacka
[ikona-fotografia]
Busta Michala Lacka
[ikona-fotografia]
Pamätná tabuľa Kutuzova
1
priehľadnosť
Back to Top