FILTER
2528 pamäťových jednotiek, 3901 digitalizátov
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • história
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
Predmet (18)
Písomnosť (370)
Mapa (1)
Maľba (0)
Veduta
Fotografia (627)
Pohľadnica (1515)
Vizualizácia
Audio_Spomienky
Video
VŠEOBECNÉ UDALOSTI (478)
RODINA a SPOLOČNOSŤ (555)
POĽNOHOSPODÁRSTVO (4)
REMESLÁ a PRIEMYSEL (29)
SLUŽBY (105)
DOPRAVA (43)
ETNIKÁ a skupiny (22)
JAZYK prameňa (424)
POLITIKA a STRANY (49)
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI (319)
JUSTÍCIA, SÚDY (42)
ARMÁDA (116)
POLÍCIA (4)
HASIČI (3)
SPOLKY (11)
NÁBOŽENSTVO a CIRKVI (262)
KULTÚRA (590)
ŠKOLSTVO (174)
VEDA (5)
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY (25)
ŠPORT a VOĽNÝ ČAS (107)
PRÍRODA (102)
HRADBY MESTA (12)
R.k. kostoly a kláštory (232)
R. k. kaplnky (3)
EVANJELICKÉ KOSTOLY (8)
Iné kresťanské kostoly (3)
ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY (5)
Iné historické budovy (72)
CINTORÍNY (4)
PALÁCE (67)
Budovy správy (14)
PRIEMYSELNÉ stavby (3)
DOPRAVNÉ stavby (42)
KULTÚRNE STAVBY (252)
REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby (29)
Pomníky a sochy (93)
(1)
-500000 až -8000 - Najstaršie osídlenie (0)
-7000 - Mezolitická dieľňa (0)
0863 až 0885 - Misia Konštantína a Metoda na Veľkej Morave
0907 - Bitka pri Bratislave (0)
1052 - Obliehanie Bratislavy Henrichom III. (0)
1074-1080 – Uhorský kráľ Šalamún v Bratislave (0)
1204 - Presun Bratislavskej kapituly (0)
1221 - Presun najst. BA kostola z hradu do podhradia (0)
1241-1242 - Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska (0)
1309 a 1311 – Kardinál Gentilis v Bratislave (0)
1426-1433 - Husitské ohrozenie (0)
1432 11 25 - Husitské sprisahanie v Bratislave (0)
1434 - 1467 - Bratríci (a posthusiti)
1436 - Udelenie erbu (0)
1515 - Bratislavské rokovania (0)
1526 12 17 - Voľba Ferdinanda Habsburského za uhor. kráľa (0)
1655 06 27 - Korunovácia Leopolda I. (0)
1687 - Korunovácia Jozefa I. (0)
1741 - Korunovácia Márie Terézie (0)
1809 a predtým - Napoleonské ťaženia (0)
1825 09 25 - Korunovácia Karolíny Augusty za uhorskú kráľovnú
1829 - Vznik Spoločnosti česko-slovanskej (0)
1848-1849 - Uhorská revolúcia (0)
1866 07 22 - Bitka pri Lamači (0)
1869 - Prvé moderné sčítanie obyvateľstva (0)
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok
1880 - Sčítanie obyvateľstva (0)
1886-1896 - Regulácia Dunaja
1890 - Povodeň
1890 - Sčítanie obyvateľstva (0)
1896 - Miléniové oslavy
1897 - Povodeň
1897 05 16 - Odhalenie Pomníka Márie Terézie
1899 - Miestna priemyselná výstava
1899 - Povodeň (0)
1900-1902 - Zrútenie a oprava tunela
1902 - 2. krajinská poľnohospodárska výstava (0)
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa
1907 - Oslavy 700. výročia narodenia Svätej Alžbety
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža
1909 06 01 - Návšteva kráľa Františka Jozefa v Bratislave
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy
1913 - Požiar Podhradia v Bratislave
1914-1918 - 1. svetová vojna
1918 - Návšteva kráľa Karola IV.
1919 - Obsadzovanie Bratislavy (0)
1919 05 10 - Pohreb M. R. Štefánika (0)
1920 - Ples inžinierov a architektov
1921 - Búranie pomníka Márie Terézie
1921 01 21 - Zbúranie pamät. arpádov. vojaka na Devíne
1921-1942 - Orientálne trhy v Bratislave (0)
1925 - Razia v redakcii Slováka
1925 - Všeživnostenský deň
1926 - Vysviacka zvonov (0)
1928 - Orolský zlet v Bratislave
1928 - Zamrznutý Dunaj
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR
1928 12 01 - Otvorenie Večerných kurzov kreslenia a reklamného aranžovania (0)
1929 - Návšteva maršala P. Pétaina
1929 - Povodeň
1929 06 28 - 07 01 - Zjazd Ústredia slovenského katolíckeho študentstva
1930 04 27 - Závod balónov (0)
1930 10 11-13 - Návšteva prezidenta T. G. Masaryka (0)
1933 - Pribinove slávnosti v Nitre
1933 07 02-04 - Zjazd čs. múzejníkov v Banskej Štiavnici
1933 09 02 - Preteky motorových člnov (0)
1936 09 19-21 - Návšteva prezidenta E. Beneša (0)
1936 11 01 - Návšteva rumunského kráľa Karola II. (0)
1937 04 21 - Návšteva prezidenta E. Beneša (0)
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva
1937 10 24 - 11 02 - Celoštátna výstava poštových známok
1938 - Návšteva Milana Hodžu v Bratislave
1938 03 12 - Anšlus Rakúska a jeho dôsledky (0)
1938-1945 - Prenasledovanie Židov a holokaust
1939 10 26 - Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky (0)
1939-1942 - Arizácia majetku Židov
1939-1945 - 2. svetová vojna (1)
1940 - Zamrznutý Dunaj
1942 - Zamrznutý Dunaj
1944 - Bombardovanie továrne Apollo
1944 09 30 až 1945 05 01 - Oslobodzovanie Slovenska (0)
1944-1945 - Slovenské národné povstanie
1945 - Repatriácia
1945 - Vyvlastnenie majetku Nemcov a Maďarov (1)
1945 (marec až apríl) - Boje o Bratislavu
1945 02 19 - Zbombardovanie zajateckého transportu v Melku
1945-1946 - Návrat arizovaného majetku
1946-1947 - Akcia Pomáhajme navráteným Slovákom (0)
1947 - Povodeň
1947 - Vyschnutý Dunaj
1948 10 28 - 30. výročie vzniku ČSR
1948 10 3 - Vysviacka Kostola P. Márie Snežnej v Bratislave
1948-1949 - Znárodnenie
1949 - 1. výročie Víťazného februára
1949 - Hrachová brigáda
1949 - IX. zjazd KSČ v Bratislave
1949 - Koncert robotníckeho spevokolu
1949 - Návšteva Klementa Gottwalda
1949 - Otvorenie Devínskej cesty
1949 - Týždeň čistoty v uliciach
1949 04 14 - Manifestácia za svetový mier
1949 06 01 - Štátny pohreb Petra Jilemnického
1949 07 04 - Otvorenie tunela pod hradom
1949 08 - Návšteva Jeana Bouliera
1949 09 11 - Pomenovanie Námestia G. Dimitrova pred Hl. žel. stanicou
1949 10 - Návšteva konzula ZSSR Novikova v Bratislave
1949 11 07 - Manifestácia na výročie VOSR
1950 04 04 - Odhalenie Pomníka víťazstva nad fašizmom (víťaznej Červenej armády)
1957 - Povodeň
1957 03 08 - Medzinárodný deň žien
Veľký jesenný jarmok (0)
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji
1958 - Telovýchovné slávnosti
1958 08 03-10 - Majstrovstvá sveta v zoskoku padákom
1958 09 28 - Cvičenie civilnej obrany (0)
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji
1959 06 21 - Slávnosť družby na Devíne (0)
1961 05 28 - 40. výročie založenia KSČ
Návšteva divadla MCHAT
1962 08 29 - Otvorenie potravín (bývalá Te-Ta) na Dunajskej ulici
1962 10 05 - Návšteva Rudolfa Petershagena
1964 06 14 - Voľby do SNR
1965 - Povodeň
1965 01 20 - ? - Výstava sovietskeho výtvarného umenia (0)
1965 04 17 - 05 09 - Hosťovanie Sovietskeho štátneho cirkusu (0)
1965 05 16 - Otvorenie V-klubu
1965 05 30 - Alexandrovci v amfiteátri
1966 - 98 - Festival Bratislavská lýra
1966 05 05 - Vysokoškolský karnevalový sprievod
1966 05 09 - Vojenská prehliadka
1967 06 04 - Otvorenie Dní čs.-sovietskeho priateľstva
1968 - Okupácia vojskami Varšavskej zmluvy (0)
1973 - MS v krasokorčuľovaní
1985 10 11-12 - Dni námetovej filatelie
1987 04 11 - Návšteva Michaila Gorbačova v Bratislave
1989 - Nežná revolúcia
1990 04 22 - Návšteva Jána Pavla II. v Bratislave
1990 09 14 - Návšteva Françoisa Mitterranda v Bratislave
1991 - doteraz - Korunovačné slávnosti
1991 - Povodeň
1992 02 28 - Návšteva Helmuta Kohla v Bratislave
2000 09 23-24 - Celoslovenský eucharistický kongres
2000 11 11 - Posviacka zvonov Dómu sv. Martina
2005 02 23-25 - Bratislavský samit
Atletické preteky Pravda - Televízia - Slovnaft (PTS)
Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)
Filmové festivaly pracujúcich
Oslavy 1. mája (74)
Oslavy SNP (10)
Slovanské dni na Devíne
Výstava kvetov Flóra

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelaida Švábska (1065-1090) (0)
Adelaida z Riedenburgu (12. stor.) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (0)
Agnesa Babenberská (ca.1151-1182) (0)
Agnesa z Antiochie (1154-1184) (0)
Agneša Habsburská (1281–1364) (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (1)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (0)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Alth, Jozef (1821-1890) (1)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (0)
Alžbeta Kotromanićová / Bosnianska (1340-1387) (0)
Alžbeta Kumánska (1240-1290> (0)
Alžbeta Luxemburská (1409-1442) (0)
Alžbeta Piastovská (1305-1380) (0)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (0)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (1)
Anastázia Kyjevská <1021-1096> (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (0)
Andrássy, Gyula (1823-1890) (0)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Anežka Hlohovská <1290-1361) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (1)
Anna de Foix (1480-1506) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (1)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (1)
Árossy, Jozef (1797-1870) (1)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (0)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR)
Anton Šmotlák
Augusta Neulinger (?)
Absolon, Ľudovít
Ateliér Marian
Ambrovits
Apfel (ateliér)
Apfel, Otto
Archív MNV
Ateliér Körper
Absolón, Z.
Adler, Jacob
Alexy, Janko
Andrási, Mór
Atelier Szova
Ateliér Helios
Ateliér Schnitzel & Fink
Ateliér de Sandalo
Absolon
Absolon, Zoltán
Absolon, Ľudovít; Sekera, Miroslav; Belický, Karol
Absolon, Ľudovít; Sláma, Ján
Absolon, Ľudovít; Tichý, Ivan
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavel; Paul, Petr
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavol; Grossmann, Igor; Tesák, Milan
Absolon, Ľudovít; Veliká, Dagmar; Orlík, Anton
Absolonová, E.; Klimo, Martin; Šmátrala, Milan; Kanka, Ján
Absolón, Ľudovít
Alexander Fink
Alt, Franz
Alt, Rudolf
Anna Neulinger (?)
Atelier Marian
Atelier Müller
Atelier Szova Bratislava
Ateliér Rosbaud
Ateliér Stefania
Auerbach, Max
Augusta Neulinger ?

Mestské časti

Západ
Vyšné Opátske
Ťahanovce
Staré Mesto
Sídlisko Ťahanovce
Sever
Šebastovce
Šaca
Poľov
Pereš
Nad Jazerom
Myslava
Lunik IX
Lorinčík
KVP
Krásna
Košická Nová Ves
Kavečany
Juh
Džungľa
Dargovských hrdinov
Barca

Ulice (podľa abecedy)

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Nenašli sa žiadne miesta.
ARCHÍVY (993)
MÚZEÁ (1500)
KNIŽNICE (9)
VEDECKÉ INŠTITÚCIE (0)
REDAKCIE a TLAČOVÉ AGENTÚRY (3)
SÚKROMNÉ ZBIERKY (23)
DIGITÁLNE ZDROJE (0)
pam
map
[ikona-pisomnost]
Nariadenie bratislavskej kapitule odvádzať mestu desiatky
[ikona-pohladnica]
Divadlo a fontána v Košiciach
[ikona-pohladnica]
Urbanova veža v Košiciach
[ikona-pohladnica]
Okienková pohľadnica Košíc
[ikona-pohladnica]
Kostol milosrdných bratov v Bratislave
[ikona-pohladnica]
Chlebový trh v Bratislave
[ikona-pisomnost]
List o vyslaní vyberača šopronských tridsiatkov do Bratislavy
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie o prijatí ročného poplatku
[ikona-predmet]
Portrétny album
[ikona-fotografia]
Portrétna fotografia rehoľníka
[ikona-fotografia]
Portrétna fotografia ženy
[ikona-fotografia]
Portrétna fotografia muža
[ikona-fotografia]
Portrétna fotografia ženy
[ikona-fotografia]
Portrétna fotografia muža
[ikona-fotografia]
Portrétna fotografia muža
[ikona-fotografia]
Chlapec vo fotoateliéri
[ikona-fotografia]
Žena s dieťaťom
[ikona-pisomnost]
Český groš pôsobí škody v Uhorsku
[ikona-pisomnost]
Výpis z listov a mandátov
[ikona-fotografia]
Zničený most
[ikona-pisomnost]
Vyplatenie peňazí za súkno a soľ
[ikona-pisomnost]
Vyplateniezo zo zisku z predaja soli
[ikona-pisomnost]
Nariadenie pripraviť privítanie pre kráľa
[ikona-fotografia]
Košický biskup Jozef Čársky 60-ročný
[ikona-pisomnost]
Vyhlásenie o upustení od pomsty
[ikona-fotografia]
Most Košice-Margecany po prechode frontu
[ikona-pisomnost]
Košice zaplatili za soľ 1000 zlatých
[ikona-pisomnost]
Svedectvo o ustanovení právnych zástupcov Bratislavy
[ikona-pisomnost]
Parte: György Socher
[ikona-pisomnost]
Parte: Francziska Smycsinsky, rod. Weiser
[ikona-pisomnost]
Parte: István Schultz
[ikona-pisomnost]
Parte: Ferenc Schreiber
[ikona-pisomnost]
Parte: Victor Scholtz
[ikona-pisomnost]
Parte: Gabriella Schnirch, rod. Seidl
[ikona-pisomnost]
Parte: Ernő Schneider
[ikona-pisomnost]
Parte: Emil Schirger
[ikona-pisomnost]
Parte: Lajos Schehovits
[ikona-pisomnost]
Parte: Lipót Schalkház
[ikona-pisomnost]
Parte: Cornelia Seregdy, rod. Matta
[ikona-pisomnost]
Parte: József Senka
[ikona-pisomnost]
Parte: Mariska Semsey, rod. Prokopovich
[ikona-pisomnost]
Parte: Rezső Zemányi
[ikona-pisomnost]
Parte: Lázár Zemányi
[ikona-fotografia]
Zasadanie maďarských politikov
[ikona-fotografia]
Košickí politici
[ikona-fotografia]
Zasadnutie v mestskom dome
[ikona-fotografia]
Zasadnutie v mestskom dome
[ikona-fotografia]
L. Tost pri prejave
1
priehľadnosť
Back to Top