FILTER
20128 pamäťových jednotiek, 31079 digitalizátov, 1573 hesiel
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • história
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas

Autori

pam
map
[ikona-pisomnost]
Kráľ chráni osadníkov Dvorníka
[ikona-pisomnost]
Dlžobný úpis 2 mešťanov
[ikona-pisomnost]
Dohoda o voľbe mestského farára v Bratislave
[ikona-pisomnost]
Výťah z listiny o reambulácii mesta
[ikona-pisomnost]
Záväzok o platbe nemocnici v Bratislave
[ikona-pisomnost]
Svedectvo o prísahe račianskych obyvateľov
[ikona-fotografia]
Vývesný štít
[ikona-fotografia]
Vývesný štít
[ikona-fotografia]
Panenská ulica
[ikona-pisomnost]
Oznam o reambulácii hraníc
[ikona-pisomnost]
Oznam o obchôdzke hraníc
[ikona-fotografia]
Lýcejná ulica
[ikona-fotografia]
Panenská ulica
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie o príjme peňazí za potraviny
[ikona-pisomnost]
Žigmund Luxemburský sa zaväzuje splatiť dlh
[ikona-fotografia]
Vnučky so starou mamou
[ikona-fotografia]
Vnučky so starou mamou
[ikona-malba]
Martin Schwartner
[ikona-fotografia]
Devínsky hrad
[ikona-fotografia]
Hranica
[ikona-fotografia]
Devínsky hrad
[ikona-fotografia]
Panenská veža
[ikona-fotografia]
Hranice
[ikona-fotografia]
Maďarské gymnázium
[ikona-fotografia]
Maďarské gymnázium
[ikona-fotografia]
Špitálska ulica
[ikona-fotografia]
Veterná ulica
[ikona-fotografia]
Reliéf hrozna
[ikona-fotografia]
Prieluka
[ikona-fotografia]
Portál
[ikona-fotografia]
Rekonštrukcia radnice
[ikona-fotografia]
Portrétny reliéf
[ikona-fotografia]
Plastická výzdoba
[ikona-fotografia]
Schodisko
[ikona-fotografia]
Prístenná fontána
[ikona-pisomnost]
Opis hraníc mesta Bratislavy
[ikona-pisomnost]
Žiadosť grófa z Jura o schôdzku
[ikona-fotografia]
Obchodná ulica
[ikona-fotografia]
Vysoká ulica
[ikona-fotografia]
Vysoká ulica
[ikona-fotografia]
Kesselbauerov dom
[ikona-fotografia]
Kollárovo námestie
[ikona-fotografia]
U starších Gažovcov
[ikona-fotografia]
Pohreb Michaely Gažovej
[ikona-fotografia]
Pohreb Michaely Gažovej
[ikona-fotografia]
Hrob Michaely Gažovej
[ikona-fotografia]
Palisády
[ikona-fotografia]
Škola na Námestí 1. mája
1
priehľadnosť
Back to Top