FILTER
30529 Inventareinheiten, 52364 Digitalbilder, 3488 Enzyklop. Einträge
  • Quellenart
  • Orte
  • Themen
  • Ereignisse
  • Personen
  • Besitzer
  • Denkmäler
  • Zeit
3D-Visualisationen (3)
Ansichtskarten (10437)
Audio/Erinnerungen (3)
Fotografien (16279)
Gegenstände (57)
Graphik (237)
Karten u. Pläne (10)
Schriftstücke (4249)
Stadtansichten (11)
Video (34)
Ämter, Beamte und Funktionäre (187)
Armee (590)
Dienstleistungen (2676)
Banken und Versicherungen (800)
Geschäfte und Märkte (1232)
Hotels und Unterkunft (109)
Kúpele (2)
Pošty (21)
Verpflegung und Gastwirtschaft (490)
Ethnika und Gruppen (2174)
Deutsche (und Österreicher, Schweizer) / Germanika (1072)
Juden und Judaika (443)
Karpatendeutsche (7)
Kroaten, Serben und Bosnier (2)
Lateinische (46)
Multiethnisch (16)
Poliaci, poloniká (7)
Roma-betreffend (62)
Rusi, Ukrajinci, Bielorusi (1)
Slowaken und Slowakei-betreffende (89)
Tschechen, Mährer und Bohemika (159)
Ungarn und die Hungarika (376)
Feuerwehr (57)
Gesundheitswesen und Sozialdienste (285)
Justiz, Gerichte (536)
Kultur (3729)
Bildende Künste (1063)
Film und Kino (176)
Literatúra a knižnice (102)
Musik (312)
Skulptur (1766)
Tanzen (102)
Theater (176)
Tlač, noviny, žurnalistika (33)
Volkskultur (156)
Natur (4544)
Donau (2235)
Eisenbrünnel (282)
Lesy (7)
Ochrana prírody / ekologické (9)
Parkanlagen und esthetische Garten (1581)
Rieky a jazerá (22)
Tiere (304)
zimné (6)
Politik und Parteien (92)
Polizei (87)
Religion (834)
Evangelische Kirchen (190)
Judaismus (68)
Katholiken (310)
Zbožné fundácie (76)
Schulwesen (526)
Andere Erziehung (19)
Grundschulen (76)
Mittelschulen (206)
Universitäten (226)
Vorschulunterricht (27)
Sport und Freizeit (939)
SPRACHE der Quelle (6982)
Andere Sprachen (22)
Deutsche Sprache (2608)
Francúzsky jazyk (5)
Lateinische Sprache (1723)
Mehrsprachige (36)
Ruský jazyk (1)
Slovenčina a čeština (pred 1800) (29)
Slowakische Sprache (778)
Tschechisch (953)
Ungarische Sprache (993)
Verbände und Vereine (57)
Skauting / Junák (11)
Verkehr (3986)
Landesverkehr (1139)
Luftverkehr (62)
Mýta a clá (322)
Posli a posolstvá (55)
Schienenverkehr (1134)
Wasserverkehr (1444)
WISSENSCHAFT (26)
BA: 03_HRADBY MESTA (589)
Michaelertor (455)
Rybárska veža/brána (2)
Samotné hradby a bašty (107)
Vavrinecká (Laurinská) veža/brána (8)
Vodná veža (15)
Vydrická veža/brána (5)
BA: 16_REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby (788)
BA: Iné rekreačné a športové stavby (30)
BA: Veslárske kluby (77)
Botanická záhrada (1)
Domy detí a mládeže (3)
Erdődyho jazdiareň (6)
Ferdinandove kúpele na Železnej studničke (115)
Kúpele Grössling (4)
Lido (124)
Mestská strelnica (9)
Novšie kúpaliská a plavárne (176)
Pavilón na Železnej studničke (15)
PKO (148)
Rozhľadňa na Murmannskej výšine (2)
Štadióny (80)
Stredoveké kúpele (2)
Turistická nocľaháreň na Kamzíku (3)
Veža v Sade Janka Kráľa (3)
Zoologická záhrada (8)
Bratislavské cintoríny a náhrobníky (398)
BA: Jednotlivé sepulkrálie (185)
BA: Prehistorické pohrebiská (1)
Cintorín pri Kozej bráne (136)
Cintorín Slávičie údolie (34)
Cintoríny pripojených častí (8)
krematórium (1)
Martinský cintorín (1)
Mikulášsky cintorín (17)
Ondrejský cintorín (105)
Zaniknuté novoveké cintoríny (blumentálsky a pod.) (14)
Zaniknuté stredoveké cintoríny (3)
Židovské cintoríny (ortodoxný a neologický) (48)
Bratislavské kasárne a iné vojenské objekty (571)
BA: Delostrelecké kasárne (22)
BA: Honvédske (Hurbanove) kasárne (57)
BA: Pešiacke (Svätoplukove) kasárne (25)
BA: Vodné (Štefánikove) kasárne (383)
BA: Vozatajské kasárne (4)
Husárske kasárne (6)
Pechotné kasárne (11)
Budovy administratívy a justície v Bratislave (1336)
BA: Finančné úrady (Ministerstvo vnútra SR) (51)
BA: Fond národnej obnovy (Ministerstvo pôdohospodárstva SR) (1)
BA: Justičný palác (12)
BA: Lutherov dom (11)
BA: Miestodržiteľská rada (89)
BA: Obchodná a priemyselná komora (53)
BA: Policajné riaditeľstvo (24)
BA: Radnica (Prievoz) (2)
BA: Riaditeľstvo štátnych dráh (železníc) (11)
BA: Ústredná poštová správa (Ministerstvo dopravy a výstavby SR) (68)
Ministerstvá (12)
Nová radnica (24)
Sedria na Kozej ulici (8)
Stará radnica (746)
Strážnica na Hlavnom námestí (3)
Uhorská kráľovská komora (157)
Živnostenský dom (Nová scéna) (32)
Župný dom (78)
Burgen (2121)
Burg von Pressburg (1742)
Burg von Theben (383)
Dopravné stavby v Bratislave (1924)
Autobusové stanice (7)
BA: Starý most (a predošlé mosty) (125)
BA: Tunely (53)
Červený most (1)
historické mosty (554)
Hlavná želez. stanica (183)
Iné vlakové stanice (21)
Letiská (12)
Most Apollo (10)
Most Lanfranconi (8)
Nový (SNP) most (141)
Prístavný most (1)
Prístavy (844)
Stanica konskej železnice (14)
Viedenská električka (48)
Želez. stanica Nové mesto (26)
Evanjelické kostoly (163)
Evanjelický kostol v Prievoze (2)
Evanjelický kostol v Rači (1)
Evanjelický kostol v Rusovciach (5)
Kalvínsky kostol (K. kresťan. reformovanej cirkvi) (100)
Malý evanjelický kostol (6)
Nový kostol EAV. (9)
Veľký evanjelický kostol (37)
Iné pamiatky služieb a spojov v Bratislave (346)
BA: Československá národná banka (19)
BA: Mestská sporiteľňa (31)
BA: Nový rozhlas ("Pyramída") (11)
BA: Okresná sociálna poisťovňa (4)
BA: Palác Tatra banky (41)
BA: Poisťovne Assicurazioni Generali a Moldavia Generali (12)
BA: Rakúsko-uhorská banka (20)
BA: Televízna veža (1)
BA: Uhorská eskontná a zmenárenská banka (62)
BA: Zemská banka (4)
BA: Zemská úradovňa pre poistenie robotníkov (Robotnícka poisťovňa) (3)
Hlavná pošta (76)
Iné banky a poisťovne v Bratislave (35)
Mindszentyho fotoateliér (Majláthov, Faustov) (26)
Robotnícka zdravotná poisťovňa (10)
Kultúrne stavby v Bratislave (1593)
Malá scéna SND (1)
Amfiteáter na Bratislavskom hrade (19)
Amfiteáter na Búdkovej ulici (1)
BA: Bellevue (38)
BA: Devínske divadlo v prírode (94)
BA: Divadlo Aréna (11)
BA: Dom Slovenskej ligy (17)
BA: Mestské divadlo (Csákyho divadlo) (16)
BA: Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava (40)
BA: Nová budova Slov. národ. divadla (18)
BA: Polyfunkčný dom Metropol (19)
BA: Slovenský národný archív (1)
BA: Umelecká beseda slovenská (11)
BA: YMCA (7)
Dom ROH (Istropolis) (5)
Dom umenia (71)
Incheba (7)
Kasíno Dynamit (2)
Katolícky kultúrny dom A. Hlinku (4)
Kino Mladosť (14)
Kino Uránia (Hviezda) (6)
Mestské divadlo (SND) (739)
Reduta (242)
Slovenská národná galéria (68)
Slovenská televízia (4)
Slovenské národné múzeum (141)
Slovenský rozhlas (4)
Vajnorský ľudový dom (5)
NATURHISTORISCHE DENKMäLER (14)
Napoleonov topoľ (5)
Rybníky na Železnej studničke (4)
Obchodné domy (669)
BA: Dom služby Baťa (Veľký Baťa) (87)
BA: Obchodný a obytný dom Manderla (230)
BA: Obchodný dom Bohuslav Brouk (Dunaj) (87)
BA: Obchodný dom Hirschbein (7)
BA: Obytný a obchodný blok Avion (55)
BA: Obytný a obchodný dom Schön (22)
BA: Železiarstvo Neurath (34)
Eurovea (27)
Nová tržnica (1)
Obchodný dom Prior (32)
Polus City Center (VIVO!) (1)
Stará tržnica (98)
Paláce a honosné domy (2558)
Apponyiho palác na Radničnej ul. (25)
Apponyiho palác na Vajanského nábr. (zaniknutý) (6)
BA: Aspremontov (30)
BA: Balassov (20)
BA: Berchtoldov (zaniknutý) (11)
BA: Csákyho na Panskej ul. (13)
BA: Csákyho na Štúrovej ul. (18)
BA: Csomov (15)
BA: Esterházyho na Kapitulskej ul. (26)
BA: Jeszenákov na Michalskej ul. (136)
BA: Nesterov (18)
BA: Pálffyho na Gorkého ul. (zaniknutý) (8)
BA: Pálffyho na Hviezdoslavovom nám. (115)
BA: Palugyayov na Pražskej ul. (34)
BA: Pistoriho (40)
BA: Zichyho palác (7)
Benyovszkého palác (zaniknutý) (4)
Brauneckerov palác (zaniknutý) (47)
Csákyho kaštieľ (4)
Csákyho na Rázusovom nábr. (zaniknutý) (9)
De Pauliho palác (42)
Dessewffyho palác (91)
Dom U dobrého pastiera (78)
Dom U modrej gule (9)
Erdödyho palác (33)
Eszterházyho (18)
Georgievitsov palác (2)
Grassalgovichov (262)
Habermayerov palác (2)
Heckenastov palác (1)
Illésházyho palác na Hviezdoslavovom nám. (zaniknutý) (4)
Iné paláce (541)
Jeszenákov palác na Hlavnom nám. (20)
Jurenákov palác (63)
Kamperova kúria (1)
Karácsonyiho (7)
Károlyiho palác (Ruttkayovcov-Vrútockých) (2)
Keglevichov (5)
Kutscherfeldov (105)
Landererov palác (zaniknutý) (15)
Lanfranconiho palác (103)
letný arcibiskupský (115)
Ludwigov palác (11)
Mirbachov (82)
Ormosdyho kaštieľ (5)
Palác Klobušických (Alžbetka) (16)
Palác Motešických (20)
Pálffyho na Ventúrskej ul. (37)
Pálffyho palác na Panskej ul. (1)
Pálffyho pod hradom (93)
Palugyayov palác na Hlavnom nám. (9)
Pongráczov palác (zaniknutý) (1)
pozri Budovy administratívy (3)
primaciálny (247)
Rohanov palác (zaniknutý) (18)
Schilsonov (zaniknutý) (22)
Schützov palác (4)
Spechov palác (zaniknutý) (8)
Szapáryho kaštieľ (1)
Viczayov palác (zaniknutý) (4)
Vila Jakoba Sonnenfelda (1)
Wachtlerov palác (zaniknutý) (12)
Zichyho kaštieľ (25)
Pamätné tabule v Bratislave (52)
Pohostinské služby v Bratislave (911)
Antik Cafe (1)
BA: Albrechtova záhrada (7)
BA: Apfel (Stahl) (11)
BA: Astoria (51)
BA: Au Café (111)
BA: Baross (15)
BA: Berlin (7)
BA: Boon (17)
BA: Drobek (7)
BA: Funus (3)
BA: Grand Cafe (107)
BA: Hollinger (Secession) (3)
BA: Luxor (37)
BA: Meštiansky pivovar (28)
BA: Olympia (8)
BA: Park (3)
BA: Púčkové domy (84)
BA: Redoute (27)
BA: Regina (17)
BA: Reisner (2)
BA: Slamená búda (6)
BA: Slovák (18)
BA: Štefánia (50)
BA: Taranda (8)
BA: Tempo (2)
Bystrica (3)
Café Mayer (2)
Effenberger (5)
Hostinec Fajka/Pipa/Pfeife (1)
Jalta Bar (5)
Kysucký hostinec (7)
Leberfinger (9)
Perugia (9)
Radnička (1)
Roland Café (3)
Rotunda (1)
Schmidt Hansl (16)
Stará sladovňa (Mamut) (1)
Steltzer (2)
Útek do Egypta (2)
Veľkí františkáni (10)
Viecha na Žilinskej ulici (10)
Viecha U sedliaka (4)
Vínny restaurant (Slovenská pivnica) (1)
Pomníky a sochy v Bratislave (2911)
BA: Fontána bohyne Diany (20)
BA: Fontána Dievča so srnkou (3)
BA: Fontána Lev s erbom (22)
BA: Fontána sv. Juraja (15)
BA: Ganymedova fontána (575)
BA: Justiho lavička (2)
BA: Kačacia fontána (29)
BA: Korunovačný pahorok (14)
BA: Pomník A. Bernoláka (6)
BA: Pomník A. Kolíska (16)
BA: Pomník bulharských partizánov (6)
BA: Pomník F. Rómera (24)
BA: Pomník J. Fadrusza (15)
BA: Pomník J. N. Hummela (181)
BA: Pomník P. M. Bohúňa (6)
BA: Pomník padlých v Bitke pri Lamači (13)
BA: Pomník Š. Pálffyho (2)
BA: Pomník sv. Alžbety (13)
BA: Pomník víťazstva nad fašizmom (32)
BA: Pomníky padlých (42)
BA: Stĺp Karolíny Augusty (76)
BA: Stĺp sv. Jozefa (81)
BA: Súsošie sv. Jána Nepomuckého (9)
BA: Súsošie sv. Martina (42)
BA: Železný honvéd (2)
Čumil (4)
Floriánske súsošie (64)
Fontána Tritón a nymfa (5)
Fontána Žena s krčahom (22)
Iné pamätníky a pomníky (128)
Mariánsky stĺp (112)
Maximiliánova fontána ("Roland") (270)
Miléniový pamätník na Devíne (92)
Morové stĺpy (212)
Napoleonský vojak (3)
Pamätník SNP (18)
Pomník F. Liszta (7)
Pomník H. Justiho (12)
Pomník J.V.Stalina (41)
Pomník K. Šmidkeho (1)
Pomník K.Gottwalda (16)
Pomník M.R.Štefánika (52)
Pomník Márie Terézie (488)
Pomník O. Trebitschovej (1)
Pomník P.O.Hviezdoslava (48)
Pomník S. Petöfyho (74)
Pomník Schöne Náciho (4)
Pomník štúrovcov (10)
Posmievačik (1)
Slavín (150)
Stĺp Najsvätejšej Trojice (Rusovce) (2)
Priemyselné stavby v Bratislave (627)
BA: Bitúnky (26)
BA: Elektrárne (12)
BA: Esterházyho maják (27)
BA: Mlyny (33)
BA: Sklad č. 7 (32)
BA: Sýpky (166)
Chemický podnik Dynamit Nobel (neskôr CHZJD, dnes Istrochem) (7)
Grünebergs Bürstenfabrik (66)
Iné továrne (137)
Plynárne (29)
Továreň Apollo (14)
Vodárne (72)
R-K. Kirchen und Klöster - Altstadt (2602)
BA: K. Nanebovzatia Panny Márie (starý blumentálsky, zaniknutý) (9)
K. alžbetíniek (sv. Alžbety) (140)
K. františkánov (Zvestovania Pána) (135)
K. jezuitský (najsv. Spasiteľa/Salvátora) (288)
K. kapucínov (sv. Štefana kráľa) (95)
K. milosrdných bratov (Navštívenia Panny Márie) (230)
K. najsv. Trojice (Vydrica) (41)
K. Nanebovzatia Panny Márie (blumentálsky) (95)
K. Nanebovzatia Panny Márie (Notre Dame) (102)
K. Panny Márie Snežnej (Horský park, dominikáni) (20)
K. redemptoristov (sv. Cyrila a Metoda) (3)
K. sv. Alžbety ("Modrý kostolík") (64)
K. sv. Martina (Dóm, Katedrála) (920)
K. sv. Michala (zaniknutý) (1)
K. sv. Mikuláša (93)
K. sv. Ondreja na Cintorínskej (2)
K. sv. Vavrinca (zaniknutý) (16)
K. trinitárov (sv. Jána z Mathy) (193)
K. uršuliniek (Panny Loretánskej) (43)
Kostol antonitov (sv. Ladislava) (95)
Kostol klarisiek (Kostol Povýšenia sv. Kríža) (100)
Kostol najsv. Spasiteľa/Salvátora na Hrade (zaniknutý) (3)
Rehoľný dom Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa (2)
R. k. kaplnky - rôzne (305)
BA: K. Panny Márie Snežnej (zaniknutá) (68)
BA: K. sv. Ladislava (12)
BA: kalvárie (39)
BA: Lurdská jaskyňa (96)
Iné samostatné kaplnky (61)
Kaplnka bratstva Božieho Tela (11)
Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie (v bývalom mestskom lazarete) (21)
Kaplnka sv. Kataríny (13)
R. k. kostoly a kláštory karpatskej oblasti (90)
K. Ducha Svätého, Devínska Nová Ves (2)
K. Ducha Svätého, Dúbravka (4)
K. Panny Márie Pomocnice kresťanov, Rača (2)
K. Sedembolestnej Panny Márie, Vajnory (12)
K. sv. Filipa a Jakuba, Rača (5)
K. sv. Kozmu a Damiána, Dúbravka (5)
K. sv. Kríža, Devín (37)
K. sv. Margity, Lamač (3)
K. sv. Michala Archanjela (4)
K. sv. Petra a Pavla, Záhorská Bystrica (7)
R. k. kostoly a kláštory zadunajskej oblasti (59)
BA: K. Povýšenia sv. Kríža, Petržalka (22)
BA: K. sv. Juraja (zaniknutý), Petržalka (15)
K. sv. Márie Magdalény, Rusovce (9)
K. sv. Michala Archanjela, Čunovo (2)
K. sv. Mikuláša, Jarovce (6)
K. sv. Víta, Rusovce (1)
R.k. kostoly a kláštory - Nové mesto (27)
K. Mena Panny Márie, Vrakuňa (1)
K. Panny Márie Pomocnice (Miletičova, zaniknutý) (5)
K. Panny Márie Pomocnice kresťanov, Ružinov (1)
K. sv. Jána Bosca, Trnávka (saleziáni) (2)
K. sv. Kríža, Podunajské Biskupice (3)
K. sv. Mikuláša, Podunajské Biskupice (17)
Školské stavby v Bratislave (1284)
BA: Chlapčenská meštianska škola (50)
BA: Evanjelický internát na Tolstého ul. (37)
BA: Histor. budova Filozofickej fakulty UK (192)
BA: Iné školy (241)
BA: Internát Lafranconi (24)
BA: Internát Svoradov (15)
BA: Kadetská škola (15)
BA: Pavilón teoretických ústavov SVŠT (Fakulta architektúry STU) (23)
BA: Štátna reálna škola (31)
BA: Štátny dievčenský učiteľský ústav (4)
BA: Štefánikova škola (10)
BA: Stredná priemyselná škola strojnícka (313)
BA: Stredoškolský internát P. O. Hviezdoslava (9)
BA: Študentský domov Prokopa Veľkého (HOPA) (8)
BA: Univerzita Komenského na Šafárikovom nám. (94)
BA: Vyššia dievčenská škola (Maďarské gymnázium) (32)
BA: Židovská ľudová škola (8)
Budovy Univerzity Istropolitany (62)
Evanjelické lýceum na Palisádach (30)
Jezuitské gymnázium s internátom (4)
Jezuitské kolégium a gymnázium (55)
Katolícke gymnázium (Gamča) (66)
Masarykove školy (7)
Nové evanjelické lýceum (17)
Staré evanjelické lýceum (11)
Študentský domov Jura Hronca (Bernolák) (1)
Ústav hluchonemých (2)
Zdravotnícke a sociálne zariadenia v Bratislave (269)
BA: Charitas – domov slobodných žien (4)
BA: Evanjelická nemocnica (43)
BA: Kochovo sanatórium (4)
BA: Krajinská (Štátna) nemocnica (53)
BA: Schlesingerovo sanatórium (Ortopedická klinika) (15)
BA: Sirotinec na Hlbokej ceste (36)
BA: Židovská nemocnica (1)
BA: Židovský sirotinec (2)
Iné zdravot. a soc. zariadenia (21)
Mestský lazaret na Dunajskej ulici (34)
Špitál sv. Antona ("starý") (9)
Špitál sv. Ladislava (Nový špitál) (22)
Židovské synagógy (248)
Neológov (Heydukova ul) (6)
Neológov (Rybné nám.) (209)
Ortodoxná (Zámocká ul.) (34)
Známe hotely v Bratislave (846)
BA: U červeného vola (20)
BA: U uhorského kráľa (Royal) (94)
BA: U zlatého jeleňa (43)
BA: U zlatej ruže (3)
Botel Javorina (3)
Hotel Barónka (2)
Hotel Bláha (Krym) (3)
Hotel Bratislava (3)
Hotel Carlton a predošlé stavby (362)
Hotel Central (1)
Hotel Continental (1)
Hotel Danube (Park Inn) (31)
Hotel Dax (12)
Hotel Deák (30)
Hotel Devín (117)
Hotel Judea (Judae) (7)
Hotel Koch (2)
Hotel Kyjev (11)
Hotel Palace (40)
Hotel Sheraton (2)
Hotel Tatra (27)
U zlatého orla (7)
U zlatej merice (Rudolf) (12)
Najstaršie sídla v priestore Bratislavy (500000 až 8000 pred n. l.) (2)
1957 - Povodeň (9)
1949 06 01 - Štátny pohreb Petra Jilemnického (18)
1949 07 04 - Otvorenie tunela pod hradom (11)
1949 08 - Návšteva Jeana Bouliera (5)
1949 09 11 - Pomenovanie Námestia G. Dimitrova pred Hl. žel. stanicou (18)
1949 10 - Návšteva konzula ZSSR Novikova v Bratislave (3)
1949 11 07 - Manifestácia na výročie VOSR (1)
1950 04 04 - Odhalenie Pomníka víťazstva nad fašizmom (víťaznej Červenej armády) (5)
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji (1)
1949 - Týždeň čistoty v uliciach (2)
1958 - Telovýchovné slávnosti (1)
1958 08 03-10 - Majstrovstvá sveta v zoskoku padákom (1)
1958 09 28 - Cvičenie civilnej obrany (12)
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji (1)
1959 06 21 - Slávnosť družby na Devíne (34)
1961 05 28 - 40. výročie založenia KSČ (11)
1962 08 29 - Otvorenie potravín (bývalá Te-Ta) na Dunajskej ulici (4)
1949 04 14 - Manifestácia za svetový mier (15)
1949 - Otvorenie Devínskej cesty (19)
1964 06 14 - Voľby do SNR (3)
1944-1945 - Evakuácia Nemcov (1)
1945 - Konfiszierung des Eigentums der Deutschen und Ungarn (29)
1945 - Repatriation der Soldaten, Gefangenen, Häftlingen und Zwangsarbeiter (2)
-500 až -1 – Keltské osídlenie (1)
1945 03-04 (März bis April) - Kämpfe um Preßburg (10)
1945-1946 - Perzekúcie (česko)slovenských Nemcov a Maďarov a nútené vysídľovanie (1)
1945-1946 - Rückgabe des arisierten Eigentums an vorherige jüdische Eigentümer (4)
1947 - Povodeň (9)
1949 - Návšteva Klementa Gottwalda (29)
1947 - Vyschnutý Dunaj (12)
1948 10 28 - 30. výročie vzniku ČSR (10)
1948 10 3 - Vysviacka Kostola P. Márie Snežnej v Bratislave (1)
1949 - 1. výročie Víťazného februára (6)
1949 - Hrachová brigáda (12)
1949 - IX. zjazd KSČ v Bratislave (10)
1949 - Koncert robotníckeho spevokolu (3)
1962 10 05 - Návšteva Rudolfa Petershagena (4)
1965 - Povodeň (30)
1944 - Bombardierung der Apollo-Fabrik (50)
Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) (1)
6. marca 1430 - udelenie práva raziť mince Bratislave (1)
863 až 885 – Misia Konštantína a Metoda na Veľkej Morave (2)
Atletické preteky Pravda - Televízia - Slovnaft (PTS) (1)
Filmové festivaly pracujúcich (63)
2005 02 23-25 - Bratislavský samit (2)
Fungovanie kamenárskej dielne (7. tisícročie pred n. l.) (1)
Návšteva divadla MCHAT (4)
Návšteva Jána Pavla II. (1)
Návšteva T. G. Masaryka (1)
Oslavy 1. mája (199)
Oslavy SNP (3)
Slovanské dni na Devíne (66)
Výstava kvetov Flóra (2)
2000 11 11 - Posviacka zvonov Dómu sv. Martina (1)
1965 01 20 - ? - Výstava sovietskeho výtvarného umenia (9)
1968 - Besatzung von Preßburg durch Armeen des Warschauer Pakts (71)
1965 04 17 - 05 09 - Hosťovanie Sovietskeho štátneho cirkusu (9)
1965 05 16 - Otvorenie V-klubu (11)
1965 05 30 - Alexandrovci v amfiteátri (6)
1966 - 98 - Festival Bratislavská lýra (4)
1966 05 05 - Vysokoškolský karnevalový sprievod (30)
1966 05 09 - Vojenská prehliadka (7)
1967 06 04 - Otvorenie Dní čs.-sovietskeho priateľstva (15)
2000 09 23-24 - Celoslovenský eucharistický kongres (1)
1973 - MS v krasokorčuľovaní (2)
1985 10 11-12 - Dni námetovej filatelie (2)
1987 04 11 - Návšteva Michaila Gorbačova v Bratislave (4)
1990 04 22 - Návšteva Jána Pavla II. v Bratislave (9)
1990 09 14 - Návšteva Françoisa Mitterranda v Bratislave (2)
1991 - doteraz - Korunovačné slávnosti (15)
1991 - Povodeň (5)
1992 02 28 - Návšteva Helmuta Kohla v Bratislave (3)
1944 08 29 až 10 06 - Slovenské národné povstanie (1)
1942 - Zamrznutý Dunaj (3)
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok (3)
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy (1)
1910 - Besuch von Kaiser Franz Joseph in Pressburg (14)
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža (1)
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza (1)
1907 – Oslavy 700. výročia narodenia svätej Alžbety (14)
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa (1)
1902 - Druhá krajinská poľnohospodárska výstava (40)
1900-1902 - Zrútenie a oprava tunela (9)
1899 - Miestna priemyselná výstava (15)
1897 - Povodeň (5)
1896 – Miléniové oslavy (3)
1890 - Povodeň (1)
1886-1896 - Regulácia Dunaja (5)
1848-1849 - Ungarische Revolution (2)
1919 05 10 - Pohreb M. R. Štefánika (45)
1825 09 25 - Korunovácia Karolíny Augusty za uhorskú kráľovnú (1)
1805 und vorher - Kriegszüge Napoleons (3)
1434 - 1467 – Bratríci (a posthusiti) (12)
10. výročie vzniku ČSR (oslavy) (2)
1918 - Návšteva kráľa Karola IV. (21)
1897 05 16 - Odhalenie Pomníka Márie Terézie (2)
1920 - Ples inžinierov a architektov (1)
1929 - Povodeň (13)
1940 - Zamrznutý Dunaj (1)
1938-1945 - Judenverfolgung und Holokaust (88)
1938 - Návšteva Milana Hodžu v Bratislave (1)
1937 10 24 - 11 02 - Celoštátna výstava poštových známok (10)
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva (3)
1936 11 01 - Návšteva rumunského kráľa Karola II. (35)
1936 09 19-21 - Návšteva prezidenta E. Beneša (66)
1930 10 11-13 - Návšteva prezidenta T. G. Masaryka (17)
1930 04 27 - Závod balónov (10)
1929 06 28 - 07 01 - Zjazd Ústredia slovenského katolíckeho študentstva (1)
1925 - Všeživnostenský deň (1)
1928 - Zamrznutý Dunaj (10)
1928 - Orolský zlet v Bratislave (1)
1929 - Besuch von Marschall P. Pétaine (3)
1921 - Zerstörung des Maria Theresia Denkmals (7)
1925 - Razia v redakcii denníka Slovák (1)
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR (9)
1052 - Obliehanie Bratislavského hradu Henrichom III. (1)
1427-1433 - Bedrohung der Stadt durch die Hussiten (24)
Husitské sprisahanie v Bratislave (5)
1436 - Wappenverleihung (5)
1465 - 1492 (ca.) – Univerzita Istropolitana (1)
27. jún 1655 – Korunovácia Leopolda I. (3)
9. december 1687 – Korunovácia Jozefa I. (2)
25. jún 1741 – Korunovácia Márie Terézie (5)
1866 07 22 - Bitka pri Lamači (1)
1869 - 1. moderne Volkszählung (1)
1880 - Volkszählung (5)
1890 - Volkszählung (1)
1899 - Povodeň (16)
1913 - Brand in der Stadt (52)
1914-1918 - 1. Weltkrieg (23)
1919 - Besatzung von Preßburg (77)
1921-1942 - Orientalmärkte in Pressburg (12)
Zbúranie pamätníka arpádovského bojovníka na Devíne (1)
1928 12 01 - Eröffnung der Abendskurse fürs Zeichnen und Werbung (1)
Preteky motorových člnov (26)
1938 03 12 - Anschluss Österreichs und seine Folgen (1)
1939-1942 - Arisierung des jüdischen Eigentums (14)
1939-1945 - 2. Weltkrieg (80)
Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky (1)
1941-50er - Gefangennahme der Soldaten aus der Slowakei (2)
30. 9. 1944 až 1. mája 1945 - Oslobodzovanie Slovenska (1)
1948-1949 - Verstaatlichung (2)
Veľký jesenný jarmok (7)
1989 - Nežná revolúcia (75)

Personen

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelaida Švábska (1065-1090) (0)
Adelaida z Riedenburgu (12. stor.) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (5)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Adler, Rudolf (1892-1978) (0)
Adler, Tibor (1926-1945) (0)
Adlerová (rod. Paskusz), Blanka (1898-1966) (0)
Adlerová, Erika (20.stor.) (0)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (0)
Agnesa Babenberská (ca.1151-1182) (0)
Agnesa z Antiochie (1154-1184) (0)
Agneša Habsburská (1281–1364) (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (1)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (42)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (1)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (1)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Altdorffer (rod. Kövér), Aloisia (1899-1980) (11)
Altdorffer, Alfréd (1926> (11)
Altdorffer, Leopold (1898-1985) (26)
Alth, Jozef (1821-1890) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (1)
Alžbeta Kotromanićová / Bosnianska (1340-1387) (22)
Alžbeta Kumánska (1240-1290> (0)
Alžbeta Luxemburská (1409-1442) (59)
Alžbeta Piastovská (1305-1380) (2)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (14)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (0)
Anastázia Kyjevská <1021-1096> (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (2)
Andrássy, Gyula (1823-1890) (0)
Andrašovan, Tibor (1917-2001) (1)
Andreas (Endre) Moick (1903 - 1999) (3)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Anežka Hlohovská <1290-1361) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (0)
Anna de Foix (1480-1506) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (0)
Árossy, Jozef (1797-1870) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (3)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Astrik (?-1034) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (0)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autoren

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
A. Krakovszky, Kremnica
Absolon, Ľudovít (37)
Absolon, Zoltán (5)
Absolonová, E.
Adler, Jacob (2)
Alexy, Janko (1)
Alt, Franz (1)
Alt, Rudolf (3)
Altdorffer, Alfréd (10)
Altdorffer, Leopold (15)
Ambrovits (4)
Andil
Andor
Andrási, Mór
Anna Neulinger (?) (1)
Anton Šmotlák (481)
Apfel (ateliér) (3)
Apfel, Otto (3)
Ateliér Schnitzel & Fink (2)
Auerbach, Max
Augusta Neulinger (?) (122)
Augusta Neulinger ? (1)
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (819)

Stadtteile

Devínska Nová Ves
Čunovo
Devín
Dúbravka
Jarovce
Karlova Ves
Lamač
Nové Mesto
Petržalka
Podunajské Biskupice
Rača
Rusovce
Ružinov
Staré Mesto
Vajnory
Vrakuňa
Záhorská Bystrica
Panoramatické pohľady
Neznáma lokalita
Neznáme umiestnenie
Zaniknuté osady

Straßen und Plätze

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
1. mája (2)
29. augusta (160)
ARCHIVE (7901)
Archívy špecializované (štátnych a verejných organizácií) (1205)
A PÚ SR - Archiv des Denkmalschutzamts der Slowakischen Republik (1201)
Zbierka fotografií a negatívov (1201)
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány 1. CSR k lokalite Bratislava (1201)
Literárny archív Slovenskej národnej knižnice (6)
Osobné fondy (6)
Dalma Spitzerová, rod. Holanová (1)
Osobné fotografie (1)
Osobný fond Juraja Spitzera (5)
Osobné dokumenty (5)
Osobné doklady (4)
Životopis (1)
Kirchliche Archive (31)
Archív Trnavskej arcidiecézy (31)
Fotozbierka (30)
Fotoalbum k 70. narodeninám biskupa Lazíka (30)
Zbierka kánonických vizitácií (1)
Staatliche Archive (19)
Štátny archív v Bratislave - centrála aj pracoviská (2)
ŠA BA pracovisko Archív Modra (5)
Archívny fond XY (5)
Kronika slovenskej školy v Podunajských Biskupiciach (5)
Staatsarchiv in Pressburg/Bratislava (7)
Zbierka fotografií a negatívov (1)
Foto Sedílek (1)
Zbierka typárií ? (1)
Štátny archív v Košiciach - centrála a pracoviská (8)
Štátny archív v Košiciach (8)
Krajská knižnica v Košiciach (zbierka parte) (3)
78 (1)
81 (1)
82 (1)
Zbierka fotografií a negatívov (5)
Album 47 (2)
Album 51 (1)
Album 54 (1)
Album 55 (1)
Štátny archív v Trenčíne - centrála aj pracoviská (2)
Štátny archív v Trenčíne - centrálne pracovisko (2)
Magistrát mesta Trenčín (2)
Zbierka listín a listov (2)
Städtische Archive (6646)
Archiv der Stadt Kaschau (6)
Archivfond Magistrat der Stadt Kaschau (6)
Geheimes (Stadt)Archiv (6)
Archiv der Stadt Pressburg/Bratislava (6640)
AMB - Zbierka fotografií a negatívov (3167)
AMB - Zbierka máp a plánov (2)
Archivfond Magistrat der Stadt Pressburg/Bratislava (3390)
Zbierka stredovekých listín a listov (3390)
Urkunden- und Briefsammlung (399)
Zbierka listín a listov č. 1001 až 1500 (488)
Zbierka listín a listov č. 1501 až 2000 (399)
Zbierka listín a listov č. 2001 až 2500 (169)
Zbierka listín a listov č. 2501 až 3000 (474)
Zbierka listín a listov č. 3001 až 3500 (478)
Zbierka listín a listov č. 3501 až 4000 (513)
Zbierka listín a listov č. 501 až 1000 (470)
Regionálna knižnica (81)
Zlatá kniha mesta Bratislavy 1928 (81)
ZkmBA - Ilustrácie (80)
BIBLIOTHEKEN (172)
Knižnica Jasovského opátstva (2)
Zbierka pohľadníc (2)
SK (2)
Ústredná knižnica SAV (Lyceálna knižnica) (170)
Zbierka obrazových dokumentov (170)
1: Portréty (164)
2: Skupiny osôb (6)
DIGITALE QUELLEN (7)
RTVS (1)
YouTube (6)
Videokanál denníka N (1)
Videokanál Institut für Kultur- und Theatergeschichte der Öst.Akad.d.Wissenschaften (1)
Videokanál oz Hradiská (1)
Videokanál The Habsburg Monarchy (1)
MUSEEN (5688)
Museum der Stadt Pressburg/Bratislava (5662)
1 - Zbierky archeologické (2)
AR - Nálezy z Rusoviec (2)
2 - Zbierky historické (F) (89)
Novšie dejiny (K1) (89)
5 - Zbierky špecializované (5571)
5-P-Pohladnice (5571)
1-1000 (727)
1001-2000 (784)
1001-2000 (746)
3001-4000 (676)
4001 až 5000 (676)
5001-6000 (855)
6001-7000 (955)
7001-8000 (152)
SNM-AM - Archäologisches Museum (2)
SNM-HM - Historisches Museum (24)
Historické vedy (24)
1. Fond dejín 20. storočia (24)
Devín_ (24)
PRIVATSAMMLUNGEN (16285)
"Ruský archív" (1)
Kotliarevskij (1)
1_Sammlung zur Geschichte der Region HAUERLAND (2)
Sammlung GLASERHAU (Sklené) (1)
Familienfond: Murani / Stricz (1)
Sammlung MÜNNICHWIES (Vrícko) (1)
Familienfond: Grois Sebastian (1)
3_Zbierka k dejinám KARLOVEJ VSI M. Šrámka (118)
BARTLOVCI (rodinný fond) (97)
1_Teslíkovci (29)
2_dcera Ruzena Stavikova (20)
2_Šťavíkovci (54)
1_Stavik Anton (6)
1x_Frndak_Gustav (4)
2a_Stavikova Bartlova Alena (40)
2c_Stavik Anton (4)
3_Bartl Július (10)
4_Rôzne (4)
Bartoš, Juraj (zbierka) (43)
Folder 1 (9)
Folder 2 (34)
Blažo, Pavel (zbierka) (130)
Fotografie P. Blaža z roku 2007 (17)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2001 (5)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2002 (1)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2004 (5)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2008 (26)
PB_2005 (4)
PB_2006 (2)
PB_2009 (7)
PB_2010 (10)
PB_2011 (4)
PB_2013 (2)
PB_2015 (6)
PB_2016 (2)
PB_2017 (6)
PB_2019 (9)
PB_2020 (23)
PB_historicke (1)
Brandis, Tomáš (súkr. zbierka) (2)
BT_Pohladnice (2)
Čupka, Milan (zbierka) (2)
Cyprich, Robert (zbierka) (1)
Medzinarodný dunajský veľtrh (1)
ERDÉLSKY a PENCÁK (rodinné fondy) (171)
Dokumentačný materiál k priateľom Erdélskych a Pencákovcov (2)
Fotografie Bratislavy od Erdélskych (13)
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej (32)
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej - dokumenty (9)
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej - korešpondencia (2)
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej - fotografie (23)
Osobný fond Heleny ERDÉLSKEJ, rod. Szénesfalvy (3)
Osobný fond Imrich ERDÉLSKY (1915-?) (103)
Os. fond Imrich ERDÉLSKY - dokumenty (64)
04: Dokumenty k vojenčine (7)
06: Rozličné (3)
Osobné doklady (11)
Pracovné dokumenty (38)
Školské dokumenty (5)
Os. fond Imrich ERDÉLSKY - fotografie (39)
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY (10)
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY - dokumenty (1)
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY - fotografie (9)
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY (cca. 1905-10 až ?) (1)
Video-rozhovory s Annou Erdélskou, rod. Pencákovou (7)
Falathová, Zuzana (zbierka) (218)
Zbierka fotografií Bratislavy (6)
Zbierka portrétov bratislavských fotografov (212)
Familienarchiv: Reisinger (3)
Familienfond: HOFFMANN (aus Pressburg) (35)
Dokumenty rodiny Hoffmann (7)
Fotografie rodiny Hoffmann (28)
GRÜNEBERG-Resch (Familienfond) (54)
04_Fotoalbum_Fabrik (54)
04_Fotoalbum_Fabrik_Detaily (31)
04_Fotoalbum_Fabrik_Volne vlozene (22)
Guldan, Patrik (zbierka) (2)
GP_Bratislava (1)
Haberlandová, Katarína (fotozbierka) (21)
HOFER (rodinný fond) (1)
1b_Zitny ostrov (1)
Hoffmann, Tomáš (súkr. zbierka) (5)
HOLZMANN a ZAUNER (rodinné fondy) (2)
Holzmann Anton (2)
Horváth, Juraj (zbierka) (1555)
Zbierka pohľadníc Bratislavy (1555)
HÚŠČAVA, Alexander (osobný fond) (48)
2_Vzdelanie (47)
Osobné doklady (1)
JANOVIČEK Peter (rodinný fond a zbierka) (28)
Rozhovor so súrodencami Máriou Hofrichterovou a Alfrédom Altdorfferom (10)
Zbierka fotografií (2)
Zbierka pohľadníc 4 (16)
Pohľadnice Bratislavy (1)
Zbierka pohľadníc Dr. Leopolda Altdorffera (15)
Kálmán, Ladislav (fond Neulingerovcov) (785)
Sklene negatívy zo zbierky L. Kálmána (133)
SZ L. Kálmán - Zbierka fotografií (6)
Zbierka archiválií Ladislava Kálmána (161)
Osobný archív Augusty Neulinger (1893-1996?) (6)
A. Neulinger - Práca a sociálne záležitosti (1)
A. Neulinger - Štátne občianstvo a doklady (1)
A. Neulinger - Životopisy (4)
Osobný archív Márie Neulinger(ovej) (155)
Korešpondencia (17)
Rudy (6)
Práca a sociálne poistenie (86)
Plat (17)
Pracovné zaradenie (8)
Sociálne (36)
Všeobecné (25)
Rôzne (6)
Škola (10)
Štátne občianstvo a doklady (29)
Zdravie a zdravotné poistenie (4)
Zápisník (1)
Životopisy (3)
Zbierka pohľadníc L. Kálmána (485)
Pohľadnice v dvoch škatuliach (110)
Pohladnice_1CSR (52)
Pohladnice_R-U (58)
Pohľadnice vložené v albumoch (375)
Korekáč, Ján (súkr. zbierka) (1)
KÜHMAYER (rodinný fond) (1)
Stammbaum (1)
Kuzmík, Daniel (zbierka) (11)
Kuzmík_BA (11)
LUDWIG (rodinný fond) (193)
Sammlung Peter Ludwig (11)
Fotos (4)
Personaldokumente (2)
Schriftstuecke (4)
Vínové vignety (1)
Sammlung von Horst-Günther Ludwig (182)
Die dritte Generation der Pressburger Ludwigs (162)
Bratia Christiana Ludwiga s rodinami (3)
Christian Ludwig (158)
(Iné) písomnosti (6)
Dokumentácia k dielam Christiana Ludwiga (113)
Album s dokumentáciou stavby domu Manderla (39)
Plány nadstavby na rodnom dome Ludwigovcov (plány) (1)
Spis k rodinnému domu (1)
Fotografie (39)
Album s fotografiami zo závodu motorových člnov v Bratislave/Petržalke (37)
Zuzana Ludwig (1)
Die vierte Generation der Pressburger Ludwigs (2)
Die zweite Generation der Pressburger Ludwigs (7)
Pressburger Liegenschaften der Familie Ludwig (11)
Marušinec (súkr. zbierka) (101)
Ďuriš, Augustín (101)
Mateášiková, Ester (zbierka) (1)
Zbierka pohľadníc (1)
MOLNÁR / TÖKÖLYI (rodinný fond) (5)
Korešpondencia Molnárovcov (5)
Nemlahová, Daniela (súkr. zbierka) (3)
Rigele_Diela (3)
Rigele_Diela_Bratislava (3)
Papp, Peter (súkr. zbierka) (1)
PP_Pohľadnice (1)
PP_Pohl_Bratislava (1)
PÁSZTOROVCI (rodinný fond) (29)
0_Rodinný fotoalbum (12)
Rd. alb. Paszt. - detaily (11)
2a_P_Emil (4)
2b_P-Neuhauser_Blanka (2)
3_P-Roubickova_Livia (10)
4_R-Russland (1)
PÖLZMANNovci (rodinný fond) (15)
2_Poeltzmann Franz (5)
3_Poeltzmann Franz (3)
3_Poeltzmann_Josef (1)
3b_Poeltzmann Franz_DIBOKY (4)
4_Poeltzmann Andreas a Maria Gill (2)
Privatsammlung der Familie Berlin (277)
3_Berlinovci_ine generacie (99)
1_Pisomnosti (20)
2_Drobne tlace (4)
3_Fotografie (75)
1_Foto volne orig (5)
2_Foto digital kopie (70)
Elemér Berlin mladší (34)
2_Foto (33)
Písomnosti (1)
Os. fond Etela Berlin, rod. Berkovics (4)
Fotografie (1)
Písomnosti (3)
Osob. fond: Elemér BERLIN (140)
3_Foto_volne (34)
Album druhá svet. vojna a rodina (92)
Album Jagdbuch (1)
Album Stará Bratislava (13)
Privatsammlung der Familie FALB (39)
Sammlung der Familiendokumente (34)
Video-rozhovory (5)
Privatsammlung der Familie Oehme-Billek (4)
Oehme-Billek_Vater (4)
Privatsammlung von Anton Klipp (3)
Zbierka rodinných fotografií (3)
Privatsammlung von Johannes Lippert (1)
Nachlass der Böbel-Familie (1)
Privatsammlung von Thomas Frankl (313)
Obrazy a grafiky zväčša od Adolfa Frankla (61)
Rodinný archív (77)
Písomnosti Adolfa Frankla (41)
Písomnosti Beniho Kleina (1)
Písomnosti Eriky Frankl(ovej) (2)
Písomnosti Jána (Jonnyho) Frankla (1)
Písomnosti Josefa a Esther Franklovcov (6)
Písomnosti osôb v kontakte s Franklovcami resp. Nachmiasovcami (5)
Písomnosti priateľov Adolfa a René Franklovcov (4)
Písomnosti Renáty Nachmias (4)
Písomnosti súrodencov Ignáca, Štefánie, Alexandra a Lea Franklovcov (2)
Písomnosti Tomáša Frankla (11)
Video-rozhovory (1)
Zbierka fotografií (174)
Album fotografií A. Frankla (33)
Album povojnový (44)
Druhá časť zbierky fotografií T. Frankla (36)
Prvá časť zbierky fotografií T. Frankla (30)
Rodinný album Fraklovcov (31)
Privatsammlung von Viktor Farár (1101)
Zbierka pohľadníc (1101)
SCHWEIGHOFER (rodinný fond) (461)
Básne a skicáre (6)
Skicár Karola Schweighofera 1 (5)
Dokumenty (163)
Písomnosti 2. generácie: Eleonóra Schweighofer, rod. Rada (30)
Biografický materiál (13)
Písomnosti (1945-1949) (17)
Písomnosti 2. generácie: Karol Schweighofer (90)
Biografický materiál (29)
Písomnosti (1945-1949) (61)
Písomnosti 3. generácie: August Schweighofer a Anna Schweighofer, rod. Eder (14)
Písomnosti 3. generácie: František Rada a Anna Rada, rod. Zeger (18)
Biografický materiál (9)
Písomnosti (1945-1949) (9)
Písomnosti 4. generácie: Jozef Rada (4)
Písomnosti 4. generácie: Mathias Eder (2)
Písomnosti 4. generácie: súrodenci August a Marie Schweighoferovci (3)
Písomnosti 5. generácie: Georg Schweighofer a Anna Schweighofer, rod. Tribamer (2)
Pamätníky (1)
Zbierka fotografií (291)
Fotoalbumy (261)
Fotoalbum Eleonóry Schweighofer, rod. Rada (50)
Jednotlivé fotky z fotoalbumu Eleonóry Rada (50)
Fotoalbum Karola Schweighofera (141)
Fotoalbum_1_Otec_Jednotlivé fotografie (141)
Fotoalbum Moniky Schweighoferovej (31)
Fotoalbum rodičov Moniky Schweighoferovej (39)
Jednotlivé fotky Fotoalbum_3_Rodicia (39)
Voľné fotografie (30)
Šedivý, Juraj (zbierka) (4791)
Zbierka posoniensií (4791)
SammlungJŠ - Audioaufnahmen (1)
SammlungJŠ - Nachlass Mikuláš Gažo (2656)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1961-1970 (628)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1971-1980 (151)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1981-1990 (1136)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1991-2000 (203)
Foto - Negatívy (kinofilmy) do 1960 (538)
Zbierka fotografií Bratislavy (1305)
JŠ: Ulice 1 až K (384)
JŠ: Ulice K až R (458)
Kapucínska (18)
Klariská ulica (13)
Klemensova ulica (4)
Klobučnícka ulica (8)
Kolárska ulica (26)
Kollárovo námestie 2 (17)
Komenského námestie 1 (3)
Konventná ulica (6)
Kozia 1 (21)
Krížna 2 (9)
L (3)
Laurinská 1 (21)
Lazaretská 1 (11)
M (8)
Medená 3 (7)
Michalská 1 (44)
Mikulášska 1 (20)
Mlynské nivy 1 (5)
Mostová a Námestie Ľ. Štúra (15)
Mudroňova 2 (1)
Mýtna 1 (3)
Na vŕšku a Nedbalova (13)
Obchodná 2 (18)
Oeserova (6)
Osadná 1 (2)
P (6)
Palisády 1 (8)
Panenská 1 (8)
Panská 1 (15)
Paulíniho (3)
Podjavorinskej 2 (5)
Pribinova 2 (6)
Primaciálne námestie (11)
Račianske mýto (3)
Radlinského ulica (26)
Rajská ulica (5)
Rázusovo nábrežie a Riečna (25)
Rudnayovo námestie (10)
Rybné námestie (25)
JŠ: Ulice S až Z (293)
Šafárikovo námestie (10)
Šancová (4)
Sedlárska (10)
Slobody námestie (29)
SNP námestie (33)
Špitálska (42)
Štúrová (3)
Suché mýto (11)
T (9)
Uršulínska (11)
Vajanského nábrežie (8)
Ventúrska (17)
Veterná (7)
Vysoká (14)
Zámocká (38)
Zámocké schody (19)
Zámočnícka (13)
Zelená (3)
Židovská (7)
Žilinská (2)
Zochova (3)
JŠ_Ulice Vydrica, Zuckermandel (170)
Zbierka pohľadníc Bratislavy Juraja Šedivého (829)
JŠ_Pohl_BA_01_Osoby (1)
JŠ_Pohl_BA_02_Udalosti (46)
JŠ_Pohl_BA_04_Zhora a Letecke (12)
JŠ_Pohl_BA_06_Z hradu (15)
JŠ_Pohl_BA_07_Z kopcov (50)
JŠ_Pohl_BA_08_Strechy (6)
JŠ_Pohl_BA_09_Mosty (13)
JŠ_Pohl_BA_10_Pristavy (20)
JŠ_Pohl_BA_11_Hrad (11)
JŠ_Pohl_BA_12_Dom (2)
JŠ_Pohl_BA_13_Slavin (12)
JŠ_Pohl_BA_14_Stanice (2)
JŠ_Pohl_BA_15_Ulice (423)
29. augusta 2 (1)
Americké námestie 1 (6)
Baštová 2 (1)
Bezručova 2 (4)
Blumentálska 1 (1)
Dostojevského rad 1 (1)
Dunajská 2 (2)
Fajnorovo nábrežie 1 (18)
Farská 1 (1)
Fraňa Kráľa 2 (1)
Františkánske námestie 1 (4)
Gajova 1 (1)
Gondova 1 (1)
Gorkého 2 (3)
Grösslingová 1 (1)
Hlavné námestie 2 (33)
Hlboká cesta 1 (5)
Hodžovo námestie 1 (14)
Hurbanovo námestie 1 (15)
Hviezdoslavovo námestie 1 (92)
Jesenského 3 (2)
Kapitulská 3 (1)
Klariská 1 (1)
Klemensova 1 (1)
Kollárovo námestie 3 (1)
Krížna 3 (1)
Michalská 2 (31)
Námestie 1. mája 1 (2)
Námestie Ľ. Štúra (25)
Námestie slobody 2 (15)
Námestie SNP 1 (48)
Obchodná 3 (7)
Panská 2 (1)
Primaciálne námestie 2 (19)
Radlinského 2 (1)
Rázusovo nábrežie 1 (15)
Rybné námestie 2 (1)
Šafárikovo námestie 2 (12)
Šancová 3 (2)
Špitálska 2 (5)
Štefánikova 2 (9)
Štúrova 5 (6)
Suché mýto 2 (1)
Zámocká 2 (1)
Zámocké schody 2 (2)
Zámočnícka 3 (1)
Židovská 2 (4)
Župné námestie 1 (3)
Najstaršie do ca. 1918 (216)
Šmotlák, Anton (zbierka) (3989)
Foto 1970 až 1980 (3)
Foto od 1961 do 1970 (1386)
Zbierka negatívov A. Šmotláka ml. (časť do 1960) (2600)
SZABÓ (rodinný fond) (192)
1916_Szabova_Terezia (2)
1932_Szabova_Terezia ml (37)
1_SzT_Dokumenty (5)
2_Drobne tlace (3)
3_SzT_Foto (29)
1940_Szabova_Gizela (1)
Korešpondencia rodiny Szabóovej z rokov 1941-45 (112)
Originály (106)
Preklady (6)
Štefan Szabó / Szabó István (40)
4_O ňom (11)
Dokumenty (17)
Fotografie (4)
Spomienky na Š. Szabóa (6)
Životopisné podklady (2)
Tišliar, Pavol (súkromná zbierka) (6)
PT: Bratislava (6)
Tóth, Jozef (zbierka) (611)
Zbierka pohladníc Bratislavy (611)
VIRSIK (rodinný fond) (71)
Virsik Karol (10)
Virsikovci ďalší (1)
Virsikovci: Dokumenty (7)
Süle Theresia (2)
Szluka Samu (5)
Virsikovci: Fotografie (47)
Malé fotky (18)
Virsikovci: Pohľadnice (4)
Virsikovci: Predmety (2)
VLAČIKY (rodinný fond) (18)
Albumy (18)
Album 1 (18)
Vyskočil, Kamil (Fotoarchív) (515)
Zbierka fotografií k Bratislave (603)
0_Cast_pred_presignaturovanim (88)
2a_60te roky CB (49)
2b_60te roky F (29)
3a_70te roky CB (56)
3b_70te roky F (118)
4_80te roky F (231)
Fotografie čiernobiele z 50. rokov (32)
x_Digitalarchiv PamMap (22)
DAPM - D. Danihelová - Audiozbierka (1)
DAPM - Z. Šedivá - 3D-zbierka (1)
Súkr. zbierka rodiny Pollak (2)
2. generácia (2)
Súkromná zbierka Michala Nováka (4)
Súkromná zbierka Veroniky Kucharskej (8)
Zbierka Huga Portischa (4)
Video-rozhovory (4)
Zbierka Lucie Karellovej (2)
Zágoršek, Ján (zbierka) (5)
ZIMMERMANN (Rodinný fond) (93)
1_Zimmermann Lorenz a Theresia (2)
2_Zimmermann Johann Gottlieb a Leinwather Susanna Anna (6)
3_Zimmermann Johann Paul a Welser Susanne (12)
4a_Zimmermann Christoph a Plasienka Juliana (12)
4b_Zimmermann-Moick Susanne a Moick Andreas (9)
5a_Zimmermann Gustav (1)
5c_Zimmermann Elsa (2)
5d_Zimmermann Paula (1)
6_Zimmermannovci (1)
Koczmann_Friedrich_1912 a Zimmermann Paula (8)
Pressburg (39)
REDAKTIONEN und PRESSEAGENTUREN (1)
Periodiká online (1)
Daily Mail online (1)
Testovací zdroj (10)
WISSENSCHAFTLICHE INSTITUTE (449)
MÚOP - Städtisches Institut für den Denkmalschutz (449)
ZDRUŽENIA a SPOLKY (12)
Pamätníci Novembra 1989 z FiF UK (12)
Štrpková, Katarína (zbierka) (12)
Foto AULA (3)
Foto FAKULTA (3)
Foto ĽUDSKÁ REŤAZ (5)
Foto NOVEMBER (1)
pam
map
[ikona-pisomnost]
Vysvedčenie A. Húščavu z prednášky "Kráľovská česká kancelária v rokoch 1527 – 1627 "
[ikona-pisomnost]
Vysvedčenie A. Húščavu z prednášky "Archívne pramene k čsl. dejinám XVI. st."
[ikona-pisomnost]
Seminárne vysvedčenie A. Húščavu (ZS ak. roku 1928/1929)
[ikona-fotografia]
Kúpalisko Delfín
[ikona-pisomnost]
Seminárne vysvedčenie A. Húščavu (ZS ak. roku 1928/1929)
[ikona-pisomnost]
Vysvedčenie A. Húščavu z prednášky "Slovanský národopis"
[ikona-pisomnost]
Vysvedčenie A. Húščavu z prednášky "Stredoveká paleografia"
[ikona-pisomnost]
Vysvedčenie A. Húščavu z prednášky "Základné pojmy diplomatiky"
[ikona-pisomnost]
Vysvedčenie A. Húščavu z prednášky "Psychologia mladosti"
[ikona-pisomnost]
Vysvedčenie A. Húščavu z prednášky "Filozofia a pedagogika J. A. Komenského"
[ikona-pisomnost]
Vysvedčenie A. Húščavu z prednášky "Nové smery vo výchove a vyučovaní na stredných školách"
[ikona-pisomnost]
Vysvedčenie A. Húščavu z prednášky "Francúzska revolúcia"
[ikona-pisomnost]
Vysvedčenie A. Húščavu z prednášky "Úvod do antropogeografie"
[ikona-predmet]
Typárium bratislavskej stolice (župy)
[ikona-predmet]
Pečiatkovadlo Zelenej sedmy
[ikona-fotografia]
Dom na Galandovej 2
[ikona-pisomnost]
Seminárne vysvedčenie A. Húščavu (ZS ak. roku 1927/1928)
[ikona-pisomnost]
Vysvedčenie A. Húščavu z prednášky "Dejiny svetovej politiky poslednej doby II."
[ikona-pisomnost]
Vysvedčenie A. Húščavu z prednášky "Južná Amerika"
[ikona-pisomnost]
Vysvedčenie A. Húščavu z prednášky "O školskej hygiene pre poslucháčov filozofie"
[ikona-pisomnost]
Vysvedčenie A. Húščavu z prednášky "Dejiny svetovej politiky poslednej doby"
[ikona-pisomnost]
Vysvedčenie A. Húščavu z prednášky "Oceánia"
[ikona-pisomnost]
Vysvedčenie A. Húščavu z prednášky "Južná Amerika"
[ikona-pisomnost]
Vysvedčenie A. Húščavu z prednášky "Rímske dejiny"
[ikona-pisomnost]
Seminárne vysvedčenie A. Húščavu (LS ak. roku 1926/1927)
[ikona-pisomnost]
Seminárne vysvedčenie A. Húščavu (ZS ak. roku 1926/1927)
[ikona-pisomnost]
Vysvedčenie A. Húščavu z prednášky "Rímske dejiny (II. časť)"
[ikona-pisomnost]
Vysvedčenie A. Húščavu z prednášky "Zemepisný prehľad Ázie"
[ikona-pisomnost]
Vysvedčenie A. Húščavu z prednášky "Dejiny XIX. storočia (II. časť)"
[ikona-pisomnost]
Vysvedčenie A. Húščavu z prednášky "Ľudstvo v dobe predhistorickej (časť I.)"
[ikona-pisomnost]
Vysvedčenie A. Húščavu z prednášky "Rímske dejiny od najstarších dôb"
[ikona-pisomnost]
Seminárne vysvedčenie A. Húščavu (LS ak. roku 1925/1926)
[ikona-pisomnost]
Seminárne vysvedčenie A. Húščavu (ZS a LS ak. roku 1925/1926)
[ikona-pisomnost]
Seminárne vysvedčenie A. Húščavu (ZS ak. roku 1925/1926)
[ikona-pisomnost]
Oslobodenie od poplatkov pre A. Húščavu
[ikona-pisomnost]
Imatrikulačný diplom A. Húščavu
[ikona-pisomnost]
Oslobodenie od platenia tridsiatku
[ikona-pisomnost]
Vysokoškolský index A. Húščavu.
[ikona-pisomnost]
Odpis maturitného vysvedčenia A. Húščavu
[ikona-pisomnost]
Maturitné vysvedčenie A. Húščavu
[ikona-pisomnost]
Koncoročné vysvedčenie (5. tr. stred. školy) A. Húščavu
[ikona-pisomnost]
Polročné vysvedčenie (5. tr. stred. školy) A. Húščavu
[ikona-pisomnost]
Koncoročné vysvedčenie (4. tr. stred. školy) A. Húščavu
[ikona-pisomnost]
Koncoročné vysvedčenie (3. tr. stred. školy) A. Húščavu
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie výsady voľby farára Trenčanom
[ikona-pisomnost]
Ochrana Trenčanov pred neoprávnenými požiadavkami šľachty
[ikona-fotografia]
Osadenstvo Tatrarevue (?)
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie o vystúpení zo židovskej cirkvi
1
priehľadnosť
Back to Top