FILTER
31860 Inventareinheiten, 53928 Digitalbilder, 3737 Enzyklop. Einträge
  • Quellenart
  • Orte
  • Themen
  • Ereignisse
  • Personen
  • Besitzer
  • Denkmäler
  • Zeit
3D-Visualisationen (3)
Ansichtskarten (10448)
Audio/Erinnerungen (3)
Fotografien (17603)
Gegenstände (58)
Graphik (239)
Karten u. Pläne (10)
Schriftstücke (4258)
Stadtansichten (11)
Video (35)
Ämter, Beamte und Funktionäre (188)
Armee (596)
Dienstleistungen (2700)
Banken und Versicherungen (800)
Geschäfte und Märkte (1246)
Hotels und Unterkunft (119)
Kúpele (2)
Pošty (20)
Verpflegung und Gastwirtschaft (489)
Ethnika und Gruppen (2173)
Deutsche (und Österreicher, Schweizer) / Germanika (1069)
Juden und Judaika (443)
Karpatendeutsche (9)
Kroaten, Serben und Bosnier (2)
Lateinische (46)
Multiethnisch (16)
Poliaci, poloniká (7)
Roma-betreffend (62)
Rusi, Ukrajinci, Bielorusi (1)
Slowaken und Slowakei-betreffende (89)
Tschechen, Mährer und Bohemika (159)
Ungarn und die Hungarika (376)
Feuerwehr (61)
Gesundheitswesen und Sozialdienste (287)
Justiz, Gerichte (536)
Kultur (3981)
Bildende Künste (1083)
Film und Kino (181)
Literatúra a knižnice (105)
Musik (325)
Skulptur (1802)
Tanzen (112)
Theater (184)
Tlač, noviny, žurnalistika (34)
Volkskultur (183)
Natur (4714)
Donau (2279)
Eisenbrünnel (282)
jarné (22)
jesenné (3)
Lesy (10)
letné (17)
Ochrana prírody / ekologické (9)
Parkanlagen und esthetische Garten (1604)
Rieky a jazerá (42)
Tiere (311)
zimné (47)
Politik und Parteien (103)
Polizei (88)
Religion (859)
Evangelische Kirchen (192)
Judaismus (68)
Katholiken (323)
Zbožné fundácie (76)
Schulwesen (560)
Andere Erziehung (19)
Grundschulen (84)
Mittelschulen (210)
Universitäten (235)
Vorschulunterricht (32)
Sport und Freizeit (947)
SPRACHE der Quelle (6997)
Andere Sprachen (22)
Deutsche Sprache (2610)
Francúzsky jazyk (5)
Lateinische Sprache (1725)
Mehrsprachige (38)
Ruský jazyk (2)
Slovenčina a čeština (pred 1800) (29)
Slowakische Sprache (788)
Tschechisch (953)
Ungarische Sprache (994)
Verbände und Vereine (57)
Skauting / Junák (11)
Verkehr (4120)
Landesverkehr (1216)
Luftverkehr (63)
Mýta a clá (322)
Posli a posolstvá (55)
Schienenverkehr (1163)
Wasserverkehr (1464)
WISSENSCHAFT (27)
BA: 03_HRADBY MESTA (627)
Michaelertor (484)
Rybárska veža/brána (2)
Samotné hradby a bašty (111)
Vavrinecká (Laurinská) veža/brána (8)
Vodná veža (15)
Vydrická veža/brána (5)
Bratislavské cintoríny a náhrobníky (399)
BA: Jednotlivé sepulkrálie (185)
BA: Prehistorické pohrebiská (1)
Cintorín pri Kozej bráne (136)
Cintorín Slávičie údolie (34)
Cintoríny pripojených častí (8)
krematórium (1)
Martinský cintorín (1)
Mikulášsky cintorín (17)
Ondrejský cintorín (105)
Zaniknuté novoveké cintoríny (blumentálsky a pod.) (14)
Zaniknuté stredoveké cintoríny (3)
Židovské cintoríny (ortodoxný a neologický) (48)
Bratislavské kasárne a iné vojenské objekty (575)
BA: Delostrelecké kasárne (22)
BA: Honvédske (Hurbanove) kasárne (60)
BA: Pešiacke (Svätoplukove) kasárne (25)
BA: Vodné (Štefánikove) kasárne (383)
BA: Vozatajské kasárne (4)
Husárske kasárne (6)
Pechotné kasárne (11)
Budovy administratívy a justície v Bratislave (1355)
BA: Finančné úrady (Ministerstvo vnútra SR) (51)
BA: Fond národnej obnovy (Ministerstvo pôdohospodárstva SR) (1)
BA: Justičný palác (13)
BA: Lutherov dom (11)
BA: Miestodržiteľská rada (89)
BA: Obchodná a priemyselná komora (53)
BA: Policajné riaditeľstvo (24)
BA: Radnica (Prievoz) (2)
BA: Riaditeľstvo štátnych dráh (železníc) (11)
BA: Ústredná poštová správa (Ministerstvo dopravy a výstavby SR) (72)
Ministerstvá (13)
Nová radnica (24)
Radnica Podhradia na Zámockých schodoch (8)
Sedria na Kozej ulici (10)
Stará radnica (748)
Strážnica na Hlavnom námestí (3)
Uhorská kráľovská komora (158)
Živnostenský dom (Nová scéna) (32)
Župný dom (78)
Burgen (2234)
Burg von Pressburg (1836)
Burg von Theben (402)
Dopravné stavby v Bratislave (1962)
Autobusové stanice (8)
BA: Tunely (53)
Červený most (2)
Historické mosty (pred 1890) (554)
Hlavná železničná stanica (183)
Iné železničné stanice (25)
Lávky a malé premostenia (1)
Letiská (12)
Most Apollo (10)
Most Lanfranconi (8)
Nový most / Most SNP (152)
Prístavný most (1)
Prístavy (848)
Stanica konskej železnice (14)
Starý most (Fr. Jozefa / Štefánikov / Červenej armády) (138)
Viedenská električka (48)
Želez. stanica Nové mesto (27)
Železničná stanica Bratislava-Nivy (5)
Evanjelické kostoly (168)
Evanjelický kostol v Prievoze (2)
Evanjelický kostol v Rači (1)
Evanjelický kostol v Rusovciach (5)
Kalvínsky kostol (K. kresťan. reformovanej cirkvi) (105)
Malý evanjelický kostol (6)
Nový kostol EAV. (9)
Veľký evanjelický kostol (37)
Iné pamiatky služieb a spojov v Bratislave (350)
BA: Československá národná banka (19)
BA: Mestská sporiteľňa (31)
BA: Nový rozhlas ("Pyramída") (11)
BA: Okresná sociálna poisťovňa (4)
BA: Palác Tatra banky (41)
BA: Poisťovne Assicurazioni Generali a Moldavia Generali (12)
BA: Rakúsko-uhorská banka (20)
BA: Televízna veža (2)
BA: Uhorská eskontná a zmenárenská banka (62)
BA: Zemská banka (4)
BA: Zemská úradovňa pre poistenie robotníkov (Robotnícka poisťovňa) (3)
Hlavná pošta (78)
Iné banky a poisťovne v Bratislave (36)
Mindszentyho fotoateliér (Majláthov, Faustov) (26)
Robotnícka zdravotná poisťovňa (10)
Kaplnky a drobné cirkevné stavby (307)
BA: K. Panny Márie Snežnej (zaniknutá) (68)
BA: K. sv. Ladislava (12)
BA: kalvárie (40)
BA: Lurdská jaskyňa (96)
Iné samostatné kaplnky (61)
Kaplnka bratstva Božieho Tela (11)
Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie (v bývalom mestskom lazarete) (21)
Kaplnka sv. Kataríny (13)
Kultúrne stavby v Bratislave (1653)
Malá scéna SND (1)
Amfiteáter na Bratislavskom hrade (20)
Amfiteáter na Búdkovej ulici (1)
BA: Bellevue (38)
BA: Devínske divadlo v prírode (94)
BA: Divadlo Aréna (11)
BA: Dom Slovenskej ligy (17)
BA: Mestské divadlo (Csákyho divadlo) (16)
BA: Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava (41)
BA: Nová budova Slov. národ. divadla (18)
BA: Polyfunkčný dom Metropol (19)
BA: Slovenský národný archív (1)
BA: Umelecká beseda slovenská (11)
BA: YMCA (8)
Dom ROH (Istropolis) (10)
Dom umenia (71)
Incheba (7)
Kasíno Dynamit (2)
Katolícky kultúrny dom A. Hlinku (4)
Kino Mladosť (14)
Kino Uránia (Hviezda) (6)
Mestské divadlo (SND) (771)
Reduta (244)
Slovenská národná galéria (68)
Slovenská televízia (4)
Slovenské národné múzeum (143)
Slovenský rozhlas (8)
Vajnorský ľudový dom (5)
NATURHISTORISCHE DENKMäLER (14)
Napoleonov topoľ (5)
Rybníky na Železnej studničke (4)
Obchodné domy (679)
BA: Dom služby Baťa (Veľký Baťa) (91)
BA: Obchodný a obytný dom Manderla (231)
BA: Obchodný dom Bohuslav Brouk (Dunaj) (87)
BA: Obchodný dom Hirschbein (7)
BA: Obytný a obchodný blok Avion (55)
BA: Obytný a obchodný dom Schön (22)
BA: Železiarstvo Neurath (34)
Eurovea (27)
Nová tržnica (2)
Obchodný dom Prior (35)
Polus City Center (VIVO!) (1)
Stará tržnica (99)
Paláce a honosné domy (2579)
Apponyiho palác na Radničnej ul. (25)
Apponyiho palác na Vajanského nábr. (zaniknutý) (6)
BA: Aspremontov (30)
BA: Balassov (20)
BA: Berchtoldov (zaniknutý) (11)
BA: Csákyho na Panskej ul. (13)
BA: Csákyho na Štúrovej ul. (18)
BA: Csomov (15)
BA: Esterházyho na Kapitulskej ul. (26)
BA: Jeszenákov na Michalskej ul. (136)
BA: Nesterov (18)
BA: Pálffyho na Gorkého ul. (zaniknutý) (8)
BA: Pálffyho na Hviezdoslavovom nám. (115)
BA: Palugyayov na Pražskej ul. (34)
BA: Pistoriho (40)
BA: Zichyho palác (7)
Benyovszkého palác (zaniknutý) (4)
Brauneckerov palác (zaniknutý) (47)
Csákyho kaštieľ (4)
Csákyho na Rázusovom nábr. (zaniknutý) (9)
De Pauliho palác (42)
Dessewffyho palác (91)
Dom U dobrého pastiera (85)
Dom U modrej gule (9)
Erdödyho palác (33)
Eszterházyho (18)
Georgievitsov palác (2)
Grassalgovichov (271)
Habermayerov palác (2)
Heckenastov palác (1)
Illésházyho palác na Hviezdoslavovom nám. (zaniknutý) (4)
Iné paláce (541)
Jeszenákov palác na Hlavnom nám. (20)
Jurenákov palác (63)
Kamperova kúria (1)
Karácsonyiho (7)
Károlyiho palác (Ruttkayovcov-Vrútockých) (2)
Keglevichov (5)
Kutscherfeldov (105)
Landererov palác (zaniknutý) (15)
Lanfranconiho palác (103)
letný arcibiskupský (119)
Ludwigov palác (11)
Mirbachov (82)
Ormosdyho kaštieľ (5)
Palác Klobušických (Alžbetka) (16)
Palác Motešických (20)
Pálffyho na Ventúrskej ul. (37)
Pálffyho palác na Panskej ul. (1)
Pálffyho pod hradom (93)
Palugyayov palác na Hlavnom nám. (9)
Pongráczov palác (zaniknutý) (1)
pozri Budovy administratívy (2)
primaciálny (247)
Rohanov palác (zaniknutý) (18)
Schilsonov (zaniknutý) (24)
Schützov palác (4)
Spechov palác (zaniknutý) (8)
Szapáryho kaštieľ (1)
Viczayov palác (zaniknutý) (4)
Vila Jakoba Sonnenfelda (1)
Wachtlerov palác (zaniknutý) (12)
Zichyho kaštieľ (25)
Pamätné tabule v Bratislave (53)
Pohostinské služby v Bratislave (924)
Antik Cafe (1)
BA: Albrechtova záhrada (7)
BA: Apfel (Stahl) (11)
BA: Astoria (51)
BA: Au Café (111)
BA: Baross (15)
BA: Boon (17)
BA: Drobek (7)
BA: Funus (3)
BA: Grand Cafe (109)
BA: Hollinger (Secession) (3)
BA: Luxor (37)
BA: Meštiansky pivovar (28)
BA: Olympia (9)
BA: Park (3)
BA: Púčkové domy (84)
BA: Redoute (27)
BA: Regina (17)
BA: Reisner (2)
BA: Slamená búda (6)
BA: Slovák (18)
BA: Štefánia (50)
BA: Taranda (8)
BA: Tempo (2)
Berlin (7)
Bystrica (3)
Café Mayer (2)
Effenberger (5)
Hostinec Fajka/Pipa/Pfeife (5)
Jalta Bar (5)
Kysucký hostinec (7)
Leberfinger (9)
Paloma / La Paloma (3)
Perugia (10)
Radnička (1)
Reštaurácia Hron (predtým Lerchner) (2)
Roland Café (3)
Rotunda (1)
Schmidt Hansl (16)
Stará sladovňa (Mamut) (1)
Steltzer (2)
Útek do Egypta (2)
Veľkí františkáni (10)
Viecha na Žilinskej ulici (10)
Viecha U sedliaka (5)
Vínny restaurant (Slovenská pivnica) (1)
Pomníky a sochy v Bratislave (2954)
BA: Fontána bohyne Diany (20)
BA: Fontána Dievča so srnkou (3)
BA: Fontána Lev s erbom (22)
BA: Fontána sv. Juraja (15)
BA: Ganymedova fontána (595)
BA: Justiho lavička (2)
BA: Kačacia fontána (29)
BA: Korunovačný pahorok (14)
BA: Pomník A. Bernoláka (6)
BA: Pomník A. Kolíska (16)
BA: Pomník bulharských partizánov (6)
BA: Pomník F. Rómera (24)
BA: Pomník J. Fadrusza (15)
BA: Pomník J. N. Hummela (181)
BA: Pomník P. M. Bohúňa (6)
BA: Pomník padlých v Bitke pri Lamači (13)
BA: Pomník Š. Pálffyho (2)
BA: Pomník sv. Alžbety (13)
BA: Pomník víťazstva nad fašizmom (32)
BA: Pomníky padlých (42)
BA: Stĺp Karolíny Augusty (76)
BA: Stĺp sv. Jozefa (81)
BA: Súsošie sv. Jána Nepomuckého (9)
BA: Súsošie sv. Martina (42)
BA: Železný honvéd (2)
Čumil (4)
Floriánske súsošie (68)
Fontána Tritón a nymfa (5)
Fontána Žena s krčahom (22)
Iné pamätníky a pomníky (128)
Mariánsky stĺp (112)
Maximiliánova fontána ("Roland") (270)
Miléniový pamätník na Devíne (92)
Morové stĺpy (216)
Napoleonský vojak (3)
Pamätník SNP (19)
Pomník F. Liszta (7)
Pomník H. Justiho (12)
Pomník J.V.Stalina (41)
Pomník K. Šmidkeho (1)
Pomník K.Gottwalda (16)
Pomník M.R.Štefánika (52)
Pomník Márie Terézie (488)
Pomník O. Trebitschovej (1)
Pomník P.O.Hviezdoslava (48)
Pomník S. Petöfyho (73)
Pomník Schöne Náciho (4)
Pomník štúrovcov (10)
Posmievačik (1)
Slavín (158)
Stĺp Najsvätejšej Trojice (Rusovce) (2)
Priemyselné stavby v Bratislave (675)
BA: Bitúnky (27)
BA: Elektrárne (12)
BA: Esterházyho maják (27)
BA: Mlyny (33)
BA: Sklad č. 7 (33)
BA: Sýpky (166)
Chemický podnik Dynamit Nobel (neskôr CHZJD, dnes Istrochem) (7)
Grünebergs Bürstenfabrik (66)
Iné továrne (143)
Plynárne (29)
Továreň Apollo (54)
Vodárne (72)
R-K. Kirchen und Klöster - Altstadt (2765)
BA: K. Nanebovzatia Panny Márie (starý blumentálsky, zaniknutý) (10)
K. alžbetíniek (sv. Alžbety) (142)
K. františkánov (Zvestovania Pána) (154)
K. jezuitský (najsv. Spasiteľa/Salvátora) (293)
K. kapucínov (sv. Štefana kráľa) (96)
K. milosrdných bratov (Navštívenia Panny Márie) (237)
K. najsv. Trojice (Vydrica) (41)
K. Nanebovzatia Panny Márie (blumentálsky) (120)
K. Nanebovzatia Panny Márie (Notre Dame) (102)
K. Panny Márie Snežnej (Horský park, dominikáni) (20)
K. redemptoristov (sv. Cyrila a Metoda) (3)
K. sv. Alžbety ("Modrý kostolík") (77)
K. sv. Martina (Dóm, Katedrála) (980)
K. sv. Michala (zaniknutý) (1)
K. sv. Mikuláša (101)
K. sv. Ondreja na Cintorínskej (2)
K. sv. Vavrinca (zaniknutý) (16)
K. trinitárov (sv. Jána z Mathy) (197)
K. uršuliniek (Panny Loretánskej) (44)
Kostol antonitov (sv. Ladislava) (95)
Kostol klarisiek (Kostol Povýšenia sv. Kríža) (113)
Kostol najsv. Spasiteľa/Salvátora na Hrade (zaniknutý) (3)
Rehoľný dom Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa (2)
Rekreačné a športové stavby (792)
BA: Iné rekreačné a športové stavby (30)
BA: Veslárske kluby (77)
Botanická záhrada (1)
Domy detí a mládeže (3)
Erdődyho jazdiareň (6)
Ferdinandove kúpele na Železnej studničke (115)
Kúpele Grössling (4)
Lido (124)
Mestská strelnica (9)
Novšie kúpaliská a plavárne (179)
Pavilón na Železnej studničke (15)
PKO (148)
Rozhľadňa na Murmannskej výšine (2)
Štadióny (81)
Stredoveké kúpele (2)
Turistická nocľaháreň na Kamzíku (3)
Veža v Sade Janka Kráľa (3)
Zoologická záhrada (8)
Rímskokatolícke kostoly a kláštory - Nové mesto (27)
K. Mena Panny Márie, Vrakuňa (1)
K. Panny Márie Pomocnice (Miletičova, zaniknutý) (5)
K. Panny Márie Pomocnice kresťanov, Ružinov (1)
K. sv. Jána Bosca, Trnávka (saleziáni) (2)
K. sv. Kríža, Podunajské Biskupice (3)
K. sv. Mikuláša, Podunajské Biskupice (17)
Rímskokatolícke kostoly a kláštory karpatskej oblasti (90)
K. Ducha Svätého, Devínska Nová Ves (2)
K. Ducha Svätého, Dúbravka (4)
K. Panny Márie Pomocnice kresťanov, Rača (2)
K. Sedembolestnej Panny Márie, Vajnory (12)
K. sv. Filipa a Jakuba, Rača (5)
K. sv. Kozmu a Damiána, Dúbravka (5)
K. sv. Kríža, Devín (37)
K. sv. Margity, Lamač (3)
K. sv. Michala Archanjela (4)
K. sv. Petra a Pavla, Záhorská Bystrica (7)
Rímskokatolícke kostoly a kláštory zadunajskej oblasti (60)
BA: K. Povýšenia sv. Kríža, Petržalka (23)
BA: K. sv. Juraja (zaniknutý), Petržalka (15)
K. sv. Márie Magdalény, Rusovce (9)
K. sv. Michala Archanjela, Čunovo (2)
K. sv. Mikuláša, Jarovce (6)
K. sv. Víta, Rusovce (1)
Školské stavby v Bratislave (1313)
BA: Chlapčenská meštianska škola (50)
BA: Evanjelický internát na Tolstého ul. (37)
BA: Histor. budova Filozofickej fakulty UK (194)
BA: Iné školy (243)
BA: Internát Lafranconi (24)
BA: Internát Svoradov (15)
BA: Kadetská škola (15)
BA: Pavilón teoretických ústavov SVŠT (Fakulta architektúry STU) (25)
BA: Štátna reálna škola (31)
BA: Štátny dievčenský učiteľský ústav (4)
BA: Štefánikova škola (10)
BA: Stredoškolský internát P. O. Hviezdoslava (9)
BA: Študentský domov Prokopa Veľkého (HOPA) (8)
BA: Vyššia dievčenská škola (Maďarské gymnázium) (32)
BA: Židovská ľudová škola (8)
Budovy Univerzity Istropolitany (62)
Evanjelické lýceum na Palisádach (30)
Jezuitské gymnázium s internátom (4)
Jezuitské kolégium a gymnázium (56)
Katolícke gymnázium (Gamča) (66)
Masarykove školy (7)
Nové evanjelické lýceum (20)
Staré evanjelické lýceum (13)
Stredná priemyselná škola strojnícka ("Fajnorka") (314)
Študentský domov Jura Hronca (Bernolák) (1)
Univerzita Komenského na Šafárikovom nám. (94)
Ústav hluchonemých (2)
VORHISTORISCHE BAUTEN (1)
Zdravotnícke a sociálne zariadenia v Bratislave (279)
BA: Charitas – domov slobodných žien (4)
BA: Evanjelická nemocnica (43)
BA: Kochovo sanatórium (4)
BA: Krajinská (Štátna) nemocnica (53)
BA: Schlesingerovo sanatórium (Ortopedická klinika) (15)
BA: Sirotinec na Hlbokej ceste (36)
BA: Židovská nemocnica (1)
BA: Židovský sirotinec (2)
Iné zdravot. a soc. zariadenia (26)
Mestský lazaret na Dunajskej ulici (34)
Špitál sv. Antona ("starý") (9)
Špitál sv. Ladislava (Nový špitál) (22)
Židovské synagógy (254)
Neológov (Heydukova ul) (6)
Neológov (Rybné nám.) (215)
Ortodoxná (Zámocká ul.) (34)
Známe hotely v Bratislave (864)
BA: U červeného vola (20)
BA: U uhorského kráľa (Royal) (94)
BA: U zlatého jeleňa (43)
BA: U zlatej ruže (3)
Botel Javorina (3)
Hotel Barónka (2)
Hotel Bláha (Krym) (3)
Hotel Bratislava (3)
Hotel Carlton a predošlé stavby (365)
Hotel Central (2)
Hotel Continental (1)
Hotel Danube (Park Inn) (31)
Hotel Dax (13)
Hotel Deák (30)
Hotel Devín (126)
Hotel Judea (Judae) (7)
Hotel Koch (2)
Hotel Kyjev (14)
Hotel Palace (41)
Hotel Sheraton (2)
Hotel Tatra (27)
U zlatého orla (7)
U zlatej merice (Rudolf) (12)
Najstaršie sídla v priestore Bratislavy (500.000 až 8.000 pred n. l.) (2)
Kamenárska dieľňa v Bratislave-Dúbravke (7. tisícročie pred n. l.) (1)
1052 – Obliehanie Bratislavského hradu cisárom Henrichom III. (1)
1427-1433 - Bedrohung der Stadt durch die Hussiten (24)
1430 03 06 – Udelenie práva raziť mince Bratislave (1)
1432 11 25 – Husitské sprisahanie v Bratislave (5)
1436 - Wappenverleihung (5)
1805 und vorher - Kriegszüge Napoleons (3)
1825 09 25 – Korunovácia Karolíny Augusty za uhorskú kráľovnú (1)
1866 07 22 – Bitka pri Lamači (1)
1879 08 17 – Požiar kostola alžbetínok (3)
1886 až 1896 – Regulácia Dunaja (5)
1890 – Dunajská povodeň (1)
1897 – Dunajská povodeň (5)
1897 05 16 – Odhalenie Pomníka Márie Terézie (2)
1899 – Miestna priemyselná výstava (15)
1899 09 14-20 – Dunajská povodeň (16)
1900 až 1902 – Zrútenie a oprava tunela (9)
1902 – Druhá krajinská poľnohospodárska výstava (40)
1907 – 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa (1)
1908 – Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza (1)
1908 05 23-24 – Slávnosť Bieleho kríža (1)
1910 - Besuch von Kaiser Franz Joseph in Pressburg (14)
1913 - Brand in der Stadt (52)
1918 – Návšteva kráľa Karola IV. v Prešporku (21)
1919 - Besatzung von Preßburg (77)
1920 – Ples inžinierov a architektov (1)
1921-1942 - Orientalmärkte in Pressburg (12)
1921 - Zerstörung des Maria Theresia Denkmals (7)
Zbúranie pamätníka arpádovského bojovníka na Devíne (21. 1. 1921) (1)
Návšteva T. G. Masaryka (19.-20. 9. 1921) (1)
1925 – Všeživnostenský deň (1)
1925 – Razia v redakcii denníka Slovák (1)
1928 – Zamrznutý Dunaj (10)
1928 – Orolský zlet v Bratislave (1)
1928 12 01 - Eröffnung der Abendskurse fürs Zeichnen und Werbung (1)
1929 – Dunajská povodeň (13)
1929 - Besuch von Marschall P. Pétaine (3)
1930 04 27 – Závod balónov v Bratislave (10)
1930 10 11-13 – Návšteva prezidenta T. G. Masaryka v Bratislave (17)
1933 09 02 – Preteky motorových člnov (26)
1936 09 19-21 – Návšteva prezidenta E. Beneša (66)
1936 11 01 – Návšteva rumunského kráľa Karola II. (35)
1938 – Návšteva Milana Hodžu v Bratislave (1)
Oslavy 10. výročia vzniku ČSR (28. 10. 1038) (2)
1940 – Zamrznutý Dunaj (1)
1942 – Zamrznutý Dunaj (3)
1944 - Bombardierung der Apollo-Fabrik (102)
1945 - 1947 – Slovanské dni na Devíne (66)
1945 03-04 (März bis April) - Kämpfe um Preßburg (11)
1947 – Dunajská povodeň (9)
1947 – Vyschnutý Dunaj (12)
1948 10 03 – Vysviacka Kostola P. Márie Snežnej (1)
1949 - 1989 – Filmový festival pracujúcich v Bratislave (63)
1949 – Týždeň čistoty v uliciach (2)
1949 – Otvorenie Devínskej cesty (19)
1949 – Návšteva Klementa Gottwalda (29)
1949 – Hrachová brigáda (12)
1949 07 04 – Otvorenie tunela pod hradom (11)
1949 08 – Návšteva Jeana Bouliera (5)
1949 09 11 – Pomenovanie Námestia G. Dimitrova pred Hl. žel. stanicou (18)
1949 10 – Návšteva konzula ZSSR Novikova v Bratislave (3)
1950 04 04 – Odhalenie Pamätníka víťazstva nad fašizmom (Červenej armády) (5)
1957 - doteraz – Atletické preteky Pravda-Televízia-Slovnaft (PTS) (1)
1957 – Dunajská povodeň (9)
Veľký jesenný jarmok (10.-12. 10. 1957) (7)
1958 – Stretnutie mládeže na Dunaji (1)
1958 08 03-10 – Majstrovstvá sveta v zoskoku padákom (1)
1958 09 28 – Cvičenie civilnej obrany (12)
1959 06 21 – Slávnosť družby na Devíne (34)
1962 06 29 až 07 03 – Návšteva divadla MCHAT (4)
1962 08 29 – Otvorenie potravín (bývalá Te-Ta) na Dunajskej ulici (4)
1962 10 05 – Návšteva Rudolfa Petershagena (4)
1965 01 20 - Otvorenie výstavy sovietskeho výtvarného umenia (9)
1965 04 17 až 05 09 – Hosťovanie sovietskeho štátneho cirkusu (9)
1966 05 05 – Vysokoškolský karnevalový sprievod (30)
Otvorenie V-klubu (16. 5. 1965) (11)
1965 05 30 – Alexandrovci v amfiteátri (6)
1966 - doteraz – Výstava kvetov Flóra (2)
1966 05 09 – Vojenská prehliadka (7)
1967 - doteraz – Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) (1)
1967 06 04 – Otvorenie Dní čs.-sovietskeho priateľstva (15)
1987 04 11 – Návšteva Michaila Gorbačova v Bratislave (4)
1990 04 22 – Návšteva Jána Pavla II. v Bratislave (9)
1990 09 14 – Návšteva Françoisa Mitterranda v Bratislave (2)
1992 02 28 – Návšteva Helmuta Kohla v Bratislave (3)
1995 06 30 – 07 02 – Návšteva Jána Pavla II. v Bratislave (1)
2000 11 11 – Posviacka zvonov Dómu sv. Martina (1)

Personen

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelaida Švábska (1065-1090) (0)
Adelaida z Riedenburgu (12. stor.) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (5)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Adler, Rudolf (1892-1978) (0)
Adler, Tibor (1926-1945) (0)
Adlerová (rod. Paskusz), Blanka (1898-1966) (0)
Adlerová, Erika (20.stor.) (0)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (0)
Agnesa Babenberská (ca.1151-1182) (0)
Agnesa z Antiochie (1154-1184) (0)
Agneša Habsburská (1281–1364) (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (1)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (42)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (1)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (1)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander VI. (1431-1503) (0)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Altdorffer (rod. Kövér), Aloisia (1899-1980) (11)
Altdorffer, Alfréd (1926> (11)
Altdorffer, Leopold (1898-1985) (28)
Alth, Jozef (1821-1890) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (1)
Alžbeta Kotromanićová / Bosnianska (1340-1387) (22)
Alžbeta Kumánska (1240-1290> (0)
Alžbeta Luxemburská (1409-1442) (59)
Alžbeta Piastovská (1305-1380) (2)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (14)
Alžbeta z Anjou (1261-1304) (0)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (0)
Anastázia Kyjevská <1021-1096> (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (2)
Andrássy, Gyula (1823-1890) (0)
Andrašovan, Tibor (1917-2001) (1)
Andreas (Endre) Moick (1903 - 1999) (3)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Anežka Hlohovská <1290-1361) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (0)
Anna de Foix (1480-1506) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (0)
Árossy, Jozef (1797-1870) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (3)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Astrik (?-1034) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (0)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autoren

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Absolon, Ľudovít (37)
Absolon, Zoltán (5)
Absolonová, E.
Adler, Jacob (2)
Alexander Lechnitzky
Alexy, Janko (1)
Alt, Franz (1)
Alt, Rudolf (3)
Altdorffer, Alfréd (10)
Altdorffer, Leopold (17)
Ambrovits (4)
Andil
Andor
Andrási, Mór
Anna Neulinger (?) (1)
Anton Šmotlák (481)
Apfel (ateliér) (3)
Apfel, Otto (3)
Archív 1. ČSR
Archív I. ČSR
Ateliér Schnitzel & Fink (2)
Auerbach, Max
Augusta Neulinger (?) (120)
Augusta Neulinger ? (1)
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (819)

Stadtteile

Devínska Nová Ves
Čunovo
Devín
Dúbravka
Jarovce
Karlova Ves
Lamač
Nové Mesto
Petržalka
Podunajské Biskupice
Rača
Rusovce
Ružinov
Staré Mesto
Vajnory
Vrakuňa
Záhorská Bystrica
Panoramatické pohľady
Neznáma lokalita
Neznáme umiestnenie
Zaniknuté osady

Straßen und Plätze

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
1. mája (2)
29. augusta (161)
ARCHIVE (9134)
Archívy špecializované (štátnych a verejných organizácií) (1205)
A PÚ SR - Archiv des Denkmalschutzamts der Slowakischen Republik (1201)
Zbierka fotografií a negatívov (1201)
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány 1. CSR k lokalite Bratislava (1201)
Literárny archív Slovenskej národnej knižnice (6)
Osobné fondy (6)
Dalma Spitzerová, rod. Holanová (1)
Osobné fotografie (1)
Osobný fond Juraja Spitzera (5)
Osobné dokumenty (5)
Osobné doklady (4)
Životopis (1)
Kirchliche Archive (31)
Archív Trnavskej arcidiecézy (31)
Fotozbierka (30)
Fotoalbum k 70. narodeninám biskupa Lazíka (30)
Zbierka kánonických vizitácií (1)
Vizitácie arcibiskupa Esterházyho (1)
Staatliche Archive (1251)
Štátny archív v Bratislave - centrála aj pracoviská (1234)
ŠA BA pracovisko Archív Modra (5)
Archívny fond XY (5)
Kronika slovenskej školy v Podunajských Biskupiciach (5)
Staatsarchiv in Pressburg/Bratislava (1239)
Zbierka fotografií a negatívov (1233)
Fotografie Ľudovíta Sedíleka (1230)
03_Pamiatky (262)
05_Sidliska (58)
06_Primestske obce (72)
07_Udalosti (111)
Fotografie bratislavských ulíc (552)
A_Podhradie (16)
Americké námestie 2 (2)
Baštová 3 (1)
Beblavého 2 (10)
Blumentálska 8 (1)
Bubenkova (7)
Dunajská 37653 (27)
Farská 2 (2)
Františkánska 4 (1)
Františkánske námestie 2 (1)
Gunduličova 7 (3)
Hodžovo námestie 2 (1)
Hurbanovo námestie 1987 (4)
Hviezdoslavovo námestie 2 (3)
Kamenné námestie 1 (2)
Kapitulská 1968 (18)
Kapucínska 2 (1)
Karadžičová ulica 1980-86 (14)
Klobučnícka ulica 1 (1)
Kollárovo námestie 18 (10)
Konventná ulica 1 (9)
Kozia ulica (17)
Krížna ulica (9)
Kuzmányho 10 (2)
Laurinská ulica (1)
Medená ulica (4)
Michalská ulica (16)
Mlynské nivy 9 (1)
Mostová ulica (1)
Mudroňova 84 (4)
Mýtna ulica a okolie (15)
Na vŕšku 2 (2)
Námestie Slobody 30 (8)
Námestie SNP 2 (9)
Nedbalova 20 (1)
Obchodná 1974 (62)
Palisády 60 (9)
Panská 42 (6)
Poštová 1978 (2)
Prepoštská 4 (4)
Primaciálne námestie 1 (1)
Račianska 1974 (3)
Radlinského ulica 1 (86)
Ružová dolina 1 (3)
Rybné námestie 6 (3)
Šancová 1972 (10)
Šancová ulica 1972 (11)
Sedlárska ulica (1)
Slovanská 1 (3)
Špitálska ulica (4)
Strelecká 1961 (1)
Vajnorská 31 (1)
Vysoká ulica (109)
Zámocká ulica (1)
Zelená ulica (1)
Židovská 20 (7)
Panoramatické zábery na Bratislavu (178)
Zbierka typárií ? (1)
Štátny archív v Košiciach - centrála a pracoviská (8)
Štátny archív v Košiciach (8)
Krajská knižnica v Košiciach (zbierka parte) (3)
78 (1)
81 (1)
82 (1)
Zbierka fotografií a negatívov (5)
Album 47 (2)
Album 51 (1)
Album 54 (1)
Album 55 (1)
Štátny archív v Trenčíne - centrála aj pracoviská (2)
Štátny archív v Trenčíne - centrálne pracovisko (2)
Magistrát mesta Trenčín (2)
Zbierka listín a listov (2)
Städtische Archive (6647)
Archiv der Stadt Kaschau (8)
Archivfond Magistrat der Stadt Kaschau (8)
Geheimes (Stadt)Archiv (8)
Archiv der Stadt Pressburg/Bratislava (6639)
AMB - Zbierka fotografií a negatívov (3166)
AMB - Zbierka máp a plánov (2)
Archivfond Magistrat der Stadt Pressburg/Bratislava (3390)
Zbierka stredovekých listín a listov (3390)
Urkunden- und Briefsammlung (399)
Zbierka listín a listov č. 1001 až 1500 (488)
Zbierka listín a listov č. 1501 až 2000 (399)
Zbierka listín a listov č. 2001 až 2500 (169)
Zbierka listín a listov č. 2501 až 3000 (474)
Zbierka listín a listov č. 3001 až 3500 (478)
Zbierka listín a listov č. 3501 až 4000 (513)
Zbierka listín a listov č. 501 až 1000 (470)
Regionálna knižnica (81)
Zlatá kniha mesta Bratislavy 1928 (81)
ZkmBA - Ilustrácie (80)
BIBLIOTHEKEN (172)
Knižnica Jasovského opátstva (2)
Zbierka pohľadníc (2)
SK (2)
Ústredná knižnica SAV (Lyceálna knižnica) (170)
Zbierka obrazových dokumentov (170)
1: Portréty (164)
2: Skupiny osôb (6)
DIGITALE QUELLEN (8)
baum_cityregion (1)
Video-rozhovory (1)
RTVS (1)
YouTube (6)
Videokanál denníka N (1)
Videokanál Institut für Kultur- und Theatergeschichte der Öst.Akad.d.Wissenschaften (1)
Videokanál oz Hradiská (1)
Videokanál The Habsburg Monarchy (1)
MUSEEN (5688)
Museum der Stadt Pressburg/Bratislava (5662)
1 - Zbierky archeologické (2)
AR - Nálezy z Rusoviec (2)
2 - Zbierky historické (F) (89)
Novšie dejiny (K1) (89)
5 - Zbierky špecializované (5571)
5-P-Pohladnice (5571)
1-1000 (727)
1001-2000 (784)
1001-2000 (746)
3001-4000 (676)
4001 až 5000 (676)
5001-6000 (855)
6001-7000 (955)
7001-8000 (152)
SNM-AM - Archäologisches Museum (2)
SNM-HM - Historisches Museum (24)
Historické vedy (24)
1. Fond dejín 20. storočia (24)
Devín_ (24)
PRIVATSAMMLUNGEN (16377)
"Ruský archív" (1)
Kotliarevskij (1)
1_Sammlung zur Geschichte der Region HAUERLAND (2)
Sammlung GLASERHAU (Sklené) (1)
Familienfond: Murani / Stricz (1)
Sammlung MÜNNICHWIES (Vrícko) (1)
Familienfond: Grois Sebastian (1)
3_Zbierka k dejinám KARLOVEJ VSI M. Šrámka (118)
BARTLOVCI (rodinný fond) (96)
1_Teslíkovci (29)
2_dcera Ruzena Stavikova (20)
2_Šťavíkovci (54)
1_Stavik Anton (6)
1x_Frndak_Gustav (4)
2a_Stavikova Bartlova Alena (40)
2c_Stavik Anton (4)
3_Bartl Július (9)
4_Rôzne (4)
Bartoš, Juraj (zbierka) (43)
Folder 1 (9)
Folder 2 (34)
Blažo, Pavel (zbierka) (130)
Fotografie P. Blaža z roku 2007 (17)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2001 (5)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2002 (1)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2004 (5)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2008 (26)
PB_2005 (4)
PB_2006 (2)
PB_2009 (7)
PB_2010 (10)
PB_2011 (4)
PB_2013 (2)
PB_2015 (6)
PB_2016 (2)
PB_2017 (6)
PB_2019 (9)
PB_2020 (23)
PB_historicke (1)
Brandis, Tomáš (súkr. zbierka) (2)
BT_Pohladnice (2)
Čupka, Milan (zbierka) (2)
Cyprich, Robert (zbierka) (1)
Medzinarodný dunajský veľtrh (1)
ERDÉLSKY a PENCÁK (rodinné fondy) (171)
Dokumentačný materiál k priateľom Erdélskych a Pencákovcov (2)
Fotografie Bratislavy od Erdélskych (13)
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej (32)
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej - dokumenty (9)
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej - korešpondencia (2)
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej - fotografie (23)
Osobný fond Heleny ERDÉLSKEJ, rod. Szénesfalvy (3)
Osobný fond Imrich ERDÉLSKY (1915-?) (103)
Os. fond Imrich ERDÉLSKY - dokumenty (64)
04: Dokumenty k vojenčine (7)
06: Rozličné (3)
Osobné doklady (11)
Pracovné dokumenty (38)
Školské dokumenty (5)
Os. fond Imrich ERDÉLSKY - fotografie (39)
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY (10)
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY - dokumenty (1)
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY - fotografie (9)
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY (cca. 1905-10 až ?) (1)
Video-rozhovory s Annou Erdélskou, rod. Pencákovou (7)
Falathová, Zuzana (zbierka) (218)
Zbierka fotografií Bratislavy (6)
Zbierka portrétov bratislavských fotografov (212)
Familienarchiv: Reisinger (3)
Familienfond: HOFFMANN (aus Pressburg) (35)
Dokumenty rodiny Hoffmann (7)
Fotografie rodiny Hoffmann (28)
GRÜNEBERG-Resch (Familienfond) (54)
04_Fotoalbum_Fabrik (54)
04_Fotoalbum_Fabrik_Detaily (31)
04_Fotoalbum_Fabrik_Volne vlozene (22)
Guldan, Patrik (zbierka) (2)
GP_Bratislava (1)
Haberlandová, Katarína (fotozbierka) (21)
HOFER (rodinný fond) (1)
1b_Zitny ostrov (1)
Hoffmann, Tomáš (súkr. zbierka) (5)
HOLZMANN a ZAUNER (rodinné fondy) (2)
Holzmann Anton (2)
Horváth, Juraj (zbierka) (1555)
Zbierka pohľadníc Bratislavy (1555)
HÚŠČAVA, Alexander (osobný fond) (51)
2_Vzdelanie (50)
Osobné doklady (1)
JANOVIČEK Peter (rodinný fond a zbierka) (30)
Rozhovor so súrodencami Máriou Hofrichterovou a Alfrédom Altdorfferom (10)
Zbierka fotografií (2)
Zbierka pohľadníc 4 (18)
Pohľadnice Bratislavy (1)
Zbierka pohľadníc Dr. Leopolda Altdorffera (17)
Kálmán, Ladislav (fond Neulingerovcov) (783)
Sklene negatívy zo zbierky L. Kálmána (132)
SZ L. Kálmán - Zbierka fotografií (6)
Zbierka archiválií Ladislava Kálmána (161)
Osobný archív Augusty Neulinger (1893-1996?) (6)
A. Neulinger - Práca a sociálne záležitosti (1)
A. Neulinger - Štátne občianstvo a doklady (1)
A. Neulinger - Životopisy (4)
Osobný archív Márie Neulinger(ovej) (155)
Korešpondencia (17)
Rudy (6)
Práca a sociálne poistenie (86)
Plat (17)
Pracovné zaradenie (8)
Sociálne (36)
Všeobecné (25)
Rôzne (6)
Škola (10)
Štátne občianstvo a doklady (29)
Zdravie a zdravotné poistenie (4)
Zápisník (1)
Životopisy (3)
Zbierka pohľadníc L. Kálmána (484)
Pohľadnice v dvoch škatuliach (110)
Pohladnice_1CSR (52)
Pohladnice_R-U (58)
Pohľadnice vložené v albumoch (374)
Korekáč, Ján (súkr. zbierka) (1)
KÜHMAYER (rodinný fond) (1)
Stammbaum (1)
Kuzmík, Daniel (zbierka) (11)
Kuzmík_BA (11)
LUDIN (rodinný fond) (1)
LUDWIG (rodinný fond) (193)
Sammlung Peter Ludwig (11)
Fotos (4)
Personaldokumente (2)
Schriftstuecke (4)
Vínové vignety (1)
Sammlung von Horst-Günther Ludwig (182)
Die dritte Generation der Pressburger Ludwigs (162)
Bratia Christiana Ludwiga s rodinami (3)
Christian Ludwig (158)
(Iné) písomnosti (6)
Dokumentácia k dielam Christiana Ludwiga (113)
Album s dokumentáciou stavby domu Manderla (39)
Plány nadstavby na rodnom dome Ludwigovcov (plány) (1)
Spis k rodinnému domu (1)
Fotografie (39)
Album s fotografiami zo závodu motorových člnov v Bratislave/Petržalke (37)
Zuzana Ludwig (1)
Die vierte Generation der Pressburger Ludwigs (2)
Die zweite Generation der Pressburger Ludwigs (7)
Pressburger Liegenschaften der Familie Ludwig (11)
Marušinec (súkr. zbierka) (101)
Ďuriš, Augustín (101)
Mateášiková, Ester (zbierka) (1)
Zbierka pohľadníc (1)
MOLNÁR / TÖKÖLYI (rodinný fond) (5)
Korešpondencia Molnárovcov (5)
Nemlahová, Daniela (súkr. zbierka) (3)
Rigele_Diela (3)
Rigele_Diela_Bratislava (3)
Papp, Peter (súkr. zbierka) (1)
PP_Pohľadnice (1)
PP_Pohl_Bratislava (1)
PÁSZTOROVCI (rodinný fond) (29)
0_Rodinný fotoalbum (12)
Rd. alb. Paszt. - detaily (11)
2a_P_Emil (4)
2b_P-Neuhauser_Blanka (2)
3_P-Roubickova_Livia (10)
4_R-Russland (1)
PÖLZMANNovci (rodinný fond) (15)
2_Poeltzmann Franz (5)
3_Poeltzmann Franz (3)
3_Poeltzmann_Josef (1)
3b_Poeltzmann Franz_DIBOKY (4)
4_Poeltzmann Andreas a Maria Gill (2)
Privatsammlung der Familie Berlin (277)
3_Berlinovci_ine generacie (99)
1_Pisomnosti (20)
2_Drobne tlace (4)
3_Fotografie (75)
1_Foto volne orig (5)
2_Foto digital kopie (70)
Elemér Berlin mladší (34)
2_Foto (33)
Písomnosti (1)
Os. fond Etela Berlin, rod. Berkovics (4)
Fotografie (1)
Písomnosti (3)
Osob. fond: Elemér BERLIN (140)
3_Foto_volne (34)
Album druhá svet. vojna a rodina (92)
Album Jagdbuch (1)
Album Stará Bratislava (13)
Privatsammlung der Familie FALB (39)
Sammlung der Familiendokumente (34)
Video-rozhovory (5)
Privatsammlung der Familie Oehme-Billek (4)
Oehme-Billek_Vater (4)
Privatsammlung von Anton Klipp (3)
Zbierka rodinných fotografií (3)
Privatsammlung von Johannes Lippert (1)
Nachlass der Böbel-Familie (1)
Privatsammlung von Thomas Frankl (313)
Obrazy a grafiky zväčša od Adolfa Frankla (61)
Rodinný archív (77)
Písomnosti Adolfa Frankla (41)
Písomnosti Beniho Kleina (1)
Písomnosti Eriky Frankl(ovej) (2)
Písomnosti Jána (Jonnyho) Frankla (1)
Písomnosti Josefa a Esther Franklovcov (6)
Písomnosti osôb v kontakte s Franklovcami resp. Nachmiasovcami (5)
Písomnosti priateľov Adolfa a René Franklovcov (4)
Písomnosti Renáty Nachmias (4)
Písomnosti súrodencov Ignáca, Štefánie, Alexandra a Lea Franklovcov (2)
Písomnosti Tomáša Frankla (11)
Video-rozhovory (1)
Zbierka fotografií (174)
Album fotografií A. Frankla (33)
Album povojnový (44)
Druhá časť zbierky fotografií T. Frankla (36)
Prvá časť zbierky fotografií T. Frankla (30)
Rodinný album Fraklovcov (31)
Privatsammlung von Viktor Farár (1100)
Zbierka pohľadníc (1100)
Rodinný fond: BELANovci (26)
1_Belan_Milan (26)
SCHOLTZovci (rodinný fond) (10)
Pohľadnice a voľné fotografie (10)
01_BA (10)
SCHWEIGHOFER (rodinný fond) (461)
Básne a skicáre (6)
Skicár Karola Schweighofera 1 (5)
Dokumenty (163)
Písomnosti 2. generácie: Eleonóra Schweighofer, rod. Rada (30)
Biografický materiál (13)
Písomnosti (1945-1949) (17)
Písomnosti 2. generácie: Karol Schweighofer (90)
Biografický materiál (29)
Písomnosti (1945-1949) (61)
Písomnosti 3. generácie: August Schweighofer a Anna Schweighofer, rod. Eder (14)
Písomnosti 3. generácie: František Rada a Anna Rada, rod. Zeger (18)
Biografický materiál (9)
Písomnosti (1945-1949) (9)
Písomnosti 4. generácie: Jozef Rada (4)
Písomnosti 4. generácie: Mathias Eder (2)
Písomnosti 4. generácie: súrodenci August a Marie Schweighoferovci (3)
Písomnosti 5. generácie: Georg Schweighofer a Anna Schweighofer, rod. Tribamer (2)
Pamätníky (1)
Zbierka fotografií (291)
Fotoalbumy (261)
Fotoalbum Eleonóry Schweighofer, rod. Rada (50)
Jednotlivé fotky z fotoalbumu Eleonóry Rada (50)
Fotoalbum Karola Schweighofera (141)
Fotoalbum_1_Otec_Jednotlivé fotografie (141)
Fotoalbum Moniky Schweighoferovej (31)
Fotoalbum rodičov Moniky Schweighoferovej (39)
Jednotlivé fotky Fotoalbum_3_Rodicia (39)
Voľné fotografie (30)
Šedivý, Juraj (zbierka) (4791)
Zbierka pohľadníc zo Slovenska (1)
Zbierka posoniensií (4790)
SammlungJŠ - Audioaufnahmen (1)
SammlungJŠ - Nachlass Mikuláš Gažo (2655)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1961-1970 (628)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1971-1980 (151)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1981-1990 (1135)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1991-2000 (203)
Foto - Negatívy (kinofilmy) do 1960 (538)
Video-rozhovory s Hugom Portischom (4)
Zbierka fotografií Bratislavy (1305)
JŠ: Ulice 1 až K (384)
JŠ: Ulice K až R (458)
Kapucínska (18)
Klariská ulica (13)
Klemensova ulica (4)
Klobučnícka ulica (8)
Kolárska ulica (26)
Kollárovo námestie 2 (17)
Komenského námestie 1 (3)
Konventná ulica (6)
Kozia 1 (21)
Krížna 2 (9)
L (3)
Laurinská 1 (21)
Lazaretská 1 (11)
M (8)
Medená 3 (7)
Michalská 1 (44)
Mikulášska 1 (20)
Mlynské nivy 1 (5)
Mostová a Námestie Ľ. Štúra (15)
Mudroňova 2 (1)
Mýtna 1 (3)
Na vŕšku a Nedbalova (13)
Obchodná 2 (18)
Oeserova (6)
Osadná 1 (2)
P (6)
Palisády 1 (8)
Panenská 1 (8)
Panská 1 (15)
Paulíniho (3)
Podjavorinskej 2 (5)
Pribinova 2 (6)
Primaciálne námestie (11)
Račianske mýto (3)
Radlinského ulica (26)
Rajská ulica (5)
Rázusovo nábrežie a Riečna (25)
Rudnayovo námestie (10)
Rybné námestie (25)
JŠ: Ulice S až Z (293)
Šafárikovo námestie (10)
Šancová (4)
Sedlárska (10)
Slobody námestie (29)
SNP námestie (33)
Špitálska (42)
Štúrová (3)
Suché mýto (11)
T (9)
Uršulínska (11)
Vajanského nábrežie (8)
Ventúrska (17)
Veterná (7)
Vysoká (14)
Zámocká (38)
Zámocké schody (19)
Zámočnícka (13)
Zelená (3)
Židovská (7)
Žilinská (2)
Zochova (3)
JŠ_Ulice Vydrica, Zuckermandel (170)
Zbierka pohľadníc Bratislavy Juraja Šedivého (829)
JŠ_Pohl_BA_01_Osoby (1)
JŠ_Pohl_BA_02_Udalosti (46)
JŠ_Pohl_BA_04_Zhora a Letecke (12)
JŠ_Pohl_BA_06_Z hradu (15)
JŠ_Pohl_BA_07_Z kopcov (50)
JŠ_Pohl_BA_08_Strechy (6)
JŠ_Pohl_BA_09_Mosty (13)
JŠ_Pohl_BA_10_Pristavy (20)
JŠ_Pohl_BA_11_Hrad (11)
JŠ_Pohl_BA_12_Dom (2)
JŠ_Pohl_BA_13_Slavin (12)
JŠ_Pohl_BA_14_Stanice (2)
JŠ_Pohl_BA_15_Ulice (423)
29. augusta 2 (1)
Americké námestie 1 (6)
Baštová 2 (1)
Bezručova 2 (4)
Blumentálska 1 (1)
Dostojevského rad 1 (1)
Dunajská 2 (2)
Fajnorovo nábrežie 1 (18)
Farská 1 (1)
Fraňa Kráľa 2 (1)
Františkánske námestie 1 (4)
Gajova 1 (1)
Gondova 1 (1)
Gorkého 2 (3)
Grösslingová 1 (1)
Hlavné námestie 2 (33)
Hlboká cesta 1 (5)
Hodžovo námestie 1 (14)
Hurbanovo námestie 1 (15)
Hviezdoslavovo námestie 1 (92)
Jesenského 3 (2)
Kapitulská 3 (1)
Klariská 1 (1)
Klemensova 1 (1)
Kollárovo námestie 3 (1)
Krížna 3 (1)
Michalská 2 (31)
Námestie 1. mája 1 (2)
Námestie Ľ. Štúra (25)
Námestie slobody 2 (15)
Námestie SNP 1 (48)
Obchodná 3 (7)
Panská 2 (1)
Primaciálne námestie 2 (19)
Radlinského 2 (1)
Rázusovo nábrežie 1 (15)
Rybné námestie 2 (1)
Šafárikovo námestie 2 (12)
Šancová 3 (2)
Špitálska 2 (5)
Štefánikova 2 (9)
Štúrova 5 (6)
Suché mýto 2 (1)
Zámocká 2 (1)
Zámocké schody 2 (2)
Zámočnícka 3 (1)
Židovská 2 (4)
Župné námestie 1 (3)
Najstaršie do ca. 1918 (216)
Šmotlák, Anton (zbierka) (3987)
Foto 1970 až 1980 (3)
Foto od 1961 do 1970 (1386)
Zbierka negatívov A. Šmotláka ml. (časť do 1960) (2598)
Švihra, Pavol (zbierka) (52)
Fotografie od Ing. arch. Lýdie Titlovej (52)
SZABÓ (rodinný fond) (192)
1916_Szabova_Terezia (2)
1932_Szabova_Terezia ml (37)
1_SzT_Dokumenty (5)
2_Drobne tlace (3)
3_SzT_Foto (29)
1940_Szabova_Gizela (1)
Korešpondencia rodiny Szabóovej z rokov 1941-45 (112)
Originály (106)
Preklady (6)
Štefan Szabó / Szabó István (40)
4_O ňom (11)
Dokumenty (17)
Fotografie (4)
Spomienky na Š. Szabóa (6)
Životopisné podklady (2)
Tišliar, Pavol (súkromná zbierka) (6)
PT: Bratislava (6)
Tóth, Jozef (zbierka) (611)
Zbierka pohladníc Bratislavy (611)
VIRSIK (rodinný fond) (71)
Virsik Karol (10)
Virsikovci ďalší (1)
Virsikovci: Dokumenty (7)
Süle Theresia (2)
Szluka Samu (5)
Virsikovci: Fotografie (47)
Malé fotky (18)
Virsikovci: Pohľadnice (4)
Virsikovci: Predmety (2)
VLAČIKY (rodinný fond) (18)
Albumy (18)
Album 1 (18)
Vyskočil, Kamil (Fotoarchív) (515)
Zbierka fotografií k Bratislave (603)
0_Cast_pred_presignaturovanim (88)
2a_60te roky CB (49)
2b_60te roky F (29)
3a_70te roky CB (56)
3b_70te roky F (118)
4_80te roky F (231)
Fotografie čiernobiele z 50. rokov (32)
x_Digitalarchiv PamMap (26)
DAPM - D. Danihelová - Audiozbierka (1)
Karellová, Lucia (zbierka) (2)
Kucharská, Veronika (zbierka) (8)
Mosnáčková Brown, Romana (4)
Novák, Michal (súkr. zbierka) (4)
Pollakovci (rodinný fond) (2)
2. generácia (2)
Šedivá, Zdenka (3D-zbierka) (1)
Zágoršek, Ján (zbierka) (5)
ZIMMERMANN (Rodinný fond) (93)
1_Zimmermann Lorenz a Theresia (2)
2_Zimmermann Johann Gottlieb a Leinwather Susanna Anna (6)
3_Zimmermann Johann Paul a Welser Susanne (12)
4a_Zimmermann Christoph a Plasienka Juliana (12)
4b_Zimmermann-Moick Susanne a Moick Andreas (9)
5a_Zimmermann Gustav (1)
5c_Zimmermann Elsa (2)
5d_Zimmermann Paula (1)
6_Zimmermannovci (1)
Koczmann_Friedrich_1912 a Zimmermann Paula (8)
Pressburg (39)
REDAKTIONEN und PRESSEAGENTUREN (1)
Periodiká online (1)
Daily Mail online (1)
Testovací zdroj (10)
WISSENSCHAFTLICHE INSTITUTE (449)
MÚOP - Städtisches Institut für den Denkmalschutz (449)
ZDRUŽENIA a SPOLKY (17)
Bratislava a jej premeny, o.z. (5)
Pamätníci Novembra 1989 z FiF UK (12)
Štrpková, Katarína (zbierka) (12)
Foto AULA (3)
Foto FAKULTA (3)
Foto ĽUDSKÁ REŤAZ (5)
Foto NOVEMBER (1)
pam
map
[ikona-pisomnost]
List Vladislava II.
[ikona-fotografia]
Dostojevského rad(?) po bombardovaní
[ikona-fotografia]
Ľudia pri zničenej budove
[ikona-fotografia]
Zničená obytná budova
[ikona-fotografia]
Dom na Jakubovom nám. po bombardovaní
[ikona-fotografia]
Obytný dom po bombardovaní
[ikona-fotografia]
Budova SNM po bombardovaní
[ikona-fotografia]
Ministerstvo dopravy po bombardovaní
[ikona-fotografia]
Zničený zásobník v Apollke
[ikona-fotografia]
Následky bombardovania na Dobrovičovej ulici
[ikona-fotografia]
Budova po bombardovaní
[ikona-fotografia]
Komíny rafinérie Apollo
[ikona-fotografia]
Žeriav v zničenej Apollke
[ikona-fotografia]
Poškodený dom po bombardovaní
[ikona-fotografia]
Konštrukcia zničenej budovy
[ikona-fotografia]
Škody po bombardovaní Apollky
[ikona-fotografia]
Poškodený Zimný prístav
[ikona-fotografia]
Nábrežie po bombardovaní
[ikona-fotografia]
Dym nad panorámou Bratislavy
[ikona-fotografia]
Dym po bombardovaní Apollky
[ikona-fotografia]
Dym stúpajúci z Apollky
[ikona-fotografia]
Cisternové vagóny po bombardovaní
[ikona-fotografia]
Požiar v Apollke
[ikona-fotografia]
Výbuch v Apollke
[ikona-fotografia]
Poškodená loď
[ikona-fotografia]
Dym nad Bratislavou
[ikona-fotografia]
Poškodené koľajnice
[ikona-fotografia]
Vojak pri horiacich vagónoch
[ikona-fotografia]
Zbombardovaná Apollka
[ikona-fotografia]
Dym nad Apollkou
[ikona-fotografia]
Zničené objekty rafinérie Apollo
[ikona-fotografia]
Armáda v zbombardovanej Apollke
[ikona-fotografia]
Zničený plot rafinérie Apollo
[ikona-fotografia]
Horiace vagóny
[ikona-fotografia]
Zničené budovy Apollky
[ikona-fotografia]
Kovové trosky po bombardovaní
[ikona-fotografia]
Horiaca Apollka z hradu
[ikona-fotografia]
Škody po bombardovaní Apollky
[ikona-fotografia]
Zbombardovaný dom
[ikona-fotografia]
Horiaca rafinéria Apollo
[ikona-fotografia]
Kráter v Apollke
[ikona-fotografia]
Dym po bombardovaní
[ikona-fotografia]
Dym nad Bratislavou
[ikona-fotografia]
Stúpajúci dym po bombardovaní
[ikona-fotografia]
Ruiny Apollky
[ikona-fotografia]
Prenos leteckej bomby
[ikona-fotografia]
Železničná trať po bombardovaní
[ikona-fotografia]
Letecká bomba zhodená na rafinériu Apollo
1
priehľadnosť
Back to Top