FILTER
29310 Inventareinheiten, 49916 Digitalbilder, 3027 Enzyklop. Einträge
  • Quellenart
  • Orte
  • Themen
  • Ereignisse
  • Personen
  • Besitzer
  • Denkmäler
  • Zeit
3D-Visualisationen (2)
Ansichtskarten (10392)
Audio/Erinnerungen (3)
Fotografien (15340)
Gegenstände (53)
Graphik (235)
Karten u. Pläne (10)
Schriftstücke (4024)
Stadtansichten (11)
Video (24)
Ämter, Beamte und Funktionäre (182)
Armee (568)
Dienstleistungen (2620)
Banken und Versicherungen (796)
Geschäfte und Märkte (1208)
Hotels und Unterkunft (105)
Kúpele (2)
Pošty (3)
Verpflegung und Gastwirtschaft (485)
Ethnika und Gruppen (2128)
Deutsche (und Österreicher, Schweizer) / Germanika (1070)
Juden und Judaika (416)
Karpatendeutsche (4)
Kroaten, Serben und Bosnier (2)
Lateinische (46)
Multiethnisch (16)
Poliaci, poloniká (7)
Roma-betreffend (54)
Rusi, Ukrajinci, Bielorusi (1)
Slowaken und Slowakei-betreffende (87)
Tschechen, Mährer und Bohemika (152)
Ungarn und die Hungarika (373)
Feuerwehr (57)
Gesundheitswesen und Sozialdienste (272)
Gewerbe und Industrie (589)
Bergbau
Fischerei (12)
Mlynárstvo (2)
Weinherrstellung (108)
Zünfte (31)
JAZYKY v Bratislave (0)
Anglický jazyk v Bratislave
Justiz, Gerichte (531)
Kultur (3689)
Bildende Künste (1059)
Film und Kino (174)
Literatúra a knižnice (99)
Musik (301)
Skulptur (1757)
Tanzen (98)
Theater (172)
Tlač, noviny, žurnalistika (33)
Volkskultur (152)
Natur (4464)
Donau (2219)
Eisenbrünnel (283)
Lesy (7)
More / oceán
Ochrana prírody / ekologické (8)
Parkanlagen und esthetische Garten (1563)
Rieky a jazerá (9)
Tiere (297)
Politik und Parteien (90)
Polizei (84)
Religion (797)
Andere Religionen
Evangelische Kirchen (189)
Judaismus (66)
Katholiken (303)
Orthodoxe und Griechisch-Katholische
Púte
Zbožné fundácie (61)
Schulwesen (445)
Andere Erziehung (18)
Grundschulen (65)
Mittelschulen (194)
Universitäten (172)
Vorschulunterricht (27)
Sport und Freizeit (889)
SPRACHE der Quelle (6901)
Andere Sprachen (22)
Deutsche Sprache (2600)
Francúzsky jazyk (4)
Lateinische Sprache (1662)
Mehrsprachige (27)
Ruský jazyk (1)
Slovenčina a čeština (pred 1800) (29)
Slowakische Sprache (773)
Tschechisch (952)
Ungarische Sprache (987)
Verbände und Vereine (55)
Skauting / Junák (11)
Verkehr (3888)
Landesverkehr (1099)
Lanovky a podobné
Luftverkehr (57)
Mýta a clá (319)
Posli a posolstvá (54)
Schienenverkehr (1113)
Wasserverkehr (1416)
WISSENSCHAFT (25)
BA: HRADBY MESTA (560)
Michaelertor (429)
Rybárska veža/brána (2)
Samotné hradby a bašty (105)
Vavrinecká (Laurinská) veža/brána (8)
Vodná veža (15)
Vydrická veža/brána (4)
BA: REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby (775)
BA: Detské ihriská
BA: Iné rekreačné a športové stavby (30)
BA: Veslárske kluby (77)
Botanická záhrada (1)
Domy detí a mládeže (3)
Erdődyho jazdiareň (6)
Ferdinandove kúpele (Železná stud.) (4)
Ferdinandove kúpele na Železnej studničke (115)
Lido (122)
Mestská strelnica (9)
Novšie kúpaliská a plavárne (175)
Pavilón na Železnej studničke (15)
PKO (146)
Rozhľadňa na Murmannskej výšine (2)
Štadióny (74)
Stredoveké kúpele (2)
Turistická nocľaháreň na Kamzíku (3)
Veža v Sade Janka Kráľa (1)
Zoologická záhrada (8)
Bratislavské cintoríny (391)
BA: Jednotlivé sepulkrálie (185)
BA: Prehistorické pohrebiská (1)
Cintorín pri Kozej bráne (131)
Cintorín Slávičie údolie (34)
Cintoríny pripojených častí (7)
krematórium (1)
Martinský cintorín (1)
Mikulášsky cintorín (17)
Ondrejský cintorín (105)
Zaniknuté novoveké cintoríny (blumentálsky a pod.) (14)
Zaniknuté stredoveké cintoríny (3)
Židovské cintoríny (ortodoxný a neologický) (48)
Bratislavské kasárne a iné vojenské objekty (568)
BA: Delostrelecké kasárne (22)
BA: Honvédske (Hurbanove) kasárne (57)
BA: Pešiacke (Svätoplukove) kasárne (25)
BA: Vodné (Štefánikove) kasárne (381)
BA: Vozatajské kasárne (4)
Husárske kasárne (6)
Pechotné kasárne (11)
Budovy administratívy a justície v Bratislave (1292)
BA: Finančné úrady (Ministerstvo vnútra SR) (50)
BA: Fond národnej obnovy (Ministerstvo pôdohospodárstva SR) (1)
BA: Justičný palác (12)
BA: Lutherov dom (11)
BA: Miestodržiteľská rada (88)
BA: Obchodná a priemyselná komora (53)
BA: Policajné riaditeľstvo (24)
BA: Radnica (Prievoz) (2)
BA: Riaditeľstvo štátnych dráh (železníc) (11)
BA: Ústredná poštová správa (Ministerstvo dopravy a výstavby SR) (66)
Ministerstvá (12)
Nová radnica (19)
Sedria na Kozej ulici (7)
Stará radnica (722)
Strážnica na Hlavnom námestí (3)
Uhorská kráľovská komora (150)
Živnostenský dom (Nová scéna) (30)
Župný dom (74)
Burgen (1989)
Burg von Pressburg (1643)
Burg von Theben (350)
Dopravné stavby v Bratislave (1851)
Autobusové stanice (7)
BA: Starý most (a predošlé mosty) (112)
BA: Tunely (53)
historické mosty (554)
Hlavná želez. stanica (178)
Iné vlakové stanice (21)
Lafranconi (8)
Letiská (8)
Most Apollo (10)
Nový (SNP) most (104)
Prístavný most
Prístavy (834)
Stanica konskej železnice (13)
Viedenská električka (45)
Želez. stanica Nové mesto (26)
Evanjelické kostoly (156)
Evanjelický kostol v Dúbravke
Evanjelický kostol v Petržalke
Evanjelický kostol v Prievoze (2)
Evanjelický kostol v Rači (1)
Evanjelický kostol v Rusovciach (5)
Kalvínsky kostol (K. kresťan. reformovanej cirkvi) (99)
Malý evanjelický kostol (6)
Nový kostol EAV. (9)
Veľký evanjelický kostol (34)
Iné pamiatky služieb a spojov v Bratislave (332)
BA: Československá národná banka (17)
BA: Mestská sporiteľňa (30)
BA: Nový rozhlas ("Pyramída") (10)
BA: Okresná sociálna poisťovňa (4)
BA: Palác Tatra banky (40)
BA: Poisťovne Assicurazioni Generali a Moldavia Generali (12)
BA: Rakúsko-uhorská banka (20)
BA: Televízna veža
BA: Uhorská eskontná a zmenárenská banka (62)
BA: Zemská banka (4)
BA: Zemská úradovňa pre poistenie robotníkov (Robotnícka poisťovňa) (3)
Hlavná pošta (71)
Iné banky a poisťovne v Bratislave (33)
Mindszentyho fotoateliér (Majláthov, Faustov) (26)
Robotnícka zdravotná poisťovňa (10)
Kultúrne stavby v Bratislave (1552)
Malá scéna SND (1)
Amfiteáter na Bratislavskom hrade (19)
BA: Bellevue (38)
BA: Devínske divadlo v prírode (90)
BA: Divadlo Aréna (11)
BA: Dom Slovenskej ligy (17)
BA: Mestské divadlo (Csákyho divadlo) (16)
BA: Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava (39)
BA: Nová budova Slov. národ. divadla (18)
BA: Polyfunkčný dom Metropol (19)
BA: Slovenský národný archív (1)
BA: Umelecká beseda slovenská (11)
BA: YMCA (7)
Dom ROH (Istropolis) (2)
Dom umenia (71)
Incheba (6)
Kasíno Dynamit (2)
Katolícky kultúrny dom A. Hlinku (4)
Kino Mladosť (14)
Kino Uránia (Hviezda) (6)
Mestské divadlo (SND) (727)
Reduta (238)
Slovenská národná galéria (60)
Slovenská televízia (4)
Slovenské národné múzeum (136)
Slovenský rozhlas (2)
Vajnorský ľudový dom (5)
Obchodné domy (647)
BA: Dom služby Baťa (Veľký Baťa) (87)
BA: Obchodný a obytný dom Manderla (222)
BA: Obchodný dom Bohuslav Brouk (Dunaj) (85)
BA: Obchodný dom Hirschbein (7)
BA: Obytný a obchodný blok Avion (52)
BA: Obytný a obchodný dom Schön (22)
BA: Železiarstvo Neurath (34)
Eurovea (27)
Nová tržnica
Obchodný dom Prior (25)
Polus City Center (VIVO!) (1)
Stará tržnica (96)
Paláce a honosné domy (2488)
Apponyiho palác na Radničnej ul. (25)
Apponyiho palác na Vajanského nábr. (zaniknutý) (6)
BA: Aspremontov (27)
BA: Balassov (19)
BA: Berchtoldov (zaniknutý) (11)
BA: Csákyho na Panskej ul. (13)
BA: Csákyho na Štúrovej ul. (18)
BA: Csomov (14)
BA: Esterházyho na Kapitulskej ul. (26)
BA: Jeszenákov na Michalskej ul. (135)
BA: Nesterov (18)
BA: Pálffyho na Gorkého ul. (zaniknutý) (8)
BA: Pálffyho na Hviezdoslavovom nám. (115)
BA: Palugyayov na Pražskej ul. (34)
BA: Pistoriho (40)
BA: Zichyho palác (7)
Benyovszkého palác (zaniknutý) (4)
Brauneckerov palác (zaniknutý) (47)
Csákyho kaštieľ (4)
Csákyho na Rázusovom nábr. (zaniknutý) (9)
De Pauliho palác (40)
Dessewffyho palác (91)
Dom U dobrého pastiera (72)
Dom U modrej gule (9)
Erdödyho palác (29)
Eszterházyho (17)
Georgievitsov palác (2)
Grassalgovichov (245)
Habermayerov palác (2)
Heckenastov palác (1)
Illésházyho palác na Hviezdoslavovom nám. (zaniknutý) (4)
Iné paláce (541)
Jeszenákov palác na Hlavnom nám. (20)
Jurenákov palác (63)
Kamperova kúria (1)
Karácsonyiho (7)
Károlyiho palác (Ruttkayovcov-Vrútockých) (2)
Keglevichov (5)
Kutscherfeldov (104)
Landererov palác (zaniknutý) (15)
Lanfranconiho palác (103)
letný arcibiskupský (108)
Ludwigov palác (11)
Mirbachov (78)
Ormosdyho kaštieľ (5)
Palác Klobušických (Alžbetka) (12)
Palác Motešických (20)
Pálffyho na Ventúrskej ul. (33)
Pálffyho palác na Panskej ul. (1)
Pálffyho pod hradom (93)
Palugyayov palác na Hlavnom nám. (9)
Pongráczov palác (zaniknutý) (1)
pozri Budovy administratívy
primaciálny (238)
Rohanov palác (zaniknutý) (18)
Schilsonov (zaniknutý) (22)
Schützov palác (4)
Spechov palác (zaniknutý) (8)
Szapáryho kaštieľ (1)
Viczayov palác (zaniknutý) (4)
Vila Jakoba Sonnenfelda (1)
Wachtlerov palác (zaniknutý) (12)
Zichyho kaštieľ (23)
Pohostinské služby v Bratislave (900)
Antik Cafe (1)
BA: Albrechtova záhrada (7)
BA: Apfel (Stahl) (11)
BA: Astoria (51)
BA: Au Café (111)
BA: Baross (15)
BA: Berlin (7)
BA: Boon (17)
BA: Drobek (7)
BA: Funus (3)
BA: Grand Cafe (107)
BA: Hollinger (Secession) (3)
BA: Luxor (37)
BA: Meštiansky pivovar (27)
BA: Olympia (8)
BA: Park (2)
BA: Púčkové domy (84)
BA: Redoute (27)
BA: Regina (17)
BA: Reisner (2)
BA: Slamená búda (6)
BA: Slovák (12)
BA: Štefánia (50)
BA: Taranda (8)
BA: Tempo (2)
Bystrica (2)
Café Mayer (2)
Effenberger (5)
Fajka (1)
Jalta Bar (5)
Kysucký hostinec (7)
Leberfinger (8)
Perugia (9)
Radnička (1)
Roland Café (3)
Rotunda (1)
Schmidt Hansl (16)
Stará sladovňa (Mamut) (1)
Steltzer (2)
Útek do Egypta (2)
Veľkí františkáni (10)
Viecha na Žilinskej ulici (10)
Viecha U sedliaka (4)
Vínny restaurant (Slovenská pivnica) (1)
Pomníky a sochy v Bratislave (2874)
BA: Fontána bohyne Diany (19)
BA: Fontána Dievča so srnkou (3)
BA: Fontána Lev s erbom (22)
BA: Fontána sv. Juraja (15)
BA: Ganymedova fontána (563)
BA: Justiho lavička (2)
BA: Kačacia fontána (28)
BA: Korunovačný pahorok (14)
BA: Pomník A. Bernoláka (6)
BA: Pomník A. Kolíska (16)
BA: Pomník bulharských partizánov (6)
BA: Pomník F. Rómera (22)
BA: Pomník J. Fadrusza (15)
BA: Pomník J. N. Hummela (181)
BA: Pomník P. M. Bohúňa (6)
BA: Pomník padlých v Bitke pri Lamači (13)
BA: Pomník Š. Pálffyho (2)
BA: Pomník sv. Alžbety (13)
BA: Pomník víťazstva nad fašizmom (32)
BA: Pomníky padlých (42)
BA: Stĺp Karolíny Augusty (76)
BA: Stĺp sv. Jozefa (81)
BA: Súsošie sv. Jána Nepomuckého (9)
BA: Súsošie sv. Martina (42)
BA: VOJENSKÉ PAMäTNÍKY
BA: Železný honvéd (2)
Čumil (4)
Floriánske súsošie (64)
Fontána Tritón a nymfa (5)
Fontána Žena s krčahom (22)
Iné pamätníky a pomníky (128)
Mariánsky stĺp (109)
Maximiliánova fontána ("Roland") (265)
Miléniový pamätník na Devíne (84)
Morové stĺpy (209)
Napoleonský vojak (3)
Pamätné tabule v Bratislave (51)
Pamätník SNP (15)
Pomník F. Liszta (7)
Pomník H. Justiho (12)
Pomník J.V.Stalina (41)
Pomník K. Šmidkeho (1)
Pomník K.Gottwalda (13)
Pomník M.R.Štefánika (52)
Pomník Márie Terézie (487)
Pomník O. Trebitschovej (1)
Pomník P.O.Hviezdoslava (44)
Pomník S. Petöfyho (73)
Pomník Schöne Náciho (4)
Pomník štúrovcov (10)
Posmievačik (1)
Slavín (120)
Stĺp Najsvätejšej Trojice (Rusovce) (2)
Trojičný stĺp na Rybnom námestí
Priemyselné stavby v Bratislave (571)
BA: Bitúnky (26)
BA: Elektrárne (12)
BA: Esterházyho maják (27)
BA: Mlyny (33)
BA: Sklad č. 7 (32)
BA: Sýpky (166)
Chemický podnik Dynamit Nobel (neskôr CHZJD, dnes Istrochem) (7)
Grünebergs Bürstenfabrik (12)
Iné továrne (136)
Plynárne (29)
Továreň A. Marschalla na koče
Továreň Apollo (14)
Vodárne (72)
R-K. Kirchen und Klöster - Altstadt (2492)
BA: K. Nanebovzatia Panny Márie (starý blumentálsky, zaniknutý) (9)
K. alžbetíniek (sv. Alžbety) (136)
K. františkánov (Zvestovania Pána) (129)
K. jezuitský (najsv. Spasiteľa/Salvátora) (281)
K. kapucínov (sv. Štefana kráľa) (91)
K. milosrdných bratov (Navštívenia Panny Márie) (225)
K. najsv. Spasiteľa/Salvátora na Hrade (zaniknutý) (3)
K. najsv. Trojice (Vydrica) (40)
K. Nanebovzatia Panny Márie (blumentálsky) (91)
K. Nanebovzatia Panny Márie (Notre Dame) (101)
K. Panny Márie Snežnej (Horský park, dominikáni) (20)
K. redemptoristov (sv. Cyrila a Metoda) (3)
K. sv. Alžbety ("Modrý kostolík") (62)
K. sv. Martina (Dóm, Katedrála) (876)
K. sv. Michala (zaniknutý) (1)
K. sv. Mikuláša (79)
K. sv. Ondreja (zaniknutý)
K. sv. Ondreja na Cintorínskej (2)
K. sv. Vavrinca (zaniknutý) (16)
K. trinitárov (sv. Jána z Mathy) (183)
K. uršuliniek (Panny Loretánskej) (42)
Kostol antonitov (sv. Ladislava) (93)
Kostol klarisiek (Kostol Povýšenia sv. Kríža) (91)
Rehoľný dom Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa (2)
R. k. kaplnky - rôzne (302)
BA: K. Panny Márie Snežnej (zaniknutá) (68)
BA: K. sv. Ladislava (10)
BA: kalvárie (39)
BA: Lurdská jaskyňa (96)
Iné samostatné kaplnky (61)
Kaplnka bratstva Božieho Tela (11)
Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie (v bývalom mestskom lazarete) (21)
Kaplnka sv. Jakuba
Kaplnka sv. Kataríny (13)
R. k. kostoly a kláštory karpatskej oblasti (80)
K. Ducha Svätého, Devínska Nová Ves (1)
K. Ducha Svätého, Dúbravka (4)
K. Panny Márie Pomocnice kresťanov, Rača (2)
K. Sedembolestnej Panny Márie, Vajnory (11)
K. sv. Filipa a Jakuba, Rača (5)
K. sv. Františka z Assisi, Karlova Ves
K. sv. Kozmu a Damiána, Dúbravka (5)
K. sv. Kríža, Devín (35)
K. sv. Margity, Lamač (3)
K. sv. Michala Archanjela (4)
K. sv. Petra a Pavla, Záhorská Bystrica (7)
R. k. kostoly a kláštory zadunajskej oblasti (55)
BA: K. Povýšenia sv. Kríža, Petržalka (22)
BA: K. sv. Juraja (zaniknutý), Petržalka (15)
K. Sedembolestnej Panny Márie, Petržalka
K. sv. Arnolda Janssena, Petržalka (verbisti)
K. sv. Márie Magdalény, Rusovce (9)
K. sv. Michala Archanjela, Čunovo (2)
K. sv. Mikuláša, Jarovce (6)
K. sv. rodiny, Petržalka
K. sv. Víta, Rusovce (1)
R.k. kostoly a kláštory - Nové mesto (27)
K. Kráľovnej rodiny, Nové Mesto
K. Mena Panny Márie, Vrakuňa (1)
K. Najsv. Srdca Ježišovho, Kramáre
K. Najsv. Srdca Ježišovho, Prievoz
K. Narodenia Panny Márie, Dlhé Diely
K. Panny Márie Pomocnice (Miletičova, zaniknutý) (5)
K. Panny Márie Pomocnice kresťanov, Ružinov (1)
K. sv. Jána Bosca, Trnávka (saleziáni) (2)
K. sv. Kríža, Podunajské Biskupice (3)
K. sv. Mikuláša, Podunajské Biskupice (17)
K. sv. Vincenta de Paul, Ružinov
Školské stavby v Bratislave (1258)
BA: Chlapčenská meštianska škola (50)
BA: Evanjelický internát na Tolstého ul. (37)
BA: Histor. budova Filozofickej fakulty UK (187)
BA: Iné školy (240)
BA: Internát Lafranconi (24)
BA: Internát Svoradov (15)
BA: Jezuitské gymnázium (4)
BA: Jezuitské kolégium (52)
BA: Kadetská škola (15)
BA: Katolícke gymnázium (Gamča) (66)
BA: Pavilón teoretických ústavov SVŠT (Fakulta architektúry STU) (23)
BA: Štátna reálna škola (31)
BA: Štátny dievčenský učiteľský ústav (4)
BA: Štefánikova škola (10)
BA: Stredná priemyselná škola strojnícka (312)
BA: Stredoškolský internát P. O. Hviezdoslava (9)
BA: Študentský domov Prokopa Veľkého (HOPA) (8)
BA: Univerzita Komenského na Šafárikovom nám. (83)
BA: Vyššia dievčenská škola (Maďarské gymnázium) (32)
BA: Židovská ľudová škola (8)
Budovy Univerzity Istropolitany (57)
Evanjelické lýceum na Palisádach (30)
Masarykove školy (7)
Nové evanjelické lýceum (16)
Staré evanjelické lýceum (11)
Študentský domov Jura Hronca (Bernolák) (1)
Ústav hluchonemých (2)
VORHISTORISCHE BAUTEN (0)
Keltské oppidum
VORHISTORISCHE BAUTEN (12)
Napoleonov topoľ (5)
Rybníky na Železnej studničke (4)
Zdravotnícke a sociálne zariadenia v Bratislave (258)
BA: Charitas – domov slobodných žien (4)
BA: Evanjelická nemocnica (43)
BA: Kochovo sanatórium (4)
BA: Krajinská (Štátna) nemocnica (52)
BA: Schlesingerovo sanatórium (Ortopedická klinika) (15)
BA: Sirotinec na Hlbokej ceste (36)
BA: Židovská nemocnica (1)
BA: Židovský sirotinec (2)
Iné zdravot. a soc. zariadenia (21)
Mestské špitále a lazaret (53)
Židovské synagógy (242)
Neológov (Heydukova ul) (6)
Neológov (Rybné nám.) (205)
Ortodoxná (Zámocká ul.) (32)
Synagógy zaniknuté pred 19. stor.
Známe hotely v Bratislave (830)
BA: U červeného vola (20)
BA: U uhorského kráľa (Royal) (94)
BA: U zlatého jeleňa (43)
BA: U zlatej ruže (3)
Botel Javorina (3)
Hotel Barónka (2)
Hotel Bláha (Krym) (3)
Hotel Bratislava (2)
Hotel Carlton a predošlé stavby (355)
Hotel Central (1)
Hotel Continental (1)
Hotel Danube (Park Inn) (29)
Hotel Dax (12)
Hotel Deák (30)
Hotel Devín (115)
Hotel Judea (Judae) (7)
Hotel Koch (2)
Hotel Kyjev (7)
Hotel Palace (40)
Hotel Sheraton (2)
Hotel Tatra (26)
U zlatého orla (7)
U zlatej merice (Rudolf) (12)
-50 000 test 1a
-500 až -1 – Keltské osídlenie (1)
-50000 test 1
-500000 - Test 2
1 až 400 - test 3
1-400 – Rímsko-germánska koexistencia
10. výročie vzniku ČSR (oslavy) (2)
1052 - Obliehanie Bratislavského hradu Henrichom III. (1)
1074-1080 – Uhorský kráľ Šalamún na Bratislavskom hrade
1204 - Presun Bratislavskej kapituly z hradu do podhradia
1221 - Presun kostola najsv. Spasiteľa z hradu do podhradia
1241-1242 - Einfall der Mongolen
1309, 1311 – Pobyt kardinála Gentilisa v Bratislave
1427 - 1432 – Husitské výpravy do Uhorska
1427-1433 - Bedrohung der Stadt durch die Hussiten (24)
1434 - 1467 – Bratríci (a posthusiti) (12)
1436 - Wappenverleihung (5)
1465 - 1492 (ca.) – Univerzita Istropolitana (1)
1501 - Dunajská povodeň
1515 - Jagellonisch-Habsburgische Verhandlungen
1526 – Bitka pri Moháči a jej následky
1604 - 1711 – Protihabsburské povstania
17. december 1526 – Voľba Ferdinanda Habsburského za uhorského panovníka
1805 und vorher - Kriegszüge Napoleons (3)
1825 09 25 - Korunovácia Karolíny Augusty za uhorskú kráľovnú (1)
1829 - Entstehung der tschechisch-slowakischen Gesellschaft
1848-1849 - Ungarische Revolution (2)
1866 07 22 - Bitka pri Lamači (1)
1869 - 1. moderne Volkszählung (1)
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok (3)
1880 - Volkszählung (5)
1886-1896 - Regulácia Dunaja (5)
1890 - Povodeň (1)
1890 - Volkszählung (1)
1896 – Miléniové oslavy
1897 - Povodeň (5)
1897 05 16 - Odhalenie Pomníka Márie Terézie (2)
1899 - Miestna priemyselná výstava (15)
1899 - Povodeň (16)
1900-1902 - Zrútenie a oprava tunela (9)
1902 - Druhá krajinská poľnohospodárska výstava (40)
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa (1)
1907 – Oslavy 700. výročia narodenia svätej Alžbety (14)
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza (1)
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža (1)
1910 - Besuch von Kaiser Franz Joseph in Pressburg (14)
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy (1)
1913 - Brand in der Stadt (51)
1914-1918 - 1. Weltkrieg (23)
1918 - Návšteva kráľa Karola IV. (21)
1919 - Besatzung von Preßburg (76)
1919 05 10 - Pohreb M. R. Štefánika (45)
1920 - Ples inžinierov a architektov (1)
1921 - Zerstörung des Maria Theresia Denkmals (7)
1921-1942 - Orientalmärkte in Pressburg (12)
1925 - Razia v redakcii denníka Slovák (1)
1925 - Všeživnostenský deň (1)
1926 - Glockenweihe
1928 - Orolský zlet v Bratislave (1)
1928 - Zamrznutý Dunaj (10)
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR (9)
1928 12 01 - Eröffnung der Abendskurse fürs Zeichnen und Werbung (1)
1929 - Besuch von Marschall P. Pétaine (3)
1929 - Povodeň (13)
1929 06 28 - 07 01 - Zjazd Ústredia slovenského katolíckeho študentstva (1)
1930 04 27 - Závod balónov (10)
1930 10 11-13 - Návšteva prezidenta T. G. Masaryka (17)
1933 - Pribinove slávnosti v Nitre
1933 07 02-04 - Zjazd čs. múzejníkov v Banskej Štiavnici
1936 09 19-21 - Návšteva prezidenta E. Beneša (66)
1936 11 01 - Návšteva rumunského kráľa Karola II. (35)
1937 04 21 - Návšteva prezidenta E. Beneša
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva (3)
1937 10 24 - 11 02 - Celoštátna výstava poštových známok (10)
1938 - Návšteva Milana Hodžu v Bratislave (1)
1938 03 12 - Anschluss Österreichs und seine Folgen (1)
1938 – Mobilizácia, Mníchovská konferencia a vznik 2. ČSR
1938-1945 - Judenverfolgung und Holokaust (71)
1939-1942 - Arisierung des jüdischen Eigentums (14)
1939-1945 - 2. Weltkrieg (75)
1940 - Zamrznutý Dunaj (1)
1941-50er - Gefangennahme der Soldaten aus der Slowakei (2)
1942 - Zamrznutý Dunaj (3)
1944 - Bombardierung der Apollo-Fabrik (49)
1944 08 29 až 10 06 - Slovenské národné povstanie
1944-1945 - Evakuácia Nemcov (1)
1945 - Konfiszierung des Eigentums der Deutschen und Ungarn (29)
1945 - Repatriation der Soldaten, Gefangenen, Häftlingen und Zwangsarbeiter (2)
1945 02 19 - Zbombardovanie zajateckého transportu v Melku
1945 03-04 (März bis April) - Kämpfe um Preßburg (8)
1945-1946 - Perzekúcie (česko)slovenských Nemcov a Maďarov a nútené vysídľovanie (1)
1945-1946 - Rückgabe des arisierten Eigentums an vorherige jüdische Eigentümer (4)
1946-1947 - Akcia Pomáhajme navráteným Slovákom
1947 - Povodeň (9)
1947 - Vyschnutý Dunaj (12)
1948 10 28 - 30. výročie vzniku ČSR (10)
1948 10 3 - Vysviacka Kostola P. Márie Snežnej v Bratislave (1)
1948-1949 - Verstaatlichung (2)
1948-1989 – Prenasledovanie odporcov režimu
1949 - 1. výročie Víťazného februára (6)
1949 - Hrachová brigáda (12)
1949 - IX. zjazd KSČ v Bratislave (10)
1949 - Koncert robotníckeho spevokolu (3)
1949 - Návšteva Klementa Gottwalda (29)
1949 - Otvorenie Devínskej cesty (19)
1949 - Týždeň čistoty v uliciach (2)
1949 04 14 - Manifestácia za svetový mier (15)
1949 06 01 - Štátny pohreb Petra Jilemnického (18)
1949 07 04 - Otvorenie tunela pod hradom (11)
1949 08 - Návšteva Jeana Bouliera (5)
1949 09 11 - Pomenovanie Námestia G. Dimitrova pred Hl. žel. stanicou (18)
1949 10 - Návšteva konzula ZSSR Novikova v Bratislave (3)
1949 11 07 - Manifestácia na výročie VOSR (1)
1950 04 04 - Odhalenie Pomníka víťazstva nad fašizmom (víťaznej Červenej armády) (5)
1957 - Povodeň (9)
1957 03 08 - Medzinárodný deň žien
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji (1)
1958 - Telovýchovné slávnosti (1)
1958 08 03-10 - Majstrovstvá sveta v zoskoku padákom (1)
1958 09 28 - Cvičenie civilnej obrany (12)
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji (1)
1959 06 21 - Slávnosť družby na Devíne (34)
1961 05 28 - 40. výročie založenia KSČ (11)
1962 08 29 - Otvorenie potravín (bývalá Te-Ta) na Dunajskej ulici (4)
1962 10 05 - Návšteva Rudolfa Petershagena (4)
1964 06 14 - Voľby do SNR (3)
1965 - Povodeň (30)
1965 01 20 - ? - Výstava sovietskeho výtvarného umenia (9)
1965 04 17 - 05 09 - Hosťovanie Sovietskeho štátneho cirkusu (9)
1965 05 16 - Otvorenie V-klubu (11)
1965 05 30 - Alexandrovci v amfiteátri (6)
1966 - 98 - Festival Bratislavská lýra (4)
1966 05 05 - Vysokoškolský karnevalový sprievod (30)
1966 05 09 - Vojenská prehliadka (7)
1967 06 04 - Otvorenie Dní čs.-sovietskeho priateľstva (15)
1968 - Besatzung von Preßburg durch Armeen des Warschauer Pakts (70)
1968 – „Pražská jar“
1973 - MS v krasokorčuľovaní (2)
1985 10 11-12 - Dni námetovej filatelie (2)
1987 04 11 - Návšteva Michaila Gorbačova v Bratislave (3)
1989 - Nežná revolúcia (63)
1990 04 22 - Návšteva Jána Pavla II. v Bratislave (9)
1990 09 14 - Návšteva Françoisa Mitterranda v Bratislave (2)
1991 - doteraz - Korunovačné slávnosti (15)
1991 - Povodeň (5)
1992 02 28 - Návšteva Helmuta Kohla v Bratislave (3)
2000 09 23-24 - Celoslovenský eucharistický kongres (1)
2000 11 11 - Posviacka zvonov Dómu sv. Martina (1)
2005 02 23-25 - Bratislavský samit (2)
25. jún 1741 – Korunovácia Márie Terézie (5)
27. jún 1655 – Korunovácia Leopolda I. (3)
30. 9. 1944 až 1. mája 1945 - Oslobodzovanie Slovenska
400 až 567 – Sťahovanie národov
567 až 800 – Slovansko-avarská koexistencia
6. marca 1430 - udelenie práva raziť mince Bratislave (1)
800 (ca.) až 906 – Nitriansko a Veľká Morava
863 až 885 – Misia Konštantína a Metoda na Veľkej Morave (2)
9. december 1687 – Korunovácia Jozefa I. (2)
900 (ca.) až 999 – Ovládnutie Karpatskej kotliny Maďarmi
907 - Die Schlacht bei Preßburg (Brezalauspurc)
990 (ca.) až 1150 (ca.) – Kristianizácia stredného Podunajska
Atletické preteky Pravda - Televízia - Slovnaft (PTS) (1)
Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) (1)
Filmové festivaly pracujúcich (63)
Fungovanie kamenárskej dielne (7. tisícročie pred n. l.) (1)
Husitské sprisahanie v Bratislave (5)
Najstaršie sídla v priestore Bratislavy (500000 až 8000 pred n. l.) (2)
Návšteva divadla MCHAT (4)
Návšteva Jána Pavla II. (1)
Návšteva T. G. Masaryka (1)
Oslavy 1. mája (186)
Oslavy SNP (3)
Preteky motorových člnov (26)
Slovanské dni na Devíne (65)
Veľký jesenný jarmok (7)
Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky (1)
Výstava kvetov Flóra (2)
Zbúranie pamätníka arpádovského bojovníka na Devíne (1)

Personen

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelaida Švábska (1065-1090) (0)
Adelaida z Riedenburgu (12. stor.) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (5)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (0)
Agnesa Babenberská (ca.1151-1182) (0)
Agneša Habsburská (1281–1364) (0)
Agnesa z Antiochie (1154-1184) (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (1)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (42)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (1)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (1)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Alth, Jozef (1821-1890) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (1)
Alžbeta Kotromanićová / Bosnianska (1340-1387) (22)
Alžbeta Kumánska (1240-1290> (0)
Alžbeta Luxemburská (1409-1442) (59)
Alžbeta Piastovská (1305-1380) (2)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (14)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (0)
Anastázia Kyjevská <1021-1096> (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrašovan, Tibor (1917-2001) (1)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (2)
Andrássy, Gyula (1823-1890) (0)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Anežka Hlohovská <1290-1361) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (0)
Anna de Foix (1480-1506) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (0)
Árossy, Jozef (1797-1870) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (3)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (0)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autoren

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Absolon, Ľudovít (37)
Absolon, Zoltán (5)
Absolonová, E.
Adler, Jacob (2)
Alexy, Janko (1)
Alt, Franz (1)
Alt, Rudolf (3)
Ambrovits (4)
Andrási, Mór
Anna Neulinger (?) (1)
Anton Šmotlák (482)
Apfel (ateliér) (3)
Apfel, Otto (3)
Ateliér Schnitzel & Fink (2)
Auerbach, Max
Augusta Neulinger (?) (122)
Augusta Neulinger ? (1)
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (819)

Stadtteile

Devínska Nová Ves
Čunovo
Devín
Dúbravka
Jarovce
Karlova Ves
Lamač
Nové Mesto
Petržalka
Podunajské Biskupice
Rača
Rusovce
Ružinov
Staré Mesto
Vajnory
Vrakuňa
Záhorská Bystrica
Panoramatické pohľady
Neznáma lokalita
Neznáme umiestnenie
Zaniknuté osady

Straßen und Plätze

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
1. mája (2)
29. augusta (160)
ARCHIVE (7790)
Archívy mestské (6581)
AMB - Archiv der Stadt Pressburg/Bratislava (6581)
AMB - Osobné fondy
AMB - Zbierka fotografií a negatívov (3166)
AMB - Zbierka listín a listov z pápežskej kúrie
AMB - Zbierka máp a plánov (2)
Archivfond Magistrat der Stadt Pressburg/Bratislava (3332)
Zbierka stredovekých listín a listov (3332)
Urkunden- und Briefsammlung (341)
Zbierka listín a listov č. 1001 až 1500 (488)
Zbierka listín a listov č. 1501 až 2000 (399)
Zbierka listín a listov č. 2001 až 2500 (169)
Zbierka listín a listov č. 2501 až 3000 (474)
Zbierka listín a listov č. 3001 až 3500 (478)
Zbierka listín a listov č. 3501 až 4000 (513)
Zbierka listín a listov č. 501 až 1000 (470)
Regionálna knižnica (81)
Zlatá kniha mesta Bratislavy 1928 (81)
ZkmBA - Ilustrácie (80)
Archiv der Stadt Kaschau (0)
Archivfond Magistrat der Stadt Kaschau (0)
Geheimes (Stadt)Archiv
Kirchliche Archive (0)
Rímskokatolícky farský úrad v Cíferi
Rímskokatolícky farský úrad v Stupave
Staatliche Archive (1209)
A PÚ SR - Archiv des Denkmalschutzamts der Slowakischen Republik (1201)
Zbierka fotografií a negatívov (1201)
Zbierka fotografií a negatívov k obci Lozorno
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány 1. CSR k lokalite Bratislava (1201)
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány 1. CSR k lokalite Turzovka
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány k lokalite Banská Bystrica
Literárny archív SNK
Štátny archív v Košiciach (8)
Krajská knižnica v Košiciach (zbierka parte) (3)
77
78 (1)
79
80
81 (1)
82 (1)
Zbierka fotografií a negatívov (5)
Album 04 (0)
Album 04 (jednotlivé foto)
47 (2)
48
49
50
51 (1)
52
54 (1)
55 (1)
Album 01 (0)
Album 01 (jednotlivé foto)
Album 02 (0)
Album 02 (jednotlivé foto)
Album 03: Košický kraj v obrazoch (0)
Album 05 (0)
Album 05 (jednotlivé foto)
Album 06 (0)
Album 06 (jednotlivé foto)
Album 07 (0)
Album 07 (jednotlivé foto)
Album 08 (0)
Album 08 (jednotlivé foto)
Album 09 (0)
Album 09 (jednotlivé foto)
Album 10
Album 11 (0)
Album 11 (jednotlivé foto)
Album 12 (0)
Album 12 (jednotlivé foto)
Album 13 (0)
Album 13 (jednotlivé foto)
Album 14 (0)
Album 14 (jednotlivé foto)
Album 15 (0)
Album 15 (jednotlivé foto)
Album 16 (0)
Album 16 (jednotlivé foto)
Album 17 (0)
Album 17 (jednotlivé foto)
Album 18 (0)
Album 18 (jednotlivé foto)
Album 19 (0)
Album 19 (jednotlivé foto)
Album 20 (0)
Album 20 (jednotlivé foto)
Album 21 (0)
Album 21 (jednotlivé foto)
Album 22 (0)
Album 22 (jednotlivé foto)
Album 23 (0)
Album 23 (jednotlivé foto)
Album 24 (0)
Album 24 (jednotlivé foto)
Album 25 (0)
Album 25 (jednotlivé foto)
Album 26 (0)
Album 26 (jednotlivé foto)
Album 27 (0)
Album 27 (jednotlivé foto)
Album 28 (0)
Album 28 (jednotlivé foto)
Album 29 (0)
Album 29 (jednotlivé foto)
Album 30 (0)
Album 30 (jednotlivé foto)
Album 31
Album 32 (0)
Album 32 (jednotlivé foto)
Album 33 (0)
Album 33 (jednotlivé foto)
Album 34 (0)
Album 34 (jednotlivé foto)
Album 35
Album 36
Album 37 (0)
Album 37 (jednotlivé foto)
Album 38
Album 39
Album 40
Album 41 (0)
Album 41 (jednotlivé foto)
Album 42 (0)
Album 42 (jednotlivé foto)
Album 43 (0)
Album 43 (jednotlivé foto)
Štátny archív v Prešove (0)
Archívny fond Magistrát mesta Bardejov
Archívny fond Magistrát mesta Sabinov
Archívny ford Magistrát mesta Gelnice
Kniha prísah mesta Levoča
Kniha prísah mesta Prešov
BIBLIOTHEKEN (172)
Knižnica Jasovského opátstva (2)
Jasov_Zbierka fotografií (0)
Album pre opáta z r. 1907 (0)
Album pre opáta z r. 1907 - jednotlivé fotografie
Album pre opáta z r. 1907 ako celok
Album s portrétmi (0)
Album portrétov - celok
Jednotlivé fotky z portrétneho albumu
Voľné fotografie
Zbierka pohľadníc (2)
2_Ľudia
AT
DE
HU
Pohľadnice zachytávajúce historické udalosti
SK (2)
Lyceálna knižnica v Kežmarku
Ústredná knižnica SAV (Lyceálna knižnica) (170)
Zbierka obrazových dokumentov (170)
1: Portréty (164)
2: Skupiny osôb (6)
Tablo portrétov osobností
Tablo predsedníctva EAV cirkvi na Slovensku
4: Architektonické plány
Zobrazenia budov
DIGITALE QUELLEN (7)
Blog geschriebene-geschichte.de
Centropa
Monasterium.net
RTVS (1)
YouTube (6)
Videokanál denníka N (1)
Videokanál Institut für Kultur- und Theatergeschichte der Öst.Akad.d.Wissenschaften (1)
Videokanál oz Hradiská (1)
Videokanál The Habsburg Monarchy (1)
MUSEEN (5664)
Museum der Kultur der Karpatendeutschen (0)
1 - Sammlung von Bildern (0)
Blaufuss (Krahule)
Deutsch Litta (Kopernica)
Deutsch Proben (Nitrianske Pravno)
Glaserhau (Sklené)
Honneshau (Lúčky)
Johannesberg (Kremnické Bane)
Kuneschhau (Kunešov)
Oberstuben (Horná Štubňa)
Turz, Ober- und Unter- (Turček, Horný a Dolný)
Museum der Stadt Pressburg/Bratislava (5662)
1 - Zbierky archeologické (2)
AB - Nálezy z centra Bratislavy
AD - Nálezy z hradu Devín
AR - Nálezy z Rusoviec (2)
2 - Zbierky historické (F) (89)
Najnovšie dejiny (S)
Novšie dejiny (K1) (89)
Staršie dejiny (F1)
3 - Zbierky umeleckohistorické (U)
4 - Zbierky národopisné
5 - Zbierky špecializované (5571)
5-FA-Farmácia
5-Fo-Fotografie
5-K1_Profánny textil a hračky
5-K3-Kultúra všedného dňa
5-LF-Literárny fond
5-N-Numizmatika
5-P-Pohladnice (5571)
1-1000 (727)
1001-2000 (746)
1001-2000 (784)
3001-4000 (676)
4001 až 5000 (676)
5001-6000 (855)
6001-7000 (955)
7001-8000 (152)
5-T-Technika
5-Z-Zbrane
6 - Pozostalosti osobností
SNM-AM (2)
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici (SSM) (0)
Dielo maliara Andreja Stollmanna
Zbierka fotodokumentácie SSM
Zbierka pohľadníc SSM
Východoslovenské múzeum v Košiciach (VSM) (0)
Prírodovedné zbierky (0)
Botanika
Geológia
Paleontológia
Petrografia
Zoológia - entomológia
Zoológia - stavovce I. a II.
Spoločenskovedné zbierky (0)
Archeológia - praveká, stredoveká
Cechový archív
Cechy a remeslá
Fajky
Farmácia
Historická a umelecká fotografia (0)
Fotografie rôzne (0)
H. Negatívy a pozitívy
V. Pozitívy
VI. Diapozitívy
VII. Negatívy
VIII. Pozitívy
Pomocný materiál
Historická tlač (0)
Pohľadnice
Historický nábytok
Hudobné nástroje
Keramika, sklo, porcelán
Knižný fond zbierkového charakteru
Košická keramika
Kovolejárstvo
Medzinárodný maratón mieru
Militárie
Národopis
Numizmatika-faleristika
Numizmatika-mince, medaily, žetóny
Numizmatika-papierové platidlá
Odev, textil a odevné doplnky
Rukopisy a písomnosti
Trojrozmerný materiál
Výtv. umenie - Architektúra, architekt. články
Výtvarné umenie - Grafika
Výtvarné umenie - Kresba
Výtvarné umenie - Maľba
Výtvarné umenie - Sochárstvo
Zlatníctvo
PRIVATSAMMLUNGEN (15212)
1_Sammlung zur Geschichte der Region HAUERLAND (2)
Sammlung BLAUFUSS (Krahule) (0)
Familienfond: Grosch Klaus Martin
Familienfond: Lukáčová / Blahyj
Sammlung DEUTSCH PROBEN (Nitrianské Pravno)
Sammlung DRECHSLERHAU (Janova Lehota)
Sammlung GLASERHAU (Sklené) (1)
Familienfond: Antalová / Franz
Familienfond: Murani / Stricz (1)
Familienfond: Schwarz Anita
Sammlung HONNESHAU (Lúčky) (0)
Familienfond: Käfer Karin
Familienfond: Scharschmidt
Sammlung JOHANNESBERG (Kremnické Bane) (0)
Familienfond: Neuschl Viliam
Sammlung KRICKERHAU (Handlová) (0)
Familienfond: Pöss Katarina und Ondrej
Familienfond: Schwarz Rudolf
Sammlung KUNESCHHAU (Kunešov) (0)
Familienfond: Neuschl Viliam
Sammlung MÜNNICHWIES (Vrícko) (1)
Familienfond: Grois Sebastian (1)
Familienfond: Rumpel Ján
Sammlung OBERSTUBEN (Horná Štubňa) (0)
Familienarchiv: STRITZ Ivo
Familienfond: Grefrath Angela
Familienfond: Hogh Anna
Familienfond: Hogh Bert
Familienfond: Israel Sabine/Russnak
Familienfond: Messer/Thomahogh
Familienfond: Murani / Hogh Grecz
Familienfond: Russnak Lydia und Josef
Familienfond: Steinhübl Hilda
Familienfond: Stricz Joachim
Familienfond: Stritz Hanne
Familienfond: Tomahogh Magdalena und Alfred
Familienfond: Turzer Peter
Familienfond: Weber/Thomahogh
Familienfond: Weiss Erwin
Familienfond: Weiss Günther
Fond: Heimatstube der Gemeinde Horná Štubňa
Sammlung OBERTURZ und UNTERTURZ (Turček) (0)
Familienfond: Ulbricht Andreas
1_Sammlung zur Geschichte der Region ZIPS-Spiš-Szepes (0)
HECHT (Familienfond - Matzdorf) (0)
1_Hecht Karl
2a_Hecht Rudolf (0)
1_Foto a Dokumenty
2_Grafiky
2b_Hecht Emma
2c_Hecht_Magda
3a_Hecht Rudolf jr
4_Spiš-Zips
Hecht-Firma
2_Zbierka k dejinám mesta MOLDAVA nad Bodvou (0)
Folder 2 3
2_Zbierka k dejinám mesta STUPAVA (0)
Školské fotografie
2_Zbierka k dejinám mesta TURZOVKA (0)
Mestský úrad Turzovka
Súkr. zbierka: BARANEK, Miroslav (0)
Zbierka fotografií
Zbierka negatívov
Zbierka pohľadníc
Súkr. zbierka: DLHOPOLČEKOVÁ, Emília (0)
Zbierka fotografií
Súkr. zbierka: DUŠALOVÁ, Eva (0)
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc
Súkr. zbierka: GAJDIČIAR, Ivan (0)
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc
Súkr. zbierka: KORENÝ, Jozef (0)
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc
Súkr. zbierka: KOSANOVÁ, Štefánia (0)
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc
3_Zbierka k dejinám KARLOVEJ VSI M. Šrámka (118)
3_Zbierka k dejinám obce BRANČ (0)
Rodina Berecz
Rodinný fond: Lőrinczová Irena
Zbierka rodiny Holbay
Zbierka rodiny Sima
3_Zbierka k dejinám obce LOZORNO (0)
Archív Obecného úradu Lozorno (0)
Lozorno: Pamätné knihy
Obecné kroniky Lozorna (0)
Obecná kronika č. 2 (0)
Obrazový materiál v obecnej kronike Lozorna č. 2
Zbierka fotografií (0)
Fotografie udalostí (v obdobia po 1945) (0)
Cirkevný život
Kultúrny život
Ľudia v Lozorne
Podoby Lozorna
Pracovný život
Škôlky
Školy
Spartakiády
Zábery z osláv jubileí občanov Lozorna (0)
Iné oslavy a udalosti
Jubileá
Oslavy 1. a 9. mája 1
Oslavy oslobodenia obce
Svadby
Uvítanie občiankov
Najstaršie fotografie v zbierke OÚ Lozorno
Súkr. zbierka pani Lančaričovej Márie
Súkromná zbierka: DOHZ Lozorno
Súkromná zbierka: Mária Šípová
Súkromná zbierka: Rácová
Súkromná zbierka: rodina Minarovičová
Súkromná zbierka: Vlasta Jánošová
BARTLOVCI (rodinný fond) (97)
1_Teslíkovci (29)
1_Teslik J a Vesela Joz
2_dcera Bozena
2_dcera Emilia a R Veigl
2_dcera Ruzena Stavikova (20)
2_Šťavíkovci (54)
1_Stavik Anton (6)
1x_Frndak_Gustav (4)
2a_Stavikova Bartlova Alena (40)
2c_Stavik Anton (4)
3_Bartl Július (10)
4_Rôzne (4)
Bartoš, Juraj (zbierka) (43)
Folder 1 (9)
Folder 2 (34)
Moskva
Bizubová, Mária (rodinný fond)
Blažo, Pavel (zbierka) (130)
Fotografie P. Blaža z roku 2007 (17)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2001 (5)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2002 (1)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2004 (5)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2008 (26)
PB_2005 (4)
PB_2006 (2)
PB_2009 (7)
PB_2010 (10)
PB_2011 (4)
PB_2013 (2)
PB_2015 (6)
PB_2016 (2)
PB_2017 (6)
PB_2019 (9)
PB_2020 (23)
PB_historicke (1)
Čupka, Milan (zbierka) (2)
Cyprich, Robert (zbierka) (1)
Medzinarodný dunajský veľtrh (1)
ERDÉLSKY a PENCÁK (rodinné fondy) (29)
Dokumentačný materiál k priateľom Erdélskych a Pencákovcov
Fotografie Bratislavy od Erdélskych (1)
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej
Osobný fond Heleny ERDÉLSKEJ, rod. Szénesfalvy
Osobný fond Imrich ERDÉLSKY (1915-?) (21)
EI_Foto (8)
Os. fond Imrich ERDÉLSKY - dokumenty (13)
Osobné doklady (7)
Pracovné dokumenty (3)
Školské dokumenty (3)
Osobný fond Pencák, farár z Nemšovej
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY (cca. 1905-10 až ?)
Osobný fond XY ERDÉLSKY
Rodinný fond PENCÁKOVCOV zo Spišskej Novej Vsi
Sestry Pencákové
Video-rozhovory s Annou Erdélskou, rod. Pencákovou (7)
XY Erdélska
Falathová, Zuzana (zbierka) (218)
Zbierka fotografií Bratislavy (6)
Zbierka portrétov bratislavských fotografov (212)
Familienarchiv: Reisinger (3)
Familienfond: HOFFMANN (aus Pressburg) (35)
Dokumenty rodiny Hoffmann (7)
Fotografie rodiny Hoffmann (28)
HOFER (rodinný fond) (0)
1a_MKarpatsko okolo BA
1b_Zitny ostrov
2_Zahorie
3_TT a NR
4_Povazie_PN az ZA
5_banske a horna NR
6_Juh str SK
7_Orava
8_Spis a Tatry
9_Vychodne SK
HOLZMANN a ZAUNER (rodinné fondy) (2)
Holzmann Anton (2)
Horváth, Juraj (zbierka) (1555)
Zbierka pohľadníc Bratislavy (1555)
Kálmán, Ladislav (fond Neulingerovcov) (785)
Sklene negatívy zo zbierky L. Kálmána (133)
SZ L. Kálmán - Zbierka fotografií (6)
Zbierka archiválií Ladislava Kálmána (161)
Osobný archív Augusty Neulinger (1893-1996?) (6)
A. Neulinger - Práca a sociálne záležitosti (1)
A. Neulinger - Štátne občianstvo a doklady (1)
A. Neulinger - Vzdelávanie
A. Neulinger - Životopisy (4)
Osobný archív Márie Neulinger(ovej) (155)
Korešpondencia (17)
Rudy (6)
Práca a sociálne poistenie (86)
Plat (17)
Pracovné zaradenie (8)
Sociálne (36)
Všeobecné (25)
Rôzne (6)
Škola (10)
Štátne občianstvo a doklady (29)
Zdravie a zdravotné poistenie (4)
Zápisník (1)
Životopisy (3)
Zbierka pohľadníc L. Kálmána (485)
Pohľadnice v dvoch škatuliach (110)
Pohladnice_1CSR (52)
Pohladnice_R-U (58)
Pohľadnice vložené v albumoch (375)
Koššová, Beáta (rodinný fond) (0)
Fotografie
Pohľadnice a písomnosti
Kuzmík, Daniel (zbierka) (11)
Kuzmík_BA (11)
Kuzmík_Ine
Zbierka k dejinám Važca
LUDWIG (rodinný fond) (193)
Sammlung Peter Ludwig (11)
Fotos (4)
Personaldokumente (2)
Schriftstuecke (4)
Vínové vignety (1)
Sammlung von Horst-Günther Ludwig (182)
Die dritte Generation der Pressburger Ludwigs (162)
Bratia Christiana Ludwiga s rodinami (3)
Christian Ludwig (158)
(Iné) písomnosti (6)
Dokumentácia k dielam Christiana Ludwiga (113)
Album s dokumentáciou stavby domu Manderla (39)
Plány nadstavby na rodnom dome Ludwigovcov (plány) (1)
Spis k rodinnému domu (1)
Fotografie (39)
Album s fotografiami zo závodu motorových člnov v Bratislave/Petržalke (37)
Osobné doklady
Zuzana Ludwig (1)
Die erste Generation der Pressburger Ludwigs
Die vierte Generation der Pressburger Ludwigs (2)
Die zweite Generation der Pressburger Ludwigs (7)
Pressburger Liegenschaften der Familie Ludwig (11)
Sammlung von Karl Hans Ludwig
Marušinec (súkr. zbierka) (101)
Ďuriš, Augustín (101)
Mateášiková, Ester (zbierka) (1)
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc (1)
MOLNÁR / TÖKÖLYI (rodinný fond) (5)
Korešpondencia Molnárovcov (5)
Privatsammlung der Familie Berlin (277)
3_Berlinovci_ine generacie (99)
1_Pisomnosti (20)
2_Drobne tlace (4)
3_Fotografie (75)
1_Foto volne orig (5)
2_Foto digital kopie (70)
Elemér Berlin mladší (34)
2_Foto (33)
Písomnosti (1)
Os. fond Etela Berlin, rod. Berkovics (4)
Fotografie (1)
Písomnosti (3)
Osob. fond: Elemér BERLIN (140)
3_Foto_volne (34)
Album druhá svet. vojna a rodina (92)
Album Jagdbuch (1)
Album Stará Bratislava (13)
Písomnosti
Privatsammlung der Familie FALB (39)
Sammlung der Familiendokumente (34)
Video-rozhovory (5)
Privatsammlung der Familie Oehme-Billek (4)
Oehme-Billek_Mutter (0)
Alexy_Vater
Oehme-Billek_Vater (4)
Privatsammlung von Anton Klipp (3)
Zbierka rodinných fotografií (3)
Privatsammlung von Johannes Lippert (1)
Nachlass der Böbel-Familie (1)
Pozostalosť po Luddy Gaston-ovej
Privatsammlung von Thomas Frankl (312)
Obrazy a grafiky zväčša od Adolfa Frankla (61)
Rodinný archív (77)
Písomnosti Adolfa Frankla (41)
Písomnosti Beniho Kleina (1)
Písomnosti Eriky Frankl(ovej) (2)
Písomnosti Jána (Jonnyho) Frankla (1)
Písomnosti Josefa a Esther Franklovcov (6)
Písomnosti Oskara a Friedy Nachmiasových
Písomnosti osôb v kontakte s Franklovcami resp. Nachmiasovcami (5)
Písomnosti priateľov Adolfa a René Franklovcov (4)
Písomnosti Renáty Nachmias (4)
Písomnosti rodiny Rosenberger a predkov bratislavských Nachmiasovcov
Písomnosti súrodencov Eugena, Alexandra a Árpáda Nachmiasovcov
Písomnosti súrodencov Ignáca, Štefánie, Alexandra a Lea Franklovcov (2)
Písomnosti Tomáša Frankla (11)
Spomienkové predmety rodiny Franklovcov
Video-rozhovory (1)
Zbierka fotografií (173)
Album fotografií A. Frankla (33)
Album povojnový (44)
Druhá časť zbierky fotografií T. Frankla (35)
Prvá časť zbierky fotografií T. Frankla (30)
Rodinný album Fraklovcov (31)
Privatsammlung von Viktor Farár (1101)
Zbierka pohľadníc (1101)
Rodinný fond: Pásztor (2)
1_P_Leopold
2a_P_Emil (2)
rusky archiv (1)
Kotliarevskij (1)
SCHWEIGHOFER (rodinný fond) (461)
Básne a skicáre (6)
Skicár Karola Schweighofera 1 (5)
Skicár Karola Schweighofera 2
Dokumenty (163)
Písomnosti 2. generácie: Eleonóra Schweighofer, rod. Rada (30)
Biografický materiál (13)
Písomnosti (1945-1949) (17)
Písomnosti 2. generácie: Karol Schweighofer (90)
Biografický materiál (29)
Písomnosti (1945-1949) (61)
Písomnosti 3. generácie: August Schweighofer a Anna Schweighofer, rod. Eder (14)
Písomnosti 3. generácie: František Rada a Anna Rada, rod. Zeger (18)
Biografický materiál (9)
Písomnosti (1945-1949) (9)
Písomnosti 4. generácie: Jozef Rada (4)
Písomnosti 4. generácie: Mathias Eder (2)
Písomnosti 4. generácie: súrodenci August a Marie Schweighoferovci (3)
Písomnosti 5. generácie: Georg Schweighofer a Anna Schweighofer, rod. Tribamer (2)
Pamätníky (1)
Zbierka fotografií (291)
Fotoalbumy (261)
Fotoalbum Eleonóry Schweighofer, rod. Rada (50)
Jednotlivé fotky z fotoalbumu Eleonóry Rada (50)
Fotoalbum Karola Schweighofera (141)
Fotoalbum_1_Otec_Jednotlivé fotografie (141)
Fotoalbum Moniky Schweighoferovej (31)
Fotoalbum rodičov Moniky Schweighoferovej (39)
Jednotlivé fotky Fotoalbum_3_Rodicia (39)
Voľné fotografie (30)
Šedivý, Juraj (zbierka) (4791)
Zbierka pohľadníc zo Slovenska
Zbierka posoniensií (4791)
SammlungJŠ - Audioaufnahmen (1)
SammlungJŠ - Nachlass Mikuláš Gažo (2656)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1961-1970 (628)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1971-1980 (151)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1981-1990 (1136)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1991-2000 (203)
Foto - Negatívy (kinofilmy) do 1960 (538)
Zbierka fotografií Bratislavy (1305)
JŠ: Ulice 1 až K (384)
JŠ: Ulice K až R (458)
Kapitulská
Kapucínska (18)
Klariská ulica (13)
Klemensova ulica (4)
Klobučnícka ulica (8)
Kolárska ulica (26)
Kollárovo námestie 2 (17)
Komenského námestie 1 (3)
Konventná ulica (6)
Kozia 1 (21)
Krížna 2 (9)
L (3)
Laurinská 1 (21)
Lazaretská 1 (11)
M (8)
Medená 3 (7)
Michalská 1 (44)
Mikulášska 1 (20)
Mlynské nivy 1 (5)
Mostová a Námestie Ľ. Štúra (15)
Mudroňova 2 (1)
Mýtna 1 (3)
Na vŕšku a Nedbalova (13)
Obchodná 2 (18)
Oeserova (6)
Osadná 1 (2)
P (6)
Palisády 1 (8)
Panenská 1 (8)
Panská 1 (15)
Paulíniho (3)
Podjavorinskej 2 (5)
Pribinova 2 (6)
Primaciálne námestie (11)
Račianske mýto (3)
Radlinského ulica (26)
Rajská ulica (5)
Rázusovo nábrežie a Riečna (25)
Rudnayovo námestie (10)
Rybné námestie (25)
JŠ: Ulice S až Z (293)
Šafárikovo námestie (10)
Šancová (4)
Sedlárska (10)
Slobody námestie (29)
SNP námestie (33)
Špitálska (42)
Štefanovičova
Štúrová (3)
Suché mýto (11)
T (9)
Uršulínska (11)
V
Vajanského nábrežie (8)
Ventúrska (17)
Veterná (7)
Vysoká (14)
Z
Záhradnícka
Zámocká (38)
Zámocké schody (19)
Zámočnícka (13)
Zelená (3)
Židovská (7)
Žilinská (2)
Zochova (3)
JŠ_Ulice Vydrica, Zuckermandel (170)
Zbierka pohľadníc Bratislavy Juraja Šedivého (829)
JŠ_Pohl_BA_01_Osoby (1)
JŠ_Pohl_BA_02_Udalosti (46)
JŠ_Pohl_BA_03_Mozaikové
JŠ_Pohl_BA_04_Zhora a Letecke (12)
JŠ_Pohl_BA_05_Panoramy_cez Dunaj
JŠ_Pohl_BA_06_Z hradu (15)
JŠ_Pohl_BA_07_Z kopcov (50)
JŠ_Pohl_BA_08_Strechy (6)
JŠ_Pohl_BA_09_Mosty (13)
JŠ_Pohl_BA_10_Pristavy (20)
JŠ_Pohl_BA_11_Hrad (11)
JŠ_Pohl_BA_12_Dom (2)
JŠ_Pohl_BA_13_Slavin (12)
JŠ_Pohl_BA_14_Stanice (2)
JŠ_Pohl_BA_15_Ulice (423)
29. augusta 2 (1)
Americké námestie 1 (6)
Baštová 2 (1)
Bezručova 2 (4)
Blumentálska 1 (1)
Dostojevského rad 1 (1)
Dunajská 2 (2)
Fajnorovo nábrežie 1 (18)
Farská 1 (1)
Fraňa Kráľa 2 (1)
Františkánske námestie 1 (4)
Gajova 1 (1)
Gondova 1 (1)
Gorkého 2 (3)
Grösslingová 1 (1)
Hlavné námestie 2 (33)
Hlboká cesta 1 (5)
Hodžovo námestie 1 (14)
Hurbanovo námestie 1 (15)
Hviezdoslavovo námestie 1 (92)
Ivanka pri Dunaji 1
Jesenského 3 (2)
Kapitulská 3 (1)
Klariská 1 (1)
Klemensova 1 (1)
Kollárovo námestie 3 (1)
Krížna 3 (1)
Michalská 2 (31)
Námestie 1. mája 1 (2)
Námestie Ľ. Štúra (25)
Námestie slobody 2 (15)
Námestie SNP 1 (48)
Obchodná 3 (7)
Panská 2 (1)
Primaciálne námestie 2 (19)
Radlinského 2 (1)
Rázusovo nábrežie 1 (15)
Rybné námestie 2 (1)
Šafárikovo námestie 2 (12)
Šancová 3 (2)
Špitálska 2 (5)
Štefánikova 2 (9)
Štúrova 5 (6)
Suché mýto 2 (1)
Zámocká 2 (1)
Zámocké schody 2 (2)
Zámočnícka 3 (1)
Židovská 2 (4)
Župné námestie 1 (3)
Najstaršie do ca. 1918 (216)
Šmotlák, Anton (zbierka) (3989)
Foto 1970 až 1980 (3)
Foto od 1961 do 1970 (1386)
Zbierka negatívov A. Šmotláka ml. (časť do 1960) (2600)
Stanek, Miroslav (zbierka) (0)
Pohľadnice: malé formáty
SZABÓ (rodinný fond) (192)
1916_Szabova_Terezia (2)
1932_Szabova_Terezia ml (37)
1_SzT_Dokumenty (5)
2_Drobne tlace (3)
3_SzT_Foto (29)
1940_Szabova_Gizela (1)
Korešpondencia rodiny Szabóovej z rokov 1941-45 (112)
Originály (106)
Preklady (6)
Štefan Szabó / Szabó István (40)
4_O ňom (11)
Dokumenty (17)
Fotografie (4)
Spomienky na Š. Szabóa (6)
Životopisné podklady (2)
Tišliar, Pavol (zbierka) (6)
Tomeček, Oto (zbierka) (0)
Fotografie
Pohľadnice
Tóth, Jozef (zbierka) (611)
Zbierka pohladníc Bratislavy (611)
Zbierka pohladnic Feitzinger
VIRSIK (rodinný fond) (50)
Virsik Karol (10)
Virsikovci ďalší (1)
Virsikovci: Dokumenty (7)
Süle Theresia (2)
Szluka Samu (5)
Virsikovci: Fotografie (27)
Virsikovci: Pohľadnice (4)
Virsikovci: Predmety (1)
VLAČIKY (rodinný fond) (18)
Albumy (18)
Album 1 (18)
x_Digitalarchiv PamMap (31)
DAPM - D. Danihelová - Audiozbierka (1)
DAPM - Z. Šedivá - 3D-zbierka (1)
Súkr. zbierka rodiny Pollak (2)
1_Generation
2. generácia (2)
Súkromná zbierka Michala Nováka (4)
Súkromná zbierka Petra Janovička (1)
Súkromná zbierka Veroniky Kucharskej (8)
Zbierka Huga Portischa (4)
Video-rozhovory (4)
Zbierka Lucie Karellovej (2)
Zbierka Viedenská električka
Žigo, Pavol (zbierka)
REDAKTIONEN und PRESSEAGENTUREN (1)
Periodiká online (1)
Daily Mail online (1)
TASR (0)
TASR zbierka k dejinám Košíc (0)
1945
1946
Testovací zdroj (10)
WISSENSCHAFTLICHE INSTITUTE (450)
MÚOP - Städtisches Institut für den Denkmalschutz (450)
pam
map
[ikona-fotografia]
I. Erdélsky na prechádzke
[ikona-fotografia]
I. Erdélsky na Gondovej
[ikona-fotografia]
Skupina v plavkách
[ikona-pisomnost]
Prijatie I. Erdélskeho za poštového pomocníka
[ikona-fotografia]
I. Erdélsky
[ikona-pisomnost]
Pracovná zmluva I. Erdélskeho
[ikona-fotografia]
Maturitná fotografia I. Erdélskeho
[ikona-pisomnost]
Prijatie I. Erdélskeho za poštového pomocníka
[ikona-fotografia]
Imrich Erdélsky s priateľmi
[ikona-fotografia]
I. Erdélsky ako chlapec
[ikona-pisomnost]
Vysvedčenie o absolvovaní kurzu účtovníctva
[ikona-pisomnost]
Osvedčenie o vyššej poštovej kvalifikácii
[ikona-pisomnost]
Osvedčenie o čs. štátnom občianstve
[ikona-pisomnost]
Maturitné vysvedčenie I. Erdélskeho
[ikona-fotografia]
Rodina Erdélskych
[ikona-pisomnost]
Svedectvo o štát. občianstve
[ikona-pisomnost]
Cestovný pas I. Erdélskeho
[ikona-pisomnost]
Sobášny list E. Pásztora a B. Neuhauser
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o výnimku z transportov
[ikona-fotografia]
Rodina Kotljarevských na prechádzke
[ikona-fotografia]
Hostinec Bohunských v Karlovej Vsi
[ikona-pisomnost]
Doklad o totožnosti podpisu I. Erdélskeho
[ikona-pisomnost]
Cestovný pas I. Erdélskeho
[ikona-pisomnost]
Rodný list Imricha Erdélskeho
[ikona-pisomnost]
Rodný list Imricha Erdélskeho
[ikona-fotografia]
Mädchen beim Sportunterricht
[ikona-fotografia]
Ondrej Vlačiky
[ikona-fotografia]
Oľga Vlačikyová (?)
[ikona-fotografia]
Kríž na Kolibe
[ikona-fotografia]
Dunajský veľtrh v Bratislave
[ikona-fotografia]
Pomník M. R. Štefánika v Bratislave
[ikona-fotografia]
P. Vlačikyová na prechádzke v BA
[ikona-fotografia]
Relax na Slávikovej lúke v Karlovej Vsi
[ikona-fotografia]
P. Vlačikyová na spoločenskej slávnosti v BA
[ikona-fotografia]
V Devínskom jazere
[ikona-fotografia]
Imrich Karvaš na posedení zamestnancov banky
[ikona-fotografia]
Výlet na Devínskom Jazere
[ikona-fotografia]
Posedenie pracovníkov NBS
[ikona-fotografia]
Ľudia nad tenisovým kurtom v Bratislave
[ikona-fotografia]
Spoločenská slávnosť v Bratislave
[ikona-fotografia]
Slávnosť národnej banky v Bratislave
[ikona-fotografia]
Slávnosť národnej banky v Bratislave
[ikona-fotografia]
Ondrej Vlačiky
[ikona-predmet]
Album rodiny Vlačiky
[ikona-pohladnica]
Župné námestie v Bratislave
[ikona-pohladnica]
Kostol trinitárov v Bratislave
[ikona-pohladnica]
Morový stĺp na Župnom námestí v BA
[ikona-pohladnica]
Dom U dobrého pastiera v Bratislave
1
priehľadnosť
Back to Top