FILTER
713 inventory units, 1214 digital pictures
  • materials
  • locations
  • themes
  • events
  • people
  • owners
  • monuments
  • period
Graphic (9)
Maps (1)
Photographs (430)
Postcards (497)
Veduta (14)
Written sources (5)
Associations (6)
Culture (48)
Film and cinema (5)
Music (3)
Painting art (8)
Sculpture (17)
Theatre (6)
Education (62)
High schools (5)
Preschool education (1)
Universities (4)
Ethnicities and groups (4)
Jews and Judaica (4)
Health and Social Services (11)
Justice, courts (7)
LANGUAGE of the source (7)
German language (2)
Hungarian language (3)
Latin language (1)
Slovak language (2)
Military (13)
Nature (97)
Lesy (1)
Parcs (16)
Rieky a jazerá (55)
zimné (2)
OFFICES, officemen, functions (19)
Politicians and parties (2)
Religion (127)
Catholics (97)
Protestant churches (15)
Púte (5)
SCIENCE (1)
Services (136)
Bancs (29)
Food and beverage service (44)
Hotels and other accommodation (50)
Kúpele (13)
Pošty (2)
Stores (37)
Sport and leasure (25)
Transport (75)
Lanovky a podobné (4)
Rail transport (28)
Road transport (28)
Water transport (8)
Budovy administratívy a justície (92)
Kammerhof (Lesný úrad) (43)
Obchodná a priemyselná komora (4)
Radnica (Mestský dom) (28)
Vážnica mestská (24)
Župný dom (1)
Župný súd (11)
Busta M. R. Štefánika v Sásovej (2)
Cintoríny (7)
Katolícky cintorín (7)
Dopravné stavby (27)
Železničná stanica (B. Bystrica – mesto) (20)
Železničná stanica (hlavná) (4)
Železničná stanica (nová) (1)
Evanjelický kostol (7)
Iné pamiatky s funkciou služieb (88)
Hodinová veža (80)
Národná banka (14)
Pošta (2)
Kremnička - Pamätník obetiam fašizmu (2)
Kultúrne stavby (7)
Amfiteáter (1)
Kino (3)
Mestské múzeum (Str.slov. múzeum) (3)
Mestské hradby (117)
Banícka bašta (11)
Brána na Striebornej ulici (1)
Farská bašta (28)
Kúpeľná bašta (3)
Mäsiarska bašta (26)
Obuvnícka bašta (2)
Pekárska bašta (7)
Pisárska bašta (19)
Zaniknuté bašty (20)
Mestský hrad a jeho časti (114)
Barbakan (39)
Matejov dom (17)
Obchodné domy (1)
Paláce a honosné domy (74)
Benického dom (18)
Biskupský palác (9)
Cisársky dom (U Kemov) (10)
Ebnerov dom (11)
Porges Palota (4)
Renesančná vila za Hronom (3)
Thurzov dom (38)
Pamätníky, sochy a fontány (98)
Mestská fontána (68)
Morový stĺp (47)
Socha M. R. Štefánika pod Urpínom (3)
Priemyselné objekty (23)
Hrable dolné (1)
Hrable horné (4)
Medený hámor (1)
Parný mlyn (9)
Továreň na stoličky (2)
Továreň na súkno, neskôr modrotlač (4)
R.-K. kostoly a kaplnky (140)
Kalvária (7)
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (pred barbakanom, zaniknutá) (4)
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (za Hronom) (5)
Kostol Nanebovzatia Panny Márie (nemecký) (34)
Kostol sv. Alžbety (špitálsky) (13)
Kostol sv. Ducha (zaniknutý) (1)
Kostol sv. Františka Xaverského (jezuitský, katedrálny) (67)
Kostol sv. Kríža (slovenský) (16)
Radvaň - dolný kaštieľ Radvanských (1)
Radvaň - Evanjelický kostol (2)
Radvaň - horný kaštieľ Radvanských (2)
Radvaň - Kostol Narodenia Panny Márie (5)
Rekreačné a športové stavby (26)
Kolkáreň (1)
Mestský park (8)
Plaváreň (8)
Skokanský mostík (2)
Urpínske serpentíny (4)
Vojenská plaváreň (2)
Reštaurácie a kaviarne (16)
Hungária (15)
Sásová - Kostol sv. Antona a Pavla pustovníkov (18)
Školy a internáty (71)
Čs. št. učiteľský ústav (Štefánikovo nábrežie) (14)
EAV. gymnázium (Skuteckého ul.) (4)
Evanj. dievčenská ľudová škola (Lazovná ul.) (2)
Jezuitské gymnázium (2)
Kňazský seminár (Kapitulská ul.) (11)
R.-k. cirk. dievčenská ľudová škola (Dolná ul.) (7)
R.-k. dievčenská meštianska škola (Dolná ul.) (7)
R.-k. gymnázium (Nám. Š. Moyzesa) (4)
Št. gymnázium (Tajovského ul.) (9)
Št. meštianska chlapčenská škola (Skuteckého ul.) (7)
Štátna československá odborná škola kovorobná (2)
Vyššia št. obchodná akadémia (Skuteckého ul.) (3)
Vyššia štát. dievč. škola/gymnázium (Kuzmányho ul.) (5)
Vojenské objekty, kasárne (11)
Kasárne (Skuteckého ul.) (3)
Kasárne (staré) (5)
Vartovka (protiturecká strážna veža) (2)
Zdravotnícke a sociálne (26)
Kúpele (19)
Mestská nemocnica (4)
Nemocenská poisťovňa (1)
Vincentinum (2)
Židovská synagóga (3)
Známe hotely (51)
Hotel Rak (15)
Národný dom (30)
Notárska ubytovňa (1)
YMCA (10)
Zvonica v Sásovej (17)
Oslavy SNP (2)
1944 08 29 až 10 06 - Slovenské národné povstanie (5)
1200 až 1350 - Vznik stredovekých miest (v Uhorsku) (1)
Veľký požiar v Banskej Bystrici v roku 1761 (2)
Vznik Banskobystrickej diecézy v roku 1776 (5)
1st World War (2)
Arizácia majetku Židov (1)
Druhá svetová vojna (1939 - 1945) (3)

Person

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelaida Švábska (1065-1090) (0)
Adelaida z Riedenburgu (12. stor.) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Adler, Rudolf (1892-1978) (0)
Adler, Tibor (1926-1945) (0)
Adlerová (rod. Paskusz), Blanka (1898-1966) (0)
Adlerová, Erika (20.stor.) (0)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (0)
Agnesa Babenberská (ca.1151-1182) (0)
Agnesa z Antiochie (1154-1184) (0)
Agneša Habsburská (1281–1364) (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (0)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (0)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Altdorffer (rod. Kövér), Aloisia (1899-1980) (0)
Altdorffer, Alfréd (1926> (0)
Altdorffer, Leopold (1898-1985) (0)
Alth, Jozef (1821-1890) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (0)
Alžbeta Kotromanićová / Bosnianska (1340-1387) (0)
Alžbeta Kumánska (1240-1290> (0)
Alžbeta Luxemburská (1409-1442) (0)
Alžbeta Piastovská (1305-1380) (0)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (0)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (0)
Anastázia Kyjevská <1021-1096> (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (0)
Andrássy, Gyula (1823-1890) (0)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Andreas (Endre) Moick (1903 - 1999) (0)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Anežka Hlohovská <1290-1361) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (0)
Anna de Foix (1480-1506) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (0)
Árossy, Jozef (1797-1870) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Astrik (?-1034) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (0)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Authors

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
A. Krakovszky, Kremnica
Absolon, Ľudovít
Absolon, Zoltán
Absolonová, E.
Adler, Jacob
Alexy, Janko
Alt, Franz
Alt, Rudolf
Altdorffer, Alfréd
Altdorffer, Leopold
Ambrovits
Andil
Andor
Andrási, Mór
Anna Neulinger (?)
Anton Šmotlák
Apfel (ateliér)
Apfel, Otto
Ateliér Schnitzel & Fink
Auerbach, Max
Augusta Neulinger (?)
Augusta Neulinger ?
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR)

City Districts

Banská Bystrica - mesto
Fončorda
Iliaš
Jakub
Kostiviarska
Kráľová
Kremnička.
Majer
Podlavice
Pršianska Terasa
Radvaň
Rakytovce
Rudlová
Sásová
Senica.
Skubín
Šalková
Uhlisko
Uľanka

Streets & Squares (in alphab. order)

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
29. augusta (1)
ARCHIVES (107)
Archívy špecializované (štátnych a verejných organizácií) (100)
A PÚ SR - Archive of monuments office SR (93)
Zbierka fotografií a negatívov (93)
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány k lokalite Banská Bystrica (93)
Literárny archív Slovenskej národnej knižnice (7)
Osobné fondy (7)
Osobný fond Juraja Spitzera (7)
Osobné dokumenty (1)
A-2_Legitimacie (1)
Zbierka fotografií (6)
Fotoalbum návšteva K. Gottwalda (6)
Municipal Archives (2)
City Archive of Bratislava (2)
AMB - Arch. fond Magistrát mesta Bratislavy (2)
Zbierka stredovekých listín a listov (2)
Zbierka listín a listov č. 1001 až 1500 (2)
State Archives (5)
Štátny archív v Banskej Bystrici - centrála aj pracoviská (2)
Štátny archív v Banskej Bystrici - sídelný archív (2)
Archívny fond: Banská Bystrica, mesto so zriadeným magistrátom (1)
Archívny fond: Zvolenská župa (1)
Štátny archív v Košiciach - centrála a pracoviská (3)
Štátny archív v Košiciach (3)
Zbierka fotografií a negatívov (3)
Album 54 (3)
LIBRARIES (5)
Ústredná knižnica SAV (Lyceálna knižnica) (5)
Zbierka obrazových dokumentov (5)
1: Portréty (5)
MUSEUMS (56)
Museum of Central Slovakia in Banská Bystrica (54)
Diela maliara Andreja Stollmanna (15)
Zbierka fotografií SSM (10)
Zbierka pohľadníc SSM (28)
Zbierka Výtvarného umenia SSM (1)
Múzeum mesta Bratislavy (MMB) (2)
5 - Zbierky špecializované (2)
5-P-Pohladnice (2)
7001-8000 (2)
PRIVATE COLLECTIONS (541)
3_Dokumentačné centrum Sásová (Ján Kollár) (55)
Jozef Horváth (Rudlová), zbierka (8)
SCHWEIGHOFER (rodinný fond) (10)
Zbierka fotografií (10)
Fotoalbumy (10)
Fotoalbum rodičov Moniky Schweighoferovej (10)
Jednotlivé fotky Fotoalbum_3_Rodicia (10)
Šedivý, Juraj (zbierka) (1)
Zbierka pohľadníc zo Slovenska (1)
Škvarna, Dušan (zbierka) (101)
Stanek, Miroslav (zbierka) (363)
Pohľadnice: malé formáty (363)
Tomeček, Oto (zbierka) (1)
Pohľadnice (1)
Zbierka fotografií rodiny SZABÓ (2)
Redaction and Press Agencys (4)
TASR - Pressagency of Slovakia (4)
TASR zbierka k dejinám Košíc (4)
1977 (4)
pam
map
[ikona-pohladnica]
Námestie SNP, katedrála Frentiška Xaverského a pohľad na mesto
[ikona-pisomnost]
Analýza minerálnych vôd
[ikona-pisomnost]
Privilégium pre Banskú Bystricu
[ikona-pohladnica]
Banská Bystrica od železničnej stanice
[ikona-pohladnica]
Automobil Praga na Námesti SNP
[ikona-pohladnica]
Horná časť Námestia SNP s čiernym obeliskom v popredí
[ikona-pohladnica]
Železničná stanica v Banskej Bystrici
[ikona-pisomnost]
Legitimácia člena KSS J. Spitzera
[ikona-pohladnica]
Pohľad na centrum Dolnej Radvane
[ikona-pohladnica]
Horné hrable na rieke Hron
[ikona-pohladnica]
Panoráma Banskej Bystrice
[ikona-pohladnica]
Banská Bystrica pri pohľade z Urpínu
[ikona-pohladnica]
Banská Bystrica pri pohľade z Urpínu
[ikona-pohladnica]
Národná ulica v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Pohľad na Banskú Bystricu
[ikona-pohladnica]
Zimný pohľad na B. Bystricu
[ikona-pohladnica]
Pohľad na Banskú Bystricu
[ikona-pohladnica]
Dolná ulica s kostolom sv. Alžbety
[ikona-pohladnica]
Železničná stanica Banská Bystrica-mesto
[ikona-pohladnica]
Pohľad na Hron s dreveným mostom
[ikona-pohladnica]
Evanjelický cintorín v Radvani
[ikona-pohladnica]
Pohľad na Banskú Bystricu
[ikona-pohladnica]
Pohľad na Banskú Bystricu
[ikona-pohladnica]
Pohľad na Radvaň spoza Hrona
[ikona-pohladnica]
Pamätná Sládkovičova lipa
[ikona-pohladnica]
Pohľad na Banskú Bystricu
[ikona-pohladnica]
Centrum Banskej Bystrice
[ikona-pohladnica]
Celkový pohľad na Banskú Bystricu
[ikona-pohladnica]
Pohľad na Banskú Bystricu
[ikona-pohladnica]
Pohľad na Banskú Bystricu
[ikona-pohladnica]
Evanjelická fara v Radvani
[ikona-pohladnica]
Centrum Banskej Bystrice
[ikona-pohladnica]
Centrum Banskej Bystrice
[ikona-pohladnica]
Pohľad na Bystricu so synagógou
[ikona-pohladnica]
Banskobystrická píla na rieke Hron
[ikona-pohladnica]
Dva pohľady na Banskú Bystricu
[ikona-pohladnica]
Drevený most vedúci ku Svätojánskej stanici
[ikona-pohladnica]
Horná ulica v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Barbakan s kaplnkou sv. Jána Nepomuckého
[ikona-pohladnica]
Námestie SNP s fontánou
[ikona-pohladnica]
Pohľad na Bystricu so synagógou
[ikona-fotografia]
Vansovci pred svojim domom v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Dom Terézie Vansovej na Fortničke
[ikona-malba]
Portrét Teofila Stadlera
[ikona-pohladnica]
Centrum Banskej Bystrice
[ikona-pohladnica]
Centrum Banskej Bystrice
[ikona-pohladnica]
Centrum Banskej Bystrice
[ikona-pohladnica]
Námestie SNP s fontánou
1
priehľadnosť
Back to Top