FILTER
703 Inventareinheiten, 1196 Digitalbilder
  • Quellenart
  • Orte
  • Themen
  • Ereignisse
  • Personen
  • Besitzer
  • Denkmäler
  • Zeit
Ansichtskarten (490)
Fotografien (428)
Graphik (9)
Karten u. Pläne (1)
Schriftstücke (2)
Stadtansichten (14)
Ämter, Beamte und Funktionäre (19)
Armee (13)
Dienstleistungen (136)
Banken und Versicherungen (29)
Geschäfte und Märkte (37)
Hotels und Unterkunft (50)
Kúpele (13)
Pošty (2)
Verpflegung und Gastwirtschaft (44)
Ethnika und Gruppen (4)
Juden und Judaika (4)
Gesundheitswesen und Sozialdienste (11)
Gewerbe und Industrie (16)
Mlynárstvo (4)
Justiz, Gerichte (7)
Kultur (47)
Bildende Künste (8)
Film und Kino (5)
Musik (3)
Skulptur (16)
Theater (6)
Natur (95)
Lesy (1)
Parkanlagen und esthetische Garten (16)
Rieky a jazerá (53)
zimné (2)
Politik und Parteien (1)
Religion (127)
Evangelische Kirchen (15)
Katholiken (97)
Púte (5)
Schulwesen (62)
Mittelschulen (5)
Universitäten (4)
Vorschulunterricht (1)
Sport und Freizeit (25)
SPRACHE der Quelle (6)
Deutsche Sprache (2)
Slowakische Sprache (2)
Ungarische Sprache (3)
Verbände und Vereine (6)
Verkehr (71)
Landesverkehr (27)
Lanovky a podobné (4)
Schienenverkehr (26)
Wasserverkehr (7)
Budovy administratívy a justície (91)
Kammerhof (Lesný úrad) (43)
Obchodná a priemyselná komora (4)
Radnica (Mestský dom) (28)
Vážnica mestská (23)
Župný dom (1)
Župný súd (11)
Busta M. R. Štefánika v Sásovej (2)
Cintoríny (7)
Katolícky cintorín (7)
Dopravné stavby (25)
Železničná stanica (B. Bystrica – mesto) (20)
Železničná stanica (hlavná) (3)
Evanjelický kostol (7)
Iné pamiatky s funkciou služieb (85)
Hodinová veža (77)
Národná banka (14)
Pošta (2)
Kremnička - Pamätník obetiam fašizmu (2)
Kultúrne stavby (7)
Amfiteáter (1)
Kino (3)
Mestské múzeum (Str.slov. múzeum) (3)
Mestské hradby (117)
Banícka bašta (11)
Brána na Striebornej ulici (1)
Farská bašta (28)
Kúpeľná bašta (3)
Mäsiarska bašta (26)
Obuvnícka bašta (2)
Pekárska bašta (7)
Pisárska bašta (19)
Zaniknuté bašty (20)
Mestský hrad a jeho časti (111)
Barbakan (36)
Matejov dom (17)
Obchodné domy (1)
Paláce a honosné domy (71)
Benického dom (18)
Biskupský palác (9)
Cisársky dom (U Kemov) (8)
Ebnerov dom (8)
Porges Palota (4)
Renesančná vila za Hronom (3)
Thurzov dom (36)
Pamätníky, sochy a fontány (95)
Mestská fontána (67)
Morový stĺp (44)
Socha M. R. Štefánika pod Urpínom (3)
Priemyselné objekty (22)
Hrable dolné (1)
Hrable horné (3)
Medený hámor (1)
Parný mlyn (9)
Továreň na stoličky (2)
Továreň na súkno, neskôr modrotlač (4)
R.-K. kostoly a kaplnky (137)
Kalvária (7)
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (pred barbakanom, zaniknutá) (4)
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (za Hronom) (5)
Kostol Nanebovzatia Panny Márie (nemecký) (33)
Kostol sv. Alžbety (špitálsky) (13)
Kostol sv. Ducha (zaniknutý) (1)
Kostol sv. Františka Xaverského (jezuitský, katedrálny) (64)
Kostol sv. Kríža (slovenský) (16)
Radvaň - dolný kaštieľ Radvanských (1)
Radvaň - Evanjelický kostol (2)
Radvaň - horný kaštieľ Radvanských (2)
Radvaň - Kostol Narodenia Panny Márie (5)
Rekreačné a športové stavby (26)
Kolkáreň (1)
Mestský park (8)
Plaváreň (8)
Skokanský mostík (2)
Urpínske serpentíny (4)
Vojenská plaváreň (2)
Reštaurácie a kaviarne (16)
Hungária (15)
Sásová - Kostol sv. Antona a Pavla pustovníkov (18)
Školy a internáty (71)
Čs. št. učiteľský ústav (Štefánikovo nábrežie) (14)
EAV. gymnázium (Skuteckého ul.) (4)
Evanj. dievčenská ľudová škola (Lazovná ul.) (2)
Jezuitské gymnázium (2)
Kňazský seminár (Kapitulská ul.) (11)
R.-k. cirk. dievčenská ľudová škola (Dolná ul.) (7)
R.-k. dievčenská meštianska škola (Dolná ul.) (7)
R.-k. gymnázium (Nám. Š. Moyzesa) (4)
Št. gymnázium (Tajovského ul.) (9)
Št. meštianska chlapčenská škola (Skuteckého ul.) (7)
Štátna československá odborná škola kovorobná (2)
Vyššia št. obchodná akadémia (Skuteckého ul.) (3)
Vyššia štát. dievč. škola/gymnázium (Kuzmányho ul.) (5)
Vojenské objekty, kasárne (11)
Kasárne (Skuteckého ul.) (3)
Kasárne (staré) (5)
Vartovka (protiturecká strážna veža) (2)
Zdravotnícke a sociálne (26)
Kúpele (19)
Mestská nemocnica (4)
Nemocenská poisťovňa (1)
Vincentinum (2)
Židovská synagóga (3)
Známe hotely (51)
Hotel Rak (15)
Národný dom (30)
Notárska ubytovňa (1)
YMCA (10)
Zvonica v Sásovej (17)
Oslavy SNP (2)
1944 08 29 až 10 06 - Slovenské národné povstanie (5)
Veľký požiar v Banskej Bystrici v roku 1761 (2)
Vznik Banskobystrickej diecézy v roku 1776 (5)
1914-1918 - 1. Weltkrieg (2)
1939-1942 - Arisierung des jüdischen Eigentums (1)
1939-1945 - 2. Weltkrieg (3)

Personen

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelaida Švábska (1065-1090) (0)
Adelaida z Riedenburgu (12. stor.) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Adler, Rudolf (1892-1978) (0)
Adler, Tibor (1926-1945) (0)
Adlerová (rod. Paskusz), Blanka (1898-1966) (0)
Adlerová, Erika (20.stor.) (0)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (0)
Agnesa Babenberská (ca.1151-1182) (0)
Agnesa z Antiochie (1154-1184) (0)
Agneša Habsburská (1281–1364) (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (0)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (0)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Altdorffer (rod. Kövér), Aloisia (1899-1980) (0)
Altdorffer, Alfréd (1926> (0)
Altdorffer, Leopold (1898-1985) (0)
Alth, Jozef (1821-1890) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (0)
Alžbeta Kotromanićová / Bosnianska (1340-1387) (0)
Alžbeta Kumánska (1240-1290> (0)
Alžbeta Luxemburská (1409-1442) (0)
Alžbeta Piastovská (1305-1380) (0)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (0)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (0)
Anastázia Kyjevská <1021-1096> (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (0)
Andrássy, Gyula (1823-1890) (0)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Andreas (Endre) Moick (1903 - 1999) (0)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Anežka Hlohovská <1290-1361) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (0)
Anna de Foix (1480-1506) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (0)
Árossy, Jozef (1797-1870) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Astrik (?-1034) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (0)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autoren

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
A. Krakovszky, Kremnica
Absolon, Ľudovít
Absolon, Zoltán
Absolonová, E.
Adler, Jacob
Alexy, Janko
Alt, Franz
Alt, Rudolf
Altdorffer, Alfréd
Altdorffer, Leopold
Ambrovits
Andil
Andor
Andrási, Mór
Anna Neulinger (?)
Anton Šmotlák
Apfel (ateliér)
Apfel, Otto
Ateliér Schnitzel & Fink
Auerbach, Max
Augusta Neulinger (?)
Augusta Neulinger ?
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR)

Stadtteile

Banská Bystrica - mesto
Fončorda
Iliaš
Jakub
Kostiviarska
Kráľová
Kremnička.
Majer
Podlavice
Pršianska Terasa
Radvaň
Rakytovce
Rudlová
Sásová
Senica.
Skubín
Šalková
Uhlisko
Uľanka

Straßen und Plätze

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Nenašli sa žiadne miesta.
ARCHIVE (104)
Archívy špecializované (štátnych a verejných organizácií) (99)
A PÚ SR - Archiv des Denkmalschutzamts der Slowakischen Republik (93)
Zbierka fotografií a negatívov (93)
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány k lokalite Banská Bystrica (93)
Literárny archív Slovenskej národnej knižnice (6)
Osobné fondy (6)
Osobný fond Juraja Spitzera (6)
Zbierka fotografií (6)
Fotoalbum návšteva K. Gottwalda (6)
Staatliche Archive (3)
Štátny archív Košice - centrála a pracoviská (3)
Štátny archív v Košiciach (3)
Zbierka fotografií a negatívov (3)
Album 54 (3)
Städtische Archive (2)
Archiv der Stadt Pressburg/Bratislava (2)
Archivfond Magistrat der Stadt Pressburg/Bratislava (2)
Zbierka stredovekých listín a listov (2)
Zbierka listín a listov č. 1001 až 1500 (2)
BIBLIOTHEKEN (5)
Ústredná knižnica SAV (Lyceálna knižnica) (5)
Zbierka obrazových dokumentov (5)
1: Portréty (5)
MUSEEN (53)
Mittelslowakisches Museum von Neusohl/Banská Bystrica (51)
Diela maliara Andreja Stollmanna (15)
Zbierka fotografií SSM (10)
Zbierka pohľadníc SSM (25)
Zbierka Výtvarného umenia SSM (1)
Museum der Stadt Pressburg/Bratislava (2)
5 - Zbierky špecializované (2)
5-P-Pohladnice (2)
7001-8000 (2)
PRIVATSAMMLUNGEN (537)
3_Dokumentačné centrum Sásová (Ján Kollár) (55)
Jozef Horváth (Rudlová), zbierka (8)
SCHWEIGHOFER (rodinný fond) (10)
Zbierka fotografií (10)
Fotoalbumy (10)
Fotoalbum rodičov Moniky Schweighoferovej (10)
Jednotlivé fotky Fotoalbum_3_Rodicia (10)
Šedivý, Juraj (zbierka) (1)
Zbierka pohľadníc zo Slovenska (1)
Škvarna, Dušan (zbierka) (101)
Stanek, Miroslav (zbierka) (359)
Pohľadnice: malé formáty (359)
Tomeček, Oto (zbierka) (1)
Pohľadnice (1)
Zbierka fotografií rodiny SZABÓ (2)
REDAKTIONEN und PRESSEAGENTUREN (4)
TASR - Presseagentur der Slowakischen Republik (4)
TASR zbierka k dejinám Košíc (4)
1977 (4)
pam
map
[ikona-pohladnica]
Panoráma Banskej Bystrice
[ikona-pohladnica]
Banská Bystrica pri pohľade z Urpínu
[ikona-pohladnica]
Banská Bystrica pri pohľade z Urpínu
[ikona-pohladnica]
Národná ulica v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Pohľad na Banskú Bystricu
[ikona-pohladnica]
Zimný pohľad na B. Bystricu
[ikona-pohladnica]
Pohľad na Banskú Bystricu
[ikona-pohladnica]
Dolná ulica s kostolom sv. Alžbety
[ikona-pohladnica]
Železničná stanica Banská Bystrica-mesto
[ikona-pohladnica]
Pohľad na Hron s dreveným mostom
[ikona-pohladnica]
Evanjelický cintorín v Radvani
[ikona-pohladnica]
Pohľad na Banskú Bystricu
[ikona-pohladnica]
Pohľad na Banskú Bystricu
[ikona-pohladnica]
Pohľad na Radvaň spoza Hrona
[ikona-pohladnica]
Pamätná Sládkovičova lipa
[ikona-pohladnica]
Pohľad na Banskú Bystricu
[ikona-pohladnica]
Centrum Banskej Bystrice
[ikona-pohladnica]
Celkový pohľad na Banskú Bystricu
[ikona-pohladnica]
Pohľad na Banskú Bystricu
[ikona-pohladnica]
Pohľad na Banskú Bystricu
[ikona-pohladnica]
Evanjelická fara v Radvani
[ikona-pohladnica]
Centrum Banskej Bystrice
[ikona-pohladnica]
Centrum Banskej Bystrice
[ikona-pohladnica]
Pohľad na Bystricu so synagógou
[ikona-pohladnica]
Banskobystrická píla na rieke Hron
[ikona-pohladnica]
Dva pohľady na Banskú Bystricu
[ikona-pohladnica]
Drevený most vedúci ku Svätojánskej stanici
[ikona-pohladnica]
Horná ulica v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Barbakan s kaplnkou sv. Jána Nepomuckého
[ikona-pohladnica]
Námestie SNP s fontánou
[ikona-pohladnica]
Pohľad na Bystricu so synagógou
[ikona-fotografia]
Vansovci pred svojim domom v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Dom Terézie Vansovej na Fortničke
[ikona-malba]
Portrét Teofila Stadlera
[ikona-pohladnica]
Centrum Banskej Bystrice
[ikona-pohladnica]
Centrum Banskej Bystrice
[ikona-pohladnica]
Centrum Banskej Bystrice
[ikona-pohladnica]
Námestie SNP s fontánou
[ikona-pohladnica]
Centrum Banskej Bystrice
[ikona-pohladnica]
Drevený most vedúci k Malej stanici
[ikona-pohladnica]
Hodinová veža s katedrálnym chrámom
[ikona-pohladnica]
Budova tzv. Porges paloty
[ikona-pohladnica]
Most nad riekou Bystrica na Huštáku
[ikona-pohladnica]
Centrum Banskej Bystrice
[ikona-pohladnica]
Kostol sv. Františka Xaverského
[ikona-pohladnica]
Most cez Hron vedúci k Malej stanici
[ikona-pohladnica]
Amfiteáter v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Horné hrable na rieke Hron
1
priehľadnosť
Back to Top