FILTER
783 Inventareinheiten, 1410 Digitalbilder
  • Quellenart
  • Orte
  • Themen
  • Ereignisse
  • Personen
  • Besitzer
  • Denkmäler
  • Zeit
Ansichtskarten (538)
Fotografien (485)
Graphik (9)
Karten u. Pläne (1)
Schriftstücke (5)
Stadtansichten (14)
Ämter, Beamte und Funktionäre (20)
Armee (20)
Dienstleistungen (143)
Banken und Versicherungen (29)
Geschäfte und Märkte (40)
Hotels und Unterkunft (51)
Kúpele (14)
Pošty (2)
Verpflegung und Gastwirtschaft (45)
Ethnika und Gruppen (4)
Juden und Judaika (4)
Gesundheitswesen und Sozialdienste (12)
Justiz, Gerichte (7)
Kultur (51)
Bildende Künste (8)
Film und Kino (5)
Literatúra a knižnice (1)
Musik (4)
Skulptur (17)
Theater (7)
Natur (106)
Lesy (3)
Parkanlagen und esthetische Garten (16)
Rieky a jazerá (60)
Tiere (1)
zimné (3)
Politik und Parteien (2)
Religion (138)
Evangelische Kirchen (19)
Katholiken (103)
Púte (5)
Schulwesen (65)
Grundschulen (1)
Mittelschulen (5)
Universitäten (4)
Vorschulunterricht (1)
Sport und Freizeit (25)
SPRACHE der Quelle (8)
Deutsche Sprache (2)
Lateinische Sprache (1)
Slowakische Sprache (2)
Ungarische Sprache (4)
Verbände und Vereine (6)
Verkehr (77)
Landesverkehr (29)
Lanovky a podobné (4)
Schienenverkehr (29)
Wasserverkehr (8)
WISSENSCHAFT (1)
BB: Senica - cementáreň (1)
Budovy administratívy a justície (101)
Kammerhof (Lesný úrad) (44)
Obchodná a priemyselná komora (4)
Radnica (Mestský dom) (32)
Vážnica mestská (28)
Župný dom (1)
Župný súd (11)
Busta M. R. Štefánika v Sásovej (2)
Cintoríny (7)
Katolícky cintorín (7)
Dopravné stavby (29)
Železničná stanica (B. Bystrica – mesto) (21)
Železničná stanica (hlavná) (4)
Železničná stanica (nová) (1)
Evanjelický kostol (8)
Iné pamiatky s funkciou služieb (97)
Hodinová veža (89)
Národná banka (15)
Pošta (2)
Kaštieľ v Kráľovej známy ako Soví hrad (15)
Kremnička - Pamätník obetiam fašizmu (2)
Kultúrne stavby (8)
Amfiteáter (1)
Kino (3)
Mestské múzeum (Str.slov. múzeum) (4)
Mestské hradby (119)
Banícka bašta (11)
Brána na Striebornej ulici (1)
Farská bašta (29)
Kúpeľná bašta (3)
Mäsiarska bašta (26)
Obuvnícka bašta (2)
Pekárska bašta (7)
Pisárska bašta (19)
Zaniknuté bašty (21)
Mestský hrad a jeho časti (125)
Barbakan (45)
Matejov dom (17)
Obchodné domy (1)
Paláce a honosné domy (83)
Benického dom (19)
Bethlenov dom (1)
Biskupský palác (9)
Cisársky dom (U Kemov) (13)
Ebnerov dom (16)
Porges Palota (4)
Renesančná vila za Hronom (3)
Thurzov dom (39)
Pamätníky, sochy a fontány (110)
Mestská fontána (74)
Morový stĺp (51)
Pomník padlým hrdinom sovietskej a rumunskej armády (10)
Socha M. R. Štefánika pod Urpínom (3)
Priemyselné objekty (34)
Hrable dolné (2)
Hrable horné (4)
Medený hámor (6)
Parný mlyn (12)
Továreň na stoličky (2)
Továreň na súkno, neskôr modrotlač (4)
Vančov mlyn (1)
R.-K. kostoly a kaplnky (155)
Kalvária (9)
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (pred barbakanom, zaniknutá) (4)
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (za Hronom) (5)
Kostol Nanebovzatia Panny Márie (nemecký) (40)
Kostol sv. Alžbety (špitálsky) (16)
Kostol sv. Ducha (zaniknutý) (1)
Kostol sv. Františka Xaverského (jezuitský, katedrálny) (74)
Kostol sv. Kríža (slovenský) (16)
Radvaň - dolný kaštieľ Radvanských (1)
Radvaň - Evanjelický kostol (5)
Radvaň - horný kaštieľ Radvanských (2)
Radvaň - Kostol Narodenia Panny Márie (8)
Rekreačné a športové stavby (26)
Kolkáreň (1)
Mestský park (8)
Plaváreň (8)
Skokanský mostík (2)
Urpínske serpentíny (4)
Vojenská plaváreň (2)
Reštaurácie a kaviarne (16)
Hungária (15)
Sásová - Kostol sv. Antona a Pavla pustovníkov (18)
Školy a internáty (72)
Čs. št. učiteľský ústav (Štefánikovo nábrežie) (14)
EAV. gymnázium (Skuteckého ul.) (4)
Evanj. dievčenská ľudová škola (Lazovná ul.) (2)
Jezuitské gymnázium (2)
Kňazský seminár (Kapitulská ul.) (11)
R.-k. cirk. dievčenská ľudová škola (Dolná ul.) (7)
R.-k. dievčenská meštianska škola (Dolná ul.) (8)
R.-k. gymnázium (Nám. Š. Moyzesa) (4)
Št. gymnázium (Tajovského ul.) (9)
Št. meštianska chlapčenská škola (Skuteckého ul.) (7)
Štátna československá odborná škola kovorobná (2)
Vyššia št. obchodná akadémia (Skuteckého ul.) (3)
Vyššia štát. dievč. škola/gymnázium (Kuzmányho ul.) (5)
Vojenské objekty, kasárne (12)
Kasárne (Skuteckého ul.) (3)
Kasárne (staré) (6)
Vartovka (protiturecká strážna veža) (2)
Zdravotnícke a sociálne (28)
Kúpele (20)
Mestská nemocnica (5)
Nemocenská poisťovňa (1)
Vincentinum (2)
Židovská synagóga (3)
Známe hotely (52)
Hotel Rak (15)
Národný dom (31)
Notárska ubytovňa (1)
YMCA (11)
Zvonica v Sásovej (17)
Veľký požiar v Banskej Bystrici v roku 1761 (4)
Vznik Banskobystrickej diecézy v roku 1776 (5)

Personen

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelaida Švábska (1065-1090) (0)
Adelaida z Riedenburgu (12. stor.) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Adler, Rudolf (1892-1978) (0)
Adler, Tibor (1926-1945) (0)
Adlerová (rod. Paskusz), Blanka (1898-1966) (0)
Adlerová, Erika (20.stor.) (0)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (0)
Agnesa Babenberská (ca.1151-1182) (0)
Agnesa z Antiochie (1154-1184) (0)
Agneša Habsburská (1281–1364) (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (0)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (0)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Altdorffer (rod. Kövér), Aloisia (1899-1980) (0)
Altdorffer, Alfréd (1926> (0)
Altdorffer, Leopold (1898-1985) (0)
Alth, Jozef (1821-1890) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (0)
Alžbeta Kotromanićová / Bosnianska (1340-1387) (0)
Alžbeta Kumánska (1240-1290> (0)
Alžbeta Luxemburská (1409-1442) (0)
Alžbeta Piastovská (1305-1380) (0)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (0)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (0)
Anastázia Kyjevská <1021-1096> (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (0)
Andrássy, Gyula (1823-1890) (0)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Andreas (Endre) Moick (1903 - 1999) (0)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Anežka Hlohovská <1290-1361) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (0)
Anna de Foix (1480-1506) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (0)
Árossy, Jozef (1797-1870) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Astrik (?-1034) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (0)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autoren

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Absolon, Ľudovít
Absolon, Zoltán
Absolonová, E.
Adler, Jacob
Alexander Lechnitzky (3)
Alexy, Janko
Alt, Franz
Alt, Rudolf
Altdorffer, Alfréd
Altdorffer, Leopold
Ambrovits
Andil
Andor
Andrási, Mór
Anna Neulinger (?)
Anton Šmotlák
Apfel (ateliér)
Apfel, Otto
Ateliér Schnitzel & Fink
Auerbach, Max
Augusta Neulinger (?)
Augusta Neulinger ?
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR)

Stadtteile

Banská Bystrica - mesto
Fončorda
Iliaš
Jakub
Kostiviarska
Kráľová
Kremnička.
Majer
Podlavice
Pršianska Terasa
Radvaň
Rakytovce
Rudlová
Sásová
Senica.
Skubín
Šalková
Uhlisko
Uľanka

Straßen und Plätze

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
29. augusta (1)
ARCHIVE (119)
Archívy špecializované (štátnych a verejných organizácií) (112)
A PÚ SR - Archiv des Denkmalschutzamts der Slowakischen Republik (105)
Zbierka fotografií a negatívov (105)
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány k lokalite Banská Bystrica (105)
Literárny archív Slovenskej národnej knižnice (7)
Osobné fondy (7)
Osobný fond Juraja Spitzera (7)
Osobné dokumenty (1)
A-2_Legitimacie (1)
Zbierka fotografií (6)
Fotoalbum návšteva K. Gottwalda (6)
Staatliche Archive (5)
Štátny archív v Banskej Bystrici - centrála aj pracoviská (2)
Štátny archív v Banskej Bystrici - sídelný archív (2)
Archívny fond: Banská Bystrica, mesto so zriadeným magistrátom (1)
Archívny fond: Zvolenská župa (1)
Štátny archív v Košiciach - centrála a pracoviská (3)
Štátny archív v Košiciach (3)
Zbierka fotografií a negatívov (3)
Album 54 (3)
Städtische Archive (2)
Archiv der Stadt Pressburg/Bratislava (2)
Archivfond Magistrat der Stadt Pressburg/Bratislava (2)
Zbierka stredovekých listín a listov (2)
Zbierka listín a listov č. 1001 až 1500 (2)
BIBLIOTHEKEN (5)
Ústredná knižnica SAV (Lyceálna knižnica) (5)
Zbierka obrazových dokumentov (5)
1: Portréty (5)
MUSEEN (76)
Mittelslowakisches Museum von Neusohl/Banská Bystrica (74)
Diela maliara Andreja Stollmanna (15)
Zbierka fotografií SSM (20)
Zbierka negatívov SSM (5)
Zbierka pohľadníc SSM (33)
Zbierka Výtvarného umenia SSM (1)
Museum der Stadt Pressburg/Bratislava (2)
5 - Zbierky špecializované (2)
5-P-Pohladnice (2)
7001-8000 (2)
PRIVATSAMMLUNGEN (579)
3_Dokumentačné centrum Sásová (Ján Kollár) (56)
Jozef Horváth (Rudlová), zbierka (9)
SCHOLTZovci (rodinný fond) (4)
Pohľadnice a voľné fotografie (4)
08_Pohronie (4)
SCHWEIGHOFER (rodinný fond) (10)
Zbierka fotografií (10)
Fotoalbumy (10)
Fotoalbum rodičov Moniky Schweighoferovej (10)
Jednotlivé fotky Fotoalbum_3_Rodicia (10)
Šedivý, Juraj (zbierka) (1)
Zbierka pohľadníc zo Slovenska (1)
Škvarna, Dušan (zbierka) (101)
Stanek, Miroslav (zbierka) (395)
Pohľadnice: malé formáty (395)
Tomeček, Oto (zbierka) (1)
Pohľadnice (1)
Zbierka fotografií rodiny SZABÓ (2)
REDAKTIONEN und PRESSEAGENTUREN (4)
TASR - Presseagentur der Slowakischen Republik (4)
TASR zbierka k dejinám Košíc (4)
1977 (4)
pam
map
[ikona-pohladnica]
Námestie SNP v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Námestie SNP v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Veže mestského hradu v B. Bystrici
[ikona-pohladnica]
Námestie SNP v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Budova tzv. pretória (Starej radnice)
[ikona-pohladnica]
Interiér kostola Nanebovzatia Panny Márie
[ikona-pohladnica]
Celkový pohľad na Banskú Bystricu
[ikona-pohladnica]
Národný dom v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Fontána na Námestí SNP
[ikona-fotografia]
Soví hrad v Kráľovej, detail od severozápadu
[ikona-fotografia]
Soví hrad v kráľovej, celkový pohľad od severozápadu
[ikona-fotografia]
Soví hrad v kráľovej, detail od severovýchodu
[ikona-fotografia]
Kráľová - Stavoindustria, dielne Liaz a zvyšok Sovieho hradu
[ikona-fotografia]
Soví hrad v Kráľovej, juhovýchodný pohľad od brehu Hrona
[ikona-fotografia]
Soví hrad v Kráľovej, juhovýchodný pohľad spoza Hrona
[ikona-fotografia]
Soví hrad v Kráľovej, východný pohľad spoza Hrona
[ikona-fotografia]
Soví hrad v Kráľovej, detail od východu
[ikona-pohladnica]
Námestie SNP v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Pohľad na Banskú Bystricu
[ikona-pohladnica]
Námestie SNP v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Hlavné námestie v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Medený hámor v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Medený hámor v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Medený hámor v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Medený hámor v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Tzv. klopačka v areáli Medeného hámru
[ikona-fotografia]
Kaštieľ v Kráľovej
[ikona-fotografia]
Kaštieľ v Kráľovej
[ikona-fotografia]
Kaštieľ v Kráľovej
[ikona-fotografia]
Kaštieľ v Kráľovej
[ikona-fotografia]
Kaštieľ v Kráľovej
[ikona-fotografia]
Výstavba cementárne v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Výstava o využití dreva v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Budova tzv. pretória s Mühlsteinovou baštou
[ikona-pohladnica]
Cintorín s Farskou baštou
[ikona-pohladnica]
Pohľad na Banskú Bystricu
[ikona-pohladnica]
Thurzov dom v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Trh v areáli mestského hradu
[ikona-pohladnica]
Pohľad na Bystricu zo severozápadu
[ikona-pohladnica]
Banská Bystrica od Kalvárie
[ikona-pohladnica]
Dom č. 23 na Námestí SNP
[ikona-pohladnica]
Ústie rieky Bystrica do Hrona
[ikona-pohladnica]
Kalvária v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Budova parných kúpeľov
[ikona-pohladnica]
Pohľad na areál mestského hradu
[ikona-fotografia]
Jarmok v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Vojenská nemocnica v Majeri
[ikona-pohladnica]
Vojenská nemocnica v Majeri
1
priehľadnosť
Back to Top