FILTER
352 pamäťových jednotiek
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • história
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
Predmet (8)
Písomnosť (8)
Mapa
Maľba (3)
Veduta
Fotografia (238)
Pohľadnica (106)
Vizualizácia
Audio_Spomienky (15)
Video
VŠEOBECNÉ UDALOSTI (75)
RODINA a SPOLOČNOSŤ (35)
POĽNOHOSPODÁRSTVO (15)
REMESLÁ a PRIEMYSEL (4)
SLUŽBY (49)
DOPRAVA (288)
ETNIKÁ a skupiny (18)
JAZYK prameňa (36)
POLITIKA a STRANY (2)
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI (1)
JUSTÍCIA, SÚDY
ARMÁDA (8)
POLÍCIA (5)
HASIČI (7)
SPOLKY (1)
NÁBOŽENSTVO a CIRKVI (6)
KULTÚRA (21)
ŠKOLSTVO (1)
VEDA
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY (1)
ŠPORT a VOĽNÝ ČAS (6)
PRÍRODA (29)
PREHISTORICKÉ stavby a NÁLEZISKÁ
HRADY, zámky a kaštiele (12)
HRADBY miest (14)
KOSTOLY, KLÁŠTORY (34)
ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY (2)
CINTORÍNY (1)
PALÁCE a honosné domy (37)
Budovy ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE 1 (23)
VOJENSKÉ OBJEKTY A KASÁRNE (2)
PRIEMYSELNÉ stavby (2)
DOPRAVNÉ stavby (10)
Stavby SLUŽIEB (hotely, reštaurácie, obchody) (63)
ZDRAVOTNÍCKE a SOCIÁLNE stavby (3)
ŠKOLY a INTERNÁTY (7)
KULTÚRNE stavby (21)
REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby (2)
PAMÄTNÍKY, SOCHY a FONTÁNY (29)
Pamätné TABULE (1)
PRÍRODNÉ PAMIATKY
-500000 až -8000 - Prvé osídlenia
-7000 - Mezolitická dieľňa
0907 - Bitka pri Bratislave
1052 - Obliehanie Bratislavského hradu Henrichom III.
1241-1242 - Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska
1427-1433 - Husitské ohrozenie Bratislavy
1432 11 25 - Husitské sprisahanie v Bratislave
1436 - Udelenie erbu
1515 - Bratislavské rokovania
1526 12 17 - Voľba Ferdinanda Habsburského za uhor. kráľa
Korunovácia Leopolda I.
1687 - Korunovácia Jozefa I.
1741 - Korunovácia Márie Terézie
Napoleonské ťaženia
1829 - Vznik Spoločnosti česko-slovanskej
1848-1849 - Uhorská revolúcia
1866 07 22 - Bitka pri Lamači
1869 - Prvé moderné sčítanie obyvateľstva
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok
1880 - Sčítanie obyvateľstva
1886-1896 - Regulácia Dunaja
1890 - Povodeň
1890 - Sčítanie obyvateľstva
1896 - Miléniové oslavy
1897 - Povodeň
1897 05 16 - Odhalenie Pomníka Márie Terézie
1899 - Miestna priemyselná výstava
1899 - Povodeň
1900-1902 - Zrútenie a oprava tunela
1902 - Druhá krajinská poľnohospodárska výstava
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa
1907 - Oslavy 700. výročia narodenia Svätej Alžbety
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža
1909 06 01 - Návšteva kráľa Františka Jozefa v Bratislave
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy
1913 - Požiar Podhradia
1914-1918 - 1. svetová vojna
1918 - Návšteva kráľa Karola IV.
1919 - Obsadzovanie Bratislavy (3)
1919 05 10 - Pohreb M. R. Štefánika
1920 - Ples inžinierov a architektov
1921 - Búranie pomníka Márie Terézie
1921 01 21 - Zbúranie pamät. arpádov. vojaka na Devíne
1921-1942 - Orientálne trhy v Bratislave
1925 - Razia v redakcii Slováka
1925 - Všeživnostenský deň
1926 - Vysviacka zvonov
1928 - Orolský zlet v Bratislave
1928 - Zamrznutý Dunaj
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR
1928 12 01 - Otvorenie Večerných kurzov kreslenia a reklamného aranžovania
1929 - Návšteva maršala P. Pétaina
1929 - Povodeň
1929 06 28 - 07 01 - Zjazd Ústredia slovenského katolíckeho študentstva
Závod balónov
Návšteva prezidenta T. G. Masaryka (2)
1933 - Pribinove slávnosti v Nitre
Zjazd čs. múzejníkov v Banskej Štiavnici
1933 09 02 - Preteky motorových člnov
1936 09 19-21 - Návšteva prezidenta E. Beneša (3)
1936 11 01 - Návšteva rumunského kráľa Karola II.
1937 04 21 - Návšteva prezidenta E. Beneša
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva
1937 10 24 - 11 02 - Celoštátna výstava poštových známok
1938 - Návšteva Milana Hodžu v Bratislave
1938 03 12 - Anšlus Rakúska a jeho dôsledky
1938-1945 - Prenasledovanie Židov a holokaust
1939 10 26 - Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky
1939-1942 - Arizácia majetku Židov
1939-1945 - 2. svetová vojna
1940 - Zamrznutý Dunaj
1942 - Zamrznutý Dunaj
1944 - Bombardovanie továrne Apollo
1944-1945 - Slovenské národné povstanie
1945 - Repatriácia
1945 - Vyvlastnenie majetku Nemcov a Maďarov
1945 (marec až apríl) - Boje o Bratislavu
1945-1946 - Návrat arizovaného majetku
1946-1947 - Akcia Pomáhajme navráteným Slovákom
1947 - Povodeň (1)
1947 - Vyschnutý Dunaj
1948 10 28 - 30. výročie vzniku ČSR
1948 10 3 - Vysviacka Kostola Panny Márie Snežnej
1948-1949 - Znárodnenie (1)
1949 - 1. výročie Víťazného februára
1949 - Hrachová brigáda (2)
1949 - IX. zjazd KSČ v Bratislave (1)
1949 - Koncert robotníckeho spevokolu
1949 - Návšteva Klementa Gottwalda
1949 - Otvorenie Devínskej cesty (10)
1949 - Týždeň čistoty v uliciach
1949 04 14 - Manifestácia za svetový mier
1949 06 01 - Štátny pohreb Petra Jilemnického
1949 07 04 - Otvorenie tunela pod hradom (1)
1949 08 - Návšteva Jeana Bouliera
1949 09 11 - Pomenovanie Námestia G. Dimitrova pred Hl. žel. stanicou
1949 10 - Návšteva konzula ZSSR Novikova v Bratislave
1949 11 07 - Manifestácia na výročie VOSR
1950 04 04 - Odhalenie Pomníka víťazstva nad fašizmom (víťaznej Červenej armády)
1957 - Povodeň (2)
1957 03 08 - Medzinárodný deň žien
Veľký jesenný jarmok
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji
1958 - Telovýchovné slávnosti
1958 08 03-10 - Majstrovstvá sveta v zoskoku padákom
1958 09 28 - Cvičenie civilnej obrany
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji
1959 06 21 - Slávnosť družby na Devíne
40. výročie založenia KSČ
Návšteva divadla MCHAT
1962 08 29 - Otvorenie potravín (bývalá Te-Ta) na Dunajskej ulici
1962 10 05 - Návšteva Rudolfa Petershagena
1964 06 14 - Voľby do SNR
1965 - Povodeň
Výstava sovietskeho výtvarného umenia (1)
Hosťovanie Sovietskeho štátneho cirkusu (1)
1965 05 16 - Otvorenie V-klubu
1965 05 30 - Alexandrovci v amfiteátri
1966 - 98 - Festival Bratislavská lýra
1966 05 05 - Vysokoškolský karnevalový sprievod (1)
1966 05 09 - Vojenská prehliadka (1)
1967 06 04 - Otvorenie Dní čs.-sovietskeho priateľstva
1968 - Okupácia vojskami Varšavskej zmluvy (7)
1973 - MS v krasokorčuľovaní
1985 10 11-12 - Dni námetovej filatelie
2000 09 23-24 - Celoslovenský eucharistický kongres
2000 11 11 - Posviacka zvonov Dómu sv. Martina
2005 02 23-25 - Bratislavský samit
Atletické preteky Pravda - Televízia - Slovnaft (PTS)
Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)
Filmové festivaly pracujúcich (1)
Oslavy 1. mája (7)
Oslavy SNP
Slovanské dni na Devíne (1)
Výstava kvetov Flóra

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Agel, Rudolf (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (0)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Alth, Jozef (1821-1890) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (0)
Alžbeta Habsburská (1409-1442) (0)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (0)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (0)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Anton Haus (1851-1917) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (0)
Árossy, Jozef (1797-1870) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (6)
Anton Šmotlák (8)
Augusta Neulinger (?)
Absolon, Ľudovít
Ateliér Marian
Ambrovits
Apfel, Otto
Archív MNV
Ateliér Körper (1)
Absolón, Z. (1)
Adler, Jacob
Alexy, Janko
Atelier Szova
Ateliér Helios
Ateliér Schnitzel & Fink
Ateliér de Sandalo
Absolon
Absolon, Zoltán
Absolon, Ľudovít; Sekera, Miroslav; Belický, Karol
Absolon, Ľudovít; Sláma, Ján
Absolon, Ľudovít; Tichý, Ivan
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavel; Paul, Petr
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavol; Grossmann, Igor; Tesák, Milan
Absolon, Ľudovít; Veliká, Dagmar; Orlík, Anton
Absolonová, E.; Klimo, Martin; Šmátrala, Milan; Kanka, Ján
Absolón, Ľudovít
Alt, Franz
Anna Neulinger (?)
Atelier Müller
Atelier Szova Bratislava
Ateliér Rosbaud
Ateliér Stefania
Augusta Neulinger ?
Prejsť na pamäte mesta Bratislava Prejsť na pamäte mesta Košice

Iné lokality

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adelboden
Alpy
ARCHÍVY (74)
MÚZEÁ (84)
KNIŽNICE (2)
VEDECKÉ INŠTITÚCIE (15)
SÚKROMNÉ ZBIERKY (179)
DIGITÁLNE ZDROJE (4)
Testovací zdroj
výber
pam
map
[ikona-fotografia]
Jazdecká socha
[ikona-fotografia]
Modrý kostolík
[ikona-fotografia]
Grassalkovichov kaštieľ
[ikona-fotografia]
Dunajská ulica
[ikona-fotografia]
Okupácia vojskami Varšavskej zmluvy
[ikona-fotografia]
Grassalkovichov kaštieľ
[ikona-fotografia]
Zasnežené auto
[ikona-fotografia]
Michalská ulica
[ikona-fotografia]
Michalská ulica
[ikona-fotografia]
Gorkého ulica
[ikona-fotografia]
Námestie SNP
[ikona-fotografia]
Obchodná ulica
[ikona-fotografia]
Obchodná ulica
[ikona-fotografia]
Námestie SNP
[ikona-fotografia]
Námestie SNP
[ikona-fotografia]
Mirbachov palác
[ikona-fotografia]
Hlavná pošta
[ikona-fotografia]
Vojenská prehliadka
[ikona-fotografia]
Vysokoškolský karnevalový sprievod
[ikona-fotografia]
Hviezdoslavovo námestie
[ikona-fotografia]
Pred internátom
[ikona-fotografia]
Filmový festival pracujúcich
[ikona-fotografia]
Zamestnanci Novej scény
[ikona-fotografia]
Hosťovanie Sovietskeho štátneho cirkusu
[ikona-fotografia]
Výstava sovietskeho výtvarného umenia
[ikona-fotografia]
Synagóga neológov
[ikona-fotografia]
Živnostenský dom
[ikona-fotografia]
M. Jakeš v aute
[ikona-fotografia]
Žena a zrkadlo
[ikona-fotografia]
Návšteva z Rakúska pre osvetovú prácu
[ikona-fotografia]
Laurinská ulica
[ikona-fotografia]
Knižná žatva
[ikona-fotografia]
Zváranie koľajníc
[ikona-fotografia]
Slovanský deň na Devíne
[ikona-fotografia]
Otvorenie Devínskej cesty
[ikona-fotografia]
Otvorenie Devínskej cesty
[ikona-fotografia]
Otvorenie Devínskej cesty
[ikona-fotografia]
Otvorenie Devínskej cesty
[ikona-fotografia]
Otvorenie tunela pod hradom
[ikona-fotografia]
Otvorenie Devínskej cesty
[ikona-fotografia]
Otvorenie Devínskej cesty
[ikona-fotografia]
Otvorenie Devínskej cesty
[ikona-fotografia]
Otvorenie Devínskej cesty
[ikona-fotografia]
Otvorenie Devínskej cesty
[ikona-fotografia]
Otvorenie Devínskej cesty
[ikona-fotografia]
Brigáda na nábreží
[ikona-fotografia]
Hrachová brigáda
[ikona-fotografia]
Hrachová brigáda
1
priehľadnosť
Back to Top