szűrő
20106 emlék egységek, 32202 digi-fájlok, 593 jelszavak
  • Emlékanyagok
  • Helyszínek
  • Témák
  • Története
  • Emberek
  • Forrás
  • Műemlékek
  • Idő
Tárgyak (65)
Iratok (465)
Térképek (15)
Festmények (372)
Városképek (15)
Fényképek (8824)
Képeslapok (10322)
3D-vizualizációk (1)
Audio/Spomienky (2)
Mozgóképek (25)
Események (2303)
Rodina a Spoločnosť (1987)
Poľnohospodárstvo (529)
Remeslá a priemysel (313)
Služby (1430)
Doprava (2856)
Etniká a skupiny (2137)
Nyelv (2874)
Politika a strany (31)
Úrady, úradníci a funkcionári (104)
Igazságügy, bíroság (32)
Haderő (649)
RENDŐRSÉG (77)
TŰZOLTÓSÁG (47)
Spolky (56)
Náboženstvo a cirkvi (501)
Kultúra (3143)
Školstvo (317)
Veda (15)
Zdravotníctvo a sociálne služby (160)
Šport a voľný čas (782)
Príroda (3938)
PREHISTORICKÉ stavby a NÁLEZISKÁ (1)
HRADY, zámky a kaštiele (1810)
Hradby miest (422)
Kostola a/alebo kláštory (2622)
Židovské synagógy (180)
Cintoríny (191)
Paláce a honosné (meštianske) domy (1878)
Budovy administratívnej správy a justície (979)
VOJENSKÉ OBJEKTY A KASÁRNE (507)
Priemyselné stavby (446)
Dopravné stavby (1420)
Stavby SLUŽIEB (hotely, reštaurácie, obchody) (1765)
ZDRAVOTNÍCKE a SOCIÁLNE stavby (194)
ŠKOLY a INTERNÁTY (927)
Kultúrne stavby (1180)
Rekreačné a športové stavby (603)
Pamiatky drobnej architektúry (2222)
Pamätné tabule (39)
Prvé ľudské osídlenia v priestore Bratislavy (500000 až 8000 pred n. l.) (0)
Fungovanie mezolitickej dielne (7. tisícročie pred n. l.) (0)
Bitka pri Bratislave (907 júl 4. cca.) (0)
1052 - Obliehanie Bratislavského hradu Henrichom III. (1)
1241-1242 - Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska (1)
1427 až 1433 - Husitské ohrozenie Bratislavy (1)
Husitské sprisahanie v Bratislave (1)
1436 - Udelenie erbu (5)
1515 - Bratislavské rokovania Habsburgovcov a Jagelovcov (0)
17. december 1526 – Voľba Ferdinanda Habsburského za uhorského panovníka (0)
1655 - Korunovácia Leopolda I. (2)
1687 - Korunovácia Jozefa I. (1)
1741 - Korunovácia Márie Terézie (3)
Napoleonské ťaženia (1809 a predtým) (2)
1829 - Vznik Spoločnosti česko-slovanskej (0)
1848-1849 - Uhorská revolúcia (2)
1866 07 22 - Bitka pri Lamači (6)
Bitka pri Lamači (0)
1869 - Prvé moderné sčítanie obyvateľstva (1)
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok (1)
1880 - Sčítanie obyvateľstva (5)
1886-1896 - Regulácia Dunaja (5)
1890 - Povodeň (1)
1890 - Sčítanie obyvateľstva (1)
1896 - Miléniové oslavy (1)
1897 - Povodeň (5)
1897 05 16 - Odhalenie Pomníka Márie Terézie (1)
1899 - Miestna priemyselná výstava (15)
1899 - Povodeň (12)
1900-1902 - Zrútenie a oprava tunela (8)
1902 - Druhá krajinská poľnohospodárska výstava (39)
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa (1)
1907 - Oslavy 700. výročia narodenia Svätej Alžbety (14)
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza (1)
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža (1)
Návšteva kráľa Františka Jozefa v Bratislave (1909) (9)
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy (1)
1913 - požiar Podhradia (32)
1. svetová vojna (183)
1918 - Návšteva kráľa Karola IV. (11)
Obsadzovanie Bratislavy (1919) (59)
1919 05 10 - Pohreb M. R. Štefánika (50)
1920 - Ples inžinierov a architektov (1)
Búranie pomníka Márie Terézie (1921) (4)
Zbúranie pamätníka arpádovského bojovníka na Devíne (1)
Orientálne trhy v Bratislave (1921 - 1942) (13)
1925 - Razia v redakcii denníka Slovák (1)
1925 - Všeživnostenský deň (1)
1926 - Vysviacka zvonov (1)
1928 - Orolský zlet v Bratislave (1)
1928 - Zamrznutý Dunaj (10)
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR (9)
1928 12 01 - Otvorenie Večerných kurzov kreslenia a reklamného aranžovania (1)
1929 - Návšteva maršala P. Pétaina (3)
1929 - Povodeň (13)
1929 06 28 - 07 01 - Zjazd Ústredia slovenského katolíckeho študentstva (1)
Závod balónov (10)
Návšteva prezidenta T. G. Masaryka (17)
Zjazd čs. múzejníkov v Banskej Štiavnici (4)
Preteky motorových člnov (26)
1936 09 19-21 - Návšteva prezidenta E. Beneša (66)
1936 11 01 - Návšteva rumunského kráľa Karola II. (35)
1937 04 21 - Návšteva prezidenta E. Beneša (0)
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva (3)
1937 10 24 - 11 02 - Celoštátna výstava poštových známok (10)
1938 - Návšteva Milana Hodžu v Bratislave (1)
1938 03 12 - Anšlus Rakúska a jeho dôsledky (1)
Prenasledovanie Židov v rokoch 1938 až 1945 a holokaust (190)
Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky (1)
Arizácia majetku Židov (16)
Druhá svetová vojna (1939 - 1945) (20)
1940 - Zamrznutý Dunaj (1)
1942 - Zamrznutý Dunaj (3)
1944 - Bombardovanie továrne Apollo (12)
Repatriácia vojakov, nútene nasadených a väzňov do vlasti (9)
Konfiškácia majetku "kolaborujúcich" Nemcov a Maďarov (7)
Boje o Bratislavu (1945 marec až apríl) (7)
1945-1946 - Návrat arizovaného majetku pôvodným majiteľom al. dedičom (3)
1947 - Povodeň (9)
1947 - Vyschnutý Dunaj (12)
1948 10 3 - Vysviacka Kostola Panny Márie Snežnej (1)
Znárodnenie (2)
1957 03 08 - Medzinárodný deň žien (1)
Veľký jesenný jarmok (7)
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji (1)
1958 - Telovýchovné slávnosti (1)
1958 08 03-10 - Majstrovstvá sveta v zoskoku padákom (1)
1958 09 28 - Cvičenie civilnej obrany (12)
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji (1)
1959 06 21 - Slávnosť družby na Devíne (34)
1968 - Okupácia vojskami Varšavskej zmluvy (31)
1973 - MS v krasokorčuľovaní (2)
1985 10 11-12 - Dni námetovej filatelie (2)
2000 09 23-24 - Celoslovenský eucharistický kongres (1)
2000 11 11 - Posviacka zvonov Dómu sv. Martina (1)
Atletické preteky Pravda - Televízia - Slovnaft (PTS) (1)
Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) (1)
Výstava kvetov Flóra (2)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (4)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Agel, Rudolf (1)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (4)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (1)
Alžbeta Habsburská (1409-1442)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (13)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (1)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (3)
Andrašovan, Tibor (1917-2001) (1)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Anton Haus (1851-1917) (1)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (1087)
Anton Šmotlák (529)
Augusta Neulinger (?) (145)
Absolon, Ľudovít (16)
Ateliér Marian (8)
Apfel, Otto (3)
Archív MNV (3)
Ateliér Körper (3)
Absolón, Z. (2)
Adler, Jacob (2)
Alexy, Janko (2)
Ateliér Helios (2)
Ateliér Schnitzel & Fink (2)
Ateliér de Sandalo (2)
Absolon (1)
Absolon, Ľudovít; Sekera, Miroslav; Belický, Karol (1)
Absolon, Ľudovít; Sláma, Ján (1)
Absolon, Ľudovít; Tichý, Ivan (1)
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavel; Paul, Petr (1)
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavol; Grossmann, Igor; Tesák, Milan (1)
Absolon, Ľudovít; Veliká, Dagmar; Orlík, Anton (1)
Absolonová, E.; Klimo, Martin; Šmátrala, Milan; Kanka, Ján (1)
Absolón, Ľudovít (1)
Alt, Franz (1)
Ambrovits (1)
Anna Neulinger (?) (1)
Atelier Müller (1)
Ateliér Rosbaud (1)
Ateliér Stefania (1)
Augusta Neulinger ? (1)
Bratislava emlék egységek megtekintése Košice emlék egységek megtekintése

Másik helységek

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adelboden (1)
Súkromná zbierka Antona Klippa (4)
Leveltárak (8)
Východoslovenské múzeum v Košiciach (VSM) (594)
Súkromná zbierka rodiny Schweighoferovej (6)
Súkromná zbierka Zuzany Falathovej (230)
Súkromná zbierka Ester Mateášikovej (1)
Súkromná zbierka Jozefa Tótha (945)
Pozostalosť rodiny Hoferovej (113)
Súkromná zbierka Oehme-Billek (23)
Súkromná zbierka Beáty Koššovej (19)
Súkromná zbierka J. Šedivého (69)
Štátny archív v Košiciach (7)
AMB - Archív mesta Bratislavy (1799)
A PÚ SR - Archív Pamiatkového úradu SR (1690)
Múzeum mesta Bratislavy (MMB) (5856)
Mestský ústav ochrany pamiatok (470)
SNM-AM (2)
Súkromná zbierka rodiny FALB (142)
Súkromná zbierka Viktora Farára (1115)
Súkromná zbierka Tomáša Frankla (1052)
Súkromná zbierka Juraja Horvátha (1607)
Súkromná zbierka Ing. Ladislava Kálmána (226)
Súkromná zbierka Johannesa Lipperta (10)
Súkromná zbierka príslušníkov rodiny LUDWIG (393)
Súkromná zbierka Juraja Šedivého (653)
Súkromná zbierka Antona Šmotláka ml. (2689)
Súkromná zbierka Pavla Tišliara (6)
Zbierka ku dejinám Karlovej Vsi Matúša Šrámka - Karlovaves.ahoj.sk (318)
Monasterium.net (1)
YouTube (3)
Rôzne digitálne zdroje (2)
Digitálna zbierka rôznych majiteľov (35)
Testovací zdroj (12)
Test ui42 (1)
pam
map
[ikona-pohladnica]
Au Café
[ikona-pohladnica]
Hotel Tatra
[ikona-pohladnica]
Električka pred hotelom
[ikona-pohladnica]
Pohľad spoza fontány
[ikona-pohladnica]
Hviezdoslavovo námestie
[ikona-pohladnica]
Kostol sv. Petra a Pavla
[ikona-pohladnica]
Záhorská Bystrica
[ikona-pohladnica]
Obrázky zo Záhorskej Bystrice
[ikona-pohladnica]
Pajštún
[ikona-pohladnica]
Marianka
[ikona-pohladnica]
Potok v Marianke
[ikona-pohladnica]
Kaplnka sv. studne
[ikona-pohladnica]
Kaplnka sv. studne
[ikona-pohladnica]
Skalka
[ikona-pohladnica]
Kostol Ducha Svätého
[ikona-pohladnica]
Devín
[ikona-pohladnica]
Devín
[ikona-pohladnica]
Devín
[ikona-pohladnica]
Devínsky hrad
[ikona-pohladnica]
Záhorská Bystrica
[ikona-pohladnica]
Záhorská Bystrica
[ikona-pohladnica]
Marianka
[ikona-pohladnica]
Obnovenie Lurdskej jaskyne
[ikona-pohladnica]
Obrázky z Trnávky
[ikona-pohladnica]
Kostol alžbetínok
[ikona-pohladnica]
Kostol trinitárov
[ikona-pohladnica]
Nový evanjelický kostol
[ikona-pohladnica]
Stredoškolský internát
[ikona-pohladnica]
Michalská ulica
[ikona-pohladnica]
Dom služby Baťa
[ikona-pohladnica]
Živnostenský dom
[ikona-pohladnica]
Trh na Námestí SNP
[ikona-pohladnica]
Trh na Námestí SNP
[ikona-pohladnica]
Obchodná ulica
[ikona-pohladnica]
Delostrelecké kasárne
[ikona-pohladnica]
Posedenie v Au Café
[ikona-pohladnica]
Zemedelské múzeum
[ikona-pohladnica]
Letecký pohľad na Bratislavu
[ikona-pohladnica]
Marianka
[ikona-pohladnica]
Michalská ulica
[ikona-pohladnica]
Člnkovanie na Železnej studničke
[ikona-pohladnica]
Zámocké schody
[ikona-pohladnica]
Uršulínska ulica
[ikona-pohladnica]
Kostol kapucínov
[ikona-pohladnica]
Pláž pod Devínskym hradom
[ikona-pohladnica]
Vianočný pozdrav z vojny
[ikona-pohladnica]
Panoráma Devína
[ikona-pohladnica]
Torzo Miléniového pomníka
1
priehľadnosť
Back to Top