szűrő
34655 emlék egységek, 58480 digi-fájlok, 2542 jelszavak
  • Emlékanyagok
  • Helyszínek
  • Témák
  • Története
  • Emberek
  • Forrás
  • Műemlékek
  • Idő
Tárgyak (131)
Iratok (4236)
Térképek (19)
Festmények (506)
Városképek (18)
Fényképek (17956)
Képeslapok (11906)
3D-vizualizációk (2)
Audio/Spomienky (2)
Mozgóképek (28)
Események (5304)
Rodina a Spoločnosť (4470)
Poľnohospodárstvo (771)
Remeslá a priemysel (568)
Služby (2614)
Doprava (3780)
Etniká a skupiny (2869)
Nyelv (6918)
Politika a strany (279)
Úrady, úradníci a funkcionári (732)
Igazságügy, bíroság (429)
Haderő (947)
RENDŐRSÉG (101)
TŰZOLTÓSÁG (62)
Spolky (90)
Náboženstvo a cirkvi (1245)
Kultúra (4974)
Školstvo (710)
Veda (55)
Zdravotníctvo a sociálne služby (317)
Šport a voľný čas (1332)
Príroda (4837)
PREHISTORICKÉ stavby a NÁLEZISKÁ (2)
HRADY, zámky a kaštiele (2065)
Hradby miest (548)
Kostoly a/alebo kláštory (3408)
Židovské synagógy (237)
Cintoríny (433)
Paláce a honosné (meštianske) domy (2304)
Budovy administratívnej správy a justície (1206)
VOJENSKÉ OBJEKTY a KASÁRNE (556)
Priemyselné stavby (560)
Dopravné stavby (1797)
Stavby SLUŽIEB (hotely, reštaurácie, obchody) (2338)
ZDRAVOTNÍCKE a SOCIÁLNE stavby (250)
ŠKOLY a INTERNÁTY (1167)
Kultúrne stavby (1655)
Rekreačné a športové stavby (826)
Pamätníky, sochy a fontány (2734)
Pamätné tabule (72)
Prírodné pamiatky (4)
(2)
Prvé ľudské osídlenia v priestore Bratislavy (500000 až 8000 pred n. l.) (2)
Fungovanie mezolitickej dielne (7. tisícročie pred n. l.) (0)
0863 až 0885 - Misia Konštantína a Metoda na Veľkej Morave (1)
Bitka pri Bratislave (907 júl 4. cca.) (0)
1052 - Obliehanie Bratislavského hradu Henrichom III. (1)
1074-1080 – Uhorský kráľ Šalamún na Bratislavskom hrade (0)
1204 - Presun Bratislavskej kapituly z hradu do podhradia (0)
1221 - Presun kostola najsv. Spasiteľa z hradu do podhradia (0)
1241-1242 - Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska (1)
1309, 1311 – Pobyt kardinála Gentilisa v Bratislave (0)
1426 až 1433 - Husitské ohrozenie (12)
Husitské sprisahanie v Bratislave (1)
1434 - 1467 - Posthusitské vojenské oddiely a bratríci (2)
1436 - Udelenie erbu (4)
1515 - Bratislavské rokovania Habsburgovcov a Jagelovcov (0)
17. december 1526 – Voľba Ferdinanda Habsburského za uhorského panovníka (0)
1655 06 27 - Korunovácia Leopolda I. (2)
1687 - Korunovácia Jozefa I. (1)
1741 - Korunovácia Márie Terézie (4)
1809 a predtým - Napoleonské ťaženia (13)
1825 09 25 - Korunovácia Karolíny Augusty za uhorskú kráľovnú (1)
1829 - Vznik Spoločnosti česko-slovanskej (0)
1848-1849 - Uhorská revolúcia (2)
1866 07 22 - Bitka pri Lamači (1)
1869 - Prvé moderné sčítanie obyvateľstva (1)
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok (1)
1880 - Sčítanie obyvateľstva (5)
1886-1896 - Regulácia Dunaja (5)
1890 - Povodeň (1)
1890 - Sčítanie obyvateľstva (1)
1896 - Miléniové oslavy (1)
1897 - Povodeň (5)
1897 05 16 - Odhalenie Pomníka Márie Terézie (2)
1899 - Miestna priemyselná výstava (15)
1899 - Povodeň (16)
1900-1902 - Zrútenie a oprava tunela (9)
1902 - Druhá krajinská poľnohospodárska výstava (39)
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa (1)
1907 - Oslavy 700. výročia narodenia Svätej Alžbety (16)
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza (1)
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža (1)
Návšteva kráľa Františka Jozefa v Bratislave (1909) (10)
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy (1)
1913 - požiar bratislavského Podhradia (41)
1. svetová vojna (202)
1918 - Návšteva kráľa Karola IV. (14)
Obsadzovanie Bratislavy (1919) (59)
1919 05 10 - Pohreb M. R. Štefánika (50)
1920 - Ples inžinierov a architektov (1)
Búranie pomníka Márie Terézie (1921) (4)
Zbúranie pamätníka arpádovského bojovníka na Devíne (1)
Orientálne trhy v Bratislave (1921 - 1942) (13)
1925 - Razia v redakcii denníka Slovák (1)
1925 - Všeživnostenský deň (1)
1926 - Vysviacka zvonov (1)
1928 - Orolský zlet v Bratislave (1)
1928 - Zamrznutý Dunaj (10)
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR (9)
1928 12 01 - Otvorenie Večerných kurzov kreslenia a reklamného aranžovania (1)
1929 - Návšteva maršala P. Pétaina (3)
1929 - Povodeň (13)
1929 06 28 - 07 01 - Zjazd Ústredia slovenského katolíckeho študentstva (1)
1930 04 27 - Závod balónov (10)
1930 10 11-13 - Návšteva prezidenta T. G. Masaryka (17)
1933 - Pribinove slávnosti v Nitre (2)
1933 07 02-04 - Zjazd čs. múzejníkov v Banskej Štiavnici (4)
Preteky motorových člnov (26)
1936 09 19-21 - Návšteva prezidenta E. Beneša (66)
1936 11 01 - Návšteva rumunského kráľa Karola II. (35)
1937 04 21 - Návšteva prezidenta E. Beneša (0)
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva (3)
1937 10 24 - 11 02 - Celoštátna výstava poštových známok (10)
1938 - Návšteva Milana Hodžu v Bratislave (1)
1938 03 12 - Anšlus Rakúska a jeho dôsledky (1)
Prenasledovanie Židov v rokoch 1938 až 1945 a holokaust (188)
Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky (1)
Arizácia majetku Židov (15)
Druhá svetová vojna (1939 - 1945) (88)
1940 - Zamrznutý Dunaj (1)
1942 - Zamrznutý Dunaj (3)
1944 - Bombardovanie továrne Apollo (49)
1944-1945 - Slovenské národné povstanie (4)
Repatriácia vojakov, nútene nasadených a väzňov do vlasti (9)
Konfiškácia majetku "kolaborujúcich" Nemcov a Maďarov (34)
Boje o Bratislavu (1945 marec až apríl) (7)
1945 02 19 - Zbombardovanie zajateckého transportu v Melku (4)
1945-1946 - Návrat arizovaného majetku pôvodným majiteľom al. dedičom (3)
1946-1947 - Akcia Pomáhajme navráteným Slovákom (5)
1947 - Povodeň (9)
1947 - Vyschnutý Dunaj (12)
1948 10 28 - 30. výročie vzniku ČSR (10)
1948 10 3 - Vysviacka Kostola P. Márie Snežnej v Bratislave (1)
Znárodnenie (2)
1949 - 1. výročie Víťazného februára (6)
1949 - Hrachová brigáda (12)
1949 - IX. zjazd KSČ v Bratislave (10)
1949 - Koncert robotníckeho spevokolu (3)
1949 - Návšteva Klementa Gottwalda (29)
1949 - Otvorenie Devínskej cesty (19)
1949 - Týždeň čistoty v uliciach (2)
1949 04 14 - Manifestácia za svetový mier (15)
1949 06 01 - Štátny pohreb Petra Jilemnického (18)
1949 07 04 - Otvorenie tunela pod hradom (11)
1949 08 - Návšteva Jeana Bouliera (5)
1949 09 11 - Pomenovanie Námestia G. Dimitrova pred Hl. žel. stanicou (18)
1949 10 - Návšteva konzula ZSSR Novikova v Bratislave (3)
1949 11 07 - Manifestácia na výročie VOSR (1)
1950 04 04 - Odhalenie Pomníka víťazstva nad fašizmom (víťaznej Červenej armády) (5)
1957 - Povodeň (9)
1957 03 08 - Medzinárodný deň žien (1)
Veľký jesenný jarmok (7)
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji (1)
1958 - Telovýchovné slávnosti (1)
1958 08 03-10 - Majstrovstvá sveta v zoskoku padákom (1)
1958 09 28 - Cvičenie civilnej obrany (12)
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji (1)
1959 06 21 - Slávnosť družby na Devíne (34)
1961 05 28 - 40. výročie založenia KSČ (11)
Návšteva divadla MCHAT (4)
1962 08 29 - Otvorenie potravín (bývalá Te-Ta) na Dunajskej ulici (4)
1962 10 05 - Návšteva Rudolfa Petershagena (4)
1964 06 14 - Voľby do SNR (3)
1965 - Povodeň (30)
1965 01 20 - ? - Výstava sovietskeho výtvarného umenia (9)
1965 04 17 - 05 09 - Hosťovanie Sovietskeho štátneho cirkusu (9)
1965 05 16 - Otvorenie V-klubu (11)
1965 05 30 - Alexandrovci v amfiteátri (6)
1966 - 98 - Festival Bratislavská lýra (4)
1966 05 05 - Vysokoškolský karnevalový sprievod (30)
1966 05 09 - Vojenská prehliadka (7)
1967 06 04 - Otvorenie Dní čs.-sovietskeho priateľstva (15)
1968 - Okupácia vojskami Varšavskej zmluvy (71)
1973 - MS v krasokorčuľovaní (2)
1985 10 11-12 - Dni námetovej filatelie (2)
1987 04 11 - Návšteva Michaila Gorbačova v Bratislave (3)
1989 - Nežná revolúcia (64)
1990 04 22 - Návšteva Jána Pavla II. v Bratislave (7)
1990 09 14 - Návšteva Françoisa Mitterranda v Bratislave (2)
1991 - doteraz - Korunovačné slávnosti (15)
1991 - Povodeň (5)
1992 02 28 - Návšteva Helmuta Kohla v Bratislave (3)
2000 09 23-24 - Celoslovenský eucharistický kongres (1)
2000 11 11 - Posviacka zvonov Dómu sv. Martina (1)
2005 02 23-25 - Bratislavský samit (2)
2010 - príklad udalosti Turzovka (0)
Atletické preteky Pravda - Televízia - Slovnaft (PTS) (1)
Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) (1)
Filmové festivaly pracujúcich (63)
Oslavy 1. mája (419)
Oslavy SNP (16)
Slovanské dni na Devíne (65)
Výstava kvetov Flóra (2)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (1)
Adelaida Švábska (1065-1090) (1)
Adelaida z Riedenburgu (12. stor.) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (4)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (1)
Agnesa Babenberská (ca.1151-1182) (0)
Agnesa z Antiochie (1154-1184) (0)
Agneša Habsburská (1281–1364) (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (1)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (33)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (1)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (4)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Alth, Jozef (1821-1890) (1)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (1)
Alžbeta Kotromanićová / Bosnianska (1340-1387) (0)
Alžbeta Kumánska (1240-1290> (0)
Alžbeta Luxemburská (1409-1442) (28)
Alžbeta Piastovská (1305-1380) (0)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (16)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (1)
Anastázia Kyjevská <1021-1096> (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (1)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (3)
Andrássy, Gyula (1823-1890) (1)
Andrašovan, Tibor (1917-2001) (1)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Anežka Hlohovská <1290-1361) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (1)
Anna de Foix (1480-1506) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (1)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Anton Haus (1851-1917) (1)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (1)
Árossy, Jozef (1797-1870) (1)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (3)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (1)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (1087)
Anton Šmotlák (522)
Augusta Neulinger (?) (145)
Absolon, Ľudovít (17)
Ateliér Marian (8)
Ambrovits (4)
Apfel (ateliér) (3)
Apfel, Otto (3)
Archív MNV (3)
Ateliér Körper (3)
Absolón, Z. (2)
Adler, Jacob (2)
Alexy, Janko (2)
Andrási, Mór (2)
Atelier Szova (2)
Ateliér Helios (2)
Ateliér Schnitzel & Fink (2)
Ateliér de Sandalo (2)
A. Hrazdil (1)
Absolon (1)
Absolon, Zoltán (1)
Absolon, Ľudovít; Sekera, Miroslav; Belický, Karol (1)
Absolon, Ľudovít; Sláma, Ján (1)
Absolon, Ľudovít; Tichý, Ivan (1)
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavel; Paul, Petr (1)
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavol; Grossmann, Igor; Tesák, Milan (1)
Absolon, Ľudovít; Veliká, Dagmar; Orlík, Anton (1)
Absolonová, E.; Klimo, Martin; Šmátrala, Milan; Kanka, Ján (1)
Absolón, Ľudovít (1)
Alexander Fink (1)
Alt, Franz (1)
Alt, Rudolf (1)
Anna Neulinger (?) (1)
Atelier Marian (1)
Atelier Müller (1)
Atelier Szova Bratislava (1)
Ateliér Rosbaud (1)
Ateliér Stefania (1)
Auerbach, Max (1)
Augusta Neulinger ? (1)
Pamäť mesta Bratislava Pamäť mesta Košice Pamäť mesta Banská Bystrica Pamäť mesta Turzovka Pamäť obce Lozorno

Másik helységek

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adelboden (CH) (1)
Albena (BG) (10)
Alpy (2)
Antivari (AL) (1)
Aschaffenburg (DE) (4)
Atény (GR) (5)
LEVÉLTÁRAK (9908)
MÚZEUMOK (7612)
KÖNYVTÁRAK (713)
TUDOMÁNYI INTÉZETEK (470)
REDAKCIE a TLAČOVÉ AGENTÚRY (4)
MAGÁNGYÜJTEMÉNYEK (15926)
DIGITÁLIS FORRÁSAK (7)
Testovací zdroj (11)
pam
map
[ikona-pisomnost]
Svedectvo o proteste proti prepadnutiu poddaných
[ikona-fotografia]
Otáčanie mosta Apollo
[ikona-fotografia]
Výstavba Eurovei
[ikona-fotografia]
Stavenisko Vydrice a Rybársky cech
[ikona-fotografia]
Stavba Eurovei a budova Národného divadla
[ikona-pohladnica]
Sokolský sprievod na Námestí SNP
[ikona-pisomnost]
Prepis privilégia o oslobodení od poplatkov za privezené ovocie
[ikona-pisomnost]
Nariadenie zaobstarať lode na prevezenie urien z Rakúska do Budína
[ikona-pisomnost]
Protest proti obsadeniu prieplavu vo Vrakuni
[ikona-pisomnost]
Svedectvo o poverení zastupovaním v istej záležitosti
[ikona-pohladnica]
Nádvorie Starej radnice v BA
[ikona-pohladnica]
Stará radnica v Bratislave
[ikona-pohladnica]
Stará radnica v Bratislave
[ikona-pohladnica]
Nádvorie Starej radnice v BA
[ikona-pohladnica]
Mučiareň v bratislavskej radnici
[ikona-pohladnica]
Nádvorie Starej radnice v BA
[ikona-pohladnica]
Nádvorie Starej radnice v BA
[ikona-pohladnica]
Portál radnice v Bratislave
[ikona-pohladnica]
Portál radnice v Bratislave
[ikona-pohladnica]
Stará radnica v Bratislave
[ikona-pohladnica]
Výjavy z Bratislavy
[ikona-pohladnica]
Františkánske námestie v Bratislave
[ikona-pohladnica]
Veža Starej radnice v Bratislave
[ikona-pohladnica]
Hlavné námestie v Bratislave
[ikona-pohladnica]
Maximiliánova fontána v BA
[ikona-pohladnica]
Maximiliánova fontána v BA
[ikona-pohladnica]
Hlavné námestie v Bratislave
[ikona-pohladnica]
Hlavné námestie v Bratislave
[ikona-pohladnica]
Hlavné námestie v Bratislave
[ikona-pohladnica]
Hlavné námestie v Bratislave
[ikona-pohladnica]
Hlavné námestie v Bratislave
[ikona-pohladnica]
Hlavné námestie v Bratislave
[ikona-pohladnica]
Hlavné námestie v Bratislave
[ikona-pohladnica]
Františkánske námestie v Bratislave
[ikona-pohladnica]
Korunovácia Márie Terézie v Bratislave
[ikona-pohladnica]
Strážnica na Hlavnom námestí v Bratislave
[ikona-pohladnica]
Hlavné námestie v Bratislave
[ikona-pohladnica]
Cirkevný hudobný spolok a oslava sviatku sv. Cecílie v Bratislave
[ikona-pohladnica]
Kapitulská ulica v BA
[ikona-pohladnica]
Malý prepoštský dom v Bratislave
[ikona-pohladnica]
Pomník sv. Alžbety v Bratislave
[ikona-pohladnica]
Cirkevný hudobný spolok a oslava sviatku sv. Cecílie v Bratislave
[ikona-pohladnica]
Kaplnka sv. Jána Almužníka v Bratislave
[ikona-pohladnica]
Okolie Dómu sv. Martina v Bratislave
[ikona-pohladnica]
Kapitulská ulica v BA
[ikona-pohladnica]
Severná fasáda Dómu sv. Martina
[ikona-pohladnica]
Epitaf P. Pázmánya
[ikona-pohladnica]
Dóm sv. Martina v Bratislave
1
priehľadnosť
Back to Top