FILTER
13402 memories
  • materials
  • locations
  • themes
  • history
  • people
  • sources
  • remains
  • period
Predmet (64)
Písomnosť (453)
Mapa (15)
Maľba (372)
Veduta (15)
Fotografia (7503)
Pohľadnica (4952)
Vizualizácia (1)
Audio_Spomienky (2)
Video (25)
Events (1320)
Family (1218)
Agriculture (381)
Crafts and Industry (176)
Services (841)
Transport (1603)
Ethnicities and groups (1762)
JAZYK prameňa (1573)
Politicians and parties (17)
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI (89)
Justice, courts (25)
Military (298)
POLICE (56)
FIREMAN (12)
Associations (34)
Religion (283)
Culture (1688)
Education (160)
VEDA (14)
Health and Social Services (117)
Sport and leasure (537)
Nature (2335)
Iné historické budovy
Pomníky a sochy
Budovy správy
Iné kresťanské kostoly
R. k. kaplnky
R.k. kostoly a kláštory
HRADY, zámky a kaštiele (1)
(2)
PREHISTORICKÉ STAVBY
HRADY (1113)
HRADBY MESTA (4)
HRADBY miest (210)
HRADBY MESTA
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY - Staré Mesto (1306)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY - Nové Mesto (14)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY zadunajskej oblasti (21)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY karpatskej oblasti (35)
R.-K. KAPLNKY a pod. (194)
KOSTOLY, KLÁŠTORY (93)
EVANJELICKÉ KOSTOLY
EVANJELICKÉ KOSTOLY
ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY (115)
ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY
ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY
CINTORÍNY (140)
CINTORÍNY
CINTORÍNY
PALÁCE
PALÁCE (997)
PALÁCE
BUDOVY ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE (519)
BUDOVY ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE
BUDOVY ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE (1)
VOJENSKÉ OBJEKTY, KASÁRNE (248)
PRIEMYSELNÉ stavby (242)
PRIEMYSELNÉ stavby
PRIEMYSELNÉ stavby (2)
DOPRAVNÉ stavby
DOPRAVNÉ stavby (760)
DOPRAVNÉ stavby
Známe HOTELY (332)
Známe REŠTAURÁCIE a KAVIARNE (307)
OBCHODNÉ DOMY (252)
Iné pamiatky s funkciou SLUŽIEB (109)
KULTÚRNE STAVBY
KULTÚRNE STAVBY
KULTÚRNE stavby 1 (759)
ŠKOLY a INTERNÁTY (585)
ZDRAVOTNÍCKE a SOCIÁLNE zariadenia (139)
REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby
REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby (317)
REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby
PAMÄTNÍKY, SOCHY a FONTÁNY (1336)
Pamätné TABULE (36)
-500000 až -8000 - Prvé osídlenia (0)
-7000 - Mezolitická dieľňa (0)
907 - Battle near Bratislava (0)
1241-1242 - Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska (1)
1427-1433 - Husitské ohrozenie Bratislavy (1)
1432 11 25 - Husitské sprisahanie v Bratislave (1)
1436 - Udelenie erbu (1)
1515 - Bratislavské rokovania (0)
1526 12 17 - Voľba Ferdinanda Habsburského za uhor. kráľa (0)
1805 and before – Napolen' s campaign (1)
1829 - Vznik Spoločnosti česko-slovanskej (0)
1848-1849 - Uhorská revolúcia (2)
1866 07 22 - Bitka pri Lamači (6)
1866 07 22 - Bitka pri Lamači 1 (0)
1869 - Prvé moderné sčítanie obyvateľstva (1)
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok (1)
1880 - Sčítanie obyvateľstva (5)
1886-1896 - Regulácia Dunaja (5)
1890 - Povodeň (1)
1890 - Sčítanie obyvateľstva (1)
1896 - Miléniové oslavy (1)
1897 - Povodeň (5)
1899 - Miestna priemyselná výstava (5)
1899 - Povodeň (8)
1902 - Druhá krajinská poľnohospodárska výstava (10)
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa (1)
1907 - Oslavy 700. výročia narodenia Svätej Alžbety (11)
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza (1)
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža (1)
1910 - The visit of Emperor Franz Joseph in Bratislava (4)
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy (1)
1913 - Požiar Podhradia (15)
1st World War (6)
1918 - Návšteva kráľa Karola IV. (1)
1919 - Filling Bratislava (27)
1920 - Ples inžinierov a architektov (1)
1921 - Demolition of the monument of Maria Theresa (3)
1921 01 21 - Zbúranie pamät. arpádov. vojaka na Devíne (1)
1921-1942 - Orientálne trhy v Bratislave (13)
1925 - Razia v redakcii Slováka (1)
1925 - Všeživnostenský deň (1)
1926 - Vysviacka zvonov (1)
1928 - Orolský zlet v Bratislave (1)
1928 - Zamrznutý Dunaj (10)
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR (9)
1928 12 01 since - Evening courses of Drawing and Advertising (1)
1929 - Návšteva maršala P. Pétaina (3)
1929 - Povodeň (10)
1933 09 02 - Preteky motorových člnov (26)
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva (1)
1938 03 12 - Anšlus Rakúska a jeho dôsledky (1)
1938-1945 - Prenasledovanie Židov a holokaust (190)
1939 10 26 - Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky (1)
1939-1942 - Arizácia majetku Židov (16)
1939-1945 - 2. svetová vojna (20)
1940 - Zamrznutý Dunaj (1)
1942 - Zamrznutý Dunaj (3)
1944 - Bombardovanie továrne Apollo (12)
1945 - Repatriácia (9)
1945 - Vyvlastnenie majetku Nemcov a Maďarov (7)
1945 03-04 (March - April) - Battles of Bratislava (6)
1945-1946 - Návrat arizovaného majetku (3)
1947 - Povodeň (9)
1947 - Vyschnutý Dunaj (12)
1948 10 3 - Vysviacka Kostola Panny Márie Snežnej (1)
1948-1949 - Znárodnenie (2)
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji (1)
1958 - Telovýchovné slávnosti (1)
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji (1)
1968 - The occupation by Warsaw Pact armies Bratislava (31)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adamčík, Samuel (1904-1984) (0)
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Agel, Rudolf (1)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (1)
Alžbeta Habsburská (1409-1442)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (11)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (1)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (2)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (1087)
Anton Šmotlák (531)
Augusta Neulinger (?) (145)
Ateliér Körper (3)
Ateliér de Sandalo (2)
Alt, Franz (1)
Ambrovits (1)
Anna Neulinger (?) (1)
Atelier Müller (1)
Augusta Neulinger ? (1)
Štátny archív v Košiciach (7)
AMB - Archive capital city of SR (1799)
A PÚ SR - Archive of monuments office SR (1690)
MMB - Múzeum mesta Bratislavy (2038)
MUOP - Mestský ústav ochrany pamiatok (471)
SNM-AM - Archeological museum (2)
Privat collec. of Christian FALB (142)
Súkr. zbierka Viktora Farára (1115)
Súkr. zbierka Tomáša Frankla (1052)
The private collection of Juraj Horváth (1607)
The private collection of Ing. Ladislav Kalman (226)
Súkr. zbierka Johannesa Lipperta (4)
Súkr. zbierka rodiny LUDWIG (393)
The private collection of Juraj Šedivý (653)
Súkr. zbierka Antona Šmotláka ml. (1737)
Súkr. zbierka Pavla Tišliara (6)
Zbierka KarlovaVes.ahoj.sk (318)
Monasterium.net (1)
YouTube (3)
Rôzne digitálne zdroje (2)
The digital archive PamMap (30)
Test source (12)
Test ui42 (1)
pam
map
[ikona-fotografia]
Dvor za kasárňami
[ikona-fotografia]
Skupina vojakov
[ikona-fotografia]
Vojaci s harmonikou
[ikona-fotografia]
Skupina vojakov
[ikona-fotografia]
[ikona-fotografia]
Vojaci za guľometom
[ikona-fotografia]
Príslušníci armády
[ikona-fotografia]
Trojica vojakov
[ikona-fotografia]
Skupina vojakov
[ikona-fotografia]
Spojári
[ikona-fotografia]
Skupina vojakov
[ikona-fotografia]
Kurz vedúcich rastlinnej výroby
[ikona-fotografia]
Vojaci
[ikona-pohladnica]
[ikona-pohladnica]
Kaštieľ v Bernolákove
[ikona-pohladnica]
Piešťanské kúpele
[ikona-pohladnica]
Mozaiková pohľadnica Bratislavy
[ikona-pohladnica]
Mládežnícky tábor
[ikona-pohladnica]
Milan Rastislav Štefánik
[ikona-fotografia]
Svadobná fotografia E. a H. Falbovcov
[ikona-fotografia]
M. Hruškovič zdraví sólistov PUĽS
[ikona-fotografia]
Kultúrny program pre KSS
[ikona-fotografia]
Album 37: Krajská konferencia KSS - kultúrny program
[ikona-fotografia]
Album 35: Propagandistický reproalbum zo zjazdov KSČ
[ikona-fotografia]
Album 34: Pamätnica FDJ pre košických mládežníkov
[ikona-fotografia]
Album 32: Výstava Človek a jeho záľuby 1986
[ikona-fotografia]
Album 32: Štafeta priateľstva a mieru 1963
[ikona-video]
H. Portisch 6: Námestie SNP v minulosti
[ikona-video]
H. Portisch 5: Používanie jazykov v Bratislave
[ikona-video]
H. Portisch 4: Front a život po vojne
[ikona-video]
H. Portisch 3: Vojna a bombardovanie Apollky
[ikona-video]
H. Portisch 2: Voľný čas v Bratislave
[ikona-video]
E. a H. Falb 6: V novej vlasti
[ikona-video]
E. a H. Falb 5: Krátko po vojne
[ikona-video]
E. a H. Falb 4: Vojna v Bratislave
[ikona-video]
E. a H. Falb 3: Vinohradníci a viechy
[ikona-video]
E. a H. Falb 2: Detstvo v Bratislave
[ikona-video]
A. Erdélska 9: Špitálska ulica v Bratislave (1962 - 65)
[ikona-video]
A. Erdélska 8: August 1968
[ikona-video]
A. Erdélska 7: Manželstvo a rodičia manžela
[ikona-video]
A. Erdélska 6: Koniec vojny v Bratislave
[ikona-video]
A. Erdélska 5: Bombardovanie Bratislavy
[ikona-video]
A. Erdélska 4: Židia a ich prenasledovanie 1939-45
[ikona-video]
A. Erdélska 3: Bratislava 1939 - 1945
[ikona-video]
A. Erdélska 2: Spišská Nová Ves a maturita
[ikona-video]
E. a H. Falb 1: Rodina
[ikona-pohladnica]
Milan Rastislav Štefánik
[ikona-pohladnica]
Maľba
priehľadnosť
Back to Top