FILTER
16596 memory units, 25118 digitisates, 520 encyclopedic entries
  • materials
  • locations
  • themes
  • history
  • people
  • sources
  • remains
  • period
Objects (63)
Written sources (460)
Maps (15)
Graphic (372)
Veduta (15)
Photographs (8643)
Postcards (7000)
3D-visualisations (1)
Audio/Memories (2)
Video (25)
Events (1731)
Family (1626)
Agriculture (476)
Crafts and Industry (244)
Services (1253)
Transport (2400)
Ethnicities and groups (1827)
Jazyk prameňa (2518)
Politicians and parties (25)
Úrady, úradníci a funkcionári (91)
Justice, courts (26)
Military (343)
POLICE (63)
FIREMAN (18)
Associations (39)
Religion (315)
Culture (2191)
Education (202)
Veda (15)
Health and Social Services (135)
Sport and leasure (692)
Nature (3448)
PREHISTORICKÉ stavby a NÁLEZISKÁ (1)
HRADY, zámky a kaštiele (1540)
Hradby miest (350)
Kostola a/alebo kláštory (2238)
Židovské synagógy (143)
Cintoríny (166)
Paláce a honosné (meštianske) domy (1425)
Budovy administratívnej správy a justície (825)
VOJENSKÉ OBJEKTY A KASÁRNE (428)
Priemyselné stavby (369)
Dopravné stavby (1135)
Stavby SLUŽIEB (hotely, reštaurácie, obchody) (1402)
ZDRAVOTNÍCKE a SOCIÁLNE stavby (181)
ŠKOLY a INTERNÁTY (815)
Kultúrne stavby (911)
Rekreačné a športové stavby (490)
Pamiatky drobnej architektúry (1792)
Pamätné tabule (39)
Prvé ľudské osídlenia v priestore Bratislavy (500000 až 8000 pred n. l.) (0)
Fungovanie mezolitickej dielne (7. tisícročie pred n. l.) (0)
907 - Battle near Bratislava (0)
1241-1242 - Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska (1)
1427 až 1433 - Husitské ohrozenie Bratislavy (1)
Husitské sprisahanie v Bratislave (1)
1436 - Udelenie erbu (1)
1515 - Bratislavské rokovania Habsburgovcov a Jagelovcov (0)
17. december 1526 – Voľba Ferdinanda Habsburského za uhorského panovníka (0)
1805 and before – Napolen' s campaign (1)
1829 - Vznik Spoločnosti česko-slovanskej (0)
1848-1849 - Uhorská revolúcia (2)
1866 07 22 - Bitka pri Lamači (6)
Bitka pri Lamači (0)
1869 - Prvé moderné sčítanie obyvateľstva (1)
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok (1)
1880 - Sčítanie obyvateľstva (5)
1886-1896 - Regulácia Dunaja (5)
1890 - Povodeň (1)
1890 - Sčítanie obyvateľstva (1)
1896 - Miléniové oslavy (1)
1897 - Povodeň (5)
1899 - Miestna priemyselná výstava (6)
1899 - Povodeň (12)
1902 - Druhá krajinská poľnohospodárska výstava (16)
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa (1)
1907 - Oslavy 700. výročia narodenia Svätej Alžbety (12)
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza (1)
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža (1)
1910 - The visit of Emperor Franz Joseph in Bratislava (4)
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy (1)
1913 - požiar Podhradia (17)
1st World War (8)
1918 - Návšteva kráľa Karola IV. (1)
1919 - Filling Bratislava (29)
1920 - Ples inžinierov a architektov (1)
1921 - Demolition of the monument of Maria Theresa (4)
Zbúranie pamätníka arpádovského bojovníka na Devíne (1)
Orientálne trhy v Bratislave (1921 - 1942) (13)
1925 - Razia v redakcii denníka Slovák (1)
1925 - Všeživnostenský deň (1)
1926 - Vysviacka zvonov (1)
1928 - Orolský zlet v Bratislave (1)
1928 - Zamrznutý Dunaj (10)
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR (9)
1928 12 01 since - Evening courses of Drawing and Advertising (1)
1929 - Návšteva maršala P. Pétaina (3)
1929 - Povodeň (10)
Preteky motorových člnov (26)
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva (2)
1938 03 12 - Anšlus Rakúska a jeho dôsledky (1)
Prenasledovanie Židov v rokoch 1938 až 1945 a holokaust (190)
Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky (1)
Arizácia majetku Židov (16)
Druhá svetová vojna (1939 - 1945) (20)
1940 - Zamrznutý Dunaj (1)
1942 - Zamrznutý Dunaj (3)
1944 - Bombardovanie továrne Apollo (12)
Repatriácia vojakov, nútene nasadených a väzňov do vlasti (9)
Konfiškácia majetku "kolaborujúcich" Nemcov a Maďarov (7)
1945 03-04 (March - April) - Battles of Bratislava (7)
1945-1946 - Návrat arizovaného majetku pôvodným majiteľom al. dedičom (3)
1947 - Povodeň (9)
1947 - Vyschnutý Dunaj (12)
1948 10 3 - Vysviacka Kostola Panny Márie Snežnej (1)
Znárodnenie (2)
Veľký jesenný jarmok (7)
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji (1)
1958 - Telovýchovné slávnosti (1)
1958 09 28 - Cvičenie civilnej obrany (12)
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji (1)
1959 06 21 - Slávnosť družby na Devíne (34)
1968 - The occupation by Warsaw Pact armies Bratislava (31)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Agel, Rudolf (1)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (4)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (1)
Alžbeta Habsburská (1409-1442)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (12)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (1)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (2)
Andrašovan, Tibor (1917-2001) (1)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (1087)
Anton Šmotlák (530)
Augusta Neulinger (?) (145)
Archív MNV (3)
Ateliér Körper (3)
Adler, Jacob (2)
Ateliér de Sandalo (2)
Absolon (1)
Alexy, Janko (1)
Alt, Franz (1)
Ambrovits (1)
Anna Neulinger (?) (1)
Atelier Müller (1)
Augusta Neulinger ? (1)
Go to memories of the Bratislava Go to memories of the Košice

Other localities

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adelboden (1)
Východoslovenské múzeum v Košiciach (VSM) (71)
Súkromná zbierka rodiny Schweighoferovej (1)
Súkromná zbierka Zuzany Falathovej (60)
Súkromná zbierka Ester Mateášikovej (1)
Súkromná zbierka Jozefa Tótha (945)
Pozostalosť rodiny Hoferovej (113)
Súkromná zbierka Oehme-Billek (23)
Súkromná zbierka Beáty Koššovej (19)
Súkromná zbierka J. Šedivého (69)
Štátny archív v Košiciach (7)
AMB - Archive capital city of SR (1799)
A PÚ SR - Archive of monuments office SR (1690)
Múzeum mesta Bratislavy (MMB) (3056)
Mestský ústav ochrany pamiatok (470)
SNM-AM - Archeological museum (2)
Privat collec. of Christian FALB (142)
Súkromná zbierka Viktora Farára (1115)
Súkromná zbierka Tomáša Frankla (1052)
The private collection of Juraj Horváth (1607)
The private collection of Ing. Ladislav Kalman (226)
Súkromná zbierka Johannesa Lipperta (10)
Súkromná zbierka príslušníkov rodiny LUDWIG (393)
The private collection of Juraj Šedivý (653)
Súkromná zbierka Antona Šmotláka ml. (2689)
Súkromná zbierka Pavla Tišliara (6)
Zbierka ku dejinám Karlovej Vsi Matúša Šrámka - Karlovaves.ahoj.sk (318)
Monasterium.net (1)
YouTube (3)
Rôzne digitálne zdroje (2)
The digital archive PamMap (35)
Test source (12)
Test ui42 (1)
pam
map
[ikona-fotografia]
Zasnežený letný arcibiskupský palác
[ikona-pohladnica]
Dominikánsky kostol
[ikona-pohladnica]
Grand restaurant Rohlena, Schalkház
[ikona-pohladnica]
Gréckokat. kostol
[ikona-pohladnica]
Dóm a obelisk
[ikona-pohladnica]
Immaculata a premonštrátsky kostol
[ikona-pohladnica]
Jakabov palác
[ikona-pohladnica]
Divadlo
[ikona-pohladnica]
Andrássyho palác
[ikona-pohladnica]
Barkóczyho ul.
[ikona-pohladnica]
Schalkház
[ikona-pohladnica]
Pôrodnícky ústav
[ikona-pohladnica]
Ulica F. Deáka
[ikona-pohladnica]
Interiér dómu
[ikona-pohladnica]
Farský úrad
[ikona-pohladnica]
Dóm z Forgáčovej ul.
[ikona-pohladnica]
Hlavná ulica
[ikona-pohladnica]
Múzeum
[ikona-pohladnica]
Hlavná ulica
[ikona-pohladnica]
Hlavná ul. a Andrássyho palác
[ikona-pohladnica]
Divadlo
[ikona-pohladnica]
Divadlo a Hlavná ul.
[ikona-pohladnica]
Ulica L. Kossutha
[ikona-pohladnica]
Hlavná ulica
[ikona-pohladnica]
Kadetka
[ikona-pohladnica]
Divadlo a Hlavná ul.
[ikona-pohladnica]
Kaplnka sv. Michala
[ikona-pohladnica]
Hotel Bankov
[ikona-pohladnica]
Kráľovská tabuľa
[ikona-pohladnica]
Hlavná ulica
[ikona-pohladnica]
Námestie slobody
[ikona-pohladnica]
Fontána na Hlavnej ul.
[ikona-pohladnica]
Pomník honvédov
[ikona-pohladnica]
Premonštrátsky kostol
[ikona-pohladnica]
Forgáčova ul.
[ikona-pohladnica]
Dolná časť Hlavnej ul.
[ikona-pohladnica]
Pivovarská ulica
[ikona-pohladnica]
Honvédsky pomník
[ikona-pohladnica]
Dóm a pomník Štefánika
[ikona-pohladnica]
Dóm z ulice F. Deáka
[ikona-pohladnica]
Dóm sv. Alžbety
[ikona-pohladnica]
Ulica L. Kossutha
[ikona-pohladnica]
Dóm sv. Alžbety
[ikona-pohladnica]
Sarkofágy v dóme
[ikona-pohladnica]
Dóm sv. Alžbety
[ikona-pohladnica]
Dóm sv. Alžbety
[ikona-pohladnica]
Park na Hlavnej ul.
[ikona-pohladnica]
Vojenské veliteľstvo
priehľadnosť
Back to Top