FILTER
26950 memory units, 42088 digitisates, 846 encyclopedic entries
  • materials
  • locations
  • themes
  • history
  • people
  • sources
  • remains
  • period
Objects (99)
Written sources (574)
Maps (17)
Graphic (372)
Veduta (15)
Photographs (13540)
Postcards (12305)
3D-visualisations (1)
Audio/Memories (2)
Video (25)
Events (3270)
Family (2460)
Agriculture (632)
Crafts and Industry (567)
Services (1938)
Transport (3300)
Ethnicities and groups (2825)
Jazyk prameňa (4008)
Politicians and parties (35)
Úrady, úradníci a funkcionári (146)
Justice, courts (36)
Military (742)
POLICE (100)
FIREMAN (53)
Associations (61)
Religion (687)
Culture (4378)
Education (389)
Veda (19)
Health and Social Services (196)
Sport and leasure (1026)
Nature (4953)
PREHISTORICKÉ stavby a NÁLEZISKÁ (1)
HRADY, zámky a kaštiele (1943)
Hradby miest (516)
Kostola a/alebo kláštory (3448)
Židovské synagógy (199)
Cintoríny (232)
Paláce a honosné (meštianske) domy (2454)
Budovy administratívnej správy a justície (1237)
VOJENSKÉ OBJEKTY A KASÁRNE (617)
Priemyselné stavby (602)
Dopravné stavby (1654)
Stavby SLUŽIEB (hotely, reštaurácie, obchody) (2281)
ZDRAVOTNÍCKE a SOCIÁLNE stavby (285)
ŠKOLY a INTERNÁTY (1190)
Kultúrne stavby (1439)
Rekreačné a športové stavby (723)
Pamiatky drobnej architektúry (2545)
Pamätné tabule (52)
Prvé ľudské osídlenia v priestore Bratislavy (500000 až 8000 pred n. l.) (0)
Fungovanie mezolitickej dielne (7. tisícročie pred n. l.) (0)
907 - Battle near Bratislava (0)
1052 - Obliehanie Bratislavského hradu Henrichom III. (1)
1241-1242 - Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska (2)
1427 až 1433 - Husitské ohrozenie Bratislavy (1)
Husitské sprisahanie v Bratislave (1)
1436 - Udelenie erbu (6)
1515 - Bratislavské rokovania Habsburgovcov a Jagelovcov (0)
17. december 1526 – Voľba Ferdinanda Habsburského za uhorského panovníka (0)
1655 - Korunovácia Leopolda I. (2)
1687 - Korunovácia Jozefa I. (1)
1741 - Korunovácia Márie Terézie (3)
1805 and before – Napolen' s campaign (2)
1829 - Vznik Spoločnosti česko-slovanskej (0)
1848-1849 - Uhorská revolúcia (4)
1866 07 22 - Bitka pri Lamači (6)
Bitka pri Lamači (0)
1869 - Prvé moderné sčítanie obyvateľstva (1)
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok (1)
1880 - Sčítanie obyvateľstva (5)
1886-1896 - Regulácia Dunaja (10)
1890 - Povodeň (2)
1890 - Sčítanie obyvateľstva (1)
1896 - Miléniové oslavy (1)
1897 - Povodeň (5)
1897 05 16 - Odhalenie Pomníka Márie Terézie (1)
1899 - Miestna priemyselná výstava (16)
1899 - Povodeň (14)
1900-1902 - Zrútenie a oprava tunela (9)
1902 - Druhá krajinská poľnohospodárska výstava (45)
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa (1)
1907 - Oslavy 700. výročia narodenia Svätej Alžbety (15)
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza (1)
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža (1)
1910 - The visit of Emperor Franz Joseph in Bratislava (11)
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy (1)
1913 - požiar Podhradia (36)
1st World War (184)
1918 - Návšteva kráľa Karola IV. (11)
1919 - Filling Bratislava (61)
1919 05 10 - Pohreb M. R. Štefánika (50)
1920 - Ples inžinierov a architektov (1)
1921 - Demolition of the monument of Maria Theresa (5)
Zbúranie pamätníka arpádovského bojovníka na Devíne (1)
Orientálne trhy v Bratislave (1921 - 1942) (13)
1925 - Razia v redakcii denníka Slovák (1)
1925 - Všeživnostenský deň (1)
1926 - Vysviacka zvonov (1)
1928 - Orolský zlet v Bratislave (1)
1928 - Zamrznutý Dunaj (17)
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR (9)
1928 12 01 since - Evening courses of Drawing and Advertising (1)
1929 - Návšteva maršala P. Pétaina (6)
1929 - Povodeň (21)
1929 06 28 - 07 01 - Zjazd Ústredia slovenského katolíckeho študentstva (1)
Závod balónov (10)
Návšteva prezidenta T. G. Masaryka (17)
1933 - Pribinove slávnosti v Nitre (1)
Zjazd čs. múzejníkov v Banskej Štiavnici (4)
Preteky motorových člnov (52)
1936 09 19-21 - Návšteva prezidenta E. Beneša (66)
1936 11 01 - Návšteva rumunského kráľa Karola II. (35)
1937 04 21 - Návšteva prezidenta E. Beneša (0)
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva (3)
1937 10 24 - 11 02 - Celoštátna výstava poštových známok (10)
1938 - Návšteva Milana Hodžu v Bratislave (1)
1938 03 12 - Anšlus Rakúska a jeho dôsledky (1)
Prenasledovanie Židov v rokoch 1938 až 1945 a holokaust (190)
Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky (1)
Arizácia majetku Židov (16)
Druhá svetová vojna (1939 - 1945) (21)
1940 - Zamrznutý Dunaj (2)
1942 - Zamrznutý Dunaj (6)
1944 - Bombardovanie továrne Apollo (12)
1944-1945 - Slovenské národné povstanie (2)
Repatriácia vojakov, nútene nasadených a väzňov do vlasti (9)
Konfiškácia majetku "kolaborujúcich" Nemcov a Maďarov (11)
1945 03-04 (March - April) - Battles of Bratislava (7)
1945-1946 - Návrat arizovaného majetku pôvodným majiteľom al. dedičom (3)
1946-1947 - Akcia Pomáhajme navráteným Slovákom (5)
1947 - Povodeň (15)
1947 - Vyschnutý Dunaj (24)
1948 10 3 - Vysviacka Kostola Panny Márie Snežnej (1)
Znárodnenie (2)
1957 - Povodeň (18)
1957 03 08 - Medzinárodný deň žien (1)
Veľký jesenný jarmok (7)
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji (1)
1958 - Telovýchovné slávnosti (1)
1958 08 03-10 - Majstrovstvá sveta v zoskoku padákom (1)
1958 09 28 - Cvičenie civilnej obrany (12)
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji (1)
1959 06 21 - Slávnosť družby na Devíne (34)
1968 - The occupation by Warsaw Pact armies Bratislava (31)
1973 - MS v krasokorčuľovaní (2)
1985 10 11-12 - Dni námetovej filatelie (2)
2000 09 23-24 - Celoslovenský eucharistický kongres (1)
2000 11 11 - Posviacka zvonov Dómu sv. Martina (1)
2005 02 23-25 - Bratislavský samit (2)
Atletické preteky Pravda - Televízia - Slovnaft (PTS) (1)
Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) (1)
Výstava kvetov Flóra (2)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (4)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Agel, Rudolf (1)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (1)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (9)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (2)
Alžbeta Habsburská (1409-1442)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (14)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (2)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (5)
Andrašovan, Tibor (1917-2001) (1)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Anton Haus (1851-1917) (1)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (3)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (1087)
Anton Šmotlák (529)
Augusta Neulinger (?) (145)
Absolon, Ľudovít (17)
Ateliér Marian (16)
Apfel, Otto (6)
Ateliér Körper (6)
Adler, Jacob (4)
Ambrovits (4)
Ateliér Helios (4)
Ateliér Schnitzel & Fink (4)
Ateliér de Sandalo (4)
Archív MNV (3)
Absolón, Z. (2)
Alexy, Janko (2)
Atelier Müller (2)
Atelier Szova Bratislava (2)
Ateliér Rosbaud (2)
Ateliér Stefania (2)
Absolon (1)
Absolon, Zoltán (1)
Absolon, Ľudovít; Sekera, Miroslav; Belický, Karol (1)
Absolon, Ľudovít; Sláma, Ján (1)
Absolon, Ľudovít; Tichý, Ivan (1)
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavel; Paul, Petr (1)
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavol; Grossmann, Igor; Tesák, Milan (1)
Absolon, Ľudovít; Veliká, Dagmar; Orlík, Anton (1)
Absolonová, E.; Klimo, Martin; Šmátrala, Milan; Kanka, Ján (1)
Absolón, Ľudovít (1)
Alt, Franz (1)
Anna Neulinger (?) (1)
Augusta Neulinger ? (1)
Go to memories of the Bratislava Go to memories of the Košice

Other localities

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adelboden (1)
Alpy (4)
Archives (2530)
Knižnice (20)
Pozostalosť rodiny Hoferovej (113)
Východoslovenské múzeum v Košiciach (VSM) (1287)
Súkromná zbierka Zuzany Falathovej (230)
Súkromná zbierka Antona Klippa (4)
Súkromná zbierka Beáty Koššovej (19)
Súkromná zbierka Ester Mateášikovej (1)
Súkromná zbierka Oehme-Billek (23)
Súkromná zbierka rodiny Schweighoferovej (477)
Súkromná zbierka J. Šedivého (69)
Súkromná zbierka Jozefa Tótha (945)
Štátny archív v Košiciach (7)
AMB - Archive capital city of SR (2424)
A PÚ SR - Archive of monuments office SR (1690)
Múzeum mesta Bratislavy (MMB) (6111)
Mestský ústav ochrany pamiatok (470)
SNM-AM - Archeological museum (2)
Privat collec. of Christian FALB (141)
Súkromná zbierka Viktora Farára (1115)
Súkromná zbierka Tomáša Frankla (1052)
The private collection of Juraj Horváth (1607)
The private collection of Ing. Ladislav Kalman (226)
Súkromná zbierka Johannesa Lipperta (10)
Súkromná zbierka príslušníkov rodiny LUDWIG (393)
The private collection of Juraj Šedivý (653)
Súkromná zbierka Antona Šmotláka ml. (2689)
Súkromná zbierka Pavla Tišliara (6)
Zbierka ku dejinám Karlovej Vsi Matúša Šrámka - Karlovaves.ahoj.sk (318)
Monasterium.net (1)
YouTube (3)
Rôzne digitálne zdroje (2)
The digital archive PamMap (35)
Test source (12)
Test ui42 (1)
pam
map
[ikona-fotografia]
Kláštorný kostol v Jasove
[ikona-fotografia]
Kostol a kláštor v Jasove
[ikona-pohladnica]
Jasovský kláštor
[ikona-fotografia]
Pamätník na Kolibe
[ikona-fotografia]
Zrúcanina hradu v meste Hainburg an der Donau
[ikona-fotografia]
Hainburg an der Donau
[ikona-fotografia]
Skupina pred kláštorom
[ikona-fotografia]
Jasovský kláštor od východu
[ikona-fotografia]
Oplotenie záhrady kláštora v Jasove
[ikona-fotografia]
Ovocný strom v záhrade u Schweighoferovcov
[ikona-fotografia]
Eleonóra Schweighofer
[ikona-fotografia]
Procesia na Blumentáli
[ikona-fotografia]
Procesia v Marianke
[ikona-fotografia]
Procesia v Marianke
[ikona-fotografia]
E. Schweighofer na výlete
[ikona-fotografia]
Priateľka Schweighoferovcov
[ikona-fotografia]
A. Rada a F. Rada
[ikona-fotografia]
A. Rada s priateľkami
[ikona-fotografia]
Pohľad na prírodu
[ikona-fotografia]
V týchto dňoch prebieha
[ikona-fotografia]
ÚPRAVA PORTÁLU
[ikona-fotografia]
Niektoré funkcie preto budú dočasne obmedzené
[ikona-fotografia]
Ďakujeme za pochopenie...
[ikona-fotografia]
[ikona-fotografia]
[ikona-fotografia]
[ikona-fotografia]
[ikona-fotografia]
Kláštorný cintorín v Jasove
[ikona-fotografia]
Náhrob. doska A. Tomu
[ikona-fotografia]
Náhrob. doska prepošta M. Bernátha v krypte
[ikona-fotografia]
Náhrobok Jozefa Répássyho v krypte
[ikona-fotografia]
Hrob Ervína Karsaia na kláštornom cintoríne
[ikona-fotografia]
Hrob L. T. Spilku na kláštornom cintoríne
1
priehľadnosť
Back to Top