FILTER
12671 Gedächtniseinheiten
  • Materialien
  • Orte
  • Themen
  • Geschichte
  • Menschen
  • Archivierung
  • Denkmäler
  • Zeit
Gegenstände (64)
Schriftstücke (453)
Karten u. Pläne (15)
Graphik (372)
Stadtansichten (15)
Fotografien (7480)
Ansichtskarten (4264)
3D-Visualisationen (1)
Audio/Erinnerungen (2)
Video (5)
Ereignisse (1321)
Bedeutende Besuche (22)
Krönungen und politische Ereignisse (11)
Gesellschaftliche Feier (325)
Sportsereignisse (106)
Naturkatastrophen, Brände, Unfälle (163)
Kriege (69)
Abriss (257)
Ausbau (395)
Andere Ereignisse (25)

Familie und Gesellschaft (1214)
Kindheit (819)
Studium und Studentenleben (11)
Verliebtheit (9)
Verlobung und Hochzeit (44)
Beerdigung (3)
Familienereignisse (57)
Ostern (3)
Weihnachten (22)
Witziges (22)
Propaganda (177)
Soziale Eliten (3)
Randgruppen, sozial Ausgegliederte (4)

Landwirtschaft (379)
Garten und Obstgarten (2)
Weinanbau (161)

Gewerbe und Industrie (175)
Zünfte (14)
Fischerei (1)

Dienstleistungen (841)
Verpflegung und Gastwirtschaft (212)
Hotels und Unterkunft (49)
Geschäfte und Märkte (517)
Banken und Versicherungen (45)

Verkehr (1603)
Landesverkehr (439)
Wasserverkehr (636)
Schienenverkehr (583)
Luftverkehr (20)

Ethnika und Gruppen (1762)
Multiethnisch (5)
Tschechen, Mährer und Bohemika (96)
Kroaten, Serben und Bosnier (1)
Lateinische (50)
Deutsche (und Österreicher, Schweizer) / Germanika (729)
Ungarn und die Hungarika (328)
Roma-betreffend (34)
Slowaken und Slowakei-betreffende (23)
Juden und Judaika (567)

Sprache der Quelle (1573)
Mehrsprachige (15)
Lateinische Sprache (56)
Tschechisch (585)
Deutsche Sprache (384)
Ungarische Sprache (363)
Slowakische Sprache (201)
Andere Sprachen (9)

Politik und Parteien (16)
Ämter, Beamten und Funktionäre (87)
Justiz, Gerichte (18)
Armee (279)
Polizei (53)
Feuerwehr (12)
Verbände und Vereine (34)
Skauting / Junák (11)

Religion (283)
Katholiken (162)
Evangelische Kirchen (26)
Orthodoxe und Griechisch-Katholische
Judaismus (51)
Andere Religionen

Kultur (1686)
Volkskultur (59)
Bildende Künste (598)
Skulptur (745)
Theater (109)
Musik (121)
Tanzen (43)
Film und Kino (51)
Knižnice

Schulwesen (160)
Vorschulunterricht (14)
Grundschulen (42)
Mittelschulen (57)
Universitäten (29)
Andere Erziehung (2)

Wissenschaft (12)
Gesundheitswesen und Sozialdienste (115)
Sport und Freizeit (503)
Natur (2330)
Donau (1166)
Parkanlagen und esthetische Garten (850)
Tiere (147)
Eisenbrünnel (76)

(2)
HRADY (1113)
Bratislavský hrad (902)
Devínsky hrad (213)

HRADBY MESTA (210)
Michalská veža (166)

R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY - Staré Mesto (1302)
K. Nanebovzatia Panny Márie (starý blumentálsky, zaniknutý) (1)
K. sv. Martina (Dóm, Katedrála) (516)
K. sv. Mikuláša (44)
K. sv. Vavrinca (zaniknutý) (2)
K. františkánov (Zvestovania Pána) (75)
K. klarisiek (Povýšenia sv. Kríža) (55)
K. jezuitov (najsv. Spasiteľa/Salvátora) (128)
K. antonitov (sv. Ladislava) (60)
K. alžbetínok (sv. Alžbety) (73)
K. kapucínov (sv. Štefana kráľa) (24)
K. Povýšenia vznešeného a životodarného kríža (sv. Ondreja) (1)
K. najsv. Trojice (Zuckermandel) (30)
K. milosrdných bratov (Navštívenia Panny Márie) (90)
K. trinitárov (sv. Jána z Mathy) (98)
K. uršulínok (Panny Loretánskej) (17)
K. Nanebovzatia Panny Márie (Notre Dame) (69)
K. Nanebovzatia Panny Márie (blumentálsky) (44)
K. sv. Alžbety ("Modrý kostolík") (19)
K. Panny Márie Snežnej (Horský park, dominikáni) (5)
K. redemptoristov (sv. Cyrila a Metoda) (2)

R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY - Nové Mesto (14)
K. Panny Márie Pomocnice (Miletičova, zaniknutý) (4)
K. sv. Mikuláša, Podunajské Biskupice (10)

R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY zadunajskej oblasti (21)
K. sv. Juraja (zaniknutý), Petržalka (5)
K. Povýšenia sv. Kríža, Petržalka (16)

R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY karpatskej oblasti (35)
K. sv. Filipa a Jakuba, Rača (2)
K. sv. Kozmu a Damiána, Dúbravka (2)
K. sv. Kríža, Devín (28)
K. sv. Michala Archanjela, Karlova Ves (2)
K. Sedembolestnej Panny Márie, Vajnory (1)

R.-K. KAPLNKY a pod. (193)
K. sv. Kataríny, Michalská ul. (4)
K. Božieho Tela, Panská ul. (1)
Kalvária (22)
K. Nanebovzatia P. Márie v býv. lazarete (19)
K. sv. Ladislava (4)
K. Panny Márie Snežnej (zaniknutá) (56)
Lurdská jaskyňa (68)
Iné kaplnky (37)

EVANJELICKÉ KOSTOLY (93)
Veľký evanjelický kostol (28)
Malý evanjelický kostol (4)
Nový kostol EAV. (6)
EAV-kostol v Prievoze (1)
EAV-kostol v Rači (1)
Kalvínsky kostol (53)

ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY (115)
Ortodoxná (Zámocká ul.) (24)
Neológov (Rybné nám.) (87)
Ortodoxná (Heydukova ul.) (5)

CINTORÍNY (140)
Zaniknuté novoveké cintoríny (blumentálsky a pod.) (3)
Cint. pri Kozej bráne (95)
Ondrejský cint. (5)
Cint. Slávičie údolie (4)
Židovské cint. (ortodoxný a neologický) (6)
Cintorín Žižkova (Vydrický a Zuckermandel) (1)
Cintoríny pripojených častí (1)
Jednotlivé sepulkrálie (29)

PALÁCE (998)
Pistoriho (11)
Csákyho na Panskej ul. (1)
Csomov (8)
Nesterov (9)
Csákyho na Štúrovej ul. (8)
Berchtoldov (zaniknutý) (2)
Jeszenákov na Michalskej ul. (39)
Aspremontov (11)
Balassov (3)
Apponyiho (3)
Pálffyho na Gorkého ul. (zaniknutý) (1)
Pálffyho na Hviezdoslavovom nám. (106)
Palugyayov na Pražskej ul. (27)
Erdődyho (18)
Esterházyho na Kapitulskej ul. (4)
Esterházyho na Panskej ul. (5)
Grassalkovichov (92)
Kutscherfeldov (69)
Letný arcibiskupský palác (42)
Mirbachov (49)
Pálffyho na Ventúrskej ul. (22)
Pálffyho na Zámockej ul. (58)
Primaciálny (56)
Iné paláce (420)

BUDOVY ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE (519)
Radnica (Prievoz) (2)
Lutherov dom (11)
Radnica - stará (283)
Radnica - nová (2)
Uhorská kráľovská komora (50)
Miestodržiteľská rada (32)
Ministerstvá (5)
Finančné úrady (Ministerstvo vnútra SR) (21)
Ústredná poštová správa (Ministerstvo dopravy a výstavby SR) (10)
Fond národnej obnovy (Ministerstvo pôdohospodárstva SR) (1)
Župný dom (37)
Policajné riaditeľstvo (19)
Justičný palác (9)
Riaditeľstvo štátnych dráh (železníc) (6)
Obchodná a priemyselná komora (23)
Živnostenský dom (Nová scéna) (5)

VOJENSKÉ OBJEKTY, KASÁRNE (247)
Vozatajské kasárne (1)
Delostrelecké kasárne (12)
Honvédske (Hurbanove) kasárne (19)
Pešiacke (Svätoplukove) kasárne (13)
Vodné (Štefánikove) kasárne (162)

PRIEMYSELNÉ stavby (241)
Mlyny (6)
Sýpky (66)
Bitúnky (26)
Továrne (67)
Vodárne (25)
Elektrárne (5)
Plynárne (19)
Sklad č. 7 (6)
Esterházyho maják (11)

DOPRAVNÉ stavby (761)
Historické mosty (303)
Starý most (64)
Nový (SNP) most (3)
Apollo (1)
Lafranconi (1)
Stanica konskej železnice (6)
Hlavná železničná stanica (56)
Železničná stanica Nové Mesto (6)
Iné vlakové stanice (11)
Prístavy (369)
Tunely (18)

Známe HOTELY (331)
Hotel Carlton a predošlé stavby (179)
Hotel Central (1)
Hotel Continental (1)
Hotel Dax (5)
Hotel Deák (12)
Hotel Devín (37)
Hotel Koch (1)
Hotel Palace (20)
Hotel Tatra (11)
U červeného vola (9)
U uhorského kráľa (Royal) (37)
U zlatej ruže (1)
U zlatého jeleňa (12)

Známe REŠTAURÁCIE a KAVIARNE (305)
Reisner (1)
Tempo (2)
Hollinger (Secession) (2)
Apfel (Stahl) (5)
Albrechtova záhrada (5)
Astoria (8)
Au Café (57)
Baross (10)
Boon (11)
Drobek (5)
Funus (1)
Grand Cafe (25)
Luxor (8)
Meštiansky pivovar (11)
Olympia (4)
Park (2)
Púčkové domy (34)
Redoute (9)
Regina (11)
Slamená búda (2)
Štefánia (17)
Slovák (3)
Taranda (7)

OBCHODNÉ DOMY (252)
Obchodný dom Hirschbein (3)
Stará tržnica (45)
Obytný a obchodný blok Avion (40)
Dom služby Baťa (Veľký Baťa) (40)
Obchodný dom Bohuslav Brouk (Dunaj) (29)
Obchodný a obytný dom Manderla (87)
Obytný a obchodný dom Schön (9)
Železiarstvo Neurath (1)

Iné pamiatky s funkciou SLUŽIEB (109)
Rakúsko-uhorská banka (6)
Uhorská eskontná a zmenárenská banka (34)
Hlavná pošta (37)
Zemská banka (1)
Palác Tatra banky (9)
Mestská sporiteľňa (11)
Poisťovne Assicurazioni Generali a Moldavia Generali (5)
Československá národná banka (5)
Okresná sociálna poisťovňa (2)

KULTÚRNE STAVBY (760)
Devínske divadlo v prírode (6)
Mestské divadlo (Csákyho divadlo) (4)
Mestské divadlo (Historická budova SND) (496)
Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava (9)
Divadlo Aréna (2)
Slovenské národné múzeum (82)
Slovenská národná galéria (8)
Bellevue (13)
Reduta (114)
Umelecká beseda slovenská (8)
YMCA (2)
Polyfunkčný dom Metropol (13)
Dom Slovenskej ligy (8)

ŠKOLY a INTERNÁTY (585)
Univerzita Istropolitana (21)
Jezuitské kolégium (15)
Židovská ľudová škola (7)
Vyššia dievčenská škola (Maďarské gymnázium) (11)
Štátna reálna škola (22)
Kadetská škola (3)
Štátny dievčenský učiteľský ústav (4)
Evanjelické lýceum na Palisádach (7)
Evanjelický internát na Tolstého ul. (18)
Stredná priemyselná škola strojnícka (177)
Katolícke gymnázium (Gamča) (17)
Chlapčenská meštianska škola (39)
Histor. budova Filozofickej fakulty UK (126)
Internát Svoradov (12)
Stredoškolský internát P. O. Hviezdoslava (2)
Internát Lafranconi (12)
Štefánikova škola (7)
Univerzita Komenského na Šafárikovom nám. (26)
Jezuitské gymnázium (4)
Študentský domov Prokopa Veľkého (HOPA) (2)
Pavilón teoretických ústavov SVŠT (Fakulta architektúry STU) (7)
Iné školy (102)

ZDRAVOTNÍCKE a SOCIÁLNE zariadenia (137)
Mestské špitále a lazaret (33)
Krajinská (Štátna) nemocnica (15)
Schlesingerovo sanatórium (Ortopedická klinika) (11)
Evanjelická nemocnica (30)
Kochovo sanatórium (3)
Sirotinec na Hlbokej ceste (19)
Židovská nemocnica (1)
Židovský sirotinec (2)
Charitas – domov slobodných žien (3)
Iné z. a s. zariadenia (11)

REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby (317)
Ferdinandove kúpele (Železná stud.) (32)
Novšie kúpaliská a plavárne (87)
Lido (22)
Veslárske kluby (44)
Štadióny (48)
PKO (72)
Domy detí a mládeže (3)
Iné rekreačné a športové stavby (9)

PAMÄTNÍKY, SOCHY a FONTÁNY (1329)
Maximiliánova fontána ("Roland") (104)
Lev s erbom (9)
Fontána sv. Juraja (4)
Mariánsky stĺp (71)
Morové stĺpy (66)
Súsošie sv. Jána Nepomuckého (3)
Súsošie sv. Martina (25)
Floriánske súsošie (23)
Stĺp sv. Jozefa (51)
Korunovačný pahorok (3)
Fontána Žena s krčahom (8)
Stĺp Karolíny Augusty (25)
Pomník padlých v Bitke pri Lamači (8)
Fontána bohyne Diany (8)
Pomník J. N. Hummela (141)
Ganymedova fontána (398)
Justiho lavička (1)
Miléniový pamätník na Devíne (64)
Pomník Márie Terézie (195)
Pomník F. Rómera (15)
Socha sv. Alžbety (2)
Justiho pomník (6)
Pomník S. Petőfiho (45)
Pomník Š. Pálffyho (2)
Pomník J. Fadrusza (2)
Kačacia fontána (7)
Železný honvéd (5)
Pomníky padlých (17)
Pomník A. Kolíska (14)
Pomník P. O. Hviezdoslava (27)
Pomník M. R. Štefánika (24)
Fontána Dievča so srnkou (1)
Pomník A. Bernoláka (3)
Pomník bulharských partizánov (4)
Pomník J. V. Stalina (3)
Pomník víťazstva nad fašizmom (14)
Pomník P. M. Bohúňa (1)
Slavín (12)
Iné pamätníky a pomníky (39)

Pamätné TABULE (29)
-500000 až -8000 - Prvé osídlenia (0)
- 7000 - Mesolithische Werkstatt (0)
907 - Die Schlacht bei Preßburg (Brezalauspurc) (0)
1241-1242 - Einfall der Mongolen (1)
1427-1433 - Bedrohung der Stadt durch die Hussiten (1)
1436 - Wappenverleihung (1)
1515 - Jagellonisch-Habsburgische Verhandlungen (0)
1526 12 17 - Voľba Ferdinanda Habsburského za uhor. kráľa (0)
1805 und vorher - Kriegszüge Napoleons (1)
1829 - Entstehung der tschechisch-slowakischen Gesellschaft (0)
1848-1849 - Ungarische Revolution (2)
1866 07 22 - Bitka pri Lamači (6)
1869 - 1. moderne Volkszählung (1)
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok (1)
1880 - Volkszählung (5)
1886-1896 - Regulácia Dunaja (5)
1890 - Povodeň (1)
1890 - Volkszählung (1)
1896 - Miléniové oslavy (1)
1897 - Povodeň (4)
1899 - Miestna priemyselná výstava (5)
1899 - Povodeň (6)
1902 - Druhá krajinská poľnohospodárska výstava (10)
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa (1)
1907 - Oslavy 700. výročia narodenia Svätej Alžbety (11)
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza (1)
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža (1)
1910 - Besuch von Kaiser Franz Joseph in Pressburg (4)
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy (1)
1913 - Brand in der Stadt (13)
1914-1918 - 1. Weltkrieg (6)
1918 - Návšteva kráľa Karola IV. (1)
1919 - Besatzung von Preßburg (27)
1920 - Ples inžinierov a architektov (1)
1921 - Zerstörung des Maria Theresia Denkmals (3)
1921-1942 - Orientalmärkte in Pressburg (13)
1925 - Razia v redakcii Slováka (1)
1925 - Všeživnostenský deň (1)
1926 - Glockenweihe (1)
1928 - Orolský zlet v Bratislave (1)
1928 - Zamrznutý Dunaj (10)
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR (9)
1928 12 01 - Eröffnung der Abendskurse fürs Zeichnen und Werbung (1)
1929 - Besuch von Marschall P. Pétaine (3)
1929 - Povodeň (8)
1933 09 02 - Preteky motorových člnov (26)
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva
1938 03 12 - Anschluss Österreichs und seine Folgen (1)
1938-1945 - Judenverfolgung und Holokaust (189)
1939 10 26 - Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky (1)
1939-1942 - Arisierung des jüdischen Eigentums (16)
1939-1945 - 2. Weltkrieg (15)
1940 - Zamrznutý Dunaj (1)
1942 - Zamrznutý Dunaj (3)
1944 - Bombardierung der Apollo-Fabrik (10)
1945 - Repatriation der Soldaten, Gefangenen, Häftlingen und Zwangsarbeiter (9)
1945 - Konfiszierung des Eigentums der Deutschen und Ungarn (5)
1945 03-04 (März bis April) - Kämpfe um Preßburg (3)
1945-1946 - Rückgabe des arisierten Eigentums an vorherige jüdische Eigentümer (3)
1947 - Povodeň (9)
1947 - Vyschnutý Dunaj (12)
1948 10 3 - Vysviacka Kostola Panny Márie Snežnej (1)
1948-1949 - Verstaatlichung (2)
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji (1)
1958 - Telovýchovné slávnosti (1)
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji (1)
1968 - Besatzung von Preßburg durch Armeen des Warschauer Pakts (30)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adamčík, Samuel (1904-1984) (0)
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Agel, Rudolf (1)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (0)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634) (0)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913) (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916) (0)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (1)
Alžbeta Habsburská (1409-1442) (0)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (11)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875) (0)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (1)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (2)
Andrašovan, Tibor (1917-2001) (0)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (1087)
Anton Šmotlák (531)
Augusta Neulinger (?) (145)
Ateliér Körper (3)
Ateliér de Sandalo (2)
Alt, Franz (1)
Ambrovits (1)
Anna Neulinger (?) (1)
Atelier Müller (1)
Augusta Neulinger ? (1)

Stadtteile

Sarndorf (Čunovo)
Theben (Devín)
Thebner Neudorf (Dev. N. Ves)
Kaltenbrunn (Dúbravka)
Jahrndorf (Jarovce)
Karlsdorf (Karlova Ves)
Blumenau (Lamač)
Neustadt (Nové mesto)
Engerau (Petržalka)
Bischdorf (Podunajské Biskupice)
Ratschesdorf (Rača)
Karlburg (Rusovce)
Rosenheim (Ružinov)
Altstadt (Staré Mesto)
Weinern (Vajnory)
Verekne (Vrakuňa)
Bisternitz (Záhorská Bystrica)
Panorama-Sicht
Unbekannte Lokalität
Unbestimmte Lokalisation
Andere Orte

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Alžbetínska (0)
Americké námestie (0)
Andreja Plávku (0)
Anenská (0)
Avarská (0)
Súkr. zbierka rodiny Pollak (2)
AMB - Archiv der Stadt Pressburg/Bratislava (1798)
A PÚ SR - Archiv des Denkmalschutzamts der Slowakischen Republik (1690)
Museum der Stadt Pressburg/Bratislava (1425)
MÚOP - Städtisches Institut für den Denkmalschutz (471)
SNM-AM - Archeologické múzeum (2)
Privatsammlung der Familie FALB (136)
Privatsammlung von Viktor Farár (1115)
Privatsammlung von Thomas Frankl (1052)
Súkr. zbierka Juraja Horvátha (1607)
Súkr. zbierka Ladislava Kálmána (226)
Privatsammlung von Johannes Lippert (4)
Súkr. zbierka rodiny LUDWIG (393)
Súkr. zbierka Juraja Šedivého (653)
Súkr. zbierka Antona Šmotláka ml. (1737)
Súkr. zbierka Pavla Tišliara (6)
Zbierka KarlovaVes.ahoj.sk (318)
Monasterium.net (1)
YouTube (3)
Rôzne digitálne zdroje (2)
Digitalarchiv PamMap (13)
Testovací zdroj (12)
Test ui42 (1)
pam
map
[ikona-pohladnica]
Staré mestské divadlo
[ikona-pohladnica]
Na Dunajskom nábreží
[ikona-pohladnica]
Na námestí pred divadlom
[ikona-pohladnica]
Prešporská cigánska kapela
[ikona-pohladnica]
Okienková pohľadnica s atrakciami Bratislavy
[ikona-pohladnica]
Na Štúrovej ulici
[ikona-pohladnica]
Šafárikovo námestie
[ikona-fotografia]
Špitálska ulica
[ikona-fotografia]
Heydukova ulica
[ikona-fotografia]
Ramharterov dom
[ikona-fotografia]
V OD Bohuslav Brouk
[ikona-fotografia]
V OD Bohuslav Brouk
[ikona-fotografia]
Otvorenie OD Bohuslav Brouk
[ikona-fotografia]
OD Bohuslav Brouk
[ikona-fotografia]
Nasvietený OD Bohuslav Brouk
[ikona-fotografia]
Otvorenie OD Bohuslav Brouk
[ikona-fotografia]
Stavba Manderláku
[ikona-fotografia]
Výstavba Manderláku
[ikona-fotografia]
Bau des Manderla-Hauses
[ikona-fotografia]
Búranie domu na Námestí SNP
[ikona-fotografia]
Familie Ludwig
[ikona-predmet]
Album vom Bau des Manderla-Hauses
[ikona-fotografia]
Okupačné tanky na Námestí SNP
[ikona-fotografia]
Brežnev - Muž, ktorý luže
[ikona-pohladnica]
Promenáda na nábreží
[ikona-pohladnica]
Deti pred fontánou
[ikona-pohladnica]
U zeleného stromu
[ikona-pohladnica]
Turistická nocľaháreň na Kamzíku
[ikona-pohladnica]
Sánkarska dráha na Kamzíku
[ikona-pohladnica]
Tehelné pole
[ikona-pohladnica]
Tehelné pole
[ikona-pohladnica]
Kúpalisko Tehelné pole
[ikona-pohladnica]
Ventúrska ulica
[ikona-pohladnica]
Ventúrska ulica
[ikona-pohladnica]
Ventúrska ulica
[ikona-pohladnica]
Ventúrska ulica
[ikona-pohladnica]
Portál Mikulášskeho kostola
[ikona-pohladnica]
Kalvária
[ikona-pohladnica]
Pomník na Kamzíku
[ikona-pohladnica]
Mestské divadlo
[ikona-pohladnica]
Mestské divadlo
[ikona-pohladnica]
Vojenská hudba pred divadlom
[ikona-pohladnica]
Mestské divadlo
[ikona-pohladnica]
Električka pred divadlom
[ikona-pohladnica]
Električka pred divadlom
[ikona-pohladnica]
Mestské divadlo
[ikona-pohladnica]
Električka pred divadlom
[ikona-pohladnica]
Ganymedova fontána
priehľadnosť
Back to Top