FILTER
16596 Gedächtniseinheiten, 25118 Digitalisate, 534 Enzyklop. Einträge
  • Materialien
  • Orte
  • Themen
  • Geschichte
  • Menschen
  • Archivierung
  • Denkmäler
  • Zeit
Gegenstände (63)
Schriftstücke (460)
Karten u. Pläne (15)
Graphik (372)
Stadtansichten (15)
Fotografien (8643)
Ansichtskarten (7000)
3D-Visualisationen (1)
Audio/Erinnerungen (2)
Video (25)
Ereignisse (1731)
Familie und Gesellschaft (1626)
Landwirtschaft (476)
Gewerbe und Industrie (244)
Dienstleistungen (1253)
Verkehr (2400)
Ethnika und Gruppen (1827)
Sprache der Quelle (2518)
Politik und Parteien (25)
Ämter, Beamten und Funktionäre (91)
Justiz, Gerichte (26)
Armee (343)
Polizei (63)
Feuerwehr (18)
Verbände und Vereine (39)
Religion (315)
Kultur (2191)
Schulwesen (202)
Wissenschaft (15)
Gesundheitswesen und Sozialdienste (135)
Sport und Freizeit (692)
Natur (3448)
PREHISTORICKÉ stavby a NÁLEZISKÁ (1)
HRADY, zámky a kaštiele (1540)
Stadtbefestigung (350)
Kostola a/alebo kláštory (2238)
Židovské synagógy (143)
Cintoríny (166)
Paláce a honosné (meštianske) domy (1425)
Budovy administratívnej správy a justície (825)
VOJENSKÉ OBJEKTY A KASÁRNE (428)
Priemyselné stavby (369)
Dopravné stavby (1135)
Stavby SLUŽIEB (hotely, reštaurácie, obchody) (1402)
ZDRAVOTNÍCKE a SOCIÁLNE stavby (181)
ŠKOLY a INTERNÁTY (815)
Kultúrne stavby (911)
Rekreačné a športové stavby (490)
Pamiatky drobnej architektúry (1792)
Pamätné tabule (39)
Prvé ľudské osídlenia v priestore Bratislavy (500000 až 8000 pred n. l.) (0)
- 7000 - Mesolithische Werkstatt (0)
907 - Die Schlacht bei Preßburg (Brezalauspurc) (0)
1241-1242 - Einfall der Mongolen (1)
1427-1433 - Bedrohung der Stadt durch die Hussiten (1)
Husitské sprisahanie v Bratislave (1)
1436 - Wappenverleihung (1)
1515 - Jagellonisch-Habsburgische Verhandlungen (0)
17. december 1526 – Voľba Ferdinanda Habsburského za uhorského panovníka (0)
1805 und vorher - Kriegszüge Napoleons (1)
1829 - Entstehung der tschechisch-slowakischen Gesellschaft (0)
1848-1849 - Ungarische Revolution (2)
1866 07 22 - Bitka pri Lamači (6)
Bitka pri Lamači (0)
1869 - 1. moderne Volkszählung (1)
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok (1)
1880 - Volkszählung (5)
1886-1896 - Regulácia Dunaja (5)
1890 - Povodeň (1)
1890 - Volkszählung (1)
1896 - Miléniové oslavy (1)
1897 - Povodeň (5)
1899 - Miestna priemyselná výstava (6)
1899 - Povodeň (12)
1902 - Druhá krajinská poľnohospodárska výstava (16)
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa (1)
1907 - Oslavy 700. výročia narodenia Svätej Alžbety (12)
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza (1)
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža (1)
1910 - Besuch von Kaiser Franz Joseph in Pressburg (4)
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy (1)
1913 - Brand in der Stadt (17)
1914-1918 - 1. Weltkrieg (8)
1918 - Návšteva kráľa Karola IV. (1)
1919 - Besatzung von Preßburg (29)
1920 - Ples inžinierov a architektov (1)
1921 - Zerstörung des Maria Theresia Denkmals (4)
Zbúranie pamätníka arpádovského bojovníka na Devíne (1)
1921-1942 - Orientalmärkte in Pressburg (13)
1925 - Razia v redakcii denníka Slovák (1)
1925 - Všeživnostenský deň (1)
1926 - Glockenweihe (1)
1928 - Orolský zlet v Bratislave (1)
1928 - Zamrznutý Dunaj (10)
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR (9)
1928 12 01 - Eröffnung der Abendskurse fürs Zeichnen und Werbung (1)
1929 - Besuch von Marschall P. Pétaine (3)
1929 - Povodeň (10)
Preteky motorových člnov (26)
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva (2)
1938 03 12 - Anschluss Österreichs und seine Folgen (1)
1938-1945 - Judenverfolgung und Holokaust (190)
Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky (1)
1939-1942 - Arisierung des jüdischen Eigentums (16)
1939-1945 - 2. Weltkrieg (20)
1940 - Zamrznutý Dunaj (1)
1942 - Zamrznutý Dunaj (3)
1944 - Bombardierung der Apollo-Fabrik (12)
1945 - Repatriation der Soldaten, Gefangenen, Häftlingen und Zwangsarbeiter (9)
1945 - Konfiszierung des Eigentums der Deutschen und Ungarn (7)
1945 03-04 (März bis April) - Kämpfe um Preßburg (7)
1945-1946 - Rückgabe des arisierten Eigentums an vorherige jüdische Eigentümer (3)
1947 - Povodeň (9)
1947 - Vyschnutý Dunaj (12)
1948 10 3 - Vysviacka Kostola Panny Márie Snežnej (1)
1948-1949 - Verstaatlichung (2)
Veľký jesenný jarmok (7)
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji (1)
1958 - Telovýchovné slávnosti (1)
1958 09 28 - Cvičenie civilnej obrany (12)
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji (1)
1959 06 21 - Slávnosť družby na Devíne (34)
1968 - Besatzung von Preßburg durch Armeen des Warschauer Pakts (31)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Agel, Rudolf (1)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (4)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (1)
Alžbeta Habsburská (1409-1442)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (12)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (1)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (2)
Andrašovan, Tibor (1917-2001) (1)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (1087)
Anton Šmotlák (530)
Augusta Neulinger (?) (145)
Archív MNV (3)
Ateliér Körper (3)
Adler, Jacob (2)
Ateliér de Sandalo (2)
Absolon (1)
Alexy, Janko (1)
Alt, Franz (1)
Ambrovits (1)
Anna Neulinger (?) (1)
Atelier Müller (1)
Augusta Neulinger ? (1)
Východoslovenské múzeum v Košiciach (VSM) (71)
Súkromná zbierka rodiny Schweighoferovej (1)
Súkromná zbierka Zuzany Falathovej (60)
Súkromná zbierka Ester Mateášikovej (1)
Súkromná zbierka Jozefa Tótha (945)
Pozostalosť rodiny Hoferovej (113)
Privatsammlung der Familie Oehme-Billek (23)
Súkromná zbierka Beáty Koššovej (19)
Súkromná zbierka J. Šedivého (69)
Štátny archív v Košiciach (7)
AMB - Archiv der Stadt Pressburg/Bratislava (1799)
A PÚ SR - Archiv des Denkmalschutzamts der Slowakischen Republik (1690)
Museum der Stadt Pressburg/Bratislava (3056)
MÚOP - Städtisches Institut für den Denkmalschutz (470)
SNM-AM (2)
Privatsammlung der Familie FALB (142)
Privatsammlung von Viktor Farár (1115)
Privatsammlung von Thomas Frankl (1052)
Súkromná zbierka Juraja Horvátha (1607)
Súkromná zbierka Ing. Ladislava Kálmána (226)
Privatsammlung von Johannes Lippert (10)
Súkromná zbierka príslušníkov rodiny LUDWIG (393)
Súkromná zbierka Juraja Šedivého (653)
Súkromná zbierka Antona Šmotláka ml. (2689)
Súkromná zbierka Pavla Tišliara (6)
Zbierka ku dejinám Karlovej Vsi Matúša Šrámka - Karlovaves.ahoj.sk (318)
Monasterium.net (1)
YouTube (3)
Rôzne digitálne zdroje (2)
Digitalarchiv PamMap (35)
Testovací zdroj (12)
Test ui42 (1)
pam
map
[ikona-fotografia]
Zasnežený letný arcibiskupský palác
[ikona-pohladnica]
Dominikánsky kostol
[ikona-pohladnica]
Grand restaurant Rohlena, Schalkház
[ikona-pohladnica]
Gréckokat. kostol
[ikona-pohladnica]
Dóm a obelisk
[ikona-pohladnica]
Immaculata a premonštrátsky kostol
[ikona-pohladnica]
Jakabov palác
[ikona-pohladnica]
Divadlo
[ikona-pohladnica]
Andrássyho palác
[ikona-pohladnica]
Barkóczyho ul.
[ikona-pohladnica]
Schalkház
[ikona-pohladnica]
Pôrodnícky ústav
[ikona-pohladnica]
Ulica F. Deáka
[ikona-pohladnica]
Interiér dómu
[ikona-pohladnica]
Farský úrad
[ikona-pohladnica]
Dóm z Forgáčovej ul.
[ikona-pohladnica]
Hlavná ulica
[ikona-pohladnica]
Múzeum
[ikona-pohladnica]
Hlavná ulica
[ikona-pohladnica]
Hlavná ul. a Andrássyho palác
[ikona-pohladnica]
Divadlo
[ikona-pohladnica]
Divadlo a Hlavná ul.
[ikona-pohladnica]
Ulica L. Kossutha
[ikona-pohladnica]
Hlavná ulica
[ikona-pohladnica]
Kadetka
[ikona-pohladnica]
Divadlo a Hlavná ul.
[ikona-pohladnica]
Kaplnka sv. Michala
[ikona-pohladnica]
Hotel Bankov
[ikona-pohladnica]
Kráľovská tabuľa
[ikona-pohladnica]
Hlavná ulica
[ikona-pohladnica]
Námestie slobody
[ikona-pohladnica]
Fontána na Hlavnej ul.
[ikona-pohladnica]
Pomník honvédov
[ikona-pohladnica]
Premonštrátsky kostol
[ikona-pohladnica]
Forgáčova ul.
[ikona-pohladnica]
Dolná časť Hlavnej ul.
[ikona-pohladnica]
Pivovarská ulica
[ikona-pohladnica]
Honvédsky pomník
[ikona-pohladnica]
Dóm a pomník Štefánika
[ikona-pohladnica]
Dóm z ulice F. Deáka
[ikona-pohladnica]
Dóm sv. Alžbety
[ikona-pohladnica]
Ulica L. Kossutha
[ikona-pohladnica]
Dóm sv. Alžbety
[ikona-pohladnica]
Sarkofágy v dóme
[ikona-pohladnica]
Dóm sv. Alžbety
[ikona-pohladnica]
Dóm sv. Alžbety
[ikona-pohladnica]
Park na Hlavnej ul.
[ikona-pohladnica]
Vojenské veliteľstvo
priehľadnosť
Back to Top