FILTER
28731 Gedächtniseinheiten, 45024 Digitalisate, 1120 Enzyklop. Einträge
  • Materialien
  • Orte
  • Themen
  • Geschichte
  • Menschen
  • Archivierung
  • Denkmäler
  • Zeit
Gegenstände (109)
Schriftstücke (1643)
Karten u. Pläne (16)
Graphik (396)
Stadtansichten (15)
Fotografien (15068)
Ansichtskarten (11471)
3D-Visualisationen (2)
Audio/Erinnerungen (1325)
Video (26)
Ereignisse (4387)
Familie und Gesellschaft (3923)
Landwirtschaft (679)
Gewerbe und Industrie (427)
Dienstleistungen (1858)
Verkehr (3240)
Ethnika und Gruppen (2407)
Sprache der Quelle (4112)
Politik und Parteien (136)
Ämter, Beamten und Funktionäre (542)
Justiz, Gerichte (85)
Armee (816)
Polizei (81)
Feuerwehr (54)
Verbände und Vereine (81)
Religion (731)
Kultur (4469)
Schulwesen (550)
Wissenschaft (36)
Gesundheitswesen und Sozialdienste (205)
Sport und Freizeit (1275)
Natur (4435)
PREHISTORICKÉ stavby a NÁLEZISKÁ (6)
HRADY, zámky a kaštiele (1987)
Stadtbefestigung (510)
Kostola a/alebo kláštory (3204)
Židovské synagógy (224)
Cintoríny (333)
Paláce a honosné (meštianske) domy (2197)
Budovy administratívnej správy a justície (1087)
VOJENSKÉ OBJEKTY A KASÁRNE (539)
Priemyselné stavby (505)
Dopravné stavby (1669)
Stavby SLUŽIEB (hotely, reštaurácie, obchody) (2193)
ZDRAVOTNÍCKE a SOCIÁLNE stavby (213)
ŠKOLY a INTERNÁTY (1080)
Kultúrne stavby (1596)
Rekreačné a športové stavby (800)
Pamiatky drobnej architektúry (2526)
Pamätné tabule (44)
Prírodné pamiatky
Prvé ľudské osídlenia v priestore Bratislavy (500000 až 8000 pred n. l.) (0)
- 7000 - Mesolithische Werkstatt (0)
907 - Die Schlacht bei Preßburg (Brezalauspurc) (0)
1052 - Obliehanie Bratislavského hradu Henrichom III. (1)
1241-1242 - Einfall der Mongolen (1)
1427-1433 - Bedrohung der Stadt durch die Hussiten (2)
Husitské sprisahanie v Bratislave (1)
1434 - 1467 - Posthusitské vojenské oddiely a bratríci (1)
1436 - Wappenverleihung (4)
1515 - Jagellonisch-Habsburgische Verhandlungen (0)
17. december 1526 – Voľba Ferdinanda Habsburského za uhorského panovníka (0)
Korunovácia Leopolda I. (2)
1687 - Korunovácia Jozefa I. (1)
1741 - Korunovácia Márie Terézie (3)
1805 und vorher - Kriegszüge Napoleons (2)
1829 - Entstehung der tschechisch-slowakischen Gesellschaft (0)
1848-1849 - Ungarische Revolution (2)
Bitka pri Lamači (1)
1869 - 1. moderne Volkszählung (1)
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok (1)
1880 - Volkszählung (5)
1886-1896 - Regulácia Dunaja (5)
1890 - Povodeň (1)
1890 - Volkszählung (1)
1896 - Miléniové oslavy (1)
1897 - Povodeň (5)
1897 05 16 - Odhalenie Pomníka Márie Terézie (1)
1899 - Miestna priemyselná výstava (15)
1899 - Povodeň (12)
1900-1902 - Zrútenie a oprava tunela (9)
1902 - Druhá krajinská poľnohospodárska výstava (39)
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa (1)
1907 - Oslavy 700. výročia narodenia Svätej Alžbety (14)
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza (1)
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža (1)
1910 - Besuch von Kaiser Franz Joseph in Pressburg (10)
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy (1)
1913 - Brand in der Stadt (33)
1914-1918 - 1. Weltkrieg (184)
1918 - Návšteva kráľa Karola IV. (11)
1919 - Besatzung von Preßburg (59)
1919 05 10 - Pohreb M. R. Štefánika (50)
1920 - Ples inžinierov a architektov (1)
1921 - Zerstörung des Maria Theresia Denkmals (4)
Zbúranie pamätníka arpádovského bojovníka na Devíne (1)
1921-1942 - Orientalmärkte in Pressburg (13)
1925 - Razia v redakcii denníka Slovák (1)
1925 - Všeživnostenský deň (1)
1926 - Glockenweihe (1)
1928 - Orolský zlet v Bratislave (1)
1928 - Zamrznutý Dunaj (10)
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR (9)
1928 12 01 - Eröffnung der Abendskurse fürs Zeichnen und Werbung (1)
1929 - Besuch von Marschall P. Pétaine (3)
1929 - Povodeň (13)
1929 06 28 - 07 01 - Zjazd Ústredia slovenského katolíckeho študentstva (1)
Závod balónov (10)
Návšteva prezidenta T. G. Masaryka (17)
1933 - Pribinove slávnosti v Nitre (1)
Zjazd čs. múzejníkov v Banskej Štiavnici (4)
Preteky motorových člnov (26)
1936 09 19-21 - Návšteva prezidenta E. Beneša (66)
1936 11 01 - Návšteva rumunského kráľa Karola II. (35)
1937 04 21 - Návšteva prezidenta E. Beneša (0)
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva (3)
1937 10 24 - 11 02 - Celoštátna výstava poštových známok (10)
1938 - Návšteva Milana Hodžu v Bratislave (1)
1938 03 12 - Anschluss Österreichs und seine Folgen (1)
1938-1945 - Judenverfolgung und Holokaust (188)
Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky (1)
1939-1942 - Arisierung des jüdischen Eigentums (15)
1939-1945 - 2. Weltkrieg (25)
1940 - Zamrznutý Dunaj (1)
1942 - Zamrznutý Dunaj (3)
1944 - Bombardierung der Apollo-Fabrik (13)
1944-1945 - Slovenské národné povstanie (2)
1945 - Repatriation der Soldaten, Gefangenen, Häftlingen und Zwangsarbeiter (9)
1945 - Konfiszierung des Eigentums der Deutschen und Ungarn (8)
1945 03-04 (März bis April) - Kämpfe um Preßburg (7)
1945-1946 - Rückgabe des arisierten Eigentums an vorherige jüdische Eigentümer (3)
1946-1947 - Akcia Pomáhajme navráteným Slovákom (5)
1947 - Povodeň (9)
1947 - Vyschnutý Dunaj (12)
1948 10 28 - 30. výročie vzniku ČSR (10)
1948 10 3 - Vysviacka Kostola Panny Márie Snežnej (1)
1948-1949 - Verstaatlichung (2)
1949 - 1. výročie Víťazného februára (6)
1949 - Hrachová brigáda (12)
1949 - IX. zjazd KSČ v Bratislave (10)
1949 - Koncert robotníckeho spevokolu (3)
1949 - Návšteva Klementa Gottwalda (29)
1949 - Otvorenie Devínskej cesty (19)
1949 - Týždeň čistoty v uliciach (2)
1949 04 14 - Manifestácia za svetový mier (15)
1949 06 01 - Štátny pohreb Petra Jilemnického (18)
1949 07 04 - Otvorenie tunela pod hradom (11)
1949 08 - Návšteva Jeana Bouliera (5)
1949 09 11 - Pomenovanie Námestia G. Dimitrova pred Hl. žel. stanicou (18)
1949 10 - Návšteva konzula ZSSR Novikova v Bratislave (3)
1949 11 07 - Manifestácia na výročie VOSR (1)
1950 04 04 - Odhalenie Pomníka víťazstva nad fašizmom (víťaznej Červenej armády) (5)
1957 - Povodeň (9)
1957 03 08 - Medzinárodný deň žien (1)
Veľký jesenný jarmok (7)
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji (1)
1958 - Telovýchovné slávnosti (1)
1958 08 03-10 - Majstrovstvá sveta v zoskoku padákom (1)
1958 09 28 - Cvičenie civilnej obrany (12)
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji (1)
1959 06 21 - Slávnosť družby na Devíne (34)
40. výročie založenia KSČ (11)
Návšteva divadla MCHAT (4)
1962 08 29 - Otvorenie potravín (bývalá Te-Ta) na Dunajskej ulici (4)
1962 10 05 - Návšteva Rudolfa Petershagena (4)
1964 06 14 - Voľby do SNR (3)
1965 - Povodeň (30)
Výstava sovietskeho výtvarného umenia (9)
Hosťovanie Sovietskeho štátneho cirkusu (9)
1965 05 16 - Otvorenie V-klubu (11)
1965 05 30 - Alexandrovci v amfiteátri (6)
1966 - 98 - Festival Bratislavská lýra (4)
1966 05 05 - Vysokoškolský karnevalový sprievod (30)
1966 05 09 - Vojenská prehliadka (7)
1967 06 04 - Otvorenie Dní čs.-sovietskeho priateľstva (15)
1968 - Besatzung von Preßburg durch Armeen des Warschauer Pakts (69)
1973 - MS v krasokorčuľovaní (2)
1985 10 11-12 - Dni námetovej filatelie (2)
1987 04 11 - Návšteva Michaila Gorbačova v Bratislave (3)
2000 09 23-24 - Celoslovenský eucharistický kongres (1)
2000 11 11 - Posviacka zvonov Dómu sv. Martina (1)
2005 02 23-25 - Bratislavský samit (2)
Atletické preteky Pravda - Televízia - Slovnaft (PTS) (1)
Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) (1)
Filmové festivaly pracujúcich (63)
Oslavy 1. mája (322)
Oslavy SNP (13)
Slovanské dni na Devíne (65)
Výstava kvetov Flóra (2)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (4)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Agel, Rudolf (1)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (1)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (19)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (4)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Alth, Jozef (1821-1890) (1)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (2)
Alžbeta Habsburská (1409-1442) (6)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (13)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (1)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (1)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (3)
Andrašovan, Tibor (1917-2001) (1)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (1)
Antal, Emil (1840-1896) (1)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Anton Haus (1851-1917) (1)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (1)
Árossy, Jozef (1797-1870) (1)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (3)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (1)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (1087)
Anton Šmotlák (526)
Augusta Neulinger (?) (145)
Absolon, Ľudovít (17)
Ateliér Marian (8)
Ambrovits (4)
Apfel, Otto (3)
Archív MNV (3)
Ateliér Körper (3)
Absolón, Z. (2)
Adler, Jacob (2)
Alexy, Janko (2)
Atelier Szova (2)
Ateliér Helios (2)
Ateliér Schnitzel & Fink (2)
Ateliér de Sandalo (2)
Absolon (1)
Absolon, Zoltán (1)
Absolon, Ľudovít; Sekera, Miroslav; Belický, Karol (1)
Absolon, Ľudovít; Sláma, Ján (1)
Absolon, Ľudovít; Tichý, Ivan (1)
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavel; Paul, Petr (1)
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavol; Grossmann, Igor; Tesák, Milan (1)
Absolon, Ľudovít; Veliká, Dagmar; Orlík, Anton (1)
Absolonová, E.; Klimo, Martin; Šmátrala, Milan; Kanka, Ján (1)
Absolón, Ľudovít (1)
Alt, Franz (1)
Anna Neulinger (?) (1)
Atelier Müller (1)
Atelier Szova Bratislava (1)
Ateliér Rosbaud (1)
Ateliér Stefania (1)
Augusta Neulinger ? (1)
Pamäť mesta Bratislava Pamäť mesta Košice Pamäť mesta Banská Bystrica

Andere Orte

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adelboden (CH) (1)
Albena (BG) (10)
Alpy (2)
Aschaffenburg (DE) (4)
ARCHIVE (6854)
MUSEEN (7611)
BIBLIOTHEKEN (282)
WISSENSCHAFTLICHE INSTITUTE (470)
PRIVATSAMMLUNGEN (13491)
DIGITALE QUELLEN (7)
Testovací zdroj (12)
pam
map
[ikona-fotografia]
Hermine Schwenk (1870 - 1931)
[ikona-malba]
Júlia Šafáriková (rod. Ambróziová) (1803 - 1876)
[ikona-malba]
Georg Friedrich Schnaderbach (1669 – 1716)
[ikona-malba]
Daniel Schmidt (1604 – 1660)
[ikona-malba]
Samuel Viliam Serpilius (1707 – 1762)
[ikona-pisomnost]
Svedectvo kráľa o proteste Bratislavy voči palatínovi
[ikona-pisomnost]
Svedčenie kapituly o zákonných zástupcoch
[ikona-pisomnost]
Žiadosť kráľovnej o poslanie novoročných darov
[ikona-pisomnost]
Žiadosť Pešte o vymáhanie dlhu v Bratislave
[ikona-pisomnost]
List z Viedne o predaji vína
[ikona-pisomnost]
Výzva na prípravy na príchod kráľovskej rodiny
[ikona-pisomnost]
Banská Bystrica podporuje povozníka v spore
[ikona-pisomnost]
Svedectvo o dobrých mravoch
[ikona-pisomnost]
Prihovorenie rakúskeho arcivojvodu bratislavskému senátu
[ikona-pisomnost]
Výzva na zaplatenie dlhu
[ikona-pisomnost]
Výzva na zaplatenie dlhu z Klosterneuburgu
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o zakročenie vo veci dlhu
[ikona-pisomnost]
Nariadenie bratislavskému senátu opevniť mesto
[ikona-pisomnost]
List bratislavskému senátu
[ikona-pisomnost]
List senátu vo veci väznenia
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie bratislavskému senátu
[ikona-pisomnost]
Riešenie nespravodlivého uväznenia
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o podporu bratislavského richtára
[ikona-pisomnost]
Dlžobný úpis bratislav. mests. rady
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o ochranu na cestách
[ikona-pisomnost]
Prepis nariadenia o zrušení interdiktu na poddaných
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o sprievodný list na cestu do Bratislavy
[ikona-pisomnost]
Svedectvo o vyúčtovaní príjmov z desiatkov
[ikona-pisomnost]
Svedectvo o vlastníctve poľa
[ikona-pisomnost]
Svedectvo o vlastníctve poľa
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie o prijatí desiatkov za pole
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie privilégia o príjmoch z mosta
[ikona-pisomnost]
Správa o pomerení manželky a brata
[ikona-pisomnost]
Správa o zmieri súrodencov
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie privilégia Ľudovíta I.
[ikona-pisomnost]
Povolenie Bratislavčanom obchodovať
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie privilégií mesta Bratislava
[ikona-pisomnost]
Správa o uzavretí mieru pri Skalici
[ikona-pisomnost]
Výpoveď zlodejky
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie o platbe kráľovskej komore
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o povolenie prevážať víno
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie o prijatí darov
[ikona-pisomnost]
Svedectvo o ukončení sporu
[ikona-pisomnost]
Oznam o jednaní s kráľom
[ikona-pisomnost]
Správa o udalostiach na Spiši
[ikona-pisomnost]
Predvolanie bratislavského senátu na súd
[ikona-pisomnost]
Obec Orth informuje Bratislavu o spore
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o povolenie previesť víno
1
priehľadnosť
Back to Top