FILTER
31928 Gedächtniseinheiten, 50987 Digitalisate, 2057 Enzyklop. Einträge
  • Materialien
  • Orte
  • Themen
  • Geschichte
  • Menschen
  • Archivierung
  • Denkmäler
  • Zeit
Gegenstände (122)
Schriftstücke (2495)
Karten u. Pläne (16)
Graphik (415)
Stadtansichten (16)
Fotografien (17399)
Ansichtskarten (11514)
3D-Visualisationen (2)
Audio/Erinnerungen (2)
Video (27)
Ereignisse (4994)
Familie und Gesellschaft (4210)
Landwirtschaft (724)
Gewerbe und Industrie (486)
Dienstleistungen (2078)
Verkehr (3428)
Ethnika und Gruppen (2593)
Sprache der Quelle (5078)
Politik und Parteien (190)
Ämter, Beamten und Funktionäre (628)
Justiz, Gerichte (142)
Armee (854)
Polizei (86)
Feuerwehr (61)
Verbände und Vereine (83)
Religion (985)
Kultur (4754)
Schulwesen (657)
Wissenschaft (49)
Gesundheitswesen und Sozialdienste (237)
Sport und Freizeit (1315)
Natur (4651)
VORZEITLICHE Bauten und archäologische FUNDE (2)
BURGEN und Schlösser (2025)
STADTbefestigungen (528)
KIRCHEN und KLÖSTER (3305)
SYNAGOGEN und MOSCHEEN (225)
FRIEDHÖFE (424)
PALÄSTE und vornehme Häuser (2244)
Gebäude der ADMINISTRATION u. JUSTIZ (1156)
MILITÄRobjekte und Kasernen (546)
INDUSTRIEgebäude (530)
Gebäude für VERKEHR (1748)
Gebäude der DIENSTLEISTUNGEN (Hotels, Restaurants, Geschäfte) (2275)
Gebäude für MEDIZIN u. SOZIALPFLEGE (227)
SCHULEN und Internate (1119)
Gebäude für KULTUR (1619)
Gebäude für SPORT u. FREIZEIT (815)
DENKMÄLER, STATUEN u. BRUNNEN (2661)
GEDENKTAFEL (70)
NATURdenkmäler (4)
Prvé ľudské osídlenia v priestore Bratislavy (500000 až 8000 pred n. l.) (2)
- 7000 - Mesolithische Werkstatt (0)
907 - Die Schlacht bei Preßburg (Brezalauspurc) (0)
1052 - Obliehanie Bratislavského hradu Henrichom III. (1)
1074-1080 – Uhorský kráľ Šalamún na Bratislavskom hrade (0)
1204 - Presun Bratislavskej kapituly z hradu do podhradia (0)
1221 - Presun kostola najsv. Spasiteľa z hradu do podhradia (0)
1241-1242 - Einfall der Mongolen (1)
1309, 1311 – Pobyt kardinála Gentilisa v Bratislave (0)
1427-1433 - Bedrohung der Stadt durch die Hussiten (12)
Husitské sprisahanie v Bratislave (1)
1434 - 1467 - Posthusitské vojenské oddiely a bratríci (2)
1436 - Wappenverleihung (4)
1515 - Jagellonisch-Habsburgische Verhandlungen (0)
17. december 1526 – Voľba Ferdinanda Habsburského za uhorského panovníka (0)
1655 06 27 - Korunovácia Leopolda I. (2)
1687 - Korunovácia Jozefa I. (1)
1741 - Korunovácia Márie Terézie (3)
1805 und vorher - Kriegszüge Napoleons (2)
1829 - Entstehung der tschechisch-slowakischen Gesellschaft (0)
1848-1849 - Ungarische Revolution (2)
1866 07 22 - Bitka pri Lamači (1)
1869 - 1. moderne Volkszählung (1)
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok (1)
1880 - Volkszählung (5)
1886-1896 - Regulácia Dunaja (5)
1890 - Povodeň (1)
1890 - Volkszählung (1)
1896 - Miléniové oslavy (1)
1897 - Povodeň (5)
1897 05 16 - Odhalenie Pomníka Márie Terézie (2)
1899 - Miestna priemyselná výstava (15)
1899 - Povodeň (12)
1900-1902 - Zrútenie a oprava tunela (9)
1902 - Druhá krajinská poľnohospodárska výstava (39)
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa (1)
1907 - Oslavy 700. výročia narodenia Svätej Alžbety (14)
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza (1)
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža (1)
1910 - Besuch von Kaiser Franz Joseph in Pressburg (10)
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy (1)
1913 - Brand in der Stadt (35)
1914-1918 - 1. Weltkrieg (185)
1918 - Návšteva kráľa Karola IV. (11)
1919 - Besatzung von Preßburg (59)
1919 05 10 - Pohreb M. R. Štefánika (50)
1920 - Ples inžinierov a architektov (1)
1921 - Zerstörung des Maria Theresia Denkmals (4)
Zbúranie pamätníka arpádovského bojovníka na Devíne (1)
1921-1942 - Orientalmärkte in Pressburg (13)
1925 - Razia v redakcii denníka Slovák (1)
1925 - Všeživnostenský deň (1)
1926 - Glockenweihe (1)
1928 - Orolský zlet v Bratislave (1)
1928 - Zamrznutý Dunaj (10)
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR (9)
1928 12 01 - Eröffnung der Abendskurse fürs Zeichnen und Werbung (1)
1929 - Besuch von Marschall P. Pétaine (3)
1929 - Povodeň (13)
1929 06 28 - 07 01 - Zjazd Ústredia slovenského katolíckeho študentstva (1)
1930 04 27 - Závod balónov (10)
1930 10 11-13 - Návšteva prezidenta T. G. Masaryka (17)
1933 - Pribinove slávnosti v Nitre (2)
1933 07 02-04 - Zjazd čs. múzejníkov v Banskej Štiavnici (4)
Preteky motorových člnov (26)
1936 09 19-21 - Návšteva prezidenta E. Beneša (66)
1936 11 01 - Návšteva rumunského kráľa Karola II. (35)
1937 04 21 - Návšteva prezidenta E. Beneša (0)
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva (3)
1937 10 24 - 11 02 - Celoštátna výstava poštových známok (10)
1938 - Návšteva Milana Hodžu v Bratislave (1)
1938 03 12 - Anschluss Österreichs und seine Folgen (1)
1938-1945 - Judenverfolgung und Holokaust (188)
Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky (1)
1939-1942 - Arisierung des jüdischen Eigentums (15)
1939-1945 - 2. Weltkrieg (79)
1940 - Zamrznutý Dunaj (1)
1942 - Zamrznutý Dunaj (3)
1944 - Bombardierung der Apollo-Fabrik (49)
1944-1945 - Slovenské národné povstanie (2)
1945 - Repatriation der Soldaten, Gefangenen, Häftlingen und Zwangsarbeiter (9)
1945 - Konfiszierung des Eigentums der Deutschen und Ungarn (18)
1945 03-04 (März bis April) - Kämpfe um Preßburg (7)
1945-1946 - Rückgabe des arisierten Eigentums an vorherige jüdische Eigentümer (3)
1946-1947 - Akcia Pomáhajme navráteným Slovákom (5)
1947 - Povodeň (9)
1947 - Vyschnutý Dunaj (12)
1948 10 28 - 30. výročie vzniku ČSR (10)
1948 10 3 - Vysviacka Kostola P. Márie Snežnej v Bratislave (1)
1948-1949 - Verstaatlichung (2)
1949 - 1. výročie Víťazného februára (6)
1949 - Hrachová brigáda (12)
1949 - IX. zjazd KSČ v Bratislave (10)
1949 - Koncert robotníckeho spevokolu (3)
1949 - Návšteva Klementa Gottwalda (29)
1949 - Otvorenie Devínskej cesty (19)
1949 - Týždeň čistoty v uliciach (2)
1949 04 14 - Manifestácia za svetový mier (15)
1949 06 01 - Štátny pohreb Petra Jilemnického (18)
1949 07 04 - Otvorenie tunela pod hradom (11)
1949 08 - Návšteva Jeana Bouliera (5)
1949 09 11 - Pomenovanie Námestia G. Dimitrova pred Hl. žel. stanicou (18)
1949 10 - Návšteva konzula ZSSR Novikova v Bratislave (3)
1949 11 07 - Manifestácia na výročie VOSR (1)
1950 04 04 - Odhalenie Pomníka víťazstva nad fašizmom (víťaznej Červenej armády) (5)
1957 - Povodeň (9)
1957 03 08 - Medzinárodný deň žien (1)
Veľký jesenný jarmok (7)
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji (1)
1958 - Telovýchovné slávnosti (1)
1958 08 03-10 - Majstrovstvá sveta v zoskoku padákom (1)
1958 09 28 - Cvičenie civilnej obrany (12)
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji (1)
1959 06 21 - Slávnosť družby na Devíne (34)
1961 05 28 - 40. výročie založenia KSČ (11)
Návšteva divadla MCHAT (4)
1962 08 29 - Otvorenie potravín (bývalá Te-Ta) na Dunajskej ulici (4)
1962 10 05 - Návšteva Rudolfa Petershagena (4)
1964 06 14 - Voľby do SNR (3)
1965 - Povodeň (30)
1965 01 20 - ? - Výstava sovietskeho výtvarného umenia (9)
1965 04 17 - 05 09 - Hosťovanie Sovietskeho štátneho cirkusu (9)
1965 05 16 - Otvorenie V-klubu (11)
1965 05 30 - Alexandrovci v amfiteátri (6)
1966 - 98 - Festival Bratislavská lýra (4)
1966 05 05 - Vysokoškolský karnevalový sprievod (30)
1966 05 09 - Vojenská prehliadka (7)
1967 06 04 - Otvorenie Dní čs.-sovietskeho priateľstva (15)
1968 - Besatzung von Preßburg durch Armeen des Warschauer Pakts (71)
1973 - MS v krasokorčuľovaní (2)
1985 10 11-12 - Dni námetovej filatelie (2)
1987 04 11 - Návšteva Michaila Gorbačova v Bratislave (3)
1989 - Nežná revolúcia (64)
1990 04 22 - Návšteva Jána Pavla II. v Bratislave (7)
Návšteva Françoisa Mitterranda v Bratislave (2)
1991 - doteraz - Korunovačné slávnosti (15)
1991 - Povodeň (5)
1992 02 28 - Návšteva Helmuta Kohla v Bratislave (3)
2000 09 23-24 - Celoslovenský eucharistický kongres (1)
2000 11 11 - Posviacka zvonov Dómu sv. Martina (1)
2005 02 23-25 - Bratislavský samit (2)
2010 - príklad udalosti Turzovka (0)
Misia Konštantína a Metoda na Veľkej Morave (1)
Atletické preteky Pravda - Televízia - Slovnaft (PTS) (1)
Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) (1)
Filmové festivaly pracujúcich (63)
Oslavy 1. mája (419)
Oslavy SNP (16)
Slovanské dni na Devíne (65)
Výstava kvetov Flóra (2)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (1)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (4)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (1)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (1)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (27)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (1)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (4)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Alth, Jozef (1821-1890) (1)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (2)
Alžbeta Habsburská (1409-1442) (7)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (13)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (1)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (1)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (3)
Andrašovan, Tibor (1917-2001) (1)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (1)
Antal, Emil (1840-1896) (1)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Anton Haus (1851-1917) (1)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (1)
Árossy, Jozef (1797-1870) (1)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (3)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (1)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (1087)
Anton Šmotlák (526)
Augusta Neulinger (?) (145)
Absolon, Ľudovít (17)
Ateliér Marian (8)
Ambrovits (4)
Apfel, Otto (3)
Archív MNV (3)
Ateliér Körper (3)
Absolón, Z. (2)
Adler, Jacob (2)
Alexy, Janko (2)
Atelier Szova (2)
Ateliér Helios (2)
Ateliér Schnitzel & Fink (2)
Ateliér de Sandalo (2)
A. Hrazdil (1)
Absolon (1)
Absolon, Zoltán (1)
Absolon, Ľudovít; Sekera, Miroslav; Belický, Karol (1)
Absolon, Ľudovít; Sláma, Ján (1)
Absolon, Ľudovít; Tichý, Ivan (1)
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavel; Paul, Petr (1)
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavol; Grossmann, Igor; Tesák, Milan (1)
Absolon, Ľudovít; Veliká, Dagmar; Orlík, Anton (1)
Absolonová, E.; Klimo, Martin; Šmátrala, Milan; Kanka, Ján (1)
Absolón, Ľudovít (1)
Alexander Fink (1)
Alt, Franz (1)
Anna Neulinger (?) (1)
Atelier Marian (1)
Atelier Müller (1)
Atelier Szova Bratislava (1)
Ateliér Rosbaud (1)
Ateliér Stefania (1)
Augusta Neulinger ? (1)
Pamäť mesta Bratislava Pamäť mesta Košice Pamäť mesta Banská Bystrica Pamäť mesta Turzovka

Andere Orte

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adelboden (CH) (1)
Albena (BG) (10)
Alpy (2)
Antivari (AL) (1)
Aschaffenburg (DE) (4)
Atény (GR) (5)
ARCHIVE (8253)
MUSEEN (7612)
BIBLIOTHEKEN (485)
WISSENSCHAFTLICHE INSTITUTE (470)
PRIVATSAMMLUNGEN (15084)
DIGITALE QUELLEN (8)
Testovací zdroj (12)
pam
map
[ikona-pisomnost]
Reverz vydaný po prepustení z väzenia
[ikona-pisomnost]
Testament
[ikona-pisomnost]
Splnomocnenie k vymáhaniu dlhu
[ikona-pisomnost]
List vo veci prevozu vína
[ikona-pisomnost]
Výklad pápežskej buly
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o vrátenie dlžných peňazí
[ikona-pisomnost]
Testament
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie o prijatí peňazí od bratislavského senátu
[ikona-pisomnost]
Zaslanie zbraní loďou do Budína
[ikona-pisomnost]
Zadržanie zálohu neznámeho šľachtica
[ikona-pisomnost]
Zákaz vyberania tridsiatkov od Štefana Metela
[ikona-pisomnost]
Stavba mostu cez Dunaj
[ikona-pisomnost]
Obchodníci majú riadne platiť budínske tridsiatky
[ikona-pohladnica]
Ulica Rudolfa Jašíka v Turzovke
[ikona-pisomnost]
Postúpenie Baskovho domu Bratislave kvôli dlhom
[ikona-pohladnica]
Bytový dom v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Centrum Turzovky
[ikona-pohladnica]
Národná ulica v Banskej Bystrici
[ikona-pisomnost]
Ján z Maznova píše ohľadom sluhu
[ikona-pohladnica]
Stanečkova vila v Turzovke
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o zálohu za Rappove dlhy
[ikona-pisomnost]
Rozdelenie vinice manželky Erharta Schlichera
[ikona-pohladnica]
Centrum Turzovky a farský kostol
[ikona-pohladnica]
Železničné priecestie v centre Turzovky
[ikona-pisomnost]
Nariadenie kráľa pre colníkov ohľadne Bratislavy
[ikona-pisomnost]
Nariadenie kráľa pre Bratislavu ohľadne dane
[ikona-pisomnost]
Zákaz kráľa zadržať majetok richtára bratislavského
[ikona-pisomnost]
Záväzok zaplatiť dlh mincovného majstra z Brna
[ikona-pisomnost]
Správa pre kráľa ohľadne sporu arcibiskupa
[ikona-pisomnost]
Prepis mandátu ohľadne Vydrice
[ikona-pisomnost]
Fundácia v prospech kostola sv. Michala
[ikona-pisomnost]
Záväzok Bratislavy pre H. Haymbachera
[ikona-pisomnost]
Záväzok Bratislavy pre J. Wanlicha
[ikona-fotografia]
Križovatka na ulici M. R. Štefánika v Turzovke
[ikona-fotografia]
Križovatka na ulici M. R. Štefánika v Turzovke
[ikona-fotografia]
Križovatka na ulici M. R. Štefánika v Turzovke
[ikona-pisomnost]
Oznámenie o rokovaní s rábskym arcibiskupom
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o zaplatenie dlhu
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie o správcovstve oltára
[ikona-pisomnost]
List vo veci dlhu
[ikona-pisomnost]
Oznámenie o príchode panovníka
[ikona-fotografia]
Bytová výstavba na sídlisku Šarky v Turzovke
[ikona-pisomnost]
Oznámenie o jednaní a súde
[ikona-pisomnost]
Povolenie na voľný obchod v Rakúsku
[ikona-pisomnost]
Nariadenie na zaplatenie vojnovej dane
[ikona-pisomnost]
Nariadenie na odovzdanie truhlice s pokladmi
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie o prijatí peňazí
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie o prijatí peňazí za soľ
1
priehľadnosť
Back to Top