FILTER
236 inventárnych jednotiek, 311 digitálnych záberov
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • udalosti
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
Fotografia (193)
Pohľadnica (45)
ARMÁDA (4)
DOPRAVA (36)
Cestná doprava (13)
Koľajová doprava (24)
Vodná doprava (1)
ETNIKÁ a skupiny (10)
Židia a judaiká (10)
HASIČI (1)
KULTÚRA (56)
Divadlo (1)
Hudba (1)
Ľudová kultúra (51)
Sochárstvo (3)
Tlač, noviny, žurnalistika (1)
NÁBOŽENSTVO a CIRKVI (44)
Judaizmus (náboženstvo) (10)
Katolíci (40)
POLÍCIA (1)
PRÍRODA (56)
Lesy (6)
Parky a záhrady (1)
Rieky a jazerá (17)
ŠKOLSTVO (19)
Stredné školstvo (2)
Základné školstvo (14)
SLUŽBY (44)
Hotely a iné ubytovanie (1)
Obchody a trhy (31)
Stravovanie a pohostinstvo (25)
ŠPORT a VOĽNÝ ČAS (6)
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI (14)
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY (15)
CINTORÍNY (4)
Starý cintorín, ul. R. Jašíka (2)
Turzovka: Cintorín na mieste Útulne sv. Jozefa (zaniknutý) (2)
Dopravné stavby v Turzovke (15)
Most do Predmiera (4)
Starý most do Hlineného (4)
Železničná stanica v Turzovke (7)
INÉ objekty s funkciou SLUŽIEB v Turzovke (4)
Fotografický ateliér Hrázdil v Turzovke (1)
Stanečkova vila v Turzovke (3)
OBCHODNÉ budovy v Turzovke (1)
Nákupné stredisko U Hranca v Turzovke (1)
Pamätné tabule v Turzovke (1)
Pam. tabuľa Rudolfa Jašíka v Turzovke (1)
Pamätníky a pomníky v Turzovke (6)
Pamätník oslobodenia 1918 v Turzovke (2)
Pomník padlým v 1. sv. vojne v Turzovke (2)
Stĺp Sv. Jána Nepomuckého v Turzovke (2)
PRIEMYSELNÉ stavby v Turzovke (19)
Bitúnok (zaniknutý) v Turzovke (1)
Drevoimpregna/Drevoindustria v Turzovke (1)
Kysuca > závod Slovenka v Turzovke (3)
Panská pálenica (neskôr Hrošova likérka) v Turzovke (1)
Panský pivovar (zaniknutý) v Turzovke (3)
Zámočnícka dielňa u Baranka v Turzovke (7)
Železničné zložiško dreva v Turzovke (4)
Rekreačné a športové stavby v Turzovke (4)
Futbalové ihrisko Turzovka-Závodie (1)
Futbalové ihrisko u Šarkov v Turzovke (3)
ŠKOLY a internáty v Turzovke (19)
Cirkevná ľud. škola > Pastoračné centrum v Turzovke (9)
Gymnázium Turzovka (2)
Štát. ľud. škola > DÚHA v Turzovke (1)
Štát. ľud. škola > Spojená škola sv. Jozefa v Turzovke (5)
Základná škola Turzovka-Bukovina (3)
Turzovka: Budovy ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE (15)
Bývalá žandárska stanica v Turzovke (2)
Panské administratívne budovy v Turzovke (7)
Urbársky dom v Turzovke (13)
Turzovka: Rím.kat. KOSTOLY a KAPLNKY (35)
Kaplnka P. Márie ustavičnej pomoci, Stred U Okuliarov (1)
Turzovka: Fara (5)
Turzovka: Kostol Nanebovzatia P. Márie (32)
Turzovka: Kostol sv. Alžbety (zaniknutý) (2)
ZDRAVOTNÍCKE a SOCIÁLNE zariadenia v Turzovke (14)
Detský domov sv. Jozefa v Turzovke (8)
Lekáreň Gustáva Dvorského v Turzovke (4)
Lekáreň v Sekáčovom dome v Turzovke (1)
Poliklinika Turzovka (1)
Židovská SYNAGÓGA (7)
Známe REŠTAURÁCIE, kaviarne a hostince v Turzovke (25)
Artemis (< Cvinčekova reštaurácia) v Turzovke (2)
Hoffmannov hostinec a kaviareň v Turzovke (8)
Hostinec Hochfelderovcov (Harcovňa) v Turzovke (3)
Hostinec Mórica Hoffmanna v Turzovke (7)
Hostinec u Macvejdu v Turzovke (7)
Hostinec Želmíry Politzerovej v Turzovke (1)
Reštaurácia Urbár v Turzovke (1)
Urbárska krčma Kruh v Turzovke (3)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelaida Švábska (1065-1090) (0)
Adelaida z Riedenburgu (12. stor.) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Adler, Rudolf (1892-1978) (0)
Adler, Tibor (1926-1945) (0)
Adlerová (rod. Paskusz), Blanka (1898-1966) (0)
Adlerová, Erika (20.stor.) (0)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (0)
Agnesa Babenberská (ca.1151-1182) (0)
Agnesa z Antiochie (1154-1184) (0)
Agneša Habsburská (1281–1364) (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (0)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (0)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander VI. (1431-1503) (0)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Altdorffer (rod. Kövér), Aloisia (1899-1980) (0)
Altdorffer, Alfréd (1926> (0)
Altdorffer, Leopold (1898-1985) (0)
Alth, Jozef (1821-1890) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (0)
Alžbeta Kotromanićová / Bosnianska (1340-1387) (0)
Alžbeta Kumánska (1240-1290> (0)
Alžbeta Luxemburská (1409-1442) (0)
Alžbeta Piastovská (1305-1380) (0)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (0)
Alžbeta z Anjou (1261-1304) (0)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (0)
Anastázia Kyjevská <1021-1096> (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (0)
Andrássy, Gyula (1823-1890) (0)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Andreas (Endre) Moick (1903 - 1999) (0)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Anežka Hlohovská <1290-1361) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (0)
Anna de Foix (1480-1506) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (0)
Árossy, Jozef (1797-1870) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Astrik (?-1034) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (0)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Absolon, Ľudovít
Absolon, Zoltán
Absolonová, E.
Adler, Jacob
Alexander Lechnitzky
Alexy, Janko
Alt, Franz
Alt, Rudolf
Altdorffer, Alfréd
Altdorffer, Leopold
Ambrovits
Andil
Andor
Andrási, Mór
Anna Neulinger (?)
Anton Šmotlák
Apfel (ateliér)
Apfel, Otto
Archív 1. ČSR
Archív I. ČSR
Ateliér Schnitzel & Fink
Auerbach, Max
Augusta Neulinger (?)
Augusta Neulinger ?
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR)

Mestské časti

Turzovka-Stred
Hlinené
Predmier
Vyšný Koniec
Závodie

Ulice (podľa abecedy)

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Nenašli sa žiadne miesta.
ARCHÍVY (21)
Archívy špecializované (štátnych a verejných organizácií) (20)
Archív Pamiatkového úradu SR (A PÚ SR) (11)
Zbierka fotografií a negatívov (11)
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány 1. CSR k lokalite Turzovka (11)
Literárny archív Slovenskej národnej knižnice (9)
Fotodokumentačné zbierky (9)
Archívy štátne (1)
Štátny archív v Bratislave - centrála aj pracoviská (1)
Štátny archív v Bratislave (1)
Zbierka fotografií a negatívov (1)
Fotografie Ľudovíta Sedíleka (1)
07_Udalosti (1)
SÚKROMNÉ ZBIERKY (215)
2_Zbierka k dejinám mesta TURZOVKA (215)
Mestský úrad Turzovka (56)
Súkr. zbierka: BARANEK, Miroslav (40)
Zbierka negatívov (36)
Zbierka pohľadníc (4)
Súkr. zbierka: DLHOPOLČEKOVÁ, Emília (10)
Zbierka fotografií (10)
Súkr. zbierka: DUŠALOVÁ, Eva (15)
Zbierka fotografií (15)
Súkr. zbierka: GAJDIČIAR, Ivan (37)
Zbierka fotografií (3)
Zbierka pohľadníc (34)
Súkr. zbierka: KORENÝ, Jozef (20)
Zbierka fotografií (20)
Súkr. zbierka: KOSANOVÁ, Štefánia (37)
Zbierka fotografií (31)
Zbierka pohľadníc (6)
pam
map
[ikona-fotografia]
Terajšia ulica R. Jašíka v Turzovke
[ikona-fotografia]
Terajšia ulica R. Jašíka v Turzovke
[ikona-fotografia]
Terajšia ulica R. Jašíka v Turzovke
[ikona-fotografia]
Terajšia ulica R. Jašíka v Turzovke
[ikona-fotografia]
Terajšia ulica R. Jašíka v Turzovke
[ikona-fotografia]
Pohľad na Turzovku
[ikona-fotografia]
Centrum Turzovky s kostolom
[ikona-pohladnica]
Gymnázium v Turzovke
[ikona-pohladnica]
Židovská synagóga v Turzovke
[ikona-pohladnica]
Ulica R. Jašíka (Kostolná ulica) v Turzovke
[ikona-pohladnica]
Ulica R. Jašíka (Kostolná ulica) v Turzovke
[ikona-pohladnica]
Centrum Turzovky
[ikona-pohladnica]
Stanečkova vila v Turzovke
[ikona-pohladnica]
Centrum Turzovky a farský kostol
[ikona-pohladnica]
Železničné priecestie v centre Turzovky
[ikona-fotografia]
Križovatka na ulici M. R. Štefánika v Turzovke
[ikona-fotografia]
Križovatka na ulici M. R. Štefánika v Turzovke
[ikona-fotografia]
Križovatka na ulici M. R. Štefánika v Turzovke
[ikona-fotografia]
Bytová výstavba na sídlisku Šarky v Turzovke
[ikona-fotografia]
Lokalita U Šarkov v Turzovke
[ikona-fotografia]
Lokalita U Okuliarov v Turzovke
[ikona-fotografia]
Starý most do Hlineného
[ikona-fotografia]
Starý most do Hlineného
[ikona-fotografia]
Lokalita U Okuliarov v Turzovke
[ikona-fotografia]
Drevenica v Turzovke - U Okuliarov
[ikona-fotografia]
Najstarší dom v Turzovke
[ikona-fotografia]
Ulica Rudolfa Jašíka v Turzovke
[ikona-fotografia]
Ulica Rudolfa Jašíka v Turzovke
[ikona-fotografia]
Ulica Rudolfa Jašíka v Turzovke
[ikona-fotografia]
Ulica Rudolfa Jašíka v Turzovke
[ikona-fotografia]
Ulica Rudolfa Jašíka v Turzovke
[ikona-fotografia]
Staré futbalové ihrisko s tribúnou v Turzovke
[ikona-fotografia]
Rieka Kysuca, ihrisko a bitúnok v Turzovke
[ikona-fotografia]
Zasnežená lokalita U Šarkov v Turzovke
[ikona-fotografia]
Lokalita U Šarkov v Turzovke
[ikona-fotografia]
Lokalita U Šarkov v Turzovke
[ikona-fotografia]
Staré domy v Turzovke u Šarkov
[ikona-fotografia]
Staré domy v Turzovke u Šarkov
[ikona-fotografia]
Čerpacia stanica Benzinol v Turzovke
[ikona-fotografia]
Železnična stanica a gymnázium v Turzovke
[ikona-fotografia]
Pohľad z kostolnej veže v Turzovke
[ikona-fotografia]
Turzovka u Šarkov
[ikona-fotografia]
Turzovka u Šarkov
[ikona-fotografia]
Turzovka u Šarkov
5
priehľadnosť
Back to Top