FILTER
235 inventárnych jednotiek, 310 digitálnych záberov
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • udalosti
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
Fotografia (192)
Pohľadnica (45)
ARMÁDA (4)
DOPRAVA (36)
Cestná doprava (13)
Koľajová doprava (24)
Vodná doprava (1)
ETNIKÁ a skupiny (10)
Židia a judaiká (10)
HASIČI (1)
KULTÚRA (56)
Divadlo (1)
Hudba (1)
Ľudová kultúra (51)
Sochárstvo (3)
Tlač, noviny, žurnalistika (1)
NÁBOŽENSTVO a CIRKVI (44)
Judaizmus (náboženstvo) (10)
Katolíci (40)
POLÍCIA (1)
PRÍRODA (56)
Lesy (6)
Parky a záhrady (1)
Rieky a jazerá (17)
ŠKOLSTVO (19)
Stredné školstvo (2)
Základné školstvo (14)
SLUŽBY (44)
Hotely a iné ubytovanie (1)
Obchody a trhy (31)
Stravovanie a pohostinstvo (25)
ŠPORT a VOĽNÝ ČAS (6)
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI (14)
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY (15)
CINTORÍNY (4)
Starý cintorín, ul. R. Jašíka (2)
Turzovka: Cintorín na mieste Útulne sv. Jozefa (zaniknutý) (2)
Dopravné stavby v Turzovke (15)
Most do Predmiera (4)
Starý most do Hlineného (4)
Železničná stanica v Turzovke (7)
INÉ objekty s funkciou SLUŽIEB v Turzovke (4)
Fotografický ateliér Hrázdil v Turzovke (1)
Stanečkova vila v Turzovke (3)
OBCHODNÉ budovy v Turzovke (1)
Nákupné stredisko U Hranca v Turzovke (1)
Pamätníky a pomníky v Turzovke (6)
Pamätník oslobodenia 1918 v Turzovke (2)
Pomník padlým v 1. sv. vojne v Turzovke (2)
Stĺp Sv. Jána Nepomuckého v Turzovke (2)
PRIEMYSELNÉ stavby v Turzovke (19)
Bitúnok (zaniknutý) v Turzovke (1)
Drevoimpregna/Drevoindustria v Turzovke (1)
Kysuca > závod Slovenka v Turzovke (3)
Panská pálenica (neskôr Hrošova likérka) v Turzovke (1)
Panský pivovar (zaniknutý) v Turzovke (3)
Zámočnícka dielňa u Baranka v Turzovke (7)
Železničné zložiško dreva v Turzovke (4)
Rekreačné a športové stavby v Turzovke (4)
Futbalové ihrisko Turzovka-Závodie (1)
Futbalové ihrisko u Šarkov v Turzovke (3)
ŠKOLY a internáty v Turzovke (19)
Cirkevná ľud. škola > Pastoračné centrum v Turzovke (9)
Gymnázium Turzovka (2)
Štát. ľud. škola > DÚHA v Turzovke (1)
Štát. ľud. škola > Spojená škola sv. Jozefa v Turzovke (5)
Základná škola Turzovka-Bukovina (3)
Turzovka: Budovy ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE (15)
Bývalá žandárska stanica v Turzovke (2)
Panské administratívne budovy v Turzovke (7)
Urbársky dom v Turzovke (13)
Turzovka: Rím.kat. KOSTOLY a KAPLNKY (35)
Kaplnka P. Márie ustavičnej pomoci, Stred U Okuliarov (1)
Turzovka: Fara (5)
Turzovka: Kostol Nanebovzatia P. Márie (32)
Turzovka: Kostol sv. Alžbety (zaniknutý) (2)
ZDRAVOTNÍCKE a SOCIÁLNE zariadenia v Turzovke (14)
Detský domov sv. Jozefa v Turzovke (8)
Lekáreň Gustáva Dvorského v Turzovke (4)
Lekáreň v Sekáčovom dome v Turzovke (1)
Poliklinika Turzovka (1)
Židovská SYNAGÓGA (7)
Známe REŠTAURÁCIE, kaviarne a hostince v Turzovke (25)
Artemis (< Cvinčekova reštaurácia) v Turzovke (2)
Hoffmannov hostinec a kaviareň v Turzovke (8)
Hostinec Hochfelderovcov (Harcovňa) v Turzovke (3)
Hostinec Mórica Hoffmanna v Turzovke (7)
Hostinec u Macvejdu v Turzovke (7)
Hostinec Želmíry Politzerovej v Turzovke (1)
Reštaurácia Urbár v Turzovke (1)
Urbárska krčma Kruh v Turzovke (3)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelaida Švábska (1065-1090) (0)
Adelaida z Riedenburgu (12. stor.) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Adler, Rudolf (1892-1978) (0)
Adler, Tibor (1926-1945) (0)
Adlerová (rod. Paskusz), Blanka (1898-1966) (0)
Adlerová, Erika (20.stor.) (0)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (0)
Agnesa Babenberská (ca.1151-1182) (0)
Agnesa z Antiochie (1154-1184) (0)
Agneša Habsburská (1281–1364) (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (0)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (0)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Altdorffer (rod. Kövér), Aloisia (1899-1980) (0)
Altdorffer, Alfréd (1926> (0)
Altdorffer, Leopold (1898-1985) (0)
Alth, Jozef (1821-1890) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (0)
Alžbeta Kotromanićová / Bosnianska (1340-1387) (0)
Alžbeta Kumánska (1240-1290> (0)
Alžbeta Luxemburská (1409-1442) (0)
Alžbeta Piastovská (1305-1380) (0)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (0)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (0)
Anastázia Kyjevská <1021-1096> (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (0)
Andrássy, Gyula (1823-1890) (0)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Andreas (Endre) Moick (1903 - 1999) (0)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Anežka Hlohovská <1290-1361) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (0)
Anna de Foix (1480-1506) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (0)
Árossy, Jozef (1797-1870) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Astrik (?-1034) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (0)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Absolon, Ľudovít
Absolon, Zoltán
Absolonová, E.
Adler, Jacob
Alexy, Janko
Alt, Franz
Alt, Rudolf
Altdorffer, Alfréd
Altdorffer, Leopold
Ambrovits
Andil
Andor
Andrási, Mór
Anna Neulinger (?)
Anton Šmotlák
Apfel (ateliér)
Apfel, Otto
Ateliér Schnitzel & Fink
Auerbach, Max
Augusta Neulinger (?)
Augusta Neulinger ?
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR)

Mestské časti

Turzovka-Stred
Hlinené
Predmier
Vyšný Koniec
Závodie

Ulice (podľa abecedy)

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Nenašli sa žiadne miesta.
ARCHÍVY (20)
Archívy špecializované (štátnych a verejných organizácií) (20)
Archív Pamiatkového úradu SR (A PÚ SR) (11)
Zbierka fotografií a negatívov (11)
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány 1. CSR k lokalite Turzovka (11)
Literárny archív Slovenskej národnej knižnice (9)
Fotodokumentačné zbierky (9)
SÚKROMNÉ ZBIERKY (215)
2_Zbierka k dejinám mesta TURZOVKA (215)
Mestský úrad Turzovka (56)
Súkr. zbierka: BARANEK, Miroslav (40)
Zbierka negatívov (36)
Zbierka pohľadníc (4)
Súkr. zbierka: DLHOPOLČEKOVÁ, Emília (10)
Zbierka fotografií (10)
Súkr. zbierka: DUŠALOVÁ, Eva (15)
Zbierka fotografií (15)
Súkr. zbierka: GAJDIČIAR, Ivan (37)
Zbierka fotografií (3)
Zbierka pohľadníc (34)
Súkr. zbierka: KORENÝ, Jozef (20)
Zbierka fotografií (20)
Súkr. zbierka: KOSANOVÁ, Štefánia (37)
Zbierka fotografií (31)
Zbierka pohľadníc (6)
pam
map
[ikona-pohladnica]
Horná ulica (dnes R. Jašíka) v Turzovke
[ikona-pohladnica]
Terajšia ulica R. Jašíka v Turzovke
[ikona-pohladnica]
Turzovka - cesta do Predmiera
[ikona-pohladnica]
Turzovka - Klin
[ikona-pohladnica]
Turzovka - Klin
[ikona-pohladnica]
Celkový pohľad na Turzovku
[ikona-fotografia]
Terajšia ulica M. R. Štefánika v Turzovke
[ikona-fotografia]
Fara v Turzovke
[ikona-fotografia]
Kostol a škola v Turzovke
[ikona-fotografia]
Terajšia ulica R. Jašíka v Turzovke
[ikona-fotografia]
Turzovka - U Hnidkov
[ikona-fotografia]
Pamätník oslobodenia v Turzovke
[ikona-fotografia]
Pamätník oslobodenia v Turzovke
[ikona-fotografia]
Pohľad na centrum Turzovky
[ikona-pohladnica]
Fara a kostol v Turzovke
[ikona-fotografia]
Židovská synagóga v Turzovke
[ikona-fotografia]
Celkový pohľad na Turzovku
[ikona-fotografia]
Pohľad na centrum Turzovky
[ikona-fotografia]
Farská budova a kostol v Turzovke
[ikona-fotografia]
Pohľad na centrum Turzovky
[ikona-fotografia]
Celkový pohľad na Turzovku
[ikona-fotografia]
Terajšia ulica R. Jašíka v Turzovke
[ikona-fotografia]
Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Turzovke
[ikona-fotografia]
Útulňa sv. Jozefa v Turzovke
[ikona-fotografia]
Hlavný oltár v turzovskom kostole
[ikona-fotografia]
Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Turzovke
[ikona-fotografia]
Bytová výstavba v Turzovke na sídlisku Šarky
[ikona-fotografia]
Bytová výstavba v Turzovke na sídlisku Šarky
[ikona-fotografia]
Bytová výstavba v Turzovke na sídlisku Šarky
[ikona-fotografia]
Základná škola Turzovka - Bukovina
[ikona-fotografia]
Základná škola Turzovka - Bukovina
[ikona-fotografia]
Centrum mesta Turzovka
[ikona-fotografia]
Zložisko dreva za kostolom v Turzovke
[ikona-fotografia]
Obchod s lacnými odevmi v Turzovke
[ikona-fotografia]
Výstavba štátnej cesty II/487 v Turzovke
[ikona-fotografia]
Výstavba futbalového ihriska v Závodí
[ikona-fotografia]
Ulica R. Jašíka v Turzovke
[ikona-fotografia]
Nádražná ulica v Turzovke
[ikona-fotografia]
Nádražná ulica v Turzovke
[ikona-fotografia]
Nádražná ulica v Turzovke
[ikona-fotografia]
Nádražná ulica v Turzovke
[ikona-fotografia]
Nádražná ulica v Turzovke
[ikona-fotografia]
Stará železničná stanica v Turzovke
[ikona-fotografia]
Hlavná ulica (dnes R. Jašíka) v Turzovke
[ikona-fotografia]
Terajšia ulica R. Jašíka v Turzovke
[ikona-fotografia]
Obchod Kristíny Jakubkovej (Edušky) v Turzovke
[ikona-fotografia]
Kaplnka v Turzovke U Okuliarov
[ikona-fotografia]
Terajšia ulica R. Jašíka v Turzovke
4
priehľadnosť
Back to Top