FILTER
26 inventárnych jednotiek, 1133 digitálnych záberov
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • udalosti
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
Fotografia (20)
Maľba (1)
Mapa (2)
Písomnosť (3)
ARMÁDA (2)
DOPRAVA (4)
Cestná doprava (1)
Koľajová doprava (1)
ETNIKÁ a skupiny (2)
HASIČI (1)
JAZYK prameňa (2)
Slovenský jazyk (po roku 1800) (2)
KULTÚRA (5)
Divadlo (2)
Ľudová kultúra (1)
NÁBOŽENSTVO a CIRKVI (3)
Katolíci (2)
POLITIKA a STRANY (6)
PRÍRODA (1)
ŠKOLSTVO (1)
Základné školstvo (1)
SLUŽBY (1)
SPOLKY (1)
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI (1)
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY (1)
Lozorno: ADMINISTRATÍVA a JUSTÍCIA (1)
Lozorno: Obecný úrad (1)
Lozorno: DOPRAVNÉ stavby (1)
Lozorno: Železničná stanica (1)
Lozorno: KOSTOL sv. Kataríny (5)
Lozorno: KULTÚRNE stavby (3)
Lozorno: starý "kulturák" (3)
Lozorno: Rekreačné a ŠPORTOVÉ stavby (1)
Lozorno: Futbalové ihrisko (1)
Lozorno: ŠKOLY a ŠKôLKY (1)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelaida Švábska (1065-1090) (0)
Adelaida z Riedenburgu (12. stor.) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Adler, Rudolf (1892-1978) (0)
Adler, Tibor (1926-1945) (0)
Adlerová (rod. Paskusz), Blanka (1898-1966) (0)
Adlerová, Erika (20.stor.) (0)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (0)
Agnesa Babenberská (ca.1151-1182) (0)
Agnesa z Antiochie (1154-1184) (0)
Agneša Habsburská (1281–1364) (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (0)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (0)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander VI. (1431-1503) (0)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Altdorffer (rod. Kövér), Aloisia (1899-1980) (0)
Altdorffer, Alfréd (1926> (0)
Altdorffer, Leopold (1898-1985) (0)
Alth, Jozef (1821-1890) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (0)
Alžbeta Kotromanićová / Bosnianska (1340-1387) (0)
Alžbeta Kumánska (1240-1290> (0)
Alžbeta Luxemburská (1409-1442) (0)
Alžbeta Piastovská (1305-1380) (0)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (0)
Alžbeta z Anjou (1261-1304) (0)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (0)
Anastázia Kyjevská <1021-1096> (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (0)
Andrássy, Gyula (1823-1890) (0)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Andreas (Endre) Moick (1903 - 1999) (0)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Anežka Hlohovská <1290-1361) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (0)
Anna de Foix (1480-1506) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (0)
Árossy, Jozef (1797-1870) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Astrik (?-1034) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (0)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Absolon, Ľudovít
Absolon, Zoltán
Absolonová, E.
Adler, Jacob
Alexander Lechnitzky
Alexy, Janko
Alt, Franz
Alt, Rudolf
Altdorffer, Alfréd
Altdorffer, Leopold
Ambrovits
Andil
Andor
Andrási, Mór
Anna Neulinger (?)
Anton Šmotlák
Apfel (ateliér)
Apfel, Otto
Archív 1. ČSR
Archív I. ČSR
Ateliér Schnitzel & Fink
Auerbach, Max
Augusta Neulinger (?)
Augusta Neulinger ?
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR)

Časti obce

Zaužívané lokálne názvy
Za štrekú
Horný konec
Dolný konec

Ulice (podľa abecedy)

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Nenašli sa žiadne miesta.
ARCHÍVY (5)
Archívy špecializované (štátnych a verejných organizácií) (2)
Archív Pamiatkového úradu SR (A PÚ SR) (2)
Zbierka fotografií a negatívov (2)
Zbierka fotografií a negatívov k obci Lozorno (2)
Cirkevné archívy (3)
Archív Trnavskej arcidiecézy (3)
Fotozbierka (2)
Fotoalbum k 70. narodeninám biskupa Lazíka (2)
Zbierka kánonických vizitácií (1)
Vizitácie arcibiskupa Esterházyho (1)
SÚKROMNÉ ZBIERKY (21)
3_Zbierka k dejinám obce LOZORNO (21)
Archív Obecného úradu Lozorno (18)
Obecné kroniky Lozorna (12)
Obecná kronika č. 2 (11)
Obrazový materiál v obecnej kronike Lozorna č. 2 (10)
Zbierka fotografií (6)
Fotografie udalostí (v obdobia po 1945) (4)
Spartakiády (2)
Zábery z osláv jubileí občanov Lozorna (2)
Oslavy 1. a 9. mája 1 (2)
Najstaršie fotografie v zbierke OÚ Lozorno (2)
Súkr. zbierka pani Lančaričovej Márie (2)
Súkromná zbierka: Mária Šípová (1)
pam
map
[ikona-fotografia]
Fara v Lozorne
[ikona-pisomnost]
Vizitácia Bratislavského arcidiakonátu (1731)
[ikona-fotografia]
Kostol sv. Kataríny v Lozorne
[ikona-pisomnost]
Obecná kronika Lozorna 1934 až 1948
[ikona-fotografia]
Prvomájový sprievod detí v Lozorne
[ikona-fotografia]
Prvomájové oslavy na Hlavnej ulici v Lozorne
[ikona-fotografia]
Slávnosť na ŠK v Lozorne
[ikona-fotografia]
Obecné zastupiteľstvo v Lozorne
[ikona-mapa]
Mapka Lozorna v stredoveku
[ikona-mapa]
Okolie Lozorna v stredoveku a ranom novoveku
[ikona-malba]
Stará budova v Lozorne
[ikona-fotografia]
Mládenci v bráne
[ikona-fotografia]
Dievčatá pred volebnou miestnosťou v Lozorne
[ikona-fotografia]
Vstup do volebnej miestnosti v Lozorne
[ikona-fotografia]
Poľnohospodárske práce pri Lozorne
[ikona-fotografia]
Poľnohospodárske práce pri Lozorne
[ikona-fotografia]
Ustanovujúca schôdza JRD Lozorno
[ikona-pisomnost]
Obecná kronika Lozorna 1948 až 1992
[ikona-fotografia]
Kostol a fara v Lozorne
[ikona-fotografia]
Železničná stanica Lozorno
[ikona-fotografia]
Ochotnícka hra Hora volá
[ikona-fotografia]
Ochotnícke predstavenie Hora volá
[ikona-fotografia]
Sprievod športovkýň v Lozorne
[ikona-fotografia]
Ženy z Lozorna cvičia spartakiádu
[ikona-fotografia]
Interiér kostola v Lozorne
[ikona-fotografia]
Farský kostol v Lozorne
priehľadnosť
Back to Top