FILTER
26 inventárnych jednotiek, 1133 digitálnych záberov
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • udalosti
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
Fotografia (20)
Maľba (1)
Mapa (2)
Písomnosť (3)
ARMÁDA (2)
DOPRAVA (4)
Cestná doprava (1)
Koľajová doprava (1)
ETNIKÁ a skupiny (2)
HASIČI (1)
JAZYK prameňa (2)
Slovenský jazyk (po roku 1800) (2)
KULTÚRA (5)
Divadlo (2)
Ľudová kultúra (1)
NÁBOŽENSTVO a CIRKVI (3)
Katolíci (2)
POLITIKA a STRANY (6)
PRÍRODA (1)
ŠKOLSTVO (1)
Základné školstvo (1)
SLUŽBY (1)
SPOLKY (1)
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI (1)
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY (1)
Lozorno: ADMINISTRATÍVA a JUSTÍCIA (1)
Lozorno: Obecný úrad (1)
Lozorno: DOPRAVNÉ stavby (1)
Lozorno: Železničná stanica (1)
Lozorno: KOSTOL sv. Kataríny (5)
Lozorno: KULTÚRNE stavby (3)
Lozorno: starý "kulturák" (3)
Lozorno: Rekreačné a ŠPORTOVÉ stavby (1)
Lozorno: Futbalové ihrisko (1)
Lozorno: ŠKOLY a ŠKôLKY (1)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelaida Švábska (1065-1090) (0)
Adelaida z Riedenburgu (12. stor.) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Adler, Rudolf (1892-1978) (0)
Adler, Tibor (1926-1945) (0)
Adlerová (rod. Paskusz), Blanka (1898-1966) (0)
Adlerová, Erika (20.stor.) (0)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (0)
Agnesa Babenberská (ca.1151-1182) (0)
Agnesa z Antiochie (1154-1184) (0)
Agneša Habsburská (1281–1364) (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (0)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (0)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander VI. (1431-1503) (0)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Altdorffer (rod. Kövér), Aloisia (1899-1980) (0)
Altdorffer, Alfréd (1926> (0)
Altdorffer, Leopold (1898-1985) (0)
Alth, Jozef (1821-1890) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (0)
Alžbeta Kotromanićová / Bosnianska (1340-1387) (0)
Alžbeta Kumánska (1240-1290> (0)
Alžbeta Luxemburská (1409-1442) (0)
Alžbeta Piastovská (1305-1380) (0)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (0)
Alžbeta z Anjou (1261-1304) (0)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (0)
Anastázia Kyjevská <1021-1096> (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (0)
Andrássy, Gyula (1823-1890) (0)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Andreas (Endre) Moick (1903 - 1999) (0)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Anežka Hlohovská <1290-1361) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (0)
Anna de Foix (1480-1506) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (0)
Árossy, Jozef (1797-1870) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Astrik (?-1034) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (0)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Nenašli sa žiadni autori.

Časti obce

Zaužívané lokálne názvy
Za štrekú
Horný konec
Dolný konec

Ulice (podľa abecedy)

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Nenašli sa žiadne miesta.
ARCHÍVY (5)
Archívy špecializované (štátnych a verejných organizácií) (2)
Archív Pamiatkového úradu SR (A PÚ SR) (2)
Zbierka fotografií a negatívov (2)
Zbierka fotografií a negatívov k obci Lozorno (2)
Cirkevné archívy (3)
Archív Trnavskej arcidiecézy (3)
Fotozbierka (2)
Fotoalbum k 70. narodeninám biskupa Lazíka (2)
Zbierka kánonických vizitácií (1)
Vizitácie arcibiskupa Esterházyho (1)
SÚKROMNÉ ZBIERKY (21)
3_Zbierka k dejinám obce LOZORNO (21)
Archív Obecného úradu Lozorno (18)
Obecné kroniky Lozorna (12)
Obecná kronika č. 2 (11)
Obrazový materiál v obecnej kronike Lozorna č. 2 (10)
Zbierka fotografií (6)
Fotografie udalostí (v obdobia po 1945) (4)
Spartakiády (2)
Zábery z osláv jubileí občanov Lozorna (2)
Oslavy 1. a 9. mája 1 (2)
Najstaršie fotografie v zbierke OÚ Lozorno (2)
Súkr. zbierka pani Lančaričovej Márie (2)
Súkromná zbierka: Mária Šípová (1)
pam
map
[ikona-fotografia]
Fara v Lozorne
[ikona-pisomnost]
Vizitácia Bratislavského arcidiakonátu (1731)
[ikona-fotografia]
Kostol sv. Kataríny v Lozorne
[ikona-pisomnost]
Obecná kronika Lozorna 1934 až 1948
[ikona-fotografia]
Prvomájový sprievod detí v Lozorne
[ikona-fotografia]
Prvomájové oslavy na Hlavnej ulici v Lozorne
[ikona-fotografia]
Slávnosť na ŠK v Lozorne
[ikona-fotografia]
Obecné zastupiteľstvo v Lozorne
[ikona-mapa]
Mapka Lozorna v stredoveku
[ikona-mapa]
Okolie Lozorna v stredoveku a ranom novoveku
[ikona-malba]
Stará budova v Lozorne
[ikona-fotografia]
Mládenci v bráne
[ikona-fotografia]
Dievčatá pred volebnou miestnosťou v Lozorne
[ikona-fotografia]
Vstup do volebnej miestnosti v Lozorne
[ikona-fotografia]
Poľnohospodárske práce pri Lozorne
[ikona-fotografia]
Poľnohospodárske práce pri Lozorne
[ikona-fotografia]
Ustanovujúca schôdza JRD Lozorno
[ikona-pisomnost]
Obecná kronika Lozorna 1948 až 1992
[ikona-fotografia]
Kostol a fara v Lozorne
[ikona-fotografia]
Železničná stanica Lozorno
[ikona-fotografia]
Ochotnícka hra Hora volá
[ikona-fotografia]
Ochotnícke predstavenie Hora volá
[ikona-fotografia]
Sprievod športovkýň v Lozorne
[ikona-fotografia]
Ženy z Lozorna cvičia spartakiádu
[ikona-fotografia]
Interiér kostola v Lozorne
[ikona-fotografia]
Farský kostol v Lozorne
priehľadnosť
Back to Top