FILTER
16 inventárnych jednotiek
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • udalosti
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
Fotografia (5)
Písomnosť (2)
Pohľadnica (9)
ETNIKÁ a skupiny (3)
Česi, Moravania a bohemiká (1)
Slováci a slovaciká (2)
JAZYK prameňa (3)
Nemecký jazyk (1)
Slovenský jazyk (po roku 1800) (2)
JUSTÍCIA, SÚDY (1)
KULTÚRA (3)
Hudba (1)
Ľudová kultúra (2)
NÁBOŽENSTVO a CIRKVI (3)
Katolíci (3)
PRÍRODA (2)
SPOLKY (1)
ŠPORT a VOĽNÝ ČAS (1)
CINTORÍNY a náhrobníky v Bratislave (1)
Krematórium (1)
KOSTOLY a KLÁŠTORY - katolícke - karpatskej oblasti (9)
K. sv. Kozmu a Damiána, Dúbravka (1)
K. sv. Petra a Pavla, Záhorská Bystrica (7)
PAMÄTNÍKY, SOCHY a FONTÁNY v Bratislave (1)
Pomníky padlých (1)
1432 11 25 – Husitské sprisahanie v Bratislave (1)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelaida Švábska (1065-1090) (0)
Adelaida z Riedenburgu (12. stor.) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Adler, Rudolf (1892-1978) (0)
Adler, Tibor (1926-1945) (0)
Adlerová (rod. Paskusz), Blanka (1898-1966) (0)
Adlerová, Erika (20.stor.) (0)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (0)
Agnesa Babenberská (ca.1151-1182) (0)
Agnesa z Antiochie (1154-1184) (0)
Agneša Habsburská (1281–1364) (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (0)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (0)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Altdorffer (rod. Kövér), Aloisia (1899-1980) (0)
Altdorffer, Alfréd (1926> (0)
Altdorffer, Leopold (1898-1985) (0)
Alth, Jozef (1821-1890) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (0)
Alžbeta Kotromanićová / Bosnianska (1340-1387) (0)
Alžbeta Kumánska (1240-1290> (0)
Alžbeta Luxemburská (1409-1442) (0)
Alžbeta Piastovská (1305-1380) (0)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (0)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (0)
Anastázia Kyjevská <1021-1096> (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (0)
Andrássy, Gyula (1823-1890) (0)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Andreas (Endre) Moick (1903 - 1999) (0)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Anežka Hlohovská <1290-1361) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (0)
Anna de Foix (1480-1506) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (0)
Árossy, Jozef (1797-1870) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Astrik (?-1034) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (0)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Absolon, Ľudovít
Absolon, Zoltán
Absolonová, E.
Adler, Jacob
Alexander Lechnitzky
Alexy, Janko
Alt, Franz
Alt, Rudolf
Altdorffer, Alfréd
Altdorffer, Leopold
Ambrovits
Andil
Andor
Andrási, Mór
Anna Neulinger (?)
Anton Šmotlák
Apfel (ateliér)
Apfel, Otto
Ateliér Schnitzel & Fink
Auerbach, Max
Augusta Neulinger (?)
Augusta Neulinger ?
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR)

Mestské časti

Devínska Nová Ves
Čunovo
Devín
Dúbravka
Jarovce
Karlova Ves
Lamač
Nové Mesto
Petržalka
Podunajské Biskupice
Rača
Rusovce
Ružinov
Staré Mesto
Vajnory
Vrakuňa
Záhorská Bystrica
Panoramatické pohľady
Neznáma lokalita
Neznáme umiestnenie
Zaniknuté osady

Ulice (podľa abecedy)

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Nenašli sa žiadne miesta.
ARCHÍVY (4)
Archívy mestské (1)
Archív mesta Bratislavy (AMB) (1)
AMB - Arch. fond Magistrát mesta Bratislavy (1)
Zbierka stredovekých listín a listov (1)
Zbierka listín a listov č. 1001 až 1500 (1)
Cirkevné archívy (3)
Archív Trnavskej arcidiecézy (3)
Fotozbierka (2)
Fotoalbum k 70. narodeninám biskupa Lazíka (2)
Zbierka kánonických vizitácií (1)
Vizitácie arcibiskupa Esterházyho (1)
MÚZEÁ (9)
Múzeum mesta Bratislavy (MMB) (9)
5 - Zbierky špecializované (9)
5-P-Pohladnice (9)
6001-7000 (9)
SÚKROMNÉ ZBIERKY (3)
Šmotlák, Anton (zbierka) (1)
Zbierka negatívov A. Šmotláka ml. (časť do 1960) (1)
VLAČIKY (rodinný fond) (2)
Albumy (2)
Album 1 (2)
Vybrané filtre:

Záhorská Bystrica

Prvá historická správa o dedine sa zachovala v listine z r. 1256. Kráľ Ľudovít ju r. 1377 daroval kláštoru v susednej Marianke. Od 16. stor. až do konca feudalizmu bola poddanskou dedinou hradu Pajštún. V 16. stor. sa v obci usadili Chorváti. K Bratislave bola pripojená r. 1972.

Liter.: POLLA, Belo – VALLAŠEK, Adrian : Archeologická topografia Bratislavy, Bratislava 1991, s. 165

_ _ _

.

Archeologické nálezy:

Boháčky:

Na úpätí karpatských svahov sa pri výsadbe ovocných stromov sporadicky objavovali fragmenty keramiky z neolitu, doby laténskej a slovanskej.

Liter.: POLLA, Belo – VALLAŠEK, Adrian : Archeologická topografia Bratislavy, Bratislava 1991, s. 165, poloha 77/1.

Dievčí hrádok:

Výrazná vyvýšenina na pravej strane cesty Bratislava – Malacky. Pri jej povrchovom prieskume nájdené prevažne fragmenty keramiky z doby laténskej, ako aj z neolitu, mladšej doby bronzovej a slovanskej.

Liter.: POLLA, Belo – VALLAŠEK, Adrian : Archeologická topografia Bratislavy, Bratislava 1991, s. 166, poloha 77/2.

 

Krče:

R. 1948 na východnom okraji obce, na svahu nad Vápenickým potokom, na vtedajšej roli J. Jánoša zistené 2 sídliskové jamy, v jednej boli slovanské črepy. R. 1979 pri prieskume SNM v BA na vyvýšenine na brehu Vápenického potoka zistené stopy sídliskových objektov z neolitu, neskorej doby bronzovej a doby halštatskej.

Liter.: POLLA, Belo – VALLAŠEK, Adrian : Archeologická topografia Bratislavy, Bratislava 1991, s. 166, Poloha 77/3.

 

Lokvy pri Morave:

Nálezisko situované medzi obcou Záhorská Bystrica a železničnou stanicou Devínske Jazero, asi 3 km na severovýchod od stanice. Pohrebisko z doby slovansko-avarskej sa nachádza v lese na pieskovej dune. R. 1966 tu otvorili pieskovú jamu a porušili kostrové hroby. V rokoch 1966-1970 uskutočnilo SNM v BA v týchto miestach výskum. Pohrebisko bolo birituálne, vykopaných 8 žiarových hrobov v popolniciach, 251 kostrových hrobov a 3 ohniská. Medzi kostrovými hrobmi zistené 3 hroby jazdcov a 16 hrobov peších bojovníkov. V 10 hroboch zachované zvyšky drevenej konštrukcie. Väčšina kostier ležala hlavou na západ. Nad 15 hrobmi stopy ohniska. Porušenie hrobov a ich dodatočné vykrádanie zistené v 25 prípadoch. V hroboch okrem 123 nádob nájdené rôzne pamiatky: lisované a liate bronzové kovania pásov a železné tauzované kovania. Zo ženských okrás zachované náušnice a sklené perly. Medzi železnými zbraňami boli zastúpené: šabľa, meč, strelky a sekery; nájdené aj poľnohospodárske a remeselnícke nástroje. Pohrebisko datované od polovice 7. stor. do konca 8. stor.

Liter.: POLLA, Belo – VALLAŠEK, Adrian : Archeologická topografia Bratislavy, Bratislava 1991, s. 166-169, poloha 77/4.

 

Poľný mlyn:

V polovici cesty z Devínskej Novej Vsi do Záhorskej Bystrice sa nachádza Poľný mlyn – na sever od neho na miernej vyvýšenine leží opustená štrkovňa. R. 1962 sa tu našiel rímsky žiarový hrob, v ňom popolnica s milodarmi – bronzovou schránkou a alabastrovou perlou. Hrob datovaný na koniec 3. stor.

Liter.: POLLA, Belo – VALLAŠEK, Adrian : Archeologická topografia Bratislavy, Bratislava 1991, s. 169, poloha 77/5.

 

Neznáma poloha:

R. 1946 sa počas regulácie potoka našla väčšia sivá vázovitá nádoba z doby laténskej.

Liter.: POLLA, Belo – VALLAŠEK, Adrian : Archeologická topografia Bratislavy, Bratislava 1991, s. 169, poloha 77/6.

pam
map
[ikona-fotografia]
Fara v Záhorskej Bystrici
[ikona-pisomnost]
Vizitácia Bratislavského arcidiakonátu (1731)
[ikona-fotografia]
Kostol v Záhorskej Bystrici
[ikona-fotografia]
V Devínskom jazere
[ikona-fotografia]
Výlet na Devínskom Jazere
[ikona-pisomnost]
Výpoveď svedkov k husitskému listu
[ikona-pohladnica]
Kostol sv. Petra a Pavla
[ikona-pohladnica]
Záhorská Bystrica
[ikona-pohladnica]
Obrázky zo Záhorskej Bystrice
[ikona-pohladnica]
Záhorská Bystrica
[ikona-pohladnica]
Záhorská Bystrica
[ikona-pohladnica]
Kostol sv. Kozmu a Damiána
[ikona-pohladnica]
Spevácky súbor v Záhorskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Záhorská Bystrica
[ikona-pohladnica]
Krematórium
[ikona-fotografia]
Žatva
priehľadnosť
Back to Top