FILTER
30306 inventárnych jednotiek, 52064 digitálnych záberov, 4081 encykl. hesiel
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • udalosti
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
Audio_Spomienky (3)
Fotografia (16110)
Maľba (237)
Mapa (10)
Písomnosť (4194)
Pohľadnica (10437)
Predmet (55)
Veduta (11)
Video (34)
Vizualizácia (3)
ARMÁDA (584)
DOPRAVA (3958)
Cestná doprava (1124)
Koľajová doprava (1126)
Lanovky a podobné
Mýta a clá (321)
Posli a posolstvá (55)
Vodná doprava (1441)
Vzdušná doprava (58)
ETNIKÁ a skupiny (2172)
Česi, Moravania a bohemiká (159)
Chorváti, Srbi, Bosniaci (2)
Karpatskí Nemci (7)
Latinské (46)
Maďari a hungariká (376)
Multietnické (16)
Nemci (a Rakúšania) a germaniká (1072)
Poliaci, poloniká (7)
Rómske (61)
Rusi, Ukrajinci, Bielorusi (1)
Rusíni
Slováci a slovaciká (89)
Židia a judaiká (442)
HASIČI (57)
JAZYK prameňa (6973)
Český jazyk (po roku 1800) (953)
Francúzsky jazyk (5)
Iné jazyky (22)
Latinský jazyk (1721)
Maďarský jazyk (989)
Nemecký jazyk (2604)
Ruský jazyk (1)
Slovenčina a čeština pred 1800 (29)
Slovenský jazyk (po roku 1800) (776)
Viacjazyčné (32)
JAZYKY_BA (0)
Anglický jazyk BA
JUSTÍCIA, SÚDY (535)
KULTÚRA (3715)
Divadlo (172)
Film a kino (174)
Hudba (309)
Literatúra a knižnice (100)
Ľudová kultúra (155)
Sochárstvo (1763)
Tanec (101)
Tlač, noviny, žurnalistika (33)
Výtvarné umenie (1062)
NÁBOŽENSTVO a CIRKVI (813)
Evanjelické cirkvi (189)
Iné viery
Judaizmus (náboženstvo) (67)
Katolíci (308)
Pravoslávni a gréckokatolíci
Púte
Zbožné fundácie (63)
POLÍCIA (87)
POLITIKA a STRANY (92)
PRÍRODA (4524)
Dunaj (2229)
Lesy (7)
More / oceán
Ochrana prírody / ekologické (9)
Parky a záhrady (1577)
Rieky a jazerá (17)
Železná studnička (zlý tag) (283)
Zvieratá (302)
REMESLÁ a PRIEMYSEL (647)
Baníctvo
Cechy (31)
Lesníctvo
Mlynárstvo (2)
Rybárstvo (12)
Vinárstvo (115)
ŠKOLSTVO (477)
Iné vzdelávanie (19)
Predškolská výchova (27)
Stredné školstvo (194)
Vysoké školstvo (191)
Základné školstvo (74)
SLUŽBY (2664)
Banky a financie (800)
Hotely a iné ubytovanie (108)
Kúpele (2)
Obchody a trhy (1225)
Pošty (19)
Stravovanie a pohostinstvo (490)
SPOLKY (57)
Skauting / Junák (11)
ŠPORT a VOĽNÝ ČAS (921)
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI (185)
VEDA (26)
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY (277)
BUDOVY ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE v Bratislave (1322)
Finančné úrady (Ministerstvo vnútra SR) (51)
Fond národnej obnovy (Ministerstvo pôdohospodárstva SR) (1)
Justičný palác (12)
Lutherov dom (11)
Miestodržiteľská rada (89)
Ministerstvá (12)
Obchodná a priemyselná komora (53)
Policajné riaditeľstvo (24)
Radnica (Prievoz) (2)
Radnica - nová (21)
Radnica - stará (738)
Riaditeľstvo štátnych dráh (železníc) (11)
Sedria na Kozej ulici (8)
Strážnica na Hlavnom námestí (3)
Uhorská kráľovská komora (155)
Ústredná poštová správa (Ministerstvo dopravy a výstavby SR) (68)
Živnostenský dom (Nová scéna) (30)
Župný dom (78)
CINTORÍNY a náhrobníky v Bratislave (398)
Cint. pri Kozej bráne (136)
Cint. Slávičie údolie (34)
Cintoríny pripojených častí (8)
Jednotlivé náhrobníky (185)
Krematórium (1)
Martinský cint. (1)
Mikulášsky cintorín (17)
Ondrejský cint. (105)
Prehistorické pohrebiská (1)
Zaniknuté novoveké cintoríny (blumentálsky a pod.) (14)
Zaniknuté stredoveké cintoríny (3)
Židovské cint. (ortodoxný a neologický) (48)
DOPRAVNÉ stavby v Bratislave (1911)
Autobusové stanice (7)
BA: Most Apollo (10)
BA: most Červený (1)
BA: Most Lanfranconi (8)
Historické mosty (554)
Hlavná železničná stanica (182)
Iné vlakové stanice (21)
Letiská (9)
Nový (SNP) most (135)
Prístavný most (1)
Prístavy (844)
Stanica konskej železnice (14)
Starý most (a predošlé mosty) (122)
Tunely (53)
Viedenská električka (48)
Železničná stanica Nové Mesto (26)
EVANJELICKÉ KOSTOLY v Bratislave (162)
EAV-kostol v Dúbravke
EAV-kostol v Petržalke
EAV-kostol v Prievoze (2)
EAV-kostol v Rači (1)
EAV-kostol v Rusovciach (5)
Kalvínsky kostol (100)
Malý evanjelický kostol (6)
Nový kostol EAV. (9)
Veľký evanjelický kostol (36)
HRADBY mesta Bratislava (579)
Michalská veža (445)
Rybárska veža/brána (2)
Samotné hradby a bašty (107)
Vavrinecká (Laurinská) veža/brána (8)
Vodná veža (15)
Vydrická veža/brána (5)
HRADY v Bratislave (2097)
Bratislavský hrad (1719)
Devínsky hrad (382)
Iné pamiatky SLUŽIEB a SPOJOV v Bratislave (339)
BA: Mindszentyho fotoateliér (Majláthov, Faustov) (26)
BA: Televízna veža (1)
Československá národná banka (18)
Hlavná pošta (73)
Iné banky a poisťovne v Bratislave (34)
Mestská sporiteľňa (31)
Nový rozhlas ("Pyramída") (11)
Okresná sociálna poisťovňa (4)
Palác Tatra banky (40)
Poisťovne Assicurazioni Generali a Moldavia Generali (12)
Rakúsko-uhorská banka (20)
Robotnícka zdravotná poisťovňa (10)
Uhorská eskontná a zmenárenská banka (62)
Zemská banka (4)
Zemská úradovňa pre poistenie robotníkov (Robotnícka poisťovňa) (3)
KULTÚRNE STAVBY v Bratislave (1585)
Malá scéna SND (1)
Amfiteáter na Bratislavskom hrade (19)
Amfiteáter na Búdkovej ulici (1)
Bellevue (38)
Devínske divadlo v prírode (94)
Divadlo Aréna (11)
Dom ROH (Istropolis) (5)
Dom Slovenskej ligy (17)
Dom umenia (71)
Incheba (6)
Kasíno Dynamit (2)
Katolícky kultúrny dom A. Hlinku (4)
Kino Mladosť (14)
Kino Uránia (Hviezda) (6)
Mestské divadlo (Csákyho divadlo) (16)
Mestské divadlo (Historická budova SND) (736)
Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava (39)
Nová budova Slov. národ. divadla (18)
Polyfunkčný dom Metropol (19)
Reduta (241)
Slovenská národná galéria (68)
Slovenská televízia (4)
Slovenské národné múzeum (139)
Slovenský národný archív (1)
Slovenský rozhlas (4)
Umelecká beseda slovenská (11)
Vajnorský ľudový dom (5)
YMCA (7)
OBCHODNÉ DOMY v Bratislave (666)
Dom služby Baťa (Veľký Baťa) (87)
Eurovea (27)
Nová tržnica (1)
Obchodný a obytný dom Manderla (230)
Obchodný dom Bohuslav Brouk (Dunaj) (87)
Obchodný dom Hirschbein (7)
Obchodný dom Prior (31)
Obytný a obchodný blok Avion (53)
Obytný a obchodný dom Schön (22)
Polus City Center (VIVO!) (1)
Stará tržnica (98)
Železiarstvo Neurath (34)
PALÁCE v Bratislave (2535)
Apponyiho palác na Radničnej ul. (25)
Apponyiho palác na Vajanského nábr. (zaniknutý) (6)
Aspremontov (29)
Balassov (19)
Benyovszkého palác (zaniknutý) (4)
Berchtoldov (zaniknutý) (11)
Brauneckerov palác (zaniknutý) (47)
Csákyho kaštieľ (4)
Csákyho na Panskej ul. (13)
Csákyho na Rázusovom nábr. (zaniknutý) (9)
Csákyho na Štúrovej ul. (18)
Csomov (15)
De Pauliho palác (40)
Dessewffyho palác (91)
Dom U dobrého pastiera (76)
Dom U modrej gule (9)
Erdődyho palác (33)
Esterházyho na Kapitulskej ul. (26)
Esterházyho na Panskej ul. (17)
Georgievitsov palác (2)
Grassalkovichov (253)
Habermayerov palác (2)
Heckenastov palác (1)
Illésházyho palác na Hviezdoslavovom nám. (zaniknutý) (4)
Iné paláce (541)
Jeszenákov na Michalskej ul. (136)
Jeszenákov palác na Hlavnom nám. (20)
Jurenákov palác (63)
Kamperova kúria (1)
Karácsonyiho (7)
Károlyiho palác (Ruttkayovcov-Vrútockých) (2)
Keglevichov (5)
Kutscherfeldov (105)
Landererov palác (zaniknutý) (15)
Lanfranconiho palác (103)
Letný arcibiskupský palác (114)
Ludwigov palác (11)
Mirbachov (82)
Nesterov (18)
Ormosdyho kaštieľ (5)
Palác Klobušických (Alžbetka) (14)
Palác Motešických (20)
Pálffyho na Gorkého ul. (zaniknutý) (8)
Pálffyho na Hviezdoslavovom nám. (115)
Pálffyho na Panskej ul. (1)
Pálffyho na Ventúrskej ul. (37)
Pálffyho na Zámockej ul. (93)
Palugyayov na Pražskej ul. (34)
Palugyayov palác na Hlavnom nám. (9)
Pistoriho (40)
Pongráczov palác (zaniknutý) (1)
Primaciálny (244)
Rohanov palác (zaniknutý) (18)
Schilsonov (zaniknutý) (22)
Schützov palác (4)
Spechov palác (zaniknutý) (8)
Szapáryho kaštieľ (1)
Uhor. kráľ. komora pozri Budovy administratívy (1)
Viczayov palác (zaniknutý) (4)
Vila Jakoba Sonnenfelda (1)
Wachtlerov palác (zaniknutý) (12)
Zichyho kaštieľ (25)
Zichyho palác (7)
PAMÄTNÉ TABULE v Bratislave (52)
PAMÄTNÍKY, SOCHY a FONTÁNY v Bratislave (2901)
Čumil (4)
Floriánske súsošie (64)
Fontána bohyne Diany (20)
Fontána Dievča so srnkou (3)
Fontána Lev s erbom (22)
Fontána sv. Juraja (15)
Fontána Tritón a nymfa (5)
Fontána Žena s krčahom (22)
Ganymedova fontána (574)
Iné pamätníky a pomníky (128)
Justiho lavička (2)
Kačacia fontána (29)
Korunovačný pahorok (14)
Mariánsky stĺp (112)
Maximiliánova fontána ("Roland") (268)
Miléniový pamätník na Devíne (92)
Morové stĺpy (212)
Napoleonský vojak (3)
Pamätník SNP (18)
Pomník A. Bernoláka (6)
Pomník A. Kolíska (16)
Pomník bulharských partizánov (6)
Pomník F. Liszta (7)
Pomník F. Rómera (24)
Pomník H. Justiho (12)
Pomník J. Fadrusza (15)
Pomník J. N. Hummela (181)
Pomník J. V. Stalina (41)
Pomník K. Gottwalda (16)
Pomník K. Šmidkeho (1)
Pomník M. R. Štefánika (52)
Pomník Márie Terézie (488)
Pomník O. Trebitschovej (1)
Pomník P. M. Bohúňa (6)
Pomník P. O. Hviezdoslava (48)
Pomník padlých v Bitke pri Lamači (13)
Pomník Š. Pálffyho (2)
Pomník S. Petőfiho (74)
Pomník Schöne Náciho (4)
Pomník štúrovcov (10)
Pomník sv. Alžbety (13)
Pomník víťazstva nad fašizmom (32)
Pomníky padlých (42)
Posmievačik (1)
Slavín (144)
Stĺp Karolíny Augusty (76)
Stĺp Najsvätejšej Trojice (Rusovce) (2)
Stĺp sv. Jozefa (81)
Súsošie sv. Jána Nepomuckého (9)
Súsošie sv. Martina (42)
Trojičný stĺp na Rybnom námestí
Železný honvéd (2)
POHOSTINSKÉ SLUŽBY v Bratislave (911)
Albrechtova záhrada (7)
Antik Cafe (1)
Apfel (Stahl) (11)
Astoria (51)
Au Café (111)
BA: Berlin (7)
BA: Fajka (1)
Baross (15)
Boon (17)
Bystrica (3)
Café Mayer (2)
Drobek (7)
Effenberger (5)
Funus (3)
Grand Cafe (107)
Hollinger (Secession) (3)
Jalta Bar (5)
Kysucký hostinec (7)
Leberfinger (9)
Luxor (37)
Meštiansky pivovar (28)
Olympia (8)
Park (3)
Perugia (9)
Púčkové domy (84)
Radnička (1)
Redoute (27)
Regina (17)
Reisner (2)
Roland Café (3)
Rotunda (1)
Schmidt Hansl (16)
Slamená búda (6)
Slovák (18)
Stará sladovňa (Mamut) (1)
Štefánia (50)
Steltzer (2)
Taranda (8)
Tempo (2)
Útek do Egypta (2)
Veľkí františkáni (10)
Viecha na Žilinskej ulici (10)
Viecha U sedliaka (4)
Vínny restaurant (Slovenská pivnica) (1)
PREHISTORICKÉ stavby v Bratislave (0)
Keltské oppidum_
PRIEMYSELNÉ stavby v Bratislave (626)
BA: Grünebergova kefáreň (66)
BA: Iné továrne (137)
BA: Továreň A. Marschalla na koče
BA: Továreň Apollo (14)
BA: Továreň Dynamit > CHZJD (7)
Bitúnky (26)
Elektrárne (12)
Esterházyho maják (27)
Mlyny (33)
Plynárne (29)
Sklad č. 7 (32)
Sýpky (166)
Vodárne (72)
PRÍRODNÉ PAMIATKY v Bratislave (14)
BA: Rybníky na Železnej studničke (4)
Napoleonov topoľ (5)
R.-K. KAPLNKY a pod. v Bratislave (307)
Iné samostatné kaplnky (61)
K. Božieho Tela, Panská ul. (11)
K. Nanebovzatia P. Márie v býv. lazarete (21)
K. Panny Márie Snežnej (zaniknutá) (68)
K. sv. Ladislava (14)
Kaplnka sv. Jakuba
Kaplnka sv. Kataríny (13)
Lurdská jaskyňa (96)
Rôzne kalvárie na území Bratislavy (39)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY karpatskej oblasti (90)
K. Ducha Svätého, Devínska Nová Ves (2)
K. Ducha Svätého, Dúbravka (4)
K. Panny Márie Pomocnice kresťanov, Rača (2)
K. Sedembolestnej Panny Márie, Vajnory (12)
K. sv. Filipa a Jakuba, Rača (5)
K. sv. Františka z Assisi, Karlova Ves
K. sv. Kozmu a Damiána, Dúbravka (5)
K. sv. Kríža, Devín (37)
K. sv. Margity, Lamač (3)
K. sv. Michala Archanjela (4)
K. sv. Petra a Pavla, Záhorská Bystrica (7)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY zadunajskej oblasti (59)
K. Povýšenia sv. Kríža, Petržalka (22)
K. Sedembolestnej Panny Márie, Petržalka
K. sv. Arnolda Janssena, Petržalka (verbisti)
K. sv. Juraja (zaniknutý), Petržalka (15)
K. sv. Márie Magdalény, Rusovce (9)
K. sv. Michala Archanjela, Čunovo (2)
K. sv. Mikuláša, Jarovce (6)
K. sv. rodiny, Petržalka
K. sv. Víta, Rusovce (1)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY - Nové Mesto (27)
K. Kráľovnej rodiny, Nové Mesto
K. Mena Panny Márie, Vrakuňa (1)
K. Najsv. Srdca Ježišovho, Kramáre
K. Najsv. Srdca Ježišovho, Prievoz
K. Narodenia Panny Márie, Dlhé Diely
K. Panny Márie Pomocnice (Miletičova, zaniknutý), Ružinov (5)
K. Panny Márie Pomocnice kresťanov (saleziáni), Ružinov (1)
K. sv. Jána Bosca, Trnávka (saleziáni) (2)
K. sv. Kríža, Podunajské Biskupice (3)
K. sv. Mikuláša, Podunajské Biskupice (17)
K. sv. Vincenta de Paul, Ružinov
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY - Staré Mesto (2575)
K. alžbetínok (sv. Alžbety) (140)
K. františkánov (Zvestovania Pána) (132)
K. jezuitov (najsv. Spasiteľa/Salvátora) (286)
K. kapucínov (sv. Štefana kráľa) (95)
K. milosrdných bratov (Navštívenia Panny Márie) (228)
K. najsv. Spasiteľa na Hrade (zaniknutý) (3)
K. najsv. Trojice (Zuckermandel) (41)
K. Nanebovzatia Panny Márie (blumentálsky) (95)
K. Nanebovzatia Panny Márie (Notre Dame) (102)
K. Nanebovzatia Panny Márie (starý blumentálsky, zaniknutý) (9)
K. Panny Márie Snežnej (Horský park, dominikáni) (20)
K. Povýšenia vznešeného a životodarného kríža (sv. Ondreja) (2)
K. redemptoristov (sv. Cyrila a Metoda) (3)
K. sv. Alžbety ("Modrý kostolík") (64)
K. sv. Martina (Dóm, Katedrála) (909)
K. sv. Michala (zaniknutý) (1)
K. sv. Mikuláša (90)
K. sv. Ondreja (zaniknutý)
K. sv. Vavrinca (zaniknutý) (16)
K. trinitárov (sv. Jána z Mathy) (190)
K. uršulínok (Panny Loretánskej) (42)
Kostol antonitov (sv. Ladislava) (95)
Kostol klarisiek (Kostol Povýšenia sv. Kríža) (97)
Rehoľný dom Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa (2)
Veľkomoravská bazilika na hrade (zaniknutý)
REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby_BA (788)
Botanická záhrada (1)
Detské ihriská
Domy detí a mládeže (3)
Erdődyho jazdiareň (6)
Iné rekreačné a športové stavby (30)
Kúpele Ferdinandove (Železná stud.) (115)
Kúpele Grössling (4)
Kúpele Mariánske (na Kalvárii)
Lido (124)
Mestská strelnica (9)
Novšie kúpaliská a plavárne (176)
Pavilón na Železnej studničke (15)
PKO (148)
Rozhľadňa na Murmannskej výšine (2)
Štadióny (80)
Stredoveké kúpele (2)
Turistická nocľaháreň na Kamzíku (3)
Veslárske kluby (77)
Veža v Sade Janka Kráľa (3)
Zoologická záhrada (8)
ŠKOLY a INTERNÁTY v Bratislave (1280)
Budovy Univerzity Istropolitany (62)
Chlapčenská meštianska škola (50)
Evanjelické lýceum na Palisádach (30)
Evanjelický internát na Tolstého ul. (37)
Histor. budova Filozofickej fakulty UK (191)
Iné školy (241)
Internát Lafranconi (24)
Internát Svoradov (15)
Jezuitské gymnázium (4)
Jezuitské kolégium (53)
Kadetská škola (15)
Katolícke gymnázium (Gamča) (66)
Masarykove školy (7)
Nové evanjelické lýceum (16)
Pavilón teoretických ústavov SVŠT (Fakulta architektúry STU) (23)
Staré evanjelické lýceum (11)
Štátna reálna škola (31)
Štátny dievčenský učiteľský ústav (4)
Štefánikova škola (10)
Stredná priemyselná škola strojnícka (312)
Stredoškolský internát P. O. Hviezdoslava (9)
Študentský domov Jura Hronca (Bernolák) (1)
Študentský domov Prokopa Veľkého (HOPA) (8)
Univerzita Komenského na Šafárikovom nám. (94)
Ústav hluchonemých (2)
Vyššia dievčenská škola (Maďarské gymnázium) (32)
Židovská ľudová škola (8)
VOJENSKÉ OBJEKTY, KASÁRNE v Bratislave (571)
Delostrelecké kasárne (22)
Honvédske (Hurbanove) kasárne (57)
Husárske kasárne (6)
Pechotné kasárne (11)
Pešiacke (Svätoplukove) kasárne (25)
Vodné (Štefánikove) kasárne (383)
Vozatajské kasárne (4)
ZDRAVOTNÍCKE a SOCIÁLNE zariadenia v Bratislave (258)
Charitas – domov slobodných žien (4)
Evanjelická nemocnica (43)
Iné zdravot. a soc. zariadenia (21)
Kochovo sanatórium (4)
Krajinská (Štátna) nemocnica (52)
Mestské špitále a lazaret (53)
Schlesingerovo sanatórium (Ortopedická klinika) (15)
Sirotinec na Hlbokej ceste (36)
Židovská nemocnica (1)
Židovský sirotinec (2)
ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY v Bratislave (246)
Ortodoxná synagóga (Heydukova ul.) (6)
Ortodoxná synagóga (Zámocká ul.) (34)
Synagóga neológov (Rybné nám.) (207)
Synagógy zaniknuté pred 19. stor.
Známe HOTELY v Bratislave (844)
Botel Javorina (3)
Hotel Barónka (2)
Hotel Bláha (Krym) (3)
Hotel Bratislava (3)
Hotel Carlton a predošlé stavby (362)
Hotel Central (1)
Hotel Continental (1)
Hotel Danube (Park Inn) (31)
Hotel Dax (12)
Hotel Deák (30)
Hotel Devín (116)
Hotel Judea (Judae) (7)
Hotel Koch (2)
Hotel Kyjev (11)
Hotel Palace (40)
Hotel Sheraton (2)
Hotel Tatra (26)
U červeného vola (20)
U uhorského kráľa (Royal) (94)
U zlatého jeleňa (43)
U zlatého orla (7)
U zlatej merice (Rudolf) (12)
U zlatej ruže (3)
-50 000 test 1a
-500 až -1 – Keltské osídlenie (1)
-50000 test 1
-500000 - Test 2
-500000 až -8000 - Najstaršie osídlenia Bratislavy (2)
-7000 - Mezolitická dieľňa v Bratislave-Dúbravke (1)
0863 až 0885 – Misia Konštantína a Metoda na Veľkej Morave (2)
0907 - Bitka pri Bratislave
1 až 400 - test 3
1-400 – Rímsko-germánska koexistencia
1052 - Obliehanie Bratislavy Henrichom III. (1)
1074-1080 – Uhorský kráľ Šalamún v Bratislave
1204 - Presun Bratislavskej kapituly
1221 - Presun najst. BA kostola z hradu do podhradia
1241 - 1242 – Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska
1309 a 1311 – Kardinál Gentilis v Bratislave
1312 - Bitka pri Rozhanovciach
1426-1433 - Husitské ohrozenie (24)
1427 - 1432 – Husitské výpravy do Uhorska
1430 03 06 - udelenie práva raziť mince Bratislave (1)
1432 11 25 - Husitské sprisahanie v Bratislave (5)
1434 - 1467 – Bratríci (a posthusiti) (12)
1436 - Udelenie erbu (5)
1465 - 1492 (ca.) – Univerzita Istropolitana (1)
1501 - Dunajská povodeň
1515 – Bratislavské rokovania
1526 12 17 – Voľba Ferdinanda Habsburského za uhor. kráľa
1526 – Bitka pri Moháči a jej následky
1604 - 1711 – Protihabsburské povstania
1655 06 27 – Korunovácia Leopolda I. (3)
1687 12 09 – Korunovácia Jozefa I. (2)
1741 06 25 – Korunovácia Márie Terézie (5)
1809 a predtým – Napoleonské ťaženia (3)
1825 09 25 - Korunovácia Karolíny Augusty za uhorskú kráľovnú (1)
1829 – Vznik Spoločnosti česko-slovanskej
1848 - 1849 – Uhorská revolúcia (2)
1866 07 22 - Bitka pri Lamači (1)
1869 – Prvé moderné sčítanie obyvateľstva v Uhorsku (1)
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok (3)
1880 – Sčítanie obyvateľstva Uhorska (5)
1886-1896 - Regulácia Dunaja (5)
1890 - Povodeň (1)
1890 – Sčítanie obyvateľstva Uhorska (1)
1896 – Miléniové oslavy (3)
1897 - Povodeň (5)
1897 05 16 - Odhalenie Pomníka Márie Terézie (2)
1899 - Miestna priemyselná výstava (15)
1899 - Povodeň (16)
1900-1902 - Zrútenie a oprava tunela (9)
1902 - 2. krajinská poľnohospodárska výstava (40)
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa (1)
1907 – Oslavy 700. výročia narodenia sv. Alžbety (14)
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza (1)
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža (1)
1909 06 01 - Návšteva kráľa Františka Jozefa v Bratislave (14)
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy (1)
1913 - Požiar Podhradia v Bratislave (52)
1914-1918 - 1. svetová vojna (23)
1918 - Návšteva kráľa Karola IV. (21)
1919 - Obsadzovanie Bratislavy (77)
1919 05 10 - Pohreb M. R. Štefánika (45)
1920 - Ples inžinierov a architektov (1)
1921 - Búranie pomníka Márie Terézie (7)
1921 01 21 - Zbúranie pamät. arpádov. vojaka na Devíne (1)
1921 09 19 - 09 20 - Návšteva T. G. Masaryka (1)
1921-1942 - Orientálne trhy v Bratislave (12)
1925 - Razia v redakcii Slováka (1)
1925 - Všeživnostenský deň (1)
1926 - Vysviacka zvonov
1928 - Orolský zlet v Bratislave (1)
1928 - Zamrznutý Dunaj (10)
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR (9)
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR (oslavy) (2)
1928 12 01 - Otvorenie Večerných kurzov kreslenia a reklamného aranžovania (1)
1929 - Návšteva maršala P. Pétaina (3)
1929 - Povodeň (13)
1929 06 28 - 07 01 - Zjazd Ústredia slovenského katolíckeho študentstva (1)
1930 04 27 - Závod balónov (10)
1930 10 11-13 - Návšteva prezidenta T. G. Masaryka (17)
1933 - Pribinove slávnosti v Nitre
1933 07 02-04 - Zjazd čs. múzejníkov v Banskej Štiavnici
1933 09 02 - Preteky motorových člnov (26)
1936 09 19-21 - Návšteva prezidenta E. Beneša (66)
1936 11 01 - Návšteva rumunského kráľa Karola II. (35)
1937 04 21 - Návšteva prezidenta E. Beneša
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva (3)
1937 10 24 - 11 02 - Celoštátna výstava poštových známok (10)
1938 - Návšteva Milana Hodžu v Bratislave (1)
1938 03 12 - Anšlus Rakúska a jeho dôsledky (1)
1938 – Mobilizácia, Mníchovská konferencia a vznik 2. ČSR
1938-1945 - Prenasledovanie Židov a holokaust (87)
1939 10 26 - Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky (1)
1939-1942 - Arizácia majetku Židov (14)
1939-1945 - 2. svetová vojna (80)
1940 - Zamrznutý Dunaj (1)
1941-50te - zajatie vojakov zo Slovenska (2)
1942 - Zamrznutý Dunaj (3)
1944 - Bombardovanie továrne Apollo (50)
1944 08 29 až 10 06 - Slovenské národné povstanie (1)
1944 09 30 až 1945 05 01 - Oslobodzovanie Slovenska (1)
1944-1945 - Evakuácia Nemcov (1)
1945 (marec až apríl) - Boje o Bratislavu (10)
1945 - Repatriácia (2)
1945 - Vyvlastnenie majetku Nemcov a Maďarov (29)
1945 02 19 - Zbombardovanie zajateckého transportu v Melku
1945-1946 - Návrat arizovaného majetku (4)
1945-1946 - Perzekúcie (česko)sloven. Nemcov a Maďarov a nútené vysídľovanie (1)
1946-1947 - Akcia Pomáhajme navráteným Slovákom
1947 - Povodeň (9)
1947 - Vyschnutý Dunaj (12)
1948 10 28 - 30. výročie vzniku ČSR (10)
1948 10 3 - Vysviacka Kostola P. Márie Snežnej v Bratislave (1)
1948-1949 - Znárodnenie (2)
1948-1989 – Prenasledovanie odporcov režimu
1949 - 1. výročie Víťazného februára (6)
1949 - Hrachová brigáda (12)
1949 - IX. zjazd KSČ v Bratislave (10)
1949 - Koncert robotníckeho spevokolu (3)
1949 - Návšteva Klementa Gottwalda (29)
1949 - Otvorenie Devínskej cesty (19)
1949 - Týždeň čistoty v uliciach (2)
1949 04 14 - Manifestácia za svetový mier (15)
1949 06 01 - Štátny pohreb Petra Jilemnického (18)
1949 07 04 - Otvorenie tunela pod hradom (11)
1949 08 - Návšteva Jeana Bouliera (5)
1949 09 11 - Pomenovanie Námestia G. Dimitrova pred Hl. žel. stanicou (18)
1949 10 - Návšteva konzula ZSSR Novikova v Bratislave (3)
1949 11 07 - Manifestácia na výročie VOSR (1)
1950 04 04 - Odhalenie Pomníka víťazstva nad fašizmom (víťaznej Červenej armády) (5)
1957 - Povodeň (9)
1957 03 08 - Medzinárodný deň žien
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji (1)
1958 - Telovýchovné slávnosti (1)
1958 08 03-10 - Majstrovstvá sveta v zoskoku padákom (1)
1958 09 28 - Cvičenie civilnej obrany (12)
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji (1)
1959 06 21 - Slávnosť družby na Devíne (34)
1961 05 28 - 40. výročie založenia KSČ (11)
1962 08 29 - Otvorenie potravín (bývalá Te-Ta) na Dunajskej ulici (4)
1962 10 05 - Návšteva Rudolfa Petershagena (4)
1964 06 14 - Voľby do SNR (3)
1965 - Povodeň (30)
1965 01 20 - ? - Výstava sovietskeho výtvarného umenia (9)
1965 04 17 - 05 09 - Hosťovanie Sovietskeho štátneho cirkusu (9)
1965 05 16 - Otvorenie V-klubu (11)
1965 05 30 - Alexandrovci v amfiteátri (6)
1966 - 98 - Festival Bratislavská lýra (4)
1966 05 05 - Vysokoškolský karnevalový sprievod (30)
1966 05 09 - Vojenská prehliadka (7)
1967 06 04 - Otvorenie Dní čs.-sovietskeho priateľstva (15)
1968 08 21 a neskôr – Okupácia vojskami Varšavskej zmluvy (71)
1968 – „Pražská jar“
1973 - MS v krasokorčuľovaní (2)
1985 10 11-12 - Dni námetovej filatelie (2)
1987 04 11 - Návšteva Michaila Gorbačova v Bratislave (4)
1989 - Nežná revolúcia (75)
1990 04 22 - Návšteva Jána Pavla II. v Bratislave (9)
1990 09 14 - Návšteva Françoisa Mitterranda v Bratislave (2)
1991 - doteraz - Korunovačné slávnosti (15)
1991 - Povodeň (5)
1992 02 28 - Návšteva Helmuta Kohla v Bratislave (3)
1995 06 30 - 07 02 - Návšteva Jána Pavla II. (1)
2000 09 23-24 - Celoslovenský eucharistický kongres (1)
2000 11 11 - Posviacka zvonov Dómu sv. Martina (1)
2005 02 23-25 - Bratislavský samit (2)
400 až 567 – Sťahovanie národov
567 až 800 – Slovansko-avarská koexistencia
800 (ca.) až 906 – Nitriansko a Veľká Morava
900 (ca.) až 999 – Ovládnutie Karpatskej kotliny Maďarmi
990 (ca.) až 1150 (ca.) – Kristianizácia stredného Podunajska
Atletické preteky Pravda - Televízia - Slovnaft (PTS) (1)
Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) (1)
Filmové festivaly pracujúcich (63)
Návšteva divadla MCHAT (4)
Oslavy 1. mája (199)
Oslavy SNP (3)
Slovanské dni na Devíne (66)
Veľký jesenný jarmok (7)
Výstava kvetov Flóra (2)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelaida Švábska (1065-1090) (0)
Adelaida z Riedenburgu (12. stor.) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (5)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Adler, Rudolf (1892-1978) (0)
Adler, Tibor (1926-1945) (0)
Adlerová (rod. Paskusz), Blanka (1898-1966) (0)
Adlerová, Erika (20.stor.) (0)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (0)
Agnesa Babenberská (ca.1151-1182) (0)
Agneša Habsburská (1281–1364) (0)
Agnesa z Antiochie (1154-1184) (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (1)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (42)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (1)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (1)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Altdorffer (rod. Kövér), Aloisia (1899-1980) (11)
Altdorffer, Alfréd (1926> (11)
Altdorffer, Leopold (1898-1985) (26)
Alth, Jozef (1821-1890) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (1)
Alžbeta Kotromanićová / Bosnianska (1340-1387) (22)
Alžbeta Kumánska (1240-1290> (0)
Alžbeta Luxemburská (1409-1442) (59)
Alžbeta Piastovská (1305-1380) (2)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (14)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (0)
Anastázia Kyjevská <1021-1096> (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrašovan, Tibor (1917-2001) (1)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (2)
Andrássy, Gyula (1823-1890) (0)
Andreas (Endre) Moick (1903 - 1999) (3)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Anežka Hlohovská <1290-1361) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (0)
Anna de Foix (1480-1506) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (0)
Árossy, Jozef (1797-1870) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (3)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (0)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Absolon, Ľudovít (37)
Absolon, Zoltán (5)
Absolonová, E.
Adler, Jacob (2)
Albert Nimecz
Alexy, Janko (1)
Alt, Franz (1)
Alt, Rudolf (3)
Altdorffer, Alfréd (10)
Altdorffer, Leopold (15)
Ambrovits (4)
Andil
Andor
Andrási, Mór
Anna Neulinger (?) (1)
Anton Šmotlák (481)
Apfel (ateliér) (3)
Apfel, Otto (3)
Ateliér Schnitzel & Fink (2)
Auerbach, Max
Augusta Neulinger (?) (122)
Augusta Neulinger ? (1)
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (819)

Mestské časti

Devínska Nová Ves
Čunovo
Devín
Dúbravka
Jarovce
Karlova Ves
Lamač
Nové Mesto
Petržalka
Podunajské Biskupice
Rača
Rusovce
Ružinov
Staré Mesto
Vajnory
Vrakuňa
Záhorská Bystrica
Panoramatické pohľady
Neznáma lokalita
Neznáme umiestnenie
Zaniknuté osady

Ulice (podľa abecedy)

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
1. mája (2)
29. augusta (160)
ARCHÍVY (7891)
Archívy mestské (6644)
Archív mesta Bratislavy (AMB) (6639)
AMB - Arch. fond Magistrát mesta Bratislavy (3389)
Zbierka stredovekých listín a listov (3389)
Zbierka listín a listov č. 1 až 500 (398)
Zbierka listín a listov č. 1001 až 1500 (488)
Zbierka listín a listov č. 1501 až 2000 (399)
Zbierka listín a listov č. 2001 až 2500 (169)
Zbierka listín a listov č. 2501 až 3000 (474)
Zbierka listín a listov č. 3001 až 3500 (478)
Zbierka listín a listov č. 3501 až 4000 (513)
Zbierka listín a listov č. 501 až 1000 (470)
AMB - Osobné fondy
AMB - Zbierka fotografií a negatívov (3167)
AMB - Zbierka listín a listov z pápežskej kúrie
AMB - Zbierka máp a plánov (2)
Regionálna knižnica (81)
Zlatá kniha mesta Bratislavy 1928 (81)
ZkmBA - Ilustrácie (80)
Archív mesta Košice (5)
Arch. fond Magistrát mesta Košice (5)
Tajný archív (5)
Archívy špecializované (štátnych a verejných organizácií) (1201)
Archív Pamiatkového úradu SR (A PÚ SR) (1201)
Zbierka fotografií a negatívov (1201)
Zbierka fotografií a negatívov k obci Lozorno
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány 1. CSR k lokalite Bratislava (1201)
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány 1. CSR k lokalite Turzovka
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány k lokalite Banská Bystrica
Literárny archív Slovenskej národnej knižnice (3)
Fotodokumentačné zbierky
Osobné fondy (3)
Osobný fond Juraja Spitzera (3)
Osobné dokumenty (3)
Osobné doklady (3)
Zbierka fotografií (0)
Fotoalbum návšteva K. Gottwalda
Archívy štátne (štát. orgánov a organizácií) (16)
Štátny archív Košice - centrála a pracoviská (8)
Archív Spišská Nová Ves (0)
Archívny ford Magistrát mesta Gelnice
Štátny archív v Košiciach (8)
Krajská knižnica v Košiciach (zbierka parte) (3)
77
78 (1)
79
80
81 (1)
82 (1)
Zbierka fotografií a negatívov (5)
Album 01 (0)
Album 01 (jednotlivé foto)
Album 02 (0)
Album 02 (jednotlivé foto)
Album 03: Košický kraj v obrazoch (0)
Album 04 (0)
Album 04 (jednotlivé foto)
Album 05 (0)
Album 05 (jednotlivé foto)
Album 06 (0)
Album 06 (jednotlivé foto)
Album 07 (0)
Album 07 (jednotlivé foto)
Album 08 (0)
Album 08 (jednotlivé foto)
Album 09 (0)
Album 09 (jednotlivé foto)
Album 10
Album 11 (0)
Album 11 (jednotlivé foto)
Album 12 (0)
Album 12 (jednotlivé foto)
Album 13 (0)
Album 13 (jednotlivé foto)
Album 14 (0)
Album 14 (jednotlivé foto)
Album 15 (0)
Album 15 (jednotlivé foto)
Album 16 (0)
Album 16 (jednotlivé foto)
Album 17 (0)
Album 17 (jednotlivé foto)
Album 18 (0)
Album 18 (jednotlivé foto)
Album 19 (0)
Album 19 (jednotlivé foto)
Album 20 (0)
Album 20 (jednotlivé foto)
Album 21 (0)
Album 21 (jednotlivé foto)
Album 22 (0)
Album 22 (jednotlivé foto)
Album 23 (0)
Album 23 (jednotlivé foto)
Album 24 (0)
Album 24 (jednotlivé foto)
Album 25 (0)
Album 25 (jednotlivé foto)
Album 26 (0)
Album 26 (jednotlivé foto)
Album 27 (0)
Album 27 (jednotlivé foto)
Album 28 (0)
Album 28 (jednotlivé foto)
Album 29 (0)
Album 29 (jednotlivé foto)
Album 30 (0)
Album 30 (jednotlivé foto)
Album 31
Album 32 (0)
Album 32 (jednotlivé foto)
Album 33 (0)
Album 33 (jednotlivé foto)
Album 34 (0)
Album 34 (jednotlivé foto)
Album 35
Album 36
Album 37 (0)
Album 37 (jednotlivé foto)
Album 38
Album 39
Album 40
Album 41 (0)
Album 41 (jednotlivé foto)
Album 42 (0)
Album 42 (jednotlivé foto)
Album 43 (0)
Album 43 (jednotlivé foto)
Album 47 (2)
Album 48
Album 49
Album 50
Album 51 (1)
Album 52
Album 54 (1)
Album 55 (1)
Štátny archív v Bratislave (5)
Štátny archív Bratislava - pobočka MODRA (5)
Archívny fond XY (5)
Kronika slovenskej školy v Podunajských Biskupiciach (5)
Štátny archív v Prešove (0)
Archív Bardejov (0)
Archívny fond Magistrát mesta Bardejov
Spišský archív v Levoči (0)
AFo Magistrát mesta Levoča
Archívny fond Spišská župa (0)
Odd. Podžupa (0)
Pododd: Korešpondencia Anna Horváth Stansith
Horvát-Stančič (Horváth-Stansith) zo Strážok (archívny fond) (0)
Krabica 96
Štátny archív v Prešove - centrálne pracovisko (0)
Archívny fond Magistrát mesta Sabinov
Kniha prísah mesta Prešov
Cirkevné archívy (30)
Archív Trnavskej arcidiecézy (30)
Fotozbierka (29)
Fotoalbum 1941/1 (0)
Detaily
Fotoalbum 1948/1: návšteva adm. Lazíka v Topoľčanoch
Fotoalbum k 70. narodeninám biskupa Lazíka (29)
Fotoalbum_1947_1_Lazik v PN (0)
Fotoalbum_1947_1_Detaily
Fotoalbum_1949_1
Fotoalbum_1957_1
Súbor fotografií k návšteve pápeža Jána Pavla II. na Slovensku
Zbierka kánonických vizitácií (1)
Rímskokatolícky farský úrad v Cíferi
Rímskokatolícky farský úrad v Stupave
DIGITÁLNE ZDROJE (7)
Blog: geschriebene-geschichte.de
Centropa
Monasterium.net
RTVS (1)
YouTube (6)
Videokanál denníka N (1)
Videokanál Institut für Kultur- und Theatergeschichte der Öst.Akad.d.Wissenschaften (1)
Videokanál oz Hradiská (1)
Videokanál The Habsburg Monarchy (1)
KNIŽNICE (172)
Knižnica Jasovského opátstva (2)
Jasov_Zbierka fotografií (0)
Album pre opáta z r. 1907 (0)
Album pre opáta z r. 1907 - jednotlivé fotografie
Album pre opáta z r. 1907 ako celok
Album s portrétmi (0)
Album portrétov - celok
Jednotlivé fotky z portrétneho albumu
Voľné fotografie
Zbierka pohľadníc (2)
2_Ľudia
AT
DE
HU
Pohľadnice zachytávajúce historické udalosti
SK (2)
Lyceálna knižnica v Kežmarku
Ústredná knižnica SAV (Lyceálna knižnica) (170)
Zbierka obrazových dokumentov (170)
1: Portréty (164)
2: Skupiny osôb (6)
Tablo portrétov osobností
Tablo predsedníctva EAV cirkvi na Slovensku
4: Architektonické plány
Zobrazenia budov
MÚZEÁ (5688)
Múzeum mesta Bratislavy (MMB) (5662)
1 - Zbierky archeologické (2)
AB - Nálezy z centra Bratislavy
AD - Nálezy z hradu Devín
AR - Nálezy z Rusoviec (2)
2 - Zbierky historické (F) (89)
Najnovšie dejiny (S)
Novšie dejiny (K1) (89)
Staršie dejiny (F1)
3 - Zbierky umeleckohistorické (U)
4 - Zbierky národopisné
5 - Zbierky špecializované (5571)
5-FA-Farmácia
5-Fo-Fotografie
5-K1_Profánny textil a hračky
5-K3-Kultúra všedného dňa
5-LF-Literárny fond
5-N-Numizmatika
5-P-Pohladnice (5571)
1-1000 (727)
1001-2000 (784)
1001-2000 (746)
3001-4000 (676)
4001 až 5000 (676)
5001-6000 (855)
6001-7000 (955)
7001-8000 (152)
5-T-Technika
5-Z-Zbrane
6 - Pozostalosti osobností
SNM-AM: Archeologické múzeum (2)
SNM-HM: Historické múzeum (24)
Etnológia
Historické vedy (24)
1. Fond dejín 20. storočia (24)
1.1 fond Revolučné odborové hnutie a KSČ
1.2 fond Politické pomery
1.3 fond Záujmové organizácie
1.4 fond Plagáty
1.5 fond Pohľadnice (24)
SNM-MKKN: Múzeum kultúry karpatských Nemcov (0)
1 - Zbierka obrazového materiálu (0)
Brieštie (Bries)
Chvojnica (Fundstollen)
Hadviga (Hedwig)
Handlová (Krickerhau)
Horná Štubňa (Oberstuben)
Kľačno (Gaidel)
Kopernica (Deutsch Litta)
Krahule (Blaufuss)
Kremnické Bane (Johannesberg)
Kunešov (Kuneschhau)
Lúčky (Honneshau)
Nitrianske Pravno (Deutsch Proben)
Sklené (Glaserhau)
Turček, Horný a Dolný (Ober-, Unterturz)
Vrícko (Münnichwies)
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici (SSM) (0)
Diela maliara Andreja Stollmanna
Zbierka fotografií SSM
Zbierka pohľadníc SSM
Východoslovenské múzeum v Košiciach (VSM) (0)
Prírodovedné zbierky (0)
Botanika
Geológia
Paleontológia
Petrografia
Zoológia - entomológia
Zoológia - stavovce I. a II.
Spoločenskovedné zbierky (0)
Archeológia - praveká, stredoveká
Cechový archív
Cechy a remeslá
Fajky
Farmácia
Historická a umelecká fotografia (0)
Fotografie rôzne (0)
H. Negatívy a pozitívy
V. Pozitívy
VI. Diapozitívy
VII. Negatívy
VIII. Pozitívy
Pomocný materiál
Historická tlač (0)
Pohľadnice
Historický nábytok
Hudobné nástroje
Keramika, sklo, porcelán
Knižný fond zbierkového charakteru
Košická keramika
Kovolejárstvo
Medzinárodný maratón mieru
Militárie
Národopis
Numizmatika-faleristika
Numizmatika-mince, medaily, žetóny
Numizmatika-papierové platidlá
Odev, textil a odevné doplnky
Rukopisy a písomnosti
Trojrozmerný materiál
Výtv. umenie - Architektúra, architekt. články
Výtvarné umenie - Grafika
Výtvarné umenie - Kresba
Výtvarné umenie - Maľba
Výtvarné umenie - Sochárstvo
Zlatníctvo
REDAKCIE a TLAČOVÉ AGENTÚRY (1)
Periodiká online (1)
Daily Mail online (1)
TASR (0)
TASR zbierka k dejinám Košíc (0)
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
SÚKROMNÉ ZBIERKY (16072)
"Ruský archív" (1)
Kotliarevskij (1)
1_Zbierka k dejinám regiónu: HAUERLAND (2)
Zbierka HANDLOVÁ (Krickerhau) (0)
Rodinný fond: Pöss Katarína a Ondrej
Rodinný fond: Schwarz Rudolf
Zbierka HORNÁ ŠTUBŇA (Oberstuben) (0)
Fond: Heimatstube Obecného úradu Horná Štubňa
Rodinný fond: Grefrath Angela
Rodinný fond: Hogh Anna
Rodinný fond: Hogh Bert
Rodinný fond: Hogh Eva
Rodinný fond: Hogh Maria
Rodinný fond: Israel Sabine/Russnak
Rodinný fond: Lüdtke Bärbel
Rodinný fond: Maršálová Eva
Rodinný fond: Mertler Lilly
Rodinný fond: Messer/Thomahogh
Rodinný fond: Murani / Hogh Grecz
Rodinný fond: Russnak Lydia und Josef
Rodinný fond: Schmidt Tudl Waltraud
Rodinný fond: Sklenárová Emilia
Rodinný fond: Steinhübl Hilda
Rodinný fond: Stricz Josef
Rodinný fond: Stritz Hanne
Rodinný fond: Stritz Hans
Rodinný fond: STRITZ Ivo
Rodinný fond: Stritz Joachim
Rodinný fond: TOMAHOGH Magdalena a Alfred
Rodinný fond: Turzer Peter
Rodinný fond: Valentová Terézia
Rodinný fond: Vondráček Pavel
Rodinný fond: Weber/Thomahogh
Rodinný fond: Weiss Erwin
Rodinný fond: Weiss Günther
Zbierka JANOVA LEHOTA (Drexlerhau) (0)
Rodinný fond: Rohr Gerlinde
Zbierka KĽAČNO (Gaidel) (0)
Fond: Archív Obecného úradu Kľačno
Zbierka KRAHULE (Blaufuss) (0)
Rodinný fond: Grosch Klaus Martin
Rodinný fond: Lukáčová / Blahyj
Rodinný fond: Schwarz
Zbierka KREMNICKÉ BANE (Johannesberg) (0)
Rodinný fond: Neuschl Viliam JB
Zbierka KUNEŠOV (Kuneschhau) (0)
Rodinný fond: Neuschl Viliam
Zbierka LÚČKY (Honneshau) (0)
Rodinný fond: Käfer Karin
Rodinný fond: Scharschmidt
Zbierka NITRIANSKÉ PRAVNO (Deutsch Proben)
Zbierka PÍLA (Paulisch) (0)
Rodinný fond: Bockmeyer Erika
Rodinný fond: Oberfranz Rudolf
Zbierka SKLENÉ (Glaserhau) (1)
Rodinný fond: Antalová Waltraud / Franz
Rodinný fond: Antoniová Nika
Rodinný fond: Murani / Stricz (1)
Rodinný fond: Schwarz Anita
Rodinný fond: Tonhäuser Peter
Zbierka TURČEK (Oberturz und Unterturz) (0)
Rodinný fond: Ulbricht Andreas
Zbierka VEĽKÉ POLE (Hochwies) (0)
Rodinný fond: Njari-Wegner Saskia
Zbierka VRÍCKO (Münnichwies) (1)
Rodinný fond: Grois Sebastian (1)
Rodinný fond: Rumpel Ján
1_Zbierka k dejinám regiónu: SPIŠ / ZIPS / SZEPES (0)
HECHT (z Matejoviec - rodinný fond) (0)
0_Hecht-Firma
1_Hecht Karl
2a_Hecht Rudolf (0)
1_Foto a Dokumenty
2_Grafiky
2b_Hecht Emma
2c_Hecht_Magda
3a_Hecht Rudolf jr
4_Spiš-Zips
MATRAY (Rodinný fond)
Zbierka k dejinám obce PRAKOVCE
2_Zbierka k dejinám mesta MOLDAVA nad Bodvou (0)
Folder 2 3
2_Zbierka k dejinám mesta STUPAVA (0)
Školská kronika Št mešt školy 1929 - 1941
Školské fotografie
2_Zbierka k dejinám mesta TURZOVKA (0)
Mestský úrad Turzovka
Súkr. zbierka: BARANEK, Miroslav (0)
Zbierka fotografií
Zbierka negatívov
Zbierka pohľadníc
Súkr. zbierka: DLHOPOLČEKOVÁ, Emília (0)
Zbierka fotografií
Súkr. zbierka: DUŠALOVÁ, Eva (0)
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc
Súkr. zbierka: GAJDIČIAR, Ivan (0)
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc
Súkr. zbierka: KORENÝ, Jozef (0)
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc
Súkr. zbierka: KOSANOVÁ, Štefánia (0)
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc
3_Dokumentačné centrum Sásová (Ján Kollár)
3_Zbierka k dejinám KARLOVEJ VSI M. Šrámka (118)
3_Zbierka k dejinám obce BRANČ (0)
Rodina Berecz
Rodinný fond: Lőrinczová Irena
Zbierka rodiny Holbay
Zbierka rodiny Sima
3_Zbierka k dejinám obce DUNAJSKÁ LUŽNÁ (0)
Zbierka Márie Duckovej Adamcovej (0)
03_Kulturno-spoločenské
3_Zbierka k dejinám obce LOZORNO (0)
Archív Obecného úradu Lozorno (0)
Lozorno: Pamätné knihy
Obecné kroniky Lozorna (0)
Obecná kronika č. 2 (0)
Obrazový materiál v obecnej kronike Lozorna č. 2
Zbierka fotografií (0)
Fotografie udalostí (v obdobia po 1945) (0)
Cirkevný život
Kultúrny život
Ľudia v Lozorne
Podoby Lozorna
Pracovný život
Škôlky
Školy
Spartakiády
Zábery z osláv jubileí občanov Lozorna (0)
Iné oslavy a udalosti
Jubileá
Oslavy 1. a 9. mája 1
Oslavy oslobodenia obce
Svadby
Uvítanie občiankov
Najstaršie fotografie v zbierke OÚ Lozorno
Súkr. zbierka pani Lančaričovej Márie
Súkromná zbierka: DOHZ Lozorno
Súkromná zbierka: Mária Šípová
Súkromná zbierka: Rácová
Súkromná zbierka: rodina Minarovičová
Súkromná zbierka: Vlasta Jánošová
BARTLOVCI (rodinný fond) (97)
1_Teslíkovci (29)
1_Teslik J a Vesela Joz
2_dcera Bozena
2_dcera Emilia a R Veigl
2_dcera Ruzena Stavikova (20)
2_Šťavíkovci (54)
1_Stavik Anton (6)
1x_Frndak_Gustav (4)
2a_Stavikova Bartlova Alena (40)
2c_Stavik Anton (4)
3_Bartl Július (10)
4_Rôzne (4)
Bartoš, Juraj (zbierka) (43)
Folder 1 (9)
Folder 2 (34)
Moskva
BERLIN (rodinný fond) (277)
3_Berlinovci_ine generacie (99)
1_Pisomnosti (20)
2_Drobne tlace (4)
3_Fotografie (75)
1_Foto volne orig (5)
2_Foto digital kopie (70)
Elemér Berlin mladší (34)
2_Foto (33)
Písomnosti (1)
Os. fond Etela Berlin, rod. Berkovics (4)
Fotografie (1)
Písomnosti (3)
Osob. fond: Elemér BERLIN (140)
3_Foto_volne (34)
Album druhá svet. vojna a rodina (92)
Album Jagdbuch (1)
Album Stará Bratislava (13)
Písomnosti
BILLEK (rodinný fond) (4)
Oehme-Billek_Mutter (0)
Alexy_Vater
Oehme-Billek_Vater (4)
BIZUBOVÁ, Mária (rodinný fond)
Blažo, Pavel (zbierka) (130)
Fotografie P. Blaža z roku 2007 (17)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2001 (5)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2002 (1)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2004 (5)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2008 (26)
PB_2005 (4)
PB_2006 (2)
PB_2009 (7)
PB_2010 (10)
PB_2011 (4)
PB_2013 (2)
PB_2015 (6)
PB_2016 (2)
PB_2017 (6)
PB_2019 (9)
PB_2020 (23)
PB_historicke (1)
Brandis, Tomáš (súkr. zbierka) (2)
BT_Fotografie
BT_Pohladnice (2)
Pohl_Kostelnicek
Cuper, Ján (zbierka)
Čupka, Milan (zbierka) (2)
Cyprich, Robert (zbierka) (1)
Medzinarodný dunajský veľtrh (1)
ERDÉLSKY a PENCÁK (rodinné fondy) (171)
Dokumentačný materiál k priateľom Erdélskych a Pencákovcov (2)
Fotografie Bratislavy od Erdélskych (13)
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej (32)
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej - dokumenty (9)
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej - korešpondencia (2)
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej - fotografie (23)
Osobný fond Heleny ERDÉLSKEJ, rod. Szénesfalvy (3)
Osobný fond Imrich ERDÉLSKY (1915-?) (103)
Os. fond Imrich ERDÉLSKY - dokumenty (64)
04: Dokumenty k vojenčine (7)
05: Dokumenty k sobášu
06: Rozličné (3)
Osobné doklady (11)
Pracovné dokumenty (38)
Školské dokumenty (5)
Os. fond Imrich ERDÉLSKY - fotografie (39)
Osobný fond Pencák, farár z Nemšovej
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY (10)
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY - dokumenty (1)
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY - fotografie (9)
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY (cca. 1905-10 až ?) (1)
Osobný fond XY ERDÉLSKY
Rodinný fond PENCÁKOVCOV zo Spišskej Novej Vsi (0)
Rodinný fond PENCÁKOVCOV zo Spišskej Novej Vsi - dokumenty
Rodinný fond PENCÁKOVCOV zo Spišskej Novej Vsi - fotografie
Sestry Pencákové
Video-rozhovory s Annou Erdélskou, rod. Pencákovou (7)
XY Erdélska
Falathová, Zuzana (zbierka) (218)
Zbierka fotografií Bratislavy (6)
Zbierka portrétov bratislavských fotografov (212)
FALB (rodinný fond) (39)
Video-rozhovory (5)
Zbierka rodinných dokumentov (34)
Farár, Viktor (zbierka) (1101)
Zbierka pohľadníc (1101)
FRANKL (rodinný fond) (313)
Obrazy a grafiky zväčša od Adolfa Frankla (61)
Rodinný archív (77)
Písomnosti Adolfa Frankla (41)
Písomnosti Beniho Kleina (1)
Písomnosti Eriky Frankl(ovej) (2)
Písomnosti Jána (Jonnyho) Frankla (1)
Písomnosti Josefa a Esther Franklovcov (6)
Písomnosti Oskara a Friedy Nachmiasových
Písomnosti osôb v kontakte s Franklovcami resp. Nachmiasovcami (5)
Písomnosti priateľov Adolfa a René Franklovcov (4)
Písomnosti Renáty Nachmias (4)
Písomnosti rodiny Rosenberger a predkov bratislavských Nachmiasovcov
Písomnosti súrodencov Eugena, Alexandra a Árpáda Nachmiasovcov
Písomnosti súrodencov Ignáca, Štefánie, Alexandra a Lea Franklovcov (2)
Písomnosti Tomáša Frankla (11)
Spomienkové predmety rodiny Franklovcov
Video-rozhovory (1)
Zbierka fotografií (174)
Album fotografií A. Frankla (33)
Album povojnový (44)
Druhá časť zbierky fotografií T. Frankla (36)
Prvá časť zbierky fotografií T. Frankla (30)
Rodinný album Fraklovcov (31)
GRÜNEBERG-Resch (Rodinný fond) (54)
04_Fotoalbum_Fabrik (54)
04_Fotoalbum_Fabrik_Detaily (31)
04_Fotoalbum_Fabrik_Volne vlozene (22)
Guldan, Patrik (zbierka) (2)
GP_Bratislava (1)
Haberlandová, Katarína (fotozbierka) (21)
HOFER (rodinný fond) (1)
1a_MKarpatsko okolo BA
1b_Zitny ostrov (1)
2_Zahorie
3_TT a NR
4_Povazie_PN az ZA
5_banske a horna NR
6_Juh str SK
7_Orava
8_Spis a Tatry
9_Vychodne SK
HOFFMANN (rodinný fond) (35)
Dokumenty rodiny Hoffmann (7)
Fotografie rodiny Hoffmann (28)
Hoffmann, Tomáš (súkr. zbierka) (5)
HOLZMANN a ZAUNER (rodinné fondy) (2)
Holzmann Anton (2)
Horváth, Juraj (zbierka) (1555)
Zbierka pohľadníc Bratislavy (1555)
HÚŠČAVA, Alexander (osobný fond) (3)
2_Vzdelanie (3)
Osobné doklady
JANOVIČEK Peter (rodinný fond a zbierka) (28)
Rozhovor so súrodencami Máriou Hofrichterovou a Alfrédom Altdorfferom (10)
Zbierka fotografií (2)
Zbierka pohľadníc 4 (16)
Pohľadnice Bratislavy (1)
Zbierka pohľadníc Dr. Leopolda Altdorffera (15)
Jozef Horváth (Rudlová), zbierka
Kálmán, Ladislav (fond Neulingerovcov) (785)
Sklene negatívy zo zbierky L. Kálmána (133)
SZ L. Kálmán - Zbierka fotografií (6)
Zbierka archiválií Ladislava Kálmána (161)
Osobný archív Augusty Neulinger (1893-1996?) (6)
A. Neulinger - Práca a sociálne záležitosti (1)
A. Neulinger - Štátne občianstvo a doklady (1)
A. Neulinger - Vzdelávanie
A. Neulinger - Životopisy (4)
Osobný archív Márie Neulinger(ovej) (155)
Korešpondencia (17)
Rudy (6)
Práca a sociálne poistenie (86)
Plat (17)
Pracovné zaradenie (8)
Sociálne (36)
Všeobecné (25)
Rôzne (6)
Škola (10)
Štátne občianstvo a doklady (29)
Zdravie a zdravotné poistenie (4)
Zápisník (1)
Životopisy (3)
Zbierka pohľadníc L. Kálmána (485)
Pohľadnice v dvoch škatuliach (110)
Pohladnice_1CSR (52)
Pohladnice_R-U (58)
Pohľadnice vložené v albumoch (375)
Klipp, Anton (zbierka a fond) (3)
Zbierka rodinných fotografií (3)
Korekáč, Ján (súkr. zbierka) (1)
KOŠSOVÁ, Beáta (rodinný fond) (0)
Fotografie
Pohľadnice a písomnosti
Kuzmík, Daniel (zbierka) (11)
Kuzmík_BA (11)
Kuzmík_Ine
Zbierka k dejinám Važca
LIPPERT (rodinný fond) (1)
Pozostalosť po Böbelovcoch (1)
Pozostalosť po Luddy Gaston-ovej
LUDWIG (rodinný fond) (193)
Zbierka Horsta-Günthera Ludwiga (182)
Die dritte Generation der Pressburger Ludwigs (162)
Bratia Christiana Ludwiga s rodinami (3)
Christian Ludwig (158)
(Iné) písomnosti (6)
Dokumentácia k dielam Christiana Ludwiga (113)
Album s dokumentáciou stavby domu Manderla (39)
Plány nadstavby na rodnom dome Ludwigovcov (plány) (1)
Spis k rodinnému domu (1)
Fotografie (39)
Album s fotografiami zo závodu motorových člnov v Bratislave/Petržalke (37)
Osobné doklady
Zuzana Ludwig (1)
Die erste Generation der Pressburger Ludwigs
Die vierte Generation der Pressburger Ludwigs (2)
Die zweite Generation der Pressburger Ludwigs (7)
Pressburger Liegenschaften der Familie Ludwig (11)
Zbierka Karla Hansa Ludwiga
Zbierka Petra Ludwiga (11)
Fotos (4)
Personaldokumente (2)
Schriftstuecke (4)
Vínové vignety (1)
Marušinec (súkr. zbierka) (101)
Ďuriš, Augustín (101)
Mateášiková, Ester (zbierka) (1)
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc (1)
MOLNÁR / TÖKÖLYI (rodinný fond) (5)
Korešpondencia Molnárovcov (5)
Papp, Peter (súkr. zbierka) (1)
PP_Písomnosti
PP_Pohľadnice (1)
PP_Pohl_Bratislava (1)
PP_Pohl_SK
PP_Pohl_zahranicie
PÁSZTOROVCI (rodinný fond) (29)
0_Rodinný fotoalbum (12)
Rd. alb. Paszt. - detaily (11)
1_P_Leopold
1a2_Benjamin
1b_P_Ernestine
2a2_P-Geller_Vilma
2a_P_Emil (4)
2b_P-Neuhauser_Blanka (2)
3_P-Roubickova_Livia (10)
Roubicek Vladimir
3_P-Rubalova_Gertr
4_R-Russland (1)
PÖLZMANNovci (rodinný fond) (15)
2_Poeltzmann Franz (5)
3_Poeltzmann Franz (3)
3_Poeltzmann_Josef (1)
3b_Poeltzmann Franz_DIBOKY (4)
4_Poeltzmann Andreas a Maria Gill (2)
REISINGER (rodinný fond) (3)
SCHWEIGHOFER (rodinný fond) (461)
Básne a skicáre (6)
Skicár Karola Schweighofera 1 (5)
Skicár Karola Schweighofera 2
Dokumenty (163)
Písomnosti 2. generácie: Eleonóra Schweighofer, rod. Rada (30)
Biografický materiál (13)
Písomnosti (1945-1949) (17)
Písomnosti 2. generácie: Karol Schweighofer (90)
Biografický materiál (29)
Písomnosti (1945-1949) (61)
Písomnosti 3. generácie: August Schweighofer a Anna Schweighofer, rod. Eder (14)
Písomnosti 3. generácie: František Rada a Anna Rada, rod. Zeger (18)
Biografický materiál (9)
Písomnosti (1945-1949) (9)
Písomnosti 4. generácie: Jozef Rada (4)
Písomnosti 4. generácie: Mathias Eder (2)
Písomnosti 4. generácie: súrodenci August a Marie Schweighoferovci (3)
Písomnosti 5. generácie: Georg Schweighofer a Anna Schweighofer, rod. Tribamer (2)
Pamätníky (1)
Zbierka fotografií (291)
Fotoalbumy (261)
Fotoalbum Eleonóry Schweighofer, rod. Rada (50)
Jednotlivé fotky z fotoalbumu Eleonóry Rada (50)
Fotoalbum Karola Schweighofera (141)
Fotoalbum_1_Otec_Jednotlivé fotografie (141)
Fotoalbum Moniky Schweighoferovej (31)
Fotoalbum rodičov Moniky Schweighoferovej (39)
Jednotlivé fotky Fotoalbum_3_Rodicia (39)
Voľné fotografie (30)
Šedivý, Juraj (zbierka) (4791)
Zbierka pohľadníc zo Slovenska
Zbierka posoniensií (4791)
Audiozbierka J. Šedivého (1)
Pozostalosť Mikuláša Gaža (2656)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1961-1970 (628)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1971-1980 (151)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1981-1990 (1136)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1991-2000 (203)
Foto - Negatívy (kinofilmy) do 1960 (538)
Zbierka fotografií Bratislavy (1305)
JŠ: Ulice 1 až K (384)
JŠ: Ulice K až R (458)
Kapitulská
Kapucínska (18)
Klariská ulica (13)
Klemensova ulica (4)
Klobučnícka ulica (8)
Kolárska ulica (26)
Kollárovo námestie 2 (17)
Komenského námestie 1 (3)
Konventná ulica (6)
Kozia 1 (21)
Krížna 2 (9)
L (3)
Laurinská 1 (21)
Lazaretská 1 (11)
M (8)
Medená 3 (7)
Michalská 1 (44)
Mikulášska 1 (20)
Mlynské nivy 1 (5)
Mostová a Námestie Ľ. Štúra (15)
Mudroňova 2 (1)
Mýtna 1 (3)
Na vŕšku a Nedbalova (13)
Obchodná 2 (18)
Oeserova (6)
Osadná 1 (2)
P (6)
Palisády 1 (8)
Panenská 1 (8)
Panská 1 (15)
Paulíniho (3)
Podjavorinskej 2 (5)
Pribinova 2 (6)
Primaciálne námestie (11)
Račianske mýto (3)
Radlinského ulica (26)
Rajská ulica (5)
Rázusovo nábrežie a Riečna (25)
Rudnayovo námestie (10)
Rybné námestie (25)
JŠ: Ulice S až Z (293)
Šafárikovo námestie (10)
Šancová (4)
Sedlárska (10)
Slobody námestie (29)
SNP námestie (33)
Špitálska (42)
Štefanovičova
Štúrová (3)
Suché mýto (11)
T (9)
Uršulínska (11)
V
Vajanského nábrežie (8)
Ventúrska (17)
Veterná (7)
Vysoká (14)
Z
Záhradnícka
Zámocká (38)
Zámocké schody (19)
Zámočnícka (13)
Zelená (3)
Židovská (7)
Žilinská (2)
Zochova (3)
JŠ_Ulice Vydrica, Zuckermandel (170)
Zbierka pohľadníc Bratislavy Juraja Šedivého (829)
JŠ_Pohl_BA_01_Osoby (1)
JŠ_Pohl_BA_02_Udalosti (46)
JŠ_Pohl_BA_03_Mozaikové
JŠ_Pohl_BA_04_Zhora a Letecke (12)
JŠ_Pohl_BA_05_Panoramy_cez Dunaj
JŠ_Pohl_BA_06_Z hradu (15)
JŠ_Pohl_BA_07_Z kopcov (50)
JŠ_Pohl_BA_08_Strechy (6)
JŠ_Pohl_BA_09_Mosty (13)
JŠ_Pohl_BA_10_Pristavy (20)
JŠ_Pohl_BA_11_Hrad (11)
JŠ_Pohl_BA_12_Dom (2)
JŠ_Pohl_BA_13_Slavin (12)
JŠ_Pohl_BA_14_Stanice (2)
JŠ_Pohl_BA_15_Ulice (423)
29. augusta 2 (1)
Americké námestie 1 (6)
Baštová 2 (1)
Bezručova 2 (4)
Blumentálska 1 (1)
Dostojevského rad 1 (1)
Dunajská 2 (2)
Fajnorovo nábrežie 1 (18)
Farská 1 (1)
Fraňa Kráľa 2 (1)
Františkánske námestie 1 (4)
Gajova 1 (1)
Gondova 1 (1)
Gorkého 2 (3)
Grösslingová 1 (1)
Hlavné námestie 2 (33)
Hlboká cesta 1 (5)
Hodžovo námestie 1 (14)
Hurbanovo námestie 1 (15)
Hviezdoslavovo námestie 1 (92)
Ivanka pri Dunaji 1
Jesenského 3 (2)
Kapitulská 3 (1)
Klariská 1 (1)
Klemensova 1 (1)
Kollárovo námestie 3 (1)
Krížna 3 (1)
Michalská 2 (31)
Námestie 1. mája 1 (2)
Námestie Ľ. Štúra (25)
Námestie slobody 2 (15)
Námestie SNP 1 (48)
Obchodná 3 (7)
Panská 2 (1)
Primaciálne námestie 2 (19)
Radlinského 2 (1)
Rázusovo nábrežie 1 (15)
Rybné námestie 2 (1)
Šafárikovo námestie 2 (12)
Šancová 3 (2)
Špitálska 2 (5)
Štefánikova 2 (9)
Štúrova 5 (6)
Suché mýto 2 (1)
Zámocká 2 (1)
Zámocké schody 2 (2)
Zámočnícka 3 (1)
Židovská 2 (4)
Župné námestie 1 (3)
Najstaršie do ca. 1918 (216)
Škvarna, Dušan (zbierka)
Šmotlák, Anton (zbierka) (3989)
Foto 1970 až 1980 (3)
Foto od 1961 do 1970 (1386)
Zbierka negatívov A. Šmotláka ml. (časť do 1960) (2600)
Stanek, Miroslav (zbierka) (0)
Pohľadnice: malé formáty
SZABÓ (rodinný fond) (192)
1916_Szabova_Terezia (2)
1932_Szabova_Terezia ml (37)
1_SzT_Dokumenty (5)
2_Drobne tlace (3)
3_SzT_Foto (29)
1940_Szabova_Gizela (1)
Korešpondencia rodiny Szabóovej z rokov 1941-45 (112)
Originály (106)
Preklady (6)
Štefan Szabó / Szabó István (40)
4_O ňom (11)
Dokumenty (17)
Fotografie (4)
Spomienky na Š. Szabóa (6)
Životopisné podklady (2)
Tišliar, Pavol (súkromná zbierka) (6)
PT: Bratislava (6)
PT: Bratislavská stolica
Tomeček, Oto (zbierka) (0)
Fotografie
Pohľadnice
Tóth, Jozef (zbierka) (611)
Zbierka pohladníc Bratislavy (611)
Zbierka pohladnic Feitzinger
VIRSIK (rodinný fond) (51)
Virsik Karol (10)
Virsikovci ďalší (1)
Virsikovci: Dokumenty (7)
Süle Theresia (2)
Szluka Samu (5)
Virsikovci: Fotografie (28)
Virsikovci: Pohľadnice (4)
Virsikovci: Predmety (1)
VLAČIKY (rodinný fond) (18)
Albumy (18)
Album 1 (18)
Vyskočil, Kamil (Fotoarchív) (371)
Zbierka fotografií k Bratislave (459)
0_Cast_pred_presignaturovanim (88)
2a_60te roky CB
2b_60te roky F (29)
3a_70te roky CB (10)
3b_70te roky F (118)
4_80te roky F (213)
Fotografie čiernobiele z 50. rokov (1)
X_Malé zbierky rôznych majiteľov (22)
DAPM - D. Danihelová - Audiozbierka (1)
DAPM - Z. Šedivá - 3D-zbierka (1)
Súkr. zbierka rodiny Pollak (2)
1_Generation
2. generácia (2)
Súkromná zbierka Michala Nováka (4)
Súkromná zbierka Veroniky Kucharskej (8)
Zbierka Huga Portischa (4)
Video-rozhovory (4)
Zbierka Lucie Karellovej (2)
Zágoršek, Ján (zbierka) (5)
Zbierka fotografií rodiny SZABÓ
Zbierka Viedenská električka
Žigo, Pavol (zbierka)
ZIMMERMANN (Rodinný fond) (93)
1_Zimmermann Lorenz a Theresia (2)
2_Zimmermann Johann Gottlieb a Leinwather Susanna Anna (6)
3_Zimmermann Johann Paul a Welser Susanne (12)
4a_Zimmermann Christoph a Plasienka Juliana (12)
4b_Zimmermann-Moick Susanne a Moick Andreas (9)
5a_Zimmermann Gustav (1)
5b_Zimmermann Wilhelm
5c_Zimmermann Elsa (2)
5d_Zimmermann Paula (1)
6_Zimmermannovci (1)
Koczmann_Friedrich_1912 a Zimmermann Paula (8)
Koczmann_Friedrich_1945
Pressburg (39)
Testovací zdroj (10)
VEDECKÉ INŠTITÚCIE (449)
Mestský ústav ochrany pamiatok (449)
Zdroje záujmových skupín, spolkov a pod. (12)
Huncokári (Holzhackerhaus) (0)
Kratochvila
vocivus Vlado
X Marika
XY Ruzena
Pamätníci Novembra 1989 z FiF UK (12)
Štrpková, Katarína (zbierka) (12)
Foto AULA (3)
Foto FAKULTA (3)
Foto ĽUDSKÁ REŤAZ (5)
Foto NOVEMBER (1)
pam
map
[ikona-fotografia]
Kŕmenie holubov
[ikona-fotografia]
Fontána Marta
[ikona-fotografia]
Labutia fontána
[ikona-fotografia]
Košická ulica
[ikona-fotografia]
Sídlisko v Petržalke
[ikona-fotografia]
Zasnežený prístav
[ikona-fotografia]
Lode v prístave
[ikona-fotografia]
Svadba v Bratislave
[ikona-fotografia]
Sánkovačka na Kolibe
[ikona-fotografia]
Rázusovo nábrežie
[ikona-fotografia]
Uhorská kráľovská komora
[ikona-fotografia]
Kostol sv. Alžbety Uhorskej
[ikona-fotografia]
Námestie slobody
[ikona-fotografia]
Fontána Družba
[ikona-fotografia]
Fontána Družba
[ikona-fotografia]
Námestie slobody
[ikona-fotografia]
Posedenie na streche Prioru
[ikona-fotografia]
Kaviareň Polom
[ikona-fotografia]
Doprava na Suchom mýte
[ikona-fotografia]
Loď Dargov
[ikona-fotografia]
Budova Slovenského rozhlasu
[ikona-fotografia]
Vinice nad mestom
[ikona-fotografia]
Prievozská ulica
[ikona-fotografia]
Ruch na Michalskej ulici
[ikona-fotografia]
Plavba po Dunaji
[ikona-fotografia]
Plaváreň Pasienky
[ikona-fotografia]
Rázusovo nábrežie
[ikona-fotografia]
Aspremontov letný palác
[ikona-fotografia]
Súsošie na Slavíne
[ikona-fotografia]
Hotel Kyjev a Prior
[ikona-fotografia]
Autobus v Dúbravke
[ikona-fotografia]
Rudnayovo námestie
[ikona-fotografia]
Zámočnícka ulica
[ikona-fotografia]
Fontánka v Prezidentskej záhrade
[ikona-fotografia]
Večerný hrad
[ikona-fotografia]
Pamätná tabuľa V. Clementisa
[ikona-fotografia]
Fara v Rusovciach
[ikona-fotografia]
Slovenské národné divadlo
[ikona-fotografia]
Galéria mesta Bratislavy
[ikona-fotografia]
Pamätník SNP
[ikona-fotografia]
Panenská veža
[ikona-fotografia]
Židovská ulica
[ikona-fotografia]
Vináreň pod Baštou
[ikona-fotografia]
Námestie SNP
[ikona-fotografia]
Policajt riadi premávku
[ikona-fotografia]
Na letisku
[ikona-fotografia]
Socha Hviezdoslava
[ikona-fotografia]
Devín
1
priehľadnosť
Back to Top