szűrő
919 emlék egységek, 1619 digi-fájlok
  • Forrástípus
  • Helyszínek
  • témák
  • események
  • Emberek
  • tulajdonosok
  • műemlékek
  • Idő
Fényképek (575)
Festmények (9)
Iratok (6)
Képeslapok (597)
Térképek (2)
Városképek (14)
Doprava (83)
Cestná doprava (31)
Koľajová doprava (31)
Lanovky a podobné (4)
Vodná doprava (9)
Etniká a skupiny (6)
Zsidók és judaika (6)
Haderő (27)
Igazságügy, bíroság (11)
Kultúra (62)
Divadlo (8)
Film a kino (9)
Hudba (4)
Literatúra a knižnice (1)
Sochárstvo (20)
Tlač, noviny, žurnalistika (1)
Výtvarné umenie (9)
Náboženstvo a cirkvi (151)
Evanjelické cirkvi (25)
Katolíci (109)
Púte (5)
Nyelv (10)
Latin nyelv (2)
Magyar nyelv (5)
Német nyelv (2)
Szlovák nyelv (2)
Politika a strany (3)
Príroda (121)
Állatok (1)
Lesy (3)
p (21)
Rieky a jazerá (68)
zimné (5)
Školstvo (78)
Predškolská výchova (1)
Stredné školstvo (5)
Vysoké školstvo (4)
Základné školstvo (1)
Služby (170)
Áruházak és vásárok (51)
Banky, poisťovne a finančné služby (32)
Hotely a iné ubytovanie (54)
Kúpele (16)
Pošty (2)
Stravovanie a pohostinstvo (51)
Spolky (10)
Šport a voľný čas (29)
TUDOMÁNY (1)
Úrady, úradníci a funkcionári (21)
Zdravotníctvo a sociálne služby (15)
BB: Senica - cementáreň (1)
Budovy administratívy a justície (109)
Kammerhof (Lesný úrad) (45)
Obchodná a priemyselná komora (6)
Radnica (Mestský dom) (35)
Vážnica mestská (29)
Župný dom (1)
Župný súd (13)
Busta M. R. Štefánika v Sásovej (2)
Cintoríny (8)
Katolícky cintorín (7)
Vojenský cintorín z 1. sv. vojny pri Majeri (1)
Dopravné stavby (30)
Železničná stanica (B. Bystrica – mesto) (21)
Železničná stanica (hlavná) (5)
Železničná stanica (nová) (1)
Evanjelický kostol (8)
Iné pamiatky s funkciou služieb (107)
Hodinová veža (96)
Národná banka (16)
Pošta (4)
Kaštieľ v Kráľovej známy ako Soví hrad (16)
Kremnička - Pamätník obetiam fašizmu (2)
Kultúrne stavby (18)
Amfiteáter (1)
Dom Evanjelického spolku (9)
Kino (4)
Mestské múzeum (Str.slov. múzeum) (4)
Mestské hradby (120)
Banícka bašta (11)
Brána na Striebornej ulici (1)
Farská bašta (29)
Kúpeľná bašta (3)
Mäsiarska bašta (27)
Obuvnícka bašta (2)
Pekárska bašta (7)
Pisárska bašta (19)
Zaniknuté bašty (21)
Mestský hrad a jeho časti (132)
Barbakan (50)
Matejov dom (17)
Obchodné domy (1)
Paláce a honosné domy (119)
Benického dom (20)
Bethlenov dom (19)
Biskupský palác (10)
Cisársky dom (U Kemov) (15)
Ebnerov dom (17)
Porges Palota (4)
Renesančná vila za Hronom (3)
Thurzov dom (41)
Pamätníky, sochy a fontány (121)
Mestská fontána (81)
Morový stĺp (51)
Pomník padlým hrdinom sovietskej a rumunskej armády (10)
Socha M. R. Štefánika pod Urpínom (3)
Priemyselné objekty (36)
Hrable dolné (2)
Hrable horné (5)
Medený hámor (6)
Parný mlyn (13)
Továreň na stoličky (2)
Továreň na súkno, neskôr modrotlač (4)
Vančov mlyn (1)
R.-K. kostoly a kaplnky (162)
Kalvária (9)
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (pred barbakanom, zaniknutá) (4)
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (za Hronom) (5)
Kostol Nanebovzatia Panny Márie (nemecký) (40)
Kostol sv. Alžbety (špitálsky) (18)
Kostol sv. Ducha (zaniknutý) (1)
Kostol sv. Františka Xaverského (jezuitský, katedrálny) (79)
Kostol sv. Kríža (slovenský) (16)
Radvaň - dolný kaštieľ Radvanských (2)
Radvaň - Evanjelický kostol (5)
Radvaň - horný kaštieľ Radvanských (3)
Radvaň - Kostol Narodenia Panny Márie (9)
Rekreačné a športové stavby (27)
Kolkáreň (1)
Mestský park (8)
Plaváreň (9)
Skokanský mostík (2)
Urpínske serpentíny (4)
Vojenská plaváreň (2)
Reštaurácie a kaviarne (19)
Hungária (18)
Sásová - Kostol sv. Antona a Pavla pustovníkov (18)
Školy a internáty (85)
Čs. št. učiteľský ústav (Štefánikovo nábrežie) (14)
EAV. gymnázium (Skuteckého ul.) (4)
Evanj. dievčenská ľudová škola (Lazovná ul.) (2)
Jezuitské gymnázium (2)
Kňazský seminár (Kapitulská ul.) (12)
R.-k. cirk. dievčenská ľudová škola (Dolná ul.) (9)
R.-k. dievčenská meštianska škola (Dolná ul.) (9)
R.-k. gymnázium (Nám. Š. Moyzesa) (6)
Št. gymnázium (Tajovského ul.) (10)
Št. meštianska chlapčenská škola (Skuteckého ul.) (8)
Štátna československá odborná škola kovorobná (2)
Vyššia št. obchodná akadémia (Skuteckého ul.) (4)
Vyššia štát. dievč. škola/gymnázium (Kuzmányho ul.) (9)
Tihányiovský kaštieľ v Kráľovej (1)
Vojenské objekty, kasárne (13)
Kasárne (Skuteckého ul.) (4)
Kasárne (staré) (6)
Vartovka (protiturecká strážna veža) (2)
Zdravotnícke a sociálne (39)
Historický špitál (1)
Kúpele (22)
Mestská nemocnica (5)
Nemocenská poisťovňa (1)
Poliklinika (1)
Vincentinum (2)
Vojenská nemocnica (7)
Židovská synagóga (4)
Známe hotely (55)
Hotel Rak (16)
Národný dom (32)
Notárska ubytovňa (1)
YMCA (12)
Zvonica v Sásovej (17)
Veľký požiar v Banskej Bystrici v roku 1761 (4)
Vznik Banskobystrickej diecézy v roku 1776 (5)

személyek

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelaida Švábska (1065-1090) (0)
Adelaida z Riedenburgu (12. stor.) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Adler, Rudolf (1892-1978) (0)
Adler, Tibor (1926-1945) (0)
Adlerová (rod. Paskusz), Blanka (1898-1966) (0)
Adlerová, Erika (20.stor.) (0)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (0)
Agnesa Babenberská (ca.1151-1182) (0)
Agnesa z Antiochie (1154-1184) (0)
Agneša Habsburská (1281–1364) (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (0)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (0)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander VI. (1431-1503) (0)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Altdorffer (rod. Kövér), Aloisia (1899-1980) (0)
Altdorffer, Alfréd (1926> (0)
Altdorffer, Leopold (1898-1985) (0)
Alth, Jozef (1821-1890) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (0)
Alžbeta Kotromanićová / Bosnianska (1340-1387) (0)
Alžbeta Kumánska (1240-1290> (0)
Alžbeta Luxemburská (1409-1442) (0)
Alžbeta Piastovská (1305-1380) (0)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (0)
Alžbeta z Anjou (1261-1304) (0)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (0)
Anastázia Kyjevská <1021-1096> (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (0)
Andrássy, Gyula (1823-1890) (0)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Andreas (Endre) Moick (1903 - 1999) (0)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Anežka Hlohovská <1290-1361) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (0)
Anna de Foix (1480-1506) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (0)
Árossy, Jozef (1797-1870) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Astrik (?-1034) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (0)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Absolon, Ľudovít
Absolon, Zoltán
Absolonová, E.
Adler, Jacob
Alexander Lechnitzky (3)
Alexy, Janko
Alt, Franz
Alt, Rudolf
Altdorffer, Alfréd
Altdorffer, Leopold
Ambrovits
Andil
Andor
Andrási, Mór
Anna Neulinger (?)
Anton Šmotlák
Apfel (ateliér)
Apfel, Otto
Archív 1. ČSR (2)
Archív I. ČSR (7)
Ateliér Schnitzel & Fink
Auerbach, Max
Augusta Neulinger (?)
Augusta Neulinger ?
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR)

Városrészek

Banská Bystrica - mesto
Fončorda
Iliaš
Jakub
Kostiviarska
Kráľová
Kremnička.
Majer
Podlavice
Pršianska Terasa
Radvaň
Rakytovce
Rudlová
Sásová
Senica.
Skubín
Šalková
Uhlisko
Uľanka

Utcák és térek (abécé-szerint)

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
29. augusta (1)
KÖNYVTÁRAK (5)
Ústredná knižnica SAV (Lyceálna knižnica) (5)
Zbierka obrazových dokumentov (5)
1: Portréty (5)
LEVÉLTÁRAK (196)
Archívy špecializované (štátnych a verejných organizácií) (188)
Archív Pamiatkového úradu SR (A PÚ SR) (181)
Zbierka fotografií a negatívov (181)
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány k lokalite Banská Bystrica (181)
Literárny archív Slovenskej národnej knižnice (7)
Osobné fondy (7)
Osobný fond Juraja Spitzera (7)
Osobné dokumenty (1)
A-2_Legitimacie (1)
Zbierka fotografií (6)
Fotoalbum návšteva K. Gottwalda (6)
Országos levéltárak (5)
Štátny archív v Banskej Bystrici - centrála aj pracoviská (2)
Štátny archív v Banskej Bystrici - sídelný archív (2)
Archívny fond: Banská Bystrica, mesto so zriadeným magistrátom (1)
Archívny fond: Zvolenská župa (1)
Štátny archív v Košiciach - centrála a pracoviská (3)
Štátny archív v Košiciach (3)
Zbierka fotografií a negatívov (3)
Album 54 (3)
Városi levéltárak (3)
Kassai városi levéltár (1)
Kassai városi tanács (1)
Titkosi levéltár (1)
Pozsonyi városi levéltár (2)
AMB - Arch. fond Magistrát mesta Bratislavy (2)
Zbierka stredovekých listín a listov (2)
Zbierka listín a listov č. 1001 až 1500 (2)
MAGÁNGYÜJTEMÉNYEK (638)
3_Dokumentačné centrum Sásová (Ján Kollár) (56)
Jozef Horváth (Rudlová), zbierka (9)
SCHOLTZovci (rodinný fond) (4)
Pohľadnice a voľné fotografie (4)
08_Pohronie (4)
SCHWEIGHOFER (rodinný fond) (10)
Zbierka fotografií (10)
Fotoalbumy (10)
Fotoalbum rodičov Moniky Schweighoferovej (10)
Jednotlivé fotky Fotoalbum_3_Rodicia (10)
Šedivý, Juraj (zbierka) (1)
Zbierka pohľadníc zo Slovenska (1)
Škvarna, Dušan (zbierka) (101)
Stanek, Miroslav (zbierka) (452)
Pohľadnice: malé formáty (452)
Tomeček, Oto (zbierka) (3)
Pohľadnice (3)
Zbierka fotografií rodiny SZABÓ (2)
MÚZEUMOK (76)
Középszlovákiai múzeum Besztercebányán/Banská Bystrica (74)
Diela maliara Andreja Stollmanna (15)
Zbierka fotografií SSM (20)
Zbierka negatívov SSM (5)
Zbierka pohľadníc SSM (33)
Zbierka Výtvarného umenia SSM (1)
Múzeum mesta Bratislavy (MMB) (2)
5 - Zbierky špecializované (2)
5-P-Pohladnice (2)
7001-8000 (2)
REDAKCIE a TLAČOVÉ AGENTÚRY (4)
TASR - Szlovákiai Sajtóagentúra (4)
TASR zbierka k dejinám Košíc (4)
1977 (4)
pam
map
[ikona-fotografia]
Mestské hradby v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Mestský hrad v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Mestský hrad v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Pisárska bašta v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Pisárska bašta v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Pisárska bašta v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Pisárska bašta v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Pisárska bašta v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Pisárska bašta v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Pisárska bašta v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Mestský hrad v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Farská bašta v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Pohľad na budovu lesného úradu
[ikona-pohladnica]
Pohľad na Banskú Bystricu
[ikona-pohladnica]
Horná ulica s obytným domom Hungária
[ikona-pohladnica]
Pešie kasárne
[ikona-pohladnica]
Pohľad na rieku Bystrica a ulicu Janka Kráľa
[ikona-fotografia]
Pisárska bašta v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Areál mestského hradu v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Farská bašta v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Farská bašta v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Farská bašta v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Pisárska bašta v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Fara s baštou v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Mestský hrad v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Opevnenie mestského hradu v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Železničná stanica B. Bystrica - mesto
[ikona-pohladnica]
Pohľad na Námestie Š. Moyzesa s barbakanom
[ikona-fotografia]
Banícka bašta v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Farská bašta v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Pisárska bašta v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Pohľad na rieku Hron s časťou vrchu Urpín
[ikona-pohladnica]
Pohľad na rieku Hron s dreveným mostom
[ikona-pohladnica]
Pohľad na časť Hornej ulice
[ikona-pohladnica]
Pohľad na budovu Hungárie
[ikona-fotografia]
Mestský hrad v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Pisárska bašta v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Pisárska bašta v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Mestský hrad v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Farská bašta v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Farská bašta v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Mestský hrad v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Farská bašta v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Matejov dom s baštou v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Farská bašta v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Mestský hrad v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Farská bašta v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Obuvnícka bašta v Banskej Bystrici
15
priehľadnosť
Back to Top