FILTER
921 inventárnych jednotiek, 1623 digitálnych záberov
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • udalosti
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
Fotografia (575)
Maľba (9)
Mapa (2)
Písomnosť (6)
Pohľadnica (599)
Veduta (14)
ARMÁDA (27)
DOPRAVA (84)
Cestná doprava (32)
Koľajová doprava (31)
Lanovky a podobné (4)
Vodná doprava (9)
ETNIKÁ a skupiny (6)
Židia a judaiká (6)
JAZYK prameňa (10)
Latinský jazyk (2)
Maďarský jazyk (5)
Nemecký jazyk (2)
Slovenský jazyk (po roku 1800) (2)
JUSTÍCIA, SÚDY (11)
KULTÚRA (63)
Divadlo (8)
Film a kino (9)
Hudba (4)
Literatúra a knižnice (1)
Sochárstvo (21)
Tlač, noviny, žurnalistika (1)
Výtvarné umenie (9)
NÁBOŽENSTVO a CIRKVI (151)
Evanjelické cirkvi (25)
Katolíci (109)
Púte (5)
POLITIKA a STRANY (3)
PRÍRODA (121)
Lesy (3)
Parky a záhrady (21)
Rieky a jazerá (68)
zimné (5)
Zvieratá (1)
ŠKOLSTVO (78)
Predškolská výchova (1)
Stredné školstvo (5)
Vysoké školstvo (4)
Základné školstvo (1)
SLUŽBY (172)
Banky a financie (32)
Hotely a iné ubytovanie (55)
Kúpele (16)
Obchody a trhy (52)
Pošty (2)
Stravovanie a pohostinstvo (51)
SPOLKY (10)
ŠPORT a VOĽNÝ ČAS (29)
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI (21)
VEDA (1)
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY (15)
BB: Kráľová - kaštieľ, tzv. Soví hrad (16)
BB: Kráľová - Tihányiovský kaštieľ (1)
BB: Senica - cementáreň (1)
Budovy administratívy a justície (109)
Kammerhof (Lesný úrad) (45)
Obchodná a priemyselná komora (6)
Radnica (Mestský dom) (35)
Vážnica mestská (29)
Župný dom (1)
Župný súd (13)
Busta M. R. Štefánika v Sásovej (2)
Cintoríny (8)
Katolícky cintorín (7)
Vojenský cintorín z 1. sv. vojny pri Majeri (1)
Dopravné stavby (30)
Železničná stanica (B. Bystrica – mesto) (21)
Železničná stanica (hlavná) (5)
Železničná stanica (nová) (1)
Evanjelický kostol v Banskej Bystrici (8)
Iné pamiatky s funkciou služieb (107)
Hodinová veža (96)
Národná banka (16)
Pošta (4)
Kremnička - Pamätník obetiam fašizmu (2)
Kultúrne stavby (18)
Amfiteáter (1)
Dom Evanjelického spolku (9)
Kino (4)
Mestské múzeum (Str.slov. múzeum) (4)
Mestské hradby (120)
Banícka bašta (11)
Brána na Striebornej ulici (1)
Farská bašta (29)
Kúpeľná bašta (3)
Mäsiarska bašta (27)
Obuvnícka bašta (2)
Pekárska bašta (7)
Pisárska bašta (19)
Zaniknuté bašty (21)
Mestský hrad a jeho časti (BB) (132)
Barbakan (50)
Matejov dom (17)
Obchodné domy (1)
Paláce a honosné domy (120)
Benického dom (21)
Bethlenov dom (19)
Biskupský palác (10)
Cisársky dom (U Kemov) (15)
Ebnerov dom (17)
Porges Palota (4)
Renesančná vila za Hronom (3)
Thurzov dom (42)
Pamätníky, sochy a fontány (123)
BB: Pomník padlým hrdinom 2. sv. vojny (10)
Mestská fontána (83)
Morový stĺp (52)
Socha M. R. Štefánika pod Urpínom (3)
Priemyselné objekty (36)
Hrable dolné (2)
Hrable horné (5)
Medený hámor (6)
Parný mlyn (13)
Továreň na stoličky (2)
Továreň na súkno, neskôr modrotlač (4)
Vančov mlyn (1)
R.-K. kostoly a kaplnky (162)
BB: Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (za Hronom) (5)
Kalvária v Banskej Bystrici (9)
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (pred barbakanom, zaniknutá) (4)
Kostol Nanebovzatia Panny Márie (nemecký) (40)
Kostol sv. Alžbety (špitálsky) (18)
Kostol sv. Ducha (zaniknutý) (1)
Kostol sv. Františka Xaverského (jezuitský, katedrálny) (79)
Kostol sv. Kríža (slovenský) (16)
Radvaň - dolný kaštieľ Radvanských (2)
Radvaň - Evanjelický kostol (5)
Radvaň - horný kaštieľ Radvanských (3)
Radvaň - Kostol Narodenia Panny Márie (9)
Rekreačné a športové stavby (27)
Kolkáreň (1)
Mestský park (8)
Plaváreň (9)
Skokanský mostík (2)
Urpínske serpentíny (4)
Vojenská plaváreň (2)
Reštaurácie a kaviarne (19)
Hungária (18)
Sásová - Kostol sv. Antona a Pavla pustovníkov (18)
Školy a internáty (85)
Čs. št. učiteľský ústav (Štefánikovo nábrežie) (14)
EAV. gymnázium (Skuteckého ul.) (4)
Evanj. dievčenská ľudová škola (Lazovná ul.) (2)
Jezuitské gymnázium (2)
Kňazský seminár (Kapitulská ul.) (12)
R.-k. cirk. dievčenská ľudová škola (Dolná ul.) (9)
R.-k. dievčenská meštianska škola (Dolná ul.) (9)
R.-k. gymnázium (Nám. Š. Moyzesa) (6)
Št. gymnázium (Tajovského ul.) (10)
Št. meštianska chlapčenská škola (Skuteckého ul.) (8)
Štátna československá odborná škola kovorobná (2)
Vyššia št. obchodná akadémia (Skuteckého ul.) (4)
Vyššia štát. dievč. škola/gymnázium (Kuzmányho ul.) (9)
Vojenské objekty, kasárne (13)
Kasárne (Skuteckého ul.) (4)
Kasárne (staré) (6)
Vartovka (protiturecká strážna veža) (2)
Zdravotnícke a sociálne (39)
Historický špitál (1)
Kúpele (22)
Mestská nemocnica (5)
Nemocenská poisťovňa (1)
Poliklinika (1)
Vincentinum (2)
Vojenská nemocnica (7)
Židovská synagóga (4)
Známe hotely (57)
Hotel Rak (17)
Národný dom (32)
Notárska ubytovňa (1)
YMCA (13)
Zvonica v Sásovej (17)
1761 - Veľký požiar v Banskej Bystrici (4)
1776 - vznik Banskobystrickej diecézy (5)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelaida Švábska (1065-1090) (0)
Adelaida z Riedenburgu (12. stor.) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Adler, Rudolf (1892-1978) (0)
Adler, Tibor (1926-1945) (0)
Adlerová (rod. Paskusz), Blanka (1898-1966) (0)
Adlerová, Erika (20.stor.) (0)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (0)
Agnesa Babenberská (ca.1151-1182) (0)
Agnesa z Antiochie (1154-1184) (0)
Agneša Habsburská (1281–1364) (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (0)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (0)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander VI. (1431-1503) (0)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Altdorffer (rod. Kövér), Aloisia (1899-1980) (0)
Altdorffer, Alfréd (1926> (0)
Altdorffer, Leopold (1898-1985) (0)
Alth, Jozef (1821-1890) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (0)
Alžbeta Kotromanićová / Bosnianska (1340-1387) (0)
Alžbeta Kumánska (1240-1290> (0)
Alžbeta Luxemburská (1409-1442) (0)
Alžbeta Piastovská (1305-1380) (0)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (0)
Alžbeta z Anjou (1261-1304) (0)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (0)
Anastázia Kyjevská <1021-1096> (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (0)
Andrássy, Gyula (1823-1890) (0)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Andreas (Endre) Moick (1903 - 1999) (0)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Anežka Hlohovská <1290-1361) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (0)
Anna de Foix (1480-1506) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (0)
Árossy, Jozef (1797-1870) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Astrik (?-1034) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (0)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Absolon, Ľudovít
Absolon, Zoltán
Absolonová, E.
Adler, Jacob
Alexander Lechnitzky (3)
Alexy, Janko
Alt, Franz
Alt, Rudolf
Altdorffer, Alfréd
Altdorffer, Leopold
Ambrovits
Andil
Andor
Andrási, Mór
Anna Neulinger (?)
Anton Šmotlák
Apfel (ateliér)
Apfel, Otto
Archív 1. ČSR (2)
Archív I. ČSR (7)
Ateliér Schnitzel & Fink
Auerbach, Max
Augusta Neulinger (?)
Augusta Neulinger ?
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR)

Mestské časti

Banská Bystrica - mesto
Fončorda
Iliaš
Jakub
Kostiviarska
Kráľová
Kremnička.
Majer
Podlavice
Pršianska Terasa
Radvaň
Rakytovce
Rudlová
Sásová
Senica.
Skubín
Šalková
Uhlisko
Uľanka

Ulice (podľa abecedy)

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
29. augusta (1)
ARCHÍVY (196)
Archívy mestské (3)
Archív mesta Bratislavy (AMB) (2)
AMB - Arch. fond Magistrát mesta Bratislavy (2)
Zbierka stredovekých listín a listov (2)
Zbierka listín a listov č. 1001 až 1500 (2)
Archív mesta Košice (1)
Arch. fond Magistrát mesta Košice (1)
Tajný archív (1)
Archívy špecializované (štátnych a verejných organizácií) (188)
Archív Pamiatkového úradu SR (A PÚ SR) (181)
Zbierka fotografií a negatívov (181)
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány k lokalite Banská Bystrica (181)
Literárny archív Slovenskej národnej knižnice (7)
Osobné fondy (7)
Osobný fond Juraja Spitzera (7)
Osobné dokumenty (1)
A-2_Legitimacie (1)
Zbierka fotografií (6)
Fotoalbum návšteva K. Gottwalda (6)
Archívy štátne (5)
Štátny archív v Banskej Bystrici - centrála aj pracoviská (2)
Štátny archív v Banskej Bystrici - sídelný archív (2)
Archívny fond: Banská Bystrica, mesto so zriadeným magistrátom (1)
Archívny fond: Zvolenská župa (1)
Štátny archív v Košiciach - centrála a pracoviská (3)
Štátny archív v Košiciach (3)
Zbierka fotografií a negatívov (3)
Album 54 (3)
KNIŽNICE (5)
Ústredná knižnica SAV (Lyceálna knižnica) (5)
Zbierka obrazových dokumentov (5)
1: Portréty (5)
MÚZEÁ (76)
Múzeum mesta Bratislavy (MMB) (2)
5 - Zbierky špecializované (2)
5-P-Pohladnice (2)
7001-8000 (2)
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici (SSM) (74)
Diela maliara Andreja Stollmanna (15)
Zbierka fotografií SSM (20)
Zbierka negatívov SSM (5)
Zbierka pohľadníc SSM (33)
Zbierka Výtvarného umenia SSM (1)
REDAKCIE a TLAČOVÉ AGENTÚRY (4)
TASR (4)
TASR zbierka k dejinám Košíc (4)
1977 (4)
SÚKROMNÉ ZBIERKY (640)
3_Dokumentačné centrum Sásová (Ján Kollár) (56)
Jozef Horváth (Rudlová), zbierka (9)
SCHOLTZovci (rodinný fond) (4)
Pohľadnice a voľné fotografie (4)
08_Pohronie (4)
SCHWEIGHOFER (rodinný fond) (10)
Zbierka fotografií (10)
Fotoalbumy (10)
Fotoalbum rodičov Moniky Schweighoferovej (10)
Jednotlivé fotky Fotoalbum_3_Rodicia (10)
Šedivý, Juraj (zbierka) (1)
Zbierka pohľadníc zo Slovenska (1)
Škvarna, Dušan (zbierka) (101)
Stanek, Miroslav (zbierka) (454)
Pohľadnice: malé formáty (454)
Tomeček, Oto (zbierka) (3)
Pohľadnice (3)
Zbierka fotografií rodiny SZABÓ (2)
pam
map
[ikona-pohladnica]
Fontána na námestí v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Námestie SNP v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Barbakan v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Pohľad na Banskú Bystricu
[ikona-pohladnica]
Vrch Urpín nad Banskou Bystricou
[ikona-pohladnica]
Kostol sv. Alžbety v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Pohľad na Banskú Bystricu
[ikona-pohladnica]
Župný súd (sedria) v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Námestie SNP v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Vyššia dievčenská škola v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Brána do horného kaštieľa v Radvani
[ikona-pohladnica]
Kostol na Hôrke v Radvani
[ikona-pohladnica]
Dievčenská meštianska škola v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Vyššia dievčenská škola v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Tok rieky Hron pri Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Nábrežie Hrona v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Barbakan v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Budova súdu na Skuteckého ulici v B. Bystrici
[ikona-pohladnica]
Zimný pohľad na Banskú Bystricu
[ikona-pohladnica]
Námestie SNP v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Na kúpalisku v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Mapa Zvolenskej župy
[ikona-pohladnica]
Nábrežie Hrona v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Dolný kaštieľ v Radvani
[ikona-pohladnica]
Námestie Š. Moysesa v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Dvorový trakt domu v B. Bystrici
[ikona-pohladnica]
Skuteckého ulica v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Park pod Národným domom
[ikona-pohladnica]
Výzdoba počas makabejských hier, 1936
[ikona-pohladnica]
Pohľad na Námestie SNP
[ikona-pohladnica]
Pohľad na Námestie SNP
[ikona-pohladnica]
Stará radnica v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Abiturienti št. obchodnej akadémie, 1940
[ikona-pohladnica]
Vianočná fotografia žiakov neznámej školy
[ikona-fotografia]
Zadné trakty domov na Hornej ul. v B. Bystrici
[ikona-fotografia]
Zadný trakt domu č.16 na Hornej ul. v B. Bystrici
[ikona-fotografia]
Zadný trakt domu č. 6 na Hornej ul. v B. Bystrici
[ikona-fotografia]
Zadný trakt domu č. 12 na Hornej ul. v B. Bystrici
[ikona-fotografia]
Dom Evanjelického spolku v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Horná ulica v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Budova Evanjelického spolku v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Dvor domu č. 6 na Hornej ul. v B. Bystrici
[ikona-fotografia]
Dvor domu č. 4 na Hornej ul. v B. Bystrici
[ikona-fotografia]
Dvor domu č.4 na Hornej ul. v B. Bystrici
[ikona-fotografia]
Dom č. 4 na Hornej ul. v B. Bystrici
[ikona-fotografia]
Priečelie domu č. 23 na Hornej ul. v B. Bystrici
[ikona-fotografia]
Klenba domu č. 26 na Hornej ul. v B. Bystrici
[ikona-fotografia]
Budova tzv. Hungárie v Banskej Bystrici
1
priehľadnosť
Back to Top