FILTER
338 inventárnych jednotiek, 534 digitálnych záberov
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • udalosti
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
Audio_Spomienky
Fotografia (191)
Maľba (6)
Mapa (1)
Písomnosť (2)
Pohľadnica (198)
Predmet (0)
Veduta (14)
Video
Vizualizácia
ARMÁDA (5)
DOPRAVA (36)
Cestná doprava (22)
Koľajová doprava (14)
Lanovky a podobné
Mýta a clá
Posli a posolstvá
Vodná doprava (1)
Vzdušná doprava
ETNIKÁ a skupiny (0)
Česi, Moravania a bohemiká
Chorváti, Srbi, Bosniaci
Karpatskí Nemci
Latinské
Maďari a hungariká
Multietnické
Nemci (a Rakúšania) a germaniká
Poliaci, poloniká
Rómske
Rusi, Ukrajinci, Bielorusi
Rusíni
Slováci a slovaciká
Židia a judaiká
HASIČI
JAZYK prameňa (4)
Český jazyk (po roku 1800)
Francúzsky jazyk
Iné jazyky
Latinský jazyk
Maďarský jazyk (1)
Nemecký jazyk (2)
Ruský jazyk
Slovenčina a čeština pred 1800
Slovenský jazyk (po roku 1800) (1)
Viacjazyčné
JUSTÍCIA, SÚDY (2)
KULTÚRA (26)
Divadlo (6)
Film a kino (2)
Hudba (3)
Literatúra a knižnice
Ľudová kultúra
Sochárstvo (12)
Tanec
Tlač, noviny, žurnalistika
Výtvarné umenie (3)
NÁBOŽENSTVO a CIRKVI (65)
Evanjelické cirkvi (9)
Iné viery
Judaizmus (náboženstvo)
Katolíci (52)
Pravoslávni a gréckokatolíci
Púte (5)
Zbožné fundácie
POLÍCIA
POLITIKA a STRANY
PRÍRODA (19)
Dunaj
Lesy (1)
More / oceán
Ochrana prírody / ekologické
Parky a záhrady (6)
Rieky a jazerá (11)
Železná studnička (zlý tag)
Zvieratá
REMESLÁ a PRIEMYSEL (1)
Baníctvo
Cechy
Mlynárstvo
Rybárstvo
Vinárstvo
ŠKOLSTVO (26)
Iné vzdelávanie
Predškolská výchova
Stredné školstvo (5)
Vysoké školstvo (4)
Základné školstvo
SLUŽBY (65)
Banky a financie (10)
Hotely a iné ubytovanie (23)
Kúpele (7)
Obchody a trhy (19)
Pošty
Stravovanie a pohostinstvo (28)
SPOLKY (5)
Skauting / Junák
ŠPORT a VOĽNÝ ČAS (18)
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI (9)
VEDA
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY (7)
Budovy administratívy a justície (28)
Kammerhof (Lesný úrad) (14)
Obchodná a priemyselná komora (1)
Radnica (Mestský dom) (7)
Vážnica mestská (7)
Župný dom (1)
Župný súd (2)
Busta M. R. Štefánika v Sásovej (2)
Cintoríny (6)
Evanjelický cintorín
Katolícky cintorín (6)
Vojenský cintorín z 1. sv. vojny pri Majeri
Židovský cintorín
Dopravné stavby (9)
Autobusové nádražie
Železničná stanica (B. Bystrica – mesto) (6)
Železničná stanica (hlavná) (1)
Železničná stanica (nová)
Evanjelický kostol (2)
Iné pamiatky s funkciou služieb (38)
Hodinová veža (33)
Národná banka (6)
Pošta
Kremnička - Pamätník obetiam fašizmu (2)
Kultúrne stavby (3)
Amfiteáter
Kino (2)
Mestské múzeum (Str.slov. múzeum) (1)
Múzeum SNP
Robotnícky dom
Mestské hradby (91)
Banícka bašta (9)
Brána na Striebornej ulici (1)
Farská bašta (22)
Kúpeľná bašta (3)
Mäsiarska bašta (15)
Obuvnícka bašta (2)
Pekárska bašta (7)
Pisárska bašta (18)
Zaniknuté bašty (14)
Mestský hrad a jeho časti (BB) (66)
Barbakan (16)
Matejov dom (14)
Obchodné domy
Paláce a honosné domy (32)
Benického dom (9)
Bethlenov dom
Biskupský palác (3)
Cisársky dom (U Kemov) (2)
Ebnerov dom (2)
Farhof (Farský majer)
Flacheho vila
Hudecova vila
Porges Palota (1)
Renesančná vila za Hronom (2)
Skuteckého vila
Thurzov dom (15)
Pamätníky, sochy a fontány (34)
Mestská fontána (20)
Morový stĺp (17)
Socha M. R. Štefánika pod Urpínom (3)
Socha Partizán pod Urpínom
Prehistorické (BB)
Priemyselné objekty (2)
Elektráreň mestská
Hrable dolné (1)
Hrable horné
Liehovar
Medený hámor
Parný mlyn (1)
Pivovar
Továreň na stoličky
Továreň na súkno, neskôr modrotlač
Továreň Slovenka
Vančov mlyn
R.-K. kostoly a kaplnky (66)
Kalvária (6)
Kaplnka prícestná pri Medenom hámri
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (pred barbakanom, zaniknutá) (2)
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (za Hronom) (4)
Kostol Nanebovzatia Panny Márie (nemecký) (18)
Kostol sv. Alžbety (špitálsky) (4)
Kostol sv. Ducha (zaniknutý) (1)
Kostol sv. Františka Xaverského (jezuitský, katedrálny) (25)
Kostol sv. Kríža (slovenský) (12)
Radvaň - dolný kaštieľ Radvanských (1)
Radvaň - Evanjelický kostol
Radvaň - horný kaštieľ Radvanských (1)
Radvaň - Kostol Narodenia Panny Márie (2)
Rekreačné a športové stavby (12)
Detské ihriská
Kolkáreň (1)
Lyžiarske zjazdovky
Mestský park (4)
Plaváreň (1)
Plážové kúpalisko
Skokanský mostík (2)
Urpínske serpentíny (3)
Vojenská plaváreň
Reštaurácie a kaviarne (10)
Hungária (9)
Sásová - Kostol sv. Antona a Pavla pustovníkov (5)
Školy a internáty (23)
Čs. št. učiteľský ústav (Štefánikovo nábrežie) (4)
EAV. gymnázium (Lazovného ul.)
EAV. gymnázium (Skuteckého ul.) (2)
Evanj. dievčenská ľudová škola (Lazovná ul.)
Jezuitské gymnázium
Kňazský seminár (Kapitulská ul.) (1)
Prvá detská opatrovňa (Horná Strieborná ul.)
Prvá detská opatrovňa (Lazovná ul.)
R.-k. cirk. dievčenská ľudová škola (Dolná ul.) (2)
R.-k. dievčenská meštianska škola (Dolná ul.) (1)
R.-k. gymnázium (Nám. Š. Moyzesa) (3)
Št. gymnázium (Tajovského ul.) (5)
Št. meštianska chlapčenská škola (Skuteckého ul.) (2)
Štátna československá odborná škola kovorobná (2)
Vyššia št. obchodná akadémia (Skuteckého ul.) (1)
Vyššia štát. dievč. škola/gymnázium (Kuzmányho ul.) (2)
Židovská ľudová škola (Lazovná ul.)
Vojenské objekty, kasárne (3)
Kasárne (Skuteckého ul.) (1)
Kasárne (staré) (1)
Vartovka (protiturecká strážna veža) (1)
Zdravotnícke a sociálne (13)
Historický špitál
Kúpele (8)
Mestská nemocnica (3)
Nemocenská poisťovňa
Poliklinika
Vincentinum (2)
Vojenská nemocnica
Židovská synagóga
Známe hotely (24)
Hotel Rak (6)
Národný dom (14)
Notárska ubytovňa (1)
YMCA (8)
Zvonica v Sásovej (3)
-50 000 test 1a
-500 až -1 – Keltské osídlenie
-50000 test 1
-500000 - Test 2
0863 až 0885 – Misia Konštantína a Metoda na Veľkej Morave
1 až 400 - test 3
1-400 – Rímsko-germánska koexistencia
1241 - 1242 – Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska
1312 - Bitka pri Rozhanovciach
1427 - 1432 – Husitské výpravy do Uhorska
1434 - 1467 – Bratríci (a posthusiti)
1465 - 1492 (ca.) – Univerzita Istropolitana
1515 – Bratislavské rokovania
1526 12 17 – Voľba Ferdinanda Habsburského za uhor. kráľa
1526 – Bitka pri Moháči a jej následky
1604 - 1711 – Protihabsburské povstania
1655 06 27 – Korunovácia Leopolda I.
1687 12 09 – Korunovácia Jozefa I.
1741 06 25 – Korunovácia Márie Terézie
1809 a predtým – Napoleonské ťaženia
1829 – Vznik Spoločnosti česko-slovanskej
1848 - 1849 – Uhorská revolúcia
1869 – Prvé moderné sčítanie obyvateľstva v Uhorsku
1880 – Sčítanie obyvateľstva Uhorska
1890 – Sčítanie obyvateľstva Uhorska
1896 – Miléniové oslavy
1907 – Oslavy 700. výročia narodenia sv. Alžbety
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy
1914-1918 - 1. svetová vojna (2)
1919 05 10 - Pohreb M. R. Štefánika
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR
1929 06 28 - 07 01 - Zjazd Ústredia slovenského katolíckeho študentstva
1930 04 27 - Závod balónov
1933 - Pribinove slávnosti v Nitre
1933 07 02-04 - Zjazd čs. múzejníkov v Banskej Štiavnici
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva
1937 10 24 - 11 02 - Celoštátna výstava poštových známok
1938 03 12 - Anšlus Rakúska a jeho dôsledky
1938 – Mobilizácia, Mníchovská konferencia a vznik 2. ČSR
1938-1945 - Prenasledovanie Židov a holokaust
1939 10 26 - Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky
1939-1942 - Arizácia majetku Židov
1939-1945 - 2. svetová vojna (2)
1941-50te - zajatie vojakov zo Slovenska
1944 08 29 až 10 06 - Slovenské národné povstanie (5)
1944 09 30 až 1945 05 01 - Oslobodzovanie Slovenska
1944-1945 - Evakuácia Nemcov
1945 - Repatriácia
1945 - Vyvlastnenie majetku Nemcov a Maďarov
1945 02 19 - Zbombardovanie zajateckého transportu v Melku
1945-1946 - Návrat arizovaného majetku
1945-1946 - Perzekúcie (česko)sloven. Nemcov a Maďarov a nútené vysídľovanie
1946-1947 - Akcia Pomáhajme navráteným Slovákom
1948 10 28 - 30. výročie vzniku ČSR
1948-1949 - Znárodnenie
1948-1989 – Prenasledovanie odporcov režimu
1949 - 1. výročie Víťazného februára
1949 - IX. zjazd KSČ v Bratislave
1949 - Koncert robotníckeho spevokolu
1949 04 14 - Manifestácia za svetový mier
1949 06 01 - Štátny pohreb Petra Jilemnického
1949 11 07 - Manifestácia na výročie VOSR
1957 03 08 - Medzinárodný deň žien
1958 - Telovýchovné slávnosti
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji
1961 05 28 - 40. výročie založenia KSČ
1964 06 14 - Voľby do SNR
1965 - Povodeň
1966 - 98 - Festival Bratislavská lýra
1968 08 21 a neskôr – Okupácia vojskami Varšavskej zmluvy
1968 – „Pražská jar“
1973 - MS v krasokorčuľovaní
1985 10 11-12 - Dni námetovej filatelie
1989 - Nežná revolúcia
1991 - doteraz - Korunovačné slávnosti
1991 - Povodeň
2000 09 23-24 - Celoslovenský eucharistický kongres
2005 02 23-25 - Bratislavský samit
400 až 567 – Sťahovanie národov
567 až 800 – Slovansko-avarská koexistencia
800 (ca.) až 906 – Nitriansko a Veľká Morava
900 (ca.) až 999 – Ovládnutie Karpatskej kotliny Maďarmi
990 (ca.) až 1150 (ca.) – Kristianizácia stredného Podunajska
Oslavy 1. mája
Oslavy SNP (2)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelaida Švábska (1065-1090) (0)
Adelaida z Riedenburgu (12. stor.) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (0)
Agnesa Babenberská (ca.1151-1182) (0)
Agneša Habsburská (1281–1364) (0)
Agnesa z Antiochie (1154-1184) (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (0)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (0)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Altdorffer (rod. ?), Aloisia (1899-?) (0)
Altdorffer, Alfréd (1926> (0)
Altdorffer, Leopold (1898-1985) (0)
Alth, Jozef (1821-1890) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (0)
Alžbeta Kotromanićová / Bosnianska (1340-1387) (0)
Alžbeta Kumánska (1240-1290> (0)
Alžbeta Luxemburská (1409-1442) (0)
Alžbeta Piastovská (1305-1380) (0)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (0)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (0)
Anastázia Kyjevská <1021-1096> (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (0)
Andrássy, Gyula (1823-1890) (0)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Anežka Hlohovská <1290-1361) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (0)
Anna de Foix (1480-1506) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (0)
Árossy, Jozef (1797-1870) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (0)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Absolon, Ľudovít
Absolon, Zoltán
Absolonová, E.
Adler, Jacob
Alexy, Janko
Alt, Franz
Alt, Rudolf
Altdorffer, Alfréd
Altdorffer, Leopold
Ambrovits
Andrási, Mór
Anna Neulinger (?)
Anton Šmotlák
Apfel (ateliér)
Apfel, Otto
Ateliér Schnitzel & Fink
Auerbach, Max
Augusta Neulinger (?)
Augusta Neulinger ?
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR)

Mestské časti

Banská Bystrica - mesto
Fončorda
Iliaš
Jakub
Kostiviarska
Kráľová
Kremnička.
Majer
Podlavice
Pršianska Terasa
Radvaň
Rakytovce
Rudlová
Sásová
Senica.
Skubín
Šalková
Uhlisko
Uľanka

Ulice (podľa abecedy)

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Nenašli sa žiadne miesta.
ARCHÍVY (95)
Archívy mestské (2)
Archív mesta Bratislavy (AMB) (2)
AMB - Arch. fond Magistrát mesta Bratislavy (2)
Zbierka stredovekých listín a listov (2)
Zbierka listín a listov č. 1 až 500
Zbierka listín a listov č. 1001 až 1500 (2)
Zbierka listín a listov č. 1501 až 2000
Zbierka listín a listov č. 2001 až 2500
Zbierka listín a listov č. 2501 až 3000
Zbierka listín a listov č. 3001 až 3500
Zbierka listín a listov č. 3501 až 4000
Zbierka listín a listov č. 501 až 1000
AMB - Osobné fondy
AMB - Zbierka fotografií a negatívov
AMB - Zbierka listín a listov z pápežskej kúrie
AMB - Zbierka máp a plánov
Regionálna knižnica (0)
Zlatá kniha mesta Bratislavy 1928 (0)
ZkmBA - Ilustrácie
Archív mesta Košice (0)
Arch. fond Magistrát mesta Košice (0)
Tajný archív
Cirkevné archívy (0)
Rímskokatolícky farský úrad v Cíferi
Rímskokatolícky farský úrad v Stupave
Štátne archívy a arch. štát. orgánov a organizácií (93)
Archív Pamiatkového úradu SR (A PÚ SR) (90)
Zbierka fotografií a negatívov (90)
Zbierka fotografií a negatívov k obci Lozorno
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány 1. CSR k lokalite Bratislava
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány 1. CSR k lokalite Turzovka
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány k lokalite Banská Bystrica (90)
Literárny archív SNK
Štátny archív v Košiciach (0)
Archív Spišská Nová Ves (0)
Archívny ford Magistrát mesta Gelnice
Štátny archív v Košiciach (3)
Krajská knižnica v Košiciach (zbierka parte) (0)
77
78
79
80
81
82
Zbierka fotografií a negatívov (3)
Album 04 (0)
Album 04 (jednotlivé foto)
47
48
49
50
51
52
54 (3)
55
Album 01 (0)
Album 01 (jednotlivé foto)
Album 02 (0)
Album 02 (jednotlivé foto)
Album 03: Košický kraj v obrazoch (0)
Album 05 (0)
Album 05 (jednotlivé foto)
Album 06 (0)
Album 06 (jednotlivé foto)
Album 07 (0)
Album 07 (jednotlivé foto)
Album 08 (0)
Album 08 (jednotlivé foto)
Album 09 (0)
Album 09 (jednotlivé foto)
Album 10
Album 11 (0)
Album 11 (jednotlivé foto)
Album 12 (0)
Album 12 (jednotlivé foto)
Album 13 (0)
Album 13 (jednotlivé foto)
Album 14 (0)
Album 14 (jednotlivé foto)
Album 15 (0)
Album 15 (jednotlivé foto)
Album 16 (0)
Album 16 (jednotlivé foto)
Album 17 (0)
Album 17 (jednotlivé foto)
Album 18 (0)
Album 18 (jednotlivé foto)
Album 19 (0)
Album 19 (jednotlivé foto)
Album 20 (0)
Album 20 (jednotlivé foto)
Album 21 (0)
Album 21 (jednotlivé foto)
Album 22 (0)
Album 22 (jednotlivé foto)
Album 23 (0)
Album 23 (jednotlivé foto)
Album 24 (0)
Album 24 (jednotlivé foto)
Album 25 (0)
Album 25 (jednotlivé foto)
Album 26 (0)
Album 26 (jednotlivé foto)
Album 27 (0)
Album 27 (jednotlivé foto)
Album 28 (0)
Album 28 (jednotlivé foto)
Album 29 (0)
Album 29 (jednotlivé foto)
Album 30 (0)
Album 30 (jednotlivé foto)
Album 31
Album 32 (0)
Album 32 (jednotlivé foto)
Album 33 (0)
Album 33 (jednotlivé foto)
Album 34 (0)
Album 34 (jednotlivé foto)
Album 35
Album 36
Album 37 (0)
Album 37 (jednotlivé foto)
Album 38
Album 39
Album 40
Album 41 (0)
Album 41 (jednotlivé foto)
Album 42 (0)
Album 42 (jednotlivé foto)
Album 43 (0)
Album 43 (jednotlivé foto)
Štátny archív v Prešove (0)
Archív Bardejov (0)
Archívny fond Magistrát mesta Bardejov
Spišský archív v Levoči (0)
AFo Magistrát mesta Levoča
Archívny fond Spišská župa (0)
Odd. Podžupa (0)
Pododd: Korešpondencia Anna Horváth Stansith
Štátny archív v Prešove - centrálne pracovisko (0)
Archívny fond Magistrát mesta Sabinov
Kniha prísah mesta Prešov
DIGITÁLNE ZDROJE (0)
Blog: geschriebene-geschichte.de
Centropa
Monasterium.net
RTVS
YouTube (0)
Videokanál denníka N
Videokanál Institut für Kultur- und Theatergeschichte der Öst.Akad.d.Wissenschaften
Videokanál oz Hradiská
Videokanál The Habsburg Monarchy
KNIŽNICE (5)
Knižnica Jasovského opátstva (0)
Jasov_Zbierka fotografií (0)
Album pre opáta z r. 1907 (0)
Album pre opáta z r. 1907 - jednotlivé fotografie
Album pre opáta z r. 1907 ako celok
Album s portrétmi (0)
Album portrétov - celok
Jednotlivé fotky z portrétneho albumu
Voľné fotografie
Zbierka pohľadníc (0)
2_Ľudia
AT
DE
HU
Pohľadnice zachytávajúce historické udalosti
SK
Lyceálna knižnica v Kežmarku
Ústredná knižnica SAV (Lyceálna knižnica) (5)
Zbierka obrazových dokumentov (5)
1: Portréty (5)
2: Skupiny osôb (0)
Tablo portrétov osobností
Tablo predsedníctva EAV cirkvi na Slovensku
4: Architektonické plány
Zobrazenia budov
MÚZEÁ (17)
Múzeum kultúry karpatských Nemcov (SNM-MKKN) (0)
1 - Zbierka obrazového materiálu (0)
Brieštie (Bries)
Hadviga (Hedwig)
Handlová (Krickerhau)
Horná Štubňa (Oberstuben)
Kopernica (Deutsch Litta)
Krahule (Blaufuss)
Kremnické Bane (Johannesberg)
Kunešov (Kuneschhau)
Lúčky (Honneshau)
Nitrianske Pravno (Deutsch Proben)
Sklené (Glaserhau)
Turček, Horný a Dolný (Ober-, Unterturz)
Múzeum mesta Bratislavy (MMB) (2)
1 - Zbierky archeologické (0)
AB - Nálezy z centra Bratislavy
AD - Nálezy z hradu Devín
AR - Nálezy z Rusoviec
2 - Zbierky historické (F) (0)
Najnovšie dejiny (S)
Novšie dejiny (K1)
Staršie dejiny (F1)
3 - Zbierky umeleckohistorické (U)
4 - Zbierky národopisné
5 - Zbierky špecializované (2)
5-FA-Farmácia
5-Fo-Fotografie
5-K1_Profánny textil a hračky
5-K3-Kultúra všedného dňa
5-LF-Literárny fond
5-N-Numizmatika
5-P-Pohladnice (2)
1-1000
1001-2000
1001-2000
3001-4000
4001 až 5000
5001-6000
6001-7000
7001-8000 (2)
5-T-Technika
5-Z-Zbrane
6 - Pozostalosti osobností
SNM-AM
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici (SSM) (15)
Diela maliara Andreja Stollmanna (15)
Zbierka fotodokumentácie SSM
Zbierka pohľadníc SSM
Východoslovenské múzeum v Košiciach (VSM) (0)
Prírodovedné zbierky (0)
Botanika
Geológia
Paleontológia
Petrografia
Zoológia - entomológia
Zoológia - stavovce I. a II.
Spoločenskovedné zbierky (0)
Archeológia - praveká, stredoveká
Cechový archív
Cechy a remeslá
Fajky
Farmácia
Historická a umelecká fotografia (0)
Fotografie rôzne (0)
H. Negatívy a pozitívy
V. Pozitívy
VI. Diapozitívy
VII. Negatívy
VIII. Pozitívy
Pomocný materiál
Historická tlač (0)
Pohľadnice
Historický nábytok
Hudobné nástroje
Keramika, sklo, porcelán
Knižný fond zbierkového charakteru
Košická keramika
Kovolejárstvo
Medzinárodný maratón mieru
Militárie
Národopis
Numizmatika-faleristika
Numizmatika-mince, medaily, žetóny
Numizmatika-papierové platidlá
Odev, textil a odevné doplnky
Rukopisy a písomnosti
Trojrozmerný materiál
Výtv. umenie - Architektúra, architekt. články
Výtvarné umenie - Grafika
Výtvarné umenie - Kresba
Výtvarné umenie - Maľba
Výtvarné umenie - Sochárstvo
Zlatníctvo
REDAKCIE a TLAČOVÉ AGENTÚRY (0)
Periodiká online (0)
Daily Mail online
TASR (0)
TASR zbierka k dejinám Košíc (0)
1945
1946
SÚKROMNÉ ZBIERKY (221)
"Ruský archív" (0)
Kotliarevskij
1_Zbierka k dejinám regiónu: HAUERLAND (0)
Zbierka HANDLOVÁ (Krickerhau) (0)
Rodinný fond: Pöss Katarína a Ondrej
Rodinný fond: Schwarz Rudolf
Zbierka HORNÁ ŠTUBŇA (Oberstuben) (0)
Fond: Heimatstube Obecného úradu Horná Štubňa
Rodinný fond: Grefrath Angela
Rodinný fond: Hogh Anna
Rodinný fond: Hogh Bert
Rodinný fond: Israel Sabine/Russnak
Rodinný fond: Lüdtke Bärbel
Rodinný fond: Messer/Thomahogh
Rodinný fond: Murani / Hogh Grecz
Rodinný fond: Russnak Lydia und Josef
Rodinný fond: Schmidt Waltraud
Rodinný fond: Steinhübl Hilda
Rodinný fond: Stritz Hanne
Rodinný fond: STRITZ Ivo
Rodinný fond: Stritz Joachim
Rodinný fond: TOMAHOGH Magdalena a Alfred
Rodinný fond: Turzer Peter
Rodinný fond: Weber/Thomahogh
Rodinný fond: Weiss Erwin
Rodinný fond: Weiss Günther
Zbierka JANOVA LEHOTA (Drexlerhau) (0)
Rodinný fond: Rohr Gerlinde
Zbierka KRAHULE (Blaufuss) (0)
Rodinný fond: Grosch Klaus Martin
Rodinný fond: Lukáčová / Blahyj
Zbierka KREMNICKÉ BANE (Johannesberg) (0)
Rodinný fond: Neuschl Viliam JB
Zbierka KUNEŠOV (Kuneschhau) (0)
Rodinný fond: Neuschl Viliam
Zbierka LÚČKY (Honneshau) (0)
Rodinný fond: Käfer Karin
Rodinný fond: Scharschmidt
Zbierka NITRIANSKÉ PRAVNO (Deutsch Proben)
Zbierka SKLENÉ (Glaserhau) (0)
Rodinný fond: Antalová Waltraud / Franz
Rodinný fond: Murani / Stricz
Rodinný fond: Schwarz Anita
Zbierka TURČEK (Oberturz und Unterturz) (0)
Rodinný fond: Ulbricht Andreas
Zbierka VEĽKÉ POLE (Hochwies) (0)
Rodinný fond: Njari-Wegner Saskia
Zbierka VRÍCKO (Münnichwies) (0)
Rodinný fond: Grois Sebastian
Rodinný fond: Rumpel Ján
1_Zbierka k dejinám regiónu: SPIŠ / ZIPS / SZEPES (0)
Hecht (z Matejoviec - rodinný fond) (0)
0_Hecht-Firma
1_Hecht Karl
2a_Hecht Rudolf (0)
1_Foto a Dokumenty
2_Grafiky
2b_Hecht Emma
2c_Hecht_Magda
3a_Hecht Rudolf jr
4_Spiš-Zips
2_Zbierka k dejinám mesta MOLDAVA nad Bodvou (0)
Folder 2 3
2_Zbierka k dejinám mesta STUPAVA (0)
Školské fotografie
2_Zbierka k dejinám mesta TURZOVKA (0)
Mestský úrad Turzovka
Súkr. zbierka: BARANEK, Miroslav (0)
Zbierka fotografií
Zbierka negatívov
Zbierka pohľadníc
Súkr. zbierka: DLHOPOLČEKOVÁ, Emília (0)
Zbierka fotografií
Súkr. zbierka: DUŠALOVÁ, Eva (0)
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc
Súkr. zbierka: GAJDIČIAR, Ivan (0)
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc
Súkr. zbierka: KORENÝ, Jozef (0)
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc
Súkr. zbierka: KOSANOVÁ, Štefánia (0)
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc
3_Dokumentačné centrum Sásová (Ján Kollár) (13)
3_Zbierka k dejinám KARLOVEJ VSI M. Šrámka
3_Zbierka k dejinám obce BRANČ (0)
Rodina Berecz
Rodinný fond: Lőrinczová Irena
Zbierka rodiny Holbay
Zbierka rodiny Sima
3_Zbierka k dejinám obce LOZORNO (0)
Archív Obecného úradu Lozorno (0)
Lozorno: Pamätné knihy
Obecné kroniky Lozorna (0)
Obecná kronika č. 2 (0)
Obrazový materiál v obecnej kronike Lozorna č. 2
Zbierka fotografií (0)
Fotografie udalostí (v obdobia po 1945) (0)
Cirkevný život
Kultúrny život
Ľudia v Lozorne
Podoby Lozorna
Pracovný život
Škôlky
Školy
Spartakiády
Zábery z osláv jubileí občanov Lozorna (0)
Iné oslavy a udalosti
Jubileá
Oslavy 1. a 9. mája 1
Oslavy oslobodenia obce
Svadby
Uvítanie občiankov
Najstaršie fotografie v zbierke OÚ Lozorno
Súkr. zbierka pani Lančaričovej Márie
Súkromná zbierka: DOHZ Lozorno
Súkromná zbierka: Mária Šípová
Súkromná zbierka: Rácová
Súkromná zbierka: rodina Minarovičová
Súkromná zbierka: Vlasta Jánošová
BARTLOVCI (rodinný fond) (0)
1_Teslíkovci (0)
1_Teslik J a Vesela Joz
2_dcera Bozena
2_dcera Emilia a R Veigl
2_dcera Ruzena Stavikova
2_Šťavíkovci (0)
1_Stavik Anton
1x_Frndak_Gustav
2a_Stavikova Bartlova Alena
2c_Stavik Anton
3_Bartl Július
4_Rôzne
Bartoš, Juraj (zbierka) (0)
Folder 1
Folder 2
Moskva
BERLIN (rodinný fond) (0)
3_Berlinovci_ine generacie (0)
1_Pisomnosti
2_Drobne tlace
3_Fotografie (0)
1_Foto volne orig
2_Foto digital kopie
Elemér Berlin mladší (0)
2_Foto
Písomnosti
Os. fond Etela Berlin, rod. Berkovics (0)
Fotografie
Písomnosti
Osob. fond: Elemér BERLIN (0)
3_Foto_volne
Album druhá svet. vojna a rodina
Album Jagdbuch
Album Stará Bratislava
Písomnosti
BILLEK (rodinný fond) (0)
Oehme-Billek_Mutter (0)
Alexy_Vater
Oehme-Billek_Vater
Bizubová, Mária (rodinný fond)
Blažo, Pavel (zbierka) (0)
Fotografie P. Blaža z roku 2007
Fotografie Pavla Blaža z roku 2001
Fotografie Pavla Blaža z roku 2002
Fotografie Pavla Blaža z roku 2004
Fotografie Pavla Blaža z roku 2008
PB_2005
PB_2006
PB_2009
PB_2010
PB_2011
PB_2013
PB_2015
PB_2016
PB_2017
PB_2019
PB_2020
PB_historicke
Čupka, Milan (zbierka)
Cyprich, Robert (zbierka) (0)
Medzinarodný dunajský veľtrh
ERDÉLSKY a PENCÁK (rodinné fondy) (0)
Dokumentačný materiál k priateľom Erdélskych a Pencákovcov
Fotografie Bratislavy od Erdélskych
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej
Osobný fond Heleny ERDÉLSKEJ, rod. Szénesfalvy
Osobný fond Imrich ERDÉLSKY (1915-?) (0)
EI_Foto
Os. fond Imrich ERDÉLSKY - dokumenty (0)
04: Dokumenty k vojenčine
Osobné doklady
Pracovné dokumenty
Školské dokumenty
Osobný fond Pencák, farár z Nemšovej
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY (cca. 1905-10 až ?)
Osobný fond XY ERDÉLSKY
Rodinný fond PENCÁKOVCOV zo Spišskej Novej Vsi
Sestry Pencákové
Video-rozhovory s Annou Erdélskou, rod. Pencákovou
XY Erdélska
Falathová, Zuzana (zbierka) (0)
Zbierka fotografií Bratislavy
Zbierka portrétov bratislavských fotografov
FALB (rodinný fond) (0)
Video-rozhovory
Zbierka rodinných dokumentov
Farár, Viktor (zbierka) (0)
Zbierka pohľadníc
Fotoarchív Kamila Vyskočila (0)
KV Bratislava
FRANKL (rodinný fond) (0)
Obrazy a grafiky zväčša od Adolfa Frankla
Rodinný archív (0)
Písomnosti Adolfa Frankla
Písomnosti Beniho Kleina
Písomnosti Eriky Frankl(ovej)
Písomnosti Jána (Jonnyho) Frankla
Písomnosti Josefa a Esther Franklovcov
Písomnosti Oskara a Friedy Nachmiasových
Písomnosti osôb v kontakte s Franklovcami resp. Nachmiasovcami
Písomnosti priateľov Adolfa a René Franklovcov
Písomnosti Renáty Nachmias
Písomnosti rodiny Rosenberger a predkov bratislavských Nachmiasovcov
Písomnosti súrodencov Eugena, Alexandra a Árpáda Nachmiasovcov
Písomnosti súrodencov Ignáca, Štefánie, Alexandra a Lea Franklovcov
Písomnosti Tomáša Frankla
Spomienkové predmety rodiny Franklovcov
Video-rozhovory
Zbierka fotografií (0)
Album fotografií A. Frankla
Album povojnový
Druhá časť zbierky fotografií T. Frankla
Prvá časť zbierky fotografií T. Frankla
Rodinný album Fraklovcov
GRÜNEBERG-Resch (Rodinný fond) (0)
04_Fotoalbum_Fabrik (0)
04_Fotoalbum_Fabrik_Detaily
04_Fotoalbum_Fabrik_Volne vlozene
HOFER (rodinný fond) (0)
1a_MKarpatsko okolo BA
1b_Zitny ostrov
2_Zahorie
3_TT a NR
4_Povazie_PN az ZA
5_banske a horna NR
6_Juh str SK
7_Orava
8_Spis a Tatry
9_Vychodne SK
HOFFMANN (rodinný fond) (0)
Dokumenty rodiny Hoffmann
Fotografie rodiny Hoffmann
HOLZMANN a ZAUNER (rodinné fondy) (0)
Holzmann Anton
Horváth, Juraj (zbierka) (0)
Zbierka pohľadníc Bratislavy
JANOVIČEK Peter (rodinný fond a zbierka) (0)
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc 4 (0)
Zbierka pohľadníc Dr. Leopolda Altdorffera
Zbierka videointerview
Kálmán, Ladislav (fond Neulingerovcov) (0)
Sklene negatívy zo zbierky L. Kálmána
SZ L. Kálmán - Zbierka fotografií
Zbierka archiválií Ladislava Kálmána (0)
Osobný archív Augusty Neulinger (1893-1996?) (0)
A. Neulinger - Práca a sociálne záležitosti
A. Neulinger - Štátne občianstvo a doklady
A. Neulinger - Vzdelávanie
A. Neulinger - Životopisy
Osobný archív Márie Neulinger(ovej) (0)
Korešpondencia (0)
Rudy
Práca a sociálne poistenie (0)
Plat
Pracovné zaradenie
Sociálne
Všeobecné
Rôzne
Škola
Štátne občianstvo a doklady
Zdravie a zdravotné poistenie (0)
Zápisník
Životopisy
Zbierka pohľadníc L. Kálmána (0)
Pohľadnice v dvoch škatuliach (0)
Pohladnice_1CSR
Pohladnice_R-U
Pohľadnice vložené v albumoch
Klipp, Anton (zbierka a fond) (0)
Zbierka rodinných fotografií
Koššová, Beáta (rodinný fond) (0)
Fotografie
Pohľadnice a písomnosti
Kuzmík, Daniel (zbierka) (0)
Kuzmík_BA
Kuzmík_Ine
Zbierka k dejinám Važca
LIPPERT (rodinný fond) (0)
Pozostalosť po Böbelovcoch
Pozostalosť po Luddy Gaston-ovej
LUDWIG (rodinný fond) (0)
Zbierka Horsta-Günthera Ludwiga (0)
Die dritte Generation der Pressburger Ludwigs (0)
Bratia Christiana Ludwiga s rodinami
Christian Ludwig (0)
(Iné) písomnosti
Dokumentácia k dielam Christiana Ludwiga (0)
Album s dokumentáciou stavby domu Manderla
Plány nadstavby na rodnom dome Ludwigovcov (plány)
Spis k rodinnému domu
Fotografie (0)
Album s fotografiami zo závodu motorových člnov v Bratislave/Petržalke
Osobné doklady
Zuzana Ludwig
Die erste Generation der Pressburger Ludwigs
Die vierte Generation der Pressburger Ludwigs
Die zweite Generation der Pressburger Ludwigs
Pressburger Liegenschaften der Familie Ludwig
Zbierka Karla Hansa Ludwiga
Zbierka Petra Ludwiga (0)
Fotos
Personaldokumente
Schriftstuecke
Vínové vignety
Marušinec (súkr. zbierka) (0)
Ďuriš, Augustín
Mateášiková, Ester (zbierka) (0)
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc
MOLNÁR / TÖKÖLYI (rodinný fond) (0)
Korešpondencia Molnárovcov
Pásztorovci (rodinný fond) (0)
1_P_Ernestine
1_P_Leopold
2a2_P-Geller_Vilma
2a_P_Emil
2b_P-Neuhauser_Blanka
3_P-Roubickova_Livia (0)
Roubicek Vladimir
3_P-Rubalova_Gertr
4_R-Russland
REISINGER (rodinný fond)
SCHWEIGHOFER (rodinný fond) (10)
Básne a skicáre (0)
Skicár Karola Schweighofera 1
Skicár Karola Schweighofera 2
Dokumenty (0)
Písomnosti 2. generácie: Eleonóra Schweighofer, rod. Rada (0)
Biografický materiál
Písomnosti (1945-1949)
Písomnosti 2. generácie: Karol Schweighofer (0)
Biografický materiál
Písomnosti (1945-1949)
Písomnosti 3. generácie: August Schweighofer a Anna Schweighofer, rod. Eder
Písomnosti 3. generácie: František Rada a Anna Rada, rod. Zeger (0)
Biografický materiál
Písomnosti (1945-1949)
Písomnosti 4. generácie: Jozef Rada
Písomnosti 4. generácie: Mathias Eder
Písomnosti 4. generácie: súrodenci August a Marie Schweighoferovci
Písomnosti 5. generácie: Georg Schweighofer a Anna Schweighofer, rod. Tribamer
Pamätníky
Zbierka fotografií (10)
Fotoalbumy (10)
Fotoalbum Eleonóry Schweighofer, rod. Rada (0)
Jednotlivé fotky z fotoalbumu Eleonóry Rada
Fotoalbum Karola Schweighofera (0)
Fotoalbum_1_Otec_Jednotlivé fotografie
Fotoalbum Moniky Schweighoferovej
Fotoalbum rodičov Moniky Schweighoferovej (10)
Jednotlivé fotky Fotoalbum_3_Rodicia (10)
Voľné fotografie
Šedivý, Juraj (zbierka) (1)
Zbierka pohľadníc zo Slovenska (1)
Zbierka posoniensií (0)
Audiozbierka J. Šedivého
Pozostalosť Mikuláša Gaža (0)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1961-1970
Foto - Negativy (kinofilmy) 1971-1980
Foto - Negativy (kinofilmy) 1981-1990
Foto - Negativy (kinofilmy) 1991-2000
Foto - Negatívy (kinofilmy) do 1960
Zbierka fotografií Bratislavy (0)
JŠ: Ulice 1 až K
JŠ: Ulice K až R (0)
Kapitulská
Kapucínska
Klariská ulica
Klemensova ulica
Klobučnícka ulica
Kolárska ulica
Kollárovo námestie 2
Komenského námestie 1
Konventná ulica
Kozia 1
Krížna 2
L
Laurinská 1
Lazaretská 1
M
Medená 3
Michalská 1
Mikulášska 1
Mlynské nivy 1
Mostová a Námestie Ľ. Štúra
Mudroňova 2
Mýtna 1
Na vŕšku a Nedbalova
Obchodná 2
Oeserova
Osadná 1
P
Palisády 1
Panenská 1
Panská 1
Paulíniho
Podjavorinskej 2
Pribinova 2
Primaciálne námestie
Račianske mýto
Radlinského ulica
Rajská ulica
Rázusovo nábrežie a Riečna
Rudnayovo námestie
Rybné námestie
JŠ: Ulice S až Z (0)
Šafárikovo námestie
Šancová
Sedlárska
Slobody námestie
SNP námestie
Špitálska
Štefanovičova
Štúrová
Suché mýto
T
Uršulínska
V
Vajanského nábrežie
Ventúrska
Veterná
Vysoká
Z
Záhradnícka
Zámocká
Zámocké schody
Zámočnícka
Zelená
Židovská
Žilinská
Zochova
JŠ_Ulice Vydrica, Zuckermandel
Zbierka pohľadníc Bratislavy Juraja Šedivého (0)
JŠ_Pohl_BA_01_Osoby
JŠ_Pohl_BA_02_Udalosti
JŠ_Pohl_BA_03_Mozaikové
JŠ_Pohl_BA_04_Zhora a Letecke
JŠ_Pohl_BA_05_Panoramy_cez Dunaj
JŠ_Pohl_BA_06_Z hradu
JŠ_Pohl_BA_07_Z kopcov
JŠ_Pohl_BA_08_Strechy
JŠ_Pohl_BA_09_Mosty
JŠ_Pohl_BA_10_Pristavy
JŠ_Pohl_BA_11_Hrad
JŠ_Pohl_BA_12_Dom
JŠ_Pohl_BA_13_Slavin
JŠ_Pohl_BA_14_Stanice
JŠ_Pohl_BA_15_Ulice (0)
29. augusta 2
Americké námestie 1
Baštová 2
Bezručova 2
Blumentálska 1
Dostojevského rad 1
Dunajská 2
Fajnorovo nábrežie 1
Farská 1
Fraňa Kráľa 2
Františkánske námestie 1
Gajova 1
Gondova 1
Gorkého 2
Grösslingová 1
Hlavné námestie 2
Hlboká cesta 1
Hodžovo námestie 1
Hurbanovo námestie 1
Hviezdoslavovo námestie 1
Ivanka pri Dunaji 1
Jesenského 3
Kapitulská 3
Klariská 1
Klemensova 1
Kollárovo námestie 3
Krížna 3
Michalská 2
Námestie 1. mája 1
Námestie Ľ. Štúra
Námestie slobody 2
Námestie SNP 1
Obchodná 3
Panská 2
Primaciálne námestie 2
Radlinského 2
Rázusovo nábrežie 1
Rybné námestie 2
Šafárikovo námestie 2
Šancová 3
Špitálska 2
Štefánikova 2
Štúrova 5
Suché mýto 2
Zámocká 2
Zámocké schody 2
Zámočnícka 3
Židovská 2
Župné námestie 1
Najstaršie do ca. 1918
Šmotlák, Anton (zbierka) (0)
Foto 1970 až 1980
Foto od 1961 do 1970
Zbierka negatívov A. Šmotláka ml. (časť do 1960)
Stanek, Miroslav (zbierka) (194)
Pohľadnice: malé formáty (194)
Súkromná zbierka Jána Cupera
SZABÓ (rodinný fond) (0)
1916_Szabova_Terezia
1932_Szabova_Terezia ml (0)
1_SzT_Dokumenty
2_Drobne tlace
3_SzT_Foto
1940_Szabova_Gizela
Korešpondencia rodiny Szabóovej z rokov 1941-45 (0)
Originály
Preklady
Štefan Szabó / Szabó István (0)
4_O ňom
Dokumenty
Fotografie
Spomienky na Š. Szabóa
Životopisné podklady
Tišliar, Pavol (súkromná zbierka) (0)
PT: Bratislava
PT: Bratislavská stolica
Tomeček, Oto (zbierka) (1)
Fotografie
Pohľadnice (1)
Tóth, Jozef (zbierka) (0)
Zbierka pohladníc Bratislavy
Zbierka pohladnic Feitzinger
VIRSIK (rodinný fond) (0)
Virsik Karol
Virsikovci ďalší
Virsikovci: Dokumenty (0)
Süle Theresia
Szluka Samu
Virsikovci: Fotografie
Virsikovci: Pohľadnice
Virsikovci: Predmety
VLAČIKY (rodinný fond) (0)
Albumy (0)
Album 1
X_Malé zbierky rôznych majiteľov (0)
DAPM - D. Danihelová - Audiozbierka
DAPM - Z. Šedivá - 3D-zbierka
Súkr. zbierka rodiny Pollak (0)
1_Generation
2. generácia
Súkromná zbierka Michala Nováka
Súkromná zbierka Veroniky Kucharskej
Zbierka Huga Portischa (0)
Video-rozhovory
Zbierka Lucie Karellovej
Zbierka fotografií rodiny SZABÓ (2)
Zbierka Viedenská električka
Žigo, Pavol (zbierka)
VEDECKÉ INŠTITÚCIE (0)
Mestský ústav ochrany pamiatok
pam
map
[ikona-fotografia]
Slávnosť v Sásovej
[ikona-fotografia]
Pohľad na Sásovú
[ikona-fotografia]
Na Sásovskej ceste
[ikona-fotografia]
Stará Sásová
[ikona-pohladnica]
Pohľad na Námestie SNP s fontánou
[ikona-malba]
Andrej Stollman (autoportrét 1894)
[ikona-fotografia]
Karol Grün
[ikona-fotografia]
Budova Potravného družstva v Sásovej
[ikona-mapa]
Náčrt chotára Sásovej
[ikona-fotografia]
Rodina Kollárová z Rudlovej
[ikona-fotografia]
Vojaci z Rudlovej
[ikona-veduta]
Banskobystrické námestie
[ikona-veduta]
Strieborná brána v Banskej Bystrici
[ikona-veduta]
Kostol sv. Ducha v Banskej Bystrici
[ikona-veduta]
Dolná brána v Banskej Bystrici
[ikona-veduta]
Dolná brána v Baskej Bystrici
[ikona-veduta]
Vartovka nad Banskou Bystricou
[ikona-veduta]
Severná strana námestia v Banskej Bystrici s kašnou
[ikona-veduta]
Hronská brána v Banskej Bystrici
[ikona-veduta]
Brána v Lazovnej ulici
[ikona-veduta]
Dolné hrable pri Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Zhromaždenie v Sásovej
[ikona-fotografia]
Deti zo Sásovej
[ikona-fotografia]
Dievčence zo Sásovej
[ikona-fotografia]
Mládenci zo Sásovej
[ikona-pohladnica]
Lazovná ulica so Župným domom
[ikona-pohladnica]
Koniec Dolnej ulice smerom na Hušták
[ikona-pohladnica]
Matejov dom a tzv. Slovenský kostol
[ikona-pohladnica]
Mestský hrad v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Pohľad na Námestie SNP s fontánou
[ikona-pohladnica]
Pohľad na Námestie SNP s fontánou
[ikona-pohladnica]
Interiér kaviarne Hungária
[ikona-pohladnica]
Banskobystrická vyššia dievčenská škola
[ikona-veduta]
Bystrický jarmok, trh
[ikona-fotografia]
Pohostinstvo na Uhlisku v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Lokalita Belveder v Banskej Bystrici
[ikona-veduta]
Brána bývalej bystrickej župnej (teraz Lazovnej ) ulice
[ikona-veduta]
Veľký trh v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Mestský hrad a Barbakan
[ikona-fotografia]
Barbakan v Banskej Bystrici
[ikona-fotografia]
Námestie SNP v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Výročie SNP v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Výročie SNP v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Námestie SNP v Banskej Bystrici
[ikona-pohladnica]
Celoslovenský festival mládeže v B. Bystrici v roku 1957
[ikona-pohladnica]
Skupinová fotografia návštevníkov mesta
[ikona-pohladnica]
Pohľad na cestu v priesmyku Šturec
[ikona-pohladnica]
Pohľad na cestu v priesmyku Šturec
1
priehľadnosť
Back to Top