FILTER
22402 pamäťových jednotiek, 34675 digitalizátov, 2245 hesiel
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • história
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
Predmet (16)
Písomnosť (915)
Mapa (9)
Maľba (190)
Veduta (8)
Fotografia (12237)
Pohľadnica (9024)
Vizualizácia (2)
Audio_Spomienky (1159)
Video (19)
VŠEOBECNÉ UDALOSTI (3726)
RODINA a SPOLOČNOSŤ (2182)
POĽNOHOSPODÁRSTVO (529)
REMESLÁ a PRIEMYSEL (364)
SLUŽBY (1685)
DOPRAVA (3080)
ETNIKÁ a skupiny (1616)
JAZYK prameňa (3174)
POLITIKA a STRANY (58)
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI (46)
JUSTÍCIA, SÚDY (39)
ARMÁDA (453)
POLÍCIA (63)
HASIČI (56)
SPOLKY (52)
NÁBOŽENSTVO a CIRKVI (445)
KULTÚRA (3155)
ŠKOLSTVO (355)
VEDA (23)
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY (156)
ŠPORT a VOĽNÝ ČAS (839)
PRÍRODA (3989)
PREHISTORICKÉ STAVBY (BA) (0)
HRADY v BA (1888)
HRADBY MESTA_BA (464)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY - Staré Mesto (2165)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY - Nové Mesto (26)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY zadunajskej oblasti (53)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY karpatskej oblasti (78)
R.-K. KAPLNKY a pod._BA (250)
EVANJELICKÉ KOSTOLY_BA (143)
ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY_BA (210)
CINTORÍNY_BA (344)
PALÁCE_BA (2139)
BUDOVY ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE_BA (1088)
VOJENSKÉ OBJEKTY, KASÁRNE_BA (536)
PRIEMYSELNÉ stavby_BA (481)
DOPRAVNÉ stavby_BA (1616)
Známe HOTELY_BA (734)
POHOSTINSKÉ SLUŽBY_BA (781)
OBCHODNÉ DOMY_BA (536)
Iné pamiatky s funkciou SLUŽIEB a SPOJOV_ba (232)
KULTÚRNE STAVBY_BA (1350)
ŠKOLY a INTERNÁTY_BA (1094)
ZDRAVOTNÍCKE a SOCIÁLNE zariadenia_BA (206)
REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby_BA (743)
PAMÄTNÍKY, SOCHY a FONTÁNY_BA (2451)
PRÍRODNÉ PAMIATKY (4)
-500000 až -8000 - Prvé osídlenia (2)
-7000 - Mezolitická dieľňa (0)
0907 - Bitka pri Bratislave (0)
1052 - Obliehanie Bratislavského hradu Henrichom III. (1)
1241-1242 - Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska (0)
1427-1433 - Husitské ohrozenie Bratislavy (11)
1432 11 25 - Husitské sprisahanie v Bratislave (0)
1434 - 1467 - Bratríci (a posthusiti) (1)
1436 - Udelenie erbu (3)
1515 - Bratislavské rokovania (0)
1526 12 17 - Voľba Ferdinanda Habsburského za uhor. kráľa (0)
Korunovácia Leopolda I. (2)
1687 - Korunovácia Jozefa I. (1)
1741 - Korunovácia Márie Terézie (3)
Napoleonské ťaženia (1)
1829 - Vznik Spoločnosti česko-slovanskej (0)
1848-1849 - Uhorská revolúcia (2)
1866 07 22 - Bitka pri Lamači (1)
1869 - Prvé moderné sčítanie obyvateľstva (1)
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok (1)
1880 - Sčítanie obyvateľstva (5)
1886-1896 - Regulácia Dunaja (5)
1890 - Povodeň (1)
1890 - Sčítanie obyvateľstva (1)
1896 - Miléniové oslavy
1897 - Povodeň (5)
1897 05 16 - Odhalenie Pomníka Márie Terézie (1)
1899 - Miestna priemyselná výstava (15)
1899 - Povodeň (12)
1900-1902 - Zrútenie a oprava tunela (9)
1902 - Druhá krajinská poľnohospodárska výstava (39)
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa (1)
1907 - Oslavy 700. výročia narodenia Svätej Alžbety (11)
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza (1)
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža (1)
1909 06 01 - Návšteva kráľa Františka Jozefa v Bratislave (8)
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy (1)
1913 - Požiar Podhradia (35)
1914-1918 - 1. svetová vojna (17)
1918 - Návšteva kráľa Karola IV. (10)
1919 - Obsadzovanie Bratislavy (56)
1919 05 10 - Pohreb M. R. Štefánika (44)
1920 - Ples inžinierov a architektov (1)
1921 - Búranie pomníka Márie Terézie (4)
1921 01 21 - Zbúranie pamät. arpádov. vojaka na Devíne (1)
1921-1942 - Orientálne trhy v Bratislave (12)
1925 - Razia v redakcii Slováka (1)
1925 - Všeživnostenský deň (1)
1926 - Vysviacka zvonov (0)
1928 - Orolský zlet v Bratislave (1)
1928 - Zamrznutý Dunaj (8)
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR (9)
1928 12 01 - Otvorenie Večerných kurzov kreslenia a reklamného aranžovania (1)
1929 - Návšteva maršala P. Pétaina (3)
1929 - Povodeň (13)
1929 06 28 - 07 01 - Zjazd Ústredia slovenského katolíckeho študentstva (1)
Závod balónov (10)
Návšteva prezidenta T. G. Masaryka (17)
1933 - Pribinove slávnosti v Nitre
Zjazd čs. múzejníkov v Banskej Štiavnici
1933 09 02 - Preteky motorových člnov (26)
1936 09 19-21 - Návšteva prezidenta E. Beneša (66)
1936 11 01 - Návšteva rumunského kráľa Karola II. (35)
1937 04 21 - Návšteva prezidenta E. Beneša (0)
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva (3)
1937 10 24 - 11 02 - Celoštátna výstava poštových známok (10)
1938 - Návšteva Milana Hodžu v Bratislave (1)
1938 03 12 - Anšlus Rakúska a jeho dôsledky (1)
1938-1945 - Prenasledovanie Židov a holokaust (68)
1939 10 26 - Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky (1)
1939-1942 - Arizácia majetku Židov (13)
1939-1945 - 2. svetová vojna (14)
1940 - Zamrznutý Dunaj (1)
1942 - Zamrznutý Dunaj (3)
1944 - Bombardovanie továrne Apollo (13)
1944-1945 - Slovenské národné povstanie
1945 - Repatriácia (1)
1945 - Vyvlastnenie majetku Nemcov a Maďarov (13)
1945 (marec až apríl) - Boje o Bratislavu (7)
1945-1946 - Návrat arizovaného majetku (3)
1946-1947 - Akcia Pomáhajme navráteným Slovákom (0)
1947 - Povodeň (9)
1947 - Vyschnutý Dunaj (12)
1948 10 28 - 30. výročie vzniku ČSR (10)
1948 10 3 - Vysviacka Kostola Panny Márie Snežnej (1)
1948-1949 - Znárodnenie (2)
1949 - 1. výročie Víťazného februára (6)
1949 - Hrachová brigáda (12)
1949 - IX. zjazd KSČ v Bratislave (10)
1949 - Koncert robotníckeho spevokolu (3)
1949 - Návšteva Klementa Gottwalda (29)
1949 - Otvorenie Devínskej cesty (19)
1949 - Týždeň čistoty v uliciach (2)
1949 04 14 - Manifestácia za svetový mier (15)
1949 06 01 - Štátny pohreb Petra Jilemnického (18)
1949 07 04 - Otvorenie tunela pod hradom (11)
1949 08 - Návšteva Jeana Bouliera (5)
1949 09 11 - Pomenovanie Námestia G. Dimitrova pred Hl. žel. stanicou (18)
1949 10 - Návšteva konzula ZSSR Novikova v Bratislave (3)
1949 11 07 - Manifestácia na výročie VOSR (1)
1950 04 04 - Odhalenie Pomníka víťazstva nad fašizmom (víťaznej Červenej armády) (5)
1957 - Povodeň (9)
1957 03 08 - Medzinárodný deň žien
Veľký jesenný jarmok (7)
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji (1)
1958 - Telovýchovné slávnosti (1)
1958 08 03-10 - Majstrovstvá sveta v zoskoku padákom (1)
1958 09 28 - Cvičenie civilnej obrany (12)
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji (1)
1959 06 21 - Slávnosť družby na Devíne (34)
40. výročie založenia KSČ (11)
Návšteva divadla MCHAT (4)
1962 08 29 - Otvorenie potravín (bývalá Te-Ta) na Dunajskej ulici (4)
1962 10 05 - Návšteva Rudolfa Petershagena (4)
1964 06 14 - Voľby do SNR (3)
1965 - Povodeň (30)
Výstava sovietskeho výtvarného umenia (9)
Hosťovanie Sovietskeho štátneho cirkusu (9)
1965 05 16 - Otvorenie V-klubu (11)
1965 05 30 - Alexandrovci v amfiteátri (6)
1966 - 98 - Festival Bratislavská lýra (4)
1966 05 05 - Vysokoškolský karnevalový sprievod (30)
1966 05 09 - Vojenská prehliadka (7)
1967 06 04 - Otvorenie Dní čs.-sovietskeho priateľstva (15)
1968 - Okupácia vojskami Varšavskej zmluvy (68)
1973 - MS v krasokorčuľovaní (2)
1985 10 11-12 - Dni námetovej filatelie (2)
1987 04 11 - Návšteva Michaila Gorbačova v Bratislave (3)
1989 - Nežná revolúcia (63)
1990 04 22 - Návšteva Jána Pavla II. v Bratislave (7)
1991 - doteraz - Korunovačné slávnosti (15)
1991 - Povodeň (5)
1992 02 28 - Návšteva Helmuta Kohla v Bratislave (3)
2000 09 23-24 - Celoslovenský eucharistický kongres (1)
2000 11 11 - Posviacka zvonov Dómu sv. Martina (1)
2005 02 23-25 - Bratislavský samit (2)
Atletické preteky Pravda - Televízia - Slovnaft (PTS) (1)
Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) (1)
Filmové festivaly pracujúcich (63)
Oslavy 1. mája (185)
Oslavy SNP (3)
Slovanské dni na Devíne (65)
Výstava kvetov Flóra (2)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (3)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (1)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (20)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Alth, Jozef (1821-1890) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (1)
Alžbeta Habsburská (1409-1442) (6)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (10)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (2)
Andrašovan, Tibor (1917-2001) (1)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Anton Haus (1851-1917) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (0)
Árossy, Jozef (1797-1870) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (3)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (821)
Anton Šmotlák (491)
Augusta Neulinger (?) (122)
Absolon, Ľudovít (17)
Ateliér Marian (8)
Ambrovits (4)
Apfel, Otto (3)
Archív MNV (3)
Ateliér Körper (3)
Absolón, Z. (2)
Adler, Jacob (2)
Alexy, Janko (1)
Atelier Szova (2)
Ateliér Helios (2)
Ateliér Schnitzel & Fink (2)
Ateliér de Sandalo (2)
Absolon (1)
Absolon, Zoltán (1)
Absolon, Ľudovít; Sekera, Miroslav; Belický, Karol (1)
Absolon, Ľudovít; Sláma, Ján (1)
Absolon, Ľudovít; Tichý, Ivan (1)
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavel; Paul, Petr (1)
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavol; Grossmann, Igor; Tesák, Milan (1)
Absolon, Ľudovít; Veliká, Dagmar; Orlík, Anton (1)
Absolonová, E.; Klimo, Martin; Šmátrala, Milan; Kanka, Ján
Absolón, Ľudovít (1)
Alexander Fink
Alt, Franz (1)
Anna Neulinger (?) (1)
Atelier Marian (1)
Atelier Müller
Atelier Szova Bratislava (1)
Ateliér Rosbaud
Ateliér Stefania (1)
Augusta Neulinger ? (1)

Mestské časti

Čunovo
Devín
Devínska Nová Ves
Dúbravka
Jarovce
Karlova Ves
Lamač
Nové Mesto
Petržalka
Podunajské Biskupice
Rača
Rusovce
Ružinov
Staré Mesto
Vajnory
Vrakuňa
Záhorská Bystrica
Panoramatické pohľady
Neznáma lokalita
Neznáme umiestnenie

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Albertova lávka (0)
Alstrova ulica (7)
Alžbetínska (7)
Americká (2)
Americké námestie (65)
Andreja Plávku (0)
Anenská (0)
Avarská (0)
ARCHÍVY (4766)
MÚZEÁ (5662)
KNIŽNICE (164)
VEDECKÉ INŠTITÚCIE (450)
SÚKROMNÉ ZBIERKY (11341)
DIGITÁLNE ZDROJE (3)
Testovací zdroj (12)
pam
map
[ikona-fotografia]
M. Schweighofer s mamkou
[ikona-pisomnost]
Dohoda o zhabanom majetku
[ikona-pisomnost]
Správa o desiatkoch
[ikona-pisomnost]
Správa o informovaní grófa
[ikona-pisomnost]
Spravá o finančných záležitostiach
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie o zaplatení
[ikona-pisomnost]
Predvolanie vyslancov na schôdzu
[ikona-pisomnost]
Sťažnosť v majetkovej záležitosti
[ikona-pisomnost]
Oznam o veľkosti dlhu
[ikona-pisomnost]
Oznam o zákaze vyberania mýta
[ikona-pisomnost]
Svedectvo o proteste Bratislavčanov
[ikona-pisomnost]
Svedectvo o proteste Bratislavčanov
[ikona-pisomnost]
Oznam o zadržaní Bratislavčanov
[ikona-pisomnost]
Oznam o príprave porady uhorských stavov
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o zákrok senátu vo veci zaplatenia dlhu
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o zakročenie senátu vo veci zaplatenia dlhu
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o povolenie skladovať vína v Bratislave
[ikona-pisomnost]
Prepis Žigmundovho mandátu o vyberaní mýta
[ikona-pisomnost]
Prepis Žigmundovho mandátu o prechode cez mýto
[ikona-pisomnost]
Protest proti kastelánovi
[ikona-pisomnost]
Oslobodenie Bratislavčanov od mýta
[ikona-pisomnost]
Bratislavčania predvolaní pre dlhy pred palatína
[ikona-pisomnost]
Zákaz prevážať cudzie vína cez Bratislavu
[ikona-pisomnost]
Výzva pápeža, aby dlžníci zaplatili Bratislave dlh
[ikona-pisomnost]
Výzva na zaplatenie dlhu
[ikona-pisomnost]
Fundácia v prospech bratstva
[ikona-pisomnost]
Nariadenie postarať sa o kráľovských robotníkov
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o vyslanie zástupcov vo veci krádeže
[ikona-pisomnost]
Správa o vyslaní služobníka
[ikona-pisomnost]
Správa o zaplatení dlhu u zlatníka
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o pomoc pre služobníka
[ikona-pisomnost]
Správa o protihusitskom vojsku
[ikona-pisomnost]
Správa o táboritoch
[ikona-pisomnost]
Koncept žiadosti o dar
[ikona-pisomnost]
Koncept žiadosti o vrátenie vína
[ikona-pisomnost]
Poverenie zástupcov mesta v súdnych sporoch
[ikona-pisomnost]
Prepis Žigmundovho mandátu o prechode cez mýto
[ikona-pisomnost]
Prepis listiny o odpustení platby
[ikona-pisomnost]
Prepis listiny o odpustení súdnych poplatkov
[ikona-pisomnost]
List vo veci pár židov
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o pomoc pri vymáhaní
[ikona-pisomnost]
Správa grófa vyberačovi tridsiatku
[ikona-pisomnost]
Županov list mešťanom
[ikona-pisomnost]
Sťažnosť mešťanov na lúpeže
[ikona-pisomnost]
Žiadosť senátu vo veci tridsiatkov
[ikona-pisomnost]
Koncept správy o kanonikoch
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o oslobodenie od tridsiatkov
[ikona-pisomnost]
Koncept žiadosti vo veci tridsiatkov
2
priehľadnosť
Back to Top