FILTER
20 pamäťových jednotiek
 • materiály
 • miesta
 • témy
 • história
 • ľudia
 • zdroje
 • pamiatky
 • čas
Predmet
Písomnosť (1)
Mapa
Maľba
Veduta
Fotografia (19)
Pohľadnica
Vizualizácia
Audio_Spomienky
Video
VŠEOBECNÉ UDALOSTI (5)
RODINA a SPOLOČNOSŤ (2)
POĽNOHOSPODÁRSTVO
REMESLÁ a PRIEMYSEL
SLUŽBY (1)
DOPRAVA (1)
ETNIKÁ a skupiny (1)
JAZYK prameňa (1)
POLITIKA a STRANY
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI
JUSTÍCIA, SÚDY
ARMÁDA
POLÍCIA
HASIČI
SPOLKY
NÁBOŽENSTVO a CIRKVI
KULTÚRA (1)
ŠKOLSTVO
VEDA
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY
ŠPORT a VOĽNÝ ČAS (4)
PRÍRODA
PREHISTORICKÉ STAVBY_BA
HRADY_BA
HRADBY MESTA_BA
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY - Staré Mesto
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY - Nové Mesto
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY zadunajskej oblasti
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY karpatskej oblasti
R.-K. KAPLNKY a pod._BA
EVANJELICKÉ KOSTOLY_BA
ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY_BA
CINTORÍNY_BA
PALÁCE_BA (1)
BUDOVY ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE_BA
VOJENSKÉ OBJEKTY, KASÁRNE_BA
PRIEMYSELNÉ stavby_BA
DOPRAVNÉ stavby_BA
Známe HOTELY_BA
POHOSTINSKÉ SLUŽBY_BA
OBCHODNÉ DOMY_BA
Iné pamiatky s funkciou SLUŽIEB_ba
KULTÚRNE STAVBY_BA
ŠKOLY a INTERNÁTY_BA
ZDRAVOTNÍCKE a SOCIÁLNE zariadenia_BA
REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby_BA (4)
PAMÄTNÍKY, SOCHY a FONTÁNY_BA
-500000 až -8000 - Prvé osídlenia
-7000 - Mezolitická dieľňa
0907 - Bitka pri Bratislave
1052 - Obliehanie Bratislavského hradu Henrichom III.
1241-1242 - Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska
1427-1433 - Husitské ohrozenie Bratislavy
1432 11 25 - Husitské sprisahanie v Bratislave
1436 - Udelenie erbu
1515 - Bratislavské rokovania
1526 12 17 - Voľba Ferdinanda Habsburského za uhor. kráľa
1655 - Korunovácia Leopolda I.
1687 - Korunovácia Jozefa I.
1741 - Korunovácia Márie Terézie
1809 a predtým - Napoleonské ťaženia
1829 - Vznik Spoločnosti česko-slovanskej
1848-1849 - Uhorská revolúcia
1866 07 22 - Bitka pri Lamači
1866 07 22 - Bitka pri Lamači 1
1869 - Prvé moderné sčítanie obyvateľstva
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok
1880 - Sčítanie obyvateľstva
1886-1896 - Regulácia Dunaja
1890 - Povodeň
1890 - Sčítanie obyvateľstva
1896 - Miléniové oslavy
1897 - Povodeň
1897 05 16 - Odhalenie Pomníka Márie Terézie
1899 - Miestna priemyselná výstava
1899 - Povodeň
1900-1902 - Zrútenie a oprava tunela
1902 - Druhá krajinská poľnohospodárska výstava
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa
1907 - Oslavy 700. výročia narodenia Svätej Alžbety
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža
1909 06 01 - Návšteva kráľa Františka Jozefa v Bratislave
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy
1913 - Požiar Podhradia
1914-1918 - 1. svetová vojna
1918 - Návšteva kráľa Karola IV.
1919 - Obsadzovanie Bratislavy
1919 05 10 - Pohreb M. R. Štefánika
1920 - Ples inžinierov a architektov
1921 - Búranie pomníka Márie Terézie
1921 01 21 - Zbúranie pamät. arpádov. vojaka na Devíne
1921-1942 - Orientálne trhy v Bratislave
1925 - Razia v redakcii Slováka
1925 - Všeživnostenský deň
1926 - Vysviacka zvonov
1928 - Orolský zlet v Bratislave
1928 - Zamrznutý Dunaj
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR
1928 12 01 - Otvorenie Večerných kurzov kreslenia a reklamného aranžovania
1929 - Návšteva maršala P. Pétaina
1929 - Povodeň
1929 06 28 - 07 01 - Zjazd Ústredia slovenského katolíckeho študentstva
Závod balónov
Návšteva prezidenta T. G. Masaryka
1933 - Pribinove slávnosti v Nitre
Zjazd čs. múzejníkov v Banskej Štiavnici
1933 09 02 - Preteky motorových člnov
1936 09 19-21 - Návšteva prezidenta E. Beneša
1936 11 01 - Návšteva rumunského kráľa Karola II.
1937 04 21 - Návšteva prezidenta E. Beneša
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva
1937 10 24 - 11 02 - Celoštátna výstava poštových známok
1938 - Návšteva Milana Hodžu v Bratislave
1938 03 12 - Anšlus Rakúska a jeho dôsledky
1938-1945 - Prenasledovanie Židov a holokaust
1939 10 26 - Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky
1939-1942 - Arizácia majetku Židov
1939-1945 - 2. svetová vojna
1940 - Zamrznutý Dunaj
1942 - Zamrznutý Dunaj
1944 - Bombardovanie továrne Apollo
1944-1945 - Slovenské národné povstanie
1945 - Repatriácia
1945 - Vyvlastnenie majetku Nemcov a Maďarov
1945 (marec až apríl) - Boje o Bratislavu
1945-1946 - Návrat arizovaného majetku
1946-1947 - Akcia Pomáhajme navráteným Slovákom
1947 - Povodeň
1947 - Vyschnutý Dunaj
1948 10 3 - Vysviacka Kostola Panny Márie Snežnej
1948-1949 - Znárodnenie
1957 - Povodeň
1957 03 08 - Medzinárodný deň žien
Veľký jesenný jarmok
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji
1958 - Telovýchovné slávnosti
1958 08 03-10 - Majstrovstvá sveta v zoskoku padákom
1958 09 28 - Cvičenie civilnej obrany
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji
1959 06 21 - Slávnosť družby na Devíne
1968 - Okupácia vojskami Varšavskej zmluvy
1973 - MS v krasokorčuľovaní
1985 10 11-12 - Dni námetovej filatelie
2000 09 23-24 - Celoslovenský eucharistický kongres
2000 11 11 - Posviacka zvonov Dómu sv. Martina
2005 02 23-25 - Bratislavský samit
Atletické preteky Pravda - Televízia - Slovnaft (PTS)
Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)
Výstava kvetov Flóra

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Agel, Rudolf (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (0)
Alžbeta Habsburská (1409-1442)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (0)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Anton Haus (1851-1917) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (7)
Anton Šmotlák (2)
Augusta Neulinger (?)
Absolon, Ľudovít
Ateliér Marian
Apfel, Otto
Ateliér Körper
Adler, Jacob
Ambrovits
Ateliér Helios
Ateliér Schnitzel & Fink
Ateliér de Sandalo
Archív MNV
Absolón, Z.
Alexy, Janko
Atelier Müller
Atelier Szova Bratislava
Ateliér Rosbaud
Ateliér Stefania
Absolon
Absolon, Zoltán
Absolon, Ľudovít; Sekera, Miroslav; Belický, Karol
Absolon, Ľudovít; Sláma, Ján
Absolon, Ľudovít; Tichý, Ivan
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavel; Paul, Petr
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavol; Grossmann, Igor; Tesák, Milan
Absolon, Ľudovít; Veliká, Dagmar; Orlík, Anton
Absolonová, E.; Klimo, Martin; Šmátrala, Milan; Kanka, Ján
Absolón, Ľudovít
Alt, Franz
Anna Neulinger (?)
Augusta Neulinger ?

Mestské časti

Čunovo
Devín
Devínska Nová Ves
Dúbravka
Jarovce
Karlova Ves
Lamač
Nové Mesto
Petržalka
Podunajské Biskupice
Rača
Rusovce
Ružinov
Staré Mesto
Vajnory
Vrakuňa
Záhorská Bystrica
Panoramatické pohľady
Neznáma lokalita
Neznáme umiestnenie
Lokality mimo Bratislavy

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
K lomu (4)
K Železnej studienke (4)
Kálalova (zaniknutá) (7)
Kalinčiakova (10)
Kamenné námestie (45)
Kamzík - Les (5)
Kapitulská (171)
Kapucínska (67)
Karadžičova (34)
Karloveská (4)
Karloveské rameno (1)
Karpatská (11)
Klariská (62)
Klemensova (13)
Klobučnícka (60)
Klokočova (84)
Kmeťovo námestie (4)
Koceľova (2)
Kolárska (18)
Kollárovo námestie (87)
Komenského námestie (44)
Kominárska (1)
Konventná (23)
Kopáčska (zaniknutá) (14)
Kopčianska (4)
Korabinského (1)
Koreničova (16)
Kostolná (9)
Košická (4)
Kozia (43)
Krakovská (0)
Kráľovské údolie (0)
Krasinského (5)
Kraskova (9)
Krásna (3)
Krasovského (52)
Krátka (4)
Krčméryho (0)
Kremeľská (9)
Krivá (0)
Križkova (13)
Krížna (78)
Krmanova (0)
Krupkova (0)
Kubániho (0)
Kukučínova (11)
Kulíškova (4)
Kúpeľná
Kutlíkova (v Starom Meste) (0)
Kutuzovova (14)
Kuzmányho (82)
Kvačalova (3)
Kvetná (1)
Kýčerského (11)
Kyjevská (3)
Kysucká (3)
Archívy
Knižnice
Pozostalosť rodiny Hoferovej
Súkromná zbierka Zuzany Falathovej
Súkromná zbierka Antona Klippa
Súkromná zbierka Beáty Koššovej
Súkromná zbierka Ester Mateášikovej
Súkromná zbierka Oehme-Billek
Súkromná zbierka rodiny Schweighoferovej
Súkromná zbierka J. Šedivého
Súkromná zbierka Jozefa Tótha
AMB - Archív mesta Bratislavy (8)
A PÚ SR - Archív Pamiatkového úradu SR (7)
Múzeum mesta Bratislavy (MMB)
Mestský ústav ochrany pamiatok (1)
SNM-AM
Súkromná zbierka rodiny FALB
Súkromná zbierka Viktora Farára
Súkromná zbierka Tomáša Frankla (1)
Súkromná zbierka Juraja Horvátha
Súkromná zbierka Ing. Ladislava Kálmána
Súkromná zbierka Johannesa Lipperta
Súkromná zbierka príslušníkov rodiny LUDWIG
Súkromná zbierka Juraja Šedivého (1)
Súkromná zbierka Antona Šmotláka ml. (2)
Súkromná zbierka Pavla Tišliara
Zbierka ku dejinám Karlovej Vsi Matúša Šrámka - Karlovaves.ahoj.sk
Monasterium.net
YouTube
Rôzne digitálne zdroje
Digitálna zbierka rôznych majiteľov
Testovací zdroj
Test ui42
výber

Kúpeľná

(mestská časť Bratislava-Staré Mesto)

Vývoj: ulica vznikla až v 18. storočí po regulácii časti Dunaja a posunutí Mlynského ramena na východ, čím zanikol aj Medzimostový ostrov. Pomenovanie Korenistá mala severná časť ulice (medzi dnešnou Medenou a Palackého) južná časť od Medenej po Vajanského nábrežie bola pomenovaná Malá Kúpeľná (Kleine Bad Gasse). V roku 1849-50 bola celá ulica zakreslená ako Pfefferova. Na ulici bol výčap vína (1789), kanalizácia (1795), dláždenie (1797), reštaurácia Čierna labuť (1860), päť domov (1880), parný a liečebný kúpeľ Grössling (1896), eklektický dom (okolo 1900, Kúpeľná č. 2 je kultúrnou pamiatkou), Ministerstvo hospodárstva (1939).

Pomenovanie: 1789 Pfefferova (Pfeffer Gasse), podľa majora Pfefferhofa, 1795 Kúpeľná (Baadgäsl) podľa starého mestského kúpeľa nachádzajúceho sa v priestore krytej plavárne Grössling, 1799 Pfefferova/Korenistá (Pfeffelgässel), 1826 Kúpeľícka (Badnergasse), 1879 Kúpeľná (Fürdö utca) podľa kúpeľov.

Literatúra: HORVÁTH, Vladimír: Bratislavský topografický lexikon, Bratislava 1990, s. 161-162.

Ma. Máriássyová, 2018

Historické názvy:

 • 1789: Pfeffer Gasse
 • 1795: Baadgässl
 • 1799: Pfeffegässl
 • 1826: Badnergasse
 • 1837: Badgässchen
 • 1850: Pfeffergässchen
 • 1877: Fürdőutcza
 • 1879: Fürdő-utca, Baadgasse
 • 1921: Kúpeľná ulica
pam
map
[ikona-fotografia]
Vajanského nábrežie
[ikona-fotografia]
Amadéov palác
[ikona-fotografia]
Kúpeľná ulica
[ikona-fotografia]
Na Palackého ulici
[ikona-pisomnost]
[ikona-fotografia]
Medená ulica
[ikona-fotografia]
Kúpele Grössling
[ikona-fotografia]
Kúpele Grössling
[ikona-fotografia]
Kúpele Grossling na Kúpeľnej ulici
[ikona-fotografia]
Pohľad na Kúpeľnú ulicu z nábrežia
[ikona-fotografia]
Kúpele Grossling na Kúpeľnej ulici
[ikona-fotografia]
Kúpele Grössling na Kúpeľnej ulici
[ikona-fotografia]
Budova na Kúpelnej ulici
[ikona-fotografia]
Radová zástavba na Kúpeľnej ulici
[ikona-fotografia]
Pracovňa Vládneho komisariátu na ochranu pamiatok v Grösslingu od febr. 1922
[ikona-fotografia]
Vajanského nábrežie
[ikona-fotografia]
Vajanského nábrežie
[ikona-fotografia]
Medená ulica
[ikona-fotografia]
Kúpeľná ulica
[ikona-fotografia]
Kúpeľná ulica
priehľadnosť
Back to Top