FILTER
9 pamäťových jednotiek
 • materiály
 • miesta
 • témy
 • história
 • ľudia
 • zdroje
 • pamiatky
 • čas
Predmet
Písomnosť
Mapa
Maľba (3)
Veduta
Fotografia (6)
Pohľadnica
Vizualizácia
Audio_Spomienky
Video
VŠEOBECNÉ UDALOSTI
RODINA a SPOLOČNOSŤ
POĽNOHOSPODÁRSTVO
REMESLÁ a PRIEMYSEL
SLUŽBY (1)
DOPRAVA
ETNIKÁ a skupiny
JAZYK prameňa
POLITIKA a STRANY
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI
JUSTÍCIA, SÚDY
ARMÁDA
POLÍCIA
HASIČI
SPOLKY
NÁBOŽENSTVO a CIRKVI
KULTÚRA (3)
ŠKOLSTVO
VEDA
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY
ŠPORT a VOĽNÝ ČAS
PRÍRODA
PREHISTORICKÉ STAVBY_BA
HRADY_BA
HRADBY MESTA_BA
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY - Staré Mesto
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY - Nové Mesto
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY zadunajskej oblasti
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY karpatskej oblasti
R.-K. KAPLNKY a pod._BA
EVANJELICKÉ KOSTOLY_BA
ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY_BA
CINTORÍNY_BA
PALÁCE_BA (1)
BUDOVY ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE_BA
VOJENSKÉ OBJEKTY, KASÁRNE_BA
PRIEMYSELNÉ stavby_BA
DOPRAVNÉ stavby_BA
Známe HOTELY_BA (1)
POHOSTINSKÉ SLUŽBY_BA
OBCHODNÉ DOMY_BA
Iné pamiatky s funkciou SLUŽIEB_ba
KULTÚRNE STAVBY_BA (4)
ŠKOLY a INTERNÁTY_BA
ZDRAVOTNÍCKE a SOCIÁLNE zariadenia_BA
REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby_BA
PAMÄTNÍKY, SOCHY a FONTÁNY_BA (4)
-500000 až -8000 - Prvé osídlenia
-7000 - Mezolitická dieľňa
0907 - Bitka pri Bratislave
1052 - Obliehanie Bratislavského hradu Henrichom III.
1241-1242 - Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska
1427-1433 - Husitské ohrozenie Bratislavy
1432 11 25 - Husitské sprisahanie v Bratislave
1436 - Udelenie erbu
1515 - Bratislavské rokovania
1526 12 17 - Voľba Ferdinanda Habsburského za uhor. kráľa
1655 - Korunovácia Leopolda I.
1687 - Korunovácia Jozefa I.
1741 - Korunovácia Márie Terézie
1809 a predtým - Napoleonské ťaženia
1829 - Vznik Spoločnosti česko-slovanskej
1848-1849 - Uhorská revolúcia
1866 07 22 - Bitka pri Lamači
1866 07 22 - Bitka pri Lamači 1
1869 - Prvé moderné sčítanie obyvateľstva
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok
1880 - Sčítanie obyvateľstva
1886-1896 - Regulácia Dunaja
1890 - Povodeň
1890 - Sčítanie obyvateľstva
1896 - Miléniové oslavy
1897 - Povodeň
1897 05 16 - Odhalenie Pomníka Márie Terézie
1899 - Miestna priemyselná výstava
1899 - Povodeň
1900-1902 - Zrútenie a oprava tunela
1902 - Druhá krajinská poľnohospodárska výstava
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa
1907 - Oslavy 700. výročia narodenia Svätej Alžbety
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža
1909 06 01 - Návšteva kráľa Františka Jozefa v Bratislave
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy
1913 - Požiar Podhradia
1914-1918 - 1. svetová vojna
1918 - Návšteva kráľa Karola IV.
1919 - Obsadzovanie Bratislavy
1919 05 10 - Pohreb M. R. Štefánika
1920 - Ples inžinierov a architektov
1921 - Búranie pomníka Márie Terézie (3)
1921 01 21 - Zbúranie pamät. arpádov. vojaka na Devíne
1921-1942 - Orientálne trhy v Bratislave
1925 - Razia v redakcii Slováka
1925 - Všeživnostenský deň
1926 - Vysviacka zvonov
1928 - Orolský zlet v Bratislave
1928 - Zamrznutý Dunaj
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR
1928 12 01 - Otvorenie Večerných kurzov kreslenia a reklamného aranžovania
1929 - Návšteva maršala P. Pétaina
1929 - Povodeň
1929 06 28 - 07 01 - Zjazd Ústredia slovenského katolíckeho študentstva
Závod balónov
Návšteva prezidenta T. G. Masaryka
1933 - Pribinove slávnosti v Nitre
Zjazd čs. múzejníkov v Banskej Štiavnici
1933 09 02 - Preteky motorových člnov
1936 09 19-21 - Návšteva prezidenta E. Beneša
1936 11 01 - Návšteva rumunského kráľa Karola II.
1937 04 21 - Návšteva prezidenta E. Beneša
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva
1937 10 24 - 11 02 - Celoštátna výstava poštových známok
1938 - Návšteva Milana Hodžu v Bratislave
1938 03 12 - Anšlus Rakúska a jeho dôsledky
1938-1945 - Prenasledovanie Židov a holokaust
1939 10 26 - Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky
1939-1942 - Arizácia majetku Židov
1939-1945 - 2. svetová vojna
1940 - Zamrznutý Dunaj
1942 - Zamrznutý Dunaj
1944 - Bombardovanie továrne Apollo
1944-1945 - Slovenské národné povstanie
1945 - Repatriácia
1945 - Vyvlastnenie majetku Nemcov a Maďarov
1945 (marec až apríl) - Boje o Bratislavu
1945-1946 - Návrat arizovaného majetku
1946-1947 - Akcia Pomáhajme navráteným Slovákom
1947 - Povodeň
1947 - Vyschnutý Dunaj
1948 10 3 - Vysviacka Kostola Panny Márie Snežnej
1948-1949 - Znárodnenie
1957 - Povodeň
1957 03 08 - Medzinárodný deň žien
Veľký jesenný jarmok
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji
1958 - Telovýchovné slávnosti
1958 08 03-10 - Majstrovstvá sveta v zoskoku padákom
1958 09 28 - Cvičenie civilnej obrany
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji
1959 06 21 - Slávnosť družby na Devíne
1968 - Okupácia vojskami Varšavskej zmluvy
1973 - MS v krasokorčuľovaní
1985 10 11-12 - Dni námetovej filatelie
2000 09 23-24 - Celoslovenský eucharistický kongres
2000 11 11 - Posviacka zvonov Dómu sv. Martina
2005 02 23-25 - Bratislavský samit
Atletické preteky Pravda - Televízia - Slovnaft (PTS)
Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)
Výstava kvetov Flóra

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Agel, Rudolf (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (0)
Alžbeta Habsburská (1409-1442)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (0)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Anton Haus (1851-1917) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (9)
Anton Šmotlák
Augusta Neulinger (?)
Absolon, Ľudovít
Ateliér Marian
Apfel, Otto
Ateliér Körper
Adler, Jacob
Ambrovits
Ateliér Helios
Ateliér Schnitzel & Fink
Ateliér de Sandalo
Archív MNV
Absolón, Z.
Alexy, Janko
Atelier Müller
Atelier Szova Bratislava
Ateliér Rosbaud
Ateliér Stefania
Absolon
Absolon, Zoltán
Absolon, Ľudovít; Sekera, Miroslav; Belický, Karol
Absolon, Ľudovít; Sláma, Ján
Absolon, Ľudovít; Tichý, Ivan
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavel; Paul, Petr
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavol; Grossmann, Igor; Tesák, Milan
Absolon, Ľudovít; Veliká, Dagmar; Orlík, Anton
Absolonová, E.; Klimo, Martin; Šmátrala, Milan; Kanka, Ján
Absolón, Ľudovít
Alt, Franz
Anna Neulinger (?)
Augusta Neulinger ?

Mestské časti

Čunovo
Devín
Devínska Nová Ves
Dúbravka
Jarovce
Karlova Ves
Lamač
Nové Mesto
Petržalka
Podunajské Biskupice
Rača
Rusovce
Ružinov
Staré Mesto
Vajnory
Vrakuňa
Záhorská Bystrica
Panoramatické pohľady
Neznáma lokalita
Neznáme umiestnenie
Lokality mimo Bratislavy

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Na Baránku (0)
Na Brezinách (0)
Na hradnom vrchu (Oeserova - zaniknutá) (0)
Na Hrebienku (0)
Na Kalvárii (0)
Na kopci (0)
Na Slavíne (0)
Na stráni (0)
Na Štyridsiatku (0)
Na vŕšku (0)
Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu (1)
Nad lomom (0)
Námestie 1. mája (0)
Námestie Alexandra Dubčeka (0)
Námestie Eugena Suchoňa (0)
Námestie F. X. Messerschmidta (0)
Námestie Franza Liszta (11)
Námestie Ľudovíta Štúra
Námestie Martina Benku (0)
Námestie Mateja Korvína (0)
Námestie Nežnej revolúcie (0)
Námestie slobody (11)
Námestie Slovenského národného povstania (37)
Námestie T. G. Masaryka (0)
Nedbalova (1)
Nekrasovova (0)
Novosvetská (2)
Archívy
Knižnice
Pozostalosť rodiny Hoferovej
Súkromná zbierka Zuzany Falathovej
Súkromná zbierka Antona Klippa
Súkromná zbierka Beáty Koššovej
Súkromná zbierka Ester Mateášikovej
Súkromná zbierka Oehme-Billek
Súkromná zbierka rodiny Schweighoferovej
Súkromná zbierka J. Šedivého
Súkromná zbierka Jozefa Tótha
AMB - Archív mesta Bratislavy (18)
A PÚ SR - Archív Pamiatkového úradu SR
A PÚ SR - Zbierka fotografií a negatívov (9)
Múzeum mesta Bratislavy (MMB) (345)
Mestský ústav ochrany pamiatok (12)
SNM-AM
Súkromná zbierka rodiny FALB
Súkromná zbierka Viktora Farára (105)
Súkromná zbierka Tomáša Frankla (5)
Súkromná zbierka Juraja Horvátha (126)
Súkromná zbierka Ing. Ladislava Kálmána
Súkromná zbierka Johannesa Lipperta
Súkromná zbierka príslušníkov rodiny LUDWIG
Súkromná zbierka Juraja Šedivého (7)
Súkromná zbierka Antona Šmotláka ml. (10)
Súkromná zbierka Pavla Tišliara
Zbierka ku dejinám Karlovej Vsi Matúša Šrámka - Karlovaves.ahoj.sk
Monasterium.net
YouTube
Rôzne digitálne zdroje
Digitálna zbierka rôznych majiteľov (1)
Testovací zdroj
Test ui42

A PÚ SR - Archív Pamiatkového úradu SR

Archív PÚ SR je verejný špecializovaný archív, ktorý sprístupňuje archívne dokumenty k pamiatkovému fondu SR. Digitalizáty sú v kvalitnom rozlíšení prístupné v bádateľni archívu otvorenej každý deň od 8-15. Kontaktná osoba: Martina Orosová, tel.: 02/20464384, e-mail: archiv@pamiatky.gov.sk

Adresa: Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, Slovenská republika

Web: https://www.pamiatky.sk/sk

.

Námestie Ľudovíta Štúra

(mestská časť Bratislava-Staré Mesto)

Vývoj: približne v priestore námestie sa nachádzal v stredoveku ostrov (severne aj južne od neho tiekli ramená Dunaja). Zrejme sem možno lokalizovať predmestské osídlenie nazývané Ostrov (Insula) – zrejme obývané najmä rybármi a mlynármi. Pre povodne tu stáli zrejme len jednoduché drevené stavby. V období raného novoveku bolo už zrejme severne položené rameno zavezené a tak sem mohol prejsť novo korunovaný panovník, aby na ad hoc stavanom korunovačnom pahorku pokynul šabľou na všetky svetové strany na znak toho, že bude kráľovstvo brániť pred útokom zvonku. Trvalejšie osídľovanie sa začalo až po regulácii Dunaja (2. pol. 18. stor.) a zbúraní hradieb (1774 vznikol projekt regulácie mesta s návrhom na zbúranie hradieb). Medzi prvými stavbami bol mestský majer (1777), meďný úrad (1787), soľný úrad (1803), kráľovská sýpka (1818), výčap vína (1833), neskôr Lanfranconiho dom/palác (1876), Esterházyho a Dessewfyho paláce (1880). Za 1. ČSR zakryli nádvorie Desewffyho paláca pre účely banky a kaviareň Berlin (1937). V roku 1969 bol vybudovaný na južnom konci námestia osobný prístav.

Úpravy námestia: výstavba cesty od vodných kasární a mestská studňa(1779), kanalizácia (1783), vyrovnanie nábrežia pre potreby prístavu (1846). Na ploche námestia najskôr korunovačný pahorok (18. stor.), neskôr v strede priestoru vznikla jazdecká socha Márie Terézie (1897, zbúraná 1921), 1938 na tom istom mieste postavili obelisk so sochou generála Štefánika (dnes na námestí Milana Rastislava Štefánika pri Eurovee) a levom symbolizujúcim 1. ČSR (lev odstránený počas Slovenského štátu, Štefánik v roku 1954), od roku 1972 tu stojí súsošie Ľudovíta Štúra.

Kultúrne pamiatky: č. 1 neorenesančný palác Lanfranconi (1877), č. 2 Dessewffyho palác (2. pol. 19. stor.), č. 4 Eszterházyho palác (2. pol. 19. stor.).

Pomenovanie: 1709 Kráľovský kopec oproti Novému osídleniu (Königsberg gegen Neustadt) podľa umelo vybudovaného pahorka pre účely korunovácie, 1921 Korunovačné námestie, 1931 Námestie 28. októbra podľa dňa vyhlásenia vzniku ČSR, 1939 Námestie 14. marca podľa dňa vyhlásenia samostatného Slovenského štátu, 1940 Nám. dr. Budaya podľa JUDr. Jozefa Budaya (1877 – 1939, politik, spisovateľ, senátor, podpredseda HSĽS), 1945 Roosweltovo nám. podľa prezidenta USA počas 2. svetovej vojny Franklina D. Rooswelta (1882 – 1945), 1972 Nám. Ľudovíta Štúra podľa národovca a kodifikátora spisovnej slovenčiny (1815 – 1856).

Literatúra: HORVÁTH, Vladimír: Bratislavský topografický lexikon, Bratislava 1990, s. 286.

J. Šedivý, 2018

Archeologické nálezy:

Západná časť námestia: Pri zemných prácach na ploche námestia objavené početné fragmenty stredovekej keramiky, viaceré s kolkami.

Literatúra: POLLA, Belo – VALLAŠEK, Adrian: Archeologická topografia Bratislavy, Bratislava 1991, s. 104,poloha 37/1.

Historické názvy:

 • 1709: Königsberg gegen Neustadt
 • 1733: Königsberg
 • 1798: Königsgassen
 • 1804: mons Regius
 • 1807: Donau-Neusift
 • 1880: Koronázásidomb-tér, Krönungschügelplatz
 • 1921: Korunovačné námestie
 • 1931: námestie 28. októbra
 • 1939: námestie 14. marca
 • 1940: námestie dr. Budayho
 • 1945: Rooseweltovo námestie
 • 1972: námestie Ľudovíta Štúra
pam
map
[ikona-fotografia]
Súsošie Márie Terézie na Štúrovom námestí
[ikona-malba]
Portrét uložený v SNG, reprodukcia
[ikona-malba]
Portrét uložený v SNG, reprodukcia
[ikona-malba]
Portrét uložený v SNG, reprodukcia
[ikona-fotografia]
Dessewfyho palác (Slovenská banka) a Hotel Royal na Štúrovom námestí
[ikona-fotografia]
Pohľad na Redutu z námestia Ľ Śtúra
[ikona-fotografia]
Strhnutie pomníka Márie Terézie.
[ikona-fotografia]
Strhnutie pomníka M. Terézie
[ikona-fotografia]
Strhnutie pomníka Márie Terézie
priehľadnosť
Back to Top