FILTER
178 pamäťových jednotiek
 • materiály
 • miesta
 • témy
 • história
 • ľudia
 • zdroje
 • pamiatky
 • čas
Predmet (8)
Písomnosť (5)
Mapa
Maľba
Veduta
Fotografia (10)
Pohľadnica (168)
Vizualizácia
Audio_Spomienky
Video
VŠEOBECNÉ UDALOSTI (3)
RODINA a SPOLOČNOSŤ (1)
POĽNOHOSPODÁRSTVO (1)
REMESLÁ a PRIEMYSEL (3)
SLUŽBY (1)
DOPRAVA (20)
ETNIKÁ a skupiny (26)
JAZYK prameňa (55)
POLITIKA a STRANY
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI
JUSTÍCIA, SÚDY
ARMÁDA
POLÍCIA
HASIČI
SPOLKY (1)
NÁBOŽENSTVO a CIRKVI (6)
KULTÚRA (2)
ŠKOLSTVO (5)
VEDA
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY (3)
ŠPORT a VOĽNÝ ČAS
PRÍRODA (3)
PREHISTORICKÉ STAVBY_BA_ (1)
HRADY v BA (125)
HRADBY MESTA_BA (5)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY - Staré Mesto (62)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY - Nové Mesto (11)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY zadunajskej oblasti (9)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY karpatskej oblasti (11)
R.-K. KAPLNKY a pod._BA (8)
EVANJELICKÉ KOSTOLY_BA (9)
ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY_BA (5)
CINTORÍNY_BA (105)
PALÁCE_BA (47)
BUDOVY ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE_BA (17)
VOJENSKÉ OBJEKTY, KASÁRNE_BA (7)
PRIEMYSELNÉ stavby_BA (11)
DOPRAVNÉ stavby_BA (18)
Známe HOTELY_BA (1)
POHOSTINSKÉ SLUŽBY_BA (37)
OBCHODNÉ DOMY_BA (10)
Iné pamiatky s funkciou SLUŽIEB_ba (11)
KULTÚRNE STAVBY_BA (1)
ŠKOLY a INTERNÁTY_BA (46)
ZDRAVOTNÍCKE a SOCIÁLNE zariadenia_BA (21)
REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby_BA (1)
PAMÄTNÍKY, SOCHY a FONTÁNY_BA (2)
-500000 až -8000 - Prvé osídlenia
-7000 - Mezolitická dieľňa
0907 - Bitka pri Bratislave
1052 - Obliehanie Bratislavského hradu Henrichom III.
1241-1242 - Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska
1427-1433 - Husitské ohrozenie Bratislavy
1432 11 25 - Husitské sprisahanie v Bratislave
1436 - Udelenie erbu
1515 - Bratislavské rokovania
1526 12 17 - Voľba Ferdinanda Habsburského za uhor. kráľa
Korunovácia Leopolda I.
1687 - Korunovácia Jozefa I.
1741 - Korunovácia Márie Terézie
Napoleonské ťaženia
1829 - Vznik Spoločnosti česko-slovanskej
1848-1849 - Uhorská revolúcia
1866 07 22 - Bitka pri Lamači
1869 - Prvé moderné sčítanie obyvateľstva
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok
1880 - Sčítanie obyvateľstva
1886-1896 - Regulácia Dunaja
1890 - Povodeň
1890 - Sčítanie obyvateľstva
1896 - Miléniové oslavy
1897 - Povodeň
1897 05 16 - Odhalenie Pomníka Márie Terézie
1899 - Miestna priemyselná výstava
1899 - Povodeň
1900-1902 - Zrútenie a oprava tunela
1902 - Druhá krajinská poľnohospodárska výstava
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa
1907 - Oslavy 700. výročia narodenia Svätej Alžbety
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža
1909 06 01 - Návšteva kráľa Františka Jozefa v Bratislave
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy
1913 - Požiar Podhradia
1914-1918 - 1. svetová vojna
1918 - Návšteva kráľa Karola IV.
1919 - Obsadzovanie Bratislavy
1919 05 10 - Pohreb M. R. Štefánika
1920 - Ples inžinierov a architektov
1921 - Búranie pomníka Márie Terézie
1921 01 21 - Zbúranie pamät. arpádov. vojaka na Devíne
1921-1942 - Orientálne trhy v Bratislave
1925 - Razia v redakcii Slováka
1925 - Všeživnostenský deň
1926 - Vysviacka zvonov
1928 - Orolský zlet v Bratislave
1928 - Zamrznutý Dunaj
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR
1928 12 01 - Otvorenie Večerných kurzov kreslenia a reklamného aranžovania
1929 - Návšteva maršala P. Pétaina
1929 - Povodeň
1929 06 28 - 07 01 - Zjazd Ústredia slovenského katolíckeho študentstva
Závod balónov
Návšteva prezidenta T. G. Masaryka
1933 - Pribinove slávnosti v Nitre
Zjazd čs. múzejníkov v Banskej Štiavnici
1933 09 02 - Preteky motorových člnov
1936 09 19-21 - Návšteva prezidenta E. Beneša
1936 11 01 - Návšteva rumunského kráľa Karola II.
1937 04 21 - Návšteva prezidenta E. Beneša
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva
1937 10 24 - 11 02 - Celoštátna výstava poštových známok
1938 - Návšteva Milana Hodžu v Bratislave
1938 03 12 - Anšlus Rakúska a jeho dôsledky
1938-1945 - Prenasledovanie Židov a holokaust
1939 10 26 - Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky
1939-1942 - Arizácia majetku Židov
1939-1945 - 2. svetová vojna
1940 - Zamrznutý Dunaj
1942 - Zamrznutý Dunaj
1944 - Bombardovanie továrne Apollo
1944-1945 - Slovenské národné povstanie
1945 - Repatriácia
1945 - Vyvlastnenie majetku Nemcov a Maďarov
1945 (marec až apríl) - Boje o Bratislavu
1945-1946 - Návrat arizovaného majetku
1946-1947 - Akcia Pomáhajme navráteným Slovákom
1947 - Povodeň
1947 - Vyschnutý Dunaj
1948 10 28 - 30. výročie vzniku ČSR
1948 10 3 - Vysviacka Kostola Panny Márie Snežnej
1948-1949 - Znárodnenie
1949 - 1. výročie Víťazného februára
1949 - Hrachová brigáda
1949 - IX. zjazd KSČ v Bratislave
1949 - Koncert robotníckeho spevokolu
1949 - Návšteva Klementa Gottwalda
1949 - Otvorenie Devínskej cesty
1949 - Týždeň čistoty v uliciach
1949 04 14 - Manifestácia za svetový mier
1949 06 01 - Štátny pohreb Petra Jilemnického
1949 07 04 - Otvorenie tunela pod hradom
1949 08 - Návšteva Jeana Bouliera
1949 09 11 - Pomenovanie Námestia G. Dimitrova pred Hl. žel. stanicou
1949 10 - Návšteva konzula ZSSR Novikova v Bratislave
1949 11 07 - Manifestácia na výročie VOSR
1950 04 04 - Odhalenie Pomníka víťazstva nad fašizmom (víťaznej Červenej armády)
1957 - Povodeň
1957 03 08 - Medzinárodný deň žien
Veľký jesenný jarmok
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji
1958 - Telovýchovné slávnosti
1958 08 03-10 - Majstrovstvá sveta v zoskoku padákom
1958 09 28 - Cvičenie civilnej obrany
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji
1959 06 21 - Slávnosť družby na Devíne
1968 - Okupácia vojskami Varšavskej zmluvy
1973 - MS v krasokorčuľovaní
1985 10 11-12 - Dni námetovej filatelie
2000 09 23-24 - Celoslovenský eucharistický kongres
2000 11 11 - Posviacka zvonov Dómu sv. Martina
2005 02 23-25 - Bratislavský samit
Atletické preteky Pravda - Televízia - Slovnaft (PTS)
Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)
Oslavy 1. mája
Oslavy SNP
Slovanské dni na Devíne
Výstava kvetov Flóra

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Agel, Rudolf (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (0)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Alth, Jozef (1821-1890) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (0)
Alžbeta Habsburská (1409-1442) (0)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (0)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (0)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Anton Haus (1851-1917) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (5)
Anton Šmotlák
Augusta Neulinger (?)
Absolon, Ľudovít
Ateliér Marian
Ambrovits
Ateliér Körper
Ateliér de Sandalo
Apfel, Otto
Archív MNV
Absolón, Z.
Adler, Jacob
Alexy, Janko
Atelier Müller
Atelier Szova
Atelier Szova Bratislava
Ateliér Helios
Ateliér Schnitzel & Fink
Absolon
Absolon, Zoltán
Absolon, Ľudovít; Sekera, Miroslav; Belický, Karol
Absolon, Ľudovít; Sláma, Ján
Absolon, Ľudovít; Tichý, Ivan
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavel; Paul, Petr
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavol; Grossmann, Igor; Tesák, Milan
Absolon, Ľudovít; Veliká, Dagmar; Orlík, Anton
Absolonová, E.; Klimo, Martin; Šmátrala, Milan; Kanka, Ján
Absolón, Ľudovít
Alt, Franz
Anna Neulinger (?)
Ateliér Rosbaud
Ateliér Stefania
Augusta Neulinger ?

Mestské časti

Čunovo
Devín
Devínska Nová Ves
Dúbravka
Jarovce
Karlova Ves
Lamač
Nové Mesto
Petržalka
Podunajské Biskupice
Rača
Rusovce
Ružinov
Staré Mesto
Vajnory
Vrakuňa
Záhorská Bystrica
Panoramatické pohľady
Neznáma lokalita
Neznáme umiestnenie
Lokality mimo Bratislavy

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Sad Janka Kráľa (185)
Saratovská (1)
Sasinkova (5)
Satinského (0)
Seberíniho (4)
Sečovská (1)
Sedlárska (27)
Senická (0)
Schilerova (0)
Schody pri starej vodárni (1)
Sibírska (3)
Sienkiewiczova (14)
Skalná (2)
Sládkovičova (0)
Slatinská (v Podhradí) (4)
Slávičie údolie (0)
Slepá (0)
Sliačska (3)
Slovanská (Valónska) (12)
Slovanské nábrežie (296)
Slovinec (1)
Smetanova (6)
Smolnícka (1)
Smrečianska (1)
Soferove schody (0)
Socháňova (0)
Sokolská (33)
Somolického (1)
Spojná (0)
Srnčia (0)
Stará Vinárska (4)
Staré grunty (9)
Starohájska (7)
Staromestská (63)
Staroturský chodník (0)
Starý most (10)
Steinov dvor (0)
Strakova (5)
Strážnická (0)
Stredná (0)
Strelecká (12)
Strmá cesta (9)
Strmé sady (3)
Strmý vŕšok (1)
Stromová (2)
Súbežná (0)
Suché mýto (122)
Súkennícka (1)
Svätoplukova (6)
Svetlá (0)
Svidnícka (1)
Svoradova (23)
Šafárikovo námestie (187)
Šafránová (0)
Šancová (40)
Šintavská (1)
Šípková (0)
Škarniclova (9)
Školská (2)
Školský dvor (zaniknutý) (11)
Škovránčia (12)
Škultétyho (3)
Šoltésovej (5)
Špitálska (422)
Štefánikova (250)
Štefanovičova (15)
Štetinova (8)
Štítova (2)
Šťuková (zaniknutá) (12)
Štúrova (135)
Šulekova
Šuňavcova (7)
ARCHÍVY (8)
MÚZEÁ (75)
KNIŽNICE (1)
VEDECKÉ INŠTITÚCIE (3)
SÚKROMNÉ ZBIERKY (92)
DIGITÁLNE ZDROJE (4)
Digitálna zbierka rôznych majiteľov (8)
Testovací zdroj
výber

Šulekova

(mestská časť Bratislava-Staré Mesto)

Vývoj: pôvodne lesná cesta, na pláne z roku 1807 ešte bez pomenovania, zakreslený je prameň pre mestský vodovod, nádrž na vodu. V roku 1932 regulačná zastavovacia úprava, výstavba židovskej  nemocnice (1934, v roku 1948 znárodnená – slúžila ako pôrodnica, od roku 2004 apartmánový hotel), evanjelická nemocnica (1937), štátna vinárska škola (1939), transfúzna stanica sovietskej poľnej nemocnice (1945). Nachádza sa tu evanjelický cintorín s hrobmi významných osobností. Používal sa od roku 1773 do roku 1950. 65 náhrobníkov je vyhlásených za národnú kultúrnu pamiatku spolu s parkom a ohradovým múrom, hrobkou rodiny Jeszenák (1865, neskorý klasicizmus) a eklektickou cintorínskou kaplnkou (1868). Kleinova vila (1873), vila Johanna Andreasa (1914), Vaculíka (1928), profesora Lučanského (1930).

Úpravy ulice: výkop a výstavba cesty (1859), predĺženie verejnej kanalizácie (1919), dláždenie strednými kockami (1932).

Národné kultúrne pamiatky: č. 3 novobarokový nájomný dom so záhradou (1910), č. 5 eklektická vila botanika Jána Andreja Bäumlera (1915), č. 9 eklektická vila (1895), č. 17 eklektická vila so záhradou I. E. Myhályia  (1873), č. 19 eklektická vila Nuss-Oelbergova so záhradou (1910).

Pomenovanie: 1859 Kozia cesta (Gaisweg) cesta za Kozou bránou, Cesta troch zajacov (Dreihasenweg) podľa priľahlého záhonu, 1899 Jeszenákova (baró Jeszenák János utcza) podľa Jánosa Jeszenáka (1800 – 1849, nitriansky župan, popravený za účasť na povstaní 1848/49), 1920 Šulekova podľa Jána Šuleka (1774 – 1837, spisovateľ, evanjelický farár a učiteľ, ľudový lekár).

Literatúra: HORVÁTH, Vladimír: Bratislavský topografický lexikon, s. 287.

Ma. Máriássyová, 2018

Historické názvy:

 • 1859: Gaisweg, Dreihasenweg
 • 1899: Báró Jeszenák János utcza / 1916: Jeszenák János-Strasse
 • 1920: Šulekova ulica
pam
map
[ikona-pohladnica]
Panoráma Bratislavy
[ikona-pohladnica]
Panoráma Bratislavy
[ikona-pohladnica]
Panoráma Bratislavy
[ikona-pohladnica]
Panoráma Bratislavy
[ikona-pohladnica]
Panoráma Bratislavy
[ikona-pohladnica]
Tunel a výhľad
[ikona-pohladnica]
Tunel a výhľad
[ikona-pohladnica]
[ikona-pohladnica]
Panoráma Bratislavy
[ikona-pohladnica]
Pomník a panoráma
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Tunely a cintorín
[ikona-pohladnica]
Panoráma vilovej štvrte
[ikona-pohladnica]
Panoráma vilovej štvrte
[ikona-pohladnica]
Tunel a panoráma
[ikona-pohladnica]
Tunel a panoráma
[ikona-pohladnica]
Tunel a panoráma
[ikona-pohladnica]
Vily nad Bratislavou
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Okienková pohľadnica s atrakciami Bratislavy
[ikona-pohladnica]
Propagačná pohľadnica obchodu Tausky
[ikona-pohladnica]
Panoráma mesta zo severu
[ikona-pohladnica]
Panoráma Bratislavy
[ikona-pohladnica]
Panoráma Bratislavy
[ikona-pohladnica]
Sad Janka Kráľa a panoráma
[ikona-pohladnica]
Panoráma mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma Bratislavy
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma zo severu
[ikona-pohladnica]
Panoráma zo severu
[ikona-pohladnica]
Panoráma zo severu
[ikona-pohladnica]
Panoráma zo severu
[ikona-pohladnica]
Panoráma mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
1
priehľadnosť
Back to Top