FILTER
161 pamäťových jednotiek
 • materiály
 • miesta
 • témy
 • história
 • ľudia
 • zdroje
 • pamiatky
 • čas
Predmet
Písomnosť
Mapa
Maľba
Veduta
Fotografia (10)
Pohľadnica (151)
Vizualizácia
Audio_Spomienky
Video
VŠEOBECNÉ UDALOSTI (3)
RODINA a SPOLOČNOSŤ (1)
POĽNOHOSPODÁRSTVO (1)
REMESLÁ a PRIEMYSEL
SLUŽBY (1)
DOPRAVA (14)
ETNIKÁ a skupiny (26)
JAZYK prameňa (49)
POLITIKA a STRANY
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI
JUSTÍCIA, SÚDY
ARMÁDA
POLÍCIA
HASIČI
SPOLKY
NÁBOŽENSTVO a CIRKVI
KULTÚRA (1)
ŠKOLSTVO
VEDA
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY (3)
ŠPORT a VOĽNÝ ČAS
PRÍRODA (3)
PREHISTORICKÉ STAVBY_BA
HRADY_BA (120)
HRADBY MESTA_BA
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY - Staré Mesto (62)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY - Nové Mesto
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY zadunajskej oblasti
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY karpatskej oblasti
R.-K. KAPLNKY a pod._BA
EVANJELICKÉ KOSTOLY_BA
ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY_BA (5)
CINTORÍNY_BA (96)
PALÁCE_BA (47)
BUDOVY ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE_BA
VOJENSKÉ OBJEKTY, KASÁRNE_BA
PRIEMYSELNÉ stavby_BA
DOPRAVNÉ stavby_BA (13)
Známe HOTELY_BA (1)
Známe REŠTAURÁCIE a KAVIARNE_BA
OBCHODNÉ DOMY_BA
Iné pamiatky s funkciou SLUŽIEB_ba
KULTÚRNE STAVBY_BA (1)
ŠKOLY a INTERNÁTY_BA (45)
ZDRAVOTNÍCKE a SOCIÁLNE zariadenia_BA (21)
REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby_BA (1)
PAMÄTNÍKY, SOCHY a FONTÁNY_BA (1)
-500000 až -8000 - Prvé osídlenia
-7000 - Mezolitická dieľňa
0907 - Bitka pri Bratislave
1241-1242 - Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska
1427-1433 - Husitské ohrozenie Bratislavy
1432 11 25 - Husitské sprisahanie v Bratislave
1436 - Udelenie erbu
1515 - Bratislavské rokovania
1526 12 17 - Voľba Ferdinanda Habsburského za uhor. kráľa
1809 a predtým - Napoleonské ťaženia
1829 - Vznik Spoločnosti česko-slovanskej
1848-1849 - Uhorská revolúcia
1866 07 22 - Bitka pri Lamači
1866 07 22 - Bitka pri Lamači 1
1869 - Prvé moderné sčítanie obyvateľstva
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok
1880 - Sčítanie obyvateľstva
1886-1896 - Regulácia Dunaja
1890 - Povodeň
1890 - Sčítanie obyvateľstva
1896 - Miléniové oslavy
1897 - Povodeň
1899 - Miestna priemyselná výstava
1899 - Povodeň
1902 - Druhá krajinská poľnohospodárska výstava
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa
1907 - Oslavy 700. výročia narodenia Svätej Alžbety
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža
1909 - Návšteva cisára Františka Jozefa v Bratislave
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy
1913 - Požiar Podhradia
1914-1918 - 1. svetová vojna
1918 - Návšteva kráľa Karola IV.
1919 - Obsadzovanie Bratislavy
1920 - Ples inžinierov a architektov
1921 - Búranie pomníka Márie Terézie
1921 01 21 - Zbúranie pamät. arpádov. vojaka na Devíne
1921-1942 - Orientálne trhy v Bratislave
1925 - Razia v redakcii Slováka
1925 - Všeživnostenský deň
1926 - Vysviacka zvonov
1928 - Orolský zlet v Bratislave
1928 - Zamrznutý Dunaj
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR
1928 12 01 - Otvorenie Večerných kurzov kreslenia a reklamného aranžovania
1929 - Návšteva maršala P. Pétaina
1929 - Povodeň
1933 09 02 - Preteky motorových člnov
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva
1938 03 12 - Anšlus Rakúska a jeho dôsledky
1938-1945 - Prenasledovanie Židov a holokaust
1939 10 26 - Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky
1939-1942 - Arizácia majetku Židov
1939-1945 - 2. svetová vojna
1940 - Zamrznutý Dunaj
1942 - Zamrznutý Dunaj
1944 - Bombardovanie továrne Apollo
1945 - Repatriácia
1945 - Vyvlastnenie majetku Nemcov a Maďarov
1945 (marec až apríl) - Boje o Bratislavu
1945-1946 - Návrat arizovaného majetku
1947 - Povodeň
1947 - Vyschnutý Dunaj
1948 10 3 - Vysviacka Kostola Panny Márie Snežnej
1948-1949 - Znárodnenie
Veľký jesenný jarmok
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji
1958 - Telovýchovné slávnosti
1958 09 28 - Cvičenie civilnej obrany
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji
1959 06 21 - Slávnosť družby na Devíne
1968 - Okupácia vojskami Varšavskej zmluvy

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adamčík, Samuel (1904-1984) (0)
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Agel, Rudolf (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-?) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (0)
Alžbeta Habsburská (1409-1442)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (0)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (5)
Anton Šmotlák
Augusta Neulinger (?)
Archív MNV
Ateliér Körper
Ateliér de Sandalo
Absolon
Alexy, Janko
Alt, Franz
Ambrovits
Anna Neulinger (?)
Atelier Müller
Augusta Neulinger ?

Mestské časti

Čunovo
Devín
Devínska Nová Ves
Dúbravka
Jarovce
Karlova Ves
Lamač
Nové Mesto
Petržalka
Podunajské Biskupice
Rača
Rusovce
Ružinov
Staré Mesto
Vajnory
Vrakuňa
Záhorská Bystrica
Panoramatické pohľady
Neznáma lokalita
Neznáme umiestnenie
Lokality mimo Bratislavy

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Sad Janka Kráľa (134)
Sasinkova (3)
Seberíniho (1)
Sedlárska (22)
Schody pri starej vodárni (1)
Sibírska (3)
Sienkiewiczova (5)
Skalná (2)
Slatinská (v Podhradí) (3)
Sliačska (3)
Slovanská (2)
Slovanská (Valónska) (1)
Slovanské nábrežie (214)
Slovinec (1)
Smetanova (6)
Smrečianska (1)
Sokolská (14)
Stará Vinárska (4)
Staré grunty (7)
Starohájska (3)
Staromestská (41)
Staroturský chodník (0)
Starý most (1)
Strakova (4)
Stredná (0)
Strelecká (12)
Strmá cesta (3)
Strmé sady (1)
Suché mýto (91)
Súkennícka (1)
Svätoplukova (6)
Svoradova (16)
Šafárikovo námestie (127)
Šancová (33)
Šintavská (1)
Šípková (3)
Šípová (3)
Škarniclova (8)
Školská (2)
Školský dvor (11)
Škovránčia (5)
Škultétyho (3)
Šoltésovej (5)
Špitálska (365)
Štefánikova (140)
Štefanovičova (7)
Štetinova (7)
Štítova (1)
Šťuková (zaniknutá) (10)
Štúrova (84)
Šulekova
Šuňavcova (7)
Súkromná zbierka Ester Mateášikovej
Súkromná zbierka Jozefa Tótha
Pozostalosť rodiny Hoferovej
Súkromná zbierka Oehme-Billek
Súkromná zbierka Beáty Koššovej
Súkromná zbierka J. Šedivého
AMB - Archív mesta Bratislavy (3)
A PÚ SR - Archív Pamiatkového úradu SR (5)
Múzeum mesta Bratislavy (MMB) (65)
Mestský ústav ochrany pamiatok (3)
SNM-AM
Súkromná zbierka rodiny FALB
Súkromná zbierka Viktora Farára (29)
Súkromná zbierka Tomáša Frankla
Súkromná zbierka Juraja Horvátha (55)
Súkromná zbierka Ing. Ladislava Kálmána
Súkromná zbierka Johannesa Lipperta
Súkromná zbierka príslušníkov rodiny LUDWIG
Súkromná zbierka Juraja Šedivého
Súkromná zbierka Antona Šmotláka ml. (1)
Súkromná zbierka Pavla Tišliara
Zbierka ku dejinám Karlovej Vsi Matúša Šrámka - Karlovaves.ahoj.sk
Monasterium.net
YouTube
Rôzne digitálne zdroje
Digitálna zbierka rôznych majiteľov
Testovací zdroj
Test ui42
výber

Šulekova

 • 1859: Gaisweg, Dreihasenweg
 • 1899: Báró Jeszenák János utcza / 1916: Jeszenák János-Strasse
 • 1920: Šulekova ulica
pam
map
[ikona-pohladnica]
Vily nad Bratislavou
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Okienková pohľadnica s atrakciami Bratislavy
[ikona-pohladnica]
Propagačná pohľadnica obchodu Tausky
[ikona-pohladnica]
Panoráma mesta zo severu
[ikona-pohladnica]
Panoráma Bratislavy
[ikona-pohladnica]
Panoráma Bratislavy
[ikona-pohladnica]
Sad Janka Kráľa a panoráma
[ikona-pohladnica]
Panoráma mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma zo severu
[ikona-pohladnica]
Panoráma mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma zo severu
[ikona-pohladnica]
Panoráma zo severu
[ikona-pohladnica]
Panoráma zo severu
[ikona-pohladnica]
Panoráma Bratislavy
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
priehľadnosť
Back to Top