FILTER
15967 memory units, 23891 digitisates, 529 encyclopedic entries
  • materials
  • locations
  • themes
  • history
  • people
  • sources
  • remains
  • period
Objects (63)
Written sources (454)
Maps (15)
Graphic (372)
Veduta (15)
Photographs (8446)
Postcards (6574)
3D-visualisations (1)
Audio/Memories (2)
Video (25)
Events (1738)
Family (1570)
Agriculture (480)
Crafts and Industry (247)
Services (1217)
Transport (2355)
Ethnicities and groups (1824)
Jazyk prameňa (1802)
Politicians and parties (24)
Úrady, úradníci a funkcionári (89)
Justice, courts (26)
Military (329)
POLICE (61)
FIREMAN (16)
Associations (46)
Religion (290)
Culture (2200)
Education (200)
Veda (15)
Health and Social Services (134)
Sport and leasure (677)
Nature (3308)
PREHISTORICKÉ STAVBY_BA (1)
Hrady (1507)
HRADBY MESTA_BA (352)
R.k kostoly a kláštory - Staré mesto (1775)
R.k. kostoly a kláštory - Nové mesto (14)
R. k. kostoly a kláštory zadunajskej oblasti (21)
R. k. kostoly a kláštory karpatskej oblasti (39)
R. k. kaplnky - rôzne (210)
EVANJELICKÉ KOSTOLY_BA (97)
ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY_BA (164)
CINTORÍNY_BA (160)
PALÁCE_BA (1500)
BUDOVY ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE_BA (800)
VOJENSKÉ OBJEKTY, KASÁRNE_BA (438)
PRIEMYSELNÉ stavby_BA (392)
DOPRAVNÉ stavby_BA (1063)
Známe HOTELY_BA (500)
Známe REŠTAURÁCIE a KAVIARNE_BA (499)
Obchodné domy (369)
Pamiatky - služby (158)
KULTÚRNE STAVBY_BA (929)
Školské stavby (788)
ZDRAVOTNÍCKE a SOCIÁLNE zariadenia_BA (168)
REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby_BA (497)
Pomníky a sochy (1869)
Prvé ľudské osídlenia v priestore Bratislavy (500000 až 8000 pred n. l.) (0)
Fungovanie mezolitickej dielne (7. tisícročie pred n. l.) (0)
907 - Battle near Bratislava (0)
1241-1242 - Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska (1)
1427 až 1433 - Husitské ohrozenie Bratislavy (1)
Husitské sprisahanie v Bratislave (1)
1436 - Udelenie erbu (1)
1515 - Bratislavské rokovania Habsburgovcov a Jagelovcov (0)
17. december 1526 – Voľba Ferdinanda Habsburského za uhorského panovníka (0)
1805 and before – Napolen' s campaign (1)
1829 - Vznik Spoločnosti česko-slovanskej (0)
1848-1849 - Uhorská revolúcia (2)
1866 07 22 - Bitka pri Lamači (6)
Bitka pri Lamači (0)
1869 - Prvé moderné sčítanie obyvateľstva (1)
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok (1)
1880 - Sčítanie obyvateľstva (5)
1886-1896 - Regulácia Dunaja (5)
1890 - Povodeň (1)
1890 - Sčítanie obyvateľstva (1)
1896 - Miléniové oslavy (1)
1897 - Povodeň (5)
1897 05 16 - Odhalenie Pomníka Márie Terézie (1)
1899 - Miestna priemyselná výstava (12)
1899 - Povodeň (10)
1902 - Druhá krajinská poľnohospodárska výstava (31)
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa (1)
1907 - Oslavy 700. výročia narodenia Svätej Alžbety (11)
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza (1)
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža (1)
1910 - The visit of Emperor Franz Joseph in Bratislava (4)
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy (1)
1913 - požiar Podhradia (15)
1st World War (8)
1918 - Návšteva kráľa Karola IV. (1)
1919 - Filling Bratislava (29)
1920 - Ples inžinierov a architektov (1)
1921 - Demolition of the monument of Maria Theresa (3)
Zbúranie pamätníka arpádovského bojovníka na Devíne (1)
Orientálne trhy v Bratislave (1921 - 1942) (13)
1925 - Razia v redakcii denníka Slovák (1)
1925 - Všeživnostenský deň (1)
1926 - Vysviacka zvonov (1)
1928 - Orolský zlet v Bratislave (1)
1928 - Zamrznutý Dunaj (10)
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR (9)
1928 12 01 since - Evening courses of Drawing and Advertising (1)
1929 - Návšteva maršala P. Pétaina (3)
1929 - Povodeň (10)
1929 06 28 - 07 01 - Zjazd Ústredia slovenského katolíckeho študentstva (1)
Preteky motorových člnov (26)
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva (2)
1938 03 12 - Anšlus Rakúska a jeho dôsledky (1)
Prenasledovanie Židov v rokoch 1938 až 1945 a holokaust (190)
Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky (1)
Arizácia majetku Židov (16)
Druhá svetová vojna (1939 - 1945) (20)
1940 - Zamrznutý Dunaj (1)
1942 - Zamrznutý Dunaj (3)
1944 - Bombardovanie továrne Apollo (12)
Repatriácia vojakov, nútene nasadených a väzňov do vlasti (9)
Konfiškácia majetku "kolaborujúcich" Nemcov a Maďarov (7)
1945 03-04 (March - April) - Battles of Bratislava (7)
1945-1946 - Návrat arizovaného majetku pôvodným majiteľom al. dedičom (3)
1947 - Povodeň (9)
1947 - Vyschnutý Dunaj (12)
1948 10 3 - Vysviacka Kostola Panny Márie Snežnej (1)
Znárodnenie (2)
Veľký jesenný jarmok (7)
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji (1)
1958 - Telovýchovné slávnosti (1)
1958 08 03-10 - Majstrovstvá sveta v zoskoku padákom (1)
1958 09 28 - Cvičenie civilnej obrany (12)
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji (1)
1959 06 21 - Slávnosť družby na Devíne (34)
1968 - The occupation by Warsaw Pact armies Bratislava (31)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Agel, Rudolf (1)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (1)
Alžbeta Habsburská (1409-1442)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (11)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (1)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (2)
Andrašovan, Tibor (1917-2001) (1)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (1087)
Anton Šmotlák (530)
Augusta Neulinger (?) (145)
Ateliér Marian
Apfel, Otto
Archív MNV (3)
Ateliér Körper (3)
Adler, Jacob
Alexy, Janko (2)
Ateliér Helios
Ateliér Schnitzel & Fink
Ateliér de Sandalo (2)
Absolon (1)
Absolón, Z. (1)
Alt, Franz (1)
Ambrovits (1)
Anna Neulinger (?) (1)
Atelier Müller (1)
Ateliér Rosbaud
Ateliér Stefania
Augusta Neulinger ? (1)

Mestské časti

Čunovo
Devín
Devínska Nová Ves
Dúbravka
Jarovce
Karlova Ves
Lamač
Nové Mesto
Petržalka
Podunajské Biskupice
Rača
Rusovce
Ružinov
Staré Mesto
Vajnory
Vrakuňa
Záhorská Bystrica
Panoramatické pohľady
Neznáma lokalita
Neznáme umiestnenie
Lokality mimo Bratislavy

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Alstrova (2)
Alžbetínska (7)
Americká (1)
Americké námestie (47)
Andreja Plávku (0)
Anenská (0)
Avarská (0)
Súkromná zbierka rodiny Schweighoferovej
Súkromná zbierka Zuzany Falathovej
Súkromná zbierka Ester Mateášikovej
Súkromná zbierka Jozefa Tótha
Pozostalosť rodiny Hoferovej
Súkromná zbierka Oehme-Billek
Súkromná zbierka Beáty Koššovej
Súkromná zbierka J. Šedivého
AMB - Archive capital city of SR (1799)
A PÚ SR - Archive of monuments office SR (1690)
Múzeum mesta Bratislavy (MMB) (3737)
Mestský ústav ochrany pamiatok (470)
SNM-AM - Archeological museum (2)
Privat collec. of Christian FALB (142)
Súkromná zbierka Viktora Farára (1115)
Súkromná zbierka Tomáša Frankla (1052)
The private collection of Juraj Horváth (1607)
The private collection of Ing. Ladislav Kalman (226)
Súkromná zbierka Johannesa Lipperta (10)
Súkromná zbierka príslušníkov rodiny LUDWIG (393)
The private collection of Juraj Šedivý (653)
Súkromná zbierka Antona Šmotláka ml. (2689)
Súkromná zbierka Pavla Tišliara (6)
Zbierka ku dejinám Karlovej Vsi Matúša Šrámka - Karlovaves.ahoj.sk (318)
Monasterium.net (1)
YouTube (3)
Rôzne digitálne zdroje (2)
The digital archive PamMap (35)
Test source (12)
Test ui42 (1)
pam
map
[ikona-pohladnica]
Člnkovanie na Železnej studničke
[ikona-pohladnica]
Člnkovanie na Železnej studničke
[ikona-pohladnica]
Člnkovanie na Železnej studničke
[ikona-pohladnica]
Člnkovanie na Železnej studničke
[ikona-pohladnica]
Rybník na Železnej studničke
[ikona-pohladnica]
Člnkovanie na Železnej studničke
[ikona-pohladnica]
Hrádza
[ikona-pohladnica]
Člnkovanie na Železnej studničke
[ikona-pohladnica]
Člnky na Železnej studničke
[ikona-pohladnica]
Člnkovanie na Železnej studničke
[ikona-pohladnica]
Člnkovanie na Železnej studničke
[ikona-pohladnica]
Člnky na Železnej studničke
[ikona-pohladnica]
Člnkovanie na Železnej studničke
[ikona-pohladnica]
Člnkovanie na Železnej studničke
[ikona-pohladnica]
Člnkovanie na Železnej studničke
[ikona-pohladnica]
Člnkovanie na Železnej studničke
[ikona-pohladnica]
Člnkovanie na Železnej studničke
[ikona-pohladnica]
Reštaurácia na Železnej studničke
[ikona-pohladnica]
Železná studnička
[ikona-pohladnica]
Na Železnej studničke
[ikona-pohladnica]
Pavilón na Železnej studničke
[ikona-pohladnica]
Pavilón na Železnej studničke
[ikona-pohladnica]
Pavilón na Železnej studničke
[ikona-pohladnica]
Pavilón na Železnej studničke
[ikona-pohladnica]
Pavilón na Železnej studničke
[ikona-pohladnica]
Na Železnej studničke
[ikona-pohladnica]
Reštaurácia na Železnej studničke
[ikona-pohladnica]
Železná studnička
[ikona-pohladnica]
Na Železnej studničke
[ikona-pohladnica]
Na Železnej studničke
[ikona-pohladnica]
Kúpele a divadlo
[ikona-pohladnica]
Ferdinandove kúpele
[ikona-pohladnica]
Ferdinandove kúpele
[ikona-pohladnica]
Ferdinandove kúpele
[ikona-pohladnica]
Železná studnička
[ikona-pohladnica]
IX. mlyn
[ikona-pohladnica]
Ferdinandove kúpele
[ikona-pohladnica]
Železná studnička
[ikona-pohladnica]
Železná studnička
[ikona-pohladnica]
Muž na mostíku
[ikona-pohladnica]
Trolejbus na Železnej studničke
[ikona-pohladnica]
Železná studnička
[ikona-pohladnica]
Železná studnička
[ikona-pohladnica]
Železná studnička
[ikona-pohladnica]
Železná studnička
[ikona-pohladnica]
Trolejbus na Železnej studničke
[ikona-pohladnica]
Železná studnička
[ikona-pohladnica]
Železná studnička
priehľadnosť
Back to Top