FILTER
22402 memory units, 34675 digitisates, 1772 encyclopedic entries
  • materials
  • locations
  • themes
  • history
  • people
  • sources
  • remains
  • period
Objects (16)
Written sources (915)
Maps (9)
Graphic (190)
Veduta (8)
Photographs (12237)
Postcards (9024)
3D-visualisations (2)
Audio/Memories (1159)
Video (19)
Events (3726)
Family (2182)
Agriculture (529)
Crafts and Industry (364)
Services (1685)
Transport (3080)
Ethnicities and groups (1616)
Jazyk prameňa (3174)
Politicians and parties (58)
Úrady, úradníci a funkcionári (46)
Justice, courts (39)
Military (453)
POLICE (63)
FIREMAN (56)
Associations (52)
Religion (445)
Culture (3155)
Education (355)
Veda (23)
Health and Social Services (156)
Sport and leasure (839)
Nature (3989)
Prehistorické stavby (0)
Hrady (1888)
BA: HRADBY MESTA (464)
R.k kostoly a kláštory - Staré mesto (2165)
R.k. kostoly a kláštory - Nové mesto (26)
R. k. kostoly a kláštory zadunajskej oblasti (53)
R. k. kostoly a kláštory karpatskej oblasti (78)
R. k. kaplnky - rôzne (250)
BA: EVANJELICKÉ KOSTOLY (143)
BA: ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY (210)
BA: CINTORÍNY (344)
BA: PALÁCE (2139)
BA: BUDOVY ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE (1088)
BA: VOJENSKÉ OBJEKTY, KASÁRNE (536)
BA: PRIEMYSELNÉ stavby (481)
BA: DOPRAVNÉ stavby (1616)
BA: Známe HOTELY (734)
BA: POHOSTINSKÉ SLUŽBY (781)
Obchodné domy (536)
Pamiatky - služby (232)
BA: KULTÚRNE STAVBY (1350)
Školské stavby (1094)
BA: ZDRAVOTNÍCKE a SOCIÁLNE zariadenia (206)
BA: REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby (743)
Pomníky a sochy (2451)
Prírodné pamiatky Bratislavy (4)
Prvé ľudské osídlenia v priestore Bratislavy (500000 až 8000 pred n. l.) (2)
Fungovanie mezolitickej dielne (7. tisícročie pred n. l.) (0)
907 - Battle near Bratislava (0)
1052 - Obliehanie Bratislavského hradu Henrichom III. (1)
1241-1242 - Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska (0)
1427 až 1433 - Husitské ohrozenie Bratislavy (11)
Husitské sprisahanie v Bratislave (0)
1434 - 1467 - Posthusitské vojenské oddiely a bratríci (1)
1436 - Udelenie erbu (3)
1515 - Bratislavské rokovania Habsburgovcov a Jagelovcov (0)
17. december 1526 – Voľba Ferdinanda Habsburského za uhorského panovníka (0)
Korunovácia Leopolda I. (2)
1687 - Korunovácia Jozefa I. (1)
1741 - Korunovácia Márie Terézie (3)
1805 and before – Napolen' s campaign (1)
1829 - Vznik Spoločnosti česko-slovanskej (0)
1848-1849 - Uhorská revolúcia (2)
Bitka pri Lamači (1)
1869 - Prvé moderné sčítanie obyvateľstva (1)
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok (1)
1880 - Sčítanie obyvateľstva (5)
1886-1896 - Regulácia Dunaja (5)
1890 - Povodeň (1)
1890 - Sčítanie obyvateľstva (1)
1896 - Miléniové oslavy
1897 - Povodeň (5)
1897 05 16 - Odhalenie Pomníka Márie Terézie (1)
1899 - Miestna priemyselná výstava (15)
1899 - Povodeň (12)
1900-1902 - Zrútenie a oprava tunela (9)
1902 - Druhá krajinská poľnohospodárska výstava (39)
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa (1)
1907 - Oslavy 700. výročia narodenia Svätej Alžbety (11)
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza (1)
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža (1)
1910 - The visit of Emperor Franz Joseph in Bratislava (8)
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy (1)
1913 - požiar Podhradia (35)
1st World War (17)
1918 - Návšteva kráľa Karola IV. (10)
1919 - Filling Bratislava (56)
1919 05 10 - Pohreb M. R. Štefánika (44)
1920 - Ples inžinierov a architektov (1)
1921 - Demolition of the monument of Maria Theresa (4)
Zbúranie pamätníka arpádovského bojovníka na Devíne (1)
Orientálne trhy v Bratislave (1921 - 1942) (12)
1925 - Razia v redakcii denníka Slovák (1)
1925 - Všeživnostenský deň (1)
1926 - Vysviacka zvonov (0)
1928 - Orolský zlet v Bratislave (1)
1928 - Zamrznutý Dunaj (8)
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR (9)
1928 12 01 since - Evening courses of Drawing and Advertising (1)
1929 - Návšteva maršala P. Pétaina (3)
1929 - Povodeň (13)
1929 06 28 - 07 01 - Zjazd Ústredia slovenského katolíckeho študentstva (1)
Závod balónov (10)
Návšteva prezidenta T. G. Masaryka (17)
1933 - Pribinove slávnosti v Nitre
Zjazd čs. múzejníkov v Banskej Štiavnici
Preteky motorových člnov (26)
1936 09 19-21 - Návšteva prezidenta E. Beneša (66)
1936 11 01 - Návšteva rumunského kráľa Karola II. (35)
1937 04 21 - Návšteva prezidenta E. Beneša (0)
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva (3)
1937 10 24 - 11 02 - Celoštátna výstava poštových známok (10)
1938 - Návšteva Milana Hodžu v Bratislave (1)
1938 03 12 - Anšlus Rakúska a jeho dôsledky (1)
Prenasledovanie Židov v rokoch 1938 až 1945 a holokaust (68)
Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky (1)
Arizácia majetku Židov (13)
Druhá svetová vojna (1939 - 1945) (14)
1940 - Zamrznutý Dunaj (1)
1942 - Zamrznutý Dunaj (3)
1944 - Bombardovanie továrne Apollo (13)
1944-1945 - Slovenské národné povstanie
Repatriácia vojakov, nútene nasadených a väzňov do vlasti (1)
Konfiškácia majetku "kolaborujúcich" Nemcov a Maďarov (13)
1945 03-04 (March - April) - Battles of Bratislava (7)
1945-1946 - Návrat arizovaného majetku pôvodným majiteľom al. dedičom (3)
1946-1947 - Akcia Pomáhajme navráteným Slovákom (0)
1947 - Povodeň (9)
1947 - Vyschnutý Dunaj (12)
1948 10 28 - 30. výročie vzniku ČSR (10)
1948 10 3 - Vysviacka Kostola Panny Márie Snežnej (1)
Znárodnenie (2)
1949 - 1. výročie Víťazného februára (6)
1949 - Hrachová brigáda (12)
1949 - IX. zjazd KSČ v Bratislave (10)
1949 - Koncert robotníckeho spevokolu (3)
1949 - Návšteva Klementa Gottwalda (29)
1949 - Otvorenie Devínskej cesty (19)
1949 - Týždeň čistoty v uliciach (2)
1949 04 14 - Manifestácia za svetový mier (15)
1949 06 01 - Štátny pohreb Petra Jilemnického (18)
1949 07 04 - Otvorenie tunela pod hradom (11)
1949 08 - Návšteva Jeana Bouliera (5)
1949 09 11 - Pomenovanie Námestia G. Dimitrova pred Hl. žel. stanicou (18)
1949 10 - Návšteva konzula ZSSR Novikova v Bratislave (3)
1949 11 07 - Manifestácia na výročie VOSR (1)
1950 04 04 - Odhalenie Pomníka víťazstva nad fašizmom (víťaznej Červenej armády) (5)
1957 - Povodeň (9)
1957 03 08 - Medzinárodný deň žien
Veľký jesenný jarmok (7)
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji (1)
1958 - Telovýchovné slávnosti (1)
1958 08 03-10 - Majstrovstvá sveta v zoskoku padákom (1)
1958 09 28 - Cvičenie civilnej obrany (12)
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji (1)
1959 06 21 - Slávnosť družby na Devíne (34)
40. výročie založenia KSČ (11)
Návšteva divadla MCHAT (4)
1962 08 29 - Otvorenie potravín (bývalá Te-Ta) na Dunajskej ulici (4)
1962 10 05 - Návšteva Rudolfa Petershagena (4)
1964 06 14 - Voľby do SNR (3)
1965 - Povodeň (30)
Výstava sovietskeho výtvarného umenia (9)
Hosťovanie Sovietskeho štátneho cirkusu (9)
1965 05 16 - Otvorenie V-klubu (11)
1965 05 30 - Alexandrovci v amfiteátri (6)
1966 - 98 - Festival Bratislavská lýra (4)
1966 05 05 - Vysokoškolský karnevalový sprievod (30)
1966 05 09 - Vojenská prehliadka (7)
1967 06 04 - Otvorenie Dní čs.-sovietskeho priateľstva (15)
1968 - The occupation by Warsaw Pact armies Bratislava (68)
1973 - MS v krasokorčuľovaní (2)
1985 10 11-12 - Dni námetovej filatelie (2)
1987 04 11 - Návšteva Michaila Gorbačova v Bratislave (3)
1989 - Nežná revolúcia (63)
1990 04 22 - Návšteva Jána Pavla II. v Bratislave (7)
1991 - doteraz - Korunovačné slávnosti (15)
1991 - Povodeň (5)
1992 02 28 - Návšteva Helmuta Kohla v Bratislave (3)
2000 09 23-24 - Celoslovenský eucharistický kongres (1)
2000 11 11 - Posviacka zvonov Dómu sv. Martina (1)
2005 02 23-25 - Bratislavský samit (2)
Atletické preteky Pravda - Televízia - Slovnaft (PTS) (1)
Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) (1)
Filmové festivaly pracujúcich (63)
Oslavy 1. mája (185)
Oslavy SNP (3)
Slovanské dni na Devíne (65)
Výstava kvetov Flóra (2)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (3)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (1)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (20)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Alth, Jozef (1821-1890) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (1)
Alžbeta Habsburská (1409-1442) (6)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (10)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (2)
Andrašovan, Tibor (1917-2001) (1)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Anton Haus (1851-1917) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (0)
Árossy, Jozef (1797-1870) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (3)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (821)
Anton Šmotlák (491)
Augusta Neulinger (?) (122)
Absolon, Ľudovít (17)
Ateliér Marian (8)
Ambrovits (4)
Apfel, Otto (3)
Archív MNV (3)
Ateliér Körper (3)
Absolón, Z. (2)
Adler, Jacob (2)
Alexy, Janko (1)
Atelier Szova (2)
Ateliér Helios (2)
Ateliér Schnitzel & Fink (2)
Ateliér de Sandalo (2)
Absolon (1)
Absolon, Zoltán (1)
Absolon, Ľudovít; Sekera, Miroslav; Belický, Karol (1)
Absolon, Ľudovít; Sláma, Ján (1)
Absolon, Ľudovít; Tichý, Ivan (1)
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavel; Paul, Petr (1)
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavol; Grossmann, Igor; Tesák, Milan (1)
Absolon, Ľudovít; Veliká, Dagmar; Orlík, Anton (1)
Absolonová, E.; Klimo, Martin; Šmátrala, Milan; Kanka, Ján
Absolón, Ľudovít (1)
Alexander Fink
Alt, Franz (1)
Anna Neulinger (?) (1)
Atelier Marian (1)
Atelier Müller
Atelier Szova Bratislava (1)
Ateliér Rosbaud
Ateliér Stefania (1)
Augusta Neulinger ? (1)

Mestské časti

Čunovo
Devín
Devínska Nová Ves
Dúbravka
Jarovce
Karlova Ves
Lamač
Nové Mesto
Petržalka
Podunajské Biskupice
Rača
Rusovce
Ružinov
Staré Mesto
Vajnory
Vrakuňa
Záhorská Bystrica
Panoramatické pohľady
Neznáma lokalita
Neznáme umiestnenie

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Albertova lávka (0)
Alstrova ulica (7)
Alžbetínska (7)
Americká (2)
Americké námestie (65)
Andreja Plávku (0)
Anenská (0)
Avarská (0)
ARCHIVES (4766)
MUSEUMS (5662)
LIBRARIES (164)
SCIENTIFIC INSTITUTES (450)
PRIVATE COLLECTIONS (11341)
DIGITAL SOURCES (3)
Test source (12)
pam
map
[ikona-fotografia]
M. Schweighofer s rodičmi
[ikona-fotografia]
Oslava u A. Heinrich
[ikona-fotografia]
Oslava u A. Heinrich
[ikona-fotografia]
1. sv. prijímanie M. Schweighofer
[ikona-fotografia]
1. sv. prijímanie M. Schweighofer
[ikona-fotografia]
1. sv. prijímanie M. Schweighofer
[ikona-fotografia]
Schweighoferovci na Devíne
[ikona-fotografia]
M. Schweighofer na Kozej ulici
[ikona-fotografia]
Deti z Kozej ulice
[ikona-fotografia]
M. Schweighofer doma na Kozej ulici
[ikona-fotografia]
Deti z Kozej ulice
[ikona-fotografia]
Deti z Kozej ulice
[ikona-fotografia]
M. Schweighofer v Petržalke
[ikona-fotografia]
Schweighoferovci internovaní v Petržalke
[ikona-fotografia]
Schweighoferovci internovaní v Petržalke
[ikona-fotografia]
Schweighoferovci internovaní v Petržalke
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o zakročenie senátu vo veci zaplatenia dlhu
[ikona-pisomnost]
Upozornenie na upustenie od starej cesty
[ikona-pisomnost]
Príhovor za neprávom uväznenú ženu
[ikona-pisomnost]
Oznam o prijatí termínu sporu
[ikona-pisomnost]
Správa o zakročení u viedenského senátu
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o vyslanie zástupcov
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o vyplatenie dlhu
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie dôvodu neúčasti na súde
[ikona-pisomnost]
Fundácia pre bratstvo Božieho Tela
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o vrátenie skonfiškovaného majetku
[ikona-pisomnost]
Správa o kráľovej kontaktnej osobe
[ikona-pisomnost]
Finančná účašť kráľa na mincovni
[ikona-pisomnost]
List vo veci zaplatenia dlhu
[ikona-pisomnost]
Testament Bratislavčana
[ikona-pisomnost]
Stav správ o nevercoch
[ikona-pisomnost]
Fundácia v prospech špitálu
[ikona-pisomnost]
Žiadosť vo veci dlhov
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o zakročenie senátu vo veci zaplatenia dlhu
[ikona-pisomnost]
Správa o dlhoch
[ikona-pisomnost]
Oznam o nezúčastnení sa
[ikona-pisomnost]
Odporúčanie osoby do pozornosti senátu
[ikona-pisomnost]
Správa o príchode Jána Hunyadyho
[ikona-pisomnost]
Kvitancia pre bratislavských komorníkov
[ikona-pisomnost]
Sprievodný list pre Bratislavu
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o zakročenie senátu vo veci zaplatenia dlhu
[ikona-fotografia]
Schweighoferovci internovaní v Petržalke
[ikona-fotografia]
Schweighoferovci po prechode frontu
[ikona-fotografia]
M. Schweighofer s otcom
[ikona-fotografia]
Pôvodný Červený kríž v Bratislave
[ikona-fotografia]
M. Schweighofer s rodinou
[ikona-fotografia]
M. Schweighofer s mamkou
[ikona-fotografia]
M. Schweighofer s rodičmi
1
priehľadnosť
Back to Top