FILTER
3 pamäťových jednotiek
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • história
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
Predmet (0)
Písomnosť (0)
Mapa
Maľba (0)
Veduta
Fotografia (3)
Pohľadnica
Vizualizácia
Audio_Spomienky
Video
VŠEOBECNÉ UDALOSTI BA (0)
RODINA a SPOLOČNOSŤ BA (0)
POĽNOHOSPODÁRSTVO BA (0)
VŠEOBECNÉ UDALOSTI (0)
RODINA a SPOLOČNOSŤ (0)
POĽNOHOSPODÁRSTVO (0)
REMESLÁ a PRIEMYSEL (0)
SLUŽBY (0)
DOPRAVA (0)
ETNIKÁ a skupiny (1)
JAZYK prameňa (0)
POLITIKA a STRANY
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI
JUSTÍCIA, SÚDY
ARMÁDA (3)
POLÍCIA
HASIČI
SPOLKY (0)
NÁBOŽENSTVO a CIRKVI (0)
KULTÚRA (2)
ŠKOLSTVO (0)
VEDA
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY
ŠPORT a VOĽNÝ ČAS
PRÍRODA (0)
PREHISTORICKÉ stavby v Bratislave (0)
HRADY v Bratislave (0)
HRADBY mesta Bratislava (0)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY - Staré Mesto (0)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY - Nové Mesto (0)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY zadunajskej oblasti (0)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY karpatskej oblasti (0)
R.-K. KAPLNKY a pod. v Bratislave (0)
EVANJELICKÉ KOSTOLY v Bratislave (0)
ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY v Bratislave (0)
CINTORÍNY v Bratislave (0)
PALÁCE v Bratislave (0)
BUDOVY ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE v Bratislave (0)
VOJENSKÉ OBJEKTY, KASÁRNE v Bratislave (0)
PRIEMYSELNÉ stavby v Bratislave (0)
DOPRAVNÉ stavby v Bratislave (0)
Známe HOTELY v Bratislave (0)
POHOSTINSKÉ SLUŽBY v Bratislave (0)
OBCHODNÉ DOMY v Bratislave (0)
Iné pamiatky SLUŽIEB a SPOJOV v Bratislave (0)
KULTÚRNE STAVBY v Bratislave (0)
ŠKOLY a INTERNÁTY v Bratislave (0)
ZDRAVOTNÍCKE a SOCIÁLNE zariadenia v Bratislave (0)
REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby_BA (0)
PAMÄTNÍKY, SOCHY a FONTÁNY v Bratislave (3)
PRÍRODNÉ PAMIATKY v Bratislave (0)
-500000 až -8000 - Najstaršie osídlenia Bratislavy
-500000 až -8000 - Najstaršie osídlenie
-7000 - Mezolitická dieľňa
0863 až 0885 - Misia Konštantína a Metoda na Veľkej Morave
0907 - Bitka pri Bratislave
1052 - Obliehanie Bratislavy Henrichom III.
1074-1080 – Uhorský kráľ Šalamún v Bratislave
1204 - Presun Bratislavskej kapituly
1221 - Presun najst. BA kostola z hradu do podhradia
1241-1242 - Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska
1309 a 1311 – Kardinál Gentilis v Bratislave
1426-1433 - Husitské ohrozenie
1432 11 25 - Husitské sprisahanie v Bratislave
1434 - 1467 - Bratríci (a posthusiti)
1436 - Udelenie erbu
1515 - Bratislavské rokovania
1526 12 17 - Voľba Ferdinanda Habsburského za uhor. kráľa
1655 06 27 - Korunovácia Leopolda I.
1687 - Korunovácia Jozefa I.
1741 - Korunovácia Márie Terézie
1809 a predtým - Napoleonské ťaženia
1825 09 25 - Korunovácia Karolíny Augusty za uhorskú kráľovnú
1829 - Vznik Spoločnosti česko-slovanskej
1848-1849 - Uhorská revolúcia
1866 07 22 - Bitka pri Lamači
1869 - Prvé moderné sčítanie obyvateľstva
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok
1880 - Sčítanie obyvateľstva
1886-1896 - Regulácia Dunaja
1890 - Povodeň
1890 - Sčítanie obyvateľstva
1896 - Miléniové oslavy
1897 - Povodeň
1897 05 16 - Odhalenie Pomníka Márie Terézie
1899 - Miestna priemyselná výstava
1899 - Povodeň
1900-1902 - Zrútenie a oprava tunela
1902 - 2. krajinská poľnohospodárska výstava
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa
1907 - Oslavy 700. výročia narodenia Svätej Alžbety
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža
1909 06 01 - Návšteva kráľa Františka Jozefa v Bratislave
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy
1913 - Požiar Podhradia v Bratislave
1914-1918 - 1. svetová vojna (1)
1918 - Návšteva kráľa Karola IV.
1919 - Obsadzovanie Bratislavy
1919 05 10 - Pohreb M. R. Štefánika
1920 - Ples inžinierov a architektov
1921 - Búranie pomníka Márie Terézie
1921 01 21 - Zbúranie pamät. arpádov. vojaka na Devíne
1921-1942 - Orientálne trhy v Bratislave
1925 - Razia v redakcii Slováka
1925 - Všeživnostenský deň
1926 - Vysviacka zvonov
1928 - Orolský zlet v Bratislave
1928 - Zamrznutý Dunaj
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR
1928 12 01 - Otvorenie Večerných kurzov kreslenia a reklamného aranžovania
1929 - Návšteva maršala P. Pétaina
1929 - Povodeň
1929 06 28 - 07 01 - Zjazd Ústredia slovenského katolíckeho študentstva
1930 04 27 - Závod balónov
1930 10 11-13 - Návšteva prezidenta T. G. Masaryka
1933 - Pribinove slávnosti v Nitre
1933 07 02-04 - Zjazd čs. múzejníkov v Banskej Štiavnici
1933 09 02 - Preteky motorových člnov
1936 09 19-21 - Návšteva prezidenta E. Beneša
1936 11 01 - Návšteva rumunského kráľa Karola II.
1937 04 21 - Návšteva prezidenta E. Beneša
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva
1937 10 24 - 11 02 - Celoštátna výstava poštových známok
1938 - Návšteva Milana Hodžu v Bratislave
1938 03 12 - Anšlus Rakúska a jeho dôsledky
1938-1945 - Prenasledovanie Židov a holokaust
1939 10 26 - Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky
1939-1942 - Arizácia majetku Židov
1939-1945 - 2. svetová vojna
1940 - Zamrznutý Dunaj
1942 - Zamrznutý Dunaj
1944 - Bombardovanie továrne Apollo
1944 09 30 až 1945 05 01 - Oslobodzovanie Slovenska
1944-1945 - Slovenské národné povstanie
1945 - Repatriácia
1945 - Vyvlastnenie majetku Nemcov a Maďarov
1945 (marec až apríl) - Boje o Bratislavu
1945 02 19 - Zbombardovanie zajateckého transportu v Melku
1945-1946 - Návrat arizovaného majetku
1946-1947 - Akcia Pomáhajme navráteným Slovákom
1947 - Povodeň
1947 - Vyschnutý Dunaj
1948 10 28 - 30. výročie vzniku ČSR
1948 10 3 - Vysviacka Kostola P. Márie Snežnej v Bratislave
1948-1949 - Znárodnenie
1949 - 1. výročie Víťazného februára
1949 - Hrachová brigáda
1949 - IX. zjazd KSČ v Bratislave
1949 - Koncert robotníckeho spevokolu
1949 - Návšteva Klementa Gottwalda
1949 - Otvorenie Devínskej cesty
1949 - Týždeň čistoty v uliciach
1949 04 14 - Manifestácia za svetový mier
1949 06 01 - Štátny pohreb Petra Jilemnického
1949 07 04 - Otvorenie tunela pod hradom
1949 08 - Návšteva Jeana Bouliera
1949 09 11 - Pomenovanie Námestia G. Dimitrova pred Hl. žel. stanicou
1949 10 - Návšteva konzula ZSSR Novikova v Bratislave
1949 11 07 - Manifestácia na výročie VOSR
1950 04 04 - Odhalenie Pomníka víťazstva nad fašizmom (víťaznej Červenej armády)
1957 - Povodeň
1957 03 08 - Medzinárodný deň žien
Veľký jesenný jarmok
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji
1958 - Telovýchovné slávnosti
1958 08 03-10 - Majstrovstvá sveta v zoskoku padákom
1958 09 28 - Cvičenie civilnej obrany
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji
1959 06 21 - Slávnosť družby na Devíne
1961 05 28 - 40. výročie založenia KSČ
Návšteva divadla MCHAT
1962 08 29 - Otvorenie potravín (bývalá Te-Ta) na Dunajskej ulici
1962 10 05 - Návšteva Rudolfa Petershagena
1964 06 14 - Voľby do SNR
1965 - Povodeň
1965 01 20 - ? - Výstava sovietskeho výtvarného umenia
1965 04 17 - 05 09 - Hosťovanie Sovietskeho štátneho cirkusu
1965 05 16 - Otvorenie V-klubu
1965 05 30 - Alexandrovci v amfiteátri
1966 - 98 - Festival Bratislavská lýra
1966 05 05 - Vysokoškolský karnevalový sprievod
1966 05 09 - Vojenská prehliadka
1967 06 04 - Otvorenie Dní čs.-sovietskeho priateľstva
1968 - Okupácia vojskami Varšavskej zmluvy
1973 - MS v krasokorčuľovaní
1985 10 11-12 - Dni námetovej filatelie
1987 04 11 - Návšteva Michaila Gorbačova v Bratislave
1989 - Nežná revolúcia
1990 04 22 - Návšteva Jána Pavla II. v Bratislave
1990 09 14 - Návšteva Françoisa Mitterranda v Bratislave
1991 - doteraz - Korunovačné slávnosti
1991 - Povodeň
1992 02 28 - Návšteva Helmuta Kohla v Bratislave
2000 09 23-24 - Celoslovenský eucharistický kongres
2000 11 11 - Posviacka zvonov Dómu sv. Martina
2005 02 23-25 - Bratislavský samit
Atletické preteky Pravda - Televízia - Slovnaft (PTS)
Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)
Filmové festivaly pracujúcich
Oslavy 1. mája
Oslavy SNP
Slovanské dni na Devíne
Výstava kvetov Flóra

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelaida Švábska (1065-1090) (0)
Adelaida z Riedenburgu (12. stor.) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (0)
Agnesa Babenberská (ca.1151-1182) (0)
Agnesa z Antiochie (1154-1184) (0)
Agneša Habsburská (1281–1364) (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (0)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (0)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Alth, Jozef (1821-1890) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (0)
Alžbeta Kotromanićová / Bosnianska (1340-1387) (0)
Alžbeta Kumánska (1240-1290> (0)
Alžbeta Luxemburská (1409-1442) (0)
Alžbeta Piastovská (1305-1380) (0)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (0)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (0)
Anastázia Kyjevská <1021-1096> (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (0)
Andrássy, Gyula (1823-1890) (0)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Anežka Hlohovská <1290-1361) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (0)
Anna de Foix (1480-1506) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (0)
Árossy, Jozef (1797-1870) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (0)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR)
Anton Šmotlák
Augusta Neulinger (?)
Absolon, Ľudovít
Ateliér Marian
Ambrovits
Apfel (ateliér)
Apfel, Otto
Archív MNV
Ateliér Körper
Absolón, Z.
Adler, Jacob
Alexy, Janko
Andrási, Mór
Atelier Szova
Ateliér Helios
Ateliér Schnitzel & Fink
Ateliér de Sandalo
Absolon
Absolon, Zoltán
Absolon, Ľudovít; Sekera, Miroslav; Belický, Karol
Absolon, Ľudovít; Sláma, Ján
Absolon, Ľudovít; Tichý, Ivan
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavel; Paul, Petr
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavol; Grossmann, Igor; Tesák, Milan
Absolon, Ľudovít; Veliká, Dagmar; Orlík, Anton
Absolonová, E.; Klimo, Martin; Šmátrala, Milan; Kanka, Ján
Absolón, Ľudovít
Alexander Fink
Alt, Franz
Alt, Rudolf
Anna Neulinger (?)
Atelier Marian
Atelier Müller
Atelier Szova Bratislava
Ateliér Rosbaud
Ateliér Stefania
Auerbach, Max
Augusta Neulinger ?

Mestské časti

Čunovo
Devín
Devínska Nová Ves
Dúbravka
Jarovce
Karlova Ves
Lamač
Nové Mesto
Petržalka
Podunajské Biskupice
Rača
Rusovce
Ružinov
Staré Mesto
Vajnory
Vrakuňa
Záhorská Bystrica
Panoramatické pohľady
Neznáma lokalita
Neznáme umiestnenie
Zaniknuté osady

Ulice (podľa abecedy)

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Bajkalská (29)
Bajkalská (0)
Balkánska (27)
Banícka (1)
Baničova (6)
Banskobystrická (17)
Bardejovská (0)
Bárdošova (0)
Barónka (12)
Bartóková (0)
Bartoňová (6)
Bartoškova (0)
Baštová (72)
Bazová (2)
Beblavého (58)
Belehradská (0)
Belianská (0)
Bellova (0)
Belopotockého (0)
Bencúrova (2)
Benediktiho (0)
Bernoláková (1)
Beskydská (6)
Bezručova (72)
Biela (11)
Biskupická (7)
Björnsonova (0)
Blatnická (0)
Blumenau/Plumnou (†) (10)
Blumentálska (36)
Bobuľová (0)
Bohúňova (10)
Bojnická (0)
Borinská (3)
Bosákova (6)
Boskovičova (0)
Botanická (35)
Bottova (3)
Boženy Němcovej (1)
Bôrik (0)
Bradlianska (24)
Bratská (1)
Břeclavská (0)
Brečtanová
Brestová (0)
Brezová (0)
Brezovská (0)
Brežná (0)
Bridlicová (0)
Briežky (lokalita) (0)
Brigádnická (0)
Brižitská (0)
Brnianska (5)
Brodná (0)
Brodská (0)
Broskyňová (0)
Brusnicová (0)
Bubenkova (zaniknutá) (14)
Búdková (95)
Budovateľská (0)
Budišínska (6)
Bujnákova (0)
Buková (1)
Bukovinská (0)
Bukureštská (0)
Bulharská (0)
Bullova (0)
Burgundská (0)
Bystrická (0)
ARCHÍVY (1)
MÚZEÁ (0)
KNIŽNICE (0)
VEDECKÉ INŠTITÚCIE (0)
REDAKCIE a TLAČOVÉ AGENTÚRY (0)
SÚKROMNÉ ZBIERKY (2)
DIGITÁLNE ZDROJE (0)
Testovací zdroj
výber

Brečtanová

Brečtanová

(mestská časť Bratislava-Nové Mesto)

Vývoj: Na 1. až 3. vojen. mapovaní (1783, 1840 a 1882) sa v priestore ulice nachádza iba les. Na mape 3. reambulovaného mapovania (1920 - 1934) je vidieť poľná cesta, z južnej strany sady a jedna stavba.  Štátna mapa odvodená (1950 – 1960) už zachytáva zástavbu domov - zo severnej strany ich je deväť, z južnej osem.

Individuálna domová zástavba, na Brečtanovej 1 sa nachádzajú Filmové ateliéry Koliba, v budovách má sídlo TV JOJ. Na prístupovej ceste k filmovým ateliérom je asi od roku 1988 pomník s bronzovou sochou herca a režiséra Paľa Bielika (1910 – 1983) a jeho manželky. Autormi sú sochár Ladislav Snopek a architekt Ladislav Beisetzer.

Pamätihodnosť mesta: pamätník obetiam I. svetovej vojny z roku 1917 (autor bratislavský sochár Alojz Rigele) a drevený kríž s Kristom.

Pomenovanie: 1945 Brečtanová podľa popínavej rastliny brečtan.

Literatúra: HORVÁTH, Vladimír: Bratislavský topografický lexikon, Bratislava 1990, s. 64.

Evidenčný list pamätihodnosti mesta Bratislavy BA - VI. - C.3.

http://muop.bratislava.sk/assets/File.ashx?id_org=600176&id_dokumenty=4033

Ma. Máriássyová, 2020

Historické názvy:

  • 1945: Brečtanová
pam
map
[ikona-fotografia]
Pomník padlých na Brečtanovej ulici
[ikona-fotografia]
Pomník padlých na Brečtanovej ulici
[ikona-fotografia]
Pomník padlým v 1. svetovej vojne na Kolibe
priehľadnosť
Back to Top