FILTER
18965 pamäťových jednotiek, 29917 digitalizátov, 1308 hesiel
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • história
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
Predmet (64)
Písomnosť (453)
Mapa (15)
Maľba (372)
Veduta (15)
Fotografia (9069)
Pohľadnica (8949)
Vizualizácia (1)
Audio_Spomienky (2)
Video (25)
VŠEOBECNÉ UDALOSTI (2462)
RODINA a SPOLOČNOSŤ (1925)
POĽNOHOSPODÁRSTVO (525)
REMESLÁ a PRIEMYSEL (324)
SLUŽBY (1371)
DOPRAVA (2720)
ETNIKÁ a skupiny (2140)
JAZYK prameňa (2260)
POLITIKA a STRANY (30)
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI (97)
JUSTÍCIA, SÚDY (27)
ARMÁDA (571)
POLÍCIA (70)
HASIČI (43)
SPOLKY (56)
NÁBOŽENSTVO a CIRKVI (389)
KULTÚRA (2898)
ŠKOLSTVO (204)
VEDA (16)
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY (154)
ŠPORT a VOĽNÝ ČAS (732)
PRÍRODA (3618)
PREHISTORICKÉ STAVBY_BA (1)
HRADY_BA (1763)
HRADBY MESTA_BA (437)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY - Staré Mesto (2017)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY - Nové Mesto (16)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY zadunajskej oblasti (32)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY karpatskej oblasti (74)
R.-K. KAPLNKY a pod._BA (230)
EVANJELICKÉ KOSTOLY_BA (109)
ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY_BA (175)
CINTORÍNY_BA (188)
PALÁCE_BA (1859)
BUDOVY ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE_BA (961)
VOJENSKÉ OBJEKTY, KASÁRNE_BA (480)
PRIEMYSELNÉ stavby_BA (434)
DOPRAVNÉ stavby_BA (1323)
Známe HOTELY_BA (646)
POHOSTINSKÉ SLUŽBY_BA (554)
OBCHODNÉ DOMY_BA (437)
Iné pamiatky s funkciou SLUŽIEB_ba (177)
KULTÚRNE STAVBY_BA (1091)
ŠKOLY a INTERNÁTY_BA (908)
ZDRAVOTNÍCKE a SOCIÁLNE zariadenia_BA (179)
REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby_BA (546)
PAMÄTNÍKY, SOCHY a FONTÁNY_BA (2135)
-500000 až -8000 - Prvé osídlenia (0)
-7000 - Mezolitická dieľňa (0)
0907 - Bitka pri Bratislave (0)
1052 - Obliehanie Bratislavského hradu Henrichom III. (1)
1241-1242 - Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska (1)
1427-1433 - Husitské ohrozenie Bratislavy (1)
1432 11 25 - Husitské sprisahanie v Bratislave (1)
1436 - Udelenie erbu (5)
1515 - Bratislavské rokovania (0)
1526 12 17 - Voľba Ferdinanda Habsburského za uhor. kráľa (0)
1655 - Korunovácia Leopolda I. (2)
1687 - Korunovácia Jozefa I. (1)
1741 - Korunovácia Márie Terézie (3)
1809 a predtým - Napoleonské ťaženia (2)
1829 - Vznik Spoločnosti česko-slovanskej (0)
1848-1849 - Uhorská revolúcia (2)
1866 07 22 - Bitka pri Lamači (6)
1866 07 22 - Bitka pri Lamači 1 (0)
1869 - Prvé moderné sčítanie obyvateľstva (1)
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok (1)
1880 - Sčítanie obyvateľstva (5)
1886-1896 - Regulácia Dunaja (5)
1890 - Povodeň (1)
1890 - Sčítanie obyvateľstva (1)
1896 - Miléniové oslavy (1)
1897 - Povodeň (5)
1897 05 16 - Odhalenie Pomníka Márie Terézie (1)
1899 - Miestna priemyselná výstava (14)
1899 - Povodeň (10)
1900-1902 - Zrútenie a oprava tunela (9)
1902 - Druhá krajinská poľnohospodárska výstava (33)
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa (1)
1907 - Oslavy 700. výročia narodenia Svätej Alžbety (13)
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza (1)
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža (1)
1909 06 01 - Návšteva kráľa Františka Jozefa v Bratislave (10)
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy (1)
1913 - Požiar Podhradia (31)
1914-1918 - 1. svetová vojna (183)
1918 - Návšteva kráľa Karola IV. (11)
1919 - Obsadzovanie Bratislavy (57)
1919 05 10 - Pohreb M. R. Štefánika (50)
1920 - Ples inžinierov a architektov (1)
1921 - Búranie pomníka Márie Terézie (3)
1921 01 21 - Zbúranie pamät. arpádov. vojaka na Devíne (1)
1921-1942 - Orientálne trhy v Bratislave (13)
1925 - Razia v redakcii Slováka (1)
1925 - Všeživnostenský deň (1)
1926 - Vysviacka zvonov (1)
1928 - Orolský zlet v Bratislave (1)
1928 - Zamrznutý Dunaj (10)
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR (9)
1928 12 01 - Otvorenie Večerných kurzov kreslenia a reklamného aranžovania (1)
1929 - Návšteva maršala P. Pétaina (3)
1929 - Povodeň (13)
1929 06 28 - 07 01 - Zjazd Ústredia slovenského katolíckeho študentstva (1)
Závod balónov (10)
Návšteva prezidenta T. G. Masaryka (17)
1933 - Pribinove slávnosti v Nitre (1)
Zjazd čs. múzejníkov v Banskej Štiavnici (4)
1933 09 02 - Preteky motorových člnov (26)
1936 09 19-21 - Návšteva prezidenta E. Beneša (66)
1936 11 01 - Návšteva rumunského kráľa Karola II. (35)
1937 04 21 - Návšteva prezidenta E. Beneša (0)
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva (3)
1937 10 24 - 11 02 - Celoštátna výstava poštových známok (10)
1938 - Návšteva Milana Hodžu v Bratislave (1)
1938 03 12 - Anšlus Rakúska a jeho dôsledky (1)
1938-1945 - Prenasledovanie Židov a holokaust (190)
1939 10 26 - Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky (1)
1939-1942 - Arizácia majetku Židov (16)
1939-1945 - 2. svetová vojna (20)
1940 - Zamrznutý Dunaj (1)
1942 - Zamrznutý Dunaj (3)
1944 - Bombardovanie továrne Apollo (12)
1944-1945 - Slovenské národné povstanie (2)
1945 - Repatriácia (9)
1945 - Vyvlastnenie majetku Nemcov a Maďarov (7)
1945 (marec až apríl) - Boje o Bratislavu (7)
1945-1946 - Návrat arizovaného majetku (3)
1946-1947 - Akcia Pomáhajme navráteným Slovákom (5)
1947 - Povodeň (9)
1947 - Vyschnutý Dunaj (12)
1948 10 3 - Vysviacka Kostola Panny Márie Snežnej (1)
1948-1949 - Znárodnenie (2)
1957 - Povodeň (9)
1957 03 08 - Medzinárodný deň žien (1)
Veľký jesenný jarmok (7)
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji (1)
1958 - Telovýchovné slávnosti (1)
1958 08 03-10 - Majstrovstvá sveta v zoskoku padákom (1)
1958 09 28 - Cvičenie civilnej obrany (12)
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji (1)
1959 06 21 - Slávnosť družby na Devíne (34)
1968 - Okupácia vojskami Varšavskej zmluvy (31)
1973 - MS v krasokorčuľovaní (2)
1985 10 11-12 - Dni námetovej filatelie (2)
2000 09 23-24 - Celoslovenský eucharistický kongres (1)
2000 11 11 - Posviacka zvonov Dómu sv. Martina (1)
2005 02 23-25 - Bratislavský samit (2)
Atletické preteky Pravda - Televízia - Slovnaft (PTS) (1)
Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) (1)
Výstava kvetov Flóra (2)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (4)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Agel, Rudolf (1)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (1)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (2)
Alžbeta Habsburská (1409-1442)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (12)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (1)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (3)
Andrašovan, Tibor (1917-2001) (1)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Anton Haus (1851-1917) (1)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (3)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (1087)
Anton Šmotlák (529)
Augusta Neulinger (?) (145)
Absolon, Ľudovít (17)
Ateliér Marian
Ateliér Körper (3)
Ambrovits (2)
Ateliér de Sandalo (2)
Apfel, Otto
Archív MNV (3)
Absolón, Z. (2)
Adler, Jacob
Alexy, Janko (2)
Atelier Müller (1)
Atelier Szova Bratislava (1)
Ateliér Helios
Ateliér Schnitzel & Fink
Absolon (1)
Absolon, Zoltán (1)
Absolon, Ľudovít; Sekera, Miroslav; Belický, Karol (1)
Absolon, Ľudovít; Sláma, Ján (1)
Absolon, Ľudovít; Tichý, Ivan (1)
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavel; Paul, Petr (1)
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavol; Grossmann, Igor; Tesák, Milan (1)
Absolon, Ľudovít; Veliká, Dagmar; Orlík, Anton (1)
Absolonová, E.; Klimo, Martin; Šmátrala, Milan; Kanka, Ján (1)
Absolón, Ľudovít (1)
Alt, Franz (1)
Anna Neulinger (?) (1)
Ateliér Rosbaud
Ateliér Stefania
Augusta Neulinger ? (1)

Mestské časti

Čunovo
Devín
Devínska Nová Ves
Dúbravka
Jarovce
Karlova Ves
Lamač
Nové Mesto
Petržalka
Podunajské Biskupice
Rača
Rusovce
Ružinov
Staré Mesto
Vajnory
Vrakuňa
Záhorská Bystrica
Panoramatické pohľady
Neznáma lokalita
Neznáme umiestnenie
Lokality mimo Bratislavy

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Albertova lávka (0)
Alstrova ulica (6)
Alžbetínska (7)
Americká (1)
Americké námestie (60)
Andreja Plávku (0)
Anenská (0)
Avarská (0)
SÚKROMNÉ ZBIERKY
ARCHÍVY
KNIŽNICE
Súkromná zbierka rodiny Schweighoferovej
Súkromná zbierka J. Šedivého
Súkromná zbierka Jozefa Tótha
AMB - Archív mesta Bratislavy (2424)
A PÚ SR - Archív Pamiatkového úradu SR (1690)
Múzeum mesta Bratislavy (MMB) (6111)
Mestský ústav ochrany pamiatok (470)
SNM-AM (2)
Súkromná zbierka rodiny FALB (141)
Súkromná zbierka Viktora Farára (1115)
Súkromná zbierka Tomáša Frankla (1052)
Súkromná zbierka Juraja Horvátha (1607)
Súkromná zbierka Ing. Ladislava Kálmána (226)
Súkromná zbierka Johannesa Lipperta (10)
Súkromná zbierka príslušníkov rodiny LUDWIG (393)
Súkromná zbierka Juraja Šedivého (653)
Súkromná zbierka Antona Šmotláka ml. (2689)
Súkromná zbierka Pavla Tišliara (6)
Zbierka ku dejinám Karlovej Vsi Matúša Šrámka - Karlovaves.ahoj.sk (318)
Monasterium.net (1)
YouTube (3)
Rôzne digitálne zdroje (2)
Digitálna zbierka rôznych majiteľov (35)
Testovací zdroj (12)
Test ui42 (1)
pam
map
[ikona-fotografia]
Michalská priekopa
[ikona-fotografia]
Michalská ulica
[ikona-fotografia]
Michalská priekopa
[ikona-fotografia]
Michalská priekopa
[ikona-fotografia]
Dom služby Baťa
[ikona-fotografia]
Segnerova kúria
[ikona-fotografia]
Michalský most
[ikona-fotografia]
Michalský most
[ikona-fotografia]
Michalská ulica
[ikona-fotografia]
Schmidt Hansl
[ikona-fotografia]
Vročenie 1652
[ikona-fotografia]
Michalská ulica
[ikona-fotografia]
Prašná bašta
[ikona-fotografia]
Prašná bašta
[ikona-fotografia]
Segnerova kúria
[ikona-fotografia]
Prašná bašta
[ikona-fotografia]
Ramharterov dom
[ikona-fotografia]
Ramharterov dom
[ikona-fotografia]
Schmidt Hansl
[ikona-fotografia]
Ramharterov dom
[ikona-fotografia]
Obchodná ulica
[ikona-fotografia]
Americké námestie
[ikona-fotografia]
Americké námestie
[ikona-fotografia]
Americké námestie
[ikona-fotografia]
Americké námestie
[ikona-fotografia]
Americké námestie
[ikona-fotografia]
Americké námestie
[ikona-fotografia]
Župné námestie
[ikona-fotografia]
Freska
[ikona-fotografia]
Freska
[ikona-fotografia]
Lodná ulica
[ikona-fotografia]
Dvor na Panskej uici
[ikona-fotografia]
Kaplnka paulínov
[ikona-fotografia]
Spechov palác
[ikona-fotografia]
Erdődyho jazdiareň
[ikona-fotografia]
Župné námestie
[ikona-fotografia]
Božia muka
[ikona-fotografia]
Obývacia izba
[ikona-fotografia]
Klasicistický reliéf
[ikona-fotografia]
Štefánikova ulica
[ikona-fotografia]
Osadná ulica
[ikona-fotografia]
Drevená ulica
[ikona-fotografia]
Obchodná ulica
[ikona-fotografia]
Reliéf na Roykovom dome
[ikona-fotografia]
Klasicistický reliéf
[ikona-fotografia]
Dvor na Obchodnej ulici
[ikona-fotografia]
Royko passage
[ikona-fotografia]
Detail stropu
1
priehľadnosť
Back to Top