FILTER
26 inventárnych jednotiek
 • materiály
 • miesta
 • témy
 • udalosti
 • ľudia
 • zdroje
 • pamiatky
 • čas
Audio_Spomienky
Fotografia (25)
Maľba (0)
Mapa
Písomnosť (1)
Pohľadnica
Predmet (0)
Veduta
Video
Vizualizácia
ARMÁDA
DOPRAVA (1)
Cestná doprava (1)
Koľajová doprava
Mýta a clá
Posli a posolstvá
Vodná doprava
Vzdušná doprava
ETNIKÁ a skupiny (1)
Česi, Moravania a bohemiká
Chorváti, Srbi, Bosniaci
Latinské
Maďari a hungariká (1)
Multietnické
Nemci (a Rakúšania) a germaniká
Poliaci, poloniká
Rómske
Rusi, Ukrajinci, Bielorusi
Slováci a slovaciká
Uhorskí / karpatskí Nemci
Židia a judaiká
HASIČI
JAZYK prameňa (1)
Český jazyk (po roku 1800)
Francúzsky jazyk
Iné jazyky
Latinský jazyk
Maďarský jazyk
Nemecký jazyk
Ruský jazyk
Slovenčina a čeština pred 1800
Slovenský jazyk (po roku 1800)
Viacjazyčné (1)
JAZYKY_BA (0)
Anglický jazyk BA
JUSTÍCIA, SÚDY
KULTÚRA (1)
Divadlo
Film a kino
Hudba
Literatúra a knižnice
Ľudová kultúra
Sochárstvo
Tanec
Tlač, noviny, žurnalistika
Výtvarné umenie
NÁBOŽENSTVO a CIRKVI (0)
Evanjelické cirkvi
Iné viery
Katolíci
Pravoslávni a gréckokatolíci
Púte
Zbožné fundácie
Židia
POLÍCIA
POLITIKA a STRANY
PRÍRODA (0)
Dunaj
Lesy
More / oceán
Ochrana prírody / ekologické
Parky a záhrady
Rieky a jazerá
Železná studnička (zlý tag)
Zvieratá
REMESLÁ a PRIEMYSEL (0)
Baníctvo
Cechy
Mlynárstvo
Rybárstvo
Vinárstvo
ŠKOLSTVO (0)
Iné vzdelávanie
Predškolská výchova
Stredné školstvo
Vysoké školstvo
Základné školstvo
SLUŽBY (1)
Banky a financie
Hotely a iné ubytovanie
Kúpele
Obchody a trhy
Stravovanie a pohostinstvo (1)
SPOLKY (0)
Skauting / Junák
ŠPORT a VOĽNÝ ČAS (4)
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI
VEDA
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY
BUDOVY ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE v Bratislave (0)
Finančné úrady (Ministerstvo vnútra SR)
Fond národnej obnovy (Ministerstvo pôdohospodárstva SR)
Justičný palác
Lutherov dom
Miestodržiteľská rada
Ministerstvá
Obchodná a priemyselná komora
Policajné riaditeľstvo
Radnica (Prievoz)
Radnica - nová
Radnica - stará
Riaditeľstvo štátnych dráh (železníc)
Sedria na Kozej ulici
Strážnica na Hlavnom námestí
Uhorská kráľovská komora
Ústredná poštová správa (Ministerstvo dopravy a výstavby SR)
Živnostenský dom (Nová scéna)
Župný dom
CINTORÍNY v Bratislave (0)
Cint. pri Kozej bráne
Cint. Slávičie údolie
Cintoríny pripojených častí
Jednotlivé náhrobníky
Krematórium
Martinský cint.
Mikulášsky cintorín
Ondrejský cint.
Prehistorické pohrebiská
Zaniknuté novoveké cintoríny (blumentálsky a pod.)
Zaniknuté stredoveké cintoríny
Židovské cint. (ortodoxný a neologický)
DOPRAVNÉ stavby v Bratislave (0)
Autobusové stanice
BA: Most Apollo
Historické mosty
Hlavná železničná stanica
Iné vlakové stanice
Lafranconi
Letiská
Nový (SNP) most
Prístavný most
Prístavy
Stanica konskej železnice
Starý most (a predošlé mosty)
Tunely
Viedenská električka
Železničná stanica Nové Mesto
EVANJELICKÉ KOSTOLY v Bratislave (0)
EAV-kostol v Dúbravke
EAV-kostol v Petržalke
EAV-kostol v Prievoze
EAV-kostol v Rači
EAV-kostol v Rusovciach
Kalvínsky kostol
Malý evanjelický kostol
Nový kostol EAV.
Veľký evanjelický kostol
HRADBY mesta Bratislava (0)
Michalská veža
Rybárska veža/brána
Samotné hradby a bašty
Vavrinecká (Laurinská) veža/brána
Vodná veža
Vydrická veža/brána
HRADY v Bratislave (0)
Bratislavský hrad
Devínsky hrad
Iné pamiatky SLUŽIEB a SPOJOV v Bratislave (0)
BA: Mindszentyho fotoateliér (Majláthov, Faustov)
BA: Televízna veža
Československá národná banka
Hlavná pošta
Iné banky a poisťovne v Bratislave
Mestská sporiteľňa
Nový rozhlas ("Pyramída")
Okresná sociálna poisťovňa
Palác Tatra banky
Poisťovne Assicurazioni Generali a Moldavia Generali
Rakúsko-uhorská banka
Robotnícka zdravotná poisťovňa
Uhorská eskontná a zmenárenská banka
Zemská banka
Zemská úradovňa pre poistenie robotníkov (Robotnícka poisťovňa)
KULTÚRNE STAVBY v Bratislave (0)
Malá scéna SND
Amfiteáter na Bratislavskom hrade
Bellevue
Devínske divadlo v prírode
Divadlo Aréna
Dom ROH (Istropolis)
Dom Slovenskej ligy
Dom umenia
Incheba
Kasíno Dynamit
Katolícky kultúrny dom A. Hlinku
Kino Mladosť
Kino Uránia (Hviezda)
Mestské divadlo (Csákyho divadlo)
Mestské divadlo (Historická budova SND)
Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava
Nová budova Slov. národ. divadla
Polyfunkčný dom Metropol
Reduta
Slovenská národná galéria
Slovenská televízia
Slovenské národné múzeum
Slovenský národný archív
Slovenský rozhlas
Umelecká beseda slovenská
Vajnorský ľudový dom
YMCA
OBCHODNÉ DOMY v Bratislave (0)
Dom služby Baťa (Veľký Baťa)
Eurovea
Nová tržnica
Obchodný a obytný dom Manderla
Obchodný dom Bohuslav Brouk (Dunaj)
Obchodný dom Hirschbein
Obchodný dom Prior
Obytný a obchodný blok Avion
Obytný a obchodný dom Schön
Polus City Center (VIVO!)
Stará tržnica
Železiarstvo Neurath
PALÁCE v Bratislave (1)
Apponyiho palác na Radničnej ul.
Apponyiho palác na Vajanského nábr. (zaniknutý)
Aspremontov
Balassov
Benyovszkého palác (zaniknutý)
Berchtoldov (zaniknutý)
Brauneckerov palác (zaniknutý)
Csákyho kaštieľ
Csákyho na Panskej ul.
Csákyho na Rázusovom nábr. (zaniknutý)
Csákyho na Štúrovej ul.
Csomov
De Pauliho palác
Dessewffyho palác
Dom U dobrého pastiera
Dom U modrej gule
Erdődyho palác
Esterházyho na Kapitulskej ul.
Esterházyho na Panskej ul.
Georgievitsov palác
Grassalkovichov
Habermayerov palác
Heckenastov palác
Illésházyho palác na Hviezdoslavovom nám. (zaniknutý)
Iné paláce (1)
Jeszenákov na Michalskej ul.
Jeszenákov palác na Hlavnom nám.
Jurenákov palác
Kamperova kúria
Karácsonyiho
Károlyiho palác (Ruttkayovcov-Vrútockých)
Keglevichov
Kutscherfeldov
Landererov palác (zaniknutý)
Lanfranconiho palác
Letný arcibiskupský palác
Ludwigov palác
Mirbachov
Nesterov
Ormosdyho kaštieľ
Palác Klobušických (Alžbetka)
Palác Motešických
Pálffyho na Gorkého ul. (zaniknutý)
Pálffyho na Hviezdoslavovom nám.
Pálffyho na Panskej ul.
Pálffyho na Ventúrskej ul.
Pálffyho na Zámockej ul.
Palugyayov na Pražskej ul.
Palugyayov palác na Hlavnom nám.
Pistoriho
Pongráczov palác (zaniknutý)
Primaciálny
Rohanov palác (zaniknutý)
Schilsonov (zaniknutý)
Schützov palác
Spechov palác (zaniknutý)
Szapáryho kaštieľ
Uhor. kráľ. komora pozri Budovy administratívy
Viczayov palác (zaniknutý)
Vila Jakoba Sonnenfelda
Wachtlerov palác (zaniknutý)
Zichyho kaštieľ
Zichyho palác
PAMÄTNÍKY, SOCHY a FONTÁNY v Bratislave (0)
Čumil
Floriánske súsošie
Fontána bohyne Diany
Fontána Dievča so srnkou
Fontána Lev s erbom
Fontána sv. Juraja
Fontána Tritón a nymfa
Fontána Žena s krčahom
Ganymedova fontána
Iné pamätníky a pomníky
Justiho lavička
Kačacia fontána
Korunovačný pahorok
Mariánsky stĺp
Maximiliánova fontána ("Roland")
Miléniový pamätník na Devíne
Morové stĺpy
Napoleonský vojak
Pamätné tabule v Bratislave
Pamätník SNP
Pomník A. Bernoláka
Pomník A. Kolíska
Pomník bulharských partizánov
Pomník F. Liszta
Pomník F. Rómera
Pomník H. Justiho
Pomník J. Fadrusza
Pomník J. N. Hummela
Pomník J. V. Stalina
Pomník K. Gottwalda
Pomník K. Šmidkeho
Pomník M. R. Štefánika
Pomník Márie Terézie
Pomník O. Trebitschovej
Pomník P. M. Bohúňa
Pomník P. O. Hviezdoslava
Pomník padlých v Bitke pri Lamači
Pomník Š. Pálffyho
Pomník S. Petőfiho
Pomník Schöne Náciho
Pomník štúrovcov
Pomník sv. Alžbety
Pomník víťazstva nad fašizmom
Pomníky padlých
Posmievačik
Slavín
Stĺp Karolíny Augusty
Stĺp Najsvätejšej Trojice (Rusovce)
Stĺp sv. Jozefa
Súsošie sv. Jána Nepomuckého
Súsošie sv. Martina
Trojičný stĺp na Rybnom námestí
VOJENSKÉ
Železný honvéd
POHOSTINSKÉ SLUŽBY v Bratislave (0)
Albrechtova záhrada
Antik Cafe
Apfel (Stahl)
Astoria
Au Café
BA: Berlin
Baross
Boon
Bystrica
Café Mayer
Drobek
Effenberger
Fajka
Funus
Grand Cafe
Hollinger (Secession)
Jalta Bar
Kysucký hostinec
Leberfinger
Luxor
Meštiansky pivovar
Olympia
Park
Perugia
Púčkové domy
Radnička
Redoute
Regina
Reisner
Roland Café
Rotunda
Schmidt Hansl
Slamená búda
Slovák
Stará sladovňa (Mamut)
Štefánia
Steltzer
Taranda
Tempo
Útek do Egypta
Veľkí františkáni
Viecha na Žilinskej ulici
Viecha U sedliaka
Vínny restaurant (Slovenská pivnica)
PREHISTORICKÉ stavby v Bratislave (0)
Keltské oppidum_
PRIEMYSELNÉ stavby v Bratislave (0)
BA: Grünebergova kefáreň
BA: Iné továrne
BA: Továreň A. Marschalla na koče
BA: Továreň Apollo
BA: Továreň Dynamit > CHZJD
Bitúnky
Elektrárne
Esterházyho maják
Mlyny
Plynárne
Sklad č. 7
Sýpky
Vodárne
PRÍRODNÉ PAMIATKY v Bratislave (0)
BA: Rybníky na Železnej studničke
Napoleonov topoľ
R.-K. KAPLNKY a pod. v Bratislave (0)
Iné samostatné kaplnky
K. Božieho Tela, Panská ul.
K. Nanebovzatia P. Márie v býv. lazarete
K. Panny Márie Snežnej (zaniknutá)
K. sv. Ladislava
Kaplnka sv. Jakuba
Kaplnka sv. Kataríny
Lurdská jaskyňa
Rôzne kalvárie na území Bratislavy
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY karpatskej oblasti (0)
K. Ducha Svätého, Devínska Nová Ves
K. Ducha Svätého, Dúbravka
K. Panny Márie Pomocnice kresťanov, Rača
K. Sedembolestnej Panny Márie, Vajnory
K. sv. Filipa a Jakuba, Rača
K. sv. Františka z Assisi, Karlova Ves
K. sv. Kozmu a Damiána, Dúbravka
K. sv. Kríža, Devín
K. sv. Margity, Lamač
K. sv. Michala Archanjela
K. sv. Petra a Pavla, Záhorská Bystrica
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY zadunajskej oblasti (0)
K. Povýšenia sv. Kríža, Petržalka
K. Sedembolestnej Panny Márie, Petržalka
K. sv. Arnolda Janssena, Petržalka (verbisti)
K. sv. Juraja (zaniknutý), Petržalka
K. sv. Márie Magdalény, Rusovce
K. sv. Michala Archanjela, Čunovo
K. sv. Mikuláša, Jarovce
K. sv. rodiny, Petržalka
K. sv. Víta, Rusovce
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY - Nové Mesto (0)
K. Kráľovnej rodiny, Nové Mesto
K. Mena Panny Márie, Vrakuňa
K. Najsv. Srdca Ježišovho, Kramáre
K. Najsv. Srdca Ježišovho, Prievoz
K. Narodenia Panny Márie, Dlhé Diely
K. Panny Márie Pomocnice (Miletičova, zaniknutý), Ružinov
K. Panny Márie Pomocnice kresťanov (saleziáni), Ružinov
K. sv. Jána Bosca, Trnávka (saleziáni)
K. sv. Kríža, Podunajské Biskupice
K. sv. Mikuláša, Podunajské Biskupice
K. sv. Vincenta de Paul, Ružinov
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY - Staré Mesto (0)
K. alžbetínok (sv. Alžbety)
K. františkánov (Zvestovania Pána)
K. jezuitov (najsv. Spasiteľa/Salvátora)
K. kapucínov (sv. Štefana kráľa)
K. milosrdných bratov (Navštívenia Panny Márie)
K. najsv. Spasiteľa/Salvátora na Hrade (zaniknutý)
K. najsv. Trojice (Zuckermandel)
K. Nanebovzatia Panny Márie (blumentálsky)
K. Nanebovzatia Panny Márie (Notre Dame)
K. Nanebovzatia Panny Márie (starý blumentálsky, zaniknutý)
K. Panny Márie Snežnej (Horský park, dominikáni)
K. Povýšenia vznešeného a životodarného kríža (sv. Ondreja)
K. redemptoristov (sv. Cyrila a Metoda)
K. sv. Alžbety ("Modrý kostolík")
K. sv. Martina (Dóm, Katedrála)
K. sv. Michala (zaniknutý)
K. sv. Mikuláša
K. sv. Ondreja (zaniknutý)
K. sv. Vavrinca (zaniknutý)
K. trinitárov (sv. Jána z Mathy)
K. uršulínok (Panny Loretánskej)
Kostol antonitov (sv. Ladislava)
Kostol klarisiek (Kostol Povýšenia sv. Kríža)
Rehoľný dom Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa
REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby_BA (7)
BA: Turistická nocľaháreň na Kamzíku
BA: Veža v Sade Janka Kráľa
Botanická záhrada
Detské ihriská
Domy detí a mládeže
Erdődyho jazdiareň
Ferdinandove kúpele (Železná stud.)
Iné rekreačné a športové stavby
Kúpele Grössling (3)
Lido
Mestská strelnica
Novšie kúpaliská a plavárne (4)
Pavilón na Železnej studničke
PKO
Rozhľadňa na Murmannskej výšine
Štadióny
Stredoveké kúpele
Veslárske kluby
Zoologická záhrada
ŠKOLY a INTERNÁTY v Bratislave (0)
Budovy Univerzity Istropolitany
Chlapčenská meštianska škola
Evanjelické lýceum na Palisádach
Evanjelický internát na Tolstého ul.
Histor. budova Filozofickej fakulty UK
Iné školy
Internát Lafranconi
Internát Svoradov
Jezuitské gymnázium
Jezuitské kolégium
Kadetská škola
Katolícke gymnázium (Gamča)
Masarykove školy
Nové evanjelické lýceum
Pavilón teoretických ústavov SVŠT (Fakulta architektúry STU)
Staré evanjelické lýceum
Štátna reálna škola
Štátny dievčenský učiteľský ústav
Štefánikova škola
Stredná priemyselná škola strojnícka
Stredoškolský internát P. O. Hviezdoslava
Študentský domov Jura Hronca (Bernolák)
Študentský domov Prokopa Veľkého (HOPA)
Univerzita Komenského na Šafárikovom nám.
Ústav hluchonemých
Vyššia dievčenská škola (Maďarské gymnázium)
Židovská ľudová škola
VOJENSKÉ OBJEKTY, KASÁRNE v Bratislave (0)
Delostrelecké kasárne
Honvédske (Hurbanove) kasárne
Husárske kasárne
Pechotné kasárne
Pešiacke (Svätoplukove) kasárne
Vodné (Štefánikove) kasárne
Vozatajské kasárne
ZDRAVOTNÍCKE a SOCIÁLNE zariadenia v Bratislave (0)
Charitas – domov slobodných žien
Evanjelická nemocnica
Iné zdravot. a soc. zariadenia
Kochovo sanatórium
Krajinská (Štátna) nemocnica
Mestské špitále a lazaret
Schlesingerovo sanatórium (Ortopedická klinika)
Sirotinec na Hlbokej ceste
Židovská nemocnica
Židovský sirotinec
ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY v Bratislave (0)
Ortodoxná synagóga (Heydukova ul.)
Ortodoxná synagóga (Zámocká ul.)
Synagóga neológov (Rybné nám.)
Synagógy zaniknuté pred 19. stor.
Známe HOTELY v Bratislave (0)
Botel Javorina
Hotel Barónka
Hotel Bláha (Krym)
Hotel Bratislava
Hotel Carlton a predošlé stavby
Hotel Central
Hotel Continental
Hotel Danube (Park Inn)
Hotel Dax
Hotel Deák
Hotel Devín
Hotel Judea (Judae)
Hotel Koch
Hotel Kyjev
Hotel Palace
Hotel Sheraton
Hotel Tatra
U červeného vola
U uhorského kráľa (Royal)
U zlatého jeleňa
U zlatého orla
U zlatej merice (Rudolf)
U zlatej ruže
-500000 až -8000 - Najstaršie osídlenia Bratislavy
-7000 - Mezolitická dieľňa v Bratislave-Dúbravke
0863 až 0885 - Misia Konštantína a Metoda na Veľkej Morave
0907 - Bitka pri Bratislave
1052 - Obliehanie Bratislavy Henrichom III.
1074-1080 – Uhorský kráľ Šalamún v Bratislave
1204 - Presun Bratislavskej kapituly
1221 - Presun najst. BA kostola z hradu do podhradia
1241-1242 - Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska
1309 a 1311 – Kardinál Gentilis v Bratislave
1426-1433 - Husitské ohrozenie
1430 03 06 - udelenie práva raziť mince Bratislave
1432 11 25 - Husitské sprisahanie v Bratislave
1434 - 1467 - Bratríci (a posthusiti)
1436 - Udelenie erbu
1465 05 29 - 1467 07 20 – Založenie a otvorenie Univerzity Istropolitany
1501 - Dunajská povodeň
1515 - Bratislavské rokovania
1526 12 17 - Voľba Ferdinanda Habsburského za uhor. kráľa
1655 06 27 - Korunovácia Leopolda I.
1687 - Korunovácia Jozefa I.
1741 - Korunovácia Márie Terézie
1809 a predtým - Napoleonské ťaženia
1825 09 25 - Korunovácia Karolíny Augusty za uhorskú kráľovnú
1829 - Vznik Spoločnosti česko-slovanskej
1848-1849 - Uhorská revolúcia
1866 07 22 - Bitka pri Lamači
1869 - Prvé moderné sčítanie obyvateľstva
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok
1880 - Sčítanie obyvateľstva
1886-1896 - Regulácia Dunaja
1890 - Povodeň
1890 - Sčítanie obyvateľstva
1896 - Miléniové oslavy
1897 - Povodeň
1897 05 16 - Odhalenie Pomníka Márie Terézie
1899 - Miestna priemyselná výstava
1899 - Povodeň
1900-1902 - Zrútenie a oprava tunela
1902 - 2. krajinská poľnohospodárska výstava
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa
1907 - Oslavy 700. výročia narodenia svätej Alžbety
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža
1909 06 01 - Návšteva kráľa Františka Jozefa v Bratislave
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy
1913 - Požiar Podhradia v Bratislave
1914-1918 - 1. svetová vojna
1918 - Návšteva kráľa Karola IV.
1919 - Obsadzovanie Bratislavy
1919 05 10 - Pohreb M. R. Štefánika
1920 - Ples inžinierov a architektov
1921 - Búranie pomníka Márie Terézie
1921 01 21 - Zbúranie pamät. arpádov. vojaka na Devíne
1921 09 19 - 09 20 - Návšteva T. G. Masaryka
1921-1942 - Orientálne trhy v Bratislave
1925 - Razia v redakcii Slováka
1925 - Všeživnostenský deň
1926 - Vysviacka zvonov
1928 - Orolský zlet v Bratislave
1928 - Zamrznutý Dunaj
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR (oslavy)
1928 12 01 - Otvorenie Večerných kurzov kreslenia a reklamného aranžovania
1929 - Návšteva maršala P. Pétaina
1929 - Povodeň
1929 06 28 - 07 01 - Zjazd Ústredia slovenského katolíckeho študentstva
1930 04 27 - Závod balónov
1930 10 11-13 - Návšteva prezidenta T. G. Masaryka
1933 - Pribinove slávnosti v Nitre
1933 07 02-04 - Zjazd čs. múzejníkov v Banskej Štiavnici
1933 09 02 - Preteky motorových člnov
1936 09 19-21 - Návšteva prezidenta E. Beneša
1936 11 01 - Návšteva rumunského kráľa Karola II.
1937 04 21 - Návšteva prezidenta E. Beneša
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva
1937 10 24 - 11 02 - Celoštátna výstava poštových známok
1938 - Návšteva Milana Hodžu v Bratislave
1938 03 12 - Anšlus Rakúska a jeho dôsledky
1938-1945 - Prenasledovanie Židov a holokaust
1939 10 26 - Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky
1939-1942 - Arizácia majetku Židov
1939-1945 - 2. svetová vojna
1940 - Zamrznutý Dunaj
1941-50te - zajatie vojakov zo Slovenska
1942 - Zamrznutý Dunaj
1944 - Bombardovanie továrne Apollo
1944 08 29 až 10 06 - Slovenské národné povstanie
1944 09 30 až 1945 05 01 - Oslobodzovanie Slovenska
1944-1945 - Evakuácia Nemcov
1945 (marec až apríl) - Boje o Bratislavu
1945 - Repatriácia
1945 - Vyvlastnenie majetku Nemcov a Maďarov
1945 02 19 - Zbombardovanie zajateckého transportu v Melku
1945-1946 - Návrat arizovaného majetku
1945-1946 - Perzekúcie (česko)sloven. Nemcov a Maďarov a nútené vysídľovanie
1946-1947 - Akcia Pomáhajme navráteným Slovákom
1947 - Povodeň
1947 - Vyschnutý Dunaj
1948 10 28 - 30. výročie vzniku ČSR
1948 10 3 - Vysviacka Kostola P. Márie Snežnej v Bratislave
1948-1949 - Znárodnenie
1949 - 1. výročie Víťazného februára
1949 - Hrachová brigáda
1949 - IX. zjazd KSČ v Bratislave
1949 - Koncert robotníckeho spevokolu
1949 - Návšteva Klementa Gottwalda
1949 - Otvorenie Devínskej cesty
1949 - Týždeň čistoty v uliciach
1949 04 14 - Manifestácia za svetový mier
1949 06 01 - Štátny pohreb Petra Jilemnického
1949 07 04 - Otvorenie tunela pod hradom
1949 08 - Návšteva Jeana Bouliera
1949 09 11 - Pomenovanie Námestia G. Dimitrova pred Hl. žel. stanicou
1949 10 - Návšteva konzula ZSSR Novikova v Bratislave
1949 11 07 - Manifestácia na výročie VOSR
1950 04 04 - Odhalenie Pomníka víťazstva nad fašizmom (víťaznej Červenej armády)
1957 - Povodeň
1957 03 08 - Medzinárodný deň žien
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji
1958 - Telovýchovné slávnosti
1958 08 03-10 - Majstrovstvá sveta v zoskoku padákom
1958 09 28 - Cvičenie civilnej obrany
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji
1959 06 21 - Slávnosť družby na Devíne
1961 05 28 - 40. výročie založenia KSČ
1962 08 29 - Otvorenie potravín (bývalá Te-Ta) na Dunajskej ulici
1962 10 05 - Návšteva Rudolfa Petershagena
1964 06 14 - Voľby do SNR
1965 - Povodeň
1965 01 20 - ? - Výstava sovietskeho výtvarného umenia
1965 04 17 - 05 09 - Hosťovanie Sovietskeho štátneho cirkusu
1965 05 16 - Otvorenie V-klubu
1965 05 30 - Alexandrovci v amfiteátri
1966 - 98 - Festival Bratislavská lýra
1966 05 05 - Vysokoškolský karnevalový sprievod
1966 05 09 - Vojenská prehliadka
1967 06 04 - Otvorenie Dní čs.-sovietskeho priateľstva
1968 - Okupácia vojskami Varšavskej zmluvy
1973 - MS v krasokorčuľovaní
1985 10 11-12 - Dni námetovej filatelie
1987 04 11 - Návšteva Michaila Gorbačova v Bratislave
1989 - Nežná revolúcia
1990 04 22 - Návšteva Jána Pavla II. v Bratislave
1990 09 14 - Návšteva Françoisa Mitterranda v Bratislave
1991 - doteraz - Korunovačné slávnosti
1991 - Povodeň
1992 02 28 - Návšteva Helmuta Kohla v Bratislave
1995 06 30 - 07 02 - Návšteva Jána Pavla II.
2000 09 23-24 - Celoslovenský eucharistický kongres
2000 11 11 - Posviacka zvonov Dómu sv. Martina
2005 02 23-25 - Bratislavský samit
Atletické preteky Pravda - Televízia - Slovnaft (PTS)
Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)
Filmové festivaly pracujúcich
Návšteva divadla MCHAT
Oslavy 1. mája
Oslavy SNP
Slovanské dni na Devíne
Veľký jesenný jarmok
Výstava kvetov Flóra

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelaida Švábska (1065-1090) (0)
Adelaida z Riedenburgu (12. stor.) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (0)
Agnesa Babenberská (ca.1151-1182) (0)
Agneša Habsburská (1281–1364) (0)
Agnesa z Antiochie (1154-1184) (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (0)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (0)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Alth, Jozef (1821-1890) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (0)
Alžbeta Kotromanićová / Bosnianska (1340-1387) (0)
Alžbeta Kumánska (1240-1290> (0)
Alžbeta Luxemburská (1409-1442) (0)
Alžbeta Piastovská (1305-1380) (0)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (0)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (0)
Anastázia Kyjevská <1021-1096> (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (0)
Andrássy, Gyula (1823-1890) (0)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Anežka Hlohovská <1290-1361) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (0)
Anna de Foix (1480-1506) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (0)
Árossy, Jozef (1797-1870) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (0)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Absolon
Absolon, Ľudovít
Absolon, Ľudovít; Sekera, Miroslav; Belický, Karol
Absolon, Ľudovít; Sláma, Ján
Absolon, Ľudovít; Tichý, Ivan
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavel; Paul, Petr
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavol; Grossmann, Igor; Tesák, Milan
Absolon, Ľudovít; Veliká, Dagmar; Orlík, Anton
Absolon, Zoltán
Absolonová, E.; Klimo, Martin; Šmátrala, Milan; Kanka, Ján
Adler, Jacob
Alexy, Janko
Alt, Franz
Alt, Rudolf
Ambrovits
Andrási, Mór
Anna Neulinger (?)
Anton Šmotlák (2)
Apfel (ateliér)
Apfel, Otto
asd
asdf
Ateliér Helios
Ateliér Körper
Atelier Krumlík Hodonín
Ateliér Marian
Atelier Marian
Atelier Müller
Ateliér Rosbaud
Ateliér Schnitzel & Fink
Ateliér Stefania
Atelier Szova
Atelier Szova Bratislava
Auerbach, Max
Augusta Neulinger (?)
Augusta Neulinger ?
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (7)

Mestské časti

Devínska Nová Ves
Čunovo
Devín
Dúbravka
Jarovce
Karlova Ves
Lamač
Nové Mesto
Petržalka
Podunajské Biskupice
Rača
Rusovce
Ružinov
Staré Mesto
Vajnory
Vrakuňa
Záhorská Bystrica
Panoramatické pohľady
Neznáma lokalita
Neznáme umiestnenie
Zaniknuté osady

Ulice (podľa abecedy)

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
K lomu (8)
K Železnej studienke (4)
Kálalova (zaniknutá) (22)
Kalinčiakova (13)
Kamenné lomy (1)
Kamenné námestie (87)
Kamzík (kopec) (0)
Kamzík - Les (10)
Kamzíkov vrch (0)
Kapitulská (258)
Kapucínska (119)
Karadžičova (63)
Karloveská (6)
Karloveské rameno (4)
Karpatská (15)
Kaštieľska (1)
Kazanská (0)
Kl'zavá (0)
Klariská (75)
Klatovská (0)
Klemensova (27)
Klenová (0)
Klimova (0)
Klobučnícka (85)
Klokočova (190)
Kmeťovo námestie (5)
Kočánkova (1)
Koceľova (2)
Kolárska (70)
Kollárovo námestie (147)
Komárnická (3)
Komenského námestie (56)
Kominárska (2)
Konventná (45)
Kopáčska (zaniknutá) (17)
Kopčianska (6)
Korabinského (1)
Koreničova (18)
Košická (16)
Kostolná (20)
Kováčska (0)
Kovácsova (1)
Kozia (77)
Koziarka (lokalita) (0)
Krahulčia (0)
Krakovská (0)
Kráľovské údolie (0)
Krasinského (5)
Kraskova (17)
Krásna (3)
Krasňanská (0)
Krasovského (53)
Krátka (4)
Krčméryho (0)
Kremeľská (10)
Krivá (0)
Križkova (16)
Krížna (90)
Krížna (4)
Križovatka Jozefa Čabelku (0)
Krmanova (0)
Krupkova (0)
Kubániho (0)
Kukučínova (12)
Kukuričná (0)
Kulíškova (4)
Kupeckého (1)
Kúpeľná
Kurucova (0)
Kutlíkova (v Starom Meste, zaniknutá) (1)
Kutuzovova (22)
Kuzmányho (88)
Kvačalova (3)
Kvetná (1)
Kýčerského (18)
Kyjevská (6)
Kysucká (16)
ARCHÍVY (15)
Archívy samospráv (miest a VÚC) (8)
Archív mesta Bratislavy (AMB) (8)
AMB - Arch. fond Magistrát mesta Bratislavy (0)
Zbierka stredovekých listín a listov (0)
Zbierka listín a listov č. 1 až 500
Zbierka listín a listov č. 1001 až 1500
Zbierka listín a listov č. 1501 až 2000
Zbierka listín a listov č. 2001 až 2500
Zbierka listín a listov č. 2501 až 3000
Zbierka listín a listov č. 3001 až 3500
Zbierka listín a listov č. 3501 až 4000
Zbierka listín a listov č. 501 až 1000
AMB - Osobné fondy
AMB - Zbierka fotografií a negatívov (8)
AMB - Zbierka listín a listov z pápežskej kúrie
AMB - Zbierka máp a plánov
Regionálna knižnica (0)
Zlatá kniha mesta Bratislavy 1928 (0)
ZkmBA - Ilustrácie
Archív mesta Košice (0)
Arch. fond Magistrát mesta Košice (0)
Tajný archív
Cirkevné archívy (0)
Rímskokatolícky farský úrad v Cíferi
Rímskokatolícky farský úrad v Stupave
Štátne archívy a arch. štát. orgánov a organizácií (7)
Archív Pamiatkového úradu SR (A PÚ SR) (7)
Zbierka fotografií a negatívov (7)
Zbierka fotografií a negatívov k obci Lozorno
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány 1. CSR k lokalite Bratislava (7)
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány 1. CSR k lokalite Turzovka
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány k lokalite Banská Bystrica
Literárny archív SNK
Štátny archív v Košiciach (0)
Krajská knižnica v Košiciach (zbierka parte) (0)
77
78
79
80
81
82
Zbierka fotografií a negatívov (0)
Album 04 (0)
Album 04 (jednotlivé foto)
47
48
49
50
51
52
54
55
Album 01 (0)
Album 01 (jednotlivé foto)
Album 02 (0)
Album 02 (jednotlivé foto)
Album 03: Košický kraj v obrazoch (0)
Album 05 (0)
Album 05 (jednotlivé foto)
Album 06 (0)
Album 06 (jednotlivé foto)
Album 07 (0)
Album 07 (jednotlivé foto)
Album 08 (0)
Album 08 (jednotlivé foto)
Album 09 (0)
Album 09 (jednotlivé foto)
Album 10
Album 11 (0)
Album 11 (jednotlivé foto)
Album 12 (0)
Album 12 (jednotlivé foto)
Album 13 (0)
Album 13 (jednotlivé foto)
Album 14 (0)
Album 14 (jednotlivé foto)
Album 15 (0)
Album 15 (jednotlivé foto)
Album 16 (0)
Album 16 (jednotlivé foto)
Album 17 (0)
Album 17 (jednotlivé foto)
Album 18 (0)
Album 18 (jednotlivé foto)
Album 19 (0)
Album 19 (jednotlivé foto)
Album 20 (0)
Album 20 (jednotlivé foto)
Album 21 (0)
Album 21 (jednotlivé foto)
Album 22 (0)
Album 22 (jednotlivé foto)
Album 23 (0)
Album 23 (jednotlivé foto)
Album 24 (0)
Album 24 (jednotlivé foto)
Album 25 (0)
Album 25 (jednotlivé foto)
Album 26 (0)
Album 26 (jednotlivé foto)
Album 27 (0)
Album 27 (jednotlivé foto)
Album 28 (0)
Album 28 (jednotlivé foto)
Album 29 (0)
Album 29 (jednotlivé foto)
Album 30 (0)
Album 30 (jednotlivé foto)
Album 31
Album 32 (0)
Album 32 (jednotlivé foto)
Album 33 (0)
Album 33 (jednotlivé foto)
Album 34 (0)
Album 34 (jednotlivé foto)
Album 35
Album 36
Album 37 (0)
Album 37 (jednotlivé foto)
Album 38
Album 39
Album 40
Album 41 (0)
Album 41 (jednotlivé foto)
Album 42 (0)
Album 42 (jednotlivé foto)
Album 43 (0)
Album 43 (jednotlivé foto)
Štátny archív v Prešove (0)
Archívny fond Magistrát mesta Bardejov
Archívny fond Magistrát mesta Sabinov
Archívny ford Magistrát mesta Gelnice
Kniha prísah mesta Levoča
Kniha prísah mesta Prešov
DIGITÁLNE ZDROJE (0)
Blog: geschriebene-geschichte.de
Centropa
Monasterium.net
RTVS
YouTube (0)
Videokanál denníka N
Videokanál Institut für Kultur- und Theatergeschichte der Öst.Akad.d.Wissenschaften
Videokanál oz Hradiská
Videokanál The Habsburg Monarchy
KNIŽNICE (0)
Knižnica Jasovského opátstva (0)
Jasov_Zbierka fotografií (0)
Album pre opáta z r. 1907 (0)
Album pre opáta z r. 1907 - jednotlivé fotografie
Album pre opáta z r. 1907 ako celok
Album s portrétmi (0)
Album portrétov - celok
Jednotlivé fotky z portrétneho albumu
Voľné fotografie
Zbierka pohľadníc (0)
2_Ľudia
AT
DE
HU
Pohľadnice zachytávajúce historické udalosti
SK
Lyceálna knižnica v Kežmarku
Ústredná knižnica SAV (Lyceálna knižnica) (0)
Zbierka obrazových dokumentov (0)
1: Portréty
2: Skupiny osôb (0)
Tablo portrétov osobností
Tablo predsedníctva EAV cirkvi na Slovensku
4: Architektonické plány
Zobrazenia budov
MÚZEÁ (0)
Múzeum kultúry karpatských Nemcov (SNM-MKKN) (0)
1 - Zbierka obrazového materiálu (0)
Horná Štubňa (Oberstuben)
Kopernica (Deutsch Litta)
Krahule (Blaufuss)
Kunešov (Kuneschhau)
Lúčky (Honneshau)
Nitrianske Pravno (Deutsch Proben)
Sklené (Glaserhau)
Turček, Horný a Dolný (Ober-, Unterturz)
Múzeum mesta Bratislavy (MMB) (0)
1 - Zbierky archeologické (0)
AB - Nálezy z centra Bratislavy
AD - Nálezy z hradu Devín
AR - Nálezy z Rusoviec
2 - Zbierky historické (F) (0)
Najnovšie dejiny (S)
Novšie dejiny (K1)
Staršie dejiny (F1)
3 - Zbierky umeleckohistorické (U)
4 - Zbierky národopisné
5 - Zbierky špecializované (0)
5-FA-Farmácia
5-Fo-Fotografie
5-K1_Profánny textil a hračky
5-K3-Kultúra všedného dňa
5-LF-Literárny fond
5-N-Numizmatika
5-P-Pohladnice (0)
1-1000
1001-2000
1001-2000
3001-4000
4001 až 5000
5001-6000
6001-7000
7001-8000
5-T-Technika
5-Z-Zbrane
6 - Pozostalosti osobností
SNM-AM
Východoslovenské múzeum v Košiciach (VSM) (0)
Prírodovedné zbierky (0)
Botanika
Geológia
Paleontológia
Petrografia
Zoológia - entomológia
Zoológia - stavovce I. a II.
Spoločenskovedné zbierky (0)
Archeológia - praveká, stredoveká
Cechový archív
Cechy a remeslá
Fajky
Farmácia
Historická a umelecká fotografia (0)
Fotografie rôzne (0)
H. Negatívy a pozitívy
V. Pozitívy
VI. Diapozitívy
VII. Negatívy
VIII. Pozitívy
Pomocný materiál
Historická tlač (0)
Pohľadnice
Historický nábytok
Hudobné nástroje
Keramika, sklo, porcelán
Knižný fond zbierkového charakteru
Košická keramika
Kovolejárstvo
Medzinárodný maratón mieru
Militárie
Národopis
Numizmatika-faleristika
Numizmatika-mince, medaily, žetóny
Numizmatika-papierové platidlá
Odev, textil a odevné doplnky
Rukopisy a písomnosti
Trojrozmerný materiál
Výtv. umenie - Architektúra, architekt. články
Výtvarné umenie - Grafika
Výtvarné umenie - Kresba
Výtvarné umenie - Maľba
Výtvarné umenie - Sochárstvo
Zlatníctvo
REDAKCIE a TLAČOVÉ AGENTÚRY (0)
Periodiká online (0)
Daily Mail online
TASR (0)
TASR zbierka k dejinám Košíc (0)
1945
1946
SÚKROMNÉ ZBIERKY (10)
1_Zbierka k dejinám regiónu: HAUERLAND (0)
Zbierka HANDLOVÁ (Krickerhau) (0)
Rodinný fond: Pöss Katarína a Ondrej
Rodinný fond: Schwarz Rudolf
Zbierka HORNÁ ŠTUBŇA (Oberstuben) (0)
Rodinný fond: Grefrath Angela
Rodinný fond: Hogh Anna
Rodinný fond: Hogh Bert
Rodinný fond: Israel Sabine/Russnak
Rodinný fond: Messer/Thomahogh
Rodinný fond: Murani / Hogh Grecz
Rodinný fond: Steinhübl Hilda
Rodinný fond: STRITZ
Rodinný fond: Stritz Hanne
Rodinný fond: Stritz Joachim
Rodinný fond: TOMAHOGH Magdalena a Alfred
Rodinný fond: Turzer Peter
Rodinný fond: Weber/Thomahogh
Zbierka JANOVA LEHOTA (Drechslerhau)
Zbierka KRAHULE (Blaufuss) (0)
Rodinný fond: Grosch Klaus Martin
Rodinný fond: Lukáčová / Blahyj
Zbierka KUNEŠOV (Kuneschhau) (0)
Rodinný fond: Neuschl Viliam
Zbierka LÚČKY (Honneshau) (0)
Rodinný fond: Käfer Karin
Rodinný fond: Scharschmidt
Zbierka NITRIANSKÉ PRAVNO (Deutsch Proben)
Zbierka SKLENÉ (Glaserhau) (0)
Rodinný fond: Antalová Waltraud / Franz
Rodinný fond: Murani / Stricz
Rodinný fond: Schwarz Anita
Zbierka TURČEK (Oberturz und Unterturz) (0)
Rodinný fond: Ulbricht Andreas
Zbierka VRÍCKO (Münnichwies) (0)
Rodinný fond: Grois Sebastian
Rodinný fond: Rumpel Ján
1_Zbierka k dejinám regiónu: SPIŠ / ZIPS / SZEPES (0)
Hecht (z Matejoviec - rodinný fond)
2_Zbierka k dejinám mesta MOLDAVA nad Bodvou (0)
Folder 2 3
2_Zbierka k dejinám mesta STUPAVA (0)
Školské fotografie
2_Zbierka k dejinám mesta TURZOVKA (0)
Mestský úrad Turzovka
Súkr. zbierka: BARANEK, Miroslav (0)
Zbierka fotografií
Zbierka negatívov
Zbierka pohľadníc
Súkr. zbierka: DLHOPOLČEKOVÁ, Emília (0)
Zbierka fotografií
Súkr. zbierka: DUŠALOVÁ, Eva (0)
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc
Súkr. zbierka: GAJDIČIAR, Ivan (0)
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc
Súkr. zbierka: KOSANOVÁ, Štefánia (0)
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc
3_Zbierka k dejinám KARLOVEJ VSI M. Šrámka
3_Zbierka k dejinám obce BRANČ (0)
Rodina Berecz
Rodinný fond: Lőrinczová Irena
Zbierka rodiny Holbay
Zbierka rodiny Sima
3_Zbierka k dejinám obce LOZORNO (0)
Archív Obecného úradu Lozorno (0)
Lozorno: Pamätné knihy
Obecné kroniky Lozorna (0)
Obecná kronika č. 2 (0)
Obrazový materiál v obecnej kronike Lozorna č. 2
Zbierka fotografií (0)
Fotografie udalostí (v obdobia po 1945) (0)
Cirkevný život
Kultúrny život
Ľudia v Lozorne
Podoby Lozorna
Pracovný život
Škôlky
Školy
Spartakiády
Zábery z osláv jubileí občanov Lozorna (0)
Iné oslavy a udalosti
Jubileá
Oslavy 1. a 9. mája 1
Oslavy oslobodenia obce
Svadby
Uvítanie občiankov
Najstaršie fotografie v zbierke OÚ Lozorno
Súkr. zbierka pani Lančaričovej Márie
Súkromná zbierka: DOHZ Lozorno
Súkromná zbierka: Mária Šípová
Súkromná zbierka: Rácová
Súkromná zbierka: rodina Minarovičová
Súkromná zbierka: Vlasta Jánošová
BARTLOVCI (rodinný fond) (0)
1_Teslíkovci (0)
1_Teslik J a Vesela Joz
2_dcera Bozena
2_dcera Emilia a R Veigl
2_dcera Ruzena Stavikova
2_Šťavíkovci (0)
1_Stavik Anton
1x_Frndak_Gustav
2a_Stavikova Bartlova Alena
2c_Stavik Anton
3_Bartl Július
4_Rôzne
Bartoš, Juraj (zbierka) (0)
Folder 1
Folder 2
Moskva
BERLIN (rodinný fond) (0)
3_Berlinovci_ine generacie (0)
1_Pisomnosti
2_Drobne tlace
3_Fotografie (0)
1_Foto volne orig
2_Foto digital kopie
Elemér Berlin mladší (0)
2_Foto
Písomnosti
Os. fond Etela Berlin, rod. Berkovics (0)
Fotografie
Písomnosti
Osob. fond: Elemér BERLIN (0)
3_Foto_volne
Album druhá svet. vojna a rodina
Album Jagdbuch
Album Stará Bratislava
Písomnosti
BILLEK (rodinný fond) (0)
Oehme-Billek_Mutter (0)
Alexy_Vater
Oehme-Billek_Vater
Bizubová, Mária (rodinný fond)
Blažo, Pavel (zbierka) (0)
Fotografie P. Blaža z roku 2007
Fotografie Pavla Blaža z roku 2001
Fotografie Pavla Blaža z roku 2002
Fotografie Pavla Blaža z roku 2004
Fotografie Pavla Blaža z roku 2008
PB_2005
PB_2006
PB_2009
PB_2010
PB_2011
PB_2013
PB_2015
PB_2016
PB_2017
PB_2019
PB_2020
PB_historicke
Čupka, Milan (zbierka)
Cyprich, Robert (zbierka) (0)
Medzinarodný dunajský veľtrh
Falathová, Zuzana (zbierka) (0)
Zbierka fotografií Bratislavy
Zbierka portrétov bratislavských fotografov
FALB (rodinný fond) (0)
Video-rozhovory
Zbierka rodinných dokumentov
Farár, Viktor (zbierka) (0)
Zbierka pohľadníc
FRANKL (rodinný fond) (1)
Obrazy a grafiky zväčša od Adolfa Frankla
Rodinný archív (1)
Písomnosti Adolfa Frankla
Písomnosti Beniho Kleina
Písomnosti Eriky Frankl(ovej)
Písomnosti Jána (Jonnyho) Frankla
Písomnosti Josefa a Esther Franklovcov
Písomnosti Oskara a Friedy Nachmiasových
Písomnosti osôb v kontakte s Franklovcami resp. Nachmiasovcami
Písomnosti priateľov Adolfa a René Franklovcov (1)
Písomnosti Renáty Nachmias
Písomnosti rodiny Rosenberger a predkov bratislavských Nachmiasovcov
Písomnosti súrodencov Eugena, Alexandra a Árpáda Nachmiasovcov
Písomnosti súrodencov Ignáca, Štefánie, Alexandra a Lea Franklovcov
Písomnosti Tomáša Frankla
Spomienkové predmety rodiny Franklovcov
Video-rozhovory
Zbierka fotografií (0)
Album fotografií A. Frankla
Album povojnový
Druhá časť zbierky fotografií T. Frankla
Prvá časť zbierky fotografií T. Frankla
Rodinný album Fraklovcov
HOFER (rodinný fond) (0)
1a_MKarpatsko okolo BA
1b_Zitny ostrov
2_Zahorie
3_TT a NR
4_Povazie_PN az ZA
5_banske a horna NR
6_Juh str SK
7_Orava
8_Spis a Tatry
9_Vychodne SK
HOFFMANN (rodinný fond) (0)
Dokumenty rodiny Hoffmann
Fotografie rodiny Hoffmann
HOLZMANN a ZAUNER (rodinné fondy) (0)
Holzmann Anton
Horváth, Juraj (zbierka) (0)
Zbierka pohľadníc Bratislavy
Kálmán, Ladislav (fond Neulingerovcov) (0)
Sklene negatívy zo zbierky L. Kálmána
SZ L. Kálmán - Zbierka fotografií
Zbierka archiválií Ladislava Kálmána (0)
Osobný archív Augusty Neulinger (1893-1996?) (0)
A. Neulinger - Práca a sociálne záležitosti
A. Neulinger - Štátne občianstvo a doklady
A. Neulinger - Vzdelávanie
A. Neulinger - Životopisy
Osobný archív Márie Neulinger(ovej) (0)
Korešpondencia (0)
Rudy
Práca a sociálne poistenie (0)
Plat
Pracovné zaradenie
Sociálne
Všeobecné
Rôzne
Škola
Štátne občianstvo a doklady
Zdravie a zdravotné poistenie (0)
Zápisník
Životopisy
Zbierka pohľadníc L. Kálmána (0)
Pohľadnice v dvoch škatuliach (0)
Pohladnice_1CSR
Pohladnice_R-U
Pohľadnice vložené v albumoch
Klipp, Anton (zbierka a fond) (0)
Zbierka rodinných fotografií
Koššová, Beáta (rodinný fond) (0)
Fotografie
Pohľadnice a písomnosti
Kuzmík, Daniel (zbierka) (0)
Kuzmík_BA
Kuzmík_Ine
Zbierka k dejinám Važca
LIPPERT (rodinný fond) (0)
Pozostalosť po Böbelovcoch
Pozostalosť po Luddy Gaston-ovej
LUDWIG (rodinný fond) (0)
Zbierka Horsta-Günthera Ludwiga (0)
Die dritte Generation der Pressburger Ludwigs (0)
Bratia Christiana Ludwiga s rodinami
Christian Ludwig (0)
(Iné) písomnosti
Dokumentácia k dielam Christiana Ludwiga (0)
Album s dokumentáciou stavby domu Manderla
Plány nadstavby na rodnom dome Ludwigovcov (plány)
Spis k rodinnému domu
Fotografie (0)
Album s fotografiami zo závodu motorových člnov v Bratislave/Petržalke
Osobné doklady
Zuzana Ludwig
Die erste Generation der Pressburger Ludwigs
Die vierte Generation der Pressburger Ludwigs
Die zweite Generation der Pressburger Ludwigs
Pressburger Liegenschaften der Familie Ludwig
Zbierka Karla Hansa Ludwiga
Zbierka Petra Ludwiga (0)
Fotos
Personaldokumente
Schriftstuecke
Vínové vignety
Marušinec (súkr. zbierka) (0)
Ďuriš, Augustín
Mateášiková, Ester (zbierka) (0)
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc
MOLNÁR / TÖKÖLYI (rodinný fond) (0)
Korešpondencia Molnárovcov
REISINGER (rodinný fond)
SCHWEIGHOFER (rodinný fond) (0)
Básne a skicáre (0)
Skicár Karola Schweighofera 1
Skicár Karola Schweighofera 2
Dokumenty (0)
Písomnosti 2. generácie: Eleonóra Schweighofer, rod. Rada (0)
Biografický materiál
Písomnosti (1945-1949)
Písomnosti 2. generácie: Karol Schweighofer (0)
Biografický materiál
Písomnosti (1945-1949)
Písomnosti 3. generácie: August Schweighofer a Anna Schweighofer, rod. Eder
Písomnosti 3. generácie: František Rada a Anna Rada, rod. Zeger (0)
Biografický materiál
Písomnosti (1945-1949)
Písomnosti 4. generácie: Jozef Rada
Písomnosti 4. generácie: Mathias Eder
Písomnosti 4. generácie: súrodenci August a Marie Schweighoferovci
Písomnosti 5. generácie: Georg Schweighofer a Anna Schweighofer, rod. Tribamer
Pamätníky
Zbierka fotografií (0)
Fotoalbumy (0)
Fotoalbum Eleonóry Schweighofer, rod. Rada (0)
Jednotlivé fotky z fotoalbumu Eleonóry Rada
Fotoalbum Karola Schweighofera (0)
Fotoalbum_1_Otec_Jednotlivé fotografie
Fotoalbum Moniky Schweighoferovej
Fotoalbum rodičov Moniky Schweighoferovej (0)
Jednotlivé fotky Fotoalbum_3_Rodicia
Voľné fotografie
Šedivý, Juraj (zbierka) (7)
Zbierka pohľadníc zo Slovenska
Zbierka posoniensií (7)
Audiozbierka J. Šedivého
Pozostalosť Mikuláša Gaža (2)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1961-1970
Foto - Negativy (kinofilmy) 1971-1980
Foto - Negativy (kinofilmy) 1981-1990 (1)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1991-2000
Foto - Negatívy (kinofilmy) do 1960 (1)
Zbierka fotografií Bratislavy (5)
JŠ: Ulice 1 až K (4)
JŠ: Ulice K až R (0)
Kapitulská
Kapucínska
Klariská ulica
Klemensova ulica
Klobučnícka ulica
Kolárska ulica
Kollárovo námestie 2
Komenského námestie 1
Konventná ulica
Kozia 1
Krížna 2
L
Laurinská 1
Lazaretská 1
M
Medená 3
Michalská 1
Mikulášska 1
Mlynské nivy 1
Mostová a Námestie Ľ. Štúra
Mudroňova 2
Mýtna 1
Na vŕšku a Nedbalova
Obchodná 2
Oeserova
Osadná 1
P
Palisády 1
Panenská 1
Panská 1
Paulíniho
Podjavorinskej 2
Pribinova 2
Primaciálne námestie
Račianske mýto
Radlinského ulica
Rajská ulica
Rázusovo nábrežie a Riečna
Rudnayovo námestie
Rybné námestie
JŠ: Ulice S až Z (0)
Šafárikovo námestie
Šancová
Sedlárska
Slobody námestie
SNP námestie
Špitálska
Štefanovičova
Štúrová
Suché mýto
T
Uršulínska
V
Vajanského nábrežie
Ventúrska
Veterná
Vysoká
Z
Záhradnícka
Zámocká
Zámocké schody
Zámočnícka
Zelená
Židovská
Žilinská
Zochova
JŠ_Ulice Vydrica, Zuckermandel (1)
Zbierka pohľadníc Bratislavy Juraja Šedivého (0)
JŠ_Pohl_BA_01_Osoby
JŠ_Pohl_BA_02_Udalosti
JŠ_Pohl_BA_03_Mozaikové
JŠ_Pohl_BA_04_Zhora a Letecke
JŠ_Pohl_BA_05_Panoramy_cez Dunaj
JŠ_Pohl_BA_06_Z hradu
JŠ_Pohl_BA_07_Z kopcov
JŠ_Pohl_BA_08_Strechy
JŠ_Pohl_BA_09_Mosty
JŠ_Pohl_BA_10_Pristavy
JŠ_Pohl_BA_11_Hrad
JŠ_Pohl_BA_12_Dom
JŠ_Pohl_BA_13_Slavin
JŠ_Pohl_BA_14_Stanice
JŠ_Pohl_BA_15_Ulice (0)
29. augusta 2
Americké námestie 1
Baštová 2
Bezručova 2
Blumentálska 1
Dostojevského rad 1
Dunajská 2
Fajnorovo nábrežie 1
Farská 1
Fraňa Kráľa 2
Františkánske námestie 1
Gajova 1
Gondova 1
Gorkého 2
Grösslingová 1
Hlavné námestie 2
Hlboká cesta 1
Hodžovo námestie 1
Hurbanovo námestie 1
Hviezdoslavovo námestie 1
Ivanka pri Dunaji 1
Jesenského 3
Kapitulská 3
Klariská 1
Klemensova 1
Kollárovo námestie 3
Krížna 3
Michalská 2
Námestie 1. mája 1
Námestie Ľ. Štúra
Námestie slobody 2
Námestie SNP 1
Obchodná 3
Panská 2
Primaciálne námestie 2
Radlinského 2
Rázusovo nábrežie 1
Rybné námestie 2
Šafárikovo námestie 2
Šancová 3
Špitálska 2
Štefánikova 2
Štúrova 5
Suché mýto 2
Zámocká 2
Zámocké schody 2
Zámočnícka 3
Židovská 2
Župné námestie 1
Najstaršie do ca. 1918
Šmotlák, Anton (zbierka) (2)
Foto 1970 až 1980
Foto od 1961 do 1970
Zbierka negatívov A. Šmotláka ml. (časť do 1960) (2)
Stanek, Miroslav (zbierka) (0)
Pohľadnice: malé formáty
SZABÓ (rodinný fond) (0)
1916_Szabova_Terezia
1932_Szabova_Terezia ml (0)
1_SzT_Dokumenty
2_Drobne tlace
3_SzT_Foto
1940_Szabova_Gizela
Korešpondencia rodiny Szabóovej z rokov 1941-45 (0)
Originály
Preklady
Štefan Szabó / Szabó István (0)
4_O ňom
Dokumenty
Fotografie
Spomienky na Š. Szabóa
Životopisné podklady
Tišliar, Pavol (zbierka)
Tomeček, Oto (zbierka) (0)
Fotografie
Pohľadnice
Tóth, Jozef (zbierka) (0)
Zbierka pohladníc Bratislavy
Zbierka pohladnic Feitzinger
VIRSIK (rodinný fond) (0)
Virsik Karol
Virsikovci ďalší
Virsikovci: Dokumenty (0)
Süle Theresia
Szluka Samu
Virsikovci: Fotografie
Virsikovci: Pohľadnice
Virsikovci: Predmety
VLAČIKY (rodinný fond) (0)
Albumy (0)
Album 1
X_Malé zbierky rôznych majiteľov (0)
DAPM - D. Danihelová - Audiozbierka
DAPM - Z. Šedivá - 3D-zbierka
Súkr. zbierka rodiny Pollak (0)
1_Generation
2. generácia
Súkromná zbierka Anny Erdélskej, rod. Pencákovej (0)
Video-rozhovory
Zbierka fotografií A. Erdélskej (0)
Fotografie Bratislavy
Súkromná zbierka Michala Nováka
Súkromná zbierka Petra Janovička
Súkromná zbierka Veroniky Kucharskej
Zbierka Huga Portischa (0)
Video-rozhovory
Zbierka Lucie Karellovej
Zbierka Viedenská električka
Žigo, Pavol (zbierka)
Testovací zdroj
VEDECKÉ INŠTITÚCIE (1)
Mestský ústav ochrany pamiatok (1)
Vybrané filtre:

Kúpeľná

(mestská časť Bratislava-Staré Mesto)

Vývoj: ulica vznikla až v 18. storočí po regulácii časti Dunaja a posunutí Mlynského ramena na východ, čím zanikol aj Medzimostový ostrov. Pomenovanie Korenistá mala severná časť ulice (medzi dnešnou Medenou a Palackého) južná časť od Medenej po Vajanského nábrežie bola pomenovaná Malá Kúpeľná (Kleine Bad Gasse). V roku 1849-50 bola celá ulica zakreslená ako Pfefferova. Na ulici bol výčap vína (1789), kanalizácia (1795), dláždenie (1797), reštaurácia Čierna labuť (1860), päť domov (1880), parný a liečebný kúpeľ Grössling (1896), eklektický dom (okolo 1900), Ministerstvo hospodárstva (1939). V súčasnosti zachovaná pôvodná zástavba bytových domov.

Kultúrne pamiatky: č. 2 radový nájomný dom, č. 9 nárožný dom kúpeľov Grössling.

Pomenovanie: 1789 Pfefferova (Pfeffer Gasse), podľa majora Pfefferhofa, 1795 Kúpeľná (Baadgäsl) podľa starého mestského kúpeľa nachádzajúceho sa v priestore krytej plavárne Grössling, 1799 Pfefferova/Korenistá (Pfeffelgässel), 1826 Kúpeľícka (Badnergasse), 1879 Kúpeľná (Fürdö utca) podľa kúpeľov.

Literatúra: HORVÁTH, Vladimír: Bratislavský topografický lexikon, Bratislava 1990, s. 161-162.

Ma. Máriássyová, 2018

Historické názvy:

 • 1789: Pfeffer Gasse
 • 1795: Baadgässl
 • 1799: Pfeffegässl
 • 1826: Badnergasse
 • 1837: Badgässchen
 • 1850: Pfeffergässchen
 • 1877: Fürdőutcza
 • 1879: Fürdő-utca, Baadgasse
 • 1921: Kúpeľná ulica
pam
map
[ikona-fotografia]
Kúpeľná ulica v Bratislave
[ikona-fotografia]
Kúpele Grössling v Bratislave
[ikona-fotografia]
Kúpeľná ulica v Bratislave
[ikona-fotografia]
Roh Kúpeľnej a Medenej ulice v Bratislave
[ikona-fotografia]
Roh Kúpeľnej a Medenej ulice v Bratislave
[ikona-fotografia]
Kúpele Grössling
[ikona-fotografia]
Vajanského nábrežie
[ikona-fotografia]
Amadéov palác
[ikona-fotografia]
Kúpeľná ulica
[ikona-fotografia]
Na Palackého ulici
[ikona-pisomnost]
[ikona-fotografia]
Medená ulica
[ikona-fotografia]
Kúpele Grössling
[ikona-fotografia]
Kúpele Grössling
[ikona-fotografia]
Kúpele Grossling na Kúpeľnej ulici
[ikona-fotografia]
Budova na Kúpelnej ulici
[ikona-fotografia]
Pohľad na Kúpeľnú ulicu z nábrežia
[ikona-fotografia]
Kúpele Grossling na Kúpeľnej ulici
[ikona-fotografia]
Kúpele Grössling na Kúpeľnej ulici
[ikona-fotografia]
Radová zástavba na Kúpeľnej ulici
[ikona-fotografia]
Pracovňa Vládneho komisariátu na ochranu pamiatok v Grösslingu od febr. 1922
[ikona-fotografia]
Vajanského nábrežie
[ikona-fotografia]
Vajanského nábrežie
[ikona-fotografia]
Medená ulica
[ikona-fotografia]
Kúpeľná ulica
[ikona-fotografia]
Kúpeľná ulica
priehľadnosť
Back to Top