FILTER
20812 inventárnych jednotiek
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • udalosti
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
Audio_Spomienky (3)
Fotografia (12689)
Maľba (180)
Mapa (3)
Písomnosť (188)
Pohľadnica (8394)
Predmet (24)
Veduta (5)
Video (18)
ARMÁDA (386)
DOPRAVA (3031)
Cestná doprava (961)
Koľajová doprava (1048)
Mýta a clá (2)
Vodná doprava (1141)
Vzdušná doprava (35)
ETNIKÁ a skupiny (1305)
Česi, Moravania a bohemiká (84)
Karpatskí Nemci (4)
Latinské (28)
Maďari a hungariká (264)
Multietnické (11)
Nemci (a Rakúšania) a germaniká (556)
Rómske (47)
Slováci a slovaciká (53)
Židia a judaiká (310)
HASIČI (49)
JAZYK prameňa (2544)
Český jazyk (po roku 1800) (765)
Francúzsky jazyk (3)
Iné jazyky (16)
Latinský jazyk (53)
Maďarský jazyk (637)
Nemecký jazyk (654)
Ruský jazyk (1)
Slovenčina a čeština pred 1800 (1)
Slovenský jazyk (po roku 1800) (473)
Viacjazyčné (20)
JUSTÍCIA, SÚDY (27)
KULTÚRA (3215)
Divadlo (127)
Film a kino (159)
Hudba (214)
Literatúra a knižnice (57)
Ľudová kultúra (72)
Sochárstvo (1654)
Tanec (62)
Tlač, noviny, žurnalistika (16)
Výtvarné umenie (827)
NÁBOŽENSTVO a CIRKVI (272)
Evanjelické cirkvi (24)
Judaizmus (náboženstvo) (27)
Katolíci (175)
Zbožné fundácie (3)
POLÍCIA (61)
POLITIKA a STRANY (47)
PRÍRODA (3075)
Dunaj (1567)
jarné (10)
jesenné (1)
Lesy (1)
letné (13)
Ochrana prírody / ekologické (8)
Parky a záhrady (1269)
Rieky a jazerá (10)
Železná studnička (zlý tag) (35)
zimné (24)
Zvieratá (152)
ŠKOLSTVO (247)
Iné vzdelávanie (14)
Predškolská výchova (20)
Stredné školstvo (62)
Vysoké školstvo (105)
Základné školstvo (25)
SLUŽBY (1472)
Banky a financie (76)
Hotely a iné ubytovanie (71)
Obchody a trhy (1038)
Pošty (2)
Stravovanie a pohostinstvo (256)
SPOLKY (26)
Skauting / Junák (8)
ŠPORT a VOĽNÝ ČAS (340)
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI (36)
VEDA (9)
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY (139)
BUDOVY ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE v Bratislave (1318)
Finančné úrady (Ministerstvo vnútra SR) (50)
Fond národnej obnovy (Ministerstvo pôdohospodárstva SR) (1)
Justičný palác (7)
Lutherov dom (8)
Miestodržiteľská rada (86)
Ministerstvá (12)
Obchodná a priemyselná komora (53)
Policajné riaditeľstvo (24)
Radnica - nová (24)
Radnica - stará (736)
Radnica Podhradia na Zámockých schodoch (8)
Riaditeľstvo štátnych dráh (železníc) (11)
Sedria na Kozej ulici (10)
Strážnica na Hlavnom námestí (3)
Uhorská kráľovská komora (156)
Ústredná poštová správa (Ministerstvo dopravy a výstavby SR) (69)
Živnostenský dom (Nová scéna) (32)
Župný dom (74)
CINTORÍNY a náhrobníky v Bratislave (332)
Cint. pri Kozej bráne (135)
Jednotlivé náhrobníky (150)
Mikulášsky cintorín (17)
Ondrejský cint. (97)
Zaniknuté novoveké cintoríny (blumentálsky a pod.) (10)
Zaniknuté stredoveké cintoríny (3)
Židovské cint. (ortodoxný a neologický) (48)
DOPRAVNÉ stavby v Bratislave (1597)
Autobusové stanice (4)
BA: Most Apollo (8)
BA: Most Červený (2)
BA: Most Lanfranconi (6)
BA: Most Starý (Fr. Jozefa) (98)
Letiská (2)
Most Nový (Most SNP) (119)
Most Prístavný (1)
Mosty historické (pred 1890) (446)
Prístavy (703)
Stanica konskej železnice (9)
Tunely (48)
Viedenská električka (39)
Železničná stanica Hlavná (174)
Železničná stanica Nové Mesto (26)
Železničné stanice iné (19)
HRADBY mesta Bratislava (572)
Michalská veža (451)
Rybárska veža/brána (1)
Samotné hradby a bašty (102)
Vavrinecká (Laurinská) veža/brána (6)
Vodná veža (11)
Vydrická veža/brána (4)
HRADY v Bratislave (1645)
Bratislavský hrad (1644)
Devínsky hrad (5)
Iné pamiatky SLUŽIEB a SPOJOV v Bratislave (341)
BA: Mindszentyho fotoateliér (Majláthov, Faustov) (26)
Československá národná banka (19)
Hlavná pošta (77)
Iné banky a poisťovne v Bratislave (33)
Mestská sporiteľňa (30)
Nový rozhlas ("Pyramída") (11)
Okresná sociálna poisťovňa (3)
Palác Tatra banky (41)
Poisťovne Assicurazioni Generali a Moldavia Generali (12)
Rakúsko-uhorská banka (20)
Robotnícka zdravotná poisťovňa (10)
Uhorská eskontná a zmenárenská banka (62)
Zemská banka (4)
Zemská úradovňa pre poistenie robotníkov (Robotnícka poisťovňa) (3)
KAPLNKY a pod. v Bratislave (279)
Iné samostatné kaplnky (47)
K. Božieho Tela, Panská ul. (5)
K. Nanebovzatia P. Márie v býv. lazarete (21)
K. Panny Márie Snežnej (zaniknutá) (68)
K. sv. Ladislava (12)
Kaplnka sv. Kataríny (13)
Lurdská jaskyňa (96)
Rôzne kalvárie na území Bratislavy (38)
KOSTOLY - evanjelické (153)
Kalvínsky kostol (105)
Malý evanjelický kostol (6)
Nový kostol EAV. (4)
Veľký evanjelický kostol (35)
KOSTOLY a KLÁŠTORY - katolícke - južne od Dunaja (1)
K. sv. Juraja (zaniknutý), Petržalka (1)
KOSTOLY a KLÁŠTORY - katolícke - Staré Mesto (2571)
K. alžbetínok (sv. Alžbety) (142)
K. františkánov (Zvestovania Pána) (148)
K. jezuitov (najsv. Spasiteľa/Salvátora) (288)
K. kapucínov (sv. Štefana kráľa) (94)
K. milosrdných bratov (Navštívenia Panny Márie) (238)
K. najsv. Spasiteľa na Hrade (zaniknutý) (2)
K. najsv. Trojice (Zuckermandel) (41)
K. Nanebovzatia Panny Márie (blumentálsky) (110)
K. Nanebovzatia Panny Márie (Notre Dame) (101)
K. Nanebovzatia Panny Márie (starý blumentálsky, zaniknutý) (10)
K. Panny Márie Snežnej (Horský park, dominikáni) (18)
K. Povýšenia vznešeného a životodarného kríža (sv. Ondreja) (2)
K. redemptoristov (sv. Cyrila a Metoda) (3)
K. sv. Alžbety ("Modrý kostolík") (68)
K. sv. Martina (Dóm, Katedrála) (851)
K. sv. Michala (zaniknutý) (1)
K. sv. Mikuláša (93)
K. sv. Vavrinca (zaniknutý) (6)
K. trinitárov (sv. Jána z Mathy) (191)
K. uršulínok (Panny Loretánskej) (43)
Kláštor klarisiek (pôvodne cistercitiek) s kostolom sv. Kríža (110)
Kostol antonitov (sv. Ladislava) (90)
Rehoľný dom Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa (2)
KULTÚRNE STAVBY v Bratislave (1454)
Malá scéna SND (1)
Amfiteáter na Bratislavskom hrade (19)
Bellevue (38)
Dom Slovenskej ligy (17)
Dom umenia (71)
Kino Mladosť (14)
Kino Uránia (Hviezda) (6)
Mestské divadlo (Csákyho divadlo) (16)
Mestské divadlo (Historická budova SND) (737)
Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava (41)
Nová budova Slov. národ. divadla (18)
Polyfunkčný dom Metropol (18)
Reduta (241)
Slovenská národná galéria (66)
Slovenská televízia (2)
Slovenské národné múzeum (138)
Slovenský národný archív (1)
Slovenský rozhlas (7)
Umelecká beseda slovenská (11)
YMCA (8)
OBCHODNÉ DOMY v Bratislave (666)
Dom služby Baťa (Veľký Baťa) (90)
Eurovea (26)
Nová tržnica (1)
Obchodný a obytný dom Manderla (226)
Obchodný dom Bohuslav Brouk (Dunaj) (87)
Obchodný dom Hirschbein (7)
Obchodný dom Prior (33)
Obytný a obchodný blok Avion (55)
Obytný a obchodný dom Schön (22)
Stará tržnica (98)
Železiarstvo Neurath (34)
PALÁCE v Bratislave (2489)
Apponyiho palác na Radničnej ul. (25)
Apponyiho palác na Vajanského nábr. (zaniknutý) (6)
Aspremontov (29)
Balassov (18)
Benyovszkého palác (zaniknutý) (4)
Brauneckerov palác (zaniknutý) (47)
Csákyho na Panskej ul. (13)
Csákyho na Rázusovom nábr. (zaniknutý) (9)
Csákyho na Štúrovej ul. (18)
Csomov (15)
De Pauliho palác (42)
Dessewffyho palác (91)
Dom U dobrého pastiera (81)
Dom U modrej gule (9)
Erdődyho palác (32)
Esterházyho na Kapitulskej ul. (20)
Esterházyho na Panskej ul. (17)
Georgievitsov palác (2)
Grassalkovichov (261)
Habermayerov palác (2)
Heckenastov palác (1)
Illésházyho palác na Hviezdoslavovom nám. (zaniknutý) (4)
Iné paláce (538)
Jeszenákov na Michalskej ul. (134)
Jeszenákov palác na Hlavnom nám. (20)
Jurenákov palác (63)
Kamperova kúria (1)
Karácsonyiho (7)
Károlyiho palác (Ruttkayovcov-Vrútockých) (2)
Keglevichov (5)
Kutscherfeldov (104)
Landererov palác (zaniknutý) (15)
Lanfranconiho palác (103)
Letný arcibiskupský palác (113)
Ludwigov palác (11)
Mirbachov (80)
Nesterov (18)
Palác Klobušických (Alžbetka) (15)
Palác Motešických (20)
Pálffyho na Gorkého ul. (zaniknutý) (8)
Pálffyho na Hviezdoslavovom nám. (115)
Pálffyho na Panskej ul. (1)
Pálffyho na Ventúrskej ul. (37)
Pálffyho na Zámockej ul. (93)
Palugyayov na Pražskej ul. (34)
Palugyayov palác na Hlavnom nám. (9)
Pistoriho (40)
Pongráczov palác (zaniknutý) (1)
Primaciálny (244)
Rohanov palác (zaniknutý) (18)
Schilsonov (zaniknutý) (24)
Schützov palác (4)
Spechov palác (zaniknutý) (6)
Uhor. kráľ. komora pozri Budovy administratívy (2)
Viczayov palác (zaniknutý) (4)
Vila Jakoba Sonnenfelda (1)
Wachtlerov palác (zaniknutý) (12)
Zichyho palác (7)
PAMÄTNÉ TABULE v Bratislave (51)
PAMÄTNÍKY, SOCHY a FONTÁNY v Bratislave (2729)
Čumil (2)
Floriánske súsošie (67)
Fontána bohyne Diany (20)
Fontána Dievča so srnkou (3)
Fontána Lev s erbom (22)
Fontána sv. Juraja (14)
Fontána Tritón a nymfa (5)
Fontána Žena s krčahom (21)
Ganymedova fontána (573)
Iné pamätníky a pomníky (105)
Justiho lavička (2)
Kačacia fontána (28)
Korunovačný pahorok (14)
Mariánsky stĺp (109)
Maximiliánova fontána ("Roland") (269)
Miléniový pamätník na Devíne (1)
Morové stĺpy (212)
Napoleonský vojak (2)
Pamätník SNP (18)
Pomník A. Bernoláka (6)
Pomník A. Kolíska (16)
Pomník bulharských partizánov (6)
Pomník F. Liszta (7)
Pomník F. Rómera (22)
Pomník H. Justiho (12)
Pomník J. Fadrusza (15)
Pomník J. N. Hummela (181)
Pomník J. V. Stalina (41)
Pomník K. Gottwalda (16)
Pomník M. R. Štefánika (52)
Pomník Márie Terézie (484)
Pomník P. M. Bohúňa (6)
Pomník P. O. Hviezdoslava (48)
Pomník padlých v Bitke pri Lamači (7)
Pomník Š. Pálffyho (2)
Pomník S. Petőfiho (71)
Pomník Schöne Náciho (3)
Pomník štúrovcov (10)
Pomník sv. Alžbety (13)
Pomník víťazstva nad fašizmom (32)
Pomníky padlých (26)
Posmievačik (1)
Slavín (136)
Stĺp Karolíny Augusty (76)
Stĺp sv. Jozefa (81)
Súsošie sv. Jána Nepomuckého (9)
Súsošie sv. Martina (40)
Železný honvéd (2)
POHOSTINSKÉ SLUŽBY v Bratislave (779)
Albrechtova záhrada (6)
Antik Cafe (1)
Apfel (Stahl) (10)
Astoria (51)
Au Café (35)
Baross (15)
Berlin (7)
Boon (16)
Bystrica (2)
Café Mayer (2)
Drobek (5)
Effenberger (5)
Fajka (1)
Funus (3)
Grand Cafe (109)
Hollinger (Secession) (3)
Hron (predtým Lerchner) (2)
Jalta Bar (5)
Kysucký hostinec (7)
Leberfinger (1)
Luxor (37)
Meštiansky pivovar (28)
Olympia (9)
Paloma/La Paloma (2)
Park (2)
Perugia (10)
Púčkové domy (84)
Radnička (1)
Redoute (27)
Regina (17)
Reisner (2)
Roland Café (3)
Rotunda (1)
Schmidt Hansl (16)
Slovák (12)
Stará sladovňa (Mamut) (1)
Štefánia (50)
Steltzer (2)
Taranda (8)
Tempo (2)
Útek do Egypta (2)
Veľkí františkáni (10)
Viecha na Žilinskej ulici (10)
Viecha U sedliaka (5)
Vínny restaurant (Slovenská pivnica) (1)
PRIEMYSELNÉ stavby v Bratislave (418)
BA: Grünebergova kefáreň (64)
BA: Iné továrne (77)
BA: Továreň Apollo (2)
Bitúnky (1)
Elektrárne (11)
Esterházyho maják (27)
Mlyny (5)
Plynárne (27)
Sklad č. 7 (29)
Sýpky (166)
Vodárne (10)
PRÍRODNÉ PAMIATKY v Bratislave (4)
Napoleonov topoľ (2)
REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby (308)
Domy detí a mládeže (3)
Erdődyho jazdiareň (6)
Iné rekreačné a športové stavby (9)
Kúpele Ferdinandove (Železná stud.) (14)
Kúpele Grössling (4)
Lido (8)
Mestská strelnica (9)
Novšie kúpaliská a plavárne (82)
PKO (146)
Rozhľadňa na Murmannskej výšine (2)
Štadióny (3)
Veslárske kluby (16)
Zoologická záhrada (8)
ŠKOLY a INTERNÁTY v Bratislave (1170)
Budovy Univerzity Istropolitany (60)
Chlapčenská meštianska škola (49)
Evanjelické lýceum na Palisádach (30)
Evanjelický internát na Tolstého ul. (37)
Histor. budova Filozofickej fakulty UK (189)
Iné školy (192)
Internát Lafranconi (24)
Internát Svoradov (13)
Jezuitské gymnázium s internátom (1)
Jezuitské kolégium a gymnázium (56)
Kadetská škola (15)
Katolícke gymnázium (Gamča) (66)
Nové evanjelické lýceum (8)
Pavilón teoretických ústavov SVŠT (Fakulta architektúry STU) (25)
Staré evanjelické lýceum (9)
Štátna reálna škola (30)
Štátny dievčenský učiteľský ústav (4)
Štefánikova škola (10)
Stredná priemyselná škola strojnícka (310)
Stredoškolský internát P. O. Hviezdoslava (9)
Študentský domov Jura Hronca (Bernolák) (1)
Študentský domov Prokopa Veľkého (HOPA) (8)
Univerzita Komenského na Šafárikovom nám. (87)
Ústav hluchonemých (2)
Vyššia dievčenská škola (Maďarské gymnázium) (32)
Židovská ľudová škola (8)
VOJENSKÉ OBJEKTY, KASÁRNE v Bratislave (533)
Honvédske (Hurbanove) kasárne (60)
Husárske kasárne (6)
Pechotné kasárne (11)
Pešiacke (Svätoplukove) kasárne (25)
Vodné (Štefánikove) kasárne (377)
ZDRAVOTNÍCKE a SOCIÁLNE zariadenia v Bratislave (233)
Charitas – domov slobodných žien (4)
Evanjelická nemocnica (43)
Iné zdravot. a soc. zariadenia (25)
Kochovo sanatórium (4)
Krajinská (Štátna) nemocnica (50)
Mestský lazaret (31)
Schlesingerovo sanatórium (Ortopedická klinika) (15)
Sirotinec na Hlbokej ceste (36)
Špitál sv. Ladislava (1)
Židovská nemocnica (1)
Židovský sirotinec (2)
ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY v Bratislave (243)
Ortodoxná synagóga (Heydukova ul.) (6)
Ortodoxná synagóga (Zámocká ul.) (34)
Synagóga neológov (Rybné nám.) (204)
Známe HOTELY v Bratislave (830)
Botel Javorina (3)
Hotel Bláha (Krym) (3)
Hotel Bratislava (1)
Hotel Carlton a predošlé stavby (359)
Hotel Central (2)
Hotel Continental (1)
Hotel Danube (Park Inn) (27)
Hotel Dax (12)
Hotel Deák (30)
Hotel Devín (113)
Hotel Judea (Judae) (6)
Hotel Koch (2)
Hotel Kyjev (12)
Hotel Palace (40)
Hotel Sheraton (2)
Hotel Tatra (26)
U červeného vola (20)
U uhorského kráľa (Royal) (94)
U zlatého jeleňa (43)
U zlatého orla (7)
U zlatej merice (Rudolf) (12)
U zlatej ruže (3)
-7000 – Mezolitická dieľňa v Bratislave-Dúbravke (1)
1052 – Obliehanie Bratislavy Henrichom III. (1)
1427 až 1433 – Husitské ohrozenie Bratislavy (1)
1430 03 06 – Udelenie práva raziť mince Bratislave (1)
1809 – Obliehanie Bratislavy Napoleonom (2)
1825 09 25 – Korunovácia Karolíny Augusty za uhorskú kráľovnú (1)
1879 08 17 – Požiar kostola alžbetínok (3)
1886 až 1896 – Regulácia Dunaja (1)
1890 – Dunajská povodeň (1)
1897 – Dunajská povodeň (5)
1897 05 16 – Odhalenie Pomníka Márie Terézie (2)
1899 – Miestna priemyselná výstava (12)
1899 09 14-20 – Dunajská povodeň (16)
1900 až 1902 – Zrútenie a oprava tunela (6)
1902 – 2. krajinská poľnohosp. výstava (2)
1907 – 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa (1)
1908 – Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza (1)
1908 05 23-24 – Slávnosť Bieleho kríža (1)
1909 06 01 – Návšteva kráľa Františka Jozefa v Bratislave (12)
1913 – Požiar Podhradia (51)
1918 – Návšteva kráľa Karola IV. (15)
1919 – Obsadzovanie Bratislavy (69)
1920 – Ples inžinierov a architektov (1)
1921 až 1942 – Orientálne trhy v Bratislave (9)
1921 – Búranie pomníka Márie Terézie (7)
1921 09 19 - 09 20 – Návšteva T. G. Masaryka (1)
1925 – Razia v redakcii Slováka (1)
1925 – Všeživnostenský deň (1)
1928 – Zamrznutý Dunaj (7)
1928 – Orolský zlet v Bratislave (1)
1928 12 01 – Otvorenie Večerných kurzov kreslenia (1)
1929 – Návšteva maršala P. Pétaina (3)
1929 – Dunajská povodeň (5)
1930 04 27 – Závod balónov (8)
1930 10 11-13 – Návšteva prezidenta T. G. Masaryka (16)
1933 09 02 – Preteky motorových člnov (12)
1936 09 19-21 – Návšteva prezidenta E. Beneša (66)
1936 11 01 – Návšteva rumunského kráľa Karola II. (35)
1938 – Návšteva Milana Hodžu (1)
1938 10 28 – 10. výročie vzniku ČSR (oslavy) (1)
1942 – Zamrznutý Dunaj (1)
1944 06 16 – Bombardovanie továrne Apollo (16)
1945 03 až 04 – Boje o Bratislavu (6)
1947 – Dunajská povodeň (5)
1947 – Vyschnutý Dunaj (11)
1948 10 03 – Vysviacka Kostola P. Márie Snežnej (1)
1949 - 1989 – Filmový festival pracujúcich v Bratislave (62)
1949 – Hrachová brigáda (4)
1949 – Návšteva Klementa Gottwalda (29)
1949 – Otvorenie Devínskej cesty (1)
1949 – Týždeň čistoty v uliciach (2)
1949 07 04 – Otvorenie tunela pod hradom (11)
1949 08 – Návšteva Jeana Bouliera (5)
1949 09 11 – Pomenovanie Námestia G. Dimitrova (18)
1949 10 – Návšteva konzula ZSSR Novikova (3)
1950 04 04 – Odhalenie Pamätníka Červenej armády (5)
1958 – Stretnutie mládeže na Dunaji (1)
1958 09 28 – Cvičenie civilnej obrany (12)
1962 06 29 - 07 03 – Návšteva divadla MCHAT (4)
1962 08 29 – Otvorenie potravín (bývalá Te-Ta) (4)
1962 10 05 – Návšteva Rudolfa Petershagena (4)
1965 01 20 – Výstava sovietskeho výtvarného umenia (9)
1966 05 05 – Vysokoškolský karnevalový sprievod (30)
1965 05 16 – Otvorenie V-klubu (11)
1965 05 30 – Alexandrovci v amfiteátri (6)
1966 - doteraz – Výstava kvetov Flóra (1)
1987 04 11 – Návšteva Michaila Gorbačova (2)
1990 04 22 – Návšteva Jána Pavla II. (1)
1990 09 14 – Návšteva Françoisa Mitterranda (1)
1992 02 28 – Návšteva Helmuta Kohla (3)
1995 06 30 - 07 02 – Návšteva Jána Pavla II. (1)
2000 11 11 – Posviacka zvonov Dómu sv. Martina (1)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelaida Švábska (1065-1090) (0)
Adelaida z Riedenburgu (12. stor.) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (3)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Adler, Rudolf (1892-1978) (0)
Adler, Tibor (1926-1945) (0)
Adlerová (rod. Paskusz), Blanka (1898-1966) (0)
Adlerová, Erika (20.stor.) (0)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (0)
Agnesa Babenberská (ca.1151-1182) (0)
Agnesa z Antiochie (1154-1184) (0)
Agneša Habsburská (1281–1364) (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (1)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (0)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (0)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Altdorffer (rod. Kövér), Aloisia (1899-1980) (11)
Altdorffer, Alfréd (1926> (11)
Altdorffer, Leopold (1898-1985) (24)
Alth, Jozef (1821-1890) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (1)
Alžbeta Kotromanićová / Bosnianska (1340-1387) (0)
Alžbeta Kumánska (1240-1290> (0)
Alžbeta Luxemburská (1409-1442) (0)
Alžbeta Piastovská (1305-1380) (0)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (6)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (0)
Anastázia Kyjevská <1021-1096> (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (2)
Andrássy, Gyula (1823-1890) (0)
Andrašovan, Tibor (1917-2001) (1)
Andreas (Endre) Moick (1903 - 1999) (2)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Anežka Hlohovská <1290-1361) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (0)
Anna de Foix (1480-1506) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (0)
Árossy, Jozef (1797-1870) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Astrik (?-1034) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (0)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Absolon, Ľudovít (22)
Absolon, Zoltán (5)
Absolonová, E.
Adler, Jacob (2)
Alexander Lechnitzky
Alexy, Janko (1)
Alt, Franz (1)
Alt, Rudolf (3)
Altdorffer, Alfréd (10)
Altdorffer, Leopold (13)
Ambrovits (3)
Andil
Andor
Andrási, Mór
Anna Neulinger (?) (1)
Anton Šmotlák (398)
Apfel (ateliér) (1)
Apfel, Otto (3)
Ateliér Schnitzel & Fink (2)
Auerbach, Max
Augusta Neulinger (?) (71)
Augusta Neulinger ? (1)
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (704)

Mestské časti

Devínska Nová Ves
Čunovo
Devín
Dúbravka
Jarovce
Karlova Ves
Lamač
Nové Mesto
Petržalka
Podunajské Biskupice
Rača
Rusovce
Ružinov
Staré Mesto
Vajnory
Vrakuňa
Záhorská Bystrica
Panoramatické pohľady
Neznáma lokalita
Neznáme umiestnenie
Zaniknuté osady

Ulice (podľa abecedy)

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
29. augusta (161)
ARCHÍVY (4485)
Archívy mestské (2687)
Archív mesta Bratislavy (AMB) (2687)
AMB - Arch. fond Magistrát mesta Bratislavy (31)
Zbierka stredovekých listín a listov (31)
Zbierka listín a listov č. 1 až 500 (13)
Zbierka listín a listov č. 1001 až 1500 (2)
Zbierka listín a listov č. 1501 až 2000 (2)
Zbierka listín a listov č. 2001 až 2500 (1)
Zbierka listín a listov č. 3501 až 4000 (3)
Zbierka listín a listov č. 501 až 1000 (10)
AMB - Zbierka fotografií a negatívov (2642)
AMB - Zbierka máp a plánov (1)
Regionálna knižnica (13)
Zlatá kniha mesta Bratislavy 1928 (13)
ZkmBA - Ilustrácie (13)
Archívy špecializované (štátnych a verejných organizácií) (1014)
Archív Pamiatkového úradu SR (A PÚ SR) (1014)
Zbierka fotografií a negatívov (1014)
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány 1. CSR k lokalite Bratislava (1014)
Archívy štátne (778)
Štátny archív v Bratislave - centrála aj pracoviská (776)
Štátny archív v Bratislave (776)
Zbierka fotografií a negatívov (776)
Fotografie Ľudovíta Sedíleka (776)
03_Pamiatky (142)
05_Sidliska (1)
07_Udalosti (49)
Fotografie bratislavských ulíc (526)
A_Podhradie (12)
Americké námestie 2 (2)
Baštová 3 (1)
Beblavého 2 (10)
Blumentálska 8 (1)
Bubenkova (7)
Dunajská 37653 (26)
Farská 2 (2)
Františkánska 4 (1)
Františkánske námestie 2 (1)
Gunduličova 7 (3)
Hodžovo námestie 2 (1)
Hurbanovo námestie 1987 (4)
Hviezdoslavovo námestie 2 (3)
Kamenné námestie 1 (2)
Kapitulská 1968 (18)
Kapucínska 2 (1)
Karadžičová ulica 1980-86 (1)
Klobučnícka ulica 1 (1)
Kollárovo námestie 18 (10)
Konventná ulica 1 (9)
Kozia ulica (17)
Krížna ulica (9)
Kuzmányho 10 (2)
Laurinská ulica (1)
Medená ulica (4)
Michalská ulica (16)
Mostová ulica (1)
Mudroňova 84 (4)
Mýtna ulica a okolie (15)
Na vŕšku 2 (2)
Námestie Slobody 30 (8)
Námestie SNP 2 (9)
Nedbalova 20 (1)
Obchodná 1974 (62)
Palisády 60 (9)
Panská 42 (6)
Poštová 1978 (2)
Prepoštská 4 (4)
Primaciálne námestie 1 (1)
Radlinského ulica 1 (86)
Rybné námestie 6 (3)
Šancová 1972 (10)
Šancová ulica 1972 (11)
Sedlárska ulica (1)
Slovanská 1 (3)
Špitálska ulica (4)
Strelecká 1961 (1)
Vysoká ulica (109)
Zámocká ulica (1)
Zelená ulica (1)
Židovská 20 (7)
Panoramatické zábery na Bratislavu (58)
Štátny archív v Košiciach - centrála a pracoviská (2)
Štátny archív v Košiciach (2)
Zbierka fotografií a negatívov (2)
Album 47 (2)
Cirkevné archívy (6)
Archív Trnavskej arcidiecézy (6)
Fotozbierka (6)
Fotoalbum k 70. narodeninám biskupa Lazíka (6)
DIGITÁLNE ZDROJE (3)
RTVS (1)
YouTube (2)
Videokanál The Habsburg Monarchy (1)
MÚZEÁ (4488)
Múzeum mesta Bratislavy (MMB) (4488)
2 - Zbierky historické (F) (89)
Novšie dejiny (K1) (89)
5 - Zbierky špecializované (4399)
5-P-Pohladnice (4399)
1-1000 (540)
1001-2000 (723)
1001-2000 (690)
3001-4000 (539)
4001 až 5000 (537)
5001-6000 (724)
6001-7000 (575)
7001-8000 (71)
SÚKROMNÉ ZBIERKY (11407)
1_Zbierka k dejinám regiónu: HAUERLAND (2)
Zbierka SKLENÉ (Glaserhau) (1)
Rodinný fond: Murani / Stricz (1)
Zbierka VRÍCKO (Münnichwies) (1)
Rodinný fond: Grois Sebastian (1)
BARTLOVCI (rodinný fond) (66)
1_Teslíkovci (22)
2_dcera Ruzena Stavikova (17)
2_Šťavíkovci (35)
1_Stavik Anton (2)
1x_Frndak_Gustav (2)
2a_Stavikova Bartlova Alena (28)
2c_Stavik Anton (3)
3_Bartl Július (7)
4_Rôzne (2)
Bartoš, Juraj (zbierka) (28)
Folder 1 (6)
Folder 2 (22)
BERLIN (rodinný fond) (95)
3_Berlinovci_ine generacie (30)
3_Fotografie (30)
2_Foto digital kopie (30)
Elemér Berlin mladší (20)
2_Foto (19)
Písomnosti (1)
Os. fond Etela Berlin, rod. Berkovics (3)
Písomnosti (3)
Osob. fond: Elemér BERLIN (42)
3_Foto_volne (18)
Album druhá svet. vojna a rodina (19)
Album Stará Bratislava (5)
BILLEK (rodinný fond) (3)
Oehme-Billek_Vater (3)
Blažo, Pavel (zbierka) (99)
Fotografie P. Blaža z roku 2007 (12)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2001 (5)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2002 (1)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2004 (3)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2008 (20)
PB_2005 (4)
PB_2006 (2)
PB_2009 (6)
PB_2010 (6)
PB_2011 (1)
PB_2013 (1)
PB_2015 (4)
PB_2016 (2)
PB_2017 (5)
PB_2019 (7)
PB_2020 (19)
PB_historicke (1)
Brandis, Tomáš (súkr. zbierka) (2)
BT_Pohladnice (2)
Čupka, Milan (zbierka) (1)
ERDÉLSKY a PENCÁK (rodinné fondy) (41)
Fotografie Bratislavy od Erdélskych (10)
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej (10)
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej - dokumenty (1)
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej - fotografie (9)
Osobný fond Imrich ERDÉLSKY (1915-?) (18)
Os. fond Imrich ERDÉLSKY - fotografie (18)
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY (2)
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY - fotografie (2)
Video-rozhovory s Annou Erdélskou, rod. Pencákovou (1)
Falathová, Zuzana (zbierka) (189)
Zbierka fotografií Bratislavy (5)
Zbierka portrétov bratislavských fotografov (184)
FALB (rodinný fond) (25)
Video-rozhovory (2)
Zbierka rodinných dokumentov (23)
Farár, Viktor (zbierka) (953)
Zbierka pohľadníc (953)
FRANKL (rodinný fond) (255)
Obrazy a grafiky zväčša od Adolfa Frankla (41)
Rodinný archív (77)
Písomnosti Adolfa Frankla (41)
Písomnosti Beniho Kleina (1)
Písomnosti Eriky Frankl(ovej) (2)
Písomnosti Jána (Jonnyho) Frankla (1)
Písomnosti Josefa a Esther Franklovcov (6)
Písomnosti osôb v kontakte s Franklovcami resp. Nachmiasovcami (5)
Písomnosti priateľov Adolfa a René Franklovcov (4)
Písomnosti Renáty Nachmias (4)
Písomnosti súrodencov Ignáca, Štefánie, Alexandra a Lea Franklovcov (2)
Písomnosti Tomáša Frankla (11)
Video-rozhovory (1)
Zbierka fotografií (136)
Album fotografií A. Frankla (10)
Album povojnový (40)
Druhá časť zbierky fotografií T. Frankla (32)
Prvá časť zbierky fotografií T. Frankla (26)
Rodinný album Fraklovcov (28)
GRÜNEBERG-Resch (Rodinný fond) (52)
04_Fotoalbum_Fabrik (52)
04_Fotoalbum_Fabrik_Detaily (29)
04_Fotoalbum_Fabrik_Volne vlozene (22)
Haberlandová, Katarína (fotozbierka) (13)
HOFFMANN (rodinný fond) (12)
Fotografie rodiny Hoffmann (12)
Horváth, Juraj (zbierka) (1325)
Zbierka pohľadníc Bratislavy (1325)
JANOVIČEK Peter (rodinný fond a zbierka) (25)
Rozhovor so súrodencami Máriou Hofrichterovou a Alfrédom Altdorfferom (10)
Zbierka fotografií (1)
Zbierka pohľadníc 4 (14)
Pohľadnice Bratislavy (1)
Zbierka pohľadníc Dr. Leopolda Altdorffera (13)
Kálmán, Ladislav (fond Neulingerovcov) (487)
Sklene negatívy zo zbierky L. Kálmána (78)
SZ L. Kálmán - Zbierka fotografií (5)
Zbierka archiválií Ladislava Kálmána (11)
Osobný archív Augusty Neulinger (1893-1996?) (6)
A. Neulinger - Práca a sociálne záležitosti (1)
A. Neulinger - Štátne občianstvo a doklady (1)
A. Neulinger - Životopisy (4)
Osobný archív Márie Neulinger(ovej) (5)
Práca a sociálne poistenie (2)
Pracovné zaradenie (1)
Sociálne (1)
Škola (2)
Životopisy (1)
Zbierka pohľadníc L. Kálmána (393)
Pohľadnice v dvoch škatuliach (72)
Pohladnice_1CSR (39)
Pohladnice_R-U (33)
Pohľadnice vložené v albumoch (321)
Kuzmík, Daniel (zbierka) (9)
Kuzmík_BA (9)
LIPPERT (rodinný fond) (1)
Pozostalosť po Böbelovcoch (1)
LUDIN (rodinný fond) (1)
LUDWIG (rodinný fond) (170)
Zbierka Horsta-Günthera Ludwiga (160)
Die dritte Generation der Pressburger Ludwigs (141)
Bratia Christiana Ludwiga s rodinami (3)
Christian Ludwig (137)
(Iné) písomnosti (6)
Dokumentácia k dielam Christiana Ludwiga (108)
Album s dokumentáciou stavby domu Manderla (39)
Plány nadstavby na rodnom dome Ludwigovcov (plány) (1)
Fotografie (23)
Album s fotografiami zo závodu motorových člnov v Bratislave/Petržalke (21)
Zuzana Ludwig (1)
Die vierte Generation der Pressburger Ludwigs (2)
Die zweite Generation der Pressburger Ludwigs (7)
Pressburger Liegenschaften der Familie Ludwig (10)
Zbierka Petra Ludwiga (10)
Fotos (4)
Personaldokumente (2)
Schriftstuecke (4)
Marušinec (súkr. zbierka) (1)
Ďuriš, Augustín (1)
MOLNÁR / TÖKÖLYI (rodinný fond) (2)
Korešpondencia Molnárovcov (2)
Nemlahová, Daniela (súkr. zbierka) (2)
Rigele_Diela (2)
Rigele_Diela_Bratislava (2)
Papp, Peter (súkr. zbierka) (1)
PP_Pohľadnice (1)
PP_Pohl_Bratislava (1)
PÁSZTOROVCI (rodinný fond) (18)
0_Rodinný fotoalbum (7)
Rd. alb. Paszt. - detaily (6)
2a_P_Emil (4)
3_P-Roubickova_Livia (6)
4_R-Russland (1)
REISINGER (rodinný fond) (3)
Rodinný fond: BELANovci (9)
1_Belan_Milan (9)
SCHOLTZovci (rodinný fond) (7)
Pohľadnice a voľné fotografie (7)
01_BA (7)
SCHWEIGHOFER (rodinný fond) (95)
Básne a skicáre (1)
Skicár Karola Schweighofera 1 (1)
Zbierka fotografií (94)
Fotoalbumy (92)
Fotoalbum Eleonóry Schweighofer, rod. Rada (40)
Jednotlivé fotky z fotoalbumu Eleonóry Rada (40)
Fotoalbum Karola Schweighofera (5)
Fotoalbum_1_Otec_Jednotlivé fotografie (5)
Fotoalbum Moniky Schweighoferovej (17)
Fotoalbum rodičov Moniky Schweighoferovej (30)
Jednotlivé fotky Fotoalbum_3_Rodicia (30)
Voľné fotografie (2)
Šedivý, Juraj (zbierka) (4088)
Zbierka posoniensií (4088)
Audiozbierka J. Šedivého (1)
Pozostalosť Mikuláša Gaža (2125)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1961-1970 (517)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1971-1980 (121)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1981-1990 (872)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1991-2000 (164)
Foto - Negatívy (kinofilmy) do 1960 (451)
Zbierka fotografií Bratislavy (1258)
JŠ: Ulice 1 až K (377)
JŠ: Ulice K až R (440)
Kapucínska (18)
Klariská ulica (13)
Klemensova ulica (3)
Klobučnícka ulica (8)
Kolárska ulica (24)
Kollárovo námestie 2 (17)
Komenského námestie 1 (3)
Konventná ulica (6)
Kozia 1 (21)
Krížna 2 (7)
L (3)
Laurinská 1 (21)
Lazaretská 1 (11)
M (7)
Medená 3 (7)
Michalská 1 (44)
Mikulášska 1 (20)
Mostová a Námestie Ľ. Štúra (15)
Mudroňova 2 (1)
Mýtna 1 (3)
Na vŕšku a Nedbalova (13)
Obchodná 2 (18)
Oeserova (6)
P (6)
Palisády 1 (8)
Panenská 1 (8)
Panská 1 (15)
Paulíniho (3)
Podjavorinskej 2 (5)
Pribinova 2 (6)
Primaciálne námestie (11)
Radlinského ulica (25)
Rajská ulica (5)
Rázusovo nábrežie a Riečna (25)
Rudnayovo námestie (10)
Rybné námestie (24)
JŠ: Ulice S až Z (284)
Šafárikovo námestie (10)
Šancová (4)
Sedlárska (10)
Slobody námestie (29)
SNP námestie (33)
Špitálska (41)
Štúrová (3)
Suché mýto (11)
T (4)
Uršulínska (11)
Vajanského nábrežie (7)
Ventúrska (17)
Veterná (7)
Vysoká (14)
Zámocká (36)
Zámocké schody (19)
Zámočnícka (13)
Zelená (3)
Židovská (7)
Žilinská (2)
Zochova (3)
JŠ_Ulice Vydrica, Zuckermandel (157)
Zbierka pohľadníc Bratislavy Juraja Šedivého (704)
JŠ_Pohl_BA_02_Udalosti (32)
JŠ_Pohl_BA_04_Zhora a Letecke (11)
JŠ_Pohl_BA_06_Z hradu (6)
JŠ_Pohl_BA_07_Z kopcov (20)
JŠ_Pohl_BA_08_Strechy (5)
JŠ_Pohl_BA_09_Mosty (9)
JŠ_Pohl_BA_10_Pristavy (20)
JŠ_Pohl_BA_11_Hrad (10)
JŠ_Pohl_BA_12_Dom (1)
JŠ_Pohl_BA_13_Slavin (12)
JŠ_Pohl_BA_14_Stanice (2)
JŠ_Pohl_BA_15_Ulice (422)
29. augusta 2 (1)
Americké námestie 1 (6)
Baštová 2 (1)
Bezručova 2 (4)
Blumentálska 1 (1)
Dostojevského rad 1 (1)
Dunajská 2 (2)
Fajnorovo nábrežie 1 (17)
Farská 1 (1)
Fraňa Kráľa 2 (1)
Františkánske námestie 1 (4)
Gajova 1 (1)
Gondova 1 (1)
Gorkého 2 (3)
Grösslingová 1 (1)
Hlavné námestie 2 (33)
Hlboká cesta 1 (5)
Hodžovo námestie 1 (14)
Hurbanovo námestie 1 (15)
Hviezdoslavovo námestie 1 (92)
Jesenského 3 (2)
Kapitulská 3 (1)
Klariská 1 (1)
Klemensova 1 (1)
Kollárovo námestie 3 (1)
Krížna 3 (1)
Michalská 2 (31)
Námestie 1. mája 1 (2)
Námestie Ľ. Štúra (25)
Námestie slobody 2 (15)
Námestie SNP 1 (48)
Obchodná 3 (7)
Panská 2 (1)
Primaciálne námestie 2 (19)
Radlinského 2 (1)
Rázusovo nábrežie 1 (15)
Rybné námestie 2 (1)
Šafárikovo námestie 2 (12)
Šancová 3 (2)
Špitálska 2 (5)
Štefánikova 2 (9)
Štúrova 5 (6)
Suché mýto 2 (1)
Zámocká 2 (1)
Zámocké schody 2 (2)
Zámočnícka 3 (1)
Židovská 2 (4)
Župné námestie 1 (3)
Najstaršie do ca. 1918 (154)
Šmotlák, Anton (zbierka) (2419)
Foto od 1961 do 1970 (899)
Zbierka negatívov A. Šmotláka ml. (časť do 1960) (1520)
SZABÓ (rodinný fond) (4)
1932_Szabova_Terezia ml (3)
3_SzT_Foto (3)
Štefan Szabó / Szabó István (1)
Spomienky na Š. Szabóa (1)
Tóth, Jozef (zbierka) (391)
Zbierka pohladníc Bratislavy (391)
VIRSIK (rodinný fond) (53)
Virsikovci: Dokumenty (4)
Szluka Samu (4)
Virsikovci: Fotografie (43)
Malé fotky (18)
Virsikovci: Pohľadnice (4)
Virsikovci: Predmety (2)
VLAČIKY (rodinný fond) (3)
Albumy (3)
Album 1 (3)
Vyskočil, Kamil (Fotoarchív) (392)
Zbierka fotografií k Bratislave (395)
0_Cast_pred_presignaturovanim (3)
2a_60te roky CB (46)
2b_60te roky F (28)
3a_70te roky CB (48)
3b_70te roky F (81)
4_80te roky F (159)
Fotografie čiernobiele z 50. rokov (30)
X_Malé zbierky rôznych majiteľov (17)
DAPM - D. Danihelová - Audiozbierka (1)
Súkromná zbierka Michala Nováka (4)
Súkromná zbierka Veroniky Kucharskej (8)
Zbierka Huga Portischa (2)
Video-rozhovory (2)
Zbierka Lucie Karellovej (2)
ZIMMERMANN (Rodinný fond) (45)
4a_Zimmermann Christoph a Plasienka Juliana (4)
4b_Zimmermann-Moick Susanne a Moick Andreas (7)
5a_Zimmermann Gustav (1)
5c_Zimmermann Elsa (2)
6_Zimmermannovci (1)
Pressburg (30)
Testovací zdroj (3)
VEDECKÉ INŠTITÚCIE (420)
Mestský ústav ochrany pamiatok (420)
ZDRUŽENIA a SPOLKY (2)
Pamätníci Novembra 1989 z FiF UK (2)
Štrpková, Katarína (zbierka) (2)
Foto ĽUDSKÁ REŤAZ (1)
Foto NOVEMBER (1)
Vybrané filtre:

Staré Mesto

pam
map
[ikona-fotografia]
P. Fábry s Andreou Ludin (?)
[ikona-fotografia]
Pri Červenom moste
[ikona-fotografia]
Milan Belan pred Josefsheimom
[ikona-fotografia]
Asi trojročný Milan Belan
[ikona-fotografia]
Pred Josefsheimom
[ikona-fotografia]
M. Belan na Partizánskej ulici
[ikona-fotografia]
Sliepky pred Josefsheimom
[ikona-fotografia]
Deti pred Josefsheimom
[ikona-fotografia]
Na sánkach v Mlynskej doline
[ikona-fotografia]
Pred zimným Josefsheimom
[ikona-fotografia]
Nábrežie Ludvíka Svobodu
[ikona-fotografia]
Bratislavský hrad pred obnovou
[ikona-fotografia]
Bratislavský hrad pred obnovou
[ikona-fotografia]
Obnova Bratislavského hradu
[ikona-fotografia]
Dunajská povodeň
[ikona-fotografia]
Dunajská povodeň
[ikona-fotografia]
Dunajská povodeň
[ikona-fotografia]
Roh Mariánskej a Heydukovej ul.
[ikona-fotografia]
Dunajská povodeň
[ikona-fotografia]
Dunajská povodeň
[ikona-fotografia]
Domy na Baštovej ul.
[ikona-fotografia]
Ženy pod Bratislavským hradom
[ikona-fotografia]
Rekonštrukcia Bratislavského hradu
[ikona-fotografia]
Rekonštrukcia západnej steny hradu
[ikona-fotografia]
Okno na Bratislavskom hrade
[ikona-fotografia]
Korunná veža po obnove
[ikona-fotografia]
Obnova Korunnej veže Bratislavského hradu
[ikona-fotografia]
Obnova veží Bratislavského hradu
[ikona-fotografia]
Obnova Bratislavského hradu
[ikona-fotografia]
Tanky na Hodžovom námestí
[ikona-fotografia]
Prvomájová tribúna s Dubčekom
[ikona-fotografia]
Začiatok Záhradníckej ulice
[ikona-fotografia]
Základy Mostu SNP
[ikona-fotografia]
Veža Dómu sv. Martina
[ikona-fotografia]
Most SNP z Rybného námestia
[ikona-fotografia]
Posledná rozlúčka s J. V. Stalinom
[ikona-fotografia]
Posledná rozlúčka s K. Gottwaldom
[ikona-fotografia]
Zima na Námestí SNP
[ikona-fotografia]
Dvor podhradskej radnice
[ikona-fotografia]
Výhľad zo starej radnice
[ikona-fotografia]
Socha archanjela Michala na moste
[ikona-fotografia]
Dóm sv. Martina
[ikona-fotografia]
Ľadochod na Dunaji
[ikona-fotografia]
Schody medzi múrmi na Prepoštskej ulici.
[ikona-fotografia]
Pamiatka Bratislavy
[ikona-fotografia]
Katedrála sv. Martina
[ikona-fotografia]
Bočný vchod do Dómu svätého Martina.
[ikona-fotografia]
Veža Dómu svätého Martina.
1
priehľadnosť
Back to Top